Sunteți pe pagina 1din 2

Misiunea de Observare a Alegerilor pe Termen Lung

Raport pre-electoral:
3 decembrie 2018 - 5 ianuarie 2019

Începând cu 3 decembrie 2018 până la 5 ianuarie 2019, cele 7 echipe de observatori pe termen lung ale Institutului Republican Internațional (IRI)
au efectuat o serie de întrevederi și au asistat la mai multe evenimente:

Numărul de întâlniri cu reprezentanții


Evenimente
Administrația publică locală și re-
partidelor politice
prezentanții organelor de drept Partidul Politic Întâlniri
Partidul Democrat din Republica Moldova 19
Conducerea organelor elec-
torale Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 10
Partidul Politic «Platforma Demnitate și Adevăr» 7
239 Partidul Nostru 4
Meetings & Events
Partidul Acțiune și Solidaritate 3
Partidul Liberal 3
Reprezentanții Societatea civilă și organizaţii Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 2
Partidelor Politice mass-media Partidul Liberal Democrat din Moldova 2

Constatări principale

1. Observatorii pe termen lung raporteaza că perioada pre-electorală se desfășoara conform ordinei stabilite. Nu au fost semnalate acte de violență.

Perioada de înregistrare a grupurilor de inițiativă care susțin candidații în circumscriptiile uninominale s-a încheiat pe 4 ianuarie 2019. Potrivit
2. Comisiei Electorale Centrale (CEC), 387 de grupuri au depus documentele pentru înregistrare, dintre care 348 au fost aprobate și înregistrate.
Concurenții electorali își vor înainta candidatura în 51 de circumscriptii uninominale, inclusiv premierul Pavel Filip și patru miniștri ai cabinetului său.
Potrivit CEC, 93 de candidați au colectat deja semnăturile necesare și au obținut deja un loc în buletinul de vot.

Toate grupurile de inițiativă au colectat semnăturile necesare. Cu toate acestea, există o îngrijorare din partea observatorilor în ceea ce privește
3. modalitatea de colectare a semnăturilor, cât și validarea acestora.

La nivel național au fost înregistrate trei partide politice și un bloc electoral în calitate de concurenți electorali. Cererea unui partid politic a fost
4. respinsă. Cu toate acestea, este posibilă înregistrarea repetată a acestuia.

Începând cu 2 ianuarie 2019, 113 radiodifuzori din Republica Moldova au depus declarații privind monitorizarea campaniei electorale. Pentru trei
radiodifuzori—10 TV, Gold TV, Radio 7 au fost emise avertismente publice deoarece nu au prezentat declarațiile la timp. După aceea, radiodifuzorii
5. susmenționați s-au conformat cerințelor regulamentare.
6. Consiliile Electorale de Circumscripție Electorale Uninominale (CECEU au fost create în termen, sunt în componență completă șî își exercită funcția fără
întârzieri sau impedimente. Majoritatea funcționarilor din cadrul CECEU au cunoștințe necesare în domeniu și urmează procedurile electorale stipulate.

IRI pune la îndoială constituirea unui anumit CECEU. Potrivit Codului Electoral al Republicii Moldova, o circumscipție electorală uninominală
7. cuprinde între 55.000 și 60.000 de alegători. Cu toate acestea, CECEU # 44 include 35.082 alegători - un număr mult mai mic decât cel indicat în codul
electoral. În plus, comuna Corjova, o unitate administrativă care cuprinde două sau mai multe localități aflate sub conducerea unei primării, a fost
împărțită în CECEU # 19 și CECEU # 21, ceea ce poate provoca confuzie între alegătorii din comunitate.

Unul din observatorii IRI a fost martorul unui concert public al unui
8. artist internațional renumit, organizat în parteneriat cu un partid
politic. În cadrul concertului, a fost folosit logoul partidului și au fost
ținute discursuri ale liderilor de partid. Influența potențială a unor
astfel de activități în timpul alegerilor pre-campaniei asupra
preferințelor alegătorilor rămâne ambiguă.
9. Observatorii au vizitat mai multe biblioteci locale care se pregătesc
să servească în calitate de centre informaționale pentru alegători
- prin afișarea materialelor educaționale pentru alegători și
instruirea bibliotecarilor în domeniul electoral pentru ca aceștea să
poată răspunde la întrebări. De asemenea, observatorii IRI au
În CECE # 45, observatorii IRI au asistat la un concert public sponsorizat asistat la mai multe instruiri pentru CECEU, organizate de Centrul de
formare continuă a CEC. Aceste activități sunt realizate cu suportul
de un partid politic. (2 ianuarie 2019)
generos al guvernului Statelor Unite ale Americii.

Mulți dintre interlocutorii observatorilor însă, consideră că în prezent publicul larg nu dispune de informații și cunoștințe suficiente despre noul
10. sistem electoral. Acest lucru ar putea crea confuzii și frustrări pentru alegători. IRI încurajează organele electorale să asigure educația civică a
populației în materie electorală.

Calendarul electoral

• 24 ianuarie: termenul limită de depunere a actelor pentru


înregistrarea candidaților
• 24 ianuarie: start campaniei electorale

• 29 ianuarie: termenul de constituire a Birourilor Electorale ale


secțiilor de votare

Observatorii IRI au gasit materiale educaționale in domeniul electoral la o


bibliotecă din Rîșcani