Sunteți pe pagina 1din 3

Filosofia este studiul problemelor fundamentale și existentiale ale vieții , sub aspectele

sale cele mai generale.

Despre utilitatea studierii acestui domeniu , se poate spune faptul că , ne conferă o


concepție generală despre lume și viață și capacitatea de a ne forma o gândire reflexivă și un
spațiu social care conduce la idealul plurisecular al libertății prin cultură și gândire critică.

Mai mult, filosofia nu are ca scop oferirea de răspunsuri celorlalte științe exacte , ci chiar de a
provoca nașterea acestora , ea fiind numită de către Lucian Blaga : " arta de a pune întrebări mai
degrabă decât arta de a oferi răspunsuri ". Toate științele cotidiene sunt născute din filosofie , fie
că vorbim de filosofia greacă antică , fie de alte tradiții filosofice mai recente.

Abilitatea de a gândi, de a dezvolta idei și de a le analiza din diferite puncte de vedere înseamnă
filosofie . Mulți oameni consideră ca fiind dificil să înțelegi lucrurile filosofice , dar la o privire
atentă este exact invers, filosofia este cea care simplifică și explică lucrurile greu de înțeles .
Acest lucru este , probabil , ceea ce face filosofia atât de intrigantă , însă cele mai multe dintre
persoane se arată ca fiind dezinteresate de aceasta , datorită ambiguității și cripticitatii limbajului
în care este scrisă .

Desigur , există din fericire numeroase modalități prin care filosofia poate deveni mai
atrăgătoare în rândul elevilor și a celorlalte persoane dornice de aprofundarea acestei științe , și
anume , prin realizare procesului educațional într-un mod corect , de către profesor .

Un prim mod de a face filosofia mai atractivă pentru elevi , ar fi ca profesorii să folosească
în tehnicile lor de predare câteva din abordările behavioriste . Spre exemplu , teoria condiționării
spune că orice situație neutră asociată uneia încărcată afectiv , dobândește chiar ea o valoare
afectivă . Astfel , dacă elevul ar resimți admirație și respect față de profesorul de la o anumită
disciplină , în cazul de față filosofie , atunci această admirație se poate generaliza și asupra

FILOSOFIE
ANUL I
obiectului predat ca atare . Pentru că aceste tehnici să funcționeze , învățarea și predarea trebuie
asociate la clasă cu stări emoționale pozitive , iar generarea de stări emoționale condiționate
negativ ar trebui pe cât posibil evitată .

Un alt principiu folositor în acest sens , poate fi, condiționarea operantă . În acest caz însă ,
comportamentul e influențat de către efectele sale , denumite întăriri și pedepse . Un foarte bun
exemplu , îl constituie întăririle pozitive , formandu-se prin aplicarea de stimuli ce au consecințe
pozitive în urma realizării unui comportament . Prin urmare , dacă un elev ce iese la tablă este
răsplătit , acesta va continua să repete această acțiune .

De asemenea , o altă modalitate de apropiere a elevilor față de această disciplină este prin
utilizarea , de către profesori , a principiilor de bază ale teoriei cognitive . În acest fel , dascălul
facilitează învățarea prin organizarea materialului de studiu , implicarea elevilor în sarcini de
învățare într-un mod activ , atât teoretic cât și practic , spre exemplu prin jocuri interactive, sau
dezbateri , formând echipe și , nu în ultimul rând , prin elaborarea materialului ce trebuie
explicitat prin folosirea de exemple concrete și analogii .

Mai mult , autoeficacitatea profesorului poate avea o mare influență pozitivă asupra
procesului educațional întrucât , prin modelul învățării sociale , elevul preia și reproduce
comportamente pozitive dacă dascălul va sublinia asemenea comportamente în clasă prin
folosirea de filme , povești , prezentări , recompensând apoi elevii care reproduc aceste
comportamente .

O ultimă modalitate , care are de asemenea , o eficiență deosebită în sporirea atracției


elevilor față de filosofie , ar fi utilizarea de către profesor a modelului constructivist al învățării ,
în așa fel încât sunt create oportunități în cadrul cărora elevii să poată aplica cunoștințele
achiziționate și să personalizeze informațiile . Astfel , profesorul poate acorda oportunitatea
elevilor de a conduce o lecție , sau de a pune întrebări deschise în timpul orelor , fară ca aceștia
să se simță criticați sau taxați dacă au greșit , scopul fiind acela de a focaliza interesul elevilor
asupra unui concept mai general .

În opinia mea , ceea ce face din filosofie un domeniu atât de important și intrigant este faptul
că , fiind o știință atât de generală , această amplitudine o poate transforma într-o mare utopie .
O altă întrebuințare importantă a acesteia consider că va fi necesară și în viitorul apropiat ,

FILOSOFIE
ANUL I
deoarece tehnologia evoluează cu pași repezi , iar munca ce era atribuită cândva ființelor umane
va fi înlocuită de mașinării , însă inteligența artificială mereu va avea nevoie de o rațiune pură și
de o etică care să o conducă , aceste aspecte aparținând însă exclusiv filosofiei , respectiv
filosofilor .

În concluzie , filosofia este un domeniu mai puțin atrăgător în rândul tinerilor însă , oamenii
simt nevoia să dea un sens lucrurilor sau experienţelor pe care le trăiesc și , mai puternic resimt
această nevoie în perioadele dificile ale existenţei lor , iar acesta este momentul în care filosofia
poate să ajute. Teoriile , conceptele , ideile filosofice atrag atenţia celor neiniţiaţi în filosofie în
măsura în care ele pot fi transformate într-un „mod de viaţă”.

FILOSOFIE
ANUL I

S-ar putea să vă placă și