Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARE EVALUARE – MANAGEMENTUL PROIECTARII

Data de predare – 09 februarie 2019

Mod de elaborare - Lucrarea se elaborează in echipe de studenţi. Se recomandă


un numar de 3 studenţi pe echipă. Prin excepţie se acceptă un maxim de 5 studenţi
pe echipă.

Predarea lucrării - Lucrarea se predă sub formă imprimată pe hârtie. Se


presupune că veţi păstra o copie a acestui document. Predarea lucrării trebuie să se
facă astfel încât să ajungă la evaluator nu mai târziu de data limită de predare. Nu
se acordă nici un fel de amânare. Lucrările vor fi semnate de către toti cei care fac
parte din echipa de redactare – Nume/ Prenume/ Grupa.

Tema – Redactaţi un eseu de cca 1500 de cuvinte prin care abordaţi la alegere unul
din urmatoarele 2 subiecte:

Subiect 1
Gânditi-vă la organizaţia în care lucraţi, sau in care aţi lucrat sau aţi realizat
practica (poate fi, dacă este cazul, un departament sau un alt tip de unitate
componentă a organizatiei).

Realizaţi o analiză critică a aspectelor observate din una din perspectivele cursului
– marketing, financiar, operational, resurse umane, management si lidership,
folosind conceptele cursului.

Subiect 2

Inchipuiţi-vă că sunteţi un proaspăt si fericit arhitect cu drept de semnatură si doriţi


sa incepeţi o activitate pe cont propriu intr-una din formele legale de organizare,
conform L184/ 2001 Legea exercitării profesiei de arhitect.

Oferiti o scurtă prezentare a felului in care gânditi sa organizaţi activitatea noii


firme, făcând apel la conceptele relevante ale cursului si arătând in mod critic cum
le veti folosi pentru a asigura succesul noii organizaţii. Conceptele alese se vor
referi la unele din perspectivele cursului – marketing, financiar, operational,
resurse umane, management si ldership.

1
Lucrările de evaluare sunt un element important în cadrul cursului şi, totodată, o
componentă preţioasă a procesului de învăţare. Lucrările scrise vă oferă
posibilitatea de a reflecta intens şi sistematic la ideile şi conceptele cursului,
aplicându-le la situaţii practice. Pregătirea acestor lucrări presupune 3 etape.

Etapa 1, individuală, in care trebuie să desfasuraţi o activitate teoretică prin


participarea la cursuri, studierea suportul de curs şi a bibliografiei indicate;

Etapa 2, individuală in care, funcţie de subiectul ales, fie adunaţi informaţii despre
organizaţia in care lucraţi sau aţi lucrat, fie faceţi un exerciţiu de proiectare in
viitor a unei situaţii dorite.

Etapa 3, de echipă, in care impărtăsiţi colegilor de grupă concluziile primelor 2


etape si impreună cu aceştia hotăraţi modul de abordare a lucrării; participaţi
alături de colegi la redactarea formei finale a lucrării de evaluare.

Lucrările trebuie să fie produsul muncii dumneavoastră individuale şi de grup.

Lucrările care vor prezenta similitudini de abordare evidente sau pasaje


identice vor primi un singur punctaj, care va fi impărţit la numarul de lucrări
aflate in această situaţie.

2
Criterii de evaluare:

Punctaj maxim = 100 pct.

Punctaj minim de promovare ˃ 40 pct

Respectarea termenului de predare a lucrării = 40 pct

Calitatea prezentării generale = 0-10 pct


claritatea structurii şi argumentaţiei, eficacitatea eseului ca instrument de comunicare

Restul de 50 pct vor fi acordate gradat astfel:

Abordare la nivelul de Promovare: 50-70 pct.


Un răspuns care face o prezentare coerentă a organizaţiei alese,
existente sau virtuale, foloseşte corect idei din curs şi aduce ceva date
şi argumente în sprijinul afirmaţiilor făcute. Abordarea se bazeaza
mai mult pe descriere şi mai putin pe analiză.
Dacă prezintă o viziune oarecum îngustă a conceptului de
performanţă si a criteriilor de succes, răspunsul nu poate primi decât
un punctaj la limită.
Abordare la nivelul de Merit: 70-90 pct.
Un răspuns care corespunde cerinţelor de mai sus şi în plus:
 Foloseşte minim 2 din conceptele cursului într-un mod mai
judicios.
 Prezinta critic avantajele sau dezavantajele aplicării celor 2
concepte. Se străduieşte în mod serios să vadă dincolo de
aplicarea mecanică a acestora.

Abordare la nivelul de Excelenţă: 90-100


Un răspuns care corespunde cerinţelor de mai sus şi în plus: pct.
 Foloseste mai mult de 2 din conceptele cursului in analiză
 Prezintă excelent conceptele şi utilitatea aplicării lor la situaţia
concretă analizată.
 Face o analiză coerenta si excelent structurată, prezintă
recomandări de abordare in vederea cresterii performanţei si
asigurarea succesului organizaţiei prezentate.

3
4