Sunteți pe pagina 1din 4

POEZII DE MIHAI EMINESCU

Peste vârfuri

Peste vârfuri trece lună, Mai departe, mai departe,


Codru-şi bate frunza lin, Mai încet, tot mai încet,
Dintre ramuri de arin Sufletu-mi nemângâiet
Melancolic cornul sună. Îndulcind cu dor de moarte.

De ce taci, când fermecată


Inima-mi spre tine-ntorn?
Mai suna-vei, dulce corn,
Pentru mine vreodată?

Sara pe deal
Şi osteniţi oameni cu coasa-n spinare
Sara pe deal buciumul sună cu jale, Vin de la câmp; toaca răsună mai tare,
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale, Clopotul vechi umple cu glasul lui sara,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne; Sufletul meu arde-n iubire ca para.
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.
Ah! în curând satul în vale-amuţeşte;
Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară, Ah! în curând pasu-mi spre tine grăbeşte:
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară, Lângă salcâm sta-vom noi noaptea întreagă,
Stelele nasc umezi pe bolta senină, Ore întregi spune-ţi-voi cât îmi eşti dragă.
Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină.
Ne-om răzima capetele-unul de altul
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică, Şi surâzând vom adormi sub înaltul,
Streşine vechi casele-n lună ridică, Vechiul salcâm. - Astfel de noapte bogată,
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână, Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.
Fiind băiet păduri cutreieram

Fiind băiet păduri cutreieram Alături teiul vechi mi se deshcide:


Şi mă culcam ades lângă isvor, Din el ieşi o tânără crăiasă,
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,
S-aud cum apa sună-ncetişor: Cu fruntea ei într-o maramă deasă,
Un freamăt lin trecea din ram în ram Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;
Şi un miros venea adormitor. Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,
Astfel ades eu nopţi întregi am mas, Călcând pe vârful micului picior,
Blând îngânat de-al valurilor glas. Veni alături, mă privi cu dor.

Răsare luna,-mi bate drept în faţă: Şi ah, era atâta de frumoasă,


Un rai din basme văd printre pleoape, Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
Pe câmpi un val de arginţie ceaţă, Un înger blând cu faţa radioasă,
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape, Venind din cer se poate arăta;
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă, Iar păru-i blond şi moale ca mătasa
Sunând din ce în ce tot mai aproape... Grumazul alb şi umerii-i vădea.
Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii, Prin hainele de tort subţire, fin,
Părea c-aud venind în cete cerbii. Se vede trupul ei cel alb deplin.

Freamăt de codru
Teiul vechi un ram întins-a,
Tresărind scânteie lacul Ea să poată să-l îndoaie,
Şi se leagănă sub soare; Ramul tânăr vânt să-şi deie
Eu, privindu-l din pădure, Şi de braţe-n sus s-o ieie,
Las aleanul să mă fure Iară florile să ploaie
Şi ascult de la răcoare Peste dânsa.
Pitpalacul.
Se întreabă trist izvorul:
Din izvoare şi din gârle - Unde mi-i crăiasa oare?
Apa sună somnoroasă; Părul moale despletindu-şi,
Unde soarele pătrunde Faţa-n apa mea privindu-şi
Printre ramuri a ei unde, Să m-atingă visătoare
Ea în valuri sperioase Cu piciorul?
Se azvârle.
Am răspuns: - Pădure dragă,
Cucul cântă, mierle, presuri - Ea nu vine, nu mai vine!
Cine ştie să le-asculte? Singuri, voi, stejari, rămâneţi
Ale păsărilor neamuri De visaţi la ochii vineţi,
Ciripesc pitite-n ramuri Ce luciră pentru mine
Şi vorbesc cu-atât de multe Vara-ntreagă.
Înţelesuri.
Ce frumos era în crânguri,
Cucu-ntreabă: - Unde-i sora Când cu ea m-am prins tovarăş!
Viselor noastre de vară? O poveste încântată
Mlădioasă şi iubită, Care azi e-ntunecată...
Cu privirea ostenită, De-unde eşti revino iarăşi,
Ca o zână să răsară Să fim singuri!
Tuturora.
Singurătate

Cu perdelele lăsate, Ah! de câte ori voit-am


Şed la masa mea de brad, Ca să spânzur lira-n cui
Focul pâlpâie în sobă, Şi un capăt poeziei
Iară eu pe gânduri cad. Şi pustiului să pui;

Stoluri, stoluri trec prin minte Dar atuncea greieri, şoareci,


Dulci iluzii. Amintiri Cu uşor-măruntul mers,
Ţârâiesc încet ca greieri Readuc melancolia-mi,
Printre negre, vechi zidiri, Iară ea se face vers.

Sau cad grele, mângâioase Câteodată... prea arare...


Şi se sfarmă-n suflet trist, A târziu când arde lampa,
Cum în picuri cade ceara Inima din loc îmi sare
La picioarele lui Crist. Când aud că sună cleampa...

În odaie prin unghere Este Ea. Deşarta casă


S-a ţesut păinjeniş Dintr-odată-mi pare plină,
Şi prin cărţile în vravuri În privazul negru-al vieţii-mi
Umblă şoarecii furiş. E-o icoană de lumină.

În această dulce pace Şi mi-i ciudă cum de vremea


Îmi ridic privirea-n pod Să mai treacă se îndură,
Şi ascult cum învelişul Când eu stau şoptind cu draga
De la cărţi ei mi le rod. Mână-n mână, gură-n gură.

Replici – Poetul și iubita


Poetul
Poetul
Tu ești o frunte, eu sânt o stemă,
Tu ești o undă, eu sânt o zare, Eu sânt un geniu, tu o problemă,
Eu sânt un țărmur, tu ești o mare, Privesc în ochii-ți să te ghicesc -
Tu ești o noapte, eu sânt o stea - Și te iubesc!
Iubita mea.
Iubita
Iubita
Îți par o noapte, îți par o taină
Tu ești o ziuă, eu sânt un soare, Muiată-n pala a umbrei haină,
Eu sânt un flutur, tu ești o floare, Îți par un cântec sublim încet -
Eu sânt un templu, tu ești un zeu - Iubit poet?
Iubitul meu.
O, tot ce-i mistic, iubite barde,
Tu ești un rege, eu sânt regină, În acest suflet ce ție-ți arde,
EU sânt un haos, tu o lumină, Nimic nu e, nimic al meu -
Eu sânt o arpă muiată-n vânt - E tot al tău.
Tu ești un cânt.
Listă de întrebări

1. Mai departe, mai departe,


Mai încet, tot mai încet,
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte.
a) Peste vârfuri b) Sara pe deal c) Fiind băiet păduri cutreieram

2. Cucul cântă, mierle, presuri -


Cine ştie să le-asculte?
Ale păsărilor neamuri
Ciripesc pitite-n ramuri
a) Peste vârfuri b) Singurătate c) Freamăt de codru

3. Când faţa mea se pleacă-n jos,


În sus rămâi cu faţa,
Să ne privim nesăţios
Şi dulce toată viaţa.
b) De ce nu-mi vii b) Luceafărul c) Adio

4. Astfel zise mititica,


Dulce netezindu-mi părul.
Ah! ea spuse adevărul;
Eu am râs, n-am zis nimica.
c) Lebăda b) Mai am un singur dor c) Floare albastră

5. Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară,


Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,
Stelele nasc umezi pe bolta senină,
Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină.
a) Sara pe deal b) Sara pe deal c) Singurătate

6. Ah! de câte ori voit-am


Ca să spânzur lira-n cui
Şi un capăt poeziei
Şi pustiului să pui;
a) Peste vârfuri b) Singurătate c) Fiind baiet păduri cutreieram

7. Şi ah, era atâta de frumoasă,


Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
Un înger blând cu faţa radioasă,
Venind din cer se poate arăta;
a) Fiind baiet păduri cutreieram b) Floare albastră c) Adio

8. Tu ești o undă, eu sânt o zare,


Eu sânt un țărmur, tu ești o mare,
Tu ești o noapte, eu sânt o stea -
Iubita mea.
a)Replici b) O, rămâi... c) Adio

S-ar putea să vă placă și