Sunteți pe pagina 1din 14

CUPRINS

Capitolul I. Infiintarea afacerii


1.1 Nasterea ideii de
afaceri……………………………………………………….2
1.2 Formalitatile necesare infiintarii
firmei……………………………..3
1.3 Etapele premergatoare demararii activitatii……………………..8
Capitolul II. Analiza mediului ambiant al firmei
2.1 Analiza
micromediului……………………………………………………………
….10
2.2 Analiza S.W.O.T a
firmei……………………………………………………..12
Capitolul III. Functionarea intreprinderii
3.1 Viziunea si misiunea
firmei………………………………………………………13
3.2
Obiective…………………………………………………………………
………………….13
3.3 Organizarea
interna…………………………………………………………………14
3.4 Salarizarea
personalului………………………………………………………….15
Capitolul IV. Situatia financiara

1
4.1 Cifra de
afaceri……………………………………………………………………
……16
4.2
Venituri…………………………………………………………………
…………………….16
4.3
Cheltuieli…………………………………………………………………
………………….16
4.4
Profit……………………………………………………………………
……………………..16
Bibliografie………………………………………………………
…………………. 17
Capitolul I: Infiintarea firmei

1.1 Nasterea ideii de afaceri

Ne pierdem de prea multe ori in grijile si activitatile care tin de viata de zi cu zi.
Majoritatea dintre noi isi asuma o lista de prioritati care chiar daca nu este gresita,
ne intristeaza. Simtim ca avem nevoie de mai mult timp pentru noi. Simtim ca vrem
sa fim mai usor sau mai des remarcate si apreciate. In schimb, insa, avem de-a face
cu frustrari sau chiar pierderi ireparabile ale frumusetii. Sotul sau iubitul? Copii?
Casa? Restul familiei? Incontestabil, acestea sunt prioritati. Dar uitam pe cineva care
ar trebui sa fie capul de lista sau cel putin printre primii in aceasta insiruire.

Suntem devotate oricui altcuiva mai putin noua. Iar cand ne rupem putine minute
pentru a ne aranja, o facem singure sau cu ajutorul unei prietene, acasa , fara
pregatirea necesara pentru a scoate in evidenta ceea ce este mai frumos.

2
Infrumusetarea este la fel ca oricare alta arta. Trebuie lasata in mana celor care se
pricep cel mai bine. Din aceasta cauza salonul Criss Beauty Level va reusi sa adune
mai multi specialisti si sa ofere serviciile lor la preturi considerabil reduse.
Ne propunem sa deschidem un salon de infrumusetare in orasul Constanta.
Activitatea salonului Criss Beauty Level se axeaza pe prestarea de servicii. Nivelul
de dotare cu tehnica, cea mai buna cosmetic profesionala si specialisti calificati ai
salonului ofera clientilor posibilitatea de a primi urmatoarele servicii calitative:
cosmetologie, frizerie/coafura, masaj, manichiura si pedichiura.
In salon vor fi 4 angajati: o coafeza, un cosmetician, o manichiurista-
pedichiurista, un maseur.
Suma initiala cu care salonul va porni se situeaza la 35 mii de euro.

1.2 Formatilatile necesare infiintarii firmei.

ACT CONSTITUTIV
Al Societătii Comerciale S.C Criss Beauty Level
Societate cu răspundere limitată

Subsemnatul
a) Vasile Cristina-Ionela, cetătean roman, născut la data de
29.08.1997 în Tulcea, domiciliat în Pitesti, str. Carpati nr. 2, bloc C4, scara C, etaj
2, ap.11, judetul Arges, posesorul buletinului/paşaportului/cărţii de
identitate seria AZ nr. 077379, eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de .10.2015,cod
numeric personal 290829360035.
b) SC Criss Beauty Level cu sediul social în Constanta str. Stefan cel Mare,nr. 29,
înmatriculată în registrul
comerţului din Constanta sub nr. J23/104/2016 cod fiscal RO11225078, în calitate
de asociat(ă) unic(ă) fondator (fondatoare),

3
am hotărât să constitui, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale (modificată şi republicată), o societate
comercială cu capital integral 500 lei după cum urmează:

Capitolul I
Forma, denumirea si sediul societatii
Art. 1. - Societatea se va constitui în forma juridică de societate cu răspundere
limitată.
Art. 2. - Denumirea societăţii va fi S.C. Criss Beauty Level S.R.L., persoană juridică
română, desemnată în cuprinsul prezentului act constitutiv şi cu termenul de
"societatea".
Art. 3. (1) Sediul social principal al societăţii va fi în Constanta str.
Stefan cel Mare, nr.29, judeţul Constanta, codul poştal 900519.
(2) Prin hotărâre a asociatului unic:
a) sediul social principal al societăţii va putea fi schimbat în orice altă localitate din
România, în condiţiile şi cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege;
b) societatea îşi poate deschide sedii secundare şi poate să-şi înfiinţeze filiale,
sucursale, agenţii sau reprezentanţe în localitatea în care îşi are sediul principal ori
în alte localităţi din ţară ori din străinătate, potrivit legii române sau străine aplicabilă
în speţă.
Capitolul II
Obiectul de activitate al societatii
Art. 4. - Societatea va avea în obiectul său următoarele activităţi:
Oferirea de servicii de cea mai buna calitate in domeniul servicii de infrumusetare.
Capitolul III
Capitalul social
Art. 5. (1) Societatea se constituie cu un capital social subscris în valoare de 500 lei.
(2) Capitalul social este constituit integral din numerar.

4
(3) Aportul în numerar la capitalul social a fost vărsat integral la data constituirii
societăţii.
(4) Aportul asociatului unic la capitalul social al societăţii nu este purtător de
dobânzi.
Art.6. - Capitalul social se divide în doua părţi sociale, în valoare de 250 lei fiecare
şi aparţin asociatului unic în totalitatea lor.
Art. 7. - (1) Majorarea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic şi se face din:
a) aporturile de capital ale eventualilor asociaţi noi;
b) diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului social;
c) rezervele legale;
d) beneficii;
e) alte surse prevăzute de lege.
(2) Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin coptarea de noi asociaţi
(persoane fizice sau persoane juridice) se suportă, integral de aceştia.
Art. 8. - Reducerea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic în limitele
prevăzute de lege.
Art. 9. - (1) Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic
răspunzând numai până la concurenţa capitalului social subscris.
Capitolul IV
Conducerea si administrarea societatii.
Art. 10. - (1) Administratorul societăţii, având calitatea de preşedinte - director
general:
a) este asociatul unic, căruia îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această
calitate
(2) Administratorul societăţii:
a) va avea puteri depline şi le va exercita în mod exclusiv
Art. 11. - Administratorul întocmeşte, anual, bugetul de venituri şi cheltuieli al
societăţii şi îl aprobă .

5
Art. 12. - Societatea îşi va deschide conturi în lei şi în devize convertibile la sucursala
(filiala) unei bănci autorizate din localitatea în care îşi are sediul şi are drept de
dispoziţie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acestea urmând a
depune specimene de semnături la banca (băncile) cu care lucrează societatea şi a
semna documentele bancare.
Art. 13. - Evidenţa contabilă, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se ţine
şi,respectiv, se întocmesc conform normelor legale.
Art. 14. - Gestiunea societăţii va fi controlată de asociatul unic sau de cenzori
(experţi contabili) desemnaţi de acesta.
Capitolul V
Repartizarea beneficiilor si pierderilor
Art. 15. Asociatului unic îi revin toate beneficiile societăţii şi suportă pierderile
acesteia.
Art. 16. - Stabilirea profitului net se va face în conformitate cu dispoziţiile legale,
iar repartizarea şi plata dividendelor se va face în cursul anului sau la încheierea
exerciţiului economico-financiar, potrivit hotărârii asociatului unic.
Capitolul VI
Durata, dizolvarea si lichidarea societati.
Art. 17. - Durata societăţii este nelimitată de la data înmatriculării în
registrul comerţului, după care se dizolvă de drept.
Art. 18. - Durata societăţii poate fi prelungită prin act adiţional la actul constitutiv al
acesteia, semnat de asociatul unic sau de moştenitorii săi, după caz, autentificat de
notarul public, publicat în Monitorul Oficial al României şi înscris în registrul
comerţului.
Art. 19. - Dizolvarea şi lichidarea societăţii se face în situaţiile şi în condiţiile
stabilite de lege, precum şi cu procedura prevăzută de aceasta.
Capitolul VII
Dispozitii finale
Art. 20. - Prevederile prezentului act constitutiv se întregesc, de drept, cu dispoziţiile
legale privitoare la societăţile comerciale.

6
Art. 21. - Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societăţii vor fi
înregistrate în evidenţa contabilă şi se vor reflecta în bilanţul contabil aferent
primului an de activitate.
Art. 22. - Eventualele modificări ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin
acte adiţionale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

1.3 Etapele premergatoare demararii activitatii


Regulile de infiintare pentru un salon de infrumusetare sunt cele care se aplica la
orice tip de firma.
Documentele necesare sunt:
– Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii firmei – de la ORC
– Dovada privind capitalul social
– Certificatele de cazier fiscal se elibereaza de catre DGFP
– Copie buletin sau pasaport asociat / administrator
– Declaratie asociat unic
– Declaratie sediu de la proprietarul spatiului + Dovada Proprietate
– Act constitutiv societate: – Contract sediu / punct de lucru
– Specimenele de semnatura – administrator
De asemenea este obligatorie achizitionarea unei case de marcat si inregistrarea
memoriei fiscale la Finante.
Datorita impactului pe care acest tip de activitate il poate avea asupra sanatatii si
integritatii corporale sunt necesare multiple autorizatii si avize:
-autorizatie sanitara,
-aviz PSI – prevenirea si stingerea incendiilor,
-aviz de la autoritatea de mediu
-aviz de la autoritatea pentru protectia muncii
-autorizatie de functionare de la Primarie, precum si documente care sa ateste
specializarea in domeniu a angajatilor.
7
Pe langa acestea mai este nevoie sa incheiati un contract cu o firma autorizata de
Directia de Sanatate Publica specializata in proceduri de dezinsectie, dezinfectie,
deratizare si unul cu o firma autorizata specializata in colectarea zilnica a deseurilor
periculoase (biologice, chimice).

Capitolul II. Analiza mediului ambiant al firmei

2.1 Analiza micromediului


Odata cu o usoara crestere a veniturilor populatiei, o parte dintre acestea incep sa
fie directionate catre satisfacerea nevoilor de ordin secundar. Printre acestea se
numara si cele care contribuie la ingrijirea corpului.

8
In acest context au aparut si s-au dezvoltat si in tara noastra o serie de saloane de
infrumusetare, care acopera in mare parte nevoile populatiei.
Printre serviciile care se pot desfasura intr-un salon de infrumusetare se numara:
coafura ,cosmetica, manichiura, pedichiura, masaj.
In ceea ce priveste structura clientilor, se poate observa o pondere de peste 75%
a persoanelor de sex feminin, precum si o concentrare a clientilor in grupa de varsta
18-55 ani.
O piata relativ noua este cea care ofera servicii cosmetice pentru barbati, acestia
fiind din ce in ce mai interesati in ultimii ani de ingrijirea corporala.

Furnizori

NUME ADRESA CONTACT PRODUSE


OFERITE
CARELESS Str.Crinului, Telefon:0730614810 Produse
nr.42 cosmetice
Website:www.careless.ro
Constanta profesionale
create in
Romania

9
CALSA Str. Mesteacan Telefon:0361310314 Produse
COMIMPLEX nr.12 Satu profesionale
Website:www.calsa.ro
Mare pentru
manichiura,
pedichiura,
accesorii,
aparate
specifice.
COMPLETE Str. Bd. Telefon: 0724244405 Produse de
BEAUTY Natiunilor styling
Website:
Unite nr.1 profesionale
www.completebeauty.ro
Bucuresti
ARGANIANA Str.Matei Telefon: 0728221136 Produse anti-
Basarab nr.24 imbatranire.
Website:
Strehaia
www.arganiana.com

2.2 Analiza S.W.O.T a firmei


Puncte tari Puncte slabe

-calitatea si varietatea serviciilor -datorita dotarii si personalului


- raport calitate pret favorabil calificat, care se rasfrang in calitatea
-personal cu inalta calificare in serviciilor oferite, pretul este putin mai
domeniu ridicat decat al celorlalte saloane de
-se lucreaza cu produse profesionale infrumusetare corporala
-inexistenta spatiilor de parcare

Oportunitati Amenintari

-numarul in crestere de persoane care -concurenta accentuata, in zona


apeleaza la servicii de infrumusetare existand inca doua centre de
corporala infrumusetare corporala.
-posibilitatea construirii in apropiere a
unei sali de fitness

10
Capitolul III: Functionarea intreprinderii

3.1 Viziunea si misiunea firmei.


Misiunea noastra este sa va facem sa uitati de grijile cotidiene, sa va relaxati si
sa aratati minunat. Stilistii si specialisti in cosmetica facial corporala si
manichiura-pedichiura te asteapta pentru a-ti satisfice toate capriciile in ceea ce
priveste dorinta ta de a fi mai deosebita , mai atragatoare. Noi avem grija ca parul,
fata si unghiile tale sa fie rasfatate, toate acestea pentru ca tu sa fii intr-adevar
multumita de aspectul tau.

3.2 Obiective
1. Pozitia pe piata. Atingerea unei cote pe piata in Constanta de 10% in primul an
de activitate a salonului de infrumusetare Criss Beauty Level si marirea acesteia cu
5% pentru fiecare an urmator.
2. Profitabilitate. Cresterea profitului cu 8 % pe an, incepand cu anul 2017.
3. Calitate. Prestarea unor servicii calitative precum si imbunatatirea permanenta a
calitatii lor exprimata prin zero reclamatii din partea clientilor.

11
4. Clientii. Cresterea continua a numarului clientilor astfel incat pentru anul 2017
sa se atinga un numar de doua ori mai mare fata de anul 2016.
5. Perfectionare. Organizarea de doua ori pe an a cursurilor de perfectionare
pentru angajatii din companie.
6. Responsabilitate sociala. Alocarea a 1% din cifra de afaceri pentru sustinerea
programului local de ingrijire a bolnavilor de cancer, incepand cu annul 2017.

3.3 Organizarea interna

Organigrama

Director
general
Vasile
Cristina

Contabil
Director
Sanda Elena aprovizionare
Vasile
Alexandra

Coafeza Cosmetica
Mani-pedi Maseur
Gheorghe Dumitru
Daniela Stan Macar Pavel
Anca Stefania

12
Conducerea va fi executata de catre directorul general al firmei, care este si
unicul asociat , societatea este reprezentata de contabilul firmei, deoarece are toate
competentele necesare pentru a actiona in numele societatii. Totodata el poate
actiona pentru a autoriza actele si operatiunile de gestiune si orice act de dispozitie.
Directorul general deschide cont in lei si in valuta si poate sa utilizeze fondurile
financiare ale societatii.

3.4 Salarizarea personalului


Angajarea peronalului societatii se face de catre administrator pe baza
contractelor individuale de munca si a altor acte juridice prevazute de lege.
Plata salariilor personalului societatii, inclusive a salariului stability pentru
administrator precum si a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislatiei
in vigoare.

Capitolul IV. Situatia financiara

13
Un salon de cosmetica se poate impune cu succes pe piata daca proprietarul sau
gandeste si actioneaza adecvat din punct de vedere economic. In acest caz, poate
beneficia din al doilea an de activitate de un profit brut de 30% din cifra de afaceri.
Luam in calcul un salon cu o suprafata totala de 40 m.p, care are in dotare doua
sali de tratament.
In primul an al afacerii, salonul este frecventat zilnic de 4 clienti; in al doilea an,
de 6 clienti, iar in al treilea an, de 10 clienti (pe zi). Fiecare client beneficiaza in
medie de un tratament de doua ore, plateste pentru acesta in jur de 30 de euro.
Pentru calcularea cifrei de afaceri, vom considera 240 de zile lucratoare pe an.
Primul an
Venituri
Nr. clienti/zi x 30 euro x 240 de zile: 43.200 euro
Cheltuieli
Chiria: 3.600 euro
Salarii personal: 2.400 euro
Produse pentru tratamente: 3.000 euro
Curent, apa, incalzire: 1.800 euro
Total cheltuieli: 10.800 euro
Profit inainte de impozitare: 32.400 euro

Bibliografie

-http://clubideideafaceri.manager.ro/articole/idei-de-afaceri
-http://www.zf.ro/companii/cum-iti-deschizi-un-salon-de-infrumusetare-
cu-o-investitie-de-cateva-mii-de-euro-5869717
-http://www.plandeafacere.ro/idei-de-afacere/salon-de-cosmetica/

14

S-ar putea să vă placă și