Sunteți pe pagina 1din 1

Program de PERFFECTIONARE , ocupaţia EDUCATOR SPECIALIZAT , Cod N.

C 531203 ;
autorizat de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor si Ministerul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu
Autorizaţia : Seria AG 001038,nr.Registrul national al furnizorilor de formare profesionala
J03/1/26.01.2018
Sediu social : Municipiul Pitesti, str.Fratii Golesti, bloc S10, Sc.D,ap.1, Judet Arges tel.
0740145457,
e-mail:spotitesti@yahoo.com , înregistrat la ORC sub nr. J03/221715.12/2005,
CUI : 18221241

Nr. 1985 Data eliberării 02 .07.2018

ADEVERINȚĂ

Adeverim prin prezenta că PRUTEANU LUIZA născut(ă) în anul 1980 luna 09 ziua 10 în
localitatea VASLUI județul VASLUI, CNP…………………, a urmat programul de formare
profesională pentru perfectionare EDUCATOR SPECIALIZAT organizat de furnizorul de
formare profesională SC Mirasan Natural SRL autorizat de către Ministerul Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse, Ministerul Educaţiei Cercetării și Tineretului, Autoritatea Națională a
calificărilor Seria AG, nr. 001038, în perioada ……………………………... A susţinut examenul
de absolvire pe 24.02.2018 obținând nota 9,50(noua50%).
Eliberăm prezenta pentru a-i folosi până la eliberarea certificatului de absolvire.

Secretară Director

Rucsandra LUCA Adriana LUCA