Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr. 2


Clasa: Pregătitoare A
Data: 22.01.2019
Profesor înv. primar: Ioana Cusen
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplină : Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Pic, picătura năzdrăvană
Subiectul lecţiei: Povestea cireșelor la urechi
Tipul lecţiei: Consolidarea cunoștințelor dobândite
Forma de realizare: Activitate integrată
Discipline integrate: Comunicare în limba română
Matematică și explorarea mediului
Arte vizuale și abilități practice

 Comunicare în limba română


Competențe specifice
1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
2.2 Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat, prin mesaje scurte;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzual, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar ;
4.1. Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate.

 Matematică și explorarea mediului


Competențe specifice
1.1. Recunoașterea și scrierea numerelor in concentrul 0-31
 Arte vizuale și abilităţi practice
Competențe specifice
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii și a formei în ipostaze familiare, în spațiul înconjurător;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică

Obiective operaționale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1 – să identifice sunetul P aflate în poziție inițială, mediană,finală. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii vor identifica sunetul P
corect
O2 – să despartă în silabe cuvintele date, pe baza cunoștințelor asimilate anterior. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii vor putea
să despartă corect
O3 - să reprezinte grafic litera P mare. Obiectivul se consideră realizat dacă toti elevii reprezenta litera P mare
O4 - să formeze, corect, cuvinte pe baza silabelor / literelor date. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii vor forma corect
cuvintele.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: exerciţiul, expunerea, explicaţia, lectura cu predicție, conversaţia, povestirea, învățarea prin descoperire, joc didactic
Mijloace didactice: creioane, creioane colorate, auxiliare, planșă litera P, jetoane magnetice cu litere.
Forma de organizare: frontal, individual.

Resurse temporale : 40 min + 10 min activități liber alese (recreative)


Resurse umane : 30 elevi
Resurse spațiale : sala de clasă
Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, analiza produselor activității desfășurate.

Bibliografie:
 Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI,
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE- clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin OMECTS Nr.3418/ 19.03.2013;
 Auxiliare ,, O călătorie distractiv prin clasa pregătitoare’’ – editura EDU
 V. Molan, Didactica disciplinelor- Comunicare în limba română și limba și literatura română din învățământul primar –Ed. Miniped
SCENARIUL DIDACTIC

STRATEGII DIDACTICE
SECVENȚELE OB.
ELEMENTE DE CONȚINUT Metode și EVALUARE
LECȚIEI OP. Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare

1. Momentul ☞ Asigurarea condiţiilor necesare Observarea


organizatoric desfăşurării activităţii. comporta-
Conversatia Frontală
☞ Pregătirea materialului didactic mentului
necesar bunei desfăşurări a activităţii. inițial
Conversatia
Corectare
2. Reactualizarea ☞ Elevii sunt întrebați despre ce au unde este
cunoştinţelor discutat ora trecută. Sunetul si litera P Observația
cazul
de tipar. Frontală
☞ Discutie pe temă, se dau exemple de Aprecieri
cuvinte care încep, conțin sau care se Explicaţia
Verbale
termină cu sunetul p, precizând poziția
acestuia. Individuală
Observarea
sistematică

3. Captarea ☞ Voi anunţa copiii că urmează să le Aprecieri


atenției citesc “Povestea cireșelor la urechi’’ Conversaţia Verbale
( anexa 1) Carte
Frontală
Explicaţia Observarea
☞ Le solicit să fie atenţi şi să urmărească Lectura cu sistematică
ce urmează. predicție
☞ Adresez întrebări de tipul:
-Ce personaje credeți că întâlnim ?
-Câte cireșe credeți că sunt în
poveste?, etc
-Despre ce credeți că este vorba în
poveste?
4. Anunțarea În această oră vom recapitula litera si Conversația Auxiliar Frontală
subiectului sunetul P, vom compune cuvinte și vom
lecției și a stabili locul acestui sunet în anumite
obiectivelor cuvinte reprezentate grafic

5. Dirijarea ☞ Se solicită elevilor să identifice poziția


învățării sunetului p de la ex.1(anexa 2)
Frontală
☞ Incălzirea mușchilor mâinilor cu Conversația
ajutorul exercițiilor de tipul:bate
vântul, picăturile de ploaie, tunetul, Aprecieri
risipim norii. Observarea Planșa literele verbale
sistematică p, P
☞ Se reamintește poziția corectă în bancă Auxiliar

☞ Colorarea imaginii corespunzătoare Explicația Observarea


raspunsului corect Tablă Individuală sistematică

☞ Recunoașterea literelor p si P dintr-o Exercițiul


varietate de litere –ex.2 (anexa2)

☞ Descifrarea cuvintelor prin efort Frontală


propriu de la ex. 3 (anexa 2): pian,
păun, porc, pirat Aprecieri
verbale
☞ Încălzirea mușchilor mâinilor prin
reprezentarea a doua imagini legate de
exercițiul 3 :clapele pianului și coada
păunului.

☞ Se solicită formarea la tablă a celor 4


cuvinte cu ajutorul jetoanelor
magnetice a 4 elevi.

☞ Reprezentarea literelor în formarea


cuvintelor în care s-a transformat litera
P ex.3 (anexa 2)

☞ Reprezentarea litere P – ex.3 (anexa 2)

6. Obținearea ☞ Elevii sunt pregătiți pentru a juca jocul Conversația


performanței “Fazan în valiză“ Stikere cu fețe
☞ Le sunt reamintite regulile : Explicația zâmbitoare Aprecieri
-numesc obiecte, ființe care încap într-o verbale
valiză și care încep cu sunetul p.
Când nu se mai găsesc cuvinte, se
“închide” valiza și se “expediază” într-o
țară sau oraș a cărui denumire să înceapă
cu litera P.
☞ Se fac aprecieri globale cu caracter
7. Încheierea motivant privind participarea elevilor Stikere cu fețe
lecției la desfășurarea lecției.(se vor da Conversatia Frontal Aprecieri
zâmbitoare
stikere cu fețe zâmbitoare) verbale

Activități recreative (liber alese) : 10 minute


Anexa1

Povestea cireșelor la urechi

dupa Lidia Novac

Iepurică abia a scos capul din căsuța aflată în scorbura unei rădăcini uriașe și a rămas uimit. Pădurea era
de nerecunoscut. O pulbere alba, strălucitoare, cădea de sus și se așeza împrejur acoperind iarba, tufele uscate, fagii
înalți, alunii și chiar firul zglobiual izvorului jucăus.
“ Ce se întâmplase?” se întreba iepurașul cu ochii mirați, cu urechile ridicate de uimire.
- A venit iarna! Îi spuse mama. Tu n-ai mai văzut-o pâna acum, ești încă mic. Astăzi însă, ai sa faci
cunoștință cu zăpada, cu gheața.
Și grăbită, îl trase de lăbuță și închise ușa căsuței, căci Iepurică o uitase deschisă și frigul năprasnic
năvălea înauntru.
Nerăbdător să vadă zăpada, s-o pipăie, s-o miroase și chiar s-o guste, iepurașul o zbughi din căsuță și se
trezi pe spate cu lăbuțele în sus. Extraordinar ! Așa ceva nu i se mai întâmplase. Era gata sa se pornească pe un
plâns amar, dar își dădu seama că nu-l doare nimic. Atunci înțelesese că zăpada moale era ca un puf de păpădie
care umple câmpul în timpul verii și tot atunci mai înțelese că daca vrei să o guști și sa o atingi cu vârful limbii,
ea dispare.