Sunteți pe pagina 1din 4

1. “Care începe bine sfârşeşte frumos.

” (Folclor)

2. “Cine fuge după doi iepuri nu prinde nici unul.” (Folclor)

3. “Aşa-i că voi habar n-aveţi de toate aceste.” (Ion Creangă)

4. “Dar fost-a scris părintelui Duhu să nu asculte sfaturile cuviosului stareţ.” (Ion
Creangă)

5. “Neîndoios că tipul acesta infect e pin de vicii….” (Al. Ivasiuc)

6. “Era limpede că lumea îl credea nesăbuit.” (Marin Preda)

7. “Fără îndoială că aici au fost îngropaţi oameni sărmani despre care s-a vorbit şi care
au pierit luptând cu hoţii pentru avutul lor.” (Mihail Sadoveanu)

8. “Şi mi se pare că n-am trecut de locurile primejdioase.” (Mihail Sadoveanu)

9. “De aicea trebuie să apucăm drumuşorul la stânga.” (M. Sadoveanu)

10. “În sfârşit, e bine că şi-a adus aminte.” (M. Sadoveanu)


11. “E adevărat că la Dunăre Vidinul nu intra în socoteala de mai sus şi că la Vidin
comandă un om ca Osman – Paşa.” (D. Zamfirescu)

12. “Nu-i aşa că se cunoaşte că n-am dormit?” (I.L.Caragiale)

13. “Acum parcă înţelegea că este cu putinţă ca unul să citească ceea ce au scris alţii
fiindcă toţi cărturarii scriu într-un fel.” (I. Slavici)

14. “Cine pleacă şi te lasă


E cuprins de jalea grea.” (V. Alecsandri)

15. “Este bine să înveţe un popor de la altul, nu este bine să înveţe un popor pe altul.”
(Grigore Vieru)

16. “Desigur că nimeni nu va îndrăzni să măsoare cu metrul moral gândirea artistică.” (G.
Călinescu)

17. “Conflictul acesta rămâne în viaţă aproape constant, ştiut fiind că omul rămâne şi el
aproape egal cu sine însuşi.” (Goethe)

18. “Câine trebuie să cunoască un fel de oratorie a lătratului.” (N. Iorga)

19. “Nu-i destul ca adevărul să strălucească, el trebuie să fie şi tăios.” (Costis Palamas)
20. “Slăbiciunea pe care o simt în mine nu influenţează în nici un fel părerile pe care se
cuvine să le am despre virtutea şi meritele celor vrednici.” (Montaigne)

21. “Limbutului îi vine


să fugă, să se-ascundă, să leşine.” (Tudor Arghezi)

22. “Persoanele care vorbesc agreabil şi doresc un public sunt persoane cărora le place să
vorbească mult; uneori devin obositoare.” (Honore de Balzac)

23. “Nu mă interesează dacă memoria mea se va păstra veşnic, sau dacă or să mă uite
oamenii.” (Petre Tuţea)

24. “Ne apropiem de Paşti şi atunci nu este îngăduit nimănui să nu ducă la biserică, pentru
morţi, câţiva colaci.” (Zaharia Stancu)

25. “Ceea ce-i puternic şi durabil este ceea ce-i firesc, iar lucrul cel mai firesc în politică
este familia.” (Honore de Balzac)

26. “Este contradictoriu ca ce a fost ieri să nu fi fost, ca ceea ce este astăzi să nu fie;
contradictoriu este, ca ceea ce trebuie să fie să nu trebuie să fi fost.” (Voltaire)

27. “Literatura, arta şi ştiinţa trebuie să servească un ideal social, să exprime ideile şi
speranţele contemporanilor, să contribuie la biruinţa dreptăţii.” (Vasile Bogrea)
28. “Nu e spre cinstea raţiunii că oamenii s-au urât, că s-au prigonit, că s-au ucis, că s-au
ars pe rug pentru păreri diferite.” (Voltaire)

29. “El trebuie să combine stratageme, să întindă curse, să trimită iscoade la adversari, să
cucerească oraşe .” (Honore de Balzac)

30. “Omului i se pare foarte firesc să distrugă ceea ce nu poate avea, să nege ceea ce nu
înţelege, să ponegrească ceea ce nu are, şi ceea ce ar avea poftă să aibă.” (Honore de
Balzac)

31. “Desigur că pe om îl educă ştiinţa, şi munca, şi familia, şi mediul, dar fără artă este
greu să înlături indiferenţa, să trezeşti sentimentele sale frumoase, să le dezrădăcinezi
pe cele urâte.” (I.G.Ehremburg)

32. “Nu trebuie să te frămânţi pentru ceea ce nu există; trebuie să fii liber pentru ceea ce
există.” (Omar Khayyam)

33. “Nu oricine are sabie trebuie să lupte; nu oricine are leacul contra otrăvii trebuie să
înghită otravă.” (Abu-l-Fath Busti)

34. “Sunt greşeli pe care trebuie să le faci, sunt altele pe care nu trebuie să le faci şi sunt
atâtea pe care trebuie să nu le faci.” (Nicolae Iorga)