Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE LUCRU- clasa a V-a

Se dă textul:
„ Iarna-i meşter iscusit,/ Că pe deal şi pe câmpii/ Ţese-o pânză minunată,/ Fără iţe,
fără spată,/ Fără fir de tort urzit./
Şi din drăgălaşa-i pânză/ Dă şi vântului să vânză.”
(G. Coşbuc, Iarna)
1.Rescrie primele cinci substantive din text, indicând cazul şi funcţia lor sintactică.

……………………………………….....…....................... …………………………………………........................…..
…………………………………………….......................... ………………………………………..................................
…………………………………………..............................

2.Scrie în spaţiul liber din stânga litera corespunzătoare funcţiei sintactice a substantivului subliniat:
….. Poarta a închis-o vântul. A. Complement
….. S-a dedicat cu pasiune muzicii. B. Subiect
….. Dumnealui este de o lună vecinul nostru. C. Atribut
….. Maria, deschide poarta! D. Nume predicativ
….. Pasiunea ei pentru flori este veche. E. Fără funcţie sintactică
F. Atribut substantival genitival
3.(ORAL)Precizeaza cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate.
Cartea e pe masă. Coperta cărţii e verde. Aceasta e cartea mea. Lecţia este în carte. Arată ca o carte de rugăciuni.
Textul din carte e interesant. Carte, eşti deosebită! Cărţii i s-a deteriorat coperta. Toţi vorbesc despre cartea aceea.
Citesc cartea recomandată.
4. Completează razele soarelui cu formele de dativ ale
substantivelor proprii indicate : Veronica, Cantemir, Ingrid, Marina, Carmen, Vlăduţ, Ioana, Tudor.

I -am dat un telefon

1
5.Completează spaţiile cu articolele genitivale potrivite:

-opere...............scriitorilor români
-părinţi.............copiilor
-lumina slabă.......... ...lămpii
6.Trece la plural, articulat hotăt şi nehotărât, substantivele fiu, unghie.

-articulat hotărât.........................................................................................................................................
-articulat nehotărât.....................................................................................................................................
7. Pune semnele de punctuaţie corespunzătoare :
Emile unde te duci cu Lila
8. Noteaza cu X propozitiile in care se afla substantive in cazul Vocativ:

Ti-am spus, vecine, de fapta ei!


Noi, prietenii tai, vom reusi.
Copile, spune-mi totul!
Ea, colega ta de banca, te va intampina.
Frate, ma vei ajuta?
Ai fost la circ, prietene?
Ionel! Ionel!

9.Încercuieste litera corespunzatoare enunturilor scrise corect:

a) Toti membrii de partid au fost prezenti.


b) Toti membri de partid au fost prezenti.
c) Arbitrii acestia sunt corecti.
d) Arbitri acestia sunt corecti.
e) L-am văzut pe unul dintre arbitri.
f) L-am văzut pe unul dintre arbitrii.

10.Completează punctele cu varianta potrivită: al/ a-l; ai/ a-i; cel/ce-l; cea/ ce-a; cei/ ce-i:
............... întrebat? / caietul ................. nou / / Nu ghicesc........... deranjează pe el./ un caiet .............. elevului /
Ştiu ................. trebuie. Încerc .................... ajuta. / Banii sunt ................... mei. / floarea ................ albă /
copiii .................. cuminţi / Nu pot .................. ajuta pe toţi.

2
Demonstrează, în enunţuri, că substantivul lună poate sta în cele cinci cazuri:
N. ……………………………………………………………………………………………………
Ac. ……………………………………………………………………………………………………
D. ……………………………………………………………………………………………………
G. …………………………………………………………………………………………………….
V. …………………………………………………………………………………………………….
11.Scrie cinci propoziţii în care substantivul peşteră să îndeplinească funcţii sintactice diferite:
subiect ………………………………………………
nume predicativ ………………………………………………………
Felicita
atribut subst. prepoziţional……………………………………………………………
atribut subst. genitival …………………………………………………………
ri!!!
complement …………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și