Sunteți pe pagina 1din 3

DREPT CIVIL_CURS 7

Actul juridic civil


Are doua sensuri:

1. De operatiune juridica (negotium iuris) –manifestare de vointa facuta cu intentia de


alua nastere ,modifica sau stinge drepturi si obligatii civile
2. Instrument de proba – inscrisul care constata operatiunea juridical;

Clasificare
1. Dupa criteriul numarului partilor

a. Unilaterale – vointa unei singure parti


b. Bilaterale – vointa a doua parti
c. Plurilaterale – vointa a trei sau mai multe parti

Notiunea de parte nu se confunda cu cea de persoana, fiind o parte toate persoanele care
au participat la incheierea actului si care au aceeasi pozitie In cadrul actului respectiv. Nu se
confunda cu impartirea contractelor in contracte unilaterale si bilaterale, impartire facuta dupa
continutul lor.

Astfel contractile sunt unilaterale atunci cand dau nastere la obligatii doar pentru o parte
contractanta, iar contractele bilaterale (sinalagmatice) sunt cele ce dau parte la obligatii reciproce
si interdependente pentru toate partile contractante.

2. Dupa criteriul efectelor,actele pot fi:

a. Constitutive de drepturi – cele ce dau nastere la drepturi noi ex:conventia prin


care propr unui bun recunoaste existent dr de usufruct asupra bunului sau
b. Translative de drepturi – transmiterea unui drept subiectiv ciliv ;
c. Declarative de drepturi – cele ce consolideaza un drept preexistent actului;
d. Motificative - cele ce modifica acte preexistente;
e. extintive – cele ce pun capat unor acte preexistente.

Aceasta clasificare este importanta in primul rand pentru ca actele constitutive ,


translative, modificative sau extinctive produc efecte doar pt viitor, in timp ce actele declarative
produc efecte si pentru trecut.

Doar in cazul actelor constitutive si translative, persoana in favoarea careia s-a constituit
un drept va avea calitatea de successor a celeilalte parti in privinta acelui drept.

1
DREPT CIVIL_CURS 7

Publicitatea drepturilor, faptelor si raporturilor juridice


- Este realizat in principal prin intermediul Cartii Funciare.

Cartea funciara este un registru special in care sunt insrise imobilele prin natura lor si sunt trecute
drepturile reale imobiliare. In cazurile prevazute de lege,in cartea funciara vor fi notate drepturile, faptele
sau raporturile juridice care au legatura cu imobilele inscrise in Cartea Funciara

Mentiunile din Cartea Funciara pot fi facute sub forma:

1. Inscrieri definitive(dr.neafectat de niciun drept/conditie), in principal in cazul dr.reale imobiliare


2. Inscrieri provizorii ce vizeaza mentionarea unor dr reale imobiliare afectate de un termen sau de
o conditie
3. Notarile ce vizeaza drepturile, faptele si raporturile juridice mentionate expres in art.902,903
NCC

In temeiul art902 NCC supuse notarii in CF :

- Punerea sub interdictie sau ridicarea punerii sub interdictie a titularului unui drept real imobiliar
pers fizica. Punerea sub interdictie se face printr-o hotarare judecatoreasca atunci cand o persoana
fizica nu are discernamant datorita alienatiei sau debilitatii sale mintale;
- Cererea de declarare judecatoreasca a mortii, hotararea judecatoreasca de declarare a mortii,
anularea hotaraii jud,de declarare a mortii, rectificarea datei mortii trecuta in cuorinsul hotararii
judecatoresti de declarare a mortii;
- Calitatea de bun comun a unui imobil inscris in cartea funciara;
- Conventia matrimoniala, modificarea acesteia sau incetarea acesteia;
- Calitatea de locuinta de familie a unui imobil inscris in cartea funciara;
- Intentia de instrainare sau de grevare a unui bun imobil inscris in cartea funciara;
- Antecontractul- conventia prin care partile se oblige sa incheie In viitor un contract de vanzare cu
privire la un bun imobil. Trebuie sa contina toate elementele esentiale ale contractului de vanzare
(sa se identifice bunul ce se va vinde si pretul). Antecontractul prin care partile stabilesc un
termen in care se va incheia contractual de vanzare poate fi notat in Cartea Funciara. Cererea de
notare a contractului in cartea funciara se poate face pe maxim 6 luni de la implinirea termenului
stabilit de parti pentru incheierea contractului de vanzare
- Notarea pactului de optiune privitor la un imobil inscris in cartea funciara. Pactul de optiune este
conventia prin care o parte se oblige sa incheie un anumit contract iar cealalta parte isi rezerva
dreptul de a opta in sensul incheierii/ neincheierii acelui contract. Pactul de optiune este valabil
daca va contine elementele esentiale ale acelui contract . contractual se va considera incheiat din

2
DREPT CIVIL_CURS 7

mom in care o parte contractanta primeste declaratia de acceptare a beneficiarului pactului de


optiune
- Locatiunea si cesiunea de venituri referitoare (transmiterea unui dr de creanta aflat in legatura u
un bun imobil) la un bun imobil inscris in cartea funciara;
- Acordul folosintei unui bun imobil inscris in cartea funciara la constituirea unei societati
comerciale.
- Interdictia conventionala de instrainare sau de grevare a unui imobil inscris in cartea funciar;
- Vanzarea unui bun imobil inscris in cartea funciara cu rezerva dr de proprietate. Proprietarul isi
rezerva dr de propr pe o durata determinate.
- Sechestrul (masura provizorie ce consta in indisponibilizarea unui bun), urmarirea silita a unui
bun imobil inscris in cartea funciara sau a fructelor si productelor sale;
- Dreptul unei parti de a revoca sau denunta unilateral un contract avand ca obiect un bun imobil
inscris in cartea funciara
- Actiunea de partaj referitoare la un bun imobil inscris in cartea funciara;
- Actiunea prin care se urmareste fie desfiintarea, fie declararea inopozabilitatii unui act referitor la
un bun imobil inscris in cartea funciara;
- Pactul comisoriu si declaratia de rezolutiune referitoare la un bun imobil inscris in cartea
funciara. Pactul comisoriu este clauza contractuala prin care partile convin asupra rezolutiunii sau
rezilierii unui contract sinalagmatic in cazul neexecutarii culpabile a unei obligatii contractuale.
Contractul sinalagmatic este contractul care da da nastere la obligatii civile pentru toate partile
contractante, obligatii reciproce si interdependente. ex: contractul de vanzare;

Toate cele mentionate au ca effect opozabilitatea fata de tert a notarilor facute, cu exceptia cazului in
care tertii cunosc notarile pe alta cale. Totusi, cunoasterea de catre tert a faptului ce urmeaza a fi notat nu
va produce niciun effect daca legea prevede expres ca opozabilitatea este asigurata numai prin notare.

Este posibila notarea in CF a altor fapte, insa notarea nu va produce efectul opozabilitatii; aceste
fapte sunt :

- Notarea incapacitatii titularului unui drept real prin capacitate de folosinta sau de exercitiu;
- Restrangerile aduse prin lege capacitatii de folosinta sau de exercitiu;
- Declaratia de utilitate publica facuta in vederea exproprierii unui bun imobil;