Sunteți pe pagina 1din 1

b) Matricea de specificaţii

Obiective de evaluare, Nivelul I Nivelul II Nivelul III Total, %


pe nivele Cunoaştere şi Aplicare Integrare
înţelegere Aplicarea noţiunilor, legilor Rezolvarea
Unităţi de Recunoaşterea, reprezentarea şi principiilor de bază problemelor/situațiilor de
învăţare conceptelor fundamentale a probleme explicarea Numărul
principiilor şi legilor de bază fenomenelor total de itemi
Caracteristica cadrului natural al 8,53% 9,76% 6,10% 24,39%
Republicii Moldova
1,02(item) 1,17(itemi) 0,73(item) 3(itemi)
(20 ore)
Conservarea și protecția 7,68% 8,78% 5,49% 21,95%
resurselor naturale
0,92(item) 1,05(item) 0,66(item) 3(itemi)
(18ore)
Conservarea naturii în ariile 11,53% 13,17% 8,23% 32,93%
naturale protejate. Restabilirea
și regenerarea forestieră 1,38(item) 1,58(item) 0,99(item) 4(itemi)
(27 ore)

Ameliorarea terenurilor 7,26% 8,29% 5,18% 20,73%


degradate
0,87(item) 0,99(item) 0,62(item) 2(itemi)
(17 ore)
Total - 82 ore 35 % 40% 25% 100%

Total itemi 4(itemi) 5(itemi) 3(itemi) 12(itemi)