Sunteți pe pagina 1din 158

CUPRINS

INTRODUCERE
1. STATISTICĂ DISCRIPTIVĂ.......................................................................................................................................6
1.1. Sistematizarea datelor populației statistice..............................................................................................................6
1.2. Construirea tabelului de grupare pe intervale egale a populației.............................................................................7
Coala
1.3. Calcularea indicatorilor statistici ai populației........................................................................................................8
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data
1.3.1. Indicatorii de centru (media, modul, mediana).............................................................................................9

IMC 151295 06LA


1.3.2. Indicatorii de variere (abaterile și dispersia)................................................................................................9
1.3.3. Indicatorii de formă....................................................................................................................................10
1.4. Reprezentarea grafică a repartiției populației grupate conform p.1.2.....................................................................11
1.4.1. Histograma..................................................................................................................................................12
1.4.2. Poligonul frecvențelor................................................................................................................................12
1.4.3. Curba cumulativă a frecvențelor.................................................................................................................13
1.4.4. Diagrama sectorială (pie)...........................................................................................................................13
Coala
1.5. Calcularea mărimilor relative de structură, coordonare și intensitate și reprezentarea
Mod Coal Nr. Docum.
grafică Semnatde structură.........................................................................................................................14
prin diagrame Data

IMC 151295 06LA


1.6. Calcularea și construirea funcțiilor integral și diferențială de repartiție a probabilității......................................15
1.7. Concluzii asupra repartiției populațiilor statistice studiate...................................................................................18

2. STATISTICĂ INFERENȚIALĂ.................................................................................................................................19
2.1. Formați eșantioanele din 20 puncte ale variabilelor prin selectarea aleatoare din tabelul inițial........................19
2.2. Calcularea indicatorilor statistici de centru, variere și formă pentru fiecare eșantion.........................................20
2.3. Reprezentarea grafică a repartiției a eșantioanelor..............................................................................................21
2.4. Estimarea reprezentativității eșantioanelor selectate pentru fiecare populație....................................................22
Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


2.5. Să se calculeze cu probabilitatea P=0,9973 (z=3) volumul unei noi colectivități corespunzătoare populației
statistice din tabelul initial, ultima fiind considerate ca eșantion.......................................................................................23
3. CORELAȚIE ȘI REGRESIE......................................................................................................................................24
3.1. Construirea tabelului de grupare (a frecvenţelor) combinată a variabilei Y în dependenţă de variabila X........25
3.2. Construirea tabelului de frecvențe a variabilei Y în dependență de variabila X..............................................26
3.3. Reprezintarea grafică a repartiției bidimensionale Y=f(X) – diagrama norului de puncte (scatterplot) .........26
3.4. Calcularea coeficientului de corelare și construirea funcției de regresie pentru variabilelor X și Y..................26
Coala
3.5. Concluzii asupra studiului corelație și regresie....................................................................................................27
Mod 4.
Coal Nr. Docum.STATISTIC
CONTROLUL Semnat AL
Data
CALITĂȚII.............................................................................................................27

IMC 151295 06LA


4.1. Calcularea limitelor de control superioară și inferioară a populației statistice considerate..................................27
4.2. Construirea fișelor de control a mediilor variabilei statistice................................................................................27
4.3. Analiza histogramei variabilei statistice................................................................................................................28
4.4. Concluzii asupra controlului statistic al calității....................................................................................................28

CONCLUZII.....................................................................................................................................................................29

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………………………………...30
Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


INTRODUCERE

Indiferent de domeniul cunoasterii la care se refera, exista anumite trasaturi ale datelor
numerice care in procesul prelucrarii implica o metoda stiintifica. Aceasta metoda este cunoscuta
sub numele de metoda statistica sau simplu statistica.
Statistica a aparut din nevoia de a cunoaste o serie de activitati, fenomene si procese social-
economice. Cea mai veche aparitie a cuvantului statistica a fost semnalata in lucrarea "The elements
Coala
of Universal Erudition" scrisa de J. F. Bielfed.
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


O discutie exhaustiva asupra evolutiei statisticii excede sfera de preocupare a acestei carti,
motiv pentru care vom prezenta conceptele de baza din statistica folosite pentru prelucrarea datelor.
Colectivitatea statistica (sau populatie statistica) reprezinta totalitatea manifestarilor sau
totalitatea elementelor de aceeasi esenta calitativa, ale unui fenomen sau proces economic bine
individualizat.
Colectivitatea statistica este alcatuita din unitati statistice (elemente). Fiecare element al
colectivitatii este purtatorul unui anumit nivel al fiecarei trasaturi (caracteristici) supuse observarii
statistice. Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Caracteristica statistica (variabila statistica sau variabila aleatoare) reprezinta acea proprietate
care este comuna tuturor unitatilor unei colectivitati statistice.
Datele statistice reprezinta caracterizarea numerica obtinuta de statistica in legatura cu unitatile,
grupele sau colectivitatea studiata. Ele sunt marimi concrete rezultate din studiile efectuate pe baza
de numarare, masurare sau calcul statistic.
Datele statistice sunt purtatoare de informatii, informatia reprezentand continutul specific al
datei sau mesajul datelor statistice.
Transformările economiei mondiale, generate de liberalizarea comerţului mondial şi Coala de
tehnologiile informaţionale moderne, conduc la o globalizare, unde noţiunea de teritoriu statistic
Mod Coal Nr. Docum. Semnatspaţiului
Data statistic regional sau mondial.
naţional lasă loc, treptat,

IMC 151295 06LA


Statistica exercită un impact extraordinar asupra întregii vieţi economice şi sociale conferind
celor ce o folosesc posibilitatea de a şti ce s-a întâmplat şi de a contura, prin demersuri şi evaluări
cuantificabile, tendinţele generale ale dezvoltării umane.
Armonizarea statisticii este, aşadar, o condiţie indispensabilă potrivit căreia sistemele de
indicatori, metodologiile şi tehnicile aplicate pe plan naţional sunt convertite şi adaptate la normele
şi standardele internaţionale.
Aceasta vizează crearea cadrului logistic pe o bază unitară şi coerentă a strategiilor, programelor,
planurilor şi proiectelor de dezvoltare.
Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Legea statistică stabileşte modul de funcţionare a sistemului unic de statistică, reglementează
culegerea, sistematizarea, analiza, publicarea şi păstrarea datelor statistice colectate de la persoanele
fizice şi protecţia datelor statistice.
Eșantionarea este principala metodă a statisticii, folosită pentru obținerea, de la populații mari,
a unor valori dorite, necesare în procesele de luare a deciziilor.

Eșantionarea are ca scop prezentarea:


 principalelor tehnici de eșantionare, generale și specifice, folosite pentru a se obține o
Coala
certitudine cît mai mare a concluziilor;
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


 modulului în care se stabilește volumul unui eșantion, în funcție de gradul de certitudine pe
care l-am dori;
 metodelor de comparare a două populații, la nivelul populațiilor, mediilor sau variantelo

1. STATISTICĂ DISCRIPTIVĂ
1.1 Sistematizarea datelor populației statistice
Sistematizarea datelor populației statistice X &Y
Coala
i Xi Xord Yi Yord
Mod Coal 1 1,43
Nr. Docum. Semnat 1,23
Data 0,222 0,156

IMC 151295 06LA


2 1,42 1,23 0,18 0,157
3 1,36 1,23 0,227 0,157
4 1,3 1,23 0,199 0,157
5 1,4 1,24 0,2 0,159
6 1,3 1,24 0,239 0,16
7 1,24 1,24 0,238 0,16
8 1,28 1,24 0,208 0,162
9 1,36 1,24 0,194 0,164 Coala
10 1,44 1,24 0,213 0,168
Mod Coal11 Nr. 1,37
Docum. Semnat 1,25
Data 0,216 0,171

IMC 151295 06LA


12 1,27 1,25 0,164 0,174
13 1,31 1,25 0,21 0,177
14 1,43 1,26 0,198 0,177
15 1,25 1,26 0,177 0,177
16 1,24 1,26 0,24 0,177
17 1,31 1,27 0,217 0,179
18 1,34 1,27 0,25 0,18
19 1,25 1,28 0,251 0,181 Coala
20 1,42 1,28 0,159 0,184
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data
21 1,44 1,28 0,246 0,186

IMC 151295 06LA


22 1,37 1,3 0,199 0,187
23 1,27 1,3 0,157 0,188
24 1,39 1,3 0,249 0,189
25 1,24 1,3 0,252 0,191
26 1,43 1,3 0,187 0,191
27 1,44 1,3 0,226 0,193
28 1,4 1,3 0,216 0,194
29 1,44 1,3 0,218 0,195 Coala
30 1,34 1,3 0,252 0,196
Mod Coal31 Nr. 1,42
Docum. Semnat 1,31
Data 0,231 0,196

IMC 151295 06LA


32 1,3 1,31 0,232 0,197
33 1,46 1,31 0,245 0,198
34 1,46 1,31 0,22 0,198
35 1,23 1,31 0,238 0,199
36 1,3 1,32 0,191 0,199
37 1,23 1,32 0,22 0,199
38 1,43 1,32 0,16 0,2
39 1,24 1,33 0,217 0,2 Coala
40 1,38 1,33 0,191 0,201
Mod Coal41 Nr. 1,36
Docum. Semnat 1,33
Data 0,174 0,202

IMC 151295 06LA


42 1,42 1,33 0,248 0,202
43 1,32 1,34 0,203 0,202
44 1,26 1,34 0,181 0,203
45 1,45 1,34 0,199 0,203
46 1,43 1,34 0,241 0,205
47 1,24 1,34 0,177 0,206
48 1,38 1,35 0,241 0,207
49 1,35 1,35 0,16 0,207 Coala
50 1,44 1,35 0,207 0,208
Mod Coal51 Nr. 1,31
Docum. Semnat 1,35
Data 0,236 0,209

IMC 151295 06LA


52 1,4 1,36 0,202 0,21
53 1,34 1,36 0,196 0,213
54 1,26 1,36 0,232 0,213
55 1,46 1,36 0,219 0,214
56 1,23 1,36 0,235 0,214
57 1,39 1,37 0,193 0,216
58 1,28 1,37 0,225 0,216
59 1,33 1,37 0,156 0,216 Coala
60 1,3 1,37 0,168 0,216
Mod Coal61 Nr. 1,34
Docum. Semnat 1,37
Data 0,179 0,217

IMC 151295 06LA


62 1,26 1,38 0,188 0,217
63 1,45 1,38 0,195 0,218
64 1,31 1,38 0,202 0,219
65 1,34 1,39 0,203 0,219
66 1,31 1,39 0,202 0,22
67 1,28 1,4 0,206 0,22
68 1,44 1,4 0,254 0,22
69 1,32 1,4 0,157 0,221 Coala
70 1,35 1,41 0,255 0,222
Mod Coal71 Nr. 1,3
Docum. Semnat 1,42
Data 0,186 0,224

IMC 151295 06LA


72 1,37 1,42 0,246 0,225
73 1,24 1,42 0,157 0,226
74 1,3 1,42 0,241 0,227
75 1,42 1,42 0,177 0,23
76 1,33 1,42 0,196 0,231
77 1,46 1,42 0,2 0,231
78 1,45 1,43 0,219 0,232
79 1,23 1,43 0,22 0,232 Coala
80 1,36 1,43 0,205 0,235
Mod Coal81 Nr. 1,38
Docum. Semnat 1,43
Data 0,198 0,236

IMC 151295 06LA


82 1,35 1,43 0,197 0,238
83 1,46 1,43 0,214 0,238
84 1,25 1,43 0,171 0,239
85 1,37 1,44 0,231 0,24
86 1,35 1,44 0,216 0,241
87 1,33 1,44 0,177 0,241
88 1,3 1,44 0,162 0,241
89 1,46 1,44 0,209 0,244 Coala
90 1,42 1,44 0,184 0,245
Mod Coal91 Nr. 1,43
Docum. Semnat 1,45
Data 0,201 0,246

IMC 151295 06LA


92 1,43 1,45 0,224 0,246
93 1,33 1,45 0,23 0,248
94 1,3 1,45 0,216 0,249
95 1,37 1,46 0,213 0,25
96 1,45 1,46 0,244 0,251
97 1,41 1,46 0,189 0,252
98 1,32 1,46 0,214 0,252
99 1,42 1,46 0,221 0,254 Coala
100 1,36 1,46 0,207 0,255
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Graficul populației X&Y inițiale și ordonate

1.2. Construirea tabelului de grupare pe intervale egale a populației

Construirea tabelului de grupare pe intervale egale a populației X

n = 100; xmin = 1, 23; xmax = 1, 46; Coala

Mod Coal 1. Se calculează


Nr. Docum.
amplitudinea
Semnat Data
variabile statistice

IMC 151295 06LA


A = xmax - xmin = 1.46 - 1.23 = 0, 23;
2. Se calculează numărul de intervale conform relației lui Sturges:
m=1+3,322lg(100)=7.644=8 intervale
A 0.23
3. Se calculează dimensiunea intervalului de grupare d = = = 0.029
m 8

Formare
intervale Frecventa Coala
Dreapta Frecv. Cum
Nr.
Mod Coal Int.Nr. Stinga
Docum. int
Semnatint Data int Cum cres des Relativ

IMC 151295 06LA


i [Xis Xid] Ni Ac Ad Ni/n*100
1 1,23 1,259 13 13 100 13
2 1,259 1,288 5 18 87 5
3 1,288 1,317 12 30 82 12
4 1,317 1,346 12 42 70 12
5 1,346 1,375 14 56 58 14
6 1,375 1,404 10 66 44 10
7 1,404 1,433 11 77 34 11 Coala
8 1,433 1,462 23 100 23 23
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Suma 100 100

Tabelul 1.2.1 Tabelul de frecvențe pentru populatia X

1.2.2 Construirea tabelului de grupare pe intervale egale a populației Y

n = 100; ymin = 0,156; ymax = 0, 256;


1. Se calculează amplitudinea variabile statistice Coala
A = xmax - xmin = 0, 256 - 0,156 = 0.1
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


2. Se calculează numărul de intervale conform relației lui Sturges:
m = 1 + 3,322lg ( 100 ) = 7.644 = 8 intervale

3. Se calculează dimensiunea intervalului de grupare


A 0.1
d= = = 0.013
m 8
Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Formare
intervale Frecventa
Nr. Int. Stinga int Dreapta int Frecv. int Cum cres Cum des Relativ
i [Xis Xid] Ni Ac Ad Ni/n*100 Coala
1 0,156 0,1685 10 10 100 10
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data
2 0,1685 0,181 9 19 90 9

IMC 151295 06LA


3 0,181 0,1935 8 27 81 8
4 0,1935 0,2065 20 47 73 20
5 0,2065 0,219 18 65 53 18
6 0,219 0,232 14 79 35 14
7 0,232 0,2445 10 89 21 10
8 0,2445 0,257 11 100 11 11
Suma 100 100
Tabelul 1.2.2.1 Tabelul de frecvențe pentru populatia Y
Coala
1.3 Calcularea indicatorilor statistici ai populației
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.3.1 Indicatorii de centru (media, modul, mediana)

Tabelul 1.3.1.1 Procesarea indicatorilor statistici ai populatiei X

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data Tabelul 1.3.2.2 Procesarea indicatorilor statistici ai populatiei Y

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


n = 100; m = 8; d = 0.00017
xst + xdr
1. Se calculează media interval: xi = = 10.768;
2
2. Se calculează caracteristica intervalelor: ni � xi = 135.992;

3. Se calculează media aritmetică : xm =


�xi = 1.35992
ni
Coala
ni
4. Se calculează caracteristica intervalelor: = 73.7289;
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data xi

IMC 151295 06LA


ni
xh = = 1,35632;
5. Se calculează media armonică: ni
�x
i

6.
2
ni = 1,96821E + 13;
Se calculează caracteristica intervalelor: xi �

7. Se calculează media pătratică : x p = �x 2


i �
ni
= 1,36169
ni
8. Se calculează media geometrică: xg = n X iNi = 1,35813 Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.3.2 Indicatorii de variere (abaterile și dispersia)

Tabelul 1.3.2.1 Procesarea indicatorilor statistici pentru populația X

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Tabelul 1.3.2.2 Procesarea indicatorilor statistici pentru populația Y

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1. Se calculează abaterea medie liniară:

d=
�xi - x �ni = 4,17444E - 16
�ni
2. Se calculează dispersia:

s =
2 � ( xi - x )2
= 0, 004827004 Coala
�ni
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


3. Se calculează abaterea medie patratică:
s = s 2 = 0,06948

4. Coeficientul de variaţie:
s
CV (s ) = 100 = 5,10888;
� Coala
xm
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


5. Mediana se calculează conform formulei:
k
LocM e - �ni
M e = x0 + h i =1
= 1,197375;
nm
(�ni ) + 1
LocM e = = 50,5;
2
Coala

6. Modulul (valoarea modală) se calculează cu formula :


Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


D D = nm 0 - nm0 -1 = 0;
M 0 = x0 + h � 1 = 1.317; 1
D1 + D2 D2 = nm 0 - nm 0 +1 = - 2;

1.3.3 Indicatorii de formă

Noțiunea de asimetrie se referă la felul în care frecvența unei distribuții se abate de la curba
normală a frecvențelor. Coeficientul de asimetrie ia valori intre -1 și 1. Coala
as
Mod Coal  Nr.
C Docum.
→0 - asimetria
Semnat este mica
Data

IMC 151295 06LA


as
 C →±1 – seria prezintă o asimetrie pronunțată
as
 C →=0 – seria este simetrică
as
 C →>0 – seria reprezintă asimetrie de dreapta
as
 C →<0 – seria reprezintă asimetrie de stînga.
Coala
Calculăm coeficientul de asimetrie:
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


xm - M 0
Cas = = 0, 61776159;
sx

1.4 Reprezentarea grafică a repartiției populației grupate

Gruparea statistică reprezintă operaţia de sistematizare a datelor primare pentru evidenţierea


Coala

Mod tipurile
Coal calitative
Nr. Docum.
existente
Semnat
înData
cadrul populaţiei cercetate. Vizualizarea datelor statistice reprezintă un

IMC 151295 06LA


mijloc eficace de studiu a principalilor factori care acţionează asupra colectivităţii, fenomenelor,

proceselor cercetate. Cu ajutorul graficelor se pot sesiza variaţiile, structura şi dependenţa dintre

fenomene.Graficele au pe lângă unele elemente specifice şi o serie de elemente comune, de ordin

general ca: titlu, scara de reprezentare, reţeaua graficului etc.


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Diagrama prin benzi este utilizată în cazul în care mărimea indicatorului reprezintă o lungime.

Diagrama prin coloane este foarte des utilizată în practica statistică. Ele au înălţimea direct

proporţională cu mărimea indicatorului, iar lăţimea aceeaşi.

1.4.1 Histograma Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Histograma reprezintă graficul format din dreptumghiuri cu baza egală cu dimensiunea

intervalelor, iar inaltimea este proporţională cu numărul de unităţi sau cu frecvenţa intervalelor.

Datorită histogramei putem vizualiza mai bine cum sunt repartizate datele din populația respectivă,

adică cum variază frecvența absolută.


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data Fig.1.4.1 Histograma populației X și Y grupate

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.4.2 Poligonul frecvențelor

Poligonul frecvenţelor se obţine dintr-o diagramã cu bare prin unirea capetelor barelor.

Imaginea obţinutã se apropie de imaginea funcţiilor de repartiţie clasice.


Coala
Fig. 1.4.2.1 Poligonul frecvențelor pentru populația X și Y
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.4.3 Curba cumulativă a frecvențelor

Fig. 1.4.3.1 Curba cumulativă a frecvențelor pentru populația X și Y

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.4.4 Structura frecvențelor relative

Reprezentarea prin areale în acest caz aria figurii geometrice alese este direct proporţională cu
mărimea indicatorilor reprezentaţi. Diagrama frecventelor relative ne arată aceeași variație a
frecvențelor absolute a populației, ca și histograma, doar că într-o altă formă.

Coala
Fig. 1.4.4.1 Diagrama frecventelor relative pentru populatia X și Y
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.5 Calcularea mărimilor relative de structură, coordonare și intensitate și reprezentarea
grafică prin diagrame de structură

1.5.1 Marimi relative de structura


Tabelul 1.5.1.1 Marimi relative de structura pentru populatia X
Intervalul de Frecv. Media interval C-ca Frecventa Ponderea
grupare Interval interval relativa Coala
[Xis Xid] Ni Xi=(Xis+Xid)/2 Ni*Xi fi , % gi , %
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data 13
1,23 1,259 13 1,2445 16,1785 14,83293

IMC 151295 06LA


1,259 1,288 5 1,2735 6,3675 5 10,79161
1,288 1,317 12 1,3025 15,63 12 15,61622
1,317 1,346 12 1,3315 15,978 12 11,07786
1,346 1,375 14 1,3605 19,047 14 9,859998
1,375 1,404 10 1,3895 13,895 10 14,20839
1,404 1,433 11 1,4185 15,6035 11 12,7251
1,433 1,462 23 1,4475 33,2925 23 10,88789
Coala
Total 100 135,992 100 100
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


n1 13
1. Frecventa relativa se calculează : f i = 100% =
� 100% = 13 %

�ni 100
xi �
ni 16.1785
2. Ponderea specifica se calculeză : gi = 100% =
� 100% = 14.8329 %

�xi �ni 135,992

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Tabelul 1.5.1.2 Marimi relative de structura pentru populatia Y
Intervalul de Frecv. Media interval Frecventa Ponderea
grupare Interval C-ca interval relativa
[Yis Yid] Ni Yi=(Yis+Yid)/2 Ni*Yi fi , % gi , %
0,0723 0,0752 11 0,07375 0,81125 11 9,66257
0,0752 0,0781 11 0,07665 0,84315 11 10,0425 Coala
0,0781 0,081 15 0,07955 1,19325 15 14,2125
Mod Coal 0,081
Nr. 0,0839Semnat
Docum. Data14 0,08245 1,1543 14 13,7485

IMC 151295 06LA


0,0839 0,0868 11 0,08535 0,93885 11 11,1824
0,0868 0,0897 16 0,08825 1,412 16 16,8179
0,0897 0,0926 9 0,09115 0,82035 9 9,77096
0,0926 0,0955 13 0,09405 1,22265 13 14,5626
Total 100 8,3958 100 100

Fig. 1.5.1 Diagrama ponderii pentru populația X șiCoala


Y

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.5.2 Marimi relative de coordonare

Tabelul 1.5.2.1 Mărimi relative de coordonare


Marimi Marimi
Intervalul de Intervalul de Frecv.
Frecv. Interval relative de relative de
grupare grupare Interval
coordonare coordonare
[Xis Xid] Ni k [Yis Yid] Ni k Coala
1,23 1,259 13 1 0,0723 0,0752 11 1
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data 5
1,259 1,288 2,6 0,0752 0,0781 11 1

IMC 151295 06LA


1,288 1,317 12 1,083 0,0781 0,081 15 0,733333
1,317 1,346 12 1,083 0,081 0,0839 14 0,785714
1,346 1,375 14 0,929 0,0839 0,0868 11 1
1,375 1,404 10 1,3 0,0868 0,0897 16 0,6875
1,404 1,433 11 1,182 0,0897 0,0926 9 1,222222
1,433 1,462 23 0,565 0,0926 0,0955 13 0,846154

Coala
Figura 1.5.2.2 Reprezentarea grafică a mărimilor de coordonare
Mod Coal Nr. Docum.
Populația
Semnat
X Data Populația Y

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.5.3 Marimi relative de intensitate

Tabelul 1.5.3.1 Mărimi relative de intensitate


Media C-ca Media C-ca interval
Coala
Intervalul de Frecv. Intervalul de Frecv.
interval interval interval
Mod Coal grupare
Nr. Docum. Interval
Semnat Data grupare Interval

IMC 151295 06LA


[Xis Xid] Ni Xi Xi/Ni [Yis Yid] Ni Yi Yi/Ni
1,23 1,259 13 1,2445 0,09573 0,0723 0,0752 11 0,07375 0,006704545
1,259 1,288 5 1,2735 0,2547 0,0752 0,0781 11 0,07665 0,006968182
1,288 1,317 12 1,3025 0,10854 0,0781 0,081 15 0,07955 0,005303333
1,317 1,346 12 1,3315 0,11096 0,081 0,0839 14 0,08245 0,005889286
1,346 1,375 14 1,3605 0,09718 0,0839 0,0868 11 0,08535 0,007759091
1,375 1,404 10 1,3895 0,13895 0,0868 0,0897 16 0,08825 0,005515625
1,404 1,433 11 1,4185 0,12895 0,0897 0,0926 9 0,09115 0,010127778
1,433 1,462 23 1,4475 0,06293 0,0926 0,0955 13 0,09405 0,007234615
Coala

Figura 1.5.3.2 Reprezentarea grafica a marimilor de intensitate


Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Populația X Populați Y

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.6 Calcularea și construirea funcțiilor integral și diferențială de repartiție a probabilități

Se calculează valoarea funcției integrale de repartiție F(x), și valoarea funcției densității de


probabilitate f(x). Pentru aceasta se utilizează funcția statistică
= NORMDIST ( x, mean, standard _ dev, cumulative )
unde: x – valoarea varibilei din intervalul de încredre, mean – media aritmetică, standard_dev –
abaterea standard patratică. Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat


Calculul mediei aritmetice : Data

IMC 151295 06LA


m = AVERAGE (1.23;1.46) = 1,3523 populatia X;
m = AVERAGE (0.156; 0.255) = 0, 20848 populatia Y
Calculul abaterii medii pătratice:
s = STDEV (1.23;1.46) = 0, 069476641 populatia X;
s = STDEV (0.156; 0.255) = 0, 026372035 populatia Y;

Coala
Tabelul 1.6.1 Tabelul de calcul al funcțiilor de repartiție pentru populația y
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Nr. X F(x) f(x)

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1 0,156 0,0232962 2,088589596
2 0,157 0,02546508 2,250670778
3 0,157 0,02546508 2,250670778
4 0,157 0,02546508 2,250670778
5 0,159 0,030311862 2,60229393
6 0,16 0,033008303 2,792170043
7 0,16 0,033008303 2,792170043
8 0,162 0,038994708 3,200660023 Coala
9 0,164 0,045836771 3,64787066
Mod 10
Coal Nr. Docum. 0,168
Semnat 0,062396917
Data 4,657424406

IMC 151295 06LA


11 0,171 0,077628963 5,510219344
12 0,174 0,09553072 6,435346236
13 0,177 0,116299886 7,419162908
14 0,177 0,116299886 7,419162908
15 0,177 0,116299886 7,419162908
16 0,177 0,116299886 7,419162908
17 0,179 0,131815367 8,098812073
18 0,18 0,140086273 8,443409547 Coala
19 0,181 0,148702858 8,790021548
Mod 20
Coal Nr. Docum. 0,184
Semnat 0,176637397
Data 9,832399114

IMC 151295 06LA


21 0,186 0,196991042 10,51922214
22 0,187 0,207679534 10,85697947
23 0,188 0,218703249 11,18948138
24 0,189 0,230056368 11,51559679
25 0,191 0,253721859 12,14412104
26 0,191 0,253721859 12,14412104
27 0,193 0,278606753 12,73350396
28 0,194 0,291479922 13,01074529 Coala
29 0,195 0,304623888 13,27492183
Mod 30
Coal Nr. Docum. 0,196
Semnat 0,318025066
Data 13,52500148

IMC 151295 06LA


31 0,196 0,318025066 13,52500148
32 0,197 0,331668861 13,75999325
33 0,198 0,345539709 13,97895386
34 0,198 0,345539709 13,97895386
35 0,199 0,359621128 14,18099399
36 0,199 0,359621128 14,18099399
37 0,199 0,359621128 14,18099399
38 0,2 0,373895779 14,3652843 Coala
39 0,2 0,373895779 14,3652843
Mod 40
Coal Nr. Docum. 0,201
Semnat 0,388345525
Data 14,5310611

IMC 151295 06LA


41 0,202 0,402951498 14,67763161
42 0,202 0,402951498 14,67763161
43 0,202 0,402951498 14,67763161
44 0,203 0,417694179 14,80437879
45 0,203 0,417694179 14,80437879
46 0,205 0,447508772 14,9963391
47 0,206 0,462539086 15,06073304
48 0,207 0,477623085 15,10367109 Coala
49 0,207 0,477623085 15,10367109
Mod 50
Coal Nr. Docum. 0,208
Semnat 0,492739213
Data 15,12496853

IMC 151295 06LA


51 0,209 0,507865777 15,12453359
52 0,21 0,522981036 15,10236814
53 0,213 0,568042885 14,90690707
54 0,213 0,568042885 14,90690707
55 0,214 0,582897902 14,79969652
56 0,214 0,582897902 14,79969652
57 0,216 0,612235593 14,52479442
58 0,216 0,612235593 14,52479442 Coala
59 0,216 0,612235593 14,52479442
Mod 60
Coal Nr. Docum. 0,216
Semnat 0,612235593
Data 14,52479442

IMC 151295 06LA


61 0,217 0,626678692 14,35826329
62 0,217 0,626678692 14,35826329
63 0,218 0,640945957 14,17324787
64 0,219 0,655019281 13,97051458
65 0,219 0,655019281 13,97051458
66 0,22 0,668881357 13,75089527
67 0,22 0,668881357 13,75089527
68 0,22 0,668881357 13,75089527 Coala
69 0,221 0,682515739 13,51528153
Mod 70
Coal Nr. Docum. 0,222
Semnat 0,695906903
Data 13,26461869

IMC 151295 06LA


71 0,224 0,721902361 12,72215755
72 0,225 0,734480621 12,43246072
73 0,226 0,746763662 12,13190421
74 0,227 0,758741181 11,82160382
75 0,23 0,792754477 10,84356259
76 0,231 0,803429455 10,50561842
77 0,231 0,803429455 10,50561842
78 0,232 0,81376435 10,16358223 Coala
79 0,232 0,81376435 10,16358223
Mod 80
Coal Nr. Docum. 0,235
Semnat 0,842698554
Data 9,123797952

IMC 151295 06LA


81 0,236 0,851648465 8,776129959
82 0,238 0,868508311 8,085082797
83 0,238 0,868508311 8,085082797
84 0,239 0,876422332 7,743521547
85 0,24 0,883996612 7,405733873
86 0,241 0,89123532 7,072504668
87 0,241 0,89123532 7,072504668
88 0,241 0,89123532 7,072504668 Coala
89 0,244 0,91099076 6,107197606
Mod 90
Coal Nr. Docum. 0,245
Semnat 0,916943216
Data 5,798949376

IMC 151295 06LA


91 0,246 0,922591208 5,498347871
92 0,246 0,922591208 5,498347871
93 0,248 0,933005711 4,921807892
94 0,249 0,937789163 4,646588435
95 0,25 0,942301918 4,380455845
96 0,251 0,946553178 4,123632537
97 0,252 0,950552343 3,876289095
98 0,252 0,950552343 3,876289095 Coala
99 0,254 0,957832661 3,410477712
Mod 100
Coal Nr. Docum. 0,255
Semnat 0,961133147
Data 3,192111628

IMC 151295 06LA


Tabelul 1.6.2 Tabelul de calcul al funcțiilor de repartiție pentru populația x

Nr. X F(x) f(x)


1 1,23 0,039178149 1,219561398
2 1,23 0,039178149 1,219561398
Coala
3 1,23 0,039178149 1,219561398
4 1,23 0,039178149 1,219561398
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


5 1,24 0,053007104 1,555036756
6 1,24 0,053007104 1,555036756
7 1,24 0,053007104 1,555036756
8 1,24 0,053007104 1,555036756
9 1,24 0,053007104 1,555036756
10 1,24 0,053007104 1,555036756
11 1,25 0,070451408 1,942139683
12 1,25 0,070451408 1,942139683 Coala
13 1,25 0,070451408 1,942139683
Mod Coal 14 Nr. Docum. 1,26
Semnat Data 0,09200582 2,375872222

IMC 151295 06LA


15 1,26 0,09200582 2,375872222
16 1,26 0,09200582 2,375872222
17 1,27 0,118093593 2,846875742
18 1,27 0,118093593 2,846875742
19 1,28 0,149021902 3,341309904
20 1,28 0,149021902 3,341309904
21 1,28 0,149021902 3,341309904
22 1,3 0,225793769 4,325354355 Coala
23 1,3 0,225793769 4,325354355
Mod Coal 24 Nr. Docum. 1,3
Semnat 0,225793769
Data 4,325354355

IMC 151295 06LA


25 1,3 0,225793769 4,325354355
26 1,3 0,225793769 4,325354355
27 1,3 0,225793769 4,325354355
28 1,3 0,225793769 4,325354355
29 1,3 0,225793769 4,325354355
30 1,3 0,225793769 4,325354355
31 1,31 0,271316002 4,770659074
32 1,31 0,271316002 4,770659074 Coala
33 1,31 0,271316002 4,770659074
Mod Coal 34 Nr. Docum. 1,31
Semnat 0,271316002
Data 4,770659074

IMC 151295 06LA


35 1,31 0,271316002 4,770659074
36 1,32 0,320999939 5,153922511
37 1,32 0,320999939 5,153922511
38 1,32 0,320999939 5,153922511
39 1,33 0,374116112 5,453812486
40 1,33 0,374116112 5,453812486
41 1,33 0,374116112 5,453812486
42 1,33 0,374116112 5,453812486 Coala
43 1,34 0,429739302 5,652822299
Mod Coal 44 Nr. Docum. 1,34
Semnat 0,429739302
Data 5,652822299

IMC 151295 06LA


45 1,34 0,429739302 5,652822299
46 1,34 0,429739302 5,652822299
47 1,34 0,429739302 5,652822299
48 1,35 0,486795567 5,738961072
49 1,35 0,486795567 5,738961072
50 1,35 0,486795567 5,738961072
51 1,35 0,486795567 5,738961072
52 1,36 0,544123874 5,706949621 Coala
53 1,36 0,544123874 5,706949621
Mod Coal 54 Nr. Docum. 1,36
Semnat 0,544123874
Data 5,706949621

IMC 151295 06LA


55 1,36 0,544123874 5,706949621
56 1,36 0,544123874 5,706949621
57 1,37 0,600546493 5,55875602
58 1,37 0,600546493 5,55875602
59 1,37 0,600546493 5,55875602
60 1,37 0,600546493 5,55875602
61 1,37 0,600546493 5,55875602
62 1,38 0,654941081 5,30339532 Coala
63 1,38 0,654941081 5,30339532
Mod Coal 64 Nr. Docum. 1,38
Semnat 0,654941081
Data 5,30339532

IMC 151295 06LA


65 1,39 0,706307168 4,956021748
66 1,39 0,706307168 4,956021748
67 1,4 0,753820512 4,536440512
68 1,4 0,753820512 4,536440512
69 1,4 0,753820512 4,536440512
70 1,41 0,796870502 4,067242351
71 1,42 0,835078021 3,571804633
72 1,42 0,835078021 3,571804633 Coala
73 1,42 0,835078021 3,571804633
Mod Coal 74 Nr. Docum. 1,42
Semnat 0,835078021
Data 3,571804633

IMC 151295 06LA


75 1,42 0,835078021 3,571804633
76 1,42 0,835078021 3,571804633
77 1,42 0,835078021 3,571804633
78 1,43 0,868293685 3,072402823
79 1,43 0,868293685 3,072402823
80 1,43 0,868293685 3,072402823
81 1,43 0,868293685 3,072402823
82 1,43 0,868293685 3,072402823 Coala
83 1,43 0,868293685 3,072402823
Mod Coal 84 Nr. Docum. 1,43
Semnat 0,868293685
Data 3,072402823

IMC 151295 06LA


85 1,44 0,896578631 2,588638637
86 1,44 0,896578631 2,588638637
87 1,44 0,896578631 2,588638637
88 1,44 0,896578631 2,588638637
89 1,44 0,896578631 2,588638637
90 1,44 0,896578631 2,588638637
91 1,45 0,920171789 2,136325954
92 1,45 0,920171789 2,136325954 Coala
93 1,45 0,920171789 2,136325954
Mod Coal 94 Nr. Docum. 1,45
Semnat 0,920171789
Data 2,136325954

IMC 151295 06LA


95 1,46 0,939448598 1,726896935
96 1,46 0,939448598 1,726896935
97 1,46 0,939448598 1,726896935
98 1,46 0,939448598 1,726896935
99 1,46 0,939448598 1,726896935
100 1,46 0,939448598 1,726896935

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Figura 1.6.1 Functia integrala de repartitie


Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Populația X Populația Y

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Figura 1.6.2 Functia diferentiala de repartitie

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


1.7 Concluzii asupra repartiției populațiilor statistice studiate

Statistica descriptivă este ramura statisticii care se ocupa cu prezentarea unui set de date. Prin
prezentare se permite ințelegerea facilă a caracteristicilor evenimentelor studiate. "Descrierea" poate
fi făcută grafic sau prin indicatori. Principalii indicatori statistici folosiți sunt: medie; mediana;
Coala
varianță (dispersie) .
Mod Coal Putem observa
Nr. Docum. cu ușurință
Semnat Data că datele obținute la calcularea mediilor sunt practice aceleasi.

IMC 151295 06LA


Coeficientul de variație care este egal cu 20% ne arata ca datele noastre sunt bune.
Coeficientul de asimetrie obținut ne arata o asimetrie de stînga deoarece valoare lui este mai mica
decit 0.
Pentru a observa mai ușor rezultatele obținute aceasta în urma calculelor am construit
histograma, poligonul frecvențelor, curba cumulativă a frecvențelor și diagram sectorială (pie).

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


2. Statistica inferentiala

2.1 Eșantioanele din 20 puncte ale variabilelor prin selectarea aleatoare din tabelul initial

i Xi Xiord Yi Yiord

1 1,25 1,24 0,177 0,157 Coala

2 1,24 1,24 0,24 0,159


Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


3 1,31 1,25 0,217 0,177
4 1,34 1,25 0,25 0,187
5 1,25 1,27 0,251 0,199
6 1,42 1,3 0,159 0,216
7 1,44 1,31 0,246 0,217
8 1,37 1,34 0,199 0,218
9 1,27 1,34 0,157 0,22
10 1,39 1,37 0,249 0,226 Coala
11 1,24 1,39 0,252 0,231
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data
12 1,43 1,4 0,187 0,232

IMC 151295 06LA


13 1,44 1,42 0,226 0,24
14 1,4 1,42 0,216 0,245
15 1,44 1,43 0,218 0,246
16 1,34 1,44 0,252 0,249
17 1,42 1,44 0,231 0,25
18 1,3 1,44 0,232 0,251
19 1,46 1,46 0,245 0,252
20 1,46 1,46 0,22 0,252 Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


n = 20; xmin = 1.24; xmax = 1.46; ymin = 0.157; ymax = 0.252;
A = xmax - xmin = 0.22;
4. Se calculează amplitudinea variabile statistice
A = ymax - ymin = 0.095;
5. Se calculează numărul de intervale conform relației lui Sturges:
m=1+3,322lg(100)=5.322=6 intervale
6. Se calculează dimensiunea intervalului de grupare
A A
d = = 0.03667; d = = 0.0158; Coala
m m
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Tabelul 2.1.1 Tabelul de frecvențe pentru populatia X
Formare intervale Frecvente Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Stinga Dreapta Frecventa Cumulat Cumulat Frecventa
Nr.interv.
interval interval absoluta cresc descresc relativa
i [Xst Xdr) Ni Ac Ad Ni/n*100
1 1,24 1,27667 5 5 14 25
2 1,27667 1,31334 2 7 9 10
3 1,31334 1,35001 2 9 7 10
4 1,35001 1,38668 1 10 5 5
5 1,38668 1,42335 4 14 4 20 Coala
6 1,42335 1,46002 6 20 0 30
Mod Total
Coal Nr. Docum. Semnat Data 20 100

IMC 151295 06LA


Tabelul 2.1.2 Tabelul de frecvențe pentru populatia Y
Formare
intervale Frecvente
Stinga Dreapta Frecventa Cumulat Cumulat Frecventa
Nr.interv.
interval interval absoluta cresc descresc relativa
i [Yst Ydr) Ni Ac Ad Ni/n*100 Coala
1 0,157 0,1728 2 2 20 10
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


2 0,1728 0,1886 2 4 18 10
3 0,1886 0,2044 1 5 16 5
4 0,2044 0,2202 4 9 15 20
5 0,2202 0,236 3 12 11 15
6 0,236 0,2518 8 20 8 40
Total 20 100

Coala
2.2 Calcularea indicatorilor statistici de centru, variere și formă pentru fiecare eșantion
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Tabelul 2.2.1 Procesarea indicatorilor statistici de centru pentru populația X

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data


Tabelul 2.2.2 Procesarea indicatorilor statistici de centru pentru populația Y

IMC 151295 06LA


Coala

Tabelul 2.2.3 Procesarea indicatorilor statistici de variație pentru populația X


Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Tabelul 2.2.4 Procesarea indicatorilor statistici de variație pentru populația Y

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


s s
Coeficientul de variatie Cn (s ) = �100 = 5, 454607; Cn (s ) = �100 = 12,39198452;
x y
x - Mo
Coeficientul de asimetrie populatia X : Cas = m = 6, 74E - 06;
sx
y - Mo
Coeficientul de asimetrie populatia Y : Cas = m = 0, 086651253;
sy
Coala
2.3 Reprezentarea grafică a repartiției populației eșantionului format
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Populația X Populația Y
Figura 2.3.1 Histograma al eșantionului format

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Figura 2.3.2 Poligonul frecvențelor eșantionului

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Figura 2.3.3 Curba cumulativă a frecvențelor

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Figura 2.3.4 Reprezentarea grafică a frecvențelor relative

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

2.5. Nr. Să
Mod Coal
se calculeze
Docum. Semnat
cu probabilitatea P=0,9973 (z=3) volumul unei noi colectivități
Data

IMC 151295 06LA


corespunzătoare populației statistice din tabelul initial, ultima fiind considerate ca eșantion.

n z P dx dy nx ny
20 3 0,9973 4,077534 0,65586 0,0029752 1,127E-05

Eroarea limită:
mx = 3 �
Dx = z � 0.001516 = 0.004548;
my = 3�
Dy = z � 0.05859 = 0.17577;
Coala

Mărimea
Mod Coal eşantionului:
Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


s2
z2 � 32 � 0.000000002025
populatia X n = = = 0.0008723;
2
z � s 2
32 �
0.000000002025
Dx +
2
0.004548 +2

N 20
2
z �s 2 2
3 � 0.0009289
populatia Y n = = = 0.000252;
2
z � s 2
32 �
0.0009289
Dy +
2
0.17577 +
2

N 20
Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Am obținut:

 volumul eșantionului populației X , n =0.0008723 , avind o probabiliate P=0,9973 si z=3.


 Volumul eșantionului populației Y, n=0,000252, avind o probabiliate P=0,9973 si z=3.

2.6 Concluzie
Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Statistica inferențială se ocupă cu interpretarea datelor oferite de statistica descriptiv㸠si cu
folosirea acestora pentru a formula concluzii ¸si lua decizii. Eșantionul este o submulțime a unei
populații.
În cazul dat putem observa ca mediile obținute au aceleași valori. Coeficientul de variație pentru
populația X l-am obținut egal cu 2,95%, iar pentru populația Y 52,02% , ceea ce ne arata ca
eșantionul format pentru populația X este reprezentativ, iar pentru populația Y, nu este
reperezentativ.
Analizînd coeficineții de asimetrie am obținut pentru populația X o asimetrie de dreapta, și
pentru populația Y, o asimetrie de stinga. Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


3. Corelație și regresie
3.1 Construirea tabelului de grupare (a frecvențelor) combinata a variabilei Y în dependență
de variabila

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


3.2 Reprezentarea grafica a repartitiei bidimensionale Y=f(X)-diagrama norului de puncte
(scatterplot)
Coala
Figura 3.2.1 Diagrama norului de puncte
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Figura 3.2.2 Funcția de regresie

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


3.3 Calcularea coeficientului de corelare si construirea functiei de regresie pentru esantioanele
din p.2

Calcularea functiei de regresie Yxi = a + bxi

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


n n n

�xi �yi -�xi ��yi


n�
0, 01609 - 0,19125 �
100 � 8, 4128
b= i =1 i =1 i =1
= = -3.650763522;
n
0, 000383963 - 0,191252
100 �
�xi2 - (�xi )2
n�
i =1
n n n n

�y �
�x - �x �
�x �y
i
2
i i i i
0, 00038396 - 0,192 �
8, 413 � 0,0160917
a= i =1 i =1 i =1 i =1
= = 0, 09113564; Coala
n
100 �0, 00038396 - 0,1922
�xi2 - (�xi )2
n�
Mod Coal Nr. Docum. i =1 Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coeficientul de corelare
n

�( x �x) �( y - y)
i
rx / y = i =1
= -1;
n

�( x �x)
i =1
i
2
( y - y)
� 2

3.4Concluzii
Coala
Corelaţia reprezintă intensitatea legăturii sau gradului de asocierea dintre variabile, dar ia în
Mod
consideraţie
Coal
relaţia cauzală.
Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Semnul coeficientului de regresie arată direcţia legăturii dintre cele două variabile cercetate:
b=-3,65 legătura între variabile este inversă (negativă); iar coeficientul de corelație: r =-1 de unde
constatăm că există o relaţie inversă de liniaritate între cele două caractere.

4. Controlul statistic al calitatii

4.1 Calcularea limitelor de control superioară și inferioară a populației statistice considerate


n =5; dimensiunea eşantionului
Coala
X Y - media fiecărui eşantion;
Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


X ; Y - media X ; Y -ilor
R - amplitudinea fiecărui eşantion (cea mai mare – cea mai mică)
R - media amplitudinilor tuturor eşantioanelor
s ' - estimarea abaterilor standard

Tabelul 4.1.1 Datele statistice a fișei de control populația X


Nr Nr de produse in esantion Media Amplitudinea
esantion 1 2 3 4 5 esantion esantion. Coala

1 1,43 1,44 1,36 1,34 1,38 1,39 0,06


Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


2 1,42 1,37 1,42 1,26 1,35 1,364 -0,07
3 1,36 1,27 1,32 1,45 1,46 1,372 -0,04
4 1,3 1,39 1,26 1,31 1,25 1,302 -0,14
5 1,4 1,24 1,45 1,34 1,37 1,36 0,03
6 1,3 1,43 1,43 1,31 1,35 1,364 0,01
7 1,24 1,44 1,24 1,28 1,33 1,306 -0,16
8 1,28 1,4 1,38 1,44 1,3 1,36 0,1
9 1,36 1,44 1,35 1,32 1,46 1,386 -0,11 Coala

10 1,44 1,34 1,44 1,35 1,42 1,398 -0,02


Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


11 1,37 1,42 1,31 1,3 1,43 1,366 0,12
12 1,27 1,3 1,4 1,37 1,43 1,354 0,03
13 1,31 1,46 1,34 1,24 1,33 1,336 -0,13
14 1,43 1,46 1,26 1,3 1,3 1,35 -0,04
15 1,25 1,23 1,46 1,42 1,37 1,346 0,09
16 1,24 1,3 1,23 1,33 1,45 1,31 0,12
17 1,31 1,23 1,39 1,46 1,41 1,36 0,08
18 1,34 1,43 1,28 1,45 1,32 1,364 0,04 Coala

19 1,25 1,24 1,33 1,23 1,42 1,294 -0,08


Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


20 1,42 1,38 1,3 1,36 1,36 1,364 0,06
Media 1,3523 -0,0025

Tabelul 4.1.2 Datele statistice a fișei de control populația Y

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


4.2. Construirea fișelor de control a mediilor variabilei statistice

Pentru construirea fișelor de control este necesar de a fi afișate pe grafic limitele superioare și
inferioare de control (LSC și LIC) și media populației. Rolul principal în acest grafic îl joacă x, care
trebuie să se încadreze în limitele stabilite.
Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data Figura 4.2.1 Fișa de control a mediilor variabilei statistice

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Procesul determinat de către populația X se încadrează în limitele prestabilite. Procesul
determinat de populația Y, nu se încadrează în limitele prestabilite, de aceea este nevoie de o
repetare a procesului și un control mai strict al acestuia.

CONCLUZIE:

 Sistematizarea populatiei in forma tabel este foarte convenabilă și permite de a citi ușorCoala
informatia. Cu ajutorul tabelului de date se pot obține cu ușurință diferite informații despre grupul
Mod de
Coalstudiu.
Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Gruparea s-a efectuat în urma calculării nr. de interval cu ajutorul relației Sturgess, m=8.
Amplitudinea variaţiei A=0,00133, si dimensiunea unui interval d=0,00017. In baza rezultatelor
obtinute am construit histograma, poligonul frecventelor, curba cumulativa, diagrama
sectorială(pie).

 Coeficientul de variatie arata cu cât se abate în medie orice valoare a variabilei X de la


valoarea medie echivalenta cu 1 sau 100%. Pentru cazul dat am obținut ca media valorii lui X se
abate cu 20%, deci se apreciaza ca productia medie calculata are o valoare reprezentativa si ca seria
de date este omogena deoarece coeficientul de variatie are valori sub 35%. Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


 În baza indicatorilor de formă se poate afirmat faptul că populația dată prezintă o asimetrie
pronunțată de dreapta. Cas=0,245>0 => seria prezinta o asimetrie de dreapta

 Corelaţia reprezintă intensitatea legăturii sau gradului de asocierea dintre variabile, dar ia în
consideraţie relaţia cauzală. Semnul coeficientului de regresie arată direcţia legăturii dintre cele
două variabile cercetate: b=-3,65 legătura între variabile este inversă (negativă); iar coeficientul de
corelație: r =-1 de unde constatăm că există o relaţie inversă de liniaritate între cele două caractere.

 Efectuînd calcule asupra controlului statistic al procesului tehnologic am construit fişele Coala
de
control a valorilor medii. Scopul construirii acestora este de a vedea cum decurge procesul de
Mod producere.
Coal În urma construcției
Nr. Docum. Semnat Data lor am observat ca fişa de control al valorilor individuale și valorilor

IMC 151295 06LA


medii nu se încadrează în limitele date. Pentru a menține sub control cu succes procesul de
producere trebuie sa acționăm în special în intervalele 0,00134-0,00151; 0.00151-0.00168;

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


BIBLIOGRAFIE

 NUCĂ. Controlul Statistic al Calității. Prezentări PowerPoint.


 http://elearning.utm.md/moodle/course/view.php?id=87
 Online Statistics Education: An Interactive Multimedia Course of Study.
http://onlinestatbook.com/index.html Coala

Mod Coal  A. ISAIC-MANIU,


Nr. Docum. Semnat Data C. MITRUT, V. VOINEAGU. Statistica generală.

IMC 151295 06LA


http://www.biblioteca- digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=55&idb
 B.M.NAMEE. Probability & Statistical Inference.
http://www.comp.dit.ie/bmacnamee/pasi.htm.
 VOIUNEAGU, C. MITRUT, E. TITAN s.a. Statistica: Lucrări practice.
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=39&idb

Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA


Coala

Mod Coal Nr. Docum. Semnat Data

IMC 151295 06LA