Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULARELE OFERTEI:

Formularul 1 – SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Formularul 2 – DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Formularul 3 – DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART.165 și 167 DIN


LEGEA nr. 98/2016

Formularul 4 – EXPERIENȚA SIMILARĂ

Formularul 5 şi 5 bis – PROPUNEREA TEHNICĂ LOT 1 şi LOT 2

Formularul 6 – FORMULAR DE OFERTĂ

Formularul 7 si 7 bis – PROPUNEREA FINANCIARĂ LOT 1 SI LOT2

Formularul 8 – ACORD DE ASOCIERE

Formularul 9 – LISTĂ CU SUBCONTRACTANŢII ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Formularul 10 – SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE