Sunteți pe pagina 1din 4

Banca Comercială Română S.A. contact.center@bcr.

ro Înmatriculată la Registrul Înregistrată la Registrul de evidenţă


Societate administrată în sistem www.bcr.ro Comerţului: J40/90/1991 a prelucrărilor de date cu caracter
dualist InfoBCR: 0800.801.227, apelabil Înmatriculată la Registrul Bancar personal sub nr. 3776 şi 3772
gratuit din orice reţea naţională; Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 Capital Social: 1.625.341.625,40 Lei
Calea Victoriei nr. 15, +4021.407.42.00 apelabil din Cod Unic de Înregistrare: 361757 SWIFT: RNCBROBU
Sector 3, Bucureşti, cod 030023 străinătate la tarif normal

SECŢIUNEA B - COMISIOANE

DENUMIRE COMISION VALOARE COMISION


Deschidere / Inchidere cont curent in Lei 0 Lei
sau valuta
Administrare Pachet Cont Curent BCR 0 Lei/ luna
Administrare Pachet ClasiCont BCR 5,5 Lei/ luna
Administrare Pachet TotalCont BCR 15 Lei/ luna
Administrare Pachet Tineri BCR 0 Lei/ luna
Administrare Pachet Comod BCR 2 Lei/ luna (incasare pensie)
5,5 Lei/ luna (comision standard, fara incasare pensie)
Comision administrare Pachet Servicii
Bancare pentru persoane vulnerabile din 0 Lei/ luna
punct de vedere financiar
Comision administrare Pachet Servicii 7 Lei/ luna
Bancare pentru persoane care nu sunt
vulnerabile din punct de vedere financiar
Administrare Pachet ONE BCR 20 Lei/ luna
Administrare Pachet Erste Private 100 Lei/ luna
Banking BCR
Administrare Cont Curent in valuta
- EUR/USD 4,5 Lei/ luna
- Alte valute 12,5 Lei/ luna
Extras de Cont gratuit la Unitatile 1 Extras de Cont gratuit pentru fiecare luna calendaristica
Bancare

Extras de Cont suplimentar celui gratuit la 2 Lei pentru Extrasul de Cont pentru orice alta perioada, in afara
Unitatile Bancare celor gratuite

Extras de Cont transmis prin posta (lunar) 2 Lei/ Extras de Cont pentru ultima luna calendaristica, transmis prin posta
Oferire istoric tranzactii Serviciul de 0 Lei
Internet si Phone Banking BCR pentru
ultimele 3 luni
Eliberare Stare Financiara la Unitatile 2 Lei /stare financiara
Bancare
Furnizare documentatie pentru poprirea 25 Lei/solicitare + TVA
instituita pe cont
Comision pentru verificarea procurilor 40 Lei + TVA
OPERAŢIUNI CU NUMERAR Unitati Bancare
Lei Valuta (EUR)
Depuneri de numerar in Conturi proprii 0 Lei 0 EUR
(inclusiv moneda metalica Lei)
Depuneri de numerar in Conturile altor Clienti
BCR*:
Ghiseu: 4 Lei* 3 EUR
*Depunerile de moneda metalica in lei se comisioneaza suplimentar, in functie de suma ramasa dupa plata comisionului de
4 RON:
<10 RON: comision 0
>= 10 RON: comision 1.5%
APT/MFM: 2 RON 1 EUR/ 1 USD
Depunerile de numerar care au ca scop rambursarea ratelor de credit nu sunt comisionabile. In acest scop se accepta si
depuneri de moneda metalica in RON, EUR, USD.
Conform sectiunii
Retrageri de numerar din Conturi** 1% minim 15 Lei 1% minim 5 EUR Taxe si comisioane
pentru Cardurile de
debit
Retrageri de numerar (in Lei sau valuta)
neprogramate cu minim 2 zile lucratoare
anterioare, pentru sume mai mari sau egale cu 2% din suma retrasa -
50.000 Lei sau 10.000 EUR (si alte valute, in
echivalent EUR)**
Comision pentru neridicarea numerarului 2% din suma programata -
pentru care s-a facut programare prealabila
OPERAŢIUNI FARA NUMERAR
Încasari *** Lei Valuta
Încasari intrabancare 0 Lei/operatiune
Încasari interbancare 4 Lei/operatiune 0 Lei/operatiune
Unitati Bancare Phone Banking Internet Mobile
Banking Banking
Plati
Plati intrabancare in Lei intre Conturi 8 Lei 4 Lei 0 Lei 0 Lei
proprii****
Plati intrabancare in Lei***** 8 Lei 4 Lei 0 Lei 0 Lei
Plati interbancare in Lei***** 8 Lei 4 Lei 3 Lei 3 Lei
Comision procesare plati popriri (in Lei)
- ≤ 100 Lei 10 Lei
- > 100 Lei 30 Lei
Plati intrabancare in valuta intre Conturi 0 Lei 0 Lei 0 Lei 0 Lei
proprii****
Plati intrabancare in valuta 2 EUR 1 EUR 0 EUR 0 EUR
0,10% 0,10% minim
0,20%
Plăți interbancare în valută minim 15 EUR, 10 EUR,
minim 30 EUR, maxim -
maxim 500 maxim 500
1.000 EUR
EUR EUR
Plati interbancare externe in Lei < 250.000 8 Lei 4 Lei 3 Lei -
Lei cu destinatia in tarile Comunitatii
Europene******
Plati externe in Lei (>250.000 RON cu 8 Lei 4 Lei 3 Lei -
destinatie in tarile
Comunitatii Europene si indiferent de suma
pentru orice alta destinatie)******
Plati rapide intragrup in valuta 0,10% minim 10 EUR, maxim 500 EUR -
(EUR)*******
Modificarea/Anularea unui Ordin de Plata (in
valuta) deja executat/ Investigatii referitoare la 30 EUR
executarea Ordinelor de Plata

Investigatii la Ordine de Plata (in valuta)


primite (> 100 EUR) / Restituirea unei 30 EUR
incasari deja executate (se deduce din suma de
restituit Ordonatorului)
Unitati Bancare Phone Banking Internet Banking
Lei Valuta Lei Valuta Lei Valuta
Standing Order
Standing Order intrabancar
- Operatiuni de plata 2 Lei 1 EUR 2 Lei 1 EUR 2 Lei 1 EUR
- Activare/Modificare/Anulare 0 Lei 0 Lei 0 Lei 0 Lei 0 Lei 0 Lei
Standing Order interbancar
- Operatiuni de plata 2 Lei - 2 Lei - 2 Lei -
- Activare/Modificare/Anulare 0 Lei - 0 Lei - 0 Lei -
Direct Debit
Direct Debit intrabancar
- Operatiuni de Plata 0 Lei
- Activare/Modificare/Anulare/ 0 Lei
Refuzat din lipsa fonduri
Direct Debit interbancar
- Operatiuni de Plata 2 Lei - - - - -
|2
- Activare/Modificare/Anulare 0 Lei - - - - -
- Refuzat din lipsa de fonduri Comision Transfond
Ordine de Plata documentare (in Lei, valuta)
Avizare 0,10% minim 40 EUR, maxim 750 EUR
Emitere 0,10% minim 40 EUR, maxim 750 EUR
Prelucrarea unor modificari 15 EUR
ulterioare/stornare/investigatii
Plata 0,15% minim 50 EUR + 35 EUR pentru regim de urgenta
PRODUSE DE ECONOMISIRE Depozit la termen Cont de economii
SUCCES BCR MAXICONT BCR
Lei Valuta Lei Valuta
Constituire/ Lichidare/ Depunere numerar 0 Lei 0 Lei 0 Lei 0 Lei
Administrare lunara 0 Lei 0 Lei 4 Lei 1 EUR/USD
Certificate de depozit cu discount ACTIV Lei Valuta
BCR
Rascumparare 0 Lei 0 Lei
SERVICIUL INTERNET BANKING ŞI PHONE BANKING

Comunicare de catre BCR a informatiilor 0 Lei


despre Cont
Administrare:
- pentru acces cu Nume de Utilizator si cod
OTP:
- generat de token 3 Lei/luna
- generat de etoken 3 Lei/luna
Comision Token perceput pentru:
- inlocuire token pierdut/nereturnat (excepţie: 10 EUR
înlocuirea cu eToken)/distrus/furat
SERVICIUL ALERTE (BCR ALERT PLUS)
Utilizare BCR Alert Plus 5 Lei/luna
SMS pentru depasirea pragului de 25 mesaje 0,8 Lei/SMS
SMS per Componenta
Nota:
Toate comisioanele din prezenta sectiune nu includ taxele percepute de BNR/Transfond sau de catre bancile corespondente.
Calculul comisioanelor, taxelor si spezelor in echivalent Lei se efectueaza la Cursul de Referinta BNR valabil pentru ziua
evidentierii contabile a acestora.

* Acest comision nu se percepe pentru:


- depuneri efectuate in scopul rambursarii de credite sau pentru constituire/alimentare conturi de economii/
depozite/certificate de depozit;
- depuneri in Conturile Clientilor persoane fizice, efectuate de catre Împuterniciti/Reprezentati legali;
- depuneri in Conturile Clientilor persoane juridice si persoane fizice autorizate, efectuate de catre persoane fizice
imputernicite/reprezentante ale respectivelor entitati in relatia cu BCR.

**Acest comision nu se aplica retragerilor de numerar provenite din acordari de credite puse la dispozitia Împrumutatului,
titular al Contului Bancar Curent de derulare credit din care se efectueaza retragerea.

*** Acest comision nu se percepe pentru incasarile de salarii prin companii clienti BCR, pensii, alocatii, indemnizatii,
somaj, burse, incasari intre Conturile aceluiasi Client, in Conturi speciale pentru credite, sponsorizari.

**** Nu se percepe in cazul inchiderii Contului Curent.

***** Platilor de facturi in Lei li se aplica valorile comisioanelor aferente platilor intrabancare si interbancare in Lei. În
cazul in care beneficiarul platii are incheiata cu BCR o conventie care are ca obiect reglementarea modului de plata a acestor
facturi, platilor de facturi in Lei li se aplica comisioane reduse.

****** Pentru platile interbancare in valuta si externe (in Lei) cu optiunea OUR se adauga 20 EUR, indiferent de canalul
prin care se face plata. Platilor interbancare externe in Lei < 250.000 Lei, cu destinatie in tarile Comunitatii Europene, li se
percepe comision BNR aferent platilor de mare valoare.
Pentru platile interbancare catre: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna,
Erste Bank Croatia, Erste Bank Ungaria, Erste Bank Serbia, Slovenská sporiteľňa, BCR Chisinau, BCR, Sparkasse
Makedonija, Sparkasse Bank BiH , Banka Sparkasse d.d, nu se percepe comision OUR.

|3
******* Grupul Erste din perspectiva platilor rapide intragrup in valuta numara la aceasta data: Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen, Erste Group Bank AG, Česká spořitelna, Erste Bank Croatia, Erste Bank Hungary, Erste Bank
Serbia, BCR Chisinau, Slovenská sporiteľňa, BCR.

Aceasta lista se va actualiza periodic, iar varianta actualizata este disponibila pe site.

|4