Sunteți pe pagina 1din 1

cgMjmhjT3ssq

CERERE DEMISIE

Subsemnatul ......................... domiciliat in .. ................... posesor al ........seria ........, nr


.......... eliberat de ........... la data de ............., CNP ................ , in calitate de angajat la
.................... in functia de .........................., va rog sa-mi aprobati incetarea raporturilor
de munca cu societatea ,conform articolului 55, lit. b), Legea nr.53/2003-Codul Muncii (acordul
partilor), incepand cudata de ................, (ultima zi in functie .............).

Data: ...............
Semnatura: