Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie

Grupa
Data______________

1. Notaţi cu un semicerc semivocalele din cuvintele: ied, piept, tăi, nouă, rouă, doreau, iarnă, fiu, leu, i-
ai(văzut), veneau, ne-au(spus), puiul.
2. Arătaţi diftongii, triftongii şi hiatul din textele:
a. Cu voi vin florile-n câmpie
Şi nopţile cu poezie
Şi vânturi line, calde ploi, şi veselie.
Voi toate le luaţi cu voi
Şi iar le-aduceţi înapoi.
(G. Coşbuc)
b. Îşi aminteau adesea de verile de odinioară, când îşi trăiau fericiţi bucuriile jocurilor care împodobeau
lăcaşul sfânt al copilăriei. Deodată, pe chipurile lor apăreau raze de soare.
3. Subliniaţi, unde este cazul, diftongii cu o linie şi triftongii cu două linii, în cuvintele: vegheau, mergeau,
şoricioaică, geam, ghiocel, ceară, gheaţă, vegheai, ceaţă, cheamă.
4. Transcrieţi fonetic următoarele cuvinte şi precizati câte litere şi câte sunete au: gherghef, unghi, cer,
chemau, geamgiu, liceu.
5. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte:
anorganic=
nestabil=
jertfă=
inegal=
sublinia=
astfel=
dezagreabil=
inoportun=
6. Stabiliţi accentul următoarelor cuvinte: ţară, acasă, adevăr, fenomen, albină, zgomot.
7. Daţi exemple de cuvinte in care:
a) litera x se pronunţă cs;
b) litera x se pronunţă gz;
c) in locul literei x se foloseşte grupul de litere cs.
8. Scrie cuvinte care să conţină :
(a-e)hiat……………...........……..;(i-e)hiat………….............……..; (ia)diftong………...............……….;
(iau)triftong…...........……..………;(oai)triftong…………..............……(iai)triftong…............………………

9. Transcrie, din lista următoare, doar cuvintele care conţin hiat: ceartă, cofetărie, poate, aeroport, fiindcă, leu, oare,
ideal, creol, stau.

Responsabil activitati educationale


Partenie Mihaela
Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie
Grupa
Data______________

Responsabil activitati educationale


Partenie Mihaela