Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propunătoare: Elena Lupşan


Grădinița nr. 242 /Sector 5 București
Grupa mijlocie: 3

Tema anuală:”Când ,cum și de ce se întâmplă?”


Tema proiectului:”Toamna cea bogată”
Subtema:”Un fruct pentru fiecare !”
Tema zilei: Mărul”

Mijloc de realizare: observare


Tipul de activitate: învățare.
Forma de organizare: Frontală/individuală.
Activitate pe domeniul experenţial:DȘ1
Durata:17-20 min.
Data:12.10/ 2015.

Scopul:dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător precum şi


stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor despre fructele de toamnă (mărul, caracteristici şi
utilitate);îmbogăţirea vocabularului cu cuvintele: miez, tare, rotund, rostogoleşte;
cunoaşterea unor reguli igienice cu privire la consumarea merelor.
Dezvoltarea atenţiei şi a memoriei voluntare.

Obiective:
-O1:să descrie caracteristicile prin antrenarea tuturor organelor de simţ privind forma,
culoarea, mărimea,mirosul, gustul mărului;
-O2:să descopere şi să denumească părţile componente ale mărului ( coajă, miez, seminţe,
codiţă);
-O3:să reţină condiţiile de viaţă şi etapele de dezvoltare şi utilitatea mărului;
-O4:să respecte reguli de igienă la folosirea în alimentaţie a merelor, precum și norme
ecologice;
Strategii didactice:
a) metode de predare: explicaţia, conversaţia, problematizarea, descoperirea, exerciţiul ,
metoda cubului.
b) mijloace didactice: fructe(mere-diferite ca mărime, culoare), piese geometrice, stimulente.
c) form e şi metode de evaluare: frontală şi individuală

Biblografie:
1.Curriculum pentru învăţământul preşcolar, MECT-2009.
2.Caietul profesional al Educatoarei/Editura Omfal Esenţial /2006.
3.Ghid pentru proiecte didactice, Editura Didactică, 2008.
Etapele Conţinutul ştiinţific Strategii didactic Evaluarea
activităţii:
Dozare
/Obiective
1 Moment -pregătirea climatului psiho- -copiii vor fi -observarea
organizatoric: afectiv necesar desfăşurării antrenaţi în compor-
2 min activităţii. momentul tamentului
organizatoric. copiilor.

2.Captarea -Ghicitoare: -expunerea -observarea


atenţiei: “Este un copac bogat, - descoperirea compor-
2 min. Când cu fructe-i -conversaţia tamentului
incărcat non-verbal
Roșii, galbene și verzi, al copiilor
Spune-i numele ce-l
crezi!”
3.Anunţarea Astăzi la activitatea de -expunerea -observarea
temei şi a cunoaştere a mediului vom compor-
obiectivelor: observa– mărul pentru a şti tamentului
1-2 min. cât mai multe despre acest non-verbal
fruct (culoare, formă, al copiilor.
mărime,miros, gust, la ce
foloseşte, unde creşte,).

4.Dirijarea -Priviţi pe măsuţe şi spuneţi -observaţia relaţionare


învăţării: ce aţi descoperit?. Ce sunt în cadrul grupului
12-15 min acestea? (prin acţiune şi
- Să ridice toţi copiii mărul -învăţarea prin comunicare)
de culoare roșie,! descoperire
-Ce culoare au merele
rămase pe masă?
Deci, unele mere sunt roşii, -explicaţia
altele sunt galbene şi unele
verzi.
-Educatoarea rostogoleşte -demonstraţia
mărul şi mingea.
-Ce formă are mărul dacă se
rostogoleşte? Seamănă la -conversaţia
formă cu mingea? De ce?
- Mirosiţi mărul.Ce miros
are?
-Priviţi în partea de sus.
- Ce observaţi?
- La ce foloseşte codiţa?
- Dar în partea de jos ce
observaţi?
- Cu un cuţit se curăţă
mărul de coajă.? Ce
putem spune despre coaja
mărului?(culoare,
duritate)
- Ce se găseşte sub coajă? Observarea
- Ce culoare are? Comporta
- Dacă tăiem mărul pe mentului.
jumătate ce observaţi? La
ce folosesc semințele?
-Luaţi felia tăiată şi gustaţi!
- Ce gust are mărul?
-La ce sunt folosite -evaluarea
merele? orală
- Cum le pregătesc mamele
voastre?
- Ce trebuie să facem cu
merele înainte de a le
mânca?

- Copii, cum se numeşte


pomul din care culegem
mere?
- Unde creşte mărul?

-Da, merele se culeg din


măr care creşte în grădini
sau în livadă .
-Merele se folosesc în
gospodărie.
Ele au culoare… formă… și
pot fi mâncate proaspete
(crude- înainte de a fi
folosite ele trebuie bine
spălate) sau preparate
(compot, gem, plăcintă).
-Pomii cresc din seminţe
puse în pământ.
Vom pune şi noi seminţe de
măr într-un ghiveci.

Copii, trebuie ca şi voi să


iubiţi pomii, plantele,
natura, să nu rupeţi crengile
copacilor, să păstraţi
curăţenia, să îngrijiţi florile
şi să le protejaţi.

5. Evaluarea Jocul:” Răspunde repede și -explicația -aprecieri


performanţei: bine”(metoda cubului) -demonstrația individuale
5-7 min. Copiii vor fi anuțați că se -metoda cubului şi globale
vor juca cu un cub -exercițiul
fermecat. Pentru aceasta
grupa se împarte în două
echipe ! Echipa:1-
” Merele roșii” și 2
“Merele galbene”. Cubul
are pe fiecare față câte o
culoare, scris verbul
caracteristic și sarcina
referitoare la tema propusă.
După ce un copil va
rostogoli cubul , va
descoperi o față a acestuia,
iar educatoarea va citi
sarcina de pe fața
respectivă, Un copil din
aceeași echipă va da
răspunsul.
1-Descrie: Spune ce știi
despre mere?
2-Compară: Spune cu ce se
aseamănă ca formă, mărul?
3-Asociază: Spune ce simți
când mănânci un măr?
4-Analizează:Spune cum
putem mânca merele?
5-Aplică:Alege piesa -piese geometrice
geometric asemănătoare ca
formă cu un măr.
6-Argumentează: Spune de
ce e bine
să mănânci fructe?(aruncă
de două ori câte un copil
pentru fiecare echipă)
-Se stabilește echipa
câștigătoare.
6. Încheierea - Se fac aprecieri generale -conversaţia -aprecieri globale
activităţii : asupra modului de -aprecierea pozitive
1 min desfăşurare al activităţii şi -atribuirea de
asupra modului de stimulente copiilor.
comportare al copiilor.
În finalul activităţii copiii
servesc plăcintă cu mere.
Biblografie:
1.Curriculum pentru învăţământul preşcolar, MECT-2009.
2.Caietul profesional al Educatoarei/Editura Omfal
Esenţial /2006.
3.Ghid pentru proiecte didactice, Editura Didactică, 2008.