Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

I . PARTEA INTRODUCTIVĂ
Data: 14.11.2018
Nume prenume: Avram Daniela
Şcoala: Școala Gimanzială , comuna Plopu
Clasa: a-VI-a

Aria curriculară: Matematică și Științe ale Naturii


Disciplina: Biologie
Subiectul lecţiei: Grupele de sânge
Tipul şi varianta de lecţie: dobândirea de noi cunoștințe (bazată pe material demonstrativ)
Unitatea de învățare: Circulația
Durata de desfăşurare a lecţiei: 50 minute

Competențe generale și specifice

Scopul lecţiei: Dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe referitoare la cunoaşterea grupelor
sanguine și importanța vaccinării

Competente specifice:
1.1. Identificarea și observarea alcătuirii și funcțiilor organelor și sistemelor de organe ale corpului
uman;
1.2 Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza de lucru a unor fișe date;
3.1 Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei ȋn diferite situaţii de comunicare;
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare.

Obiectivele operaţionale. La sfârșitul lecției, elevii trebuie:


O1. Să înţeleagă importanţa menţinerii echilibrului mediului intern pentru buna funcţionare şi sănătatea
organismului.
O2. Să cunoască cele 4 grupe de sânge şi să stabilească schema compatibilităţii transfuziilor de
sânge pe baza activității experimentale.
O3. Să înțeleagă importanța vaccinului cu rol în imunizarea organismului.
Demersul didactic

Resurse procedurale: explicația, conversația euristică, observare independentă, dialogul, învăţarea prin descoperire, demonstrația,
experimentul.

Resurse materiale: laptop, videoproiector, ecran de proiecție, exerciții, tablă, manuale, planșe didactice, exerciții cu joc de rol, dialogul,
învățarea prin descoperire, experiment

Forma de organizare a activităţii: frontal, individual și pe perechi.

Bibliografie:
 Naela Costica- Metodica predării biologiei, Editura Grahpys, Iasi, 2008.
 Silvia Olteanu, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Ștefania Giersch, Camelia Manea, Elena Camelia Afrim - Manual de Biologie clasa a
VI-a, Editura Didactică și Pedagogică
 Silvia Olteanu, Camelia Voicu, Iuliana Tanur, Adriana Neagu - O călătorie prin corpul uman, editura DPH, 2013
 Silvia Olteanu, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Ștefania Giersch, Camelia Manea
– Atlas de biologie – Funcțiile de nutriție în lumea vie, Editura Corint
 Programa de biologie – Anexa nr.2 la ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3393/28.02.2017
II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentul Ob. Activitatatea profesorului Activitatea elevului Metode și Modalități


lecției mijloace de evaluare
didactice
I. Moment Notarea absențelor și stabilirea atmosferei propice Elevii se pregătesc Conversația
organizatoric desfășurării lecției de lecție și se asează
(1 min) la mesele de lucru.
II.Reactualizarea Prin chestionare orală la nivel frontal: Elevii răspund la
cunoștințelor (5 - Care sunt componentele sângelui? întrebări
min) - Descrie-ți componentele sângelui
- Identifica-ți rolul acestora.
III. Captarea Converație Observație
atenției - Profesorul prezintă filmulețul despre Grupele de Elevii sunt atenți la euristică dirijată
(3 min) sânge. informații și răspund
la întrebări.
IV. Anunțarea Profesorul informează elevii cu privire la
temei și a titlul lecției, scopul și competențele vizate. Elevii își notează în Conversație
obiectivelor Profesorul notează titlul lecției pe tablă ,,Grupele caiet titlul lecției
(1min) de sânge”.
. Prezentarea Profesorul pe baza unei activități experimentale,
optimă a O1. pregătește pahare cu apă fără colorant și apă
conținutului, colorată roșie, albastră și albastră amestecată cu Elevii sunt atenți la
dirijarea colorant roșu. Fiecare va primi câte un singur pahar. explicațiile
învățării și Se formează patru perechi în care partenerii au profesorului și Conversație
sistematizării. pahare de culori diferite. notează schema euristică Observare
(30 min) Fiecare tip de pahar reprezintă o anumită grupă lecției în caiete. sistematică și
de sânge ( pe fiecare pahar va fi trecut grupa de dirijată.
sânge pe care o reprezintă).
Fiecare elev va combina lichidul din paharul lui
O2. cu lichidul de altă culoare din paharul colegului din
pereche ( apa+apa roșie, apa roșie+apa albastră
etc.). Pe baza acestor combinații vom afla dacă se
schimbă culoarea sau nu. Dacă nu se schimbă
culoarea, grupele de sânge sunt compatibile, adică
elevul care a turnat lichidul poate dona primitorului. Analizează imaginea
Dacă se schimbă culoarea, grupele de sânge nu sunt si raspund la
compatibile. intrebarile Conversatie;
În urma acestui experiment se completează profesorului
O3. schema lecției la tablă cu grupele de s Elevii notează în
caiete titlul lecției și Descoperire
urmăresc obiectivele. dirijata

Elevii notează
definiția digestiei în
O4 caiete.

Participă la Experiment
experimentele
profesorului. Explicatie;

Notează în caiete
etapele desfășurării Conversatie;
digestiei . Explicatie;

V. Fixarea Profesorul le distribuie fișe de lucru și explică Rezolvă fișa de


cunostintelor si cerințele pentru lucrul pe perechi. evaluare, compară
asigurarea Monitorizează activitatea elevilor și corectează rezolvările. Răspund Problematizare
conexiunii eventuale erori de interpretare a rezultatelor. la întrebări
(9 min)
VI. Tema pentru Se precizează tema pentru acasă, aprofundarea Sunt atenți la
acasa lecției predate. explicațiile Explicație
(1 min) profesorului
Schema lecției

Totalitatea transformărilor mecanice (mărunțire), fizice (dizolvarea) și chimice (descompunerea sub acţiunea enzimelor din
sucurile digestive), constituie digestia.
- Apa, sărurile minerale și vitaminele sunt utilizate de celule ca atare, fiind ușor absorbabile.
- Proteinele, lipidele și glucidele nu sunt asimilabile, datorită structurii complexe, de aceea ele se descompun în substanțe simple,absorbabile
la nivelul intestinului, numite nutrimente.
Alimentele
- substanțe anorganice: apă, săruri minerale (nu sunt digerate)
- substanţe organice - glucide - rol principal energetic
- proteine - rol funcțional și de construcție (plastic)
- lipide - rol energetic, dar și structural
- vitamine - rol funcţional
Nutrimente
digestie mecanică - glucoză
Substanțe oragnice din alimente - aminoacizi absorbție sânge celule energie
fizica, chimică - acizi grasi
- glicerol