Sunteți pe pagina 1din 4

POVESTEA MĂRȚIŞORULUI

Concurs Interjudeţean aprobat în CALENDARUL

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2018, FĂRĂ


FINANȚARE M.E.N.

Poziţia 404
Ediţia a VII-a
20 ianuarie – 20 iulie 2019

REGULAMENT:
Art. 1 Organizatori
Organizatorul concursului este Şcoala Gimnazială Stroieşti reprezentată Dir. prof.
Maria Ciuc şi prof. Ştefania Rita Bădeliţă.
Art. 2 Perioada de desfăşurare a concursului
Concursul se va desfăşura în perioada 20 ianuarie – 20 martie 2019 la Şcoala
Gimnazială Stroieşti şi este destinat tuturor copiilor pasionaţi de arta plastică, cu vârste
cuprinse între 3 şi 15 ani.
Art.3 Modalităţi de realizare
Mărţişoarele vor fi realizate în tehnici şi materiale diferite (aţă, hârtie, materiale
textile, lemn, ceramică, mărgele, paiete), aşezate pe suport de hârtie sau material textil.
Eticheta aşezată în dreapta jos va conţine titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.
Felicitările şi colajele vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport A5. Se
va avea în vedere originalitatea şi respectarea tematicii de concurs.
Fiecare cadru didactic poate participa cu 3 lucrări indiferent de secţiune. Expoziţia va
avea loc în perioada de 1 – 20 martie 2019.
Art. 4 Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăşura în două etape, astfel:
Fişa de înscriere completată, semnată şi scanată se va trimite pe e-mail la adresa
gradinitastroiesti@yahoo.ro până la data de 22 februarie 2019. Pentru înscriere se va
tehnoredacta Formularul de înscriere (Anexa 1).
Creaţiile plastice însoţite de fişele de înscriere, parteneriatul de colaborare (Anexa 2)
1 exemplar vor fi trimise până la data de 24 februarie 2019 (data poştei) la următoarea
adresă: Şcoala Gimnazială Stroieşti, Str. Principală, Fn, com. Stroieşti, jud. Suceava, cod
727500, cu menţiunea Pentru concursul „Povestea mărţişorului”
Nu se percepe taxă de participare.
Concursul se va desfăşura pe trei categorii:
Preşcolari, elevi din învăţământul primar, elevii ciclului gimnazial
Art. 5 Condiţii de validare
Participanţii să îndeplinească toate condiţiile menţionate anterior. Plicul să fie expediat
până la data de 24 februarie 2019 (data poştei);
Art. 6 Jurizarea
Lucrările elevilor vor fi apreciate de un juriu format din inspectori şcolari, profesori de
desen, muzeografi, învăţători şi educatoare până la data de 20 martie 2019.
Juriul va urmări încadrarea în tematica de concurs, calitatea artistică, creativitatea şi
originalitatea lucrărilor.
Lucrările nu se restituie, iar drepturile patrimoniale asupra lor sunt cedate
organizatorilor.
Art. 7 Premiile
Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune, pentru fiecare nivel de grupă/clasă şi
adeverinţe de participare tuturor cadrelor didactice îndrumătoare care au respectat condiţiile
menţionate anterior.
Diplomele, premiile şi adeverințele vor fi expediate prin e-mail.
Art. 8 Înştiinţarea câştigătorilor
Lista completă a câştigătorilor va fi pusă la dispoziţie pe:
http://scoalastroiesti.blogspot.com
Art. 9 Diseminarea rezultatelor
Diseminarea rezultatelor va fi făcută de către organizatori, cu ajutorul partenerilor
media, în cotidianul „Obiectiv de Suceava”, în emisiunile de ştiri ale postului de radio local
RadioTop 91, pe pagina web Şcolii Gimnaziale Stroieşti (http://scoalastroiesti.blogspot.com/
).

PERSOANE DE CONTACT:
Bădeliţă Ştefania Rita: tel. 0743014561;
Foca Brîndușa: tel. 0743314087
Adresă e-mail concurs: gradinitastroiesti@yahoo.ro
ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Concursul interjudeţean „Povestea mărţişorului”

Ediţia a VII-a, 2019

Numele şi prenumele cadrului didactic: ……….............…………………......................................

Specialitatea: ……………....………......………………........................................................................

Unitatea de învăţământ: …………....................…...............................................................................

Judeţul …………………………………………………………..

Adresa de e-mail unde se vor trimite diplomele:

e-mail:............................................................................................................

tel ................................................

Copii/elevi participanţi

Nr. Numele şi prenumele Şcoala/ Clasa/ Secţiunea Titlul lucrării


crt. Grădiniţa grupa
1.

2.

3.

Semnatura,