Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

Pag.
Introducere…………………………………………………………………… 3
Sarcina lucrării……………………………………………………………….. 4
1.Introducere în teoria modelarii si identificării............................................... 5
1.1 Introducere.................................................................................................. 5
1.2 Obiectivul de studiu al modelării şi identificării ………………………... 6
1.3 Problemele generale ale modelării şi identificării……………………….. 6
1.4 Experiment de identificare ………………………...…………………….. 7
2 Reglarea automata a concentratiei ………………………............................ 8
2.1 Estimarea parametrilor proceselor cu reglare de concentratie…………… 8
2.2 Calculul modelului matematic pentru un proces de amestecare fara
8
reactie chimică………………………...………………………...……………
3 Modelarea matematică………………………...………………………....... 10
3.1 Proiectarea sistemelor pentru reglarea automată a concentrației ………... 10
3.2 Implementarea sistemelelor pentru reglarea concentrației ……………… 12
3.3 Simulare MATLAB ……………………………………………………... 14
3.4 Identificarea utilizînd analiza indicială ……………………….................. 15
3.5 Identificare după modelele ARMAX,ARX,OE,BJ……………………… 18
3.7 Transformarea modelului discret în model continuu …………………... 20
3.8 Analizarea stabilităţii sistemului utilizînd metodele:Routh,Hurwitz si
21
Nyquist. ………………………...………………………...…………………..
3.8.1 Analiza sistemului după criteriul Nyquist ……………………….......... 21
3.8.2 Analiza stabilității utilizînd metoda Routh.............................................. 22
3.8.3 Analiza stabilității utilizînd metoda Hurwitz ........................................ 22
Concluzie ………………………...………………………...……………....... 23
Bibliografie ………………………...………………………...……………… 24

Coala
U.T.M.2153.16.006.ME
Mod Coala Nr Document. Semnat Data
96