Sunteți pe pagina 1din 8

În acest număr: Mircea Florin Caracas; Ioan Ștefan; Monica Rusu; Maria Filipoiu; Sibiana Mirela Antoche; Camelia

Florescu;
Viorel Birtu-Piraianu; Ciprian Antoche; Filip Ileana; Maria-Ileana Tănase; Elena Lupsan; Ion Calota; Mariana Petrache; Sorina Ivan;
Victor Manole; Balasoiu Cristina; Irina Lucia Mihalca; Mirela Duma; Pavel Ferghete; Maria Tomita Corini; Ștefan Cotae; Cristian
Emanuel Ștefănescu; Ana Maria Niculescu; Cornelia Neaga; Adina Popescu; Maria Tomița Corini; Vasilica Mitrea;
Eugenia Rada Ioniță; Daniela Toma; Ananie Gagniuc

METAFORA
REVISTĂ DE CULTURĂ REDACTOR ȘEF: IOAN T. ȘTEFAN
ANUL XXVIII, NR. 1 (88) 2018 8 pagini

De la acesta aflăm că aveau o statură impresionantă. Poate de doi metri.

MIRCEA FLORIN Spun aceasta după ce am măsurat din privire coifurile, îmbrăcămintea şi brăță-
rile dacice care erau pentru uriaşi. Dar sunt şi alte aspecte referitor la Împăratul

CARACAS Traian. În fiecare an pe 20 decembrie Biserica îl cinsteşte şi îl prăznuieşte pe Sf.


Mucenic Ignatie Teoforul. Acesta se numea „Teoforul”, ceea ce înseamnă „purtă-
torul de Dumnezeu”. Fusese copilul pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos îl
Dublu jurnal creștin european (II) luase în brațe şi spuse: „Lăsați pruncii să vină la Mine, că pentru unii ca aceştia
este Impărăția cerurilor”. După moartea lui Evod, Sfântul Sfințit fusese hironit de
Marele istoric Tacitus, contemporan cu Traian, prin lucrarea sa “Germania” Sfinții Apostoli ca Episcop al Antiohiei. Sf. Ioan Gură de Aur spunea că în timpul
(una dintre puținele surse antice dedicate triburilor germanice), inițiase propa- celor 40 de ani cât a condus biserica de atunci, Sf. Ignatie a fost un adevărat
ganda publică, pentru a putea cere sprijin pentru expedițiile militare spre nord. părinte a creştinilor din Antiohia. În timpul perioadei negre, împăratul Domițian
Deși obiectivul lui Traian nu era conform așteptărilor lui Tacitus, acesta obținuse pornise o persecuție generalizată a creştinilor. Traian, în anul 106 d. Hr, după ce
susținerea atât din partea poporului cât și din partea celor bogați. Dacă în veacul cucerise Dacia Traiana, una dintre cele mai bogate de atunci organizase serbări
al doilea înainte de Hristos, Cato își încheia discursurile cu sintagma ”Cartagina care ținuseră 123 de zile.
trebuie distrusă”, Traian spunea atunci mereu: ”așa cum voi preface eu Dacia în La Roma, în amfiteatrul Collosseum muriseră 10.000 de gladiatori şi 11.000
provincie romană”. După două războaie grele el iși îndeplinise obiectivul. de animale sălbatice. Traian îi ceruse Sf. Ignatie să aducă jertfă zeilor, însă acesta
Cu toate calitățile sale imense, împăratul Traian se bucura prea mult de refuzase. Fusese trimis la Roma pentru a fi dat spre hrană de viu fiarelor sarbati-
ideea războiului în sine. Pasiunea lui pentru confruntarea armată venea de la ce. La Roma, Sfântul Ignatie primise cununa muceniciei.
faptul că era deosebit de priceput în arta militară. Fusese un general strălucit, "Tropaeum Traiani "este unul dintre cel mai importante monumente antice
aşa cum ne arată realizările sale militare:“Germanicus, Dacicus, Parthicus”. Ca de pe teritoriul României. Primele săpături au fost întreprinse începând cu anul
administrator civil,fusese cunoscut pentru programul său de construcții publice 1882 de către Grigore Tocilescu. Monumentul, în varianta reconstituită de către
care remodelase Roma şi lăsase urme durabile precum:Forumul lui Traian (107- arheologi, a fost alcătuit dintr-un soclu cilindric, la bază cu mai multe rânduri de
117 d.Hr.) şi Columna lui Traian (107-113 d.Hr.), capodopere ale marelui arhitect trepte circulare, iar la partea superioară cu un acoperiș conic, cu solzi din piatră,
Mihai Eminescu (1850 - 1889)
al timpului - Apollodor din Damasc. pe rânduri concentrice, din mijlocul căruia se ridică suprastructura hexagonală.
La partea superioară se află trofeul bifacial, înalt de peste 10m, înfățișând o cel mai mare poet român
Dispusese drenarea mlaştinilor pontine, construise un port nou la Ostia,
multe drumuri, poduri si apeducte.Toate acestea fuseseră finanțate, trebuie spus armură cu patru scuturi cilindrice. La baza acestuia se află două grupuri statuare
din marea comoară a dacilor, obținută ca pradă în al doilea război de cucerire a care conțin fiecare reprezentarea trupurilor a trei captivi.
Aș vrea să plâng, dar nu mai pot
regatului Daciei, în anii 105-106 d.Hr la Tapae. Îmi amintesc cu mare emoție Referitor la Situl arheologic de la Adamclisi, înălțimea monumentului,
citirea de timpuriu a cărților moştenite de la tata :"Decebal" şi "Comoara regelui împreună cu trofeul este aproximativ egală cu diametrul bazei sale, respectiv 40 Aș vrea să râd, e prea de tot
Dromichet " de Cezar Petrescu. m. De jur împrejur, cele 54 de metope- elemente rectangulare din calcar de Aș vrea să zbor, dar o să cad
Plânsesem la sfârşitul citirii acestor cărți. Vedeam cu ochii minții pe marii Deleni, înfățișează în basorelief scene de război. Metopele erau lespezi cu Nu vreau să cad, că e păcat
viteji de atunci care trebuiseră sa plătească cu viața. înălțimea de 1,48-1,49 m. Din cele 54 metope inițiale, s-au mai păstrat azi doar
Dacii apar prea puțin în izvoarele antice şi niciunul din aceste izvoare, 48. Deasupra metopelor se află o friză cu 26 de creneluri, din care s-au păstrat Să mă înalț până la stele?
cunoscute până azi, nu vorbeşte foarte clar despre aspectul lor fizic, spre deose- doar 23 dintre acestea , sculptate de asemenea în basorelief, care alcătuiesc Acolo sunt visele mele
bire de relatările despre celți, germanici şi chiar traci, iar al doilea mare impedi- coronamentul nucleului circular. Ansamblul din care făcea parte monumentul, Să mă -ntâlnesc cu Dumnezeu
ment al unui astfel de demers îl constituie religia geto-dacă ce impunea incine- mai cuprindea un altar funerar, pe ai cărui pereți se aflau înscrise numele celor
3.800 de soldați romani căzuți în lupta de la Adamclisi, precum și un mausoleu , Să-i spun doar lui cât mi-e de greu?
rarea defunctului, făcând aproape imposibilă studierea rămăşițelor pământeşti
ale strămoşilor daci. Reprezentările de pe Columna lui Traian ni-i arată însă pe cu trei ziduri concentrice, în care fusese înmormântat comandantul , care, cu Să-mi dea un înger pe pământ
daci robuşti, bine legați, cu trăsături tipic europene, cu puternice accente nordi- prețul vieții sale decisese victoria din anul 102 d. Hr. Să-mi fie mantie de ploaie
ce.În aceiaşi termeni îi descriau romanii pe germanici şi pe celți, ca fiind blonzi, Cetatea Tropaeum Traiani, situată la 2 km vest de monumentul triumfal a
Și să mă apere de vânt
înalți şi cu un fizic puternic. Descrierile se potrivesc azi pentru locuitorii de origi- fost întemeiată chiar de Traian, fiind menționată în inscripții pentru prima dată
ne germanică ai peninsulei scandinave, suedezi, norvegieni, precum şi danezi şi ca municipiu în anul 170 d. Hr. Aceasta s-a petrecut pe locul vechii așezări geto- Eu nu mai știu unde mi-e locul
într-o proporție mai mică englezilor. dacice. Făcea parte din sistemul limesului ofensiv creat de Traian la Dunărea de O fi în lume, unde s-a rătăcit norocul
Diodor din Sicilia îi descria pe daci ca având pielea „umedă şi foarte albă”, Jos. Localitatea se afla pe o prelungire joasă a dealului pe care a fost construit
S-o fi pierdut în marile păduri
Plutarch nota faptul că războinicii traci erau „foarte înalți” iar alte surse continu- monumentul, de care se leagă printr-o limbă de pământ îngustă. Platoul este
au în aceeaşi notă, portretizandu-i pe traci ca un popor aparținând tipului nor- înconjurat pe celelalte laturi de pante mai mult sau mai puțin abrupte, care Acolo unde zâne împletesc cununi?
dic. În epoca romană, mulți traci romanizați din Balcani erau descrişi în maniere constituie o protecție naturală.
MONICA RUSU
asemănătoare, de exemplu Maximin Tracul, împărat roman. (continuare în pagina 3)

Judecata de apoi a tranziției de la cârciumă,cam pe la miezul nopții, avea un chef nebun de povestit despre cele aflate de la băieții de pahar. După
câteva luni,timp în care a fost un băiat cuminte și devreme acasă,a început să frecventeze bodegile întâlnite în drumul
CALEA FERICIRII (II) de la serviciu spre casă. N-a fost chip să-l lămurească să renunțe în pofida numeroaselor avertismente.
Stop! Gata cu singurătatea! Eva constatase că eșuarea celor cinci relații de mariaj erau Ultimul dar nu cel din urmă,a fost verificat de Eva la sânge cu privire la comportamentul său anterior. Dacă a fost
suficiente, chiar multe pentru vârsta ei de aproape treizeci de ani! neastâmpărat in scutece, violent la grădiniță, zvăpăiat la liceu, premiant la facultate, dacă avea obiceiul să-și înșele
Prima iubire și căsnicie s-a întrerupt la sfârșitul lunii de miere, odată cu palma violentă fostele iubite și prietene, dacă era gelos, bețiv,cartofor, mofturos la mâncare,aventurier și alte vicii. Constatările erau
primită de la iubi pentru a ține minte cine îi este șeful pe viitor. excelente, viitorul iubi era curat că lacrima din toate punctele de vedere examinate.
A retezat răul din fașă Verișoara ei,a trecut cu vederea primul pumn, chiar și următoarele Dar cu toată precauția ei un lucru nu a prevăzut. Pe lumea aceasta există soacre. Definiția soacrei este
reprize și tot la divorț a ajuns. arhicunoscută,mai ales în raport cu nora. Cainele cu pisica, ogarul cu iepurele, pisica și șoarecele.
A doua căsătorie s-a încheiat în urma scandalului cu amanta cu care iubi a fost surprins în Bineînțeles că sunt și excepții care întăresc regula.
fapt, chiar în patul conjugal. Soacra ei a fost din întâmplare și tânără.
Putea să o înșele de zeci de ori dar nu în cuibușorul lor de nebunii. Foarte curioasă să le știe pe toate, să domine, să supravegheze totul, să-i comande pe toți, inclusiv nora, similar unui
Următorul mariaj n-a fost să fie. Norocul bată-l vina ! Bun băiat acest iubi,frumos, deștept, harnic, gospodar, viril, comandant suprem.
manierat dar gelos. O gelozie bolnavă. Toate întârzierile de la serviciu, coafor, piață,etc.,cu o durată mai mare de cinci Catalogată rea de colți de către soacră, conflictul a mocnit un timp, după care a luat o amploare greu de controlat.
minute,erau urmate de un scandal monstru. Nu era bătăuș dar stresul provocat de fiecare dată era mai dihai decât Fiind unicul copil la părinți,iubi nu a fost lăsat pe mâinile și în grija unei tipe oarecare, așa cum a fost catalogată Eva.
suferința fizică.Dupa al cincilea scandal,idila s-a încheiat. Mătușa ei a îndurat gelozia unchiului ani întregi și a sfârșit la După aceste adevărate eșecuri,Eva era hotărâtă să pună capăt singurătății, folosindu-se din plin de armele feminine.
balamuc. (va urma)
Șansa nu i-a reușit nici la a patra încercare.Iubi era băiat de gașcă,o enciclopedie in carne și oase. Când venea acasă IOAN ȘTEFAN
Crucea țării-eroină Orele desculțe
(sonet spiritului eroic) Fiecare oră a căzut desculță CIPRIAN ANTOCHE
La crucea țării mele aplec fruntea Și în osul nopții a ars lemnul meu
Ninsă cu dorința de libertate Să mă plâng n-am stare și rodesc cu greu
Și troienită de biruri dublate, Pentru încleștarea care se anunță SELENA
Pentru cei ce își plâng nefericirea. Stâlp de dor drept cruce mi-am urcat pe umăr În fundul toamnei ce-i ploioasă
Urc Golgota serii ca-ntr-un ochi sticlos Cu-a sale biciuri de suspin,
Chemând eroii din eternitate, Ore urgisite dezavantajos
Cei sărmani imploră Divinitatea, Apare Luna mlădioasă
Fug din calea vieții să nu le mai număr
Să-i binecuvânteze cu dreptatea Cu raze acre de venin.
Și rodul speranțelor neuitate. Ca o terapie cu camelii moarte Scoboară ceară peste glie
Prinse în dantele ca într-un pliseu Steclind oglinzi de ură,
În altă lume și-au dus odisee, Se rotesc nebune trist și orb clișeu A lumii noastre apă vie
Cu suflet strămutat de suferință, Orele desculțe dintr-un semn de carte O fură și tot fură.
Peste hotare, pe Calea Lactee. Azi mai mult ca iarba prins într-un descântec Miroase-a frig, miroase-a moarte
Trupul orei plânge dragostea-n ulcioare Amestec frunzelor căzute,
Și-au vărsat sânge pentru biruință, Traficul de lacrimi încă mă mai doare Cu țelul ei voind să poarte
Iat viața și-au lăsat-o în tranșee, Într-o prăbușire de albastru scâncet Spre zări depărturi și pierdute.
Respectând jurăminte de credință. Mă mai străbate ploaia uneori A sale mreje se afundă
Bătând fereștrile frigoase,
Truditori pe Calea Unirii Mă mai străbate ploaia uneori În sânul vieții se scufundă
(sonet pentru Reunire) Furând în inimi pătimoase.
Mă mai răsare și mă mai cosește,
Își cată-a sa pereche dragă,
Pe Calea Unirii, iar vom străbate, Tot vântul nopții-n mine poposește
Ascunsă-n chipul pământesc,
Cugete frățești să ne reunească Cu despletite patimi și ninsori.
Fecior ursit din dulce bragă
Și nimeni, nicicând, să nu învrăjbească
Sunam în cerb și norii se trezeau Și crai frumos în chip domnesc.
Români cu aceeași identitate.
Și mă pierdeam sub sărutări deșarte Scornește noaptea spre iubire
Știam că ești tu semnul meu de carte Ademenind cu raza sa
Chema-vom eroi din eternitate,
Fântânile din mine înverzeau Să scoată din Pământ dosire
Pe strănepoții lor să-i înfrățească
Și-n vechi hotare să redobândească M-ai dăruit ca pe-un cireș amar Un suflet drag, lături să-i stea.
Pământul țării într-o unitate. M-ai desfrunzit și ștreangul tău mă doare Dar, recea-i rază naște ură
Și m-am pierdut de urma din cărare Nimic n-aseamănă-a iubire,
Freamătă dor în valurile Mării, Când tâmplele-mi sorbeai avid, avar Fecior cum vrea, nu se burică
De când Marile Puteri au hotărât Spre a iți-n dezamăgire.
Chiar dacă m-ai uitat într-un lăstar
Să rupă chipul întregit al Țării. Chiar dacă mă străbați ca o minciună - Dau viață veșnică și vie
Și ochiuri mari de prăbușiri se-adună Celui pereche vrea a-mi fi,
Cu lacrimi e inundat pământul sfânt, Eu tot te regăsesc la inventar . Steclind în veci alături mie
Cât este sub sentința dezbinării Pe cerul nalt stele-a urzi!
Și plâng spiritele ce-au scris legământ. Mă mai străbate ploaia uneori Voiesc un pământean pereche
Și îmi mai calcă zâmbetu-n picioare Să-mi fie-alături spre destin,
MARIA FILIPOIU Sub insomnii și veacuri de iertare Tronând în noaptea veșnic veche
Crunt mai îneacă dorul de noi doi
Formată-n Universul plin.
Repetiție CAMELIA FLORESCU Ca vers de poezie sfântă
Să-nchine mie oda nopții,
Când luna tainele-și ascunde și stele tremură hoinare Sub lanț de stele ce îmi cântă
În umbra cerului noptatic dansează ielele ștrengare RUGĂ Frumoasa-mi cale, cea a sorții.
Și palid spulberă misterul și vrednic forfotă lumini Dar palul vocii ei cerate
era târziu
Nu a găsit răspuns voit,
Rupând a bolții rece urmă de bezna aștrilor haini. la ușa lumii bătea un suflet
Căci razele de timp uzate
eu împleteam amurguri în lacrima nopții
Sprejur îngână spre murit.
Cortini brunete saltă-n grabă și ard tăciunii-n răsărit plămădind lumina în numele sorții
sprijineam crucea de trupul beteag A sa steclire plină-n ură
Sfidând a nopții rânduială, pictând cerescul azurit căutând începutul pe creste de munte Aprinde cerul de lumină,
Și drobu-l smulge ridicându-l în patu-ntinsului safir și din înghețul primar se năștea cuvântul Tot coborând, noaptea o fură
Gonind spre-amurgul ce colindă în linul serii de cașmir. din trupul plăpând făuream o cântare Sub jugul său de Lună Plină.
sub streșini arse de ani Aprinde marea-n raze albe
de mii de ani, de veghe pe urmele vieții Formând a valurilor dor,
O enigmatică paradă aprinde-al lunii felinar Aprinde-n munți crestele nalbe
trăiesc în privire la limita nopții
Storcând apusu-n buza nopții cu ochii ageri de vampir, la întretăieri de noi începuturi Și codrul sterp de cânturi cor.
Perdele vinete disipă sub negrul viului lăstar, în liniștea clipei coboară îngeri mângâind o chemare Întinse raze, tremur saltă…
Argintul scapără energic, potop de stele în delir. un nume din căi nenăscute Flăcăi ascund a lor prezent
mă ating tăceri sângerânde Fugind din calea Lunii naltă
Confirmare mă adap în nemărginire
renasc sfios în palma Ta
Ce se scoboară-n glie lent.
Usucă viața din natură
Încolăcite gânduri înveșmântate-n ceață tânjind la clipa rugăciunii Și vlaga ultimilor flori,
Pornesc pe lungul drum bătătorit de timp spre necuprinsul drum al mântuirii - De n-ai să vii, mică făptură
Am să vestesc Pământ că mori!
Lăsând în urmă viața ce aprig ne răsfață JOCUL IUBIRII Mi-oi lepăda raze ca spadă
În taina nemuririi ce tremură-n răstimp. Să-mpungă suflet pământesc,
mă scriam, tu treceai
simfonie a nopții Cu tine voi să șad grămadă…
Neșlefuite clipe umbresc eternitatea treceai prin mine Pe cerul larg ca să steclesc.
Plăcutelor păcate din anii pământeni născând rai după rai Îți dau o veșnică domnire
piciorul tău gol dezvelea întrebări Peste noianul fără fund,
Smulgând a suferinței ușor timiditatea
sfărâmai anotimpuri sub tăcuții tăi pași Fecior și crai, cu nemurire
Cu ochii albi ai lunii ce bântuie pereni. Spre Infinit eu te afund.
sărutul tău a fost real sau ești un vis
rătăcit pe aici, pe undeva, cândva Feciorii tac, ascunși de moarte
Nepieritoare urme își vântură amprenta eu sunt Paris iar tu femeia Și nevânduți spre nepierit,
În agitate vremuri ce freamătă-n tumult ce a furat o clipă pură de iubire A lor frumoase mândre soarte
Trecând ca uraganul ce mătură planeta ce înșelător e timpul și ce rece'i luna Nu sunt a Lunii de iubit.
ce a venit în zori rupând în franjuri crude taina Iubesc cosițe înflorate
Uscând trecute răni săpate nu demult. zei au plecat de aici în fugă iar eu întreb nebun de tine Și ii cusute pe fecioare,
femeie, ești tot ce n'am știut să fiu Căci, soarta lor, Pământu-mparte
Culpabile pierzanii ademenesc neantul frumoasa mea, privește-mă și pierde-te în mine Sub șușur rece de izvoare.
Încătușate-n ceruri vor a scăpa curând ca într-un joc pe țărmul nemuririi Neprihănite-așteaptă-n pace
eu am rămas să scriu pe o coală goală Iubirea lor, fete de sat
Din astă mare lume escaladând versantul
povestea noastră, povestea sorții Ce-și plimbă pletele colace
Urcușului haotic al zborului flămând. un muritor ce a iubit odată, într-o noapte, o fată Prin lan de flori și
SIBIANA MIRELA ANTOCHE VIOREL BIRTU-PIRAIANU câmp umblat. METAFORA 2
(continuare din pagina 1)
Incinta închide o suprafață de 10 ha. Planul exact al cetății, confirmă Întâmplare/implicare Veverița secretară, frumușică
și sprințară,
afirmația lui Vasile Pârvan, cum că turnurile sale nu sunt egale, iar distanța
dintre ele nu este aceeași. La sud-vest de punctul central al intersecției celor Mai multe animale muncesc a făcut o mică gafă,
două axe principale de circulație s-a construit o grandioasă basilică civilă numită cu aprindere la o date a ciripit unui
forensis. întreprindere, viitor amic.
Aceasta are o suprafață de 18 x 50 m, cu axul lung orientat nord-sud, com- Elefantul e director și la Bursucul cu părul rar din
partimentată în trei nave, cu două rânduri de coloane de mari dimensiuni. S-au ședințe dă raportul:
păstrat doar câte 18 baze de coloane pe fiecare aliniament. Accesul la ea se făcea serviciul financiar,ameninţă
Fildeş cât a folosit,cât că dă totul în vileag:
atât dinspre cardo, drumul nord-sud cât și din decumanus maximus, drumul
est-vest. a economisit…
-Oare la noi se minte, se fură?
Laturile sale lungi sunt prevăzute cu "contraforți", câte 12 pe fiecare latură. Însă tot ce a raportat, era
Voi, fraţi, goniţi hoția , visările
Basilica forensis de la Tropaeum Traiani este asemănătoare celei de la Pompei, binişor umflat!
şi somnul!...
având ca și aceea, pe axul lung, vis-à-vis de intrarea principală, latura îngustă un Vai! ce cavaler galant este
spațiu rezervat. În general, aceste construcții aveau nava centrală supraînălțată Mai veniră...nesfârșită ar putea
domnul elefant!
față de cele laterale. Să ajungă lista celor care intră,
Maimuța raporta câte banane
În nivelul superior se practicau galerii, loc de întâlnire și de plimbare. lista celor care ies afară...
avea în plan, câte a cules
Descrierea unei basilici și al rostului ei a fost transmisă de Vitruvius (V,1). Basilica Așa se naște viitorul
de la Tropaeum se înscrie în parametrii descriși de acesta. În Complexul Muzeal pe an,
și dreapta prosperitate!?
Tropaeum , pe lângă "Monumentul triumfal Tropaeum Traiani" și cetatea care Și le-aruncă-o strâmbătură
datează din secolul al II-lea d. Hr, se află și muzeul. acră cât o-njurătură! ELENA LUPSAN
Clădirea acestuia, inaugurată în anul 1977 a fost concepută ca un lapida-
rium. Ea cuprinde numeroase vestigii arheologice descoperite în cetate și
împrejurimi. Pe o parte a muzeului sunt expuse metopele,friza inferioară și cea cel mai bun loc de pe planetă ca un clopot din dantelă
dintr-o dată îmi aduc aminte lucruri pe care le voi face
superioară, pilaștrii, crenelurile și blocurile de parapet ale stilului attic festonat.
doar tu ştii că prefer cafeaua abia mâine împreună cu tine
În centrul sălii este expusă statuia trofeului, inscripția și friza cu arme.
Celelalte exponate sunt constituite din colecțiile ceramice (vase aparținând cul- cu sirop de arţar iubirea noastră a devenit
turii Hamangia, ceramică getică, amfore grecești, romane și bizantine, opaiţe doar eu ştiu că îţi place să te joci cel mai înfometat animal sălbatic e primăvară perfectă
,unelte, podoabe, fragmente de apeducte, sculpturi, documente epigrafice. cu degetele prin părul meu în inimile noastre
Principalele opere scrise dedicate războaielor daco-romane au avut neşansa sunt amintiri care fac lumea dispărută florile se desfac ca prima oară înmugureşte sfârcul sânilor
de a nu se păstra până în zilele noastre. să reînceapă cu noi eu sunt bărbatul tot mai verde
Însuşi împăratul Traian a scris o carte despre războaiele cu dacii (De bello ştiu că doar împreună cu tine aş putea al casei tale
dacico) ilustrând etapele şi triumful romanilor în aceste războaie de lungă dura- să trăiesc veşnicia
tă. Medicul Criton, însoţitor în campaniile împăratului Traian a scris de asemenea
o carte intitulată ,,Getica” care s-a pierdut. Dion Chrysostomos, bun cunoscător
cel mai bun loc de pe planetă aisiola
este unde eşti tu
al realităţilor din Dacia, a scris o carte intitulată ,,Getica” de asemenea care s-a ea umblă goală pe zăpadă cu gleznele abureşte aerul
este la tine în braţe
pierdut. tălpile sale
aşa păstrez eu cele mai frumoase momente pentru când
Cărţile despre războaiele dacice ale lui Appian, Arrian, Ammianus toarnă forme de inimi
Marcellinus precum şi capitolul despre războaiele daco-romane al lui Dio Cassius sunt doar cu tine
în ultima ninsoare pagină rămasă nescrisă peste pielea ei
sunt dispărute. Poemul lui Florus dedicat victoriilor împăratului Traian este şi el când ne-am întâlnit prima oară
albă
pierdut. Suetonius îşi încheie opera cu Domiţian, nemaiajungând să scrie despre nu ne-am salutat
se întind
domnia lui Traian, iar Historia Augusta, cronica împăraţilor romani începe cu ci ne-am mirosit
stropi vagabonzi lustruindu-i braţele
domnia lui Hadrian. ca doi câini străini
Din aceste motive Columna reprezintă principalul izvor istoric pentru recon- fulgi
ţie toate inimile mele ţi se potrivesc
stituirea scenelor, etapelor şi evenimentelor care au parcurs şirul războaielor. ce se colorează
eşti femeia de zăpadă
Sperăm că pe viitor, vom avea surpriza de a găsi unele dintre aceste opere sau de la frumuseţe
părul tău se întinde seara
fragmente prin subsolurile Vaticanului sau arhivele europene. peste casa noastră ION CALOTA
(va urma)

Poeme în duet cu Lorin Cimponeriu Pe care o voi savura la noapte, Și abia când te voi chema
Când stelele ne vor acoperi cu dragoste. Să vii să ne vedem.
Poem comun -Apa unește Cândva te-am iubit
Iubesc natura și doresc
Un an mărit, un an discret
Poezie pe malul apei Timiș În care toate proiectele să fie de două ori mai bune.
După 7 ani ne unește un alt râu Cândva te-am iubit, să păstrăm acele taine
Cât despre fiecare taină
Un pod și o salcie pletoasa pentru ca iubirea e o taină
Iubirea-i singura ce sfarmă
ce nu poate fi stinsă de inimile noastre prea puţin aprinse
După 7 ani apa Timișului tot mai frumoasă Lumini și umbre risipite
e noapte și fluturii cu care ţi-am atins părul,
Ea curge șegalnic, amintiri depănând. Peste al vremii sfânt mister.
azi noapte au fost tainici,
De la Caraș spre tine mă-ndrept curând
Cu brațele calme ca o adiere de vânt
precum marea săruta curcubeul.
Sufletul
Și tot mă închin în genunchi
Și-ți aduc cununii de lumină Cândva eu ți-am atins mâinile Sufletul nu este decât metafora noastră
Restul timpului fixează lumina
Ce fată frumoasă e noaptea Și privirea ta mi-a adus vindecarea.
Foarte încet omenirea aparține spiritualității divine
Cu părul despletit în stele Azi doar cuvinte, agitație, lipsă de respect.
Dumnezeu a creat materia cu spiritul nu e mort?
Și ochii de jaipur- India Doresc o lungă alinare a sufletului meu
Ce nu înțelegem mort e când vedem soarele temporar
Către Steaua ce pică la noapte în palme tale În care să fac ce simte suflețelul meu.
El are umbră ca și viaţa ce nu are moarte.
Ochi de mireasă, boare și sculptură de lemn luminat Doresc o pauză mai mare
Tu ești ciocolata amară și fină în același timp Să dorm, să scriu și să citesc FILIP ILEANA

DULCELE GRAI ROMÂNESC doar în limba maternă, cel mai duios, visezi,
iar cel mai romantic, de pe lume,,te iubesc''
,,Limba, ţara, vorbe sfinte / La strămoşi erau;
Vorbiţi, scrieţi româneşte , / Pentru Dumnezeu!''
Astăzi e unică sărbătoare, ca o primenire, îl simţi, îl auzi, doar în dulcele grai românesc. George Coşbuc, propune limba ,, lege românească''
ziuă sfântă, pentru dulcea limba-română, iar pe ,,limba doinelor de aur'' , Grigore Vieru,
slavită prin măreţe cuvinte, spre împlinire, MAREA LIMBA ROMÂNĂ spune că doar ,,În limba ta''''
ce se spun, se simt, doar în limba-maternă. ,,Ţi-e dor de mama / Şi vinul e mai vin,
Ce-aş putea, astăzi, să mai spun
Iar când nu poţi / Nici plânge şi nici râde,
În limba română, am spus primul ,,mamă '' despre milenara, limba română,
Tu taci atuncea / Tot în limba ta''.
şi tot în limba maternă, primul ,, te iubesc'' când iluştrii înaintaşi, ca nişte salve de tun,
,,Limba română este patria mea'' - Nichita Stănescu
iar cuvântul dor, nicăieri-n lume, nu-i flamă, au făcut să răsune limba străbună ?
şi cu sufletul împărţit ,,semn al singurei naţii ''
ca-n sfânta limba-română, ce-o moştenesc. De la Testament literar, a lui Ienăchiţă Văcărescu,
,,Să nu trădaţi limba română '', ne roagă Adrian Păunescu.
la ,, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie''
Pe ,,Corabia cu poeţi'' de Blandiana, ,,cuvintele se-mbarcă
Primele litere le-nvăţăm în alfabetul-mama, a poetului, nepereche, Mihai Eminescu.
şi refuză să doarmă, refuză să moară,
iar prima poezie se-ngână-n limba străbună, ,,Limba noatră-i o comoară'' , limba sfântă
înaintând pe valurile timpului'', prin limba română.
viaţa, iubirea-o cântăm tot în limba română, ,,Limba vechiilor cazanii, / Care o plâng şi care o cântă
Şi pentru că ,, Toate trebuiau s
icoana, la care ne-nchinăm, catapeteasma. Pe la vatra lor ţăranii'', ne-o spune cu-atâta har
ă poarte un nume'',
într-o ,,limbă dulce şi-armonioasă'',
concluzionează Marin Sorescu, s-a ales, anume,
Gândurile şi expresiile ce păstrăm amintire, Alexei Mateevici, preotul-poet basarabean.
,,un singur nume, li s-a spus Eminescu''
le-excavăm tot din limba care ne este bornă, Iar Vasile Voiculescu, despre acest ,,grai valah''
ce simbolizează Limba Română şi românismul.
iar cele mai frumoase cuvinte de dor, iubire, ca o-nchinăciune, inţelept grăieşte:
Poate, la Tribunalul Literaturii, mulţi, vom pierde sentinţa,
se simt şi se spun, doar prin limba-maternă. că-i un ,, grai tămâiat'', o ,, cătuie de petale''.
dar nemărginită preţuire, tuturor, celor care nu obosesc
,,Mult e dulce şi frumoasă/ Limba ce-o vorbim
şi, prin cuvânt, navighează pe Marea Limba Română!
Dacă-n alte limbi poţi să Altă limba-armonioasă / Că ea nu găsim''
3 METAFORA scrii şi să meditezi, de Gheorghe Sion, şi chiar ne da povaţă: MARIA-ILEANA TĂNASE
ORACOL DOAR O GÂNDIRE Raiul bunicii
Iubitule, născut în lumi celeste, Sânt o umbră În fiecare primăvară, grădina bunicii reînvia fericită.
Din pulberi de comete te înfiripă Un foc de paie, - Un rai pe pământ!
Coboară-te din-nalt să-mi fii poveste, Sânt o secundă, așa cum ne spunea mereu.
În anotimpul marilor iubiri, măcar o clipă! O clipă vioaie.
Primii dădeau tonul ghioceii temerari,
Pierdută sunt ca o pasăre prinsă-n colivie Fum de țigare, urmau viorele și violetele plăpânde, cu parfumul lor
Trimit spre tine șoapta rugilor mele, Un nor de ploaie, delicat,
Vino și ia-mă cu tine în ultima călătorie, Rază de Soare, din frunze se zăreau clopoței de lăcrămioare,
Aștept să-mi trimiți un semn din stele! Model de floare. suave zambile, narcise, lalele multicolore
și globuri albe ce atârnau pe ramurile bulgarașului,
Împreună să răsfoim oracolul vieții, Sunt strop de rouă, o explozie de petale diafane ale pomilor
Înnodând cărări peste timpul ce ne desparte, Ceața prin zare, - cu pruni, gutui, caiși,
În „zodii de petale” să ardem umbra nopții, Brumă pe iarbă, cu zarzari, cu cireși, cu vișini, corcoduși -,
Plângându-ne amarul și rănile nevindecate. Pasăre călătoare- mugurii, frunzele și lăstarii viei,
bujorii roșii, albi și roz
Ascultând cântarea îngerilor să ne sfințim, Timpul ce trece, ce însoțeau aleea
Mângâiați de aripa lor înmuiată-n mir... Viața ce trece, de la poartă până la treptele
Arzând pe rugul durerii, culpa să o împărțim, Nu am cuvinte, cerdacului casei bunicii din Piatra Neamț.
Izbăvită de păcate, lumea ta vreau să o respir. Mă lasă rece.
Cerul era tăcut în iarbă, natura nu se grăbea,
ADÂNCURI Stau împietrit, în ritmul ei, o dulce vrajă, cu “Sfântul Soare”, cu ploaia,
Mut de uimire, cu lumina strălucitoare și aerul de munte
Iubitule, mi-a apărut aievea în vis, înfloreau, rând pe rând,
Privesc că sunt
acel loc ispășit unde îngerii veghează trandafirii în multe forme și culori,
Doar o gândire.
stelele ce au căzut cu sufletul ars și ucis socul și iasomia,
tânjind după raiuri și aripi de ceară...
AVEȚI GRIJĂ sulfina și sânzienele
în hainele galbene ca aurul,
Cu chipul trist ascuns sub pălărie, Aveți grijă, ține-ți țara-n mână crinii și margaretele, nalbele și tufănelele,
vorbeai în șoaptă cu glasul tremurat Ca să nu ne-o fure cineva, și câte și mai câte…
abătut m-ai strâns în brațe cu stângăcie Că s-or ridica străbunii din țărână
măcinat de gânduri universul mi-ai tulburat... Și pe toți aspru ne-or judeca. În fiecare primăvară, știam că bunica,
ne dădea o cană și un castron, să culeg cu sora mea,
Revărsări de magme de tine m-au separat, Aveți grijă să păziți averea toate căpșunele coapte,
de teamă sufletul înfierbântat mi-a înghețat, Că e moștenirea mea și-a ta, din care ea dacă gusta una-două.
nu mai știu când și cum s-a întâmplat Nu lăsați să ne impartă țara
că din visul meu două brațe te-au furat. Și s-o vândă, care și cum vrea. Eram convinsă că raiul așa arată, plin de comori:
o grădină de flori cu miresme de pretutindeni,
Treceam pierdută prin scorburi de vânt Când ne-o pune stăpânire-n toate o livadă cu pomi fructiferi,
te căutam printre ochiuri albastre și adânci Peste noi și peste țara mea, căpșuni și zmeură, atât de savurate,
pășeam ca o nălucă prin zodii de pământ Noi vom fi cu mâinile legate, o grădină de legume și de zarzavat,
agățându-mă ca o floare în colț de stânci. Iar străbunii rău ne-ar judeca. un leagăn, un munte de cărți
și un cerdac mare, înconjurat, ca o perdea,
Lacrimile-mi curgeau mușcând din cenușă De vom pierde țara noastră, frate de viță-de-vie, de zorele
ridicam litanii, și-L imploram pe Dumnezeu Și-om lăsa-o la dușmani s-o ia, și ghivece de flori,
să deschidă din coastele cerului o ușă Vom răbda dureri fără dreptate unde se stătea
să picure lumină peste Levantul meu… Și numai Domnul ne va mângâia. de dimineață până seara,
MARIANA PETRACHE din primăvară până toamna târziu…
Aveți grijă, ține-ți țara-n mână
Ca să nu ne-o fure cineva, Atâta pace și armonie, parfum și poezie!
himeric gând Că s-or ridica străbunii din țărână
Și pe toți aspru ne-or judeca.
Mi-e dor de raiul strălucitor al bunicii, din ce în ce mai
îndepărtat,
mi-arunc privirea-n vise,
strângând clipei ofrandă, VICTOR MANOLE păstrat, acum, în noianul de amintiri…
sărut ascuns în rânduri
ce n-au pulsat vreodată. În ceaţă
în brațe-adun fiorul, Revelion la români Lipit de obrazul ei,
apoteotic gând,
Mii de stele argintii îmbracă cerul, ai putea să-i şopteşti că este totul,
ferec a mea himeră,
Se ramifică licărind de trei ori. singurul motiv de a trăi, de a îmbrăţişa lumea,
popas către nicicând.
te-aștept incă iubire, Mirosul de pucioasă acoperă soarele, cerul, apa, pâinea, respiraţia şi lumina zâmbe-
în suflet scrijelit, luna și stelele! tului,
visezi că nemurirea Palmieri de artificii se înfoaie-n calea directă cu o înţelegere blândă
cu tine m-a-nsoțit. smaraldul păunului. spre lăcaşul inimii.
dar nu uita că ceasul Irisul stă ațintit pe rochia mării
tot ticăie ritmat Unde șerpii cu ochii de scântei fac valuri. Tu zaci ca un năuc pe spate
în clipe ce oftează Se văd cifrele dansând cu noul an şi o fumezi...
dup-un cuvânt uitat, Care se grăbește să vină.
etern liant de inimi Muzica tradițională și bucatele IRINA LUCIA MIHALCA
cu rădăcini cerești Fac aburi în nările românilor
trăiri născute pure, Și cerul gurii se inundă de apă!
aceleași când iubești. E zi de sărbătoare: Capra-și face loc, INVĂȚĂTURI DE LA ESTERA
Ursul valsează, pe străzi, în Bucovina. Toiege de aur întinse
Ultimul ceas spre uşile din față!
Caut, în fiecare din noi,
Cu decembrie în spate Eu intram prin amurg.
Zâmbet sfințit Bradul poartă steaua-n frunte, La o palmă de pasul meu
Cu duhul adevărului, În mâini ține felinare drept
Și simț satana Antrenate de sufletul oamenilor, un gând sub călcâiul
Că râde sinistru Se schimbă la tura de noapte lui Ahile
De fala ce ne-ntină Din haina verde în rochița cu roșu și galben, şi purtam haine
Cu nimb de farisei, Stă încălțat în cutiile de cadouri,Moș Crăciun. împărăteşti!
Aruncându-ne sumbru Geamurile sunt pline cu beculețe In păr o floare de mac.
În eternul hău. licărind în instalații, Prin fiecare petală
Și, totuși, secundele Se trezesc visurile la realitate
îmbujorată
Numărate invers La auzul anului care vine,
din memoria unei istorii
Mai dau o șansă. Curge-n valuri albe șampania-n pahare
Și se-ncinge marea veselie, înaintam
Ultima,
Cel de-al doișpelea ceas Plânge anul ce-a trecut până astăzi
Bătându-și gongul, Și nicicând n-o să mai vie, aproape de tine,
Și odată cu el Raiul. Umple rânduri pe o filă, semn zilelor noastre
Sau iadul. Pitulate-n așternut! de rugăciune.
SORINA IVAN BALASOIU CRISTINA MIRELA DUMA METAFORA 4
CA SĂ NU SE MAI PLÂNGĂ ROMÂNUL rară şi odinioară şi pe vremea lui Herodot , când holda de hotare,
grâu creştea pe altarul soarelui peste coama calului bunăoa- în iubire de pace şi pâine, doină dulce minune NATO-întru
NICICÂND LACRĂMÂND SÂNGE ră; răsărit de soare,
"Eu scriu despre Eminescu în sfințenia bucuriei, scriu cu lumi- scriu despre Eminescu cu holdă de grâu măşcat, luminat şi de binecuvântare, cu fanic, viitor în floare,
nă, cu pome de grădină"- curat-aur cenuşiu strecurat, fără neghină, cum românului aşa cum de când lumea omenesc neamul românesc în habi-
Nu mă ruşinez, în dreptul de a fi poet, nu mă ruşinez dacă mi Dumnezeu pentru hărnicie l-a dat; tatul firesc,natural
se întâmplă să mă repet scriu în sfințenia bucuriei înmulțite cu har bob cu bob şi monumental, Istoric, pomenesc,
ŞTIIND SCURT PE DOI, că am dreptul la fericire să candidez şi: umplând dintr-un snop de belşug car cu car; ca să nu mai plângă neamul românesc nicicând: lăcramând
"Repetitio est mater studiorum": scriu cu poame de grădină să dănțuiască albină cu albina
sânge pentru'că răii se lafaiesc în far'de"lege, dar eu scriu, că
"Despre Eminescu eu scriu din drag, pe cont propiu, Mesie a iubirii, ca fițingaii la joc sub grumazul ceterii, să
m-am săturat de la Nistru, la Prut şi la Tisa să mai văd româ-
Scriu cu aură şi lumină din lumină, cu holdă de grâu scriu, cu dănțuiască pentru miere şi polenizare din floare-n floare
nul trist şi cum românul plânsu-mi-sa, de jale după țarisoara
grâu până-n brâu şi secară până subsuoară, harnicie de inimă română întru răsărit de soare, de binecuvântare:-
lui prăpădisu-mi-sa.
neam: de țăran, de țarancuță cu secera-n brâu şi de România profundă şi Mare-
dimineață cu rochie creață la seceră-n grâu şi țară, comoră Românie Eminescu întregită între fireşti şi dumnezăieşti PAVEL FERGHETE

Mă-ntâlnii cu o Sărbătoare Amintirile acestea m-au dus departe, dar să continui povestea cuptorului Timpul este acel care le așează pe toate așa cum crede el, dar să știi, mă
cu pricina, care avea la dispoziție câteva minute, nu mai mult de zece, de ași bucur nespus că te văd! Te privesc și mi-amintesc cum pe timpuri veneai în
Mă-ntâlnii cu una din cele mai frumoase sărbători, era Sfùnta Marie. domoli limbile de foc, gura lui așteptând ”tăvălile” ce-aveau minune de pâine ospeție la noi, te așezai la masa încărcată cu de toate, datorită ție Sântă
Doamne când o văzui atât de slabă și neagră, nu am rezistat ispitei, că dă, fac crescută în ele,(secretul era...creșteau în voie, deoarece erau la ele acasă) Sărbătoare, Sfântă Marie!
și eu parte, mai mult sau mai puțin, din lumea curioșilor. O privii mirată și fără deseori pregăteai și un străjer ce-l puneai chiar în gura cuptorului, lângă ”tăvă- - Draga mea, eu eram doar oaspetele casei, știam foarte bine cu câtă
ocolișuri mă apropii de ea și o-ntreb: li”, era ciaunul plin cu sărmale. Ele, sfătoasele se pregăteau de-a sări în gură, dragoste pregăteai bucatele, le ungeai cu sufletul, le stropeai cu lumină și le
- Sfântă Sărbătoare, Sfântă Mărie, ce bine că ne-am întâlnit, taare mult tocmai când și pâinea-și vedea fața rumenită. Deseori ciaunul ținea în căușul îndulceai cu iubire!
timp a mai trecut de când nu te-am văzut. Dar iartă-mă de îndrăzneală, te său faimoșii cartofi ”îmboboliți” cu carne. Și apoi pe lângă pâine mai învârteai Am încercat să șterg lacrimile din ochii ferestrelor tale, am încercat să
cunosc bine, cu mulți ani în urmă arătai altfel, acum ce s-a întâmplat de te văd și niște plăcinte din acelea boierești, crescute și-nfoiate ca și împărătesele. Mai liniștesc poarta, am rugat cuptorul să se reîntoarcă acasă, dar... răspunsul ești
tristă, neagră și slabă? ții minte Marie? Aveai o rețetă, ce-ți plăcea fiarte mult ca să te joci cu ea în tu!
- Apoi draga mea, sunt neagră și slabă din tristețe, dacă tot trec pe dina- fiecare sâmbătă , făcând biscuiți din aceea ”burduhoși” rotunzi și rumei, de - Mă doare, Sfântă Sărbătoare! Mă doare timpul prin care am trecut, mă
intea porții tale si de câte ori ajung în fața ei, îmi rup ochii căutându-te. De ani cum îi scoteai din cuptor nici nu-i lăsai să gândească, așa fierbinți cum erau dor lacrimile ferestrelor, plânsul porții și mai ales fuga cuptorului de-acasă, mă
de zile te caut si nu te văd prin ogradă. Ții minte când erai acasă? Sfânta turnai peste ei crema din albușurile ouălor bine bătute cu zahăr, făcându-le o doare golul ne-mplinit de bunică lângă nepoți, mă dor pașii de la porți, mă
Sâmbătă se ”porăia” pe lângă tine, nu avea odihnă nici cuptorul, din contra, era baie din acelea boierești, dându-le un veșmânt nou, alb. doare luna ce cade-n spini, când mă vede-ntre străini, mă dor ochii de-atâta
fericit mai ales după ce îi încingeai focul pe talpa vetrei sale! Năzbâtiosul Deseori te urmăream și-ți dădeam atâta putere de treceai cu delicatețe plâns, c-am ajuns unde-am ajuns, anii trec se duc îndată și pe nimeni ei nu
cuprindea întreaga făptură lăuntrică, limbile focului săltau într-un dans peste lacrimile vieții. Cel mai mult îmi plăcea să-ți văd copilașii ce deveniseră iartă, mâne, poimâne, am nepoți bravii stejari ce îmi cresc atât de mari!...
năstrușnic tot bătând la papuc prin toate încheeturile! Era impus să se încăl- mierea pentru alți copii din mahala, adunându-se-n jurul lor la poarta ta, Doamne Sfântă Sărbătoare! Dumnezeu ne este mare, de-ar putea să-
zească până la maxim! Tu, între timp lăsându-l să-și astâmpere respirația, bucurându-se de deliciurile cu care îi mângâiai. Pe atunci mirosea a pâine ntoarcă roata să ne-adune toată gloata, pe la case să ne-aducă să nu știm ce-i
alergai când în casă, când afară, întotdeauna pășeai peste o treaptă, nu-ți mai coaptă, plăcinte, sărmale, până dincolo de coasta dealului, dar de când nu te aia ducă, noi trăim azi a cătării un război numit plecării. Parlamentul zău ne
ajungea timp să le atingi cu tălpile tale disculțe pe fiecare în parte. Apropo de mai văd prin ogradă, ți-am găsit poarta plângând și toate ca toate, dar ți-a lasă să fugim cu toți de-acasă, hăt departe peste hotare, noi suntem ce-n
trepte! Tot săltând peste ele, într-o zi, după ce intrasei în casă, unul din copiii fugit și cuptorul de-acasă! Copiilor le-au crescut aripi și și-au luat zborul... buzunare le turnăm bani înghețați, pentru șefi și deputați, pentru cei ce stau la
tăi pusese mâtura pe treapta a treia și tu, din obișnuință făcând saltul de - Sfântă Sărbătoare, de-ai ști câtă bucurie mi-a adus întâlnirea noastră! cârmă, legea împletesc din sârmă, să ne lege-ncet piciorul noi suntem tăcuți
căprioară, ai pus piciorul peste coada ei, și... un zbor neașteptat, aveam împre- - Draga mea, nu ne-am întâlnit ocazional, eu sunt aceea care te caut de poporul... Rău mă doare, zău mă doare gândul că-s după hotare, tare-aș vrea,
sia că...Doamne ferește! Dar ai avut o reacție fulger de-ați apăra pălăria, un salt ceva timp și în sfârșit te-am găsit, dar cu părere de rău foarte departe de casa aș vrea acasă, să-mi duc viața mai frumoasă, să am multe și de toate, și acces
ta! la libertate, drept la viață de-a trăi, zi de zi pân'oi muri!...
în aer și te văzui aruncată înainte căzând pe coapsă...Doamne cum te țineau
anii, aprinsă și zveltă, Marie! - Nu e vina mea scumpă Sfântă Sărbătoare! MARIA TOMITA CORINI

În amintirea lui Ion Petridean, din Dumbrava și a tuturor


soldaților români de peste timpuri!
Și Aurica, dac-a vrea...
Om face cununie
Firele din steag
Și-o să trăim la noi în sat, Din fire înrudite,
Liberarea caporalului Ion În cinste și-omenie! timpul a țesut laolaltă,
Mă liberez, dom` colonel, Mi-am predat arma la rastel... cea mai dulce dintre broderiile pământului.
Dar nu spre lumea mare, O las, cu paza țării... În sânge de lup cusută și încrustată-n
Mă-ntorc acasă-n satul meu, Și-am pus un semn pe patul ei,
parfum de columnă romană,
În zi de sărbătoare! Cu gândul neuitării!
dorită a fost și pe mulți i-a ispitit.
M-așteaptă toți cei dragi ai mei, Centura și bocancii mei, Trecută prin lanțuri și pârjolită,
Prietenii, feciorii, Sunt, azi, în magazie,
secolele i-au fost martiriu.
M-așteaptă satul meu cel drag, Mi-am pus costum național
Nu pot să-l dau uitării! Și flori la pălărie! Dar iată, azi stă-n lumină,
strălucind din toate firele câte-o culoare:
Mi-e drag să-mi văd sătenii mei, Mare mulțam că m-ați chemat,
Să-mi fac și eu armata... din roșu pornește sângele străbunilor,
În Săptămâna Mare,
Trebăluind prin bătături, Căci mândri-or fi, în satul lor, din galben licărește bogăția
Cu fețele spre soare! De-acum, mama și tata! şi-un albastru curat, marea
Duminica să-i văd trecând, Când mi-a fi dor, mi-oi aminti, și-o mândrește pe-o pânză sfântă.
În strae primenite, Privind spre largul zării Spre toți ce ochii-și poposesc
Către biserica din sat, Și la nepoți le-oi povesti, în rânduri scrise-n dor și drag,
Gândind la cele sfinte! Ce e... cuiul cătării! sper acum, să v-amintesc:
Clopotnița bisericii, Mă liberez, dom` colonel, Mâinile murdare, n-au ce căuta pe steag!
Ne străjuie pe deal, Dar Țara, cui rămâne?
Cu crucile-i din vârf, spre Cer, Că nu mai este nici un leat,
Să vină după mine!?
Zdrenţe
Veghind peste Ardeal!
Am o vădită afinitate pentru literele colţuroase
Și cerul nostru înstelat, Eu...să arăt ce-am învățat,
Nicicând nu mi-i rușine... în care îţi zgârii strădaniile poetice şi le faci
Luceferi, Carul Mare...
Chiar peste ani, pot să mai spun: să sângereze într-un alfabet al tuturor
E mai frumos la noi în sat,
Decât în orișicare! Băieți – faceți ca mine! trăirilor.
Și dacă țara m-o chema, Realitatea e-o manifestare a minţii
Mă liberez, dom` colonel
Și-acum... mă-ntorc acasă, Eu, oi veni din nou... iar noi suntem zdrenţele cu care se-mbracă
Să-mbrac cămașa de soldat... un zeu plin de umilinţă.
Să-mi regăsesc ogorul meu
Ori soarta... de erou!
Și pâinea de pe masă! Căutăm să rezistăm uzurii unor vremuri
Nu știu, Ioane... ce să-ți spun?!... tot mai anemice şi ateice.
Acolo-n sat vreau să trăiesc
Ce-o spune generalul.... La rândul meu, prefer să fiu o mânecă jerpelită
Și vreau să mor, odată,
Ministrul, domnul președinte...
Cu voia Tatălui Ceresc în ansamblul vestimentar,
Ori...dom` parlamentarul!
Și-a Maicii Preacurată! pentru că, sunt familiar cu sudoarea
Tu, mergi în satul tău frumos
M-așteaptă-n grajd un car cu boi ștearsă de-o mânecă
Și vezi de cele sfinte...
Și-un plug... cam ruginit... prin tranşeele de riduri
La pace, ca și la război,
Și-n deal, o palmă de pământ, din schijele literelor abrazive...
Noi, mergem înainte!
Acum înțelenit!
5 METAFORA ȘTEFAN COTAE CRISTIAN EMANUEL ȘTEFĂNESCU
Moș Niculae Cocoșu șî gi pa Gaina, lasând în urma lor stelele stralu-
-povestire în grai- CORNELIA NEAGA cind. Cătă gimineață, trezându-să Oanea, văzu că priciu
era gol șî nici urmă ge Niculaie, cum zâsăsă strainu` că să
Gimult, gimult traia un om sarac, da sarac lipit pamântuli, ceamă.
într-un catun... suus, suuus în munce, cu doar câciva coli- stânjăn gi padure. - Poace am visat, măi Anișcă că nici urmă gi moșu nost.
be împrașciace pa lânga padurea gi molizi șî brazi. - Da noi ge inge să le dăm atâcea celea, la tăce tri? Stai, că - Poace ai visat tu, c-ai tras vinars gin butoi șî aburii tarii
Oaminii gin catun îșî cașcigau pita gi tăce zâlile, cu sudoa- vin gin urmă șî ceilalțî! ț-or întunicat mințâle, zâsă ea oțarându-să, aprinzând
rea frunțî. - D-api, dacă așa ne-o osângit Dumnizo cu o șleată gi focu-n șpor cu câceva ieșci uscace.
În aceea vreme, iarna vinise cam givreme, după o toamnă prunci, acu ce să facem, sî ne-omorâm? zâsă Anișca, întor- Sî râgicară șî fecele, ieșând afară una câce una.
lungă, cu gimineți cu brumă groasă șî amnez` cu soare când mamaliga pa fundu` gi lemn, pa care-l așază la mij- Marincuța pusă mâna pa mătură, ieșând să măture pân
calduț, toamnă nu prea friguroasă. Da` ce folos, dacă omu locu` mesî. târnaț.
nost era sarac! Ocolu` lui era plin gi prunci, că Dumnizo la - Nu vorbi cu pacat, muierea li Dumnizo, om scoace-o noi Cea mare, Trejuța, sfarmă câțâva tulei cu cucuruz la
omu bun îi dă cât nu poace să ducă, să fie batatura plină la capăt cumva, punețî nagejgea-n maica Domnuli șî ce gainuțâle flamânge, pa care li cema cu glasu ei dulce șî
ge voaie bună șî mulțamire suflețască. roagă sî fim sanatoș să-i creșcem în cregință! blând!
Oanea, c-așa îl bocezasă Parastia li Cula Anichi, moașă-sa, S-adunară tățî zăce la masă, îșî scoasără feciorii caciulile gi -Tu-cu-tuuuu! Tu-cu-tuuuu!
avea prunci mulțî, numa pamânt era puțân, pa care îl lucra pcele gi oaie gin cap șî îșî facură sămnu` crucii, zâcând cu Salvinuța luă șuștaru` să mulgă caprița, gin cocețu` gi
gin greu cu muierea lui șî cu doi feciori mai tracsariți. Aci glas tare Tata nost. bârne, ce zbgera, c-o strângea ugeru`.
sî potrivea zâcala vece: fericat gi mâni mulce da vai ș-amar - În numele Tatălui ș-a Fiului ș-a Sfântului Duh, Amin! -Oanee, până întorc io în mamaligă, tu duce șî râneșce
gi guri mulce! Tăt ceea ce lucrau vara, abgia li-ajiungea - ....mulțamimu-ț țâie Doamne Sfince, pântru bucacile gi neaua șă fă pârcie.
până să ducea neaua șî dagea colțu` la urzâcile ge pă pa masa noaste șî ne satură pa noi, pacatoșî tăi, sfîrșî Fiecare își vazu gi lucru lui, ca în fiecare gimineață lasată
lânga gardu` împlecit gi nuiele gi salcă șî la salațaua iepu- Oanea rugaciunea, așazându-să șî el la masa saracacioasă. gi la Dumnizo.
rilor. Ninsăse tătă zua șî vântu` îmbulza neaua gi pa coas- Cânile să rupea mai tare în lanț, batând. - Mamăă, mamăă...
te. Aburii gi la mamaliga ce fierbea pă marginea șporuli, -Om bun, om bun, s-auzî cineva strigând ge-afară. - Ioi mamă ce gasăi în jiumatățile mele pa care or ramas în
aburiră beșâca gi porc ce era-ncinsă păstă o hudă facută Oanea sî ragică grabit în picioare șî cursă la ușa gin foas- târnaț ge-asară, strigă Marincuța.
în parecile lipit cu leci. Parețî afumațî, acuperițî cu icoane tăn gros, cioplit ge mâna lui, pă care o gișcisă larg șî-l - Mamăă, tatăă ioce ge gasâi în opincile mele, strigă șî
veci gi lemn ce astupau crepaturile cam gi-un geit bun, pa întrebă pă moșneagu` batrân cu barbă albă, plină ge Salvinuța.
alocuri iar pă grinzâle groase gi goron cioplit ge Georgiuțu țurțuri mici îngețaț` șî cu mustețâle albe: - Șî io gasâi mamă, în încalțări, o punguță gi barșon, să
li Lazăr, erau spânzuraț cioareci, cameșâle gi cânepă, poa- - Cine eșci tu, ge umbli pa drum acu pa vremea asta ? laudă șî Trejuța.
lile hurculice, șcergare aspre șî nișce zdramțări, tăce - Om bun, ca șî cine! Luă Oanea, cele tri punguțe gi barșon șî le goli pa masă.
țasuce în razboi în iernile lungi, gi nevastuța li Oanea cu - Cum ce-ncumetași să pleci la drum pa un așa amar gi Nu șcia dacă îi treaz sau visază! Galbini aurii să-mprășciară
fecile, harnice foc! vreme? pă tablia mesii, gi scândură gi cireș.
În colibă sî-ncalzâsă binișor, lemnile gi goron șî ciorlece - Mă prinsă viscolișcea pa drumu` câtă casă șî nu mai - Ce-s ășcia așa mari, tată, întrebară fecele, care nu mai
trozneau în șporu` gin colț șî scâncei mulce sariră afară nimerii pârcea cea bună pân namețî mari gi neauă!. vazusără-n tătă viața lor așa monez` galbine, ce sclipeau
când mai țâpă omu` nost, un butuc în el. - No hai în casă la caldură, îl cemă Oanea nost, facându-i ca mamaliga gin mijlocu` mesi.
- O să ni vină musafiri, măi Oane, îi zâsă Anișca, o muiere loc să sî bage-n coliba saracacioasă plină gi copcii. - Galbini gi aur! Niculae io fi lasat... zâsă Oanea nost, nevi-
gistul gi tânără, da slabăăă c-o cupringeai cu o mână Moșneagu`-ș frecă mânile una gi alta mulțumit, încalzân- nindu-i să creadă.
pâstă mijlocu` încins cu o cârpă rodosină, cu fodoruț pa du-le geasupra șporuli. Ramasără muce, cu ocii cât cepile șî cu gurile cascace.
margină. - No hai cu noi la masa șî numa iartă-ne pântru cina noas- -Or fi galbini agevarațî? - să-ndoi Anișca.
- Saracia o sî vină! Cine să-ncumetă să colinge pa bezna- te saracacioasă, îl cemă Anișca, încinzându-i un scaun șî Luă Oanea o monedă șî o bagă-ntre gințî lui tari, cu care
leala asta? întrebă Oanea amarât. punându-i naincea lui o lingură gi lemn nouă, scobită-n spargea alunile.
- Auzî cum bace șî cânile, sâmce pa ciniva, nu sî lasă cu lemn gi palcin gi cătă fecioru mai mare. - Îi aur, aur, măi muiere!
una cu două Anișca scoțând două mâni ge brânză sarată, - Mulțam fain, da nu trâbă să-mparțâțî cu mine cina voas- -Să mulțamim Maicuțî Domnuli șî Tatălui Ceresc că ni-o
gin giobița facută gin scândurele gi brad șî împanată cu te. trimis pa sfântu Niculae, la noi pacatoșî!
un cui înroșât pa jar. - Hai, moșule ia șî mâncă! îl îmbgie Trejuța, sculându-să gi Fecele să luară ge mână șî jiucau pa lângă masă lelecind:
- Sâmce șî el lupcii haulind, o poace blastamatu` gi vulpoi la masă, facându-i loc. -Avem acum galbiori
dă târcoale pa la cocețu` gainilor! - Gin puțânu` ce-l avem, bucuroșî îl împarțâm cu cine, Viniț` pețâtori la noi, u, iuiu, iuiu, iu!
- I-o fi foame șî lui! Nu-i dadu-i drumul gin lanț, să prindă straine calator, zâsă Salvinuța, rupând-o mnila gi strainu` Co vinit moș Niculaie
șî el vreun iepure salbacic, batăr! ce li batusă-n ușă! No să mai durmim pa paie, u, iuiu, iuiu, iu!
- Poace ni vin pețâtori, sari cu gura Salvinuța, una gintre - Ia șî mâncă că-i fi famând, dup-atâta drum facut pân frig Pețâtori la noi viniț`
fecile mai rasarice! șî neauă, îl îmbgie Marincuța, împingând fundu cu mama- La mama să ni pețâțî, u, iuiu, iuiu, iu!
- Acuma-n postu li Craciun gi n-or vini pețâtorii! grăi ligă cătă strain. Zăstre-avem acu șî noi
mama fecelor. - Nu ni spusăși cum ci ceamă, straine! Să ne marităm cu voi u, iuiu, iuiu, iu!
- Șî-ntre posturi ge-o să-i aducă Dumnizo, cum o să vie, - Ma ceamă Niculaie șî umblu șî io pân lumea asta, pri- - Oprițâ-vă, rățâlor, uitarățî că sâncem în postu` li Craciun
așa o să șî plece! beag. șî-i pacat să jiucațî șî să cântaț` ? - să rasti măsa la ele.
- Gi ce vorbeșci tată așa?... sî bagă-n vorbă șî Trejuța, fata După cină strainu` vorbi cu fiecare prunc în parce șî să - Oprițî-vă habauce, nu mai leleciț`, că sculațî șî morțî gin
cea mijlocie. miră cât erau gi gișcepțî șî cumințî. groapă, cu larma voaste! strigă Oanea la fecele lui, cu
- Ce folos, că sâncețî numa bune gi maritat, dacă nu am cu Gin una, gin alta, ajiunsără să vorbească șî ge fecile numa mânile pa cap, holbându-să la galbini gi pa masă.
ce să vă-nzastrez. bune ge măritat, cum o să ramâie fece batrâne, că nime -Doamne iartă-ne, Doamne, îșî facură ele cruci mari, înci-
- D-api ne-am facut noi un pcic ge zăstre cu mama: am n-o să le ieie fără zăstre. nându-să!
tors lâna, am țasut în razboi, am facut cipcă, ne-am cusut - Dacă nu ma marit, să fac conci cu cișele, oi pleca unge-mi Anișca facea la cruci șî la matănii, mulțamind ceruli:
cameșî gi pânză șî poale șî nu sâncem nici șcioape șî nici văd doi oci, să plânsă Salvinuța, fata cea mai mare. - Mulțamescu-ț țâie Doamne că ce-ndurași gi noi pacatoșî
muce! sî laudă Marincuța, mnezâna. - Io zău ge nu, să jiură Trejuța, gi nu ma marit până la șî trimesășî în ocolu noast, binele.
- Văd io că vă meie gura ca la meliță, da nu-i gistul doară douăzăci gi ani, o sî-mi fac sângură gi capăt, o sî ma țâp - Vazușî, tu muiere, cum să-ndură Dumnizo gi noi șî tri-
atita ca să vă ieie ciniva! gin vârfu` steanuli în hău, da cică pa cept cu prime n-o measă pa sfântu` Niculae în ocolu` nost, ca sî ni scăpe gi
- Șcim șî să săcerăm, să sapăm, șcim rându căsî șî cum să să-mplet tătă viața mea! saracie.
fierbe o mamaligă! -Numa io o să-mi ascund rușânea dupa zâdurile manasti- - Oane, ge-acu-naince, câce zâle om avea, zua gi azi, o să
- Șî la jioc, la nime nu-i merg picioarele ca la noi, când rii, fagadui șî Marincuța, fata cea mai mnică gintre surori! fie o zî sfântă pântru noi, zua sfântuli Niculaie!
sarim țarina, o ne-ntoarcem pă su mână la argeleană! O sî ma calugaresc! - O s-o cinstim cum să cuvine, în fișcecare zua a șasea gin
- Laudă-ce gură, că ce-ntrece curu`! - Aio Doamne șî gi mine măi fece, da voi cum vorbițî așa, Undrea până-n ceasu` cel gin urmă.
- Măi Oane, tu cum vorbeșci așa cu pacat? Au mare gi ce ni-nacajâțî? -O să-l slujâm cu cregință mare!
dreptace fecele noaste, îs harnice șî faine, nime gin catun - Nu ci nacajî, măi nevastă, că-s tânăre șî nu șciu nici ele ce -Așa sî ne-ajiuce Dumnizo! Oanea, om cregincios, facu
nu le-ntrece, nici la jioc șî nici la lucru! scot gin gură, o-mbună strainu`. sămnu` crucii.
- Ce, tată-tu ce-o lasat să ce mariț` fără zăstre? Pruncii adurmiră, unu după altu` șî Anișca așcernu un - Barbace să ciopleșci o troiță în lemn, în numile lui, să o
- D-api mi-o dat șî el ce-o putut! Două oi, o capră, patru lipigeu gi lînă, pa prici, inge era mai cald șî-l culcă pa cala- așazăm la raspância gintre drumuri!
gaini, mi-o facut mama, haine gi pat, masariță, gesagi! toru` obosât - Doamne ajiută-ne, Doamne!
Mni-or mai dat ș-o bucată gi loc ge-o polovică șî... un Vântu` sî mai potolise, purtând norii groșî cu neauă gi pa - Amin!

Dulcea fericire... A FI SAU... A NU FI...?? Pasăre măiastră când nu mai era Brâncuși
Definim fericirea în culori pastelate, jucăușe prin- Pare un lucru banal, gândindu-ne la acest recu- Era stinsă în toate cerurile o constelație luna ardeau in candele lungi, coridoare prin
tre frunze arămii. Fericirea este în interiorul sufletului noscut citat de Shakespeare. Cu toate acestea cred că rece,un urlet măcina puterea pietrei, inima reginei,
nostru, radiem și transmitem iubire și căldură oame- însăși întrebarea este la noi. Murea mirele acelei țări,limpede în marea Iarba nu inflorea,nu murea,
nilor din jurul nostru. Cautăm mii de răspunsuri, ne punem atâtea
întrebări despre lume, Univers și despre civilizații lui lumină ,soarele apunea pe fruntea lui Apele nu erau,nu ardeau,
Acolo o putem găsi cu toții, fără să așteptăm să secerată, Arborii nu se rugau nici ,,iarba nu creștea la
evoluate ce au stăpânit cândva aceste teritorii unde
ne-o aducă cineva. Nu avem nevoie decât de noi Înainte tuturor,era un drum cernit cu desti- umbra marilor copaci,,
locuim. Se spune că Dacia cu pseudonimul România
înșine in întreaga ecuație. este " Gradina Maicii Domnului", fiind astfel protejată nele cercului, plâns, o roată verde, de piatră, Niciodată nu mai era horă la Hobița barbătii
Noi putem schimba lumea prin bunătate, grijă, de Fecioara Maria. Suntem un popor creștin datând de deasupra apelor,parcul marelui castel era cu umerii pe marginea drumului,
iubire necondiționată și clipe frumoase trăire din plin. mii de ani, și cu toate astea înconjurați de slavi, bul- înfricoșat, Fruntea reginei,o stea plumbuită,
Viata este cea mai plăcută experientă pe acest gari, maghiari, am supraviețuit. Acest lucru mă deter-
Era un răsărit friguros la castel,călătorea Mult mai înalt decât lumina, sufletul mirelui
Pământ! mina sa cred ca exista speranța în noi, ca și entități.
Ferice de cei ce zburdă prin ploaie, de cei ce își Astfel A FI devine conștiința omului de mâine. lumina in fluturi, mureau ierburile in cioplitor trecea spre clopote de argint ,
oglindesc privirea dimineața de dimineață, asupra Reflectarea lui în oglinda timpului a vieții ciclice. genunchi, Melodioasă era palma lui dreaptă!
cerului senin, de cei ce ating cele mai înalte culmi Momentul în care A FI reprezintă noul nostru început Regina se impodobea la altar,mirele era Regina-tară , ,, mândră răsplată,,
muntoase și cei ce simt valurile pe sub tălpile lor. spre libertate. O libertate asumată. A fi ceea ce vrem înțelept,
noi dintr-o turma de oi albe... Chiar oaia neagră!! De
ADINA POPESCU
Suntem creația divină și scânteia ce se aprinde în Ochii lui goliți de veselie,,erau precum cre-
sufletele noastre. ce? Pentru că ești diferit! Tu, cititorule, ești diferit! menea în statui,regină jertfise la altar senti-
Bucurați-vă de viată!! Zâmbiți!! ANA MARIA NICULESCU mentele tuturor mai întâi,apoi soarele și METAFORA 6
Dar n-am timp să-i lămu- POSTFAȚĂ
MARIA TOMIȚA CORINI resc.
Mă grăbesc, am mult de Garofița Jianu și-a pregătit debutul literar cu volumul „Iubita cu nume
lucru, de floare”, Editura Coresi, 2017, lansat în cadrul Prăvăliei cu Cărți. Poezii în
Fragment din povestea Sper umbrele să găsesc. vers liber, Se simte atrasă de poezia romantică, de iubire – prin aceasta
”Șoricelul și umbrela” satisfăcându-și structura sa spirituală care îi trasează destul de corect por-
tretul psihologic.
Chiț cutreeră pădurea,
Din zăvoi înspre pădure, Urmează volumul II, „Iubirea mea îți aparține”, apărut la Editura Liric
Ca un mare curajos,
Chiț o ia de la-nceput, Graf, 2018, lansat în cadrul Cenaclului literar „Mihail Sadoveanu”, poezii în
Iar atunci când obosește,
Pe alt drum, un pic mai mare, vers clasic.
Se așează-o clipă jos.
Dar mai bine cunoscut. O dată cu apariția acestor volume, poeta Garofița Jianu publică poezii
În pădure-i altă lume în diferite Antologii, cum ar fi: Iubirea, o armă letală?, Editura Contrafort,
Grea e viața șoricească, 2017; Vis împlinit, Antologie de poezii, apărută la Editura Ștef, tot în 2017;
Păsări la cântat se-ntrec,
La tot pasul ai dușmani, Lacrima dragostei – Antologie, apărută la Editura eCreator, 2017; Poetica
Stranii sunete răsună,
Nu ai liniște și pace – Antologie, Editura Donysos, 2017.
Vin ca gândul apoi trec.
Și nici anii nu sunt ani. Garofița Jianu frecventează Cercurile literare nu numai în Constanța, ci
O pădure-i ca o țară, și în alte mari orașe și se face remarcată prin creațiile sale, dar și prin verva
La intrarea în pădure, sau buna dispoziție. O interesează toate aparițiile editoriale care apar, fiind
Cu cetăți, locuitori,
Iese-n cale un Bursuc, un bun observator, dar și critic în același timp. Această remarcă o regăsim în
Cu cultură, obiceiuri
E înalt, araă bine, versurile poeziei Sunt doar o licărire-n viața ta: Sunt clipe când mânia mă
Și vestiși conducători
Dar e surd și-un pic uituc. orbește/Când sufletul în locul meu vorbește/Fără să mă gândesc rostesc
Parcă totul mergea bine cuvinte/Spun cursiv ce mi se năzare-n minte. Aici, poezia se întrepătrunde
- Un-te duci, măi Șoricele? cu spiritual ei fin de observație. Nu admite compromisuri, are spiritul de
Chiț găsește un frunziș,
- Bursucele-ți lămuresc – dreptate, ceea ce face să-i domine gândirea.
Însă-o Vulpe-apare-n cale
Am venit din depărtare Versurile apărute, atât în volum cât și cele de pe facebook atestă depli-
Dintr-un verde ascunziș.
Vreau umbrelă să-mi găsesc! na maturitate artistică a poetei Garofița Jianu, prin comentarii și like-uri,
Sec vicleana îi zâmbește: ceeace o consacră drept o creatoare originală. Toate acestea aduc o
- Zici că umbră? Umbră-i multă! recunoaștere oficială a meritelor sale.
- Știi, azi noapte te-am visat
Este-atâta cât dorești – Prin creația sa inspiră chiar și compozitorii pentru a-i fi cântate poeziile
Aveam parcă foame mare,
Uite-aici, uite și-acolo, sale, nu numai recitate. „Strigă viscolul în suflet și îmi cerne foc în vene/Simt
Dar în viață te-am lăsat!
Peste tot ai să găsești. atâta pasiune ca o ploaie de suspine/Nu te-mpotrivi iubirii, hai privește-mă
Însă visul, vis rămâne, în față/Numai tu poți să oprești iarna care mă îngheață (…) Nu mă dezbră-
- Sărmănelul rău aude, ca de suflet, nu mă alunga-n pustiu/Îți șoptesc doar adevărul: TE IUBESC de
Dar acum am să te pap....
când mă știu!/ Îmi doresc să-mi fii aproape, iar prieten, iar iubit/Brațul care
mă cuprinde și mă poartă-n infinit”.
Povestea în vers ”Șoricelul și tului, a poeziei, construieşte muzicalităţi ample cu rezonanţă lirică. Se poate Poezia Garofiței Jianu tratează într-o formă metaforică condiția geniu-
constata, la un moment dat, că a devenit gânditoarea propriei sale situaţii lui, a artistului care-i prețuiește pe marii noștri poeți, care îi devin mentori
umbrela”(carte pentru copii) existenţiale în jurul căreia, construieşte, în jurul căreia se construieşte. și sprijinitori: Mihai Eminescu, Adrian Păunescu, Ana Blandiana.
Maria Tomița Corini,-un nume de referință, un nume de care cu siguranță Fire sensibilã şi romanticã, a gãsit în poezie sprijinul, s-a regãsit în ver- Sunt aproape convinsă că, istoriile literare o va trece pe Garofița Jianu
o să mai auziți, în literatura de specialitate, anume literatura pentru copii ,o suri, cuvinte, expresii frumoase, scrise cu vocaţie interioarã de poet cu suflet printre simboliști, o urmașă a poeților pe care i-a venerat. Simbolismul a
literatură foarte grea, care se face viu simțită numai de anumite persoane cu de aur şi inimã bogatã. Simbolul, metafora, asociaţia neaşteptată, epitetul, însemnat un curent inovator, cu consecințe însemnate pentru dezvoltarea
ulterioară a literaturii.
un dar nativ, și care necesită un limbaj special, intr-o formulă de adresament ritmurile cele mai felurite capătă, într-o interpretare strict funcţională, adec-
Temele poeziei sale sunt adeseori cele ale naturii, dar și cele ale esenței
menită anume să fie ințeleasă de lumea celor mici! Cuvintele poetei, sunt vată conţinutului, capacitatea de a revela un vast univers sufletesc în care
umane. Cine poate mai bine să exprime, decât poeta Garofița Jianu, adevă-
special potrivite anume spre stimularea imaginației celor mici, și pătrunderea răsună acorduri grave, duioase sau gingaşe Încă de pe primele pagini ale rate picturi în natură, dar și zbuciumul ei sufletesc: Azi ninge afară și tu ești
într-o lume frumoasă și plină de magie: cărţii - natura poetică, o înfiorare emotivă venită din interior şi dăruită într-un departe/Te țin ascuns în sufletul meu trist/Mi-ești viața întreagă, știi c-am
”O pădure-i ca o țară/ Cu cetăți, locuitori,/ Cu cultură, obiceiuri,/ Și vestiți ansamblu de trăiri sufleteşti, sentimente, gânduri - se îndreaptă cu entuziasm să rezist/Iubirea mea te cheamă cât am să exist/Prin stele dalbe, am să
conducători”... spre cititor: dansez cu tine/Eu te aștept cu inima voioasă/De câte ori te-ating, mă simt
Iată cum acest limbaj plastic, întrepătrunde armura grea a lumii noastre Poeta îşi intitulează volumul de debut „În liniştea gândului” - taină a mireasă/Emoția din suflet, vie, mă apasă !
cotidiene, și o învelește într-o spatulă de slove magice,-care merg direct la sentimentelor, sete de lume şi soare”, cum spunea însuşi marele Lucian Blaga, Garofița Jianu a atins apogeul în iubire, dar și tristețea părăsirii de cel
imaginația celui mic .Odată, am fost invitat la un cologiu, în care era și un este un tărâm al melancoliei, dar şi strigătul unei inimi în care s-au strecurat drag: Cum să vin să-ți cer iertare, dacă m-ai uitat deja/Clipele de fericire,
domn (nu-i dau nume )-cu o carte pentru copii, -la care un amic de-al meu l-a pe furiş sentimentele durerii, ale nostalgiei şi taina tăcerii: poeziile “Mai lasă- vraja ce ne-nconjura/Ai uitat magia noastră, clipa tu ai sinucis/În secunda,
mi toamnă” (pag. 54), “Gândul”, (pag. 119).. când portița sufletului, ți-ai închis/Ai decis să uiți de mine și-ai plecat în
criticat aspru, pentru că are un limbaj prea simplu, care duce spre baladesc
drumul tău,/N-ai privit o clipă-n spate, să vezi cât îmi e de greu,/Nici dure-
samd..La care am intervenit prompt, și-am replicat ironic, că ar trebui să Muzicalitatea în vers clasic, dă o evidentă savoare versurilor, menite să
rea, nici suspinul nu te-au adus înapoi,/Chiar de mă topeam de dorul
abordeze niște cuvinte mai pompoase, adânc filologice, că doar ăștia micii au potolească setea cititorilor cu lumina cuvântului scris, răzbătut de emoţii
și-amintirile cu noi/M-ai lăsat în prag de iarnă, înghețată, fără tine/Nu te-ai
studiat mult in cele 9 luni cât au stat de pomană in burta măsii, și au avut intense în diferite forme lirice. Poezia trăită cu o dăruire de sine copleşitoare întrebat, iubire, dacă mor sau de mi-e bine./Îți vorbeam cu lacrimi rîuri,
timp sa studieze dex-ul,....( S-a ràs copios pe această tema...) este ca un vas de alabastru în care autoarea îşi păstrează cu grijă nu doar taina picături din suflet pur,/Pentru ce atâta vreme, de iubire să îndur?
Revenind, la distinsa noastra poetă Maria Tomița Corini, care ca o sufletului, ci şi lacrimile acestuia adunate din vicisitudinile vieţii. „”Când Mă opresc aici, la doar trei strofe din șase, deși ele exprimă cel mai bine
premoniție e nascută în 15 ianuarie odată ce ne amintește de marele numele-mi va fi uitat” (pag. 125). strigătul deznădejdii în care rămâne cel părăsit. Poezia este intitulată „E
Eminescu, aș arăta următorul vers definitoriu: Ca un impresionant policandru al Cerului, mesajul poemelor umple păcat”, dar nimeni nu-și mai amintește de păcat. În război sau în dragoste,
”Sărmănelul rău aude / Dar n-am timp să-i lămuresc/ Mă grăbesc, am sufletul cititorului de lumină şi frumuseţe spiritual, “Tu eşti unicul pe lume” totul este permis. Cel puțin așa se spune. Garofița Jianu știe cel mai bine să
mult de lucru/Sper umbrele să găsesc...” Vedeti ce ușor trece de la o ipostază (pag. 63). ilustreze scene dintr-o poveste de dragoste, dar știe să descrie și clipele
Prin punerea în antiteză a dragostei efemere vizavi de cea astrală, versu- când tânjește după puțină iubire, așa cum o face în poezia „Doresc un pic de
la alta, ca meandra de râu,-ce curge lin pe nesimțite...Surprinzător este faptul
rile doamnei Maria Tomița Corini, simple la prima vedere, sunt bine conturate, fericire”: Închide ochii, simte-mă iubire? Doresc să-mi dai un pic de fericire/
că, personificarea ,este elementul cheie, și punctul forte al poetei. ”Din zăvoi
Poate, ai să înțelegi, mai bine/Când vei simți parfumul meu pe tine. Toate
înspre pădure/ Chiț o ia de la-nceput/ Pe alt drum un pic mai mare,/ Dar mai coerente, respectând cu stricteţe canoanele versificaţiei clasice, vor dăinui în
poeziile sale sunt frumoase, toate au un mesaj și cred că orice cititor se va
bine cunoscut...” rândurile poeţilor atât cât „Timpul” (pag. 51) Şi, lupta lăuntrică împotriva
regăsi în aceste versuri.
Vă spun sincer, pentru a scrie literatură pentru cei mici, e foarte greu, nu soartei, “Nu găsesc”, pag. 45) O felicit pe Garofița Jianu pentru acest volum ”Când visele prind aripi”
numai prin limbajul greoi si accesibil ce nu este la îndemâna oricărui scriitor, Înzestrată cu talent, expresivitatea melodică este redată nu prin vers, care va fi ca o terapie pentru sufletul cititorului. Așteptăm următorul volum
dar va trebui să faci apel și la o sumedenie de subterfugii, printre care cel mai autoarea, cu multă măiestrie, a dat o nouă formă poeziei sale. Spre satisfacţia care să ne aducă aceleași bucurii ca și precedentele sale cărți.
important e grafica ajutătoarei, desene cu tema, imagini simbolistice, și sufletului, putem savura multe din versurile sale aşezate într-o linie duioasă:
VASILICA MITREA
împreună armonizate într-o paletă largă de culori atractive... “Pe culmea viselor adânci”, (pag. 97), “Noaptea trece, ziua vine…” (pag 101),
Maria Corini a fost nascută pentru a scrie literatură pentru cei mici, aș “Noaptea Sfântă” (pag. 111)..
propune aici, una doar din multele si preafrumoasele cilimituri din cartea Ca în majoritatea poeziilor de dragoste, şi autoarea noastră face din Oltule
pentru copii”Ghicitori”: ”Când mergi seara la culcare/ Ea-i pe cer în depărtare/ iubire tema centrală a poeziilor sale, dar într-un mod cu totul aparte. Pentru
citirea poemelor “În amurg” (pag.21), “Nu mă goni din ochii tăi, iubire!” (pag. Oltule, duci limba română
Și dansează printre stele/ Luminând mai mult ca ele/ Ea-ți dorește: ”Noapte
bună!”/ Ata e frumoasa ...(Lună) Formidabila introspecție, parcurgând într-un 35), „Spune-mi, mamă, când revii?” (pag. 93, “Sărută mâna de părinte” (pag. În basmaua de apă,
mod anume, lumea magică a copilariei, cum numai o mână de aur a poetei 113), îmbelşugate cu puternice emoţii, este nevoie de un spirit si suflet curat, Faptele voievozilor
Maria Corini, poate să ne-o redea atât de frumos, care și pe Noi cei maturi, ne deoarece se dăruieşte cititorului prin puritate spirituală şi dragoste de Cuvânt. În asfinșituri de cleștar
face să redevenim iar copii, ne duce cum numai Ea știe (poeta) spre acea lume Terminând lectura poeziilor semnate de Maria Tomița Corini, putem
Când panduri coboară.
pierdută și fascinantă, lume a copilăriei! Dragostea fie cu tine Maria, și să te concluziona că ne aflăm în faţa nu a unei poete, ci a unui destin poetic remar-
cabil. Tropotul cailor
însotescă pretutindeni pe oriunde ai fi!
Felicitând-o pentru remarcabila sa pornire şi realizare, să-i răspundem cu În crengile stejarilor
Poetul Gheorghe Nache de la Zmeu!
două versuri ale înaintaşului său de peste uitare, Francesco Petrarca:. Se aud prin fântîni,
Prin Maria Tomița Corini poezia “Prin colţuri de-ntuneric adânc, la ceas târziu (…) simt destinul meu Jurămintele cetății.
cum mă îmbie”.
câştigă în profunzime. Rodica Elena LUPU
Tristețea ta,Oltule,
O porți la sân.
Cu toată ardoarea, cu toate Scriitor, manager Editura ANAMAROL
7 METAFORA puterile, prin mijlocirea cuvân- Bucureşti, aprilie 2017 EUGENIA RADA IONIȚĂ
Argument meritoriu asupra presiunii unui spectacol efervescent al vieţii Limbajul se constituie într-un instrumentar ce corporalizează teme sociale manifestare mai mult sau mai puţin cunoscute vieţii, în cadenţă impusă sau în
Romanul Torentul apare la Editura Art Creativ, Bucureşti, 2018 şi este un grave, dezbătute cu interes şi în detalii, într-un stil care amprentează, evident, pas liber, săltat.
roman realist, construit pe explorări existenţiale, pe sensuri şi percepţii ce originalitatea autorului, sensibilitatea la ceea ce se petrece în jurul său şi nu-l Este demn de luat în seamă şi faptul că autorul se propune şi se regăseşte
adeveresc un exerciţiu al supravieţuirii, un spectacol al vieţii care nu poate lasă deloc indiferent. ca personaj în cartea sa, având un rol bine stabilit pe o scenă unde-i sunt
trece neremarcat. Este o corelare perfectă a trupului cu sufletul, nimic din ceea ce-i este cunoscute decorurile întunecoase, în care nu se lasă atras, ba dimpotrivă, îşi
Comportamentul personajelor pune în valoare dimensiunea etică a roma- cunoscut primului, nu-i este străin şi indiferent celui de-al doilea, ambele proiectează direcţia şi face lumină cu expresivitatea şi implicarea cunoscute
nului, distilată în ambivalenţe, în convingeri, în cugetări despre identitate, prin situaţii aflându-se într-un elan al construirii fondului narativ inteligent, al unor deja, uzând de planuri bine puse la punct, de efecte nebănuite, de şansa de a
urmare, într-un întreg mix de emoţii şi reîntoarceri ale conştiinţei în ea însăşi. sentimente adânci pe care nu le poţi împiedica să apară într-un context vizat, schimba rolul victimei cu acela al unei învingătoare într-o societate condusă de
Scriitorul Petruş Andrei, voce de rezonanţă în peisajul literar actual, afir- te supui lor şi le prelungeşti misterul, într-un fel sau altul, chiar dacă înfîţişarea factori nu tocmai raţionali.
mă: „Proza de investigație a scriitorului Marinel Gîlcă este una superioară: ea unora s-ar putea să pară uneori absurdă. Lupta pentru supravieţuire, soluţiile la care se recurge pentru a ajunge la
îndeplinește toate condițiile și are toate calitățile prozei polițiste, dar o Deşi se dezvoltă parcursul tragic al unui destin, este uşor de observat un final redresat sunt descrise cu mare îndemânare de către romancierul
depășește prin valoare estetică, etică și poetică (...) Tânărul prozator stăpânește bucuria debordantă a scrisului, izvorâtă din umanitate auctorială, din nevoia Marinel Gîlcă, am putea vorbi chiar de o parabolă în care personajele sunt
încă de pe acum arta evocării, a portretului, a dialogului și, îndeosebi, a descri- de a nu permite niciunei forme de imunizare împotriva emoţiilor să existe, să surprinse în situaţii fără ieşire, uneori dramatice, până la urmă, totul subliniind
erii, dar marele său merit este acela de a surprinde viața adevărată”. se remarce. ideea că omul îşi hotărăşte soarta şi poate îndrepta cursul nefiresc al acesteia
Cu o vitalitate artistică deosebită, romancierul, Marinel Gîlcă, reuşeşte să Explorarea labirintului propus de scriitor implică disponibilitate, efect ce prin mijloace adecvate, folosindu-se de ceea ce are la îndemână mai bun, de
stabilească legătura fundamentală între raţiune şi simţire, două dintre senti- derivă din categoria a ceea ce se poate transforma, trecând de la gravitate, la fondul lui sănătos.
mentele aflate în continuu proces de oponenţă, esenţiale pentru catalizarea realizare pe toate planurile, dovadă că binele şi frumosul nu dispar, oricâte Odată ce pătrunzi în acest univers, nu ai cum să nu-ţi stabileşti deprinde-
acţiunii alerte a romanului. etape complicate ţi-ar surpa interiorul, poţi găsi resurse pentru izbăvire, pentru rea de a ajunge cât mai repede la informaţii de gen concluzionist, lăsând toto-
Prin teorii de idei, demonstraţii, cercetări şi constatări, întreg demersul articularea unui nou început, inclusiv cel sufletesc, chiar dacă acesta se petrece dată spaţiu liber meditaţiilor şi speranţei că mesajul expus va fi perceput în
textual devine palpitant şi îmbracă ideea expusă într-o formă imaginativă în alt loc, în alt capăt al lumii. totalitate, iar publicul cititor va observa şi va dezvolta reacţii şi luări de poziţie
concentrată, modernistă, care, negreşit, se va înscrie în rândurile culturii de Concizia frazeologică, fără artificii sau acţiuni mimate, dovadă a măiestriei îndrăzneţe şi mult mai organizate împotriva oricărui act distructiv al persona-
tradiţie. artistice, îl propulsează pe cititor în acea armonie narativă ce nu-i permite să lităţii.
Desigur, materialul literar are legătură cu experienţa profesională a auto- deformeaze realitatea, ba, dimpotrivă, îl îndeamnă să şi-o asume odată cu Preocupat de marile probleme existenţiale, autorul le tratează cu seriozi-
rului, datorită acesteia, imaginaţia şi talentul îşi stabilesc şi îşi delimitează bine fiecare suferinţă a ei, îl învaţă cum să facă faţă tragediei şi cum s-o depăşească, tatea-i caracteristică, cu subtilitate, construindu-şi subiectul dintr-o perspecti-
în cele din urmă. vă graduală, anunnţând în acest mod apariţia unei voci literare demne de
locul, vin în întâmpinarea cititorului cu surpriza unei lecturi extrem de capti-
Nu există planeitate în roman, întâmplările se intersectează, se suprapun, toată admiraţia, de tot respectul.
vante, romanul citindu-se parcă singur, dintr-o răsuflare, de altfel, nu este
deloc greu de parcurs. se aleargă una pe cealaltă şi poftesc suspansul să detalieze el însuşi aspecte de DANIELA TOMA

ZODIAC PENTRU BĂRBAȚI AFEMEIAȚI ZODIAC PENTRU FEMEILE IUBĂREȚE


ANANIE GAGNIUC Berbec – Al acestei zodie bărbat e încornorat, dar răzbunat prin mulțimea (Doamnelor, scuzați și nu vă supărați, sunt invenții de-ale mele (porcăre-
de femei, care stau ca oile la... Nu-i prost ca oaia, nici de-ăla de împunge, dar le), doar să vă distrați!)
CA DUPĂ sexual sare pe toate cele ce le prinde, blonde, brune, tute și dăi și... e foarte BERBEC – Sexul feminin din astă zodie este predilect, făcut așa, la obiect.
SĂRBĂTORI... viril, își scutură blana, din care se face căciula, își scutură... coarnele și se Femeile cedează destul de ușor, după ce le spun bărbaților „Vrei să-ți fac miei?
mândrește c-a avut toate cucoanele. M-iei haine și cercei!” În caz că... altora cedează, pentru că soțului i se-ndoaie-
Aşa cum v-am mai scris şi anul Taur – Este campion la posedat femei, fie el taur comunal, municipal, nmoaie, acesta îi reproșează: „Ai făcut-o de oaie!”
trecut, sărbătorile de iarnă le-am orășenesc sau sătesc, are mare căutare, se dovedește potent la cucoane, o mie, TAUR – Femeia știe că bărbatul vrea să ia taurul de coarne, de aceea se
petrecut... în noaptea de 25 decem- mai puțin la soție. Are și el coarne, ar poate să-ntoarne înzecit înșelatul neves- ferește să-și supere soțul și să-l înșele, mai ales că acesta nu țin cont că soția e
brie spre 3 ianuarie. Adică, de la tei, mereu montată. De alții. Când resursele i se reduc, virilitatea e egală cu Taur și-adesea o face... vacă. Rușine să-i fie, dacă ea e vacă, el ce e? Boul!
nulitatea, taurul ajunge un bou, ca toți boii... GEMENI – Foarte iubărețe, doamnele Gemeni sunt asemeni împărătesei
Crăciun, sfântul Ştefan, revelion,
Gemeni – Bărbații din această zodie sunt amanți perfecți, se culcă stereo Messalina, dar nu așa desfrânate, pentru că-s frânate de soți. Nici o agapă nu
sfântul Vasile, la a doua zi de Anul le scapă, nici un prilej de „manej”. Dornice de aventură, așa, de mare anvergură,
cu secretarele și anjagatele, într-un joc erotic la dublu. Când sunt prinși de soții,
Nou. O noapte lungă! Urmează sunt tari în gură și mai jos. Lucru frumos și sexos!
din Gemeni rămâne doar particula „gem”.
Boboteaza şi sfântul Ioan, iar când toată lumea va zice „Gata!”, vine 8 ianuarie, Rac – E zodia unui du-te-vino al armăsarilor berbanți. Galanți, cuceresc RAC – La orice propunere indecentă, „răcoaicele” sunt ca drăcoaicele, dau
ziua mea de naştere! Doamne, ce dezmăţ! cât ospăţ! Le-am făcut juvăţ. femeile pe față, apoi dau înapoi. Femeia prinsă de „raci” se zbate în draci, ca înapoi (și-nainte și iar înapoi!), apoi întreabă berbanții de ce așa repede s-au
De-acum... dezvăţ! lichidat... de sarcina lor de masculi. Puțină iubire, multă dezamăgire!
racul se-nroșește, dar e ținută ca-n clește, nu scapă decât după ce respectivul
LEU – Leoaicele sunt mai ceva ce „răcoaicele”, aproape nimfomane, viețile
E-adevărat, de Crăciun am avut porc, că a venit porcul de cumnatu-meu, rac i-a venit de hac.
lor sunt erotice romane, nimic nu iartă, dacă partenerii nu le... și după ce
de la Bucureşti. Mi-a golit frigiderul, cămara, pivniţa... Mai avea puţin şi-mi Leu – Leii sunt bărbați cu adevărat afemeiați. Pot și de zeci de ori, uneori,
apune soarele, zgârie cu ghearele. Uneori ale lor urlete se-aud și la vecini, care
golea şi contul din bancă. A servit lichide şi solide, cu mânuţele lui silifide, cu când n-au parteneră, rag precum leii și se-ncuie în baie. Acolo, treaba lor. Altfel
dimineața le reproșează: „N-am dormit toată noaptea! Și doar v-am rugat să
degetuțele greblă și burdihanul... gaură neagră. Black hole! Nu credeam că zis, a lor treabă...
dați orgasmul mai încet!”
există! Apoi, alt chef baban, chiolhan de sfântul Ştefan. După, revelionul cu tot Fecioară – Mai curvari, cum se spune în popor, o „aia” și pe mamele soțiilor FECIOARĂ – E o zodie rară, m-am convins chiar aseară... Fecioarele devin
lor. Fecioara o face cu gingășie, sensibilitate, față-spate, abia perceptibil, fecio- iubărețe și țin de-ale consoartelor povețe: „Cât e tare, să nu fie iertare!” Unele
familionul...
relnic, încât partenera întreabă, dimineața „Ai mai continuat mult, după ce-am se plâng c-au fost deflorate de mai multe ori și mulți masculi creduli le compă-
N-am putut deloc să dorm. Am încercat cu somnifere (aşa le zic eu la adormit eu?” timesc și nădăjduiesc să le mai rămână și lor ceva. Iar ele le vor da. Vor, da!
halbele cu bere), am numărat până la 24... (24 de sarmale mâncate!) De sfân- Balanță – Masculii astei zodii fac sex cu măsură, pun pe talere obțiunile BALANȚĂ – Dacă un bărbat e afemeiat, cum se spune la femeia doritoare
tul Vasile, alte şi alte kile, constând în vinuri, beri, cafele (lichide), combinate cele mai avantajoase, cântăresc din ochi femeia și abia după aceea... Unul din de cele lumești și de dotările bărbătești? Cert este că îi cântăresc din ochi pe
cu răcituri şi piftele (solide) A fost prăpăd! Am fost sorcovit şi un pic morcovit. ei, în timpul actului, chiar a-ntrebat-o, repetat, pe fătuca de sub el „Mă las parteneri, le simt greutatea, potențialitatea, achiziționând, așa, sex la kilo-
Dar, mi-am revenit. greu?”, la care aceasta a ripostat: „Auzi, bărbate, ne „bip-ăim” sau ne cântărim?” gram. De oprit din iubit, neam!
Iar azi…Ce zi minunată... credeam c-o să am! De cum m-am trezit, la Scorpion – Afemeiații zodiei sunt vicleni, știu cum să le ia pe femei. Uneori SCORPION – Femeile scorpion nu sunt veninoase, sunt foarte drăgostoase,
frigider m-am repezit. Eu, gol, el, gol. Nu-i nimic (în el), oricum vreau să slă- o iau și de la bărbații lor. În rest, se uită după fuste, care scurte, care înguste și îl înconjoară pe bărbat cu toate brațele și-i „înțeapă” cu nurii lor tari, până se
fac tot posibilul dulceața femeilor să le „guste”. Uneori au venin, dar iubesc fleșcăie de tot. Nu ele, la bărbat...
besc. La baie, săpuneală, bărbiereală. Și, cum mă admiram în oglindă, becul de
divin! SĂGETĂTOR – Iubărețele din această zodie se arcuiesc când se dăruiesc,
sus... poc! Iau scara să-l schimb, se întrerupe curentul. Dau să cobor, nu găsesc
Săgetător – Bărbatul săgetător e năucitor. Iubitor până la excese, aiuritor se-ntind ca o coardă, bărbații să le ardă, sunt –în general- satisfăcute, cu rimă
treapta de jos a scării și-o părăsesc, cu un zgomot înfundat și-un cap de gresie pentru întreaga tagmă a femeilor, tagmă care primește întreaga magmă, într- asemănătoare… Mari iubitoare și doritoare o dau și cui n-o are.
dat. Credeam c-a venit curentul, dar erau stele verzi, mii și mii... Strig la nevas- o dezlănțuire și magie apropiată de orgie. Dacă soția unui săgetător își săgeată CAPRICORN – Nici o legătură cu caprele sau coarnele ce le pun bărbaților,
tă să-mi aducă alcool sanitar, ea crede că iar vreau să beau și-mi înșiră epitete bărbatul cu privirea, acesta o previne să nu întindă prea mult coarda... arcului nu refuză o partidă de sex sălbatic (sau chiar domestic), dar să fie, pe săturate.
desuete, din care nu înțeleg decât vierme, boule, cretin, bețiv și lua-m-ar lui de săgetător. Bărbatul care nu poate, cu femeia la capăt n-o scoate! Sau da, o scoate...
naiba. Capricorn – Ar fi multe de spus despre bărbații afemeiați din această VĂRSĂTOR – Femeile din astă zodie sunt adevărate amazoane, fără fasoa-
zodie, dar sunt direct implicat, e zodia mea și soția îmi citește textele. Nu vreau ne, figuri sau fițe. Vor tot, până partenerii nu mai pot și-atunci își varsă tot
Așadar, mai e Boboteaza, Sfântul Ion și… 8 ianuarie, ziua mea!
nici să mă frece, nici hrană rece... năduful pe ei (că de-asta-s vărsătoare), cu formule gen „Mămăligă, impotent,
63 de ani, 63 de trandafiri (cârnaţi), 63 de păhărele, alte cele. Lele, lele...
Vărsător – Vărsătorii sunt mari iubăreți. Nu toți. Unii-s nătăfleți. Femeile cârpă ce ești, puțulică mică, băiețică!” Etc.
Lelei! :) PEȘTI – Periculoasă zodie, câte-o așchimodie de bărbat încearcă să le
preferă bărbații din astă zodie, mai ales dacă-și varsă din conturi spre ele și tot
Apoi... murături, spălături, dureri de cap („Jur că nu mai fac!”), toate dor vâneze, racoleze, violeze și apoi să le livreze pe piața neagră a sexului, ca
ce mai au. Dacă n-au conturi, ele își varsă tot oful spre respectivul bărbat, cu
(„Nevastă, mor!”) formula „Ești un ratat! Cu tine am încheiat, am finit. Flit!” prostituate. Cedează adesea cele care sunt prost situate, dar peștii sunt, de cele
Până la sărbătorile pascale, să nu mai văd sarmale, fripturi, numai salate Pești – Aici, vă dați seama, după ce profită de respectivele credule, novice mai multe, ori prinși în cârlig și pierd orice câștig. Și se frig!
asortate, legume, fructe, crudităţi, iar ca „lichidităţi”, apă cu lămâie. Când le voi A inventat,
sau prostuțe, încep să tragă și foloase după ele, oferindu-le și altora, așa, la
servi? Cum când, evident, între mese! meserie. Când sunt prinși, se zbat să scape, ca peștele... ANANIE GAGNIUC

Revistă editată de Fundația culturală „METAFORA“ Constanța


REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:
Corespondența se primește la următoarele adrese:
COLEGIUL DE REDACȚIE: • Constanța, Aleea Prof. Murgoci nr. 1, cod: 900132 (red. șef adj.)
Tel. 0241-23.43.52 Prim redactor șef adj., secretar general de redacție: Ion DRAGOMIR - tel. 0241/23.11.56; • Constanța, Bd. Al. Lăpușneanu 194 (Minihotel DOBROGEA, of. juridic)
0722 62.70.94
e-mail: raluca.buzoianu@infconsa.ro Redactori colaboratori: Răzvan ANGHEL, Cătălina CREȚU, Laurențiu DIAMANDI, Daniela DOBRE, Elena Tel.: 0722 62.70.94 (redactor șef )
Postul de radio on line GHEORGHIU, Steluța ISPAS IONESCU, Vasilica MITREA, Gina NICOLAE, Crăciun NICOLAE, Octavian • Ședințele Cenaclului literar METAFORA se țin la Sala de conferințe a
radiometafora.ro
PĂUN, Ana RUSE, Clarisa TRANDAFIRESCU, Mona Mariana ZAMFIRESCU Complexului DOBROGEA – Sat Vacanță

Tehnoredactarea computerizată: Raluca BUZOIANU • Tiparul: S.C. INFCON S.A. Constanța, Aleea Prof. Murgoci nr. 1, tel. / fax: 0241 - 58.56.27, 58.05.27

S-ar putea să vă placă și