Sunteți pe pagina 1din 6

Numele _______________________ ……… 2015

Evaluare
Unitatea de învățare : Călătorim prin Univers

1. Dictare :

2. Transcrie cuvintele:

Iuliu Sami-

Ami masa –

3. Colorează imaginile în a căror denumire se aude unul din sunetele u, l, s, respectând codul:
u – verde; l - albastru; s - galben.

4. Unește câte două silabe pentru a obține cuvinte, apoi scrie-le pe liniatura dată :
Li a li mi Sa Mi

5. Amestecă literele de mai jos, folosindu-le o singură dată, pentru a obține câte un cuvânt:

l a m a s m a u l I a i u m s a

6. Colorează casetele cu silabele care compun cuvântul dat:

inima ma me i mu ni
stelele le ste le ma te
Univers ni ma U un vers
planeta pl ne pla a ta

7. Imaginează-ți că ai primit de ziua ta o păpușă. Cu ajutorul literelor învățate, scrie 3 nume pe


care le poate avea jucăria ta.

A fost uşor ?
Evaluare
„Călătorim prin Univers”

Clasa: I

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Comunicare în limba română

Competențe specifice
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1. Scrierea literelor de mână
4.3. Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi
neconvenţionale

Obiective operaționale :
O1: să scrie după dictare litere, silabe și cuvinte învățate, propoziții ;
O2: să transcrie cuvintele date;
O3: să identifice sunetele indicate în cuvinte date;
O4: să compună cuvinte din silabe date;
O5: să compună cuvinte din literele date
O6: să identifice silabele unor cuvinte date ;
O7: să coloreze silabe care formează un cuvânt
Evaluare
„Călătorim prin Univers”

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

PERFORMANŢĂ
Item
FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
Scrie toate literele, Scrie literele, silabele, Scrie literele, silabele, Scrie cu greşeli/nu
1 silabele, cuvintele și cuvintele și propoziția cu cuvintele cu 3-5 omisiuni scrie
propoziția; 1-2 omisiuni
Transcrie corect cele 4 Transcrie cele 3 cuvinte Transcrie cele 2 cuvinte Scrie cu greşeli/nu
2
cuvinte cu 1-2 omisiuni de litere; cu 1/2 omisiuni de litere scrie
Identifică corect sunetele Identifică sunetele în 5-6 Identifică sunetele în 3-4 Identifică sunetele în
3
în toate situațiile; situații; situații; mai puţin de 3 situații;
Găsește cele 2 cuvinte Găsește 2 cuvinte care se Găsește un cuvânt care Scrie cu greşeli/nu
4 care se pot forma cu pot forma cu silabele se pot forma cu silabele scrie
silabele date; date;1-2 greşeli date;
Găsește cele 4 cuvinte Găsește 3 cuvinte care se Găsește 2 cuvinte care se Scrie cu greşeli/nu
5 care se pot forma cu pot forma cu literele pot forma cu literele scrie
literele date; date; date;
Identifică corect silabele Identifică corect silabele Identifică corect silabele Nu scrie/ greşeşte tot
6
a 3 cuvinete; a 2 cuvinete; unui cuvânt
7 Scrie 3 nume Scrie 2 nume Scrie un nume Nu scrie/ greşeşte tot
EVALUARE FINALĂ

ITEMI RECOMPENSĂ
Rezolvă integral şi corect cel puţin 4 itemi cu 1-2 B/S sau orice altă
FOARTE BINE
combinaţie considerate corectă de către evaluator
Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parţial 1-2 itemi sau orice altă combinaţie
BINE
apropiată acesteia.
Rezolvă corect 1- 2 itemi; parţial sau incorect restul itemilor SUFICIENT
INTERPRETAREA REZULTATELOR

NUMĂR
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
ITEM
Nr. F.B 3
1 2 3 2 - 2
elevi .
care B. 3 1 - 1 1 1 -
au S. 1 1 1 - 2 1 -
realiza I. 1
- - - 1 1 -
t
APRECIEREA CU CALIFICATIVE;

Calificative FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT


Număr elevi
care au obţinut:
2 1 - 1

Greşeli frecvente:
- Scriere substantivelor proprii cu literă mică;
- Transcrierea unor cuvinte.

Măsuri:
- Dictări;
- Ore suplimentare.