Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

TEMA ANUALĂ
“Când, cum şi de ce se întâmplă?”

TEMA PROIECTULUI TEMATIC “CE E TOAMNA?”


TEMA ZILEI “NE JUCĂM CU ZÂNA TOAMNA”
PROF. ANDREIEV NICULINA
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “LUMINIŢA”, LOC. LUMINA

1
ARGUMENT

A venit toamna cu alaiul ei de frunze uscate, cu nori de ploaie şi vânt.


Culorile toamnei sunt minunate şi ele se reflectă în tot ceea ce ne oferă. Cine
n-a păşit pe covorul de frunze uscate al toamnei, minunânde-se de frumuseţea
lui?
Contactul nemijlocit cu mediul înconjurător oferă copiilor multiple şi noi
posibilităţi de cunoaştere a unor aspecte din natură, legăturile dintre acestea,
cauzele pe care le determină şi urmarile pe care le au. Astfel, este necesar ca
preşcolarii să fie ajutaţi să pătrundă tainele naturii pentru a sesiza şi înţelege
inerdependent şi cauzele fenomenelor.
Am organizat o plimbare în aer liber prin împrejurimile grădiniţei, iar
copiii au fost plăcut impresionaţi de bogăţiile acestui anotimp şi interesaţi să afle
cât mai multe lucruri. Pe parcursul desfăşurării proiectului vom cunoaşte mai
bine fenomenele caracteristice, bogăţiile toamnei (fructe, legume, flori) şi tóate
frumuseţile acestui anotimp plin de armonie şi culoare, lărginde-le astfel
orizontul intelectual şi dezvoltându-le capacitatea de cercetare.
Să-i ajutăm pe copiii să înţeleagă frumuseţea şi minunăţiile acestui
anotimp!

2
Proiect de activitate integrată

Data: 11.11.2015
Unitatea: Grădiniţa cu program normal “Luminiţa”, loc. Lumina
Nivelul: II (Grupa mare)
Educatoare: Andreiev Niculina
Tema anuală: “Când, cum şi de ce se întâmplă?”
Proiect tematic: “Ce e toamna?”
Tema săptămânii: “Toamnă, tu aduci multe fructe dulci!”
Tema zilei: “Ne jucăm cu Zâna toamna”
Tipul activitaţii: Consolidare de priceperi şi deprinderi - activitate integrată
(ALA, ADE, ADP)
Durata:1 zi
Forma de organizare: În grupuri, individual, frontal
Locul de desfăşurare: Sala de grupă

ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTRGRATE

ADP: ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Povestea toamnei ”- discuții libere;


Tranziţii: cântece: ,, A venit pe dealuri, toamna” ,,Fructele” şi prezentare ppt
,,Toamna în vii”. “Cântecel de toamnă”.
Rutine: ,,Și la joacă mă comport civilizat” - deprinderi de comportare civilizată
în orice situație, sosirea copiilor, servirea mesei, exersarea unor deprinderi igienico-
sanitare.

ALA I: ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES:


 ARTĂ: ,,Livada”- aplicație, pictură, desen;
 CONSTRUCŢII: ,,Lădiţe pentru fructe”;
 ŞTIINŢĂ: „Sortăm fructe”
ADE ( DŞ+DEC):
 ,,În livadă” - joc didactic, activitate matematică;
 ,,Platoul cu fructe” - pictură.
ALA II:
,,Transportul fructelor,, - joc de mișcare; joc cu text şi cânt “Toamna în vii”

3
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Consolidarea cunoștințelor copiilor referitoare la anotimpul toamna,
dezvoltarea posibilităţilor de comunicare şi relaţionare în vederea formării unei
personalităţi armonioase.

ALA 1. ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES (ALA1)

ARTĂ: ,,Livada”- aplicație, pictură, desen;


OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
 Să denumească materialele de lucru prezente în coşuleţe;
 Să obțină efecte plastice specifice picturii;
 Să folosească culori adecvate;
 Să ansambleze pomul fructifer;
 Să adopte o poziție corectă a corpului în activități statice, în timpul mișcării
și al efectuării sarcinilor primite pe parcursul activității;
 Să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de lucru pe tot parcursul activităţii;
 Să aprecieze critic lucrarea proprie și pe cele ralizate de colegi.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul
galeriei.
Material didactic: carton colorat, hârtie creponată, ochișori mobili, bureți,
diferite siluete decupate pentru realizarea pomului fructifer , frunze, pastă de lipit,
acuarele, pensule, pahar pentru pictură creioane colorate, carioca, pixuri cu sclipici,
fișe suport pentru pictură, coșulețe, casetofon, CD.

CONSTRUCŢII: ,,Lădiţe pentru fructe”


 Să redea prin joc modele imaginare prin asamblarea pieselor truselor
pentru construcţii şi puzzle;
 Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât ỉn
calitate de vorbitor, cât şi ỉn calitate de auditor.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul.

4
Material didactic: cuburi din lemn şi plastic, diferite siluete
ŞTIINŢĂ: „Sortăm fructe”
 Să grupeze fructele de toamnă;
 Să aşeze fructele formand perechi;
 Să formeze turnul fructelor prin alternarea elementelor date;
 Să realizeze din jumătăţi întregul;
 Să coopereze cu colegii.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exerciţiul.
Material didactic: joc “Din jumătăţi întregul”, “Turnul fructelor”, fructe din
plastic, cutiuţe pentru sortare, lotto cu fructe, domino cu fructe.
 (ALA II): ,,Transportul fructelor,, - joc de mișcare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să participe la joc respectând regulile acestuia
 Să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte (săritura pe
ambele picioare)
 Să participle cu interes și plăcere la desfășurarea jocului.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
jocul.
Mijloace: costum pară, măr ,strugure, fructe (mere, pere, struguri), coşuri.

BIBLIOGRAFIE:
 ,,Curriculum pentru ỉnvăţământul preşcolar 3 şi 6/7 ani” Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,2008;
 Dumitru Gherghina, Nicolae Oprescu, Anca Paunescu - Metodica
activităţilor instructiv-educative ỉn ỉnvăţământul preprimar (vol I, II), Editura ,,
DIDACTICA NOVA”, Craiova 2007, 2009;
 Grama F, Pletea M, Culea L, Sesovici A, Ciobotaru A, Spânu C, Dincă G,
Pletea G, Călin E, – “Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar –
ghid pentru cadrele didactice – Vol I, Vol II”, Editura Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2009.
5
 Georgeta Botez, Dana SolovŞstru, “Atlas cu elemente de limbaj plastic”
îndrumător pentru educatoare, editura Aramis, Bucureşti, 2007.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE – ACTIVITATE


INTEGRATĂ
DOMENIUL ŞTIINŢE (DŞ) ,,În livadă” joc didactic ;
ŞI DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC) ,,Platoul cu fructe”, pictură.
SCOPUL:
 Dezvoltarea capacităţii de a efectua operaţii cu grupele de obiecte- sortare,
grupare, comparare, aprecierea cantităţii
 Consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna
 Consolidarea abilităţilor de comunicare în cadrul unui grup.

Obiective cognitive şi de limbaj:


 Să formeze grupe de obiecte după un anumit criteriu: formă, mărime sau
culoare;
 Să compare două grupe de obiecte prin apreciere globală;
 Să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr;
 Să ordoneze crescător şi descrescator numerele naturale în concentrul 0-5;
 Să stabilească vecinii unui număr dat;
 Să utilizeze corect, în acţiunile lor, expresiile „mai multe”, „mai puţine”,
„tot atâtea obiecte”
Obiective psiho- motrice:
 Să se grupeze în funcţie de ecusonul primit:
 Să mânuiască materialul primit .
Obiective socio- afective:
 Să coopereze cu colegii la realizarea sarcinilor
SARCINA DIDACTICĂ:
Recunoaşterea cifrelor în limitele 1-5, raportarea numărului la cantitate,
formarea grupelor de obiecte după un anumit criteriu: formă, mărime sau

6
culoare, exerciţiu cu material individual: realizarea unui tablou de toamnă din
elemente specifice detaşabile.
REGULILE JOCULUI: La numărătoarea „Mere, pere în panere/Şi gutui amărui
... vino să-mi spui tu!´, copilul numit vine şi rezolvă sarcina. Răspunsurile corecte
sunt aplaudate. Dacă nu cunoaşte răspunsul corect, copilul îşi va alege un coleg
care doreşte să-l ajute. La fiecare răspuns corect echipa va primi câte un jeton
reprezentativ. În caz contrar nu se va acorda nici un jeton. Va câştiga echipa care
a strâns cele mai multe jetoane..
ELEMENTE DE JOC: mişcarea, mânuirea materialului, surpriza, aplauze,
versuri mobilizatoare, recompense.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, observaţia, explicația,demonstraţia,
exercițiul, învăţarea prin descoperire, problematizarea, munca în echipă, braistormingul,
cubul, turul galeriei.
MATERIALE DIDACTICE: ilustrație adecvată temei, flipchart, diferite siluete
magnetice, cifrele de la 0 la , flanelograf, cuburi..
DESFĂŞURAREA JOCULUI:
Copiii trebuie să alcătuiască un tablou de toamnă ”În livadă”cu fundal
potrivit anotimpului alegând elementele potrivite. Ei sunt aşezaţi pe trei grupe :
grupa “Merelor”, a” Perelor” şi a “Stugurilor”. La numărătoarea „Mere, pere în
panere/Şi gutui amărui ... vino să-mi spui tu!´, educatoarea numeşte un copil din
grupa „Perelor” care va rebui să aşeze la panou 2 pere, un copil din gupa
„Merelor” 3 mere mari de culoare roşu, un alt copil din aceeaşi grupă 3 mere
mari de culoare verde, un alt copil, 4 mere mici, verzi, 4 mere mici roşii, din grupa
„Strugurilor”, în viţa de vie, 5 struguri verzi, 4 struguri roşii, în prun, 5 prune în
pomul de lângă casă, 5 prune în pomul de lângă ciupercuţe , grupa „Perelor” 3
arici, 4 melci. Un copil din grupa merelor aruncă cubul, recunoaşte cifra căzută şi
trebuie să pună la panou , în partea de jos tot atâtea pisicuţe câte ne-a arătat
cifra.
Variantă:

7
În a doua parte a jocului un membru de la fiecare echipă va răspunde la
întrebarea:”În care grupă sunt mai multe elemente, mai puţine sau tot atâtea
elemente din grupele pe care le-am format în prima parte a jocului?”
Copiii vor face aprecierea globală a cantităţii grupelor corespunzătoare de
obiecte.
Variantă:
Copiii vor primi un cub pe care este scris verbul caracteristic şi sarcina, Un
copil din fiecare grupă va arunca cubul, iar altul din aceeaşi grupă va da
răspunsul:
1.DESCRIE - „Spune ce stii despre pară/măr?”
2.COMPARĂ - „Spune de ce nu seamănă mărul cu para?”
3.ASOCIAZĂ- „Spune ce simţi când mănânci un măr?”
4.ANALIZEAZĂ -„Spune cum putem mânca fructele?”
5.APLICĂ -„Alege piesa geometrică asemănătoare unui măr”
6.ARGUMENTEAZĂ- „Spune de ce este bine să mâncăm fructe?”.
Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu aplauze şi cu jetoane
În încheierea jocului, educatoarea propune copiilor interpretarea cântecului
„Toamna în vii” efectuând jocuri de mişcare.
FORME DE ORGANIZARE : Frontal, individual, pe grupuri
EVALUAREA : Continuu - formativă, observarea comportamentului copiilor,
orală, aprecieri privind corectitudinea răspunsurilor copiilor.
DURATA : 25 min-30 min.
BIBLIOGRAFIE:
1. „Aplicarea noului curriculum pentru educaţia timpurie-o provocare?”- Ed.
Diana;
2. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), MECI, 2008;
3. Florica Mitu, Ștefania Antonovici, Metodica activităților de educare a
limbajului în învățământul preșcolar, ed. Humanitas Educațional,2005

8
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC) – Educaţie plastică, pictură
,,Platoul cu fructe”
SCOPUL ACTIVITĂŢII: stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin pictură,
cultivarea dragostei pentru frumos.
Obiective cognitive şi de limbaj:
 Să aplice culoarea cu pensula pentru a obţine forma dorită;
 Să redea cu ajutorul petei de culoare, forme de fructe;
 Să revină cu linia de contur şi să adauge accente ce le diferenţiază;
 Să apeleze la memoria vizuală în reprezentarea unor fructe cunoscute
 Să creeze o armonie a spaţiului plastic elaborat;
 Să verbalizeze acţiunile ỉntreprinse, utilizând un limbaj plastic.

Obiective psiho- motrice:


 Să adopte o poziţie corectă la masa de lucru;
 Să execute exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;
Obiective socio- afective:
 Să manifeste interes pentru realizarea temei propuse.
 Să analizeze lucrările proprii și ale colegilor.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstratia, exerciţiul, observația
Mijloace de învãţãmânt: foi pentru pictură, acuarele, pensule, pahar cu apă,
şerveţele, modelul educatoarei, recompense.
RESURSE TEMPORALE: 20-25 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
1. Georgeta Botez, Dana Solovăstru, Atlas cu elemente de limbaj plastic,
Editura Aramis, 2007;
2. MEdC, (2000) Programa activitãţilor instructiv-educative în grãdiniţa de
copii, V & Integral;
3. Petricică, M. , Petre, M. (1977) Metodica predării activităţilor manuale în
grădiniţa de copii, E.D.P., Bucureşti

9
SCENARIUL ZILEI

Activitatea începe cu ,,Întâlnirea de dimineaţă”, ne strângem de mânuţe şi facem


o horă mare, ne salutăm prin recitarea poezie:
,,- Dimineața a sosit
Toți copiii au venit
Să începem o nouă zi
-Bună dimineața, dragi copiii!
-Bună dimineața, doamna educatoare!,,
Vom discuta despre anotimpul toamna și intonăm cântecul ,,Toamna,, realizând
în același timp și gimnastica de înviorare.
Prezența copiilor se realizează prin versurile:
,,După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?
Calendarul naturii:
,, A-nceput o nouă zi
Cum e vremea azi, copiii?,, se precizează ziua în care ne aflăm, se amintește ce zi
a fost ieri, ce zi va fi mâine, luna și anul în care ne aflăm
Noutatea zilei:
Educatoarea anunță copiii că la grădiniță avem o surpriză.
Educatoarea: -Ia priviţi copii, am primit în dar de la Zâna Toamna un coş cu
gutui.
Educatoarea: - Haideţi să vă spun de ce toamna ne-a dărui acest coş cu
fructe!
Educatoarea le va povesti copiilor cum fiicele bătrânului an s-au înfăţişat tatălui
pentru a-i arăta cât sunt de preţioase. Să o ajutăm pe Zâna Toamna, copiii, sa fie cea
mai bogată, să-i pictăm, să ne jucăm cu fructele, să construim lădiţe pentru fructe.
Voi anunţa ,,tema zilei”, fiecare copil va trece să lucreze la sectorul care l-a
atras cel mai mult, iar educatoarea va monitoriza permanent, dar discret desfăşurarea

10
activităților, prezentând copiilor oportunităţile oferite de materialele existente şi temele
sugerate.
În cadrul ACTIVITĂŢILOR LIBER ALESE copiii vor lucra pe centre astfel:
 La ARTĂ copiii vor realiza ,,Albumul de toamnă”;
 La CONSTRUCŢII vor construi ,,Lădiţe pentru fructe”;
 La ŞTIINŢE se vor juca cu fructele.
După ỉndeplinirea sarcinilor de la sectoare, vom trece prin rutinele zilei precum
spălatul pe mâini care este foarte important pentru ỉndepărtarea microbilor, cântâd
cântecelul “Mergem la spălare...” pentru formarea deprinderii de a ieşi ordonat din sala
de grupă.
Trecerea spre activităţile experienţiale se realizează prin cântecul
„Cântecel de toamnă”. Anunț copiii că vom juca un jocul „În livadă”. Le voi explica
regulile jocului, voi executa jocul demonstrativ, voi prezenta jocul de probă cu cele două
variante, astfel vom realiza un tablou, copiii urmând să aplice pe flipchart siluetele
magnetice. Trecerea la următoarea activitate se va realiza prin cântecul „Toamna în vii”
şi ,,1,2,3 aşa copiii!”.
În cadrul activității de pictură copiii vor picta realizând un „Platou cu fructe”
Ziua se va încheia cu un joc de mişcare numit ,,Traseul fructelor . Copiii sunt
împărţiţi în 3 echipe, egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de plecare pe care
se asaza cate un platou cu mere, pere, struguri La o distanta de 8—10 m se plasează de
asemenea cate un cos gol pentru fiecare echipa.
La semnalul educatoarei, primul copil ia un măr din coş şi aleargă spre coşul gol unde îl
depune. După ce a lăsat mărul revine la loc, îl atinge pe următorul care execută acelaşi
lucru s.a.m.d.
Echipa care termina prima transportarea fructelor este declarată caştigătoare.
Activitatea se încheie cu cântecul “Toamna în vii”
Copiii vor fi apreciaţi şi primesc recompens

11
SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENT
UL
DIDACTIC
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII
DIDACTICE EVALUAR
EA
1.Momentul După ce toţi copiii au venit la grădiniţă ne pregătim Observare
pentru Întâlnirea de dimineaţă: a
organizatori
Salutul-Copiii se adună în semicerc cu educatoarea comporta
c pentru a se saluta:,,Dimineaţa a sosit… , ,,Bine aţi mentului
venit la grădiniţă”-fiecare copil îşi salută colegul copiilor
Calendarul Naturii- Prin intermediul unei
conversaţii voi stabili împreună cu copiii vremea de
afară, caracteristicile zilei respective şi anotimpul în
care ne aflăm. Copiii vor primi ecusoane fructe.
Activitate de grup-se va realiza printr-un moment de
înviorare pe melodia ,,A venit pe dealuri, toamna !”
2.Captarea Noutatea zilei-Voi capta atenţia prin apariţia unui Metode : Observaţia Orală
atenţiei coş cu gutui. Îi voi provoca la o discuţie pe baza Conversaţia Frontală
materialelor aduse pentru a înţelege copiii că Calendarul naturii
toamna a sosit în grădini şi ne-a adus cele mai Prezenţa
preţioase daruri ale ei: fructe, legume. Le voi spune Coş cu fructe
copiilor o scurtă poveste despre bătrânul an şi
fiicele lui. Cum o vom ajuta pe Zâna Toamna să fie
cea mai preţuită.
3.Anunţarea Voi prezenta materialele de la centrele de interes, Expunerea Sunt atenţi
temei şi a voi anunta tema şi obiectivele activitatilor. Explicaţia şi aleg
obiectivelor Conversaţia centrul
unde vrea
să lucreze
4.Reactualiz Descoperirea unor elemente specific anotimpului Conversaţia Evaluarea
area toamna (fructe, frunze colorate, alte siluete) Explicaţia orală
cunoştinţelor Recunosc
siluetele
5. Enunţarea Pentru a o ajuta pe Zâna Toamna, ne vom joaca la Explicaţia; Individual
temei şi a centrele pregătite (Artă, Construcţii, Ştiinţe) Demonstraţia; ă
obiectivelor Voi supraveghea desfăşurarea activităţii. Voi Exerciţiul
interveni în cazul în care copiii cer informaţii Conversaţia
suplimentare sau întâmpină dificultăţi.Copiii Material didactic :
lucrează pe fond muzical. carton colorat,hârtie
creponată, bureți,
Lucrările finalizate vor fi expuse şi se vor face diferite siluete
aprecieri asupra modului de lucru. decupate pentru
realizarea pomului
fructifer , frunze, pastă
de lipit, acuarele,
pensule, pahar pentru
pictură creioane
colorate, carioca,pizuri
cu sclipici, fișe suport
pentru pictură,
coșulețe, casetofon,
CD. joc “Din jumătăţi
12
întregul”, “Turnul
fructelor”, fructe din
plastic, cutiuţe pentru
sortare, lotto cu fructe,
domino cu fructe.
6.Prezentarea Voi anunta copiii că ne vom joca jocul, ,,În livadă”,
Explicaţia Grupuri
conţinutului ne vom juca cu siluete specifice anotimpului Demonstraţia mici
toamna.Se desfăşoară acest joc pentru Exerciţiul Evaluare
şi dirijarea dezvoltarea capacităţii de a efectua operaţiiMunca în perechi orală
învăţării cu grupele de obiecte- sortare, grupare, Învăţarea prin Recunoaşt
comparare, aprecierea cantităţii şi
cooperare erea
consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul Cubul siluetelor
toamna. Efectuare
Vom respecta anumite reguli, ne aşteptăm rândul să a
ne atingă crenguţa, ridicăm mâna frumos operaţiilor
când dorim să răspundem, să respectăm cu grupele
grupa din care facem parte. de obiecte
Explicarea jocului: Explicaţia
Cu ajutorul crenguţei voi atinge un copil
rostind versurile „Mere, pere în panere/Şi Material
gutui amărui ... vino să-mi spui tu!´, voi didactic:ilustrație
numi copilul la care se opreşte crenguţa, din
grupa „Perelor” care va rebui să aşeze la adecvată temei,
panou 2 pere, respectând sarcina didactică. flipchart, diferite
Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu
aplauze şi cu jetoane. Va câştiga echipa cu siluete magnetice
celele mai multe jetoane
Jocul de probă:
Copiii trebuie să alcătuiască tabloul „În Plasarea
livadă” cu fundal potrivit anotimpului corectă a
alegând elementele potrivite. Ei sunt aşezaţi siluetelor
pe trei grupe: Grupa „Perelor”, „Merelor” pe
flipchart
şi „Strugurilor”. La numărătoarea
îndeplinin
educatoarei un copil din gupa „Merelor” va d sarcina
aşeza la panou 3 mere mari de culoare roşu, didactică
3 mere mari de culoare verde, 4 mere mici, Copiii vor
verzi, 4 mere mici roşii, din grupa forma
„Strugurilor”, în viţa de vie, 5 struguri , mai grupe de
obiecte
puţine sau tot atâtea din grupele pe care le-
după un
am formatîn prima parte a jocului?verzi, 4 anumit
struguri roşii, în prun,5 prune în pomul de criteriu
lângă casă, 5 prune în pomul de lângă formă,
ciupercuţe , grupa „Perelor” 3 arici, 4 mărime
melci. Un copil din grupa perelor aruncă sau
culoare ;
cubul, recunoaşte cifra căzută şi trebuie să
compară
pună la panou , în partea de jos tot atâtea două
pisicuţe câte ne-a arătat cifra. grupe de
Răspunsurile corecte vor fi apreciate cu obiecte
aplauze şi cu jetoane prin

13
apreciere
Complicarea jocului: globală
Metode:Învăţarea
În a doua parte a jocului un membru de la
fiecare echipă va răspunde la întrebarea:”În în grup
care grupă sunt mai multe elemente, mai
puţine sau tot atâtea elemente din grupele pe
care le-am format în prima parte a jocului?”
Copiii vor face aprecierea globală a
cantităţii grupelor corespunzătoare de
obiecte.
7.Obţinerea Copiii vor primi un cub pe care este scris Învăţarea prin Individual
performanţei verbul caracteristic şi sarcina, Un copil din descoperire; Evaluare
Versuri mobilizatoare orală
fiecare grupă va arunca cubul, iar altul din
aceeaşi grupă va da răspunsul:
1.DESCRIE - „Spune ce stii despre
pară/măr?” Metode şi procedee:
2.COMPARĂ - „Spune de ce nu seamănă conversaţia, explicaţia,
mărul cu para?” demonstraţia,
exerciţiul, analiza,
3.ASOCIAZĂ- „Spune ce simţi când
cubul
mănânci un măr?” Materiale didactice:
4.ANALIZEAZĂ -„Spune cum putem mânca cub, siluete,
fructele?” flanelograf, coşuri cu
5.APLICĂ -„Alege piesa geometrică fructe
asemănătoare unui măr”
6.ARGUMENTEAZĂ- „Spune de ce este
bine să mâncăm fructe?”.
8.Asigurarea Pe baza imaginii suport le voi spune Metode şi procedee: Apreciez
retenţiei şi ghicitoarea : ,,Într-un măr erau 5 mere//Unul a conversaţia, explicaţia, felul cum
transferului căzut din ele/ Dacă au fost 5/ Unul nu mai este/ demonstraţia lucrează
Câte sunt acuma/ Haide socoteşte ! Trecerea Material didactic: Fişa copiii;
către activitatea de pictură se va realize prin support pentru Apreciere
cântecul “Fructele” ghicitoare, Farfurii de a
carton alb, acuarele, lucrărilor
D.E.C.: Copiii vor picta „Platoul cu fructe” pensule, coşuri cu proprii şi
Copiii vor reda cu ajutorul petei de culoare, fructe ale
forme de fructe Voi urmări executarea temei Tranziţie; colegilor;
de catre copiii, voi da indicaţii individuale Cântec “Fructele” Evaluez
copiilor timizi. Se vor face aprecieri asupra munca şi
modului de executare (acutateţe, încadrare comporta
mentul
în pagină, ducerea la bun sfârşit a executării copiilor
lucrării).
9.Evaluarea ALA2 ,,Transportul fructelor”; ,,Toamna în vii”- joc Conversaţia Se anunţă
performanţ cu text şi cânt. echipa
elor şi câştigătoa
încheierea Se fac aprecieri asupra participării copiilor la re. Copiii
activităţii activitate şi vor primi recompense. vor fi
aplaudaţi

14
15
SCENARIUL ZILEI

Programul zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă. În timpul acestei activităţi,


copiii se aşează în semicerc, pentru a se putea vedea mai bine şi a relaţiona în bune
condiţii. Pentru aceasta, vor fi recitate versurile:
”Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit,
În semicerc ne aşezăm,
Cu toţi să ne salutăm”.
Salutul porneşte de la educatoare: „Bună dimineaţa,prieteni ai toamnei!”. Fiecare
copil trebuie să-şi salute colegul de lângă el.
După salut vor urma discuţiile de grup care cuprind:
Realizarea prezentei;.
Discuţii despre anotimpul toamna
Educatoarea solicită copiii, să numere câte fete şi câţi băieţi sunt prezenţi.
Se trece la completarea Calendarului naturii. Copiii sunt solicitaţi să menţioneze ziua,
luna, anul şi să prezinte vremea.
Noutatea zilei: prezentarea coşului cu gutui şi ajutorul pe care trebuie să-l dăm Zânei
Toamna
ACTIVITATEA PE CENTRE DE INTERES
Împreună cu copiii vom vizita centrele de interes şi vom descrie materialele pe
care le vom utiliza. La sectorul BIBLIOTECA vom ansambla şi decora pomi fructiferi,
coşuleţe necesare pentru siluetele din cadrul jocului didactic, la CONSTRUCTII vom
realiza lădiţe pentru fructe, iar la ŞTIINŢĂ vom sorta fructe dupa formă, mărime şi
culoare.
ACTIVITATEA PE DOMENII EXPERIENŢIALE
`Legătura dintre centrele de interes şi activitatea pe domenii experienţiale va fi realizată
prin cântecul “A venit pe dealuri, toamna!”.O vom ajuta pe Zâna Toamna să fie ce mai
bogată atunci când se va înfăţişa tatălui ei, bătrânul AN
ALA II:
Ziua se va încheia cu un joc de mişcare numit ,,Traseul fructelor . Copiii sunt împărţiţi în
3 echipe, egale ca număr, aşezate pe şiruri, înapoia liniei de plecare pe care se asaza cate
un platou cu mere, pere, struguri La o distanta de 8—10 m se plasează de asemenea cate
un cos gol pentru fiecare echipa.
La semnalul educatoarei, primul copil ia un măr din coş şi aleargă spre coşul gol unde îl
depune. După ce a lăsat mărul revine la loc, îl atinge pe următorul care execută acelaşi
lucru s.a.m.d.
Echipa care termina prima transportarea fructelor este declarată caştigătoare.
Activitatea se încheie cu cântecul “Toamna în vii”
Copiii vor fi apreciaţi şi primesc recompense

16
17