Sunteți pe pagina 1din 1

Diplo

Se acordă .......................................................................................................


Elevului/Elevei ...........................................................................................
Din clasa a .......... de la .................. ............................................................
Din localitatea Vaslui, orașul ......................... , la olimpiada pe faza locală
de chimie (20.01.2019)
Profesor îndrumător ..............................................................................

Inspector de specialitate, Director Colegiul Economic Inspector general


profesor, doctor ,,Anghel Rugină’’ Gabriela Plăcintă
Irina Dumitrașcu Daniel Popescu