Sunteți pe pagina 1din 1

Data in fata noastra

Astazi, …………………………………….

Consilier,

DECLARATIE

Subsemnatul ( a )………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CNP…………………………………………………….cu act de identitate: seria………….nr. ………………………… domiciliat (a) in


Ploiesti, str. ………………………………………………………………….. nr. ….……… bl. ……….……ap. ………., parintele minorului
……………………….…………………………………………………………………….………., nascut la data de ……….…………………………., cu
CNP ……………………..…………………………………………….…, cunoscand prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la
falsul in declaratii, respectiv ca declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar
pe propria raspundere ca nu realizez alte venituri profesionale.

Unitatea angajatoare la care mi-am desfasurat activitatea anterior datei nasterii copilului:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………

Dau prezenta declaratie pentru a-mi folosi la primirea pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani
pentru copii cu handicap, a indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazuta de OUG 148 / 2005 revizuita si
adaugita.

Data, Semnatura,

………………………………. ……………………………….