Sunteți pe pagina 1din 61

Prof.

GORNEANU FLORICA
Prof. VOICULESCU CLAUDIA
Prof. VOICULESCU DUMITRU

TEME ŞI TESTE
Matematică-Informatică
Clasele V-VI
CUVÂNT DIN PARTEA AUTORILOR

Lucrarea de faţă cuprinde teste de matematică, cât şi de


informatică, sintetizate pe capitole din materia primilor doi ani
de gimnaziu (clasa a V-a, clasa a VI-a).
O cât mai bună pregătire în vederea testării naţionale
sau la diversele concursuri şi olimpiade de matematică sau
informatică se face din timp şi pas cu pas.
Consolidarea noţiunilor teoretice învăţate la clasă se
face prin exerciţiu individual, care formează o abilitate mai
mare de calcul şi o gândire raţională a elevului. De aceea
autorii consideră că această lucrare vine în sprijinul elevilor şi
profesorilor care predau la aceste clase.
În selecţionarea tipurilor de teste am ţinut seama de
sugestiile făcute de domnul Lector Universitar Laurenţiu
Deaconu de la Facultatea de Matematică Informatică din cadrul
Universităţii Piteşti, precum şi ale domnului Inspector de
Informatică Cristian Enache, profesor la C.N.L I.C. Brătianu,
cărora le aducem mulţumirile noastre.

Autorii

2
Învăţământul matematic-informatic trebuie să fie ghidat de
obiective clare, ierarhizate în funcţie de cerinţele societăţii, dar şi
pentru a răspunde aspiraţiilor elevilor. În realizarea concretă a
obictivelor, profesorii trebuie să aibe în vedere şi faptul că în raport
cu viitoarele profesiuni, elevii se împart în doua categorii:
matematicieni, utiliyatori de matematicâ ( informaticieni, fizicieni,
ingineri, economişti, s.a.) şi neutilizatorii de matematică (jurişti,
literaţi, filozofi, s.a.). Lecţiile trebuiesc utilizate astfel încât:
a) fiecare elev să poată trage un folos din ceea ce învaţă
b) elevii cu aptitudini să fie atraşi de mate-informatică.
Aceste două deziderate am constatat că se îmbină judicios în
această culegere de texte creată de doamnele profesoare
Gorneanu şi Voiculescu de la Şcoala Liviu Rebreanu Mioveni.
Experienţa dânselor în predarea orelor de matematică şi informatică
se vede prin acea dorinţă ca ceea ce învaţă elevii să înveţe bine.
Studiind o disciplină la şcoală elevul poate să aive o atitudine
pozitivă faţă de ea (i+), indiferenţă (i0) sau s-o respingă (i-), astfel
încât cunoştinţele lui pot fi sistematizate (c +) sau nu pot si aduse în
sistem operativ (c0) sau au mari lacune (c-). Profesorul cel care
expune materialul, poate face ca informaţiile să aive influenţă
pozitivă asupra elevului (q+), pot fi neutre (q0) sau lipsite de interes
(q-).
Astfel elevul se află într-un spaţiu tridimensional în care obţinem
27 (3*3*3) cazuri distincte, care în mod teoretic, pot să ne conducă
la discutarea cazurilor care pot contribui la îmbunătăţirea situaţiei de
învăţare independentă.
Această culegere de teste, prin organizarea capitolelor de
matematică informatică pe teste, nu are decât să conducă elevul să
aive o atitudine pozitivă faţă de mate-info, să-i sistematizeze
cunoştinţele şi să-l influenţeze pozitiv în cazul în care nota obţinută
la test este încurajatoare.
Aştept cu nerăbdare apariţia culegerii destinate elevilor din
clasele VII-VIII şi le doresc doamnelor profesoare mult succes.
Lector univ. Dr. Laurenţiu Deaconu
Catedra de Matematică- Informatică
Universitatea Piteşti
3
În calitatea mea de inspector de informatică nu poate decât
să mă bucure apariţia unei culegeri de teste care să
sistematizeze noţiunile învăţate. Combinarea informaticii într-o
culegere de teste adresată elevilor de gimnaziu, împreună cu
matematica este o alegere care-l poate conduce pe elev la
găsirea şi a unei utilizări mai serioase a calculatorului, în afara
celei de divertisment.
Sunt plăcut surprins când în primul an de liceu, întâlnesc
elevi, care provin de la diverse şcoli generale (exemplu: elevi
de la Şcoala nr.1 „Liviu Rebreanu” Mioveni), care stăpânesc
noţiunile de bază în programare.

Prof.Cristian Enache
Inspector de specialitate
Colegiul Naţional Liceal I.C. Brătianu-Piteşti

4
NOŢIUNI TEORETICE

TEOREMA ÎMPĂRŢIRII CU REST: Oricare ar fi două numere


naturale a şi b cu b  0 există şi sunt unice două numere naturale q
şi r astfel încât a=bq+r şi r<b.

CRITERII DE DIVIZIBILITATE

 Un număr natural se divide cu 2 dacă ultima cifră este pară.


 Un număr natural se divide cu 3 dacă suma cifrelor ce formează
numărul se divide cu 3.
 Un număr natural se divide cu 4 dacă numărul format din
ultimele 2 cifre este un număr divizibil cu 4.
 Un număr natural se divide cu 5 dacă ultima cifră este 0 sau 5.
 Un număr natural se divide cu 6 dacă se divide şi cu 2 şi cu 3.
 Un număr natural se divide cu 9 dacă suma cifrelor ce formează
numărul se divide cu 9.
 Un număr natural se divide cu 10 dacă ultima cifră este 0.
 Un număr natural se divide cu 12 dacă se divide şi la 3 şi la 4.
 Un număr natural se divide cu 15 dacă se divide şi la 3 şi la 5.
 Un număr natural se divide cu 18 dacă se divide şi la 2 şi la 9.
 Un număr natural se divide cu 25 dacă numărul format din
ultimele 2 cifre se divide la 25.
 Un număr natural se divide la 100 dacă ultimele 2 cifre ale
numărului sunt 0.

Definiţia 1
Un număr natural a este divizibil cu numărul natural b dacă
există un număr natural c astfel încât a=bc.

Definiţia 2
Se numeşte pătrat perfect pătratul unui număr.
Şirul de numere :0,1,4,9,25,36,… se mai scrie 02,12,22,32,42,
… şi se numeşte şirul numerelor naturale pătrate perfecte.

5
Fie x un număr natural. Notăm U(x) ultima cifră a nr.x şi U(x 2)
ultima cifră a nr.x2.

U(x) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
U(x2) 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1

Din acest tabel observăm că ultima cifră a unui pătrat perfect


poate fi 0,1,4,5,6,9. De aici rezultă şi o metodă prin care putem
dovedi că un număr nu este pătrat perfect aflându-i ultima cifră care
trebuie să fie diferită de 0,1,4,5,6,9.

Definiţia 3
Un ansamblu de elemente formează o mulţime.

OBSERVAŢII :

 Orice element al mulţimii se notează cu o literă


mică sau un număr, iar mulţimea se notează cu o literă mare.
 Un element apare o singură dată în mulţime
 Nu contează ordinea scrierii elementelor într-o
mulţime
 Mulţimea fără nici un element se numeşte
mulţimea vidă
 Două mulţimi sunt egale dacă au aceleaşi
elemente
 Mulţimea care are toate elementele incluse în
altă mulţime se numeşte submulţime a acelei mulţimi.

6
EXERCIŢII PROPUSE PENTRU
CLASA A V-A

Operaţii cu numere naturale

1. Calculaţi:

a) 256  (826  809)  (9009  8998) 


b) 376  (916  889)  (8000  7653) 
c) 5690  (6264  5900)  (104609  104491) 
d) (37  81)  (25  19  8)  99 
e) (47  71)  (15  9  8)  69 
f) 33  35 
g) (30  2)  11  6 
h) 56  2  3  721 : 7 
i) 30  (2  11  6) 
j) 63 : 3  41  4 

2. Aflaţi numărul care este cu 45 mai mare decât 12.


3. Aflaţi numărul care este cu 32 mai mic decât 103.
4. Aflaţi numărul care este de 17 ori mai mare decât 39.
5. La un concurs de înot participă 18 concurenţi. Câte grupe de
câte 6 înotători se pot forma ?
6. În biblioteca familiei, Florin are de 6 ori mai multe cărţi decât
Costin, care are 128. Câte cărţi au cei doi copii în bibliotecă ?
7. Într-un ierbar Costinel a pus de 5 ori mai puţine plante decât
Florinel, care a pus 725. Câte plante au pus cei doi în ierbar ?
8. Câtul unei împărţiri este 16, împărţitorul 132 şi restul 35. Cu
cât este mai mare deîmpărţitul decât împărţitorul?
9. Aflaţi restul împărţirii celui mai mic nr natural de 3 cifre
diferite la cel mai mare nr natural de 2 cifre diferite.
10. Patru fraţi au recoltat împreună 175 kg căpşuni. Primul şi al
doilea au recoltat 75 kg. Al patrulea cu 70 kg mai puţin decât al

7
treilea şi cu 25 kg mai puţin decât al doilea. Câte kg de căpşuni au
recoltat fiecare ?
11. Aplicând formulele:
am  an  amn ; am : an  amn ; am   n
 a m n ; a 0  1
efectuaţi : 2 3  2  2 5  ; 37 : 3 4  ;  7 2   ; 2 4  2  2 7  ; 5 7 : 5 3 
4
;
 6 3  4  ; 4 4 : 43  ; 57 : 5 4  ;  2 3  4  ; 56  53  ; 4 7 : 4 6  ;
 35  3  ;  2 0  2 4  2 : 1  ; 5 0  5 2  5 : 63 
12. Calculaţi : 9 3 ;6 3 ;4 2 ;2 2  2  2 3 ;3 2 ;4 2  3  2 3
13. 5103 : 517  58   324 : 9 2  5  2 3   10 0 
4

14. 3 45  387  355  3187 


15.  4 20 : 2 37  2 50 : 2 32  :  218  2 3  

8
... TESTUL 1
1.
a) Scrieţi nr.de 5 ori mai mare decât 124 (1p)
b) Aflaţi un nr. ştiind că triplul lui este 729 (1p)

2.
a) Efectuaţi 2  1340 : (164  60 : 2) (1p)
b) Aflaţi x din egalitatea  3 x  5  10  140 (1p)

3.
a) Aflaţi toate nr. naturale care, prin împărţire la 5, dau de
fiecare dată câtul 66 (1p)
b) Ştiind că a+b=5 şi b+c=8, calculaţi 2a+5b+3c (1p)
c) La un turneu de şah au participat 25 elevi, fiecare elev
jucând o partidă cu fiecare dintre ceilalţi elevi. Câte partide s-au
jucat în total ?

4. Un grup de copii au primit mere. Unul dintre copii a primit 3


mere, iar ceilalţi copii au primit fiecare câte 5 mere. Dacă fiecare
copil din grup ar fi primit câte 4 mere, ar fi rămas 11 mere.
a) Câţi copii sunt în grup ? (1p)
b) Câte mere au primit în total copiii ? (1p)

___________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu
- timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

9
... TESTUL 2
1.
a) 5 creione şi 7 caiete costă 50000 lei. Cât costă 15 creione
şi 21 caiete? (1p)
b) Rezultatul calcului:  1   3  3  5 : 2  1   6  2  2  : 2  10 : 5
este…. (1p)

2.
a) Determinaţi numerele naturale x şi y astfel încât
5x+3y=16 (1p)
b) Perimetrul unui dreptunghi este 160, lăţimea lui este de 4
ori mai mică decât lungimea. Aflaţi lăţimea şi lungimea. (1p)

3.
a) Aflaţi nr.naturale care împărţite 9 să dea câtul 7. (1p)
b) Aflaţi valoarea numerică a lui x ştiind că
20000   3 x  100   19  1500  2500 (1p)
c) Care este nr.care urmează în şirul: 0,1,3,8,21,55,…(1p)

4.
a) Aflaţi cifrele a,b,c astfel încât: abc  bc  c  687
(1p)
b) Care este cel mai mic nr.natural de 4 cifre care are cifra
sutelor 8 (1p)
___________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu
- timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

10
... TESTUL 3
n( n  1)
1. a) Arataţi că: 1+2+3+…+(n-1)+n= (1p)
2
b) Calculaţi suma: s=1+2+3+…+99 (1p)

2. a) Suma a şase numere naturale pare distincte este 30. Aflaţi


numerele. (1 p)
b) Calculaţi suma: s= 2+4+6+8+…+100. (1 p)
c) Calculaţi suma: 9  99  999  ...  99 ...9
1998 de 9
(1p)
3. Reconstituiţi calculele:
a)7*9* - *8*6=1558 (1p)
b)4*73 – 285* =*3*4 (1p)

4. a)Calculaţi diferenţa dintre cel mai mare număr natural de 4


cifre distincte şi cel mai mare număr natural de 3 cifre distincte.
(1p)

b) Un elev are suma de 45300 lei pe care o cheltuieşte în trei


zile, astfel: în prima zi cheltuieşte 1/3 din sumă, a doua zi cu 5000
lei mai puţin decât în prima zi, iar a treia zi restul. Cât a cheltuit în a
treia zi? (1p)

___________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu
- timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

11
NOTA OBŢINUTĂ:

... TESTUL 4
1. Suma a două numere este 280, iar diferenţa lor este 20. Aflaţi
cele două numere. (1p)
2. Ştiind că x+y+z=32 şi x=15-y, aflaţi numărul z. (1p)
3. Aflaţi x din egalitatea: 1+3+5+...+99+101+x=2+4+6+...
+100+102 (1p)
4. Calculaţi 15+23+10{107+43-[106-(106-166):10]} (1p)
5. Dacă a+c=620 şi b+d=415, calculaţi a+b+c+d şi a-b+c-d
(1p)

6. Aflaţi numerele naturale de două cifre xy şi yx care verifică


egalitatea
xy – yx =27. (1p)

7. Un număr este mai mare decât altul cu 213, iar suma lor este
415. Aflaţi numerele. (1p)

8. Se ştie că a+b=29, iar c este 12. Calculaţi ac+bc. (1p)

9. Produsul a 2 numere naturale este 18. Aflaţi numerele. Câte


soluţii are problema ? (1p)
___________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu
- timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

12
... TESTUL 5
--- Puteri ---

1. Efectuaţi :  517  518  7 23 : 715  :  7  7 2  7 5  5 50 : 515   .


(1p)
2. Aflaţi numerele naturale a şi b care verifică egalitatea:
2  2 b  24 . (1p)
a

3. Comparaţi numerele: 5101 şi 5 83 ; 2 38 şi 338 ; 2 53 şi 4 29 .


(1p)
4. Comparaţi numerele: 2 87  2 86  2 85 şi 5 35  5 34 .
(1p)
5. Efectuaţi:  2 n3  3 n  2 n  3 n1  6 n  : 6 n , unde n  N .
(1p)
6. Efectuaţi:  2 3n1  9 n  8 n  32n1  6 2n  2 n3  : 13 .
(1p)
7. Calculaţi ultima cifră a numărului S  2 59  317  5 228 .
(1p)
8. Arătaţi că numărul 92 43  127 38 nu este pătrat perfect .
(1p)
9. Arătaţi că numărul 241981  151981  1231981  61981 nu este pătrat
perfect . (1p)

___________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu
- timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

13
... TESTUL 6
--- Divizibilitate ---

1. Găsiţi numerele naturale de forma 52 xy divizibile cu 18.


(1p)
2. Arătaţi că numărul 7 n  4  7 n 3  7 n  2  7 n 1 este divizibil cu 100.
(1p)
3. Aflaţi două numere naturale ştiind că c.m.m.d.c al lor este 15,
iar suma lor este 75.
(1p)
4. Aflaţi două numere naturale ştiind că produsul lor este 216, iar
c.m.m.d.c al lor este 6.
(1p)
5. Produsul a două numere consecutive este 1056. Aflaţi
numerele. (1p)
6. Aflaţi două numere naturale ştiind că c.m.m.d.c al lor este 12,
iar c.m.m.m.c al lor este 504
(1p)
7. Fie A mulţimea numerelor naturale de forma 5 x3 y 15 şi B
mulţimea numerelor naturale de forma 5 x3 y 30 . Să se determine

A  B, A  B, A \ B, B \ A (1p)

8. Se consideră A={x|x  N şi x+1 divizor al lui 18}


B={x|x  N şi x-2 divizor al lui 15}

Să se determine A  B, A  B, A \ B (1p)

9. Arătaţi că dacă 3|5x şi 3|4x atunci 3|x, unde x  N. (1p)


__________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu
- timp de lucru 50 minute
NOTA OBŢINUTĂ:
14
... TESTUL 7
--- Fracţii zecimale ---

1. Completaţi :
a )1,13  5,47 
b)12,343  173,689 
c )3,7  1,39 
d )1,321  1,231 
e)44,8  15,269  32,47 
f )76,259  54,86  11,201 
2. a) Un număr este cu 12,35 mai mare decât 123,51. Suma
celor două numere este.........
b) Diferenţa numerelor 17,9 şi 11,8 este mai mică decât
suma lor cu..........
3. a) Comparaţi numerele a=345,63-45,163 şi b=237,8-
23,49+106,35
b) Pentru prepararea unei pâini s-au folosit 0,500kg făină,
1,053kg apă, 0,012kg drojdie şi 0,005kg sare. La coacere se pierde
prin evaporare 0,620kg apă. Cât cântăreşte pâinea coaptă?
4. a) Determinaţi cifrele a şi b ştiind că a, b  0, ab  1,98
b) Determinaţi cifrele a şi b ştiind că ab, c  a, bc  11,88
c) Determinaţi cifra a ştiind că a, a  a, aa  a, aaa  26,568
5. Reconstituiţi :
238,53  **,**  143,27
* **,* * 21,67  165,26
__________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu
- timp de lucru 50 minute
NOTA OBŢINUTĂ:

15
... TESTUL 8
--- Fracţii raţionale ---

1. Dintre două fracţii care au acelaşi numitor, mai mare este cea
cu numărătorul mai………….
2. Dintre două fracţii care au acelaşi numărător, mai mare este
cea cu numitorul mai………….
3. Comparaţi numerele raţionale :
15 13 14 14 28 28
si ; si ; si
29 29 25 53 17 25
4. Care este cel mai mare şi care este cel mai mic număr
raţional dintre următoarele numere :
4 3 2 5 3 13
; ; ; ; ;
5 7 5 4 2 15.
5. Ordonaţi crescător numerele următoare:
2 15 1 10 17
; ; ; ;
27 45 2 48 35
2 x3 y
6. Determinaţi cifrele x şi y astfel încât fracţia să fie
2539
supraunitară şi cea mai mică de acest fel.
1 n 1
7. Determinaţi n  N astfel încât  
3 35 2
1 1
8. Fie mulţimea M={x|x  Q  | x  six  }. Scrieţi 5 elemente
2 50
ale lui M.

__________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu
- timp de lucru 50 minute
NOTA OBŢINUTĂ:

16
... TESTUL 9
--- Fracţii raţionale ---

a a 1 a 1 a  2
1. Ordonaţi crescător fracţiile : ; ; ; , unde a 
a 1 a  2 a a 1
N şi a  1.
14 2
2. Suma a doi termeni este , iar unul dintre termeni este .
27 9
Determinaţi celălalt termen.
5 11
3. Descăzutul a două numere este 19 , iar diferenţa este 3
7 21
. Care este scăzătorul?
1  2 1  3 3  5
4. Calculaţi: 12  4      :
3  3 2  12 4  3
1
5. Calculaţi valoarea expresiei: E  2a  3b unde
2
1 1 3
a2  :
3 4 5
4 1 1
b : 
7 3 2
3 14
6. Ştiind că a  b  şi c  , calculaţi a   b  c 
7 15
106  8  11 2 
7. Calculaţi suma: 
143 6  110  3
1 3 5 7 19 2 4 6 20
8. Dacă A      şi B       . Calculaţi A  B .
2 4 6 8 20 3 5 7 21
9. Aflaţi cel mai mic număr natural care înmulţit cu numerele
1 5 4
raţionale ; ; să dea de fiecare dată un număr natural.
7 21 15

10. Calculaţi şi completaţi tabelul:

17
a c a c c a
: :
b d b d d b
3 2
7 9
15 3
4 2
23
6 69
9

__________________________
Notă : - se acordă 1p din oficiu, ex 2 si 3 se puncteaza cu 0.5
puncte iar restul cu cate un punct.
- timp de lucru 70 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

18
... TESTUL 10
--- Mulţimi ---

1. Enumeraţi elementele următoarelor mulţimi şi precizaţi de


fiecare dată cardinalul lor :
A   x x  N *, x  5
B   x x  Z ,2  x  5

C  x x  Z , x  3 
D   x x  N , x  18six 3
2. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii:
a)  3,4,5  1,2,3,4,5,6
b)  x  N * x  0  Ø
c)  5,7,9   x x  5saux  7 saux  9
d) Ø   x x  3six  4
3. Fie mulţimile:
A={0,1,2,3,4,5}
B={x  N x  15 si x număr impar}

Calculaţi : A  B, A  B, A \ B
4. Se dau mulţimile :
A   x x  2n  1, n  N *, n  5

B  y y  3m , m  N , m  3 
C  z z  a 

AB  \; BAC C\B


2
,a  A

Calculaţi:

5. Mulţimile A  B; B  A şi A  B au 3, 5 şi respectiv 9
elemente.
19
a) Câte elemente are mulţimea A?
b) Câte elemente are mulţimea B?
6. Dacă {1,3,x}={1,y,5} atunci x=…….. şi y=………
7. Dacă A  B  A atunci A  B  ...........
8. Să se determine mulţimile A şi B ştiind că sunt îndeplinite
simultan condiţiile:

A\  BXB \ A 1,5;1,6;2,5;2,6


a) A  B  1,2,3,4,5,6

b)

9. Numărul elementelor mulţimii A   x  N * 2 x  1  x  3


este….
10. Se consideră mulţimile :

A  x  N x 2  2 x  14
B   y  N y  4n  n , n  N  2

a) Determinaţi mulţimile A şi B
b) Scrieţi submulţimile lui A.
c) Calculaţi: A  B, A  B, A \ B

__________________________
Notă : - se acordă 1p pentru fiecare exercitiu.
- timp de lucru 70 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

20
... TESTUL 11
--- Divizibilitate ---

1. Aflaţi cel mai mic număr natural care împărţit pe rând la 12, 18
ş8 40 dă de fiecare dată restul 7.
2. Suma a două numere este 72. Aflaţi numerele ştiind că unul
este divizibil cu 7, iar celălalt este divizibil cu 2.
3. Aflaţi numerele de forma: 5 x3 y 15
4. Să se determine numerele naturale a şi b ştiind că au
c.m.m.d.c 15 şi produsul 3150.
5. Se dau mulţimile :
A={ x x  N , x divizor propriu al lui 12}
B={ x x  N , x divizor impropriu al lui 6}

Calculaţi: A  B, A  B, A \ B, B \ A
6. Să se determine  x, y   NxN astfel încât c.m.m.m.c al
numerelor 4x+1 şi 7y+1 să fie 85.
7. Calculaţi : (15,28,35)
[72,36,45]
8. Determinaţi x, y  N astfel încât 2 x3 y 18
9. Descompuneţi în factori primi numerele : 1992, 360, 750.
10. a) Aflaţi pe x ştiind că 4 31x 2
b) Aflaţi câte numere de forma : xy2 x sunt divizibile cu 6 ?
__________________________
Notă : - se acordă 1p pentru fiecare exercitiu.
21
- timp de lucru 70 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

... TESTUL 12
--- Divizibilitate ---

1. Arătaţi că numărul 5 n 1  2 n  5 este divizibil cu 45 oricare ar fi


n N .
2. Arătaţi că numerele 7100  3100 şi 19981998  4 sunt divizibile cu
10.
3. Aflaţi cel mai mare număr de forma abcabc multiplu al lui 17.
4. Aflaţi c.m.m.d.c a două numere ştiind că c.m.m.m.c al lor este
45, iar produsul lor este 180.
5. Determinaţi x astfel încât numerele 23 x şi 18 să fie prime
între ele.
6. Produsul a două numere consecutive impare este egal cu
323. Aflaţi numerele.
7. Aflaţi mulţimea divizorilor naturali ai numerelor: 800, 120, 45.
8. Aflaţi numărul de divizori ai numărului 527000.
9. Determinaţi numărul de forma abcd ştiind că ab  cd  731
10. Fie numărul x  2 n 3  3 n 1  2 n 1  3 n 3 . Arătaţi că x 78 , oricare
ar fi x  N

__________________________
Notă : - se acordă 1p pentru fiecare exercitiu.
- timp de lucru 70 minute

NOTA OBŢINUTĂ:
22
... TESTUL 13
---Ecuaţii---

1. Aflaţi numărul x care verifică egalitatea :


1+3+5+7 +……..+99+x=2+4+6+………100

2. Rezolvaţi ecuaţiile:
a) 2x+3=x+15
b) 3(2x+1)=4x+9

3. Aflaţi numărul c ştiind că a+b+c=32 şi a=15-b.

4. Aflaţi numărul x din relaţia :


1+2+3+……..+50+x=2x+2+4+6+………30

5. Rezolvaţi ecuaţia:
6[3(2x+1)-5]+8=356

6. Rezolvaţi ecuaţia:
x+2x+3x+…………+100x=50500

7. Soluţia ecuaţiei 3(2x+7)-5=22 este…………

8. Jumătatea unui număr natural plus triplul său este 70. Aflaţi
numărul.

9. Soluţia naturală a ecuaţiei 4x+25=3(2x-5)-5x+64 este……….


_________________________
23
Notă : - se acordă 1p pentru fiecare exercitiu
. - se acorda un punct din oficiu
- timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

... TESTUL 14
---Probleme cu ajutorul ecuaţiilor---

1. Suma a două numere este 192, diferenţa lor este 46. Aflaţi
numerele.
2. Un număr este mai mare decât altul cu 121, iar suma lor este
473. Aflaţi numerele. (rezolvaţi în două moduri)
3. Aflaţi numerele naturale a,b,c care verifică simultan
egalităţile :
a+b=28; b+c=16; c+a=20
4. Dacă la triplul unui număr adunăm 7 obţinem 22. Aflaţi
numărul.
5. Florin are de trei ori mai mulţi bani decât Costin. Împreună au
60000 lei. Aflaţi ce sumă de bani are fiecare dintre ei.
6. Dacă din dublul unui număr scădem 18 obţinem 2. Aflaţi
numărul.
7. Produsul a două numere naturale este 18. Aflaţi numerele.
Câte soluţii are problema ?
8. Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la 7 dau câtul
egal cu restul.
9. Aflaţi numărul care împărţit la 17 dă câtul 23 şi restul 11.
_____________________________________
Notă : - se acordă 1p pentru fiecare exercitiu
- se acorda un punct din oficiu
-timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:
24
... TESTUL 15
---Numere naturale---

1. Un număr natural e divizibil la 2 dacă ultima cifră e


……………………...

2. Un număr natural e divizibil la 3 dacă suma cifrelor care-l


compun e ….............

3. Un număr natural e divizibil la 5 dacă ultima cifră e


……………………...

4. Un număr natural e divizibil la 10 dacă ultima cifră e


…………………….

5. Un număr natural e divizibil la 9 dacă suma cifrelor care-l


compun e …...

6. Un număr natural e divizibil la 6 dacă e divizibil la … şi la …

7. Un număr natural e divizibil la 15 dacă e divizibil la … şi la …

8. Un număr natural e divizibil la 30 dacă e divizibil la … şi la …

9. Subliniaţi cu o linie numerele divizibile cu 2, cu două linii pe


cele cu 3 şi cu trei linii pe cele divizibile cu 5: 28; 35; 49; 1294,
5401; 2373, 145342; 225035, 23; 65.
25
10. Scrieţi mulţimea divizorilor următoarelor numere: 12; 24; 25,
44; 65, 72; 100; 73; 156; 248.

11. Să se afle mulţimea divizorilor comuni ai numerelor. 12 şi 24,


44 şi 73; 32; 48; 720 şi 540.
12. Numerele prime sunt acele numere care se divid la …. şi la
…..

13. Scrieţi numerele prime până la 100.

14. Numerele 25 şi 44 sunt prime între ele? De ce?

15. Numerele 44 şi 77 sunt prime între ele? De ce?

16. Se dau numerele: 21x; 34 x; x 20; 513 x; 24 x 0 . Să se afle x


astfel ca numerele să fie divizibile cu: a) 2; b) 3, c) 5; d) 9; e) 10; f)
45; g) 18.

17. Să se scrie cel mai mare divizor comun şi cel mai mic
multiplu comun al numerelor: a) 4, 8 10; b) 40, 32, 72; c) 11, 20,
400; d) 240, 360, 4800; e) 210, 350, 560; f) 130, 1690, 2600.

_____________________________________
Notă : -timp de lucru 80 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

26
... TESTUL 16
---Operaţii cu numere raţionale pozitive---
1. Să se simplifice fracţiile, obţinând fracţii ireductibile:
4 8 9 15 14 21 210 12 240 132 65 760 840 462 36
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
6 12 6 6 21 35 280 36 1200 147 143 285 630 322 54
124 24 144 225 128 54 220 2430 1225
; ; ; ; ; ; ; ;
93 420 256 625 288 126 990 3528 700
2. Să se efectueze următoarele operaţii:

27
1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 4 1
 ;   ;   ;    ;
5 5 2 4 6 5 6 20 15 2 12 2
22 3 1 1 15 3 6 1 3 3 4 5 1
   ;    ;     ;
55 5 3 4 20 12 8 5 4 10 20 8 2
1 1 1 1 5 7 1 1 1 1 1 2
  ;    ;3  2  1 ;5  2  4;
24 120 300 48 72 180 3000 2 3 4 6 3
5 1 1 3 15 5 1 2 3 23 15 9
 2  4 ;10  5 1 ;4  5  6 ;5 6 3 ;
6 2 2 8 25 20 5 3 4 40 24 16
5 3 5 1 11 1 1 3 7 1 14 13 7
 ;  ;  ;1  ;5  1  2 ;5 4 1 ;
8 8 6 2 450 750 24 48 8 6 25 50 10
7  5 7  12  3 5  5 9 5 4 5
  ;24  10  11 ;5 4 1 ;  ;
9  12 24  25  10 25  32 16 6 5 8
3 1 4 2 5 7 9 1 5 8 1 1 3 5
8  ;2  ;  6;  3;  ;1  4;3  ;2  7 ;5  1 ;
4 2 5 3 6 3 28 2 4 17 2 5 8 43
2 9 5 1 4 6 1 4 1 5 4 30 5 7 27 18 5 4
  ;2   ;3  1 ;  3  ;   ;   ;
3 8 6 2 5 9 3 10 8 6 5 19 6 15 49 12 6 15
5 5 5 25 24 12 4 5 8 4 2 4
3  12  ; : 5; : 8; : 5; : 3;5 : ;7 : ; : ; : 2;
6 46 6 32 77 17 9 6 7 9 3 5
1 1 1 3 4 2 5 5 1 5 1 4
4 : ;12 : 1 ;9 : 4 ;12 : 2 ; : ; : ;1 : 3;3 : 7;5 : ;
2 3 2 4 9 3 8 16 2 6 2 6
4 2 4 2 2 1 1 5
3 : 2 ;2 : 1 : ;3 :   
5 19 5 5 3 3  3 2 

3. Respectând ordinea de efectuare a operaţiilor calculaţi:

2 5 4 1 4 1 4 3 2 2 3 5 9 2 7 1 1
  ;1   2 ;3 2  ;1  3 4  ;2  1  3  ;
3 6 5 2 9 4 15 4 33 9 11 6 58 3 8 2 14
7  4 15 4 6
 3    ;
6  5 38 9 8
 
1  2 1 4 3 7 1   2 
2 1 1 1  1 
2   8  4  ;  2  3 2 ;15    : 3 ;  1  3 : ;
2  3 2 3  28  8 3 3 10  5 5  2  2
 
 3
 1 13  1 
48    : 1  
 24 80  40 

28
4. Efectuaţi:
1) 4,25+0,0425+4250+21,007+1,2;
2) 246+12,46+400,004+21,2;
3) 8946,405-1076,105;
4) 210,105-899,5;
5) 4100,456-299,54;
6) 4200,1-299,946;
7) 31000-19,891;
8) 21000,07+20999,89;
9)490,28-490;
10) 9856,702-1236,702;
11) 2,4510;
12) 0,2100;
13) 0,041000;
14) 2,45,8;
15) 20,070,5;
16) 243,052;
17) 20,041005;
18) 2,4200;
19) 40,81200;
20) 12000,0001;
21) 2,4200000,2;
22) 0,36:3;
23) 24,5:10;
24) 204:100;
25) 480:1000;
26) 0,2:100;
27) 32,4:18;
28) 3047,5:125;
29) 4,7:0,2;
30) 2,25:0,15;
31) 29,643:0,123;
32) 803,604:20,05;
33) 186,43:12,5;
34) 1:0,5;
35) 5:0,01;
36) 0,2:0,001;
29
37) 72,5:5;
38) 324810:80,2;
39) 41261,8:2,06
40) 201001,2:1,003;
41) 6,1:0,001;
42) 2,7:0,0002;
43) 16746,3:8,09

5. Respectând ordinea de efectuare a operaţiilor să se efectueze


calculele:
1) 2,2+100,5 10,02;
2) 10090,14:1,007-100,2;
3) 2,2+22,02+222,002;
4) 102,8+1000,2456+1004,8+10000,2;
5) 4900:10+0,5:100+280:1000+4:200;
6) (33,02-0,02):0,1;
7) (33,033-3,03):0,001;
8) (0,19-0,089)  (0,2+20180,4:1,005);
9) 1001,1+(0,5+0,5):0,1;
10) 1000416,16:0,204+2(20,440,6+0,111);
11) 10001120,1-0,1(0,2+20130,2:2,005);
12) 0,01+1000,02+0,1(2,4-0,4):0,01;
13) 0,0001100,005+10(245-2,45)+4255,05;
 1 
14)  0,5  : 2   0,25 ;
 3 
30  1
15)   0,2  1,25   ;
107  3
 1 
16) 8+0,08:  0,002  ;
 300 
7  1 
17) : 2   1, (5)
27  3 

_____________________________________
30
Notă : -timp de lucru 150 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

... TESTUL 17
---Rapoarte şi proporţii---

1. Scrieţi raportul numerelor x şi y, apoi pe cel al numerelor y şi


3
x, şi calculaţi valoarea acestor rapoarte pentru: a) x=2, y=5; b) x=
8
4
, y= ; c) x=2,7 ; y=1,2.
5

3
2. Ştiind că raportul dintre numerele a şi b este , calculaţi
8
raportul dintre b şi a.

2 6 2 x 2 6 x 6
3. Aflaţi x din proporţiile: a)  ; b)  ; c)  ; d) 
3 x 3 6 x 3 3 2
31
4. Calculaţi: a) 10% din 35; b) 25% din 75; c) 50% din 100.

5. Cât la sută reprezintă: a) 2 din 4 ; b) 2 din 8; c) 2 din 5?

__________________________
Notă : - se acordă 2p pentru fiecare exercitiu.
- timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

... TESTUL 18
1. Efectuaţi: a) 10·(25+23·3)+29:25-20+5290:23; (1p)
b) 1999·1998-1998·1989, folosind factorul comun; (0,5p)
1 1 1
c) 1-   (0,5p)
2 3 6
d) produsul dintre diferenţa numerelor 7,2 şi 3,15 şi diferenţa
numerelor 100 si 97,3; (1p)
e) A  B şi A  B, unde A={y   y  2 x , x  4 si x  N } şi
B={ z  N / 23 z 2 }; (1p)
f) c.m.m.d.c.(540;144); (0,5p)
g) 13dam=....cm; (0,5p)
h) 7,35m2=....dam2. (0,5p)

32
2. a) Media aritmetică a numerelor 1,2; 2,34 şi x este egală cu
3,813. Aflaţi pe x. (1p)
b) Ştiind că două treimi dintr-o sumă de bani înseamnă 400.000
lei, aflaţi acea suma de bani. (1p)
c) Un dreptunghi are acelaşi perimetru cu al unui pătrat de latură
a=8,25cm. Ştiind că lungimea dreptunghiului este cu 1,5cm mai
mare decât lăţimea, aflaţi aria dreptunghiului. (1,5p)

__________________________
Notă :
- timp de lucru 50 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

... TESTUL 19
---Numere întregi---

1. Opusul lui 3 este ….


2. Opusul lui –3 este …
3. Să se efectueze adunările:
2+3= -9+(-5)= -4+2= 5+(-7)= -4+8=
9+(-1)= 4+(-4)= -5+5= 6+0= 0+6=
0+0= -7+0= 0+(-7)= -8+1= -1+8=

4. Să se efectueze scăderile:
5-2= 2-5= 5-(-4)= 5-(-5)=
-4-(-3)= 5-5= -5-(-5)= 2-(-6)=
-7-0= 0-7= 2-(-4)= 6-0=
33
5. Să se desfacă parantezele şi să efectueze calculele:

4+(-2)+(-4) 5+(-4)+(- 7+(-6)+(-1)+8+(-8) -8-(-6)-(-2) -5+(-7)-(-4)-(-


6)+9 4)
3+(-2)+(-4+3) -4+(-2+3)- 40-(65-84) -7+(-21)+(-
-(-5+7- 9+1) -50+14+(-7) 15+13)
-(-19+2-15)
-94-17+42+ 77-204+(245-475)-(41-242-156)
+(-70+81-1)

6. Să se rezolve ecuaţiile
x+2=7 x+2=4 x+5=11 x+8=
x-4=-8 x-6=1 x-7=7 x+7=-7
x+127=181 x+19=202 x+192=55

7. Să se efectueze înmulţirile:
4·5 (-4)·(-5) (-3)·(-2) (-8)·0 (-1)·0 (-24)·(-32)
2·(-3) 0·(-5) (-9)·(-1) 0·9 (-3)·(-2)·(-1) (-1)·8

8. Să se efectueze împărţirile:
4:2 (-6):2 6:(-1) 8:(-1) 0:8 4+4:(-2)
(-9):(-3) 10:(-2) (-7):1 (-8):(-1) 0:(-3) 4+6:(-
3)

9. Efectuaţi:

(-1)4 -14 (-1)3 -13 -11 51


11 (-5)1 (-1)1 (-4)1 (-4)3 -42
(-3)3 -33 -32 30 10 (-5)0
-50 (-1)0 -10 -34-(-2)5 32+1 21-7
(-3)2-7 (-2)3+5 101-999 (-12)3:144 2·24·250+(- (-2)·(-
2)55 2)20·(-
2)38+251

34
10. Să se rezolve în Z următoarele ecuaţii:

2x=6 4x=8 4x=0 7x=7 -4x=12 -6x=24


-9x=0 -6x=-6 -x=-1 -x=-2 -x=3 2x=-2
-7x=21 -3x=-9 -10x=0 x+1=2 x-4=3 -x+1=4
-x+5=2 -x+4=-4 -x-4=-4 x-4=2 x-2=5 3-x=4
-3+x=5 -2+x=-1 -4+x=-4 5-x=--5 -5+x=5 -5-x=5
1+y=5 -3+y=-4 7-z=2 -70z=4 2x-4=0 7x-28=0
3x+12=0 4x+16=0 -3x+27=0 -6x+18=0 x-36=0 -10x+40=0

__________________________
Notă :
- timp de lucru 120 minute

NOTA OBŢINUTĂ:

... TESTUL 20
---Unghiuri---

1. Desenează: a) un unghi ascuţit; b) un unghi drept; c) un unghi


alungit;
d) două unghiuri adiacente ascuţite; două unghiuri adiacente
astfel încât unul să fie drept şi unul alungit.
2. Desenează un unghi în care trasează (cu ajutorul raportorului)
bisectoarea acestuia.
3. Construieşte, folosind raportorul, unghiuri de exact: 30 0; 450;
60 ; 900; 1350.
0

4. Complementul unghiului de 500 are ……..0.


5. Complementul unghiului de 250 are ……..0.
6. Suplementul unghiului de 500 are ……..0.
35
7. Suplementul unghiului de 1500 are ……..0.
8. Două unghiuri cu măsuri egale se numesc …………………
9. Calculaţi: a) 46035’24”+35056’47”; b) 46035’24”-35056’47”; c)
37025’12”+8013’10’’;
d) 37025’12”-8013’10’’; e) 14054’16”+4013’15”; f) 14054’16”-
0
4 13’15”.
2
10. Raportul măsurilor a două unghiuri complementare este .
7
Să se determine măsurile acestor unghiuri.
11. Dă un exemplu de două unghiuri complementare
congruente.
12. Dă un exemplu de două unghiuri suplementare congruente.
13. Să se construiască două unghiuri adiacente a căror sumă să
fie egală cu 1260, şi unul să fie jumătate din celălalt.
14. Suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct este
de ……………0.
15. Unghiurile opuse la vârf sunt ………………….
16. Câte unghiuri opuse la vârf şi congruente între ele poţi
construi astfel încât ele să aibă 300.

... TESTUL 21
---Triunghiuri---

1. Un triunghi este format din ………laturi şi …….. unghiuri.


2. Un triunghi dreptunghic este acel triunghi care are un unghi cu
măsura egală cu ……..0, sau are două laturi ………………………….
3. Suma măsurilor unghiurilor într-un triunghi este egală cu
……………….0.
4. Desenează un triunghi oarecare.
5. Desenează un triunghi dreptunghic.
6. Un triunghi isoscel este acel triunghi care are
………………………………… şi
…………………………..
………………………………………………………………..
36
7. Un triunghi isoscel dreptunghic are un unghi de ... 0 şi două
laturi ………………..
8. Într-un triunghi dreptunghic isoscel unghiurile congruente au
măsura de ……………..0.
9. Desenează un triunghi dreptunghic isoscel cu laturile egale de
6 cm.
10. Desenează un triunghi isoscel.
11. Un triunghi echilateral este acel triunghi care are
……………………………
12. Desenează un triunghi echilateral cu latura de 5 cm.
13. Bisectoarea este
……………………………………………………………….....
14. Mediana este
………………………………………………………………………
15. Mediatoarea este
………………………………………………………………….
16. Înălţimea intr-un triunghi este
……………………………………………………
17. În triunghiul ABC cu BC=8 cm, ducem mediana AD.
BD=………cm
18. În triunghiul isoscel ABC cu AB=AC=4cm, ducem mediana
AD, atunci înălţimea corespunzătoare laturii BC este ……………
19. Centrul cercului înscris într-un triunghi se află la intersecţia
…………………. şi se notează de obicei cu litera …………
20. Centrul cercului circumscris într-un triunghi se află la
intersecţia ……………. şi se notează de obicei cu litera …………
21. Centrul de greutate a unui triunghi se află la
…………………………………. şi se notează de obicei cu litera
………
22. Ortocentrul triunghiului se află la
………………………………………………... şi se notează de obicei
cu litera …….
23. Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate bisectoarele
24. Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate medianele
25. Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate mediatoarele
26. Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate înălţimile

37
27. Construiţi un triunghi şi duceţi în el toate liniile mijlocii. Scrieţi
relaţiile care apar între ele şi laturile corespunzătoare.
28. În triunghiul ABC avem BC=10 cm. Dacă MNIIBC şi M 
[AC], N  [AB], astfel încât [AM]  [MC] şi [AN]  [NB], atunci
[MN]=……… cm.
29. În triunghiul ABC, avem punctele M, N, P situate, respectiv,
pe mijloacele laturilor. Aflaţi perimetrul triunghiului MNP dacă:
AB=68mm, BC=76mm, CA=102mm.
30. În triunghiul ABC, avem punctele M, N, P situate, respectiv,
pe mijloacele laturilor. Aflaţi perimetrul triunghiului ABC dacă:
MN=30mm, NP=25mm, MP=24mm.
31. În triunghiul ABC măsura unghiului A este de 60 0, şi măsura
unghiului C este de 800. Măsura unghiului B este ………0.
32. Calculează aria unui triunghi dreptunghic cu catetele de 4
cm, respectiv 6cm
33. Desenează un triunghi ascuţitunghic ABC cu BC=7 cm şi
înălţimea corespunzătoare bazei AD=4cm. Aria triunghiului ABC
este ……….cm2.
34. Desenează un triunghi cu unghiul C obtuz şi baza BC=7 cm.
Dacă înălţimea corespunzătoare bazei AD=4 cm, atunci aria
triunghiului ABC este ………cm2.

... TESTUL 22
--- Patrulatere---

1. Desenaţi un patrulater convex ABCD. Laturile opuse sunt:


……………………. Laturile alăturate sunt: ……………….. Unghiurile
opuse sunt: ……………………
Unghiurile alăturate sunt:…………………… Diagonalele sunt:
…………………...
2. Suma unghiurilor unui patrulater convex este de ………….. 0.
3. Într-un patrulater convex ştim că: măsura unghiului A este 70 0;
măsura unghiului B este 1100 şi măsura unghiului C este 70 0. Atunci
măsura unghiului D este …………….0.
4. Exemplifică şi desenează patrulaterele particulare învăţate.
38
5. Patrulaterul cu laturile opuse congruente se numeşte
………………………….
6. Patrulaterul ale cărui diagonale se înjumătăţesc se numeşte
………………...
7. Desenaţi un paralelogram ABCD. Duceţi înălţimea
corespunzătoare laturii AB şi corespunzătoare laturii BC.
8. Aria unui paralelogram cu lungimea de 10 cm şi înălţimea
corespunzătoare de 6 cm este …...cm2.
9. Aria unui paralelogram cu lăţimea de 5cm şi înălţimea
corespunzătoare de 8 cm este ……… cm2.
10. Aria paralelogramului ABCD este de 80 cm 2. Aria triunghiului
ABD este de …………cm2

... TESTUL 23
I. Completează spaţiile punctate cu răspunsurile corecte !
1. Un punct interior unui triunghi este egal depărtat de laturile
triunghiului. Punctul este centrul cercului ……… .

2. Un punct este egal depărtat de vârfurile unui triunghi. Punctul


este centrul cercului……… .

3. Dacă punctul situat la mijlocul unei laturi a unui triunghi este


egal depărtat de celelalte două laturi ale triunghiului, atunci
triunghiul este ……… .
39
4. Se consideră  XOY şi (OM bisectoarea lui. Fie (OM, AB 
OX, B  , (OX, AC  OY, C  (OY, AB=8 cm, m(  BOA)=300.
Atunci:
a) AC= ……… cm; b) m(  OAC)=.........0 .

II. Rezolvă şi redactează !


1. a) Găsiţi cu rigla şi compasul centrul cercului circumscris unui
triunghi dreptunghic şi apoi trasaţi cercul circumscris triunghiului
dreptunghic.
b) Construiţi un cerc înscris într-un triunghi dreptunghic.
2. Bisectoarea [AD a unui triunghi oarecare ABC , D  (BC),
întâlneşte mediatoarea laturii [AC ] în punctul O. Să se arate că 
DAB ≡  OAC .
3. Fie triunghiul ABC în care mediatoarele laturilor [AB] şi [AC]
sunt concurente
într-un punct D. Perimetrul triunghiului este 26 cm, AB=8 cm, iar
m(BAC )
m(  BAD)= . Aflaţi lungimea segmentului [ BC] .
2
4. În triunghiul ABC [AB] ≡ [AC] . Fie punctele E şi F situate pe
BC astfel încât
B  (EC), C  (BF) şi  EAB ≡  FAC . Arătaţi că dacă AD 
B C, D  BC, atunci d(D, AE)=d(D, AF).

... TESTUL 24
I. Completaţi spaţiile libere:
a) Două unghiuri se numesc opuse la vârf dacă ...................
0,5p
b) Bisectoarea unui unghi este ............................................. 0,5p
c) 21035’58’’+39057’15’’ – 23052’56’’ = ………......…………….. 1p
d) 32025`36’’ · 3 : 2 = ..……………….....… …………… …….. 1p
e) Două unghiuri se numesc complementare dacă …… ….. 0,5p
40
f) Două unghiuri se numesc suplementare dacă …………… 0,5p

II. Scrieţi rezolvările detaliate:


1) Cinci unghiuri în jurul unui punct sunt congruente. Aflaţi
măsurile lor. 2p
2) În desenul alăturat semidreptele [OAşi[OB sunt una în
prelungirea celeilalte şi unghiul BOC are măsura de 8 ori mai mare
decât unghiul AOC. Semidreapta [Ox este bisectoarea unghiului
BOC ; semidreapta [Oy este bisectoarea unghiului AOC. Calculaţi
m(  Aox); m(  Boy) şi demonstraţi că semidreptele [Ox şi [Oy
sunt perpendiculare. 2p

3) Demonstraţi că două unghiuri opuse la vârf sunt congruente.


1p
41
... TESTUL 25
1.Calculând (256-4·64):172+2 obţinem..........
2. Ştiind că:ac-bc+3c=3292 şi c=89, unde a,b,c  N, valoarea
expresiei este...........................
11 3
3.Suma dintre si1 este...........
15 20
4. Un număr natural împărţit la 5 dă restul 2; acelaşi număr
împărţit la 6 dă restul 1. Să se afle restul împărţirii acestui număr la
30.
5. Să se găsească toate numerele scrise în baza 10 de
forma xy care sunt cu 45 mai mari decât yx .
6. Aflaţi nummărul natural x din egalitatea
49x·23=931+14(2+3·22).
7. Dintre 295 şi 363+362 este mai mic............
8. Numărul de 13 ori mai mic decât 58513 este...............
9. Să se găsească două numere prime astfel încât suma lor
să fie un număr natural impar de forma aaa (numerele sunt scrise
în baza 10).
10. Dacă numărul 7 a fost mărit de două ori, apoi rezultatul s-
a micşorat cu 4 şi noul rezultat s-a micşorat de 5 ori, s-a obţinut.......
11. Într-o operaţie de împărţire suma dintre deâmpărţit şi
împărţitor este 2289, câtul este 17 şi restul 111. Să se afle
deâmpărţitul şi împărţitorul.
12. a) Desenaţi un dreptunghi ABCD cu lungimea AB de 4cm
şi lăţimea de 3cm.
b) Aflaţi semiperimetrul dreptunghiului ABCD.
c) Ştiind că perimetrul ABCD este de 12cm, aflaţi
lungimea segmentului BD.
Prof.Gherghina Nicolescu

42
... TESTUL 26
2
  1
1. Calculaţi:  0,25 : 25 : 10   : 3  133  3275 0
 5
6  12  ..........  606
2.Simplificând fracţia obţinem fracţia
10  20  30  .......  1010
ireductibilă.......
3. Din cei 25 de elevi ai unei clase, 40% sunt fete. Valoarea
raportului dintre numărul de fete şi numărul de băieţi din această
clasă este..................... .
4. Dacă unghiurile AOB şi BOC au 700,respectiv 500,
atunci bisectoarele lor formează un unghi de.............
5. Dacă 10 muncitori pot termina o lucrare în 6 zile, atunci 4
muncitori termină aceeaşi lucrare în..................
6. Volumul paralelipipedului dreptunghic cu dimensiunile
L=6cm, l=2cm, î=5cm este..................
x 70
7. Fie  . Valoarea lui x este.....
13 91
8. Soluţia ecuaţiei (x-1):2=2 este.........
9. Un obiect costă 5000lei. După o reducere cu 10% obiectul
costă ..........lei.
50 n  2  5 n
10.a) Arătaţi că fracţia se poate simplifica cu 15,
5  3 n  30 n
pentru orice n  N*.
b) Rezolvaţi ecuaţia: (1+2+.......+19)x=1+3+5+..........+199
11. Fie dreptunghiul ABCD cu aria de 50cm 2, AB=2AD, M şi
N mijloacele laturilor DC şi AB. Calculaţi:P ABCD; NB+BC; 2MC+BC;
PMNBC.
12. Fie numărul N  5 n 4  3 n  2 n  5 n  3 n 2  2 n  2 , unde n  N . Să
se determine valorile lui n pentru care 1983 divide pe N.

Prof.Gherghina Nicolescu

43
... INFOTEST 1
1. Rezolvând rebusul următor se obţine numele unei
componente importante a unui calculator.
1 4

3 5
2

1) Firmă renumită în fabricarea procesoarelor;


2) Dispozitivul principal de ieşire la un calculator;
3) Şoricelul calculatorului;
4) Dispozitiv de ieşire folosit pentru imprimarea rezultatelor
prelucrării datelor pe hârtie;
5) Folosită în transmiterea mişcărilor mouse- lui.

44
2. Rezolvând rebusul următor se obţine pe verticală denumirea
unei taste care transformă scrierea cu litere mici în scriere cu litere
mari şi invers.

1
2
3
4
5
6
7
8

1) Maşină inteligentă creată de om;


2) Conţine cifre, litere şi semne;
3) Creierul calculatorului;
4) Tasta care, apăsată concomitent cu litera, o transformă în
literă mare;
5) Opusul cuvântului adevăr(true);
6) Ecranul calculatorului;
7) Altă denumire a calculatorului;
8) Greutatea noastră.

45
... INFOTEST 2
1. Rezolvând rebusul următor se obţine numele unei
componente importante a unui calculator

1 5
2 3 4 T 6

1) Componentă a monitorului pe care se văd datele;


2) Dispozitiv de intrare-ieşire folosit pentru transmiterea datelor
între două calculatoare;
3) Dispozitiv de intrare cu ajutorul căruia se preia informaţia sub
formă de imagini de pe hârtie;
4) Caracteristică comună pentru imprimantă şi monitor;
5) Dispozitivul principal de intrare la un calculator care pe
vremuri se numea consolă;
6) Ascultăm muzică în ele.

46
... INFOTEST 3
1. Uniţi cu o linie diferitele componente ale computerului cu
diferitele părţi ale corpului omenesc ţinând cont de funcţiile ce le
îndeplinesc:
Unitatea centrală buzele unui om;
Monitor picioarele unui om;
Tastatură capul;
Mouse ochii unui om;
Imprimantă mână unui om;

2.Scrieţi în dreptul fiecărei linii componenta corespunzătoare


calculatorului:

47
3.Rezolvă:
5 14
11
3 10 12
4 6 8 13
1 2 7 9 15

1. Permite scrierea cu litere mari şi a


semnelor aflate în partea de sus a tastelor;
2. Trece la un rând nou;
3. Dacă apeşi pe această tastă se aprinde
primul beculeţ din dreapta sus;
4. A insera;
5. Deplasează cursorul cu o pagină în sus;
6. Se foloseşte împreună cu alte taste;
7. Schimbă modul de lucru ;
8. Deplasează cursorul la sfârşitul liniei;
9. Determină cursorul să sară peste un
număr de coloane;
10. Se foloseşte împreună cu alte taste;
11. Deplasează cursorul la începutul liniei;
12. Pentru a scrie cu aliniat;
13. Deplasează cursorul cu o pagină în jos;
14. Trece la un rând nou;
15. A insera.

48
... INFOTEST 4
Rezolvă următoarele careuri:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) Tasta dintre literele V si N;


2) Litera de pe tasta dintre Caps Lock şi S;
3) Tasta dintre literele X şi V;
4) Tasta dintre literele J şi L;
5) Tasta dintre literele A şi D;
6) Litera aflată pe tasta din dreapta literei O;
7) Litera de sub Q vecină la dreapta cu S;
8) Litera aflată la stânga lui V;
9) Litera aflată în dreapta lui W.
3 5
1

2 4

2.

1)

Deplasează cursorul cu o pagină în sus;


2) Dacă apeşi această tasta activezi tastele cu cifre din blocul
numeric (se aprinde primul beculeţ din dreapta sus);

49
3) Permite scrierea cu litere mari şi scrierea semnelor aflate în
partea de sus a tastelor;
4) Şterge caracterul din dreapta cursorului;
5) Schimbă modul de lucru. (a insera).

... INFOTEST 5
---BAZE DE NUMERAŢIE---
50
1. Treceţi din baza 10 în baza 2 numerele: 13, 57,95, 503,
15601, 256489.
2. Treceţi din baza 2 în baza 10 numerele: 111 (2);1011(2) ;1101(2);
10101(2); 10100101(2); 100101001(2);11,1011(2);10111,111011(2).
3. Efectuaţi:
a) 111(2)+101(2)=
b) 11(2)+111(2)+1111(2)=
c) 1,001(2)+101,00101(2)=
d) 11(2)·10(2)=
e) 11,01(2) ·101,101(2)=
f) 11(2) ·110(2)+101(2) ·10001(2)=
g) 1010(2) ·1111(2)+10(2) ·101(2) ·110101(2)=
h) 1,01(2) ·11,01(2)+11,001(2) ·1,11(2)=
4. Calculaţi:
a) 111(2)+157(10)=
b) 32(10) ·1011(2)+6,5(10) ·1101(2)=
c) 101,01(2) ·23(10)+101,01(2) ·11,01(2)=
5. Determinaţi x ştiind că: x 2   xx 2   xxx 2   1011 2  .
6. Determinaţi x ştiind că: 1x 2   1x 2   1xxx 2   1110  2  .
7. Determinaţi x ştiind că: x11 2   y11 2   xxx 2 y   11100  2  .
8. Treceţi din baza 10 în baza 8 numerele:
9; 15; 34; 65; 75; 101; 574, 1151; 12,0125; 66,00524.
9. Treceţi din baza 8 în baza 10 numerele:
17(8); 442(8); 215(8); 1,001(8); 14,002(8).
10. Treceţi din baza 10 în baza 16 numerele: 19; 251; 2015;
55,00652;
11. Treceţi din baza 16 în baza 10 numerele: A2; AB; EB1; 86C;
CEC; 12D; ABAC.

... INFOTEST 6
51
---PROPOZIŢII LOGICE---

1. Stabiliţi care din următoarele afirmaţii sunt propoziţii şi în caz


afirmativ precizaţi valoarea de adevăr:
a) Săptămâna viitoare va fi timp noros.
b) Râul Argeş se varsă în Dunăre.
c) Ţara noastră se învecinează la nord cu Italia.
d) 7 este mai mic faţă de 2+3.
e) Într-un triunghi isoscel bisectoarea este mediana.

2.Precizaţi rezultatul expresiilor de mai jos:


a) x+1,7; unde x este o variabilă reală ce conţine numărul 4;
b) x<=4; unde x este o variabilă întreagă ce conţine numărul 7;
c) a+1>3; unde a este o variabilă reală ce conţine numărul 3;
d) x/y+y/x<1, unde x şi y sunt variabile întregi care iau valorile 1,
respectiv 6;
e) (x<3) AND (x>7); unde x ia valoarea 5,4
f) (x<3) XOR (x>5); unde x ia valoarea 4,5

3. Ştiind că: p: 9+17≥2·13; q:2+7=3+6; r:7+15<2+10 precizaţi


valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) NOT p; NOT q; NOT r
b) p AND q; p AND r; q AND r;
c) p OR q; p OR r; q OR r;
d) p XOR q; p XOR r; q XOR r;
e) (NOT p) AND (NOT q)
f) ((NOT p) AND (NOT r)) AND q
g) (p XOR (NOT r)) XOR (r AND (NOT q))
4.Pentru ce valori ale lui x expresia: x+7=8*x ia valoarea true.
5.Acelaşi enunţ ca la problema anterioară
pentru expresia 2*x+3=6.

... INFOTEST 7
52
--- ALGORITMI ŞI OPERATORI ARITMETICI---

Pentru aflarea celui mai mare număr dintre două numere


naturale a şi b , notat cu max avem următorul algoritm:
Pas 1. Se stabilesc valorile lui a şi b.
Pas 2. Se verifică dacă a, b. În caz afirmativ se trece la pas 3,
altfel se trece la pas 5.
Pas 3. Se compară a cu b şi astfel dacă a>=b atunci max va fi
egal cu a, iar în caz contrar cu b.
Pas 4. Se scrie rezultatul max.
Pas 5. Sfârşit.

1. Urmând exemplul de mai sus scrieţi algoritmii folosind


limbajul pseudocod şi schemele logice pentru:
a) aflarea celui mai mic număr natural;
b) aflarea maximului a trei numere naturale.
c) calcularea a b , unde a  1.
2. Un elev cumpără x creioane cu a lei bucata şi y caiete cu b
lei bucata. Câţi lei a cheltuit elevul? Scrieţi un algoritm pentru
problema dată.
3. Să se calculeze 1+2+...+n.
4. Se dă un număr natural n. Verificaţi dacă el este par sau
impar.
5. Care este valoarea expresiilor:
a) (8*2) MOD 4
b) (5*3+2) DIV 6
c) 12306 MOD 10; 1230 MOD 10; 123 MOD 10; 12 MOD 10
d) 12306 DIV 10; 1230 DIV 10; 123 DIV 10; 12 DIV 10.
6 Pentru a obţine ultima cifră a unui număr ce operator folosim?
Care este expresia pe care o formăm pentru
aflarea numărului format din ultimele două cifre?

... INFOTEST 8
53
--- INSTRUCŢIUNEA DE ATRIBUIRE---

Forma generală: v:=expresie; (v este variabila de acelaşi tip cu


expresia).

Realizaţi programe în Turbo Pascal pentru următoarele cerinţe:


1. Se citesc laturile unui triunghi. Calculaţi perimetrul şi
semiperimetrul triunghiului. Cunoscând formula lui Heron pentru
aflarea ariei (S=sqrt(p(p-a)(p-b)(p-c)) afişaţi şi aria triunghiului.
2. Cunoscând latura l a unui pătrat, afişaţi perimetrul, aria şi
diagonala pătratului (d=a*sqrt(a)).
3. Se citeşte un număr de 3 cifre. Afişaţi suma (produsul) cifrelor
care compun numărul.
4. Se citesc de la tastatură două numere întregi. Afişaţi media
aritmetică, media geometrică şi armonică (2ab/(a+b)).
5. Cunoscând că suma primelor n numere este n(n+1)/2 să se
calculeze suma k+(k+1)+…+(n-1)+n.
6. Să se calculeze media semestrială la matematică ştiind că
elevul are 5 note la oral şi o notă în teză.
7. Se citeşte x de la tastatură. Calculaţi expresia E=5x 3+2x2-
9x+5.
8 Se citesc a, b de la tastatură. Calculaţi expresia E=2 5 a-7b+
2a  3
.
5b  3
9. Să se determine ultima cifră a sumei x+y, unde x şi y sunt
numere naturale de la tastatură.
10. Să se scrie un program care citeşte un număr de ani şi
calculează numărul de luni, zile şi ore corespunzătoare. Se
consideră un an că are 365 de zile.
11. Să se scrie un program care calculează aria unui trapez cu
lungimile bazelor şi cea a înălţimii citite de la
tastatură.

... INFOTEST 9
54
--- INSTRUCŢIUNILE DECIZIŢIONALE IF ŞI CASE---

1.Se citeşte un număr a. Verificaţi dacă este:


a) par;
b) este divizibil cu 5;
c) este pătrat perfect;
d) este prim;
2.Se citesc două numere a şi b de tip întreg. Afişaţi:
a) maximul (cel mai mare dintre acestea),
b) minimul (cel mai mic dintre acestea),
c) dacă b este divizor al lui a;
d) ultima cifră a lui a b
e) soluţia ecuaţiei de forma ax=b;
f) dacă sunt consecutive;
g) dacă a/b se simplifică;
h) care dintre ele sunt pare sau impare;
3.Se citesc trei numere a, b, c. Verificaţi dacă sunt:
a) laturile unui triunghi (a>0, b>0,c>0,si (a>b+c sau b>a+c sau
c>a+b);
b) pitagorice (a2=b2+c2 sau b2=a2+c2 sau c2=a2+b2);
c) în progresie aritmetică (a=(b+c)/2 sau b=(a+c)/2 sau
c=(a+b)/2);
4. Se citesc de la tastatură două numere a, b şi un operator op
dintre +,-,*,/. Se cere să se afişeze valoarea asociată expresiei a op
b.
5. Să se scrie un program care citeşte unul dintre numerele
1,2,3,4,5,6,7 şi să se afişeze ziua din săptămână corespunzătoare
cifrei respective.
6. Se cunosc numele şi media generală de la sfârşitul anului
şcolar pentru trei elevi. Se cere să se afişeze
numele acestora în ordinea descrescătoare a
mediei generale.

55
... INFOTEST 10
--- INSTRUCŢIUNILE REPETITIVE FOR, WHILE, REPEAT---

1.Se citeşte n (număr natural). Se cere să se efectueze suma şi


produsul primelor n numere naturale .
2.Se citeşte n (număr natural). Să se calculeze suma:
S:=1+1*2+1*2*3+…+1*2*…*n
3. Se citesc n numere întregi. Să se tipărească cel mai mare
număr citit.
4. Se cere să se verifice dacă un număr citit este prim sau nu.
5. Diana a depus la banca o sumă S lei. Dobânda este p% pe
lună. Ce sumă are Diana după k luni? Programul va citi S, p, k şi va
afişa suma cerută.
6. Se citesc două numere a şi b naturale. Afişaţi toate numerele
prime cuprinse între acestea.
7 . Aflaţi c.m.m.d.c şi c.m.m.m.c a două numere a şi b naturale.
8. Se citeşte un număr de 3 cifre. Afişaţi inversul lui (numărul
format din cifrele citite de la dreapta la stânga).
9. Fie n număr natural mai mic sau egal cu 64000. Determinaţi
cel mai mare număr polindrom mai mic sau egal cu n. Un număr se
numeşte polindrom dacă citind cifrele numărului de la stânga la
dreapta sau de la dreapta la stânga obţinem acelaşi număr.
10.Se citeşte un număr n natural (n<64000). Se cere să se
afişeze cel mai mare număr prim, mai mic sau egal cu n.
11. Se citesc două numere a şi b. Se cere să se verifice dacă ele
sunt gemene, adică dacă sunt prime şi diferenţa în modul este 2.
12. Se dau numerele întregi n şi k. Să se calculeze n k .
13. Să se calculeze suma primelor n numere pare. Adaptaţi
programul şi pentru suma numerelor impare.
14. Să se afişeze suma cifrelor unui număr cu cel mult nouă cifre
citit de la tastatură.

56
INDICAŢII ŞI SUGESTII

Clasa a V-a
1)250;696;5208;33;63;24;346;165;46;185 2)57;3)71 4)663 5)3
6)896 7)870 8)2015 9) 4 10) 60;40;85;15 11) 2 9;33;78; 212; 52; 612; 4;
53; 21259;4;315;33;2 12)729;216;16;20;9;40 13) 169;14) 0 15)1
TEST 1: 1)a)620 b)243 2)a)12 b)13 3a)330;331;332;333;334;b) 34
c)300 4a) 12 b)63
TEST 2:1a)150000 b)2 2a)x=2; y=2 b)l=16; L=64 3a) 63; 64; 65 66
67;68;69;70;71 b)300 4a)a=5; b=6; c=9 b)1800
TEST 3: 1b)s=4950 2)a 0,2,4,6,8,10 b) s=2550 3)7394-5836;
b)4173-2859=1314 4a)8889 b)20100
TEST 4 1) 150;130 2) 17 3) 51 4) 488 5) 1035; 205
6)xy=41,52,63,74,85,96; yx=14,25,36,47,58,69 7)101;314 8) 348 9)
3 solutii (1,18);(2,9);(3,6).
TEST 5: 1) 1 2) 3 4 3) 5101 > 5 83 ; 2 38 < 338 ; 2 53 < 4 29 . 4)
2 87  2 86  2 85 > 5 35  5 34 5)12 6)23n. 32n 7) 6 8)ultima cifra este 7 9) 8
TEST 6: 1) (0,2); (5,6); (7,4) ;(3,8) (2,0) 2) 7 n+1(73-72+7-1) 3) 15 si
60; 30 si 45 4) 6 si 36; 12 si 18 5) 32, 33 6) 72 si 84 ;12 si 504 7)
A={5130,5430, 5730, 5235, 5535,3835}; B={5130,5430;5730} 8)
A={0,1,2,5,8,17}; B={3,5,7,17) 9)
TEST 7: 1)a)6,6 b)186,032 c)1,31 d)0,09 e)27,599 f)32,6
2)a)259,37b)23,6 3)a)a<b b)0,950 4)a)1 şi 8 b)1,3,2 c)8 5)95,26;
143,59
TEST 8: 4)cel mai mare este 3/2 si cel mai mic 2/5 6) x=6; y=0; 7)
n=12, 13,14,15,16,17
4
TEST 9: 1) a/a+1;a+1/a+2; a+2/a+1; a+1/a 2) 8/27 3) 16 4) 10
21
1 9 2 13 1
5) E=  6) 7) 1 8) 9) 105
30 14 5 36 21
TEST 10: 1) A={1,2,3,4,5} card A=5 ; B={-1,0,1,2,3,4,5), card B=7;
C=Ǿ , card C=0, D={3,6,9,12,15,18) card D=6. 3) A  B ={0,1,2, 3,4,
5, 7, 9,11,13,15}, A  B  {1,3,5}; A \B= {0,2,4} 4) A={1,3,5,7};
B={1,3, 9} C={1,9,25,49} 5) A are 4 elemente; B are 6 elemente 6)
x=5, y=3 7) A  B  Ǿ 8) A={1,2,3,4} si B={3,4,5,6} 9) Ǿ 10)a)
A={1,2} B={0,3,4} b) Ǿ {1},{2}{1,2}
57
TESTUL 11: 1)367 2)14; 58 3)5130,5430,5730,5235,5535;5835 4)
(15,210); (30,105) 5) A= {2,3,4,6,12} B={1,6} 6) (1,14); (4,14);
(21,14) 7) 1;360 8) 2430 , 2232,2034,2934, 2736 2538 9) 2 3  3 
83;
23  32  5; ) 2  3  53; 10 a) 1,3,5,7,9 b)2022,2322, 2622, 2922,
4224, 4524, 4824
TESTUl 12: 2) ultima cifra este 0 3) Numarul este 986986 4) 4 5)
3,5,9 6) 17,19 8) 64 9)1743, 4317 10) 2n+1 3n+113
TESTUl 13: 1)x=51 2a) x=12; b) x=3 3) c=17 4) x=1035 5) 10 6)
x=10 7) x=1) 8) 20 9) x=8
TESTUL 14: 1) 119; 73 2) 176 3) a=16 b=12, c=4 4) 5 5) 150000,
450000 6) 10 7) a=1, b=18;a=2, b=9; a=3, b=6 8) 0,8,16,24, 32, 40,
48 9) 402
TESTUL 15: 13) 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,… 14) cmmdc
(a,b)=1;
2 5 15 32 b 8
TESTUL 17: 1) ; b) ; 2)  3) a) x=9, b) x=4 c) x=1 d)
5 2 32 15 a 3
x=9 5) 50%; 25%; 40%
TERSTUL 18: 2) c)L=9 cm; l=7,5 cm A=67,5 cm2
TESTUL 20: 4) 400 5) 650 6) 1300 7) 300 10) 200;700 14) 3600
TESTUL 21: 2) 900 3) 1800 7) 450 8)450 28) MN=5 cm 29) 123 mm
30) 158 mm 31) 400 32) 12 cm2
TESTUL 22: 2) 3600 3) 1100 8) 60 cm2 9) 40 cm2 10) 40 cm2
TESTUL 23: 4) 600
TESTUL 24: Id) 48038’24”
TESTUL 25: 1)2 2) 34 3) 113/60 4) 7 5) 61,72,83,94 6) x=1 7) 2 95 8)
4501 9) 3 solutii (2,109) (2,331) (2,997) 10)2 11) I=121, D=2168 12)
b) 7 cm c) 5 cm
TESTUL 26: 1) 0,03 2) 3/5 3) 0,(6) 4) 10 o sau 600 5) 15 zile 6) 60
 n 1zerouri
 
5 n
* (10 n
 2 ) 5 n
 10 ............02
cm3 7) x=10 8) x=5 9) 4500 10) a) n  n ,
3 (5  10 ) n
3  10
 ..........
  ...05
n 1 zerouri

5 5;1  0  .........  0  33  5  10..........02 divizibil cu 15 şi


n n

3 n  10............05 divizibil cu 15  fracţia se simplifică cu 15.

58
2
19  20  1  199  1000
b) x    190  x  10000  x  ; 11) a) ANMD şi
2  2  19
NBCM sunt pătrate  AANMB=ANBCM=50/2=25cm2  AD=5cm,
AB=10cm, PABCD=30cm; b)100cm; c) 15cm; d) 20cm; 12)
1983  3  661; N  5 n  5 4  3 n  2 n  5 n  3 n  3 2  2 n  2 2 
2 n  3 n  5 n  5 4  2 2  3 2    2  3  5  625  36   30 n  661  3 n  661  10 n
n

Se observă că 1983 N pentru orice n N *


............................................................................................................

INFOTEST1:1)1.Intel;2.Monitor;3.Mouse;4.Imprimanta;5.Bila;
MEMORIA 2)CAPSLOCK
INFOTEST 2:PROCESOR;
INFOTEST 3: 1)Unitatea centrală capul;Monitor ochii;
Tastatura buzele;Mouse mâna; Imprimantă picioarele.
3)1.Shift 2. Enter 3.Numlock 4.Insert 5.Pageup 6.Alt7. Insert 8. End
9. Tab10.Ctrl11.Home12.Tab13. Pagedown 14. Enter 15. Insert
Semnul întrebării.
INFOTEST 4:1)BACKSPACE 2)1.Pageup2.Numlock3.Shift4.Delete
5.Insert ENTER.
INFOTEST 5:3a) 1100(2) b) 11001(2) c) 110,01001 d) 110(2) e)
10010,01001
INFOTEST 6: 1a)NU b)T c)F d)F e)T 2a)5.7 b)F c)T d)F e)F f)F
3a)F,F,T b) T,F,F 4) 1 5)1.5
INFOTEST 7: 3)n(n+1)/2 5)a) 0 b) 2 c) 6,0,3,2 d) 1230, 123, 12, 1
INFOTEST 8:
1)Program Heron;
Var a, b, c, p,sp, s: real;
Begin
Write (‘Introduceti laturile triunghiului:’); Readln (a,b,c);
P:=(a+b+c); sp:=(a+b+c)/2; A:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
Write(‘ Perimetrul este:’, p:4:2);
Write(‘ Semiperimetrul este:’, sp:4:2);
Write (‘ Aria este:’, s:4:2);
Readln

59
End.
9)Program noua;
Uses crt;
Var x,y:integer;
S: longint;
Begin
Clrscr;
Write (‘x=’); readln(x);
Write (‘y=’); readln (y);
S:=x+y;
Writeln (‘Ultima cifra a sumei’, x,’+’,y,’este’,s mod 10);
Readln
End.
INFOTEST 9: 6)
Program sase;
Var nu1, nu2, nu3:string;
M1,m2,m3: real;
Begin
Write(‘nu1=’); Readln(nu1);
Write(‘m1=’); Readln(m1);
Write(‘nu2=’); Readln(nu2);
Write(‘m2=’); Readln(m2);
Write(‘nu3=’); Readln(nu3);
Write(‘m3=’); Readln(m3);
If m1>m2 then if m2>m3
then writeln (nu1,’ ‘,nu2, ‘ ‘, nu3)
else if m1>m3 then writeln (nu1,’ ‘,nu3, ‘ ‘, nu2)
else writeln (nu3,’ ‘,nu1, ‘ ‘, nu2)
else if m1>m3 then writeln (nu2,’ ‘,nu1, ‘ ‘, nu3)
else if m2>m3 then writeln (nu2,’ ‘,nu3, ‘ ‘, nu1)
else writeln (nu3,’ ‘,nu2, ‘ ‘, nu1);
readln
End.
INFOTEST 10:
Program doi;
uses crt;
var n,I,s,p:Integer;
60
Begin
Clrscr;
Write (‘n=’);Readln (n);
s:=0; p:=1;i:=1;
repeat
p:=p*I;
s:=s+p;
i:=i+1;
until i>n;
writeln (‘s=’,s); Readln End.
Program sapte;
var a,b,x,y:integer;
Begin
Write(‘a=’); Readln(a); Write(‘b=’); Readln(b);
x:=a; y:=b;
while x<>y do if x>y then x:=x-y
else y:=y-x;
Write(‘cmmdc(‘,a,’,’,b,’)=’,x);
Readln; End.

Program paisprezece;
Var n,ninv:longint;
Begin
Write(‘n=’); readln(n); Ninv:=0;
While n<>0 do begin
Ninv:=ninv*10+n mod 10;
N:=n div 10;
End;
Writeln(‘ninv=’, ninv);readln;
End.

61

S-ar putea să vă placă și