Sunteți pe pagina 1din 13

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie

Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea


Capacităţii Administrative"

PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE

1) Institutia Primaria municipiului Bailesti


initiatoare
2) Formularea Poluarea mediului inconjurator ca urmare a depozitarii deseurilor in locuri neamenajate
problemei
In Romania, infiintarea, organizarea, gestionarea si coordonarea serviciului de salubrizare a localitatilor reprezinta competenta
exclusiva a autoritatilor deliberative a unitatilor administrative teritoriale (Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a
localitatilor).
Sistemul de colectare a deseurilor la nivelul municipiului are urmatoarele caracteristici:
- deseurile se colecteaza neselectiv prin actualul sistem, cu cateva exceptii in zona “blocuri”;
- in zona “blocuri” au fost amenajate 10 platforme de colectare, dotate cu containere metalice de 1,1 mc (cate 3-4 pe fiecare
platforma); colectarea se realizeaza neselectiv; cu toate acestea, in interiorul platformelor a fost amenajat cate un spatiu
pentru colectarea deseurilor din plastic; pentru aceasta zona, sunt incheiate contracte intre societatea de salubritate si cele
10 asociatii de proprietari existente in municipiu;
- pentru institutiile publice au fost amenajate 8 platforme de colectare, dotate cu containere metalice de 1,1 mc;
- pentru zona “case” dotarea cu pubele este deficitara, lucru reflectat si de numarul mic de contracte incheiate cu populatia
(aproximativ 2300, dintr-un maxim de 5376)
- colectarea se realizeaza cu 3 autogunoiere cu o capacitate de 16 mc fiecare.

In urma studiului realizat la nivelul municipiului pe un esantion de 200 de respondenti, a reiesit ca, desi populatia apreciaza
sistemul de colectare a deseurilor ca eficient (74%) si foarte eficient (24%), numai 38% au incheiat contracte cu societatea de
salubritate, restul de 62% fiind in afara sistemului de colectare.

Dumneavoastră personal aţi încheiat contract cu firma de salubritate?

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

De asemenea, un procent foarte mare dintre respondenti, respectiv 64%, declara ca depoziteaza resturile menajere intr-o zona
izolata din curte, iar 3% admit chiar ca le abandoneaza la marginea orasului.

Unde aruncaţi de obicei resturile menajere şi obiectele nefolositoare?

Acest fenomen a condus la aparitia unui depozit necontrolat, la marginea orasului, unde sunt depozitate si incinerate deseurile
care provin de la generatorii din municipiu, fapt care conduce la cresterea gradului de poluare a aerului, solului si apei, cu
consecinte negative asupra populatiei. De asemenea, faptul ca un numar mare de respondenti declara ca depoziteaza desurile
intr-o zona izolata din curte, ne conduce la premisa ca locuitorii din zona “case”, incinereaza aceste deseuri, sporind astfel
poluarea din municipiu.

Un alt element important este cel legat de lipsa, pana in momentul de fata, a unei actiuni sustinute de constientizare a populatiei

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

in problema colectarii deseurilor si a pericolului pe care il reprezinta depozitarea necontrolata.


In acelasi timp, s-a constatat si o lipsa a actelor de reglementare de nivel local, care sa trateze problema colectarii deseurilor, in
sensul cresterii numarului de utilizatori ai sistemului de salubritate care incheie contracte si achita contravaloarea serviciilor, in
conditiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor si a Legii nr.51/200 privind serviciile comunitare de
utiliati publice.

O problema majora identificata la nivelul municipalitatii este cea referitoare la Statia de transfer prevazuta in Master Planul
2008-2038 pentru sistemul integrat de gestionare a deseurilor la nivelul judetului Dolj. Aceasta statie de transfer, propusa
a functiona chiar in municipiul Bailesti ar avea rolul de a prelua deseurile din municipiu, urmand ca, dupa compactare, acestea
sa fie transportate la depozitul ecologic de la Mofleni. In lipsa acestei statii, autoritatea locala este obligata sa realizeze
transportul cu autogunoierele de 16 mc din dotare, pe o distanta de aproape70 de km (140 de km dus-intors), pana la depozitul
ecologic, fapt ce determina a crestere a costurilor de operare ale sistemului de salubritate si, implicit, a pretului final platit de
utilizatori. Pana la realizarea acestei statii, in analiza de fata au fost luate in calcul costurile cu transportul deseurilor pe ruta
Bailesti – Mofleni si retur.

3) Denumirea Imbunatatirea sistemului municipal de gestionare a deseurilor – “Un Bailesti curat”


politicii
4) Scop Reducerea poluarii mediului inconjurator

5) Obiective Obiectiv general


generale/obiec Reducerea cantitatii de deseuri depozitate in locuri neamenajate
tive specifice
Obiectiv specific 1
Implementarea unui sistem eficient de colectare selectiva a deseurilor

Obiectiv specific 2
Constientizarea generatorilor cu privire la pericolul poluarii cu deseuri a mediului inconjurator

6) Beneficiari Beneficiari directi:


- populatia

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

- agentii economici
- institutiile publice
Beneficiari indirecti:
- primaria
- agentii de salubrizare

7) Variante de
solutionare Varianta 1 Impact 1 Buget estimat 1
Implementarea unui sistem de
colectare selectiva a deseurilor, Economic Costurile de operare anuale:
din Usa in Usa
Costurile de investitie in cazul acestei variante sunt de Taxe depozit ecologic:
A. Dotarea cu pubele/containere 1.063.763,21 lei, fiind cele mai ridicate dintre variantele 50577.68 lei
Aceasta varianta presupune analizate. Transport extern (la depozitul
dotarea cu 3 containere/pubele ecologic) carburant: 18672.50
pentru: lei
1. plastic Numar Pret unitar Pret unitar Total lei
2. hartie/carton euro lei Transport intern: 3194.40 lei
3. deseuri nesortate Pubele 10928 23 97.34 1063763.21
120 l
Alte cheltuieli (mentenanta,
TOTAL 1063763.21
Pentru zona „case” vor fi utilizate, U-U revizii si reparatii, asigurari):
pentru fiecare gospodarie, cate 3 10000 lei
europubele de 120 litri, marcate Social
distinct, pentru fiecare tip de - cresterea gradului de incredere a populatiei in Personal: 25000 lei
deseu. capacitatea APL de a raspunde nevoilor
comunitatii TOTAL: 107444.58 lei
Pentru zona ”blocuri” (60 blocuri, Din datele culese in urma Studiului sociologic realizat la
1642 apartamente – aproximativ nivelul municipiului Bailesti a rezultat faptul ca populatia
5000 de locuitori), vor fi utilizate, ar utiliza, in procent de 100%, un sistem de colectare
pe cele 10 platforme de colectare selectiva a deseurilor, 85% dintre acestia considerand

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

existente, containerele existente, potrivita solutia de montare a pubelelor pentru fiecare


doua dintre acestea urmand a fi locuinta in parte. Varianta de colectare din Usa in usa
marcate distinct, pentru plastic, raspunde in cea mai mare masura asteptarilor acestora,
respectiv hartie/carton. gradul de acceptare si sustinere din partea populatiei
fiind cel mai ridicat dintre cele 3 variante.
Prin acesta se obtine cea mai mare
rata de colectare, de pana la 80%, - constientizarea populatiei cu privire la riscurile
atat pentru plastic, cat si pentru poluarii cu deseuri
hartie/carton. Iu urma studiului realizat la nivelul primariei Bailesti, a
rezultat faptul ca 62% dintre respondenti nu au incheiat
B. Transportul contract cu serviciul de salubritate. De asemenea, la
Intrucat vor fi utilizate doar intrebarea „Unde aruncati de obicei resturile menajere si
containere de 1,1 mc si pubele de obiectele nefolositoare?”, 64% din cei intervievati
120 de litri, nu este necesara o raspund „Intr-o zona izolata din curte”, iar 3%
investitie suplimentara, colectarea raspunzand chiar „Intr-o zona marginasa a orasului”,
urmand a fi realizata cu cele 3 neutilizand pubelele/containere din localitate. Aceste
autogunoiere compactoare de 16 raspunsuri indica faptul ca o mare parte din cetateni nu
mc. este constienta de pericolul pe care il reprezinta arderea
sau depozitarea necontrolata a deseurilor. In cadrul
C. Campanie de informare si Campaniei de informare si sensibilizare sunt prevazute
sensibilizare a populatiei actiuni care vor determina modificarea comportamentului
Colectarea din Usa in usa necesita populatiei, in sensul constientizarii efectelor negative ale
un efort mai redus de informare si poluarii asupra sanatatii si cresterea gradului de acceptare
sensibilizare a populatiei, si utilizare a sistemului de colectare a deseurilor. In
comparativ cu colectarea Mixta si aceasta varianta, campanile de informare au intensitatea
mai ales cu cea prin Aport cea mai scazuta dintre cele trei analizate;
voluntar.
- educarea copiilor in spiritul respectului fata de
Se au in vedere urmatoarele tipuri mediul inconjurator
de actiuni: Aceasta componenta are, evident, efecte pe termen lung,
- emisiuni la postul local de
Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

televiziune (CONYSAT) producand schimbari pozitive la nivelul mentalitatii si


- emisiuni la postul local de comportamentului copiilor. Pregatirea acestora in sensul
radio, precum si la cel utilizarii sistemului de colectare selectiva si, mai general,
regional (Radio Craiova) in sensul respectului fata de mediul inconjurator, va
- articole in presa locala determina o crestere a gradului de constientizare si
(Gazeta de Bailesti) implicare in rezolvarea problemelor comunitatii.
- intalniri ale In ceea ce priveste nivelul pretului platit de populatie
reprezentantilor primariei pentru serviciile de salubritate, acesta este estimat la 5.74
cu cetatenii si cu lei/persoana/luna, fiind cel mai ridicat dintre cele trei
reprezentantii asociatiilor variante.
de proprietari
- intalniri ale Ecologic
reprezentantilor asociatiilor Din datele Agentiei de protectie a mediului, preluate in
de proprietari (presedinti si Strategia de dezvoltare a judetului Dolj 2007-2013, la
administratori) cu membrii nivelul municipiului Bailesti si zonele apropiate, sunt
acestora, in vederea identificate o serie de riscuri de poluare:
informarii si sensibilizarii 1. Poluarea apei de suprafata
- tiparirea si distribuirea de Municipiul Bailesti si platforma industriala (utilitati
pliante informative catre publice, activitati si servicii industriale), ce afecteaza raul
populatie (programul de Balasan, sunt incadrate in categoria zona critica;
transport, avantajele De asemenea, in avalul localitatii Bailesti, pe cursul
financiare, sociale si raului Balasan, calitatea apei este deteriorata.
ecologice) 2. Calitatea aerului
- actiuni in scoli pentru Nu exista informatii care sa includa municipiul Bailesti
educarea copiilor in spiritul in categoria zonelor critice. Cu toate aceste, in zona
colectarii selective si depozitului necontrolat, este prezent un miros neplacut,
respectului fata de mediul ca urmare a descompunerii deseurilor.
inconjutaror (actiune 3. Calitatea solului
permanenta) Printre sursele de poluare a solului la nivelul
- informatii postate pe site-ul municipiului Bailesti este mentionat depozitul urban

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

Primariei Bailesti neecologic. De asemenea, in categoria siturilor


contaminate este inclus si depozitul de deseuri de la
D. Elaborarea unor acte locale Bailesti.
de reglementare in domeniul
deseurilor Prin implementarea unui sistem de colectare selectiva din
- intalniri cu consilierii locali Usa in usa se preconizeaza o diminuare treptata, a
in vedere sustinerii cantitatii de deseuri supusa arderii in gospodarie, in
propunerii de PP paralel cu reducerea, pana la disparitia totala, a deseurilor
- elaborarea unor HCL depozitate in locuri neamenajate. Disparitia acestor
privind: nivelul taxei de factori poluatori va avea un impact pozitiv asupra apelor
salubritate, a de suprafata, a calitatii aerului si a solului. Intrucat
contraventiilor in cazul aceasta varianta prezinta cel mai mare grad de colectare,
depozitarii deseurilor in la care populatia adera cel mai rapid, impactul ecologic
locuri nepermise sau a poate fi apreciat ca cel mai ridicat dintre cele trei
neincheierii contractului de variante. Imbunatatirea factorilor de mediu reduce riscul
salubritate. imbolnavirii animalelor, impiedica reducerea faunei si
are consecinte pozitive asupra sanatatii populatiei.

Varianta 2 Impact 2 Buget estimat 2


Implementarea unui sistem de Economic Costurile anuale de operare:
colectare selectiva a deseurilor, Costurile de investitie in cazul acestei variante sunt de
prin Aport Voluntar 149315.54 lei. Taxe depozit ecologic:
54277.61 lei
Aceasta varianta presupune: Numar Pret unitar Pret unitar Total
A. Dotarea cu pubele/containere euro lei Transport extern (la depozitul
Pubele 120 l 176.00 23.00 97.34 17132.35 ecologic) carburant: 20020 lei
1. colectarea deseurilor nesortate Containere 140.00 252.00 1066.54 149315.54
plastic 1.1 mc
se realizeaza din Usa in usa, prin Transport intern: 3194.40 lei
dotarea populatiei cu pubele sau TOTAL 149315.54
A-P
containere. In cazul primariei Alte cheltuieli (mentenanta,

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

Bailesti, zona „blocuri” este deja Social revizii si reparatii, asigurari):


dotata cu containerele necesare; - cresterea gradului de incredere a populatiei in 10000 lei
zona „case”, care cuprinde 5376 capacitatea APL de a raspunde nevoilor
de gospodarii, este acoperita de comunitatii Personal: 25000 lei
5200 de pubele, fiind necesara Din datele culese in urma Studiului sociologic realizat la
achizitionarea a inca 176 pubele. nivelul municipiului Bailesti a rezultat faptul ca populatia TOTAL: 112442.01 lei
ar utiliza, in procent de 100%, un sistem de colectare
2. pentru colectarea selectiva este selectiva a deseurilor, varianta de colectare prin Aport
necesara infiintarea, in diferite voluntar fiind preferata de 41% dintre respondenti.
zone ale orasului, a unor centre de In ceea ce priveste nivelul pretului platit de populatie
colectare voluntara, care sa fie pentru serviciile de salubritate, acesta este estimat la 5.33
dotate cu pubele/containere pentru lei/persoana/luna, fata de 5.74 lei/persoana/luna in
plastic si hartie/carton varianta din usa in usa si fata de 5.29 lei/persoana/luna in
varianta mixta, situandu-se, deci, la un nivel mediu.
Pentru o colectare eficienta, in - constientizarea populatiei cu privire la riscurile
zonele urbane (zona „blocuri”) poluarii cu deseuri
densitatea containerelor de Iu urma studiului realizat la nivelul primariei Bailesti, a
colectare trebuie sa fie de rezultat faptul ca 62% dintre respondenti nu au incheiat
aproximativ 1 container/500 de contract cu serviciul de salubritate. De asemenea, la
locuitori, iar pentru zonele cu intrebarea „Unde aruncati de obicei resturile menajere si
habitat dispersat (zona „case”) de obiectele nefolositoare?”, 64% din cei intervievati
aproximativ 1 container/200 de raspund „Intr-o zona izolata din curte”, iar 3%
locuitori. raspunzand chiar „Intr-o zona marginasa a orasului”,
neutilizand pubelele/containere din localitate. Aceste
Pentru zona ”blocuri” (60 blocuri, raspunsuri indica faptul ca o mare parte din cetateni nu
1642 apartamente – aproximativ este constienta de pericolul pe care il reprezinta arderea
5000 de locuitori), vor fi utilizate, sau depozitarea necontrolata a deseurilor. In cadrul
pe cele 10 platforme de colectare Campaniei de informare si sensibilizare sunt prevazute
existente, containerele existente, actiuni care vor determina modificarea comportamentului
doua dintre acestea urmand a fi populatiei, in sensul constientizarii efectelor negative ale

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

marcate distinct, pentru plastic, poluarii asupra sanatatii si cresterea gradului de acceptare
respectiv hartie/carton. si utilizare a sistemului de colectare a deseurilor. In
cadrul acestei variante, campaniile de informare au cea
In zona „case” locuieste o mai mare intensitate dintre cele trei analizate.
populatie de aproximativ 14.000
persoane, astfel ca necesarul de - educarea copiilor in spiritul respectului fata de
containere este de 70 pentru mediul inconjurator
fiecare tip de deseu colectat, adica Aceasta componenta are, evident, efecte pe termen lung,
140 containere 1,1 mc producand schimbari pozitive la nivelul mentalitatii si
comportamentului copiilor. Pregatirea acestora in sensul
Prin aceast sistem se obtine o rata utilizarii sistemului de colectare selectiva si, mai general,
de colectare de aproximativ 40% in sensul respectului fata de mediul inconjurator, va
(jumatate fata de varianta din Usa determina o crestere a gradului de constientizare si
in Usa), atat pentru plastic, cat si implicare in rezolvarea problemelor comunitatii.
pentru hartie/carton.
Ecologic
B. Transportul Ca si la varianta anterioara, prin implementarea unui
Ca si la varianta anterioare, sistem de colectare selectiva prin Aport voluntar, se
intrucat vor fi utilizate doar preconizeaza o diminuare treptata, a cantitatii de deseuri
containere de 1,1 mc si pubele de supusa arderii in gospodarie, in paralel cu reducerea,
120 de litri, nu este necesara o pana la disparitia totala, a deseurilor depozitate in locuri
investitie suplimentara, colectarea neamenajate. Disparitia acestor factori poluatori va avea
urmand a fi realizata cu cele 3 un impact pozitiv asupra apelor de suprafata, a calitatii
autogunoiere compactoare de 16 aerului si a solului. Cu toate acestea, intrucat aceasta
mc varianta prezinta cel mai scazut grad de colectare, la care
populatia adera cel mai greu, impactul ecologic poate fi
C. Campanie de informare si apreciat ca cel mai scazut dintre cele trei variante.
sensibilizare a populatiei Imbunatatirea factorilor de mediu reduce riscul
Colectarea prin Aport voluntar imbolnavirii animalelor, impiedica reducerea faunei si
necesita cel mai mare efort de are consecinte pozitive asupra sanatatii populatiei.
informare si sensibilizare a
Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

populatiei, comparativ cu
colectarea Mixta si mai ales cu cea
din Usa in usa. Sunt prevazute
aceleasi actiuni ca si la varianta 1,
insa intensitatea si frecventa
acestora este mult mai mare.

D. Elaborarea unor acte locale


de reglementare in domeniul
deseurilor
Aceasta componenta are aceleasi
caracteristici ca si in varianta
anterioara, respectiv:
- intalniri cu consilierii locali
in vedere sustinerii
propunerii de PP
- elaborarea unor HCL
privind: nivelul taxei de
salubritate, a
contraventiilor in cazul
depozitarii deseurilor in
locuri nepermise sau a
neincheierii contractului de
salubritate.

Varianta 3 Impact 3 Buget estimat 3


Implementarea unui sistem Mixt Economic Costurile anuale de operare:
de colectare selectiva a Costurile de investitie in cazul acestei variante sunt de
deseurilor 597963.2 lei. Taxe depozit ecologic:

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

Aceasta varianta presupune 52663.36


imbinarea variantelor din Usa in Pubele 5376.00 23.00 97.34 523315.43
usa si prin Aport voluntar. Astfel, 120 l Transport extern (la depozitul
Containere 70.00 252.00 1066.54 74657.77
plasticul va fi colectata din Usa in 1.1 mc
ecologic) carburant: 19442.50
usa, in timp ce hartia/cartonul va fi lei
TOTAL M 597973.20
colectate prin centrele de colectare
voluntara, ca la varianta prin Aport Transport intern: 3194.40 lei
voluntar. Social
Impact social Alte cheltuieli (mentenanta,
A. Dotarea cu pubele/containere - cresterea gradului de incredere a populatiei in revizii si reparatii, asigurari):
Pentru zona ”blocuri” (60 blocuri, capacitatea APL de a raspunde nevoilor 10000 lei
1642 apartamente – aproximativ comunitatii
5000 de locuitori), vor fi utilizate, Din datele culese in urma Studiului sociologic realizat la Personal: 25000 lei
pe cele 10 platforme de colectare nivelul municipiului Bailesti a rezultat faptul ca populatia
existente, containerele existente, ar utiliza, in procent de 100%, un sistem de colectare TOTAL: 110300.26 lei
doua dintre acestea urmand a fi selectiva a deseurilor, varianta de colectare prin Aport
marcate distinct, pentru plastic, voluntar fiind preferata de 41% dintre respondenti, iar
respectiv hartie/carton. varianta din Usa in usa de 40% dintre acestia. De
asemenea, din punct de vedere al suportabilitatii
Pentru zona „case” vor fi utilizate, financiare, varianta Mixta este mai ieftina decat ambele
pentru fiecare gospodarie, cate o variante (5.29 lei/persoana/luna fata de 5.33
europubela de 120 litri, pentru lei/persoana/luna, in varianta prin Aport voluntar si fata
plastic. de 5.74 lei/persoana/luna in varianta din Usa in usa)
De asemenea, pentru colectarea
hartiei/cartonului, sunt necesare 70 - constientizarea populatiei cu privire la riscurile
de containere de 1.1 mc (o rata de poluarii cu deseuri
1 container/200 de locuitori). Iu urma studiului realizat la nivelul primariei Bailesti, a
Prin acest sistem se obtine o rata rezultat faptul ca 62% dintre respondenti nu au incheiat
de colectare de pana la 80% pentru contract cu serviciul de salubritate. De asemenea, la
plastic, si de aproximativ 40% intrebarea „Unde aruncati de obicei resturile menajere si
obiectele nefolositoare?”, 64% din cei intervievati
Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

pentru hartie/carton. raspund „Intr-o zona izolata din curte”, iar 3%


raspunzand chiar „Intr-o zona marginasa a orasului”,
B. Transportul neutilizand pubelele/containere din localitate. Aceste
Ca si in cazul primelor doua raspunsuri indica faptul ca o mare parte din cetateni nu
variante, intrucat vor fi utilizate este constienta de pericolul pe care il reprezinta arderea
doar containere de 1,1 mc si sau depozitarea necontrolata a deseurilor. In cadrul
pubele de 120 de litri, nu este acestei variante, campaniile de informare au o
necesara o investitie suplimentara, intensitate medie (situandu-se intre primele doua
colectarea urmand a fi realizata cu variante).
cele 3 autogunoiere compactoare
de 16 mc. In cadrul Campaniei de informare si sensibilizare sunt
prevazute actiuni care vor determina modificarea
C. Campanie de informare si comportamentului populatiei, in sensul constientizarii
sensibilizare a populatiei efectelor negative ale poluarii asupra sanatatii si cresterea
Colectarea prin Aport voluntar gradului de acceptare si utilizare a sistemului de
necesita un efort mediu informare colectare a deseurilor.
si sensibilizare a populatiei, (mai
sustinuta decat in cazul colectarii - educarea copiilor in spiritul respectului fata de
Usa in usa, dar mai redusa decat in mediul inconjurator
cazul colectarii prin Aport Aceasta componenta are, evident, efecte pe termen lung,
voluntar. producand schimbari pozitive la nivelul mentalitatii si
Sunt prevazute aceleasi actiuni ca comportamentului copiilor. Pregatirea acestora in sensul
si in cazul variantelor anterioare, utilizarii sistemului de colectare selectiva si, mai general,
dar cu frecventa si intensitate in sensul respectului fata de mediul inconjurator, va
medie. determina o crestere a gradului de constientizare si
implicare in rezolvarea problemelor comunitatii.
D. Elaborarea unor acte locale
de reglementare in domeniul Ecologic
deseurilor Ca si la variantele anterioare, prin implementarea unui
sistem de colectare selective mixta, se preconizeaza o
Aceasta componenta are aceleasi
Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMANIEI Inovaţie în administraţie
Fondul Social European Ministerul Administraţiei şi Internelor Programul Operaţional "Dezvoltarea
Capacităţii Administrative"

caracteristici ca si in varianta diminuare treptata, a cantitatii de deseuri supusa arderii


anterioara, respectiv: in gospodarie, in paralel cu reducerea, pana la disparitia
- intalniri cu consilierii locali totala, a deseurilor depozitate in locuri neamenajate.
in vedere sustinerii Disparitia acestor factori poluatori va avea un impact
propunerii de PP pozitiv asupra apelor de suprafata, a calitatii aerului si a
- elaborarea unor HCL solului. Aceasta varianta presupune un grad mediu de
privind: nivelul taxei de colectare, astfel ca impactul ecologic poate fi apreciat ca
salubritate, a fiind mediu. Imbunatatirea factorilor de mediu reduce
contraventiilor in cazul riscul imbolnavirii animalelor, impiedica reducerea
depozitarii deseurilor in faunei si are consecinte pozitive asupra sanatatii
locuri nepermise sau a populatiei.
neincheierii contractului de
salubritate.

8) Procesul de Organizatii, institutii consultate Rezultatele consultarii


consultare

9) Varianta de Prezentarea variantei Termene preconizate de realizare Buget estimat


solutionare - beneficii/riscuri
recomandata - impact detaliat
- grupuri vizate
- modalitati si termene de
monitorizare/ evaluare
- indicatori de performanta

Procese decizionale eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România, cod SMIS 2284
Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional “Dezvoltarea Capacită ii Administrative”