Sunteți pe pagina 1din 325

INSTITUTUL DE CONSTRUCTn BJCUR'ESTt

STRUCTII

, _, _

DIN

BETON ARMAT

,BUCUR"-E$TI 1'981

::t;.'

.

,JiA",.!E Il t ...

'~fI ,P\f,~~ I. ,lnsti,lUIiLllt d" C:QASi~'fi~lii Blu:Clne.t!fi F;a~It~,1;iIi~'i,J !!Ie ~!U~~ii il!;t"U.ilf.idl:lSldi'i.ie~i iI!g~ilil;~W ~lecti'lli ,lnli~t1! ilf!llij IIt-jiV

.

lB'l,lle U\1i,~~1 1'9~81' ......

ID.f&Iil;tn;~, i'i;e 1i!a~~f1Jtbo,i d m

s~ d:iAc.!!ii'it:ij1; 11:1·~~.a ·l'JiQm:l;;r'~;::f:ii.! <dm '!:ie'1iiQn ~It ilI'.illl'! Ii:!: .lj:"'!I1 e.lPiMi~l:;, ,ElI;tI1tll-p.lL1- oaa,lit.pi!I ,~lli:t,n. ]~~J..i!' .!tl.i;;:JC!i.!;!1i1n~ M1i!B Be,ere ~e ~&I1~T"'t'8~:1l;;e,~

P:r.t;~,e:nta 1:1l(!!srnu'1IJ cWliB1ii,"hd,1\i' _PrW 'part1! i!. ~1n'1Iitt:!.i11 "'CQU~:J!iDQ';U d-:f.,Q, bet,on~~til Fti1.",e~1;; h ruU.l :Ifi lii'i, IV,I "'iI!lite 'Et iMI,Ul.tea ~iilM:trM1H 01V::!.1e·~ 1ndllSl:.Jl"ii9!le: ;.ia:~1.aIQllI!i dl1i:l Insrt:n~:~-ul. d~ 'Co:DIStri.!K!~li lIueur.i!I~ti. A:e1ft&-a;'Il,i'l'; ~T.t,a c'P:pr~iC!d.e- 5 'li1ia:p.ttol'i! d~ Qan.. ·nulllil a!:m:.U,.., za~ii cc-mgfo:rtttte.e !ll~~,i:l'b!!lOl' (l·e 'bet,QI~ ·~t a dOllJtni,ia,l ·1.M11UJ~1(1 lA· _ b~e>ii:.ri B>taUes .!IlQ~~~Clll (ii:~~c::~t:cue §Ii ldbmlhc,iil'1 c1"cU>tiEl . .it&r .U'.~;~t,l\l~le ~ ~:ap.U~l:etnite.ed a,blni;! Itte.le-~.l :a:~bil:tr!l:«!t,~u..e db lIet:,W:!i'

:rmat .moirlol:1't: Ill.ldi m;"-t~,1" ~!!r~1 ~erel1 lijI'lpl~e ..

Pr~! c!3:p1 tf.il are· CI! obie.·et :s.A ;!e:il,'Voite etm,!!I,I',i!t:,11!l:~I!!!];!I!I!. Ita ~ur.lil~l. de ~e~o~ ~t. !P'rlvt;.Qarela ¢Q~Q.rl&rs'!I. S'llb ~bC!klel~Bll.~ :l;al~l' :l}i. !i!h!;t~tr.u"il~ sim]?l!i Qil sa ::!.nt~d.:tw;[ Ul1lIfti'Cre ,a,o~eptlli5 JliCIi, ,ilUIcesare In ~~1r;1M pE!!ifibu tj;jMEWieltt~i!!: ~tlf)lilal'Oct' :ae Icml¢lPll, ;:a '~)~e;l:ii;llLll plutio !ii"i a. 1M!,trodel~ de c;alcul al stl::Ul:l:tu:rlI(I'l" lar. nciiwti l!IIreiaJlltC!h

~e,lellU -I_;,@ 'Cilpl tol,e ~tii tOMe, cs:.re.cteil:' dli!. :!:li'Q:f.e>t:li-a:Nf·:I. Ii-&.lolll ~1. lliint Q3,",gan1zate' p~ 0. i.rtTUe't'~ twt .. a:r5 cUIll!'i"~t ,tH:t!;J:Il it!;~, UPu.1",t ;i fOL'l1l~ :le, ';e.l~~n.te 'I Ue~l-1~h;i ,.;1. i!!~.e~ . .,i:I1iiir1 Q,ii! Q·Ii.l¢Wl •. I!.&t@'m~e!i ef!l)-riln"il,Ol'. d!m!lniSt·:;:I~e. &l;clh,~· c01'll1!l';rlil.(!'t::tv-I .~,l ~.

EI~:I;,;ueU in ute,r;a1l;:!U"& 1'jwsh~· te'hnia.ii de ep~'G,id:tta'C,e, ILl .!n f.l!p{fc,i~ U. ULv,1!I1 lie mat.'oxoiAL-e ~9rm!i-t;!v.r;! I ;lC':'I>t~E!a iP"ilZIiz:t;l.I,'):t' per;o'Yci !lete I1'l'a.:Q:~te. ·sbsentJl.i;, ""~ :la,ts !l.ilI!!l:TQl tazoill :1l'!'ld ~ caDf.'ltol.id,llj; >4 :1.tI., rapiO'rt cu, cet:1nt:ele. st~iet,e .gl@ cm-s!ilui.,

.r.~ ~'11:8.bo~are~ :,:1 p-~e~:llt£:S~,a. ~·te:£'iJdw.iIl.! a~~1J'l;~'t Ilie~ tn [ll"irr.!.lil 'r:ill!! liilt;! ~.rU~r:~u2 diliao'f;:!o ~~rJ,-atl"!4lilj a,c,C'atn: .b .I!~ed.U II . -:lAt~ r.!:!.lt!l.!l~e,i;lolot!:ir;::a 'i!i~ 1'3 mibitlr'-ii: J:ia1""~,dlUt'; .~e til!lt-al;i'Bn'I!li, ,li..C'eiO'l" _fP~·ctie~a· -e~~U:l ear!!! fail' "Ob:tll¢·t~ e:'taL~(le-.:1QX'. Dor,t,Hi,i"lnlc!', 1UsfillC·1j.mlill,~ d.e eeleul iIlte .. "La '1a'B-li:ieI d"e' lllB-t€zoia.le Qc:tllli:toe,n:pentr<u -p:rc,j[,e·c:~.se • t',~!1;.l t;roim::!;;t;'l!Irile ".n>P.>O ll.aaN it o,:ind ~B't@ ,~a:s"Ul.

!.i:girui :!I'e~ ee jfJs:t:':l:.!'.a~ia a:c8.st,e1 :If!or:ille fte.~lIbl1clII.~i:II:!', g \IiI-e, olJf'..ffill.~'t:a't- Qp,Q'rlitm" :L_li:~:OCl1D:±r8a ~i lill'lt~ Uh.]:i·~~1ce ..

r

CAJl'I:!!'Ol:;;lH. 1J

~<'GU~I3f'ICl ,(j;g~~ .lttE: eootf~#II' nmLA2~IG·l :u..EU::. ... l~CiJi. !illi EEi~ ~:

1.:1 .. C=y:~rl~~~ d.!Ji!CI~{il'il!i1.i)!!:, 4e !:l!iii:~Il. ~iI; l.a tml~!ri. iSla:""

.~ iei lII!!~!:IP,iIolilljill: .~ Sllf~to.erl;;h.' ... '" • ;; ., .. '. .• .. .. l,,·l.,".Q'~ ·I'Q:i1:WlI[ g8!lllE!:ir'al,eil, d!et;1,ll1,~.li. ip·ote~.,

..... ,,"'~

. _.

l' "

1,,1 .. :1., filillcit:U:!l)tie.'f.e'$ ~e~;lLl;Uiil<i ;;, '. ... .. I., ~. ~ ~..... 14-

1 ... 1 .. 2 .. J:')il3lo;:t:ilt4:ca'fe'.I!i, -e,.le'¥:ti~iiIli:U. .. ,. .. ,., 'I' '.. • ., ~ ~ .. :28

1,,,,1 .. , .• l!)w;;it;il!1'~liI,e~ :strJnle'lilU't~.. 0, .. • • ,,_ ,.'. .' '. .. ,. •• .~

1 .. 2.. (l''Il~ crt've;a!iliilo~':r:!~e.l~ft'~1iI b:et.1l(1Ilj 1iWIIi!!I;;t; :La ~ol1i:l:!1;:a:t1 Q:illiil;n._-

'l!'lll~ .(!I'lii _!%,.~~eo .• JP,~&l .. '. !Ii !ill 'ilil ill' i!!IjJ II' il .' '.!iiI II' 'II!!! ~ L. ~ '!Ii' iMj'

:l .. :;!~.,l. C~~i;~'9, 1158 -j;;!ii']l'iale;lozla. ted~~e,;I__r1; •• deil!lil:~~1

hi i~~~-c~:1 'I:iU.o:.11~ .. ,_ , •• it .. '" 'I' '. ~.. .n

~,,, .~ [II !ii' I. • '''1 'iii '1iII!I' [!Ii !iii! .!II .!II ill ~ ~ 01' !!!' 1111 rIIIl' i ill .t.;'1

.i.. iiQD.IoIl,.."" '. '. ... .OJ .. •• ." ,., .. ' ,,. il' ... .' .. ' ,IJ

l~2_ ... '2i111 k,g:SliBI:tm:llM!~:b-,l mamsJ!!_-ti""'Qitu"'c:iIil:.~ji la.. ~.i£ar:!'II c:Lel-:tC!ci' 44- ~l"?o .. J,,, I.e.~ !~lSL:!J;i!Oii '1!IlQ'Q.~~'eil,lM'!a:rfl' la: ,t~~ee:

l!t!i~~l:l!fl i!l! I!!!!! tI, '1 .. l~ .. lit, ill iii j. ~. .~ [!Ii .• .. • _ I. ~ II '.' LI'

1.2; .. 1,,. ~rilIdt.:t~~ ~~Q~ti1~1"L ,dlUl~U:e ., " - •. ,," II .. ~ 'I "' ..

:It·,.,"2', .. 5;. ~CU~i :':ma,i!;.e 911 p,2'fi~ ktlPiimla!!!. ~'a du.'C: ....

L~d .. l1"t!ll~t!O}..!Ii tIi iii- I.' iii!! !Ii" !Ii 1iii!l1 ~, ~ .. '!Ii! '.' i!!!!!' II! '. !III [!IIi I. 'ii

C1lJ!~1~OLm:; ;2

:r.1oi\CIl:'U::'n;

.:tla "', -ht.m:1.-;1;1I-'11 '!:I~ji'.r.j[s.;;::h;,lI"fjil! am!ll't;lr'~~, t ~lm!.;!':~i:~ft _ ..., 2.2, .. ~'em1_1 i.e< !!iUli~aJt'iIt- 'i!!. -pl&a:-rlol:' ,l~ .. ,... . "' '. .. 2.,..:1. oUi:pe,~-.e ge~ml~:p::ri"t!''W, d::~d,lilll:'m!;QB!1rea, i51'ol ic:t;tc&,<U;w ..

:2 .. jii~Q- .. ntogj.e-" id;_I'! ,aa)];et0!, 1IjI~ p8i.l!'.t,ll(;~tia,''ilU,i'!~ lQl" .. ~ '. ,. 2 .. J.~ .. ~--&.Cct;ei!"'i6j;:1:~·U$ ~.al,cw':=hld in '(!(I'lmnU"tU reli!l!St1.e ~ li .. 4f .. !f'·liitc·;1. ~t'e_ lle '1iiI diNl!l.~"Iil ... ~ .' " • ., ,. •. .' .' '. '. .. .•. ,i;

2i1,4:.1", Ttp.Yr.fJ!I [iii .f! i· Ii iII'_ ~ iI!Ii 'Ill 'II! ,II .LI !Ii Ii .. ~. ill ill • 'iiil

e ..... ,2., Wt~t!llii"I'iI11~~ B":J1ic'~~t:~;r'nQr [lI'!! ~B~ eelc1lj]_~~i .:a:,t~t.lc:_ .in ~QIl!lYllfii'll): e:,l!:HI\i:i~. .. • ,. _ ~ .. '.. ,., '" .. '.

D:tm'aCl:l~~~'a a:rmi!:t~<l:i.. or .. ~ ~ • ~ .. '.'

Pre:!ij~:l;i~~:!. !~~1;;::"uc1:1."!,1\eI4~J:&:·n'E! ~tcl ,;e iii

d.1rre1C:J;i.-4!11i .!II • i!I II! .. ill·. III!! I. • !!!! Ii' 'II! • rill' @ II' 'ill iijj

A .. FI'IU!.,~:t"iii;,:l;L. l:"-8~IdtQ~:cI !a ~. '~::iim. iI.& _.:pFidl .' .' B,~ h'!;!eOijol;lriP,s1i l"E!!f$~.i.~o:':l~' .l'a. a:!l"~~!E!. ~l~ll13;r .. , ..

~.~'ilirilLllil TttHI1ri~ i ,. ,!I! ... ;Ii i!!!! '. II! II' I!' ~ .' ~ iii lil Ii I.. !!!! 'I' III! il

'?51oie2,,!}~'Q~~,a 1!1lI0 ~£!!J~~I!Ji~x. ,~ ;pl~e iilar ~Il -t:~;'tIr

~t:t~u1a:l" ,&!I~1!:!i ~i6i':lle&mfi.~t! '", .• e _. ",,~ ,"' •• • '"~ " '"

'" 5, _'

2::;,.,). IJ.::II!l~~ ~o1id~~UM ,'lI:"!~ .. t .. d._tiel ...

",fl;;IIC,\ cu.. lUI ,.~ =.JJlIP.. ,. ,. ~.. " '. • '" .. .• ,. .' .. "

,"',I'l,ici, G~;;;~ .N:=I!:~:tl; pe·'i;Q!1i, c,~~. '. '" ...... ,

2'.;5 .5:., ~<!ICiliE'!f.p:~,U G!!)U1C~W!ti,~ ,1:& ~!,li~ll. iU1U:-:t~, , .. 41'0_

d..U:ellllll:l .. , • • ,. '" .. .' " ., ,0; .. ,~ ... ...., ,. .., • .. '. 9i

J..."i'.A.c:r'1;e'"j.it.,1 ~:r1TU~ 1& ~*~4 pl~ti •• O! ." "!<6

S .. :h-e'8~.1~lU, Vl"';f;".~j;ioar!ll' 1& ,~ ..... " .' ~ ... ,.. 96

~ .. ,'I),.2, .. :aal.c~tila;:jJ.. 1~t'ID..r;w,;,;;U!_·.· • ,", .. ,_ "' • .' • ,,. '.' ;; • .. ,. .' ,1,01 :;::· .. :6, .. 1 ... ~, i'1&;,11~~ GU eciUft&;r :q,en¢1:u.pJ:...... .' '. _ .1_ :2.'1'0; ,Die tN~eDi lite c&leul ,1. ~ la p,lOUi!!! 'O~. :N".Ii~'

~:~ila.It~. , .. Ii II! !Ii !II Ii, ,., '!I 1': tI, iii ... ' .1 f! ~ I. iii ..• iii i !Ii i ii !~

;2:,.8: .. <ilalaw,:Dl. Jiil~Uic,Jt" i.m d~nilY. ~.lut'1t; '" "' .. • .. • '. ., " - ~ l~:l; :;2".S- .. ! .. ..b:Pe;c:h!i' ~Demltil ... gchllt~, ,la:i!lUc ,Ill IcmtI,:l, p:i.lim:l;"" • 122 :\i! .. B~2.~e~l!I]iIlIl'E'~& ~l&:!.Uol!' ,'-11' toe~. l13l::t,d ~1 e.J!..c.~

l;JIil lo:r pr:t.D, :Jirtt,oo. l!tcnili~'D;ld1 ~d·. :f.la,~ Uil!,io-'

p1~ a.=at,i pe doaA- tin'C1i:i.i"" '" .' .. .• • 'II .. .' '" • l2'1

~ *vpt,u;aghitaU'1 1a::u;C,!, ~ ~ .~ral d.~Ci~':~;"" '" l)~

ICtiiftQr.m:. :3

G1Lr:lt_

.~,"l. Dta':ti.rl4,t.!','l,t _":L'Pp;r~" .:t"~~ .. , .. ~ .' • ~ ,. " tl • tl ....... , .-

",,2 .. S:~B[IC&:;.1~~:"1 lie· ccl.eu..l... • .' • • .. ,"' ~ • ~~ t&':;:;ntal! e,'! ~q:'r'8E~11J::aJ.a; ....

i''iL,~~ ';iB dJ! e ~ t;;'1fi~ ," .... .;.

; .. lfl:&u~!!l~1 ie;&ch11ll1!<"!.':':i, 4fi11 ~~w. I ••

ill! [I

. ,.

. '"

l .. ,J .. Nt~m~a, li!!tor't'~aat"'"' • , •• ' .. ~ "' ••• l .. ] .1 .. O'M1Jw.~ tBt:e:tb. U ,d~I!!e.u~!IiIll "hAU.!Il. .. }.,J .2:' ·C:e.J_'otlil.:td ,8~4t:tC :t.!!: dliimenll1l. cplM:t!C'.

Iii •

:t. J.,j .•

C:a,l'QI1l,du;a'ttc 1;:::[ d..ome.a-iIU. ",la.aUl: :pt'::U1 ,1I000Ui.M;n.& r.1!'i!!iiu!b;te2~' ,;:1e.t.lnl:l~!ll,ll! :ia ilem,l!It;l:u 1~1:tO .... ;; • •

De.teJ:,:lllner%!I: a"'l.-tci .• n~, pe Z~'12- 'ite ~&~"\al;ce, s;r.:im'llloz. ctI. WM1I:?bl I!l~U¢·e. '" .. '" • .. • ... .. •

• lSe 1)4"

',.4. D-imeoo,ie~~ ·~ll;~W!"ii,. .. • " •• • .' '" • ,,. ,. II .. '. -" ~ ,.

:)' .. 4.,1 .. 'Pro!ble~ c~me U dimaD.(!,io~. \& gHuouor; ... co ... ' dl J,;',

J .. {.2 .. ~bJ.~, $opecWe dill' 1ll:1me.!!,I;!1C1'~ ,II. gi"i_.n._ • .. .. ., 157' ,3 .. ". h'e!:s-t!;iri,\11 !iii a:l.eat;u~1 .cHI.::ljj:tr~!JJ::t:1.".i ~1 ~... ~ ,~ • .. '0 .. 1164

... '" 5.1. .~Si!OJl;' .:J:pl t,j'11 19t!.::i8~ . .l,e d,e !Iil.,a'l t,tt.tn to ,. .. .. •• ,. • ,t • ~~

,J.$'.~. h"e;$~:rilrTjjil, re.re-:rc1 t:!!)~ la i!l~a.Jn!hB 1r'.!U:tior '. ~ co l:U,

. ,~

,~ .. .9;1 ~ 8G'

"

• •

!~l l.n .14-2' 1,42

14·15 U,~'

'ltS

i I· ill .. !II

II:AFlT'O:IJIIfL 4 G:¥I,:n~l ~fI

,4.1 .. , :liX:fbjfi!~rt ,I!!l~ntii ge;Q!I~'lIil"!o1lil el!U'&~t8irili'U~* Up Uf i,. '" • '. 4 .. 2,. ]}~n;I;til de itl.t,:[t1;z8.t"1i iii. ptu:iloZ' pe;r!!l)i;i .. E:ze!Rl'f11e.. ~ .. .. ,. • 4,,i,,l .. ~,cili1d, ei'oexl:lul,i1-o.r It,D :gr1m:Ue, pe,l'e:ii :1m ,d;GllIlienilllll ,elai£d::i:e.

"oiJ':~::lI.. G'lt':lliI:i:lt. pe:t~iii, !i!Hi 0 i9if~; ~~s:e~'Ld~_., t, ~ '"...

,~",~.J!:", IG;rmz;L -lle·~'v1 '(l:tj,. ,mgi mtd~:e desC'b:i:Ml:'i .. , '0 ,~'.., .. '0; '.

4,~t. _Re<:il>IItlit;~;lh,ellli "'!'i!!l?a.e t ~12O:l':e~'eli"1iIiie:tl;talA,! t'~ .. ~, .. ," • • ,it '. II ,~ ,41'.'15 .. 'D<im~QiOil:iQ1'a~ Gl,~"'8. ;='li~.n,Gii(\' B.e;l1'g~.j[ ~ .... • .' .... , • .,.'

W'I'iib~'IJI. "

p~ DJ;N BliGN ~T !lGI:Q~

5-.;];", ,h:f:tm;~:l':I. t Cilas:1f'::!:c,L-!.~ .. ..

.. ' !Ii •

5.2'", ;P.reved~r.1~:l:l.e:mi.~~ent'"Yii:;81cuJ:!U l!ll;:t pl'lo1,e.ot~:tI1iL pillaLl¥el)~ ~ .5'.2 .. 1, ..... Cal:r:::Ultil 1i:oUeU,l;h;n<OJ:! .. l»J;:I.8ms:i'O_t:ea _~1. n':r:l:f,1c;Qa~ 2:9JiI.

,l!I!l~me.:Ii;teJtQt\·,., .. .. 'II! ~ .'1 • ~ 'Ii' ,~, ~' , ,"' .. '" .' '" .. .. ,0 '" 2,54

S,,"~ .. 2,., ,fl'alotilitil a·hi.tf~~, Ilo:mem"l B,!t:a~wlc .. ", ... ~,," • ... 2;55'

~ .. 2"l~ 'Oela.tIlll1l :ilt:t.,~.'L~ '!!::ri, 4- • .e~W- !plL~l~CI,", • '" .' ... Ii' '. ~. 256

5 .. 2 .. 4.· 1l:eil;~W!lt.k,n. p;1;anio!l91.Q!',., i " • ijj II 11 .. I '" .~ ~. '.' ~ .... 2,'7 '5-.2" .. 5 .. llo.t:iBidl9:;ra.U!8a, 8f'e~t~~i, 'i~ !lI~1:b~ ,o~~Z:'Q{nct~1t le eal~

"III ~w p.lu~,!!eilQ!![, '.' ." • ~ .• ' ,,., ", " ~' ,,. .; ~ ". 0' .. .. '1 .' .. 2;58

,5~2 .. 6,~ ~t9:r:td!l:!i !.cllostUe 1110' ~al,~z~--a :p't@_.e~M.>I:Ij['dll'

Jret<!!!l ,~t\,., " .. ...,. +., '. OJ " " .' .. ;" I • io, ,. 2~9I

5.,3.~ ]l~;fIo_ QIlIl"~~1!'! din ."p,li!1cl !e:l §i.nzi,1, am, ~"l'tJii'ill ,~t ... ~.." 'g6Q

:5; .. ,t..,1. .. , JKl~!I!!·nte Fr~.all!l ~ .. ,I" '" .. i,;', ,~ " ""'~ .. '" ,~- ~ .. ~ ~ c26'o

'5~~'J.'2., ~oU"I:il.ii! ,tt~· '~lo:~t u.kie ._de &mlWnN!u !SP;IiHt~ :p',-~~:t~ -,

!SUentl!1 '1111;1. 'pl~.1~1 .p:li.lZ;[ • .'.~ ,.... 01 '!'. ,", ., .. -," ".. .2'6'2

PlIliH)!;j",e ,~~ f!.a~:!tde!!i!e.. ~. .,. .i' ,. ..' '. .. of: • '" -.. ii' .. .... .." 2~

5,.,4; .. ,1;0 J'J.~~e'n:t;E! ,ge,l:l;e~e ., il .... I,. .. .. .. ... .' ,i ... .. -0;, ,,. '", ~ .. .. ,2'~,

,'~4",2: .. ,~I!:clC'\!. ~C! ~Q'!tII!,'"' " _0" ,,. ,. ,..,,~_.. ,,- .. 'II - .... )I~"'"''' ;~

''''''4:,,1" .. :Pra'!l'9di1!:ri ctl.gt;ti1Qt:.:!:,w ' ... ," .' '. ,,. '.' ". 01 ,. .' ' •• , •. ,o.' ,,.. 2~

m

!',",!!!i, .. l':lM~I;!!· !il!!)1GB~i8I1e d:1n illi; m ,lH'lII1I&t., ... '. .. I.' " ~ " ,. .. ,~. '" • .5~5 ,.l,.~. ~l:el!ll~~ta- &(;!~:r.de _ ~ .. ,m,.' ,. .• : ..... ,.. ...' • ., '. .. • .' '.

~ .•. 51o;:2,. eal~Wi.IIl· rBjI~le1~~1:to~ -t~ ~oO:m,ll<lI!ifqI la~s:t~i!:..... • • ,., • ~<.5"", ,," Cfli1¢ nl1il i!'!;ollod,t'arU~ 5'J:!, d~:D1E!4id, ·p.l·ae,'\lic '" " .. • "'.'

'5 .. 5- .. i',".~!'Ie.ded!QQ.fiI:I'~;rwlt1v.liI.. • • '. 'I< • ii' I. . ~ .' Ii • •

!:h,6 .;~ .. iW'l~e c~ W.e, I~(lue'~ P5~~e-.d:w.·£ :ijl,lp~~;e~l·~'i;!reil. " '. ~5" 6 .. '1,,,, ,~f'1.nill,tJ!l".~~, . '~n~,,:ili~ .. ~'~ :t,li~~·t:tlil;'$~:r~a:n'~ I ~1C~il1£IiI, intI!,

.:'ii,.,' .. i2,"Al-~1tt;tl.~a, genet',ala;~O:m3,-rru:cU:va,-,~ '" ,. 0; 0; .,.;0 '. • .. ..

'5, •. 6.~ -'CBllil:,ldiU.pilH!!~~e.ec1>or .Q!I.I, d.al@1 ,~Jl,a.g,!!,., .. iO •• ' '.' •• I. '.

5.6;",~ .. .I.:m~e'§ <!h!:liel.O'il ijli,ea;p:£itN .. !lIU',Uo~,~ ,..... '. ' .. '.' ". ..' " •. it'

. del.~ ", ". .. .0. OJ,... '" Ii ,~ 0' 'i '" ., ... '.' Ii .. " • '.' '. 31 ~

r iU.~ll.till de W).U!;;;i~ 'i!:r-ecym~~f. ,i!:01i1'@roal'l!I .' 31.9

l.!t!:ultd pl~e aiter ,~u JP7'}tdu1~".. .. ,~ it .. ,., .. II! .. .. ~.. ~'~.!)

'~i ,.Jra,~t'l'\lll~!i!:1S~~~!i!.. lJeS~'1o'~1i d~~ :p;r'E!a!U:l.;~i

mo:~.o!l1t~t~ ,0' iO .. • .. '" ~' • 0; .' '., ~ '" .. ' ,. ~ '. ',. _' .. ,I' ,}~

",.1' ... .; ;.,he'V'8ft~1. oei:lii;\l'!lii.l:!l:I,"{1?g I. ," .. .. ." .. ' ii' ." <,,' .. .. ... ,., ." ,,", 3aJ

las las 191, 195, J!91 :::ht'9' 2'2'Q!

2;lc 2:5" :as;

:4::Ei

a,~l . ~.,

2i77 2aD

262.

... 1

-~_rt-tqgL '7

~~~IGiI Gm,WiI ,W ,e'Ollro!!U.SlI lJi:U:'"I::Bi]flCl ,J -m.sDN~'1'itl.llE rwl' BE201' JB.Iild'

dp!!!.lliC!i1";ar~a Wl'tl,! ~h.m!!1S_P)!;; Ie G:ron ,~~l' (,gr1ndi'i' R$l.i,dWI:~e,'" iil,i) la ~ 1D(l'~C,~, ~llLt1,d .. mCiln.otj)]lorI!!!1!I~~tO.iW'~ ofl·. datj,cori.a:i d:.!i Co ,h'i! 1Ii''1lry!: S~~~;tl=lUatlil. 7'" '!i1!l-P.1~~, '5)!:I':Mr1Ui!!;a.t'" Ii ill G.I!I.i:''8 :f11l~&g~i:l.cU'~U,~~'t~. UQ Ul'I!!' il~,~-e;,ru 'Carl!! Qg~ Eil, itl;e"'§J:>o.~;li. l~o;(k mnm.!!!:nlOiBJl' ~e .. PhBU~~, ~,~~~l.s;ai;:[ 1I!IS,1i!!l n 1I,ex~Jijtrl"l',l; ou~cu~ ,Id dll!ll;f~,rm,;i.'tbi,1C~jil''-~ .rc,;:!re., ~'!il:al!!~e ,l,till!la:r.:8i.) iii, :ftg",.l .. ~ ..

. ~

"

I '

I

'~Q \Q

'(5 •• -----~- .' '~,

,.'

!i)-a notie,1; fOI1~tlI g,~"~r;uH·e"iiA (t·il Q hI' Q;!.p'l20,~~!11 g~,i:i.~~l·;tz,a,tci

.r ....... '

QU '-'.

-

'l~ r1~ii i.i;;t ehlliie',nil.ll liI~pUl1l, 15 _~oil!..iI!I.nh ~.oo''i'!ld,·I!!\i:i~1! .e.~d.:

~.1,~ '!ll§.m.d~ Go.ntWe ~e Cf s'tiiLrlS! ,lill a;ol:i:'~i:t'~1! Il:I[ilDg~~c~ ~IJ lWl.g:iJ!i,e1li !,C:l~, M "" d. ie;r f'~1a: t~,i~:~.\ii~!! id~ii:t;:fCCiU.u.-

O!.:irbur.~,atai ,p~~t~tI F.l1 d:enlB"ei,t.l1; ,ilQt.i'i,ta, ~;Il!Il.ria IilIlil ([",: i -=cl In U€lIU"1lo hlb .:fJJV'!ta" S~llli!~~Uz.a,tiii, ,l!!lI't'!i .i:li,Qlliellt'- lAell;llV'oi!!:"tcu: a.p",h~g'i j.:n ~~C~;J, Gl81;1 I.l~ ~I!I a!ie:m 1M de-,pll!11su;e,1l Silil;!c:r:~li.z.aU, ec,t~ t:1i!,talJ!-!i ~Q.~!lt!!,1 ,Ge-G'i;iAA.1. l"n :fiS:~.I'e 1.];1) fOri!! ~e'QerMtuJ;~ !lSIii.j8i 0 !(1~a 1i'~ ... 1"l,t~t-J.lG.,· 1st ~jJl.!lieAr'Si!< ~n'l!i1!'slbsta~ 0; dr:plB.:o<ia:te .l.w"ra.!"i~

De"g!l-.l'lld1!·;Q,~ iii ~ - 6 pO!!lIi;;r:~ IlE.'~\ll"n.i!pg.';ii(!iUlf!l'lf!' ,:£lliJprer;l:IiI,';II.tje !.a ,fi~\E:i 1 .. 1 -poa,ni ;!en~h..i ~ej;l>Ull..e,tI iiI,o.!.,:iCl·,itAri~~'i oi1.tj';pbairU. fiY:t:·~

. ~1i1. ll'eiil!l:i'iI!Lf l!.,s:U:''Ii,J; ~, .

eN", 41) ~ ~ Cf'vI ~it ) ? Ih

51'" s IP J.1!I§!!~j Q1,l; ~~'h"t~4-a ~ "goes ,n Ii .a.iilllleolll~!~E; d..8. betic'lIi. ~,8i,t iD 40-

l m~.D.itll. _'(l,shlrsat-;O!:;iSI l,a,t:roou6 'RuI'Pi"l de DJrCJ.!'lI.I!\i.'llB.

- Sl n'Wll:8'fll~ ·fJ8'C!I!ILI!I'1onm~l:I:prietata {.c·a2~i'l:a"t,eo:a:) 'Q4 de~'OD!l.!it'8 .s llIili1!lilli!.e;f!~:ti!li-C\ll'td. ·do.1i;I.enll.lil ~.~1!it .. l.~etu ,1. "ill ~~aDpi .pritl :t'i!!I~·lQ.T'tul Ul1-tri

."t, - ~ .

~.. . .. '. '~ ..... ~ .... ilt. ~ .. ' .. ~ t..rx.- oiI\.._... ,,~ ... ~ - .: ' •. r .. ~ Lu.t •

, C . t\ .''l .. ~,,- II -.' _ L~ A' u.~ I_.1_"f' AL_ ..... ~ .~ J n

L4 ~ ~ J,:.IL .<'V'"" .... ~-- ~ .." , .V~~·~ 0,

.~~.~) ... ~-:~'~. eM_ it f .. ~-{'All~~~~~~.

t· ~. ~- ~-r' rI\ ~l'~ ..

e.,~ td1 'ltl,piEll'1 d~ illUDe IlClb8i11111i1-t1lah ,P!lIlart·" d..I1U:!..nl. • .' .... 'Q~i ~:!iJJi.b,a:ri (f,1g.1., •• ) ;

• ,_. !fu'b§ hllal!!lilri Q[11 GlQUol~ (:U •• l.3. b) ;

• , .. QUb~ bUhliaii .,l:.illlJlt~pblit.::li.ci .(~U,S'.l, .. J",'C!)..

Qu:b,. bil1l1a',pili '!!!Illi!l,elti)-pl&.ei'tl~c!i lI~p . .oISl'ti. ~J.1!i die C~Dj :1:&i!a.l e.l,isttlO-pb;r;it;~d .a:tw:wil.. ,cind.,:pal.le;nll. Gi!'tlodal e,n·, ne'4e:f'~t

a:,a, lU1Jit. .._ ~ )

I :G:i'i!lll:ti ~tI e, i ;r~ii:iD1t,i ~'apI!!!0',C:1\,'1I1;~1l.s !1M ,t'buraJEe,· ~

_I-~I

nJII, P'I!i!~l..! J;st,:J:tuill!!!,J,i n:lpeH8 ;j1!.l!!KI.'e:mcUui (.'~11 ,~jd:id Car8I1lIU.

plCl.oz~'~t :1tW:.±ClI!I b '"';u n·) ;, -

it: r!!l'~e.2iut:i ;~~.t;er'ii5t.l:.ga a'~tlil,~d=rarU '& d:ephS'l.rl1 CI,~~ ~, Leo ;, m~a !il CllUI"S~h ,II ~iU~i:1. 1n:t~<ie' Bag 118; 00 ,d.eyb.~.b' ~o.rt:81llU" ~e ,lra '.liili)&' _fte~~t}: _ i;I'~t'l".1 .~ ... if !Hn'1i8,pua~tQ1E'e T!l.a-

m:1'I!.mo;'gl.il,i. Se)U atng,tlQ:'li .... ,01'" 11i'~:U ,au ;l:'r!J).~e:U.!il"I' '!;'UIlII!roI!Il 'I11till;l '. . ...

'-Iii:t~'R!l!:~~,~)Ij:t~ de 181 QH'iI3, p'~ta ourbd. Q" -0' 1!i 't&J.ort_ ~'Qt1:'Hh O:IM.'Cflt~

,IiIlb:';are1lil h.c~gi!JZI! ;jjI !lir.IItit¢1i :tn.tiD.1BiI! r8]lrn1n;·i. 1~;1::t;a au .... ,PH1!;i!~ iIfI (l;cmR"'i:'·tk':I.i tll:e:",10;f!l 9 U'ms,t-m'.:i1 'i! 'Q,I!' ~,iie., 1:1' 1 ;n.,o..:tti-!

... ill&22Zl - pcs~ v

.1l>Wll,el;I' de ,U.!l:itlA, a,lra8ii1.·G,ii ~::IL p;t:iw.i!l·~,'t!il· hi4iQ~l'e ~'el!! I'

,jI'olo.,1ud IIl.Dfte.,u,nll d;i,1ili ·1:igtU'a L,. ,Uildie'!lTb ,ie. d'lila-tU;l.ts,'t:iII:

t~.$J;l, :!iIl;d·!iWT1ll. !is (1;Il'l:llbU1h1il>llI) 'IS'!' 05'::tpr'i:lllA ~u: nUa~b;' ~

[dJ.~

.p=~.··

. !:l'e

- .

~ • . .... if - n.Gb 'lJ'lud·., .-, .. ~ !lIi.iIIl,M.

_p~mi.Bd de;.)!, Qta~dl!l ·!lI!ii.rai!;i":d.:!;;ti~e iBl,i!!" ·b.eteauld. ,t o»lu-:

lui. &.1- au13\.1nd ,i). ;~t.e~i. IfdViitGIi'~8 la P·O!!i.(!'tt"l..s d!!ll:t~ .. ttilo1'. r ID g.MriBl. cin'hg.l~ (j -. ,e;P'il'II'I:<W IllI'i 11.1 *1 ibul~Q!Ilul 'QIIiI.imip.ri.m!li.t :!il'ot· fj_ i'ftaA1;u!lilh ph d;t.t!IJ;i,t)1!I hrme dmtA Clah ~,:UT!!IV:SJ .i!Ui:i. 1~:;Q~ 1":e.illtlD:t:Uai'iiii!l. '~:Ii' t-~plN!\lIleilta.;;;8 1» .:t'~Q 1 .. ·4.

h~,14hnyll1lb ;i.nf.iinder.e " be;:,!):tluu::L I!!lIt, M! obj.,aid ·:I:le.d.i,1,8,i;i od~pli :flsvi!U'l!!l a lliti ..

:In 1~1iiI ,1.4., a~'d 'liIe 4l'ati dU'i!llt'!ld~Ti; podI:lU,U;'i!I!'e,;i, 41& :li.d.T!!!Gu.lIi-· H iii T!iI~~e1 aar!9.gt.!Tl'is::ti·~!! I Rilduul. d1liJ:ltt'TI'!: CI,~~ 'liI:iiq,td,:e- peaA"u c,d;'" li:llJiel' =1!:d. :pr~im.(!,l.e· 'QUa ~ ilIut'Qa d!B;Scto-pla!&tlo:i (;tit.;l.;4.'Il·) !Qi1

G;iU!I!i;!, 1l!iJ..~l:!!!'ije--;pl,gt1cj. !:Iii.!. "on:lli~1da~@ .Ct:i.g.l.4'1,b),.

P~t~U 1::!ar'.aQt6 ri;iiUIQ,i ·;ili cru~l ar "",,W. 'b'r!!!I1!ld; ~ :£~.l

f:AVlt ~&~~.~_'.'-' ..•.... ,. ~~. "~C ·J~J·~rt' -. ·.··.i. or" "l>.~~.'" ...

. '_ .•.•.. _ ...0..' ... (J. ""'V";,, y t-=-wtq' ""I.:

~ ..:.. ~-"' .. ,- ". -"r""-" ."

~~-----------------=----~------~

-~~.

e

I

·rt"'"", -"""""0

nTEL.

.BffTON

if..

Pol V

- ~ .iii:! a~ Ii l:mi;a ~' clol.ri:g~~ NiililP.!B.:illl:l..l' :r,UiBii:t!iI~;t;!I\d" :;t'i.t:i;'),eli-e :a CI~·e l,uo'lii .~.

- ,!C t ta~ Ii :ihi,f'OD~~lIf .e'p!,a.;Ln.;~1!II ~Ji! ~l!!Iii1li1i: iL.!iI_ m'!il;',,~~ .D.

o ~~g.!!I.~ ~.i 1~ ';U~~'I!!.~

Ef::! ~X~UI9 l ... ~!lI.~ ~ .S-SiL1 JI~!!lUi alt ~ ,dJ9fj}~'!;1'j;ilo(J:" .~ aUi.(J,@ ~'i!! ot~lc1fll~:!i. h :kii~llttE'\Oi .iIl 'C'~eeD;1' &e~:t !}i 11l; SffrliiitnU. pe;l:1.:-eon .. 111:1. ·a~ !llI~.~'~' 6a~~

.pe. 1:Ill::~h"\Hitil fI ... ~ ,~!lirhlii. le~" .~ d:NI~t:~: .i:!'Il ~~tigt;g' ~;:;; '!Ia. ..

·Pri'IlIi-btl:¥U-U.' dlAAMt:um' !llttxillm:'lmolQiI:' C,!!ig.c't;~!F'timii·1ie,e 'nellt~ be ton. sl:ap 'Um:a·!%t,:U;aa ~'lFU'l!i J. ... .ill! &i,. J.·Q1i!!IS!!:·!j! i)lill!:rl:!.i;j s~t ell.""

- . .... (.

~a:at.e:riz.i!l.t">tI .fiiI.'i:a :l.orcra l'c:r =i\lL iEI!"lImtt~il:I~;iseWl·.cfi·l!l'l,o-.r ilPIiii~~t~rig!~·!!! •.

d-a :n'~l't,j;I.;· ,@~rrm ~ v.&.iiOlare a :auu-irIlii l!l.f}fe.rttiM ~'~1:ii~ /.lb ~ to'~ ~i ~i!,:I el!'i' r ,!;Io~Ill'1:;~·a .. :!!p!il>aH:l·c;:! e:o.ft.~UJJ.;'U!Oa:r.e is'' Q'u e&'Il1~ .:1C~e.E!I!.;!; ~~t JB t\!I'i;; c\Ilwl.d ... bi. .~~~ ~p,e·~U lni.

bi :t:1~a.. 1~4i!l'~ I!t. l:'.~~ OJ, a,1OiI~l:i$i. ~1!l;!t'e:·eto!:rij}il::1,~l!iIa bi!t11Oi:tiJ,'t,lll;ti ,!lie ;liIld!!ii;t;a!i. &"""!h& :f'.~1l.~lfflojl~~i!I.

~c '~~.,. _- - L-: .. ,<i ~.~. ~~ ~~y~.

\J l;)~ '-,. .'-'~ ~'~ f

... ' f.l .. ' .. ' \ " ••.. ' ' .. '~ '[".' ~ .' .. ~. --_ A I!; . ~ ". - -.,,1 ii' _ ,I _.'"

, ~~~""~~r"".l-~"-' :__r,.., .. ~~,,~

~ t:.1f4Vi~'~' ..... '·,~··(~~~.~~~,

("'ll.J. ~~ - .' _ -(f~ " )

rl\r.~."-j ~._ .. ' ... -r: ~ rl~~}\\ft~-~ ~~ t'b4 N ~j #

'~ .. ........' , .:- ,._!,_' =-- r'" ~

~-} t~,

. A .~ ~S· h~ t'o'o/{J~ ~

.~ C".J~ ~ il1b,_ ~ .. ~ ,~. '. . o-r-=~~ ~tL..= ~ ~ .. -Od'"

~ 1~· ". ~ V\..UI) _, ~ {''D ·~v ., . -l~

~:.!t~~i..~~~{~~~~~

.. '. -l!t'2O!!;'~H. "P~~:!fl~!,a.J~to~e PWl~t~1ll 4 'P~d- :!1~.Ii!J~-

:~um;@ ~@ot;~llii ~.e!' !Qc~e 'ii.'Iiuw.;e m.bti t,\8:');, 11111 a4.m1teJ il!!!. !:i ~ emil:i 2" ~ iii~.,i'~.b :Bpe'(lUiai ~tialJ.,"'I. .. _;:!I' ""iii,;.,.. .•.•.

. '. j . '~ , .... -_~-::::.. .. _.r-

~ fi :eo .:,:uree 1 (t~i!lcJ~e'Fbt.~~le ile :a{b.lt,e, 4 .• toml: l:bl.i!iari QlI

", ~p'Mtla m2U (f'1!!i.l""i!!::.~· ~MiU G.Ul .. PittBtl!l! .~l!!:a;i;1~i ·(::U~g~l.,I!~l).la. '.~~~ •. ; '14.-

__ ........ · ... ,S_'_·_'~~_.;;:~~,.tz:ai_: iQ:$!i pWlit:"a :al"~ii .Ale l."iI.:Jil.w;'\!ia dfu:l.. otG:lilllli:r,~a. .!!IiaJ''PDJ:Li1O\Il~'i. ilB1-;;Ciltls-U':m

• ._. ·.Pa.~tw OB_B/(lt.eti.z;,w:u~iI!I.01i1.~:t~~d M:t~a.V ffi!li!il" :m .. '9:CljA~ .:iLa

~ .., i!i&s&z r ~ __ _ _" .. --,

!!!!!liei~1i!-ri:el~~1l1 t1p ·tiarli!\~ Sill _U6 ~·U SlOfJ:~~ ,~"~

~1W l:!ieZ!:iii 11I!~~l.ar ·CBEs,'l;i.te:r:ia1i.i'll:!!! . .:!ld~e1.be;c!l' .d.1'III· ,1 a. lJotlili.li!?i ,

'.. . " - ~- d - =-.iiiI:I

7.' ct '~Ql~il~ll' pl~ICi:wa..J'll. !-r,neili.t;j:BrU .•. p;;on:titl1I1 b!I,'boElill1~

lII..t:i'~1I!I ;a~ .1I~A::1;JiW."'I' 19. ~ ,d!iHIl!~" ~'I!oi1it; dbb::tbutiilil!lif~urUW ,IllS I.!D~ ,d!Jl ·:lo~.d.1f .,jiU· :tii~iIl 1~.:5i.

b,

C". d.

]';r,g~ 1 .. 50

e" - f_

g.

~ -r

if,

&13,_ 4 oW

~ .. -.~ .

~

.,

'L~~. A ! ,"1 .a.

. ~

~ 12 ._

1 •... t1aei~·,'!l'el!li mge.C!.:tDl:~.italCovlCii·e·t~ ul;t;ti:l tc ... illiil:ii·1J. Iii·au d.. ru!i!~)

d uul. ~1t.ct·lllAi a,c\t"silp=de pr<!:IdUcer:H, QII!!f·Ci~aj.:!:~. melfa"" l~ ... ·

·t.a. =0 'tJeC!}n'iilu i:lCI'JIlIgr.1mat.; Gb~~1S:.1.i4) .leo :ri~B. -enrellta.a IHG~ lull .. VU!o'e.pa, gbfl~e.p1ndi1i· 'd... ~() Ii b~I''fQ'm.I!l.Ul1.d8· grecdll!l dlli Qo.D1'~ (u,eliAn!) iii. 1,~1 !lI'wllpn::iluih, P:li1J!iJ. ~ ·t-l'8nlilYiI!!I~;"Wi[_1 ~1:i'O:. I,g. mod

* fliClti·~rU~r Be p~,e.:t;e _i.tlfj IQil

- .» ~ .•. '0, oo!J. (1, .;$)

::tn WiLeb :tDlpn . .j1U'ti'1 Ge .PQa~ ~it~ p(i,n:t:lru. !!nr;i \l'al,;n-1 lid :1IIBI'.:Ii, ( ~hu'" '11!~!"o}5 - o.~(;lC4) I ~a. C~ .s.-. _a.;a;t' i!ii.1 ui~;tli!:!ll (tig .. l .• 4) ,.

• Cel de .~do1..1eiEli. p~.flti'1'U fiJ;;'iellill.!a1 al c~'b!}i cr -6 ~~n.tn be·... .

t~ !Iiiite. \!&l,~~I!1!1 Ictm '(fig.l,,;.j;j,) .. Slii! ed:mIit'!!!I lell, a-i!!Il Se:rr"IlU rn1.Elilieu... li)V

Ol- \ ya dll WJ?!ilH :tEl. Q2'1l~el.l~b.[!JI Cl.;!..D Ug'Dii7'01e~1 a de·CIll1i:tllt;+l.pi. em' !!Jii,h: != ,,~

~~ .pro~ll.t1v el@!,aU, 1!:11l 'iJ,slo~'I!.a. lL"~z.i.I'Clla~e1 1« a~lJI.pDi's1u.ne1 pI!!! p~'clbi 'iii.. .~. ~,~~ •

fr\..'W""'"'I( l1.i:l;drbi ClIiI It'8;PiiU't'ul hid '" 2: • / ",,,),F ~

~-i~ !u~:t".u .. o.a5~Uh,1 llo4ldej1

_ ..,. 5 Poloii!,1.rea 'b.L;!:Icauui de Clo,reaiumt' dr-sgtnn,§h.!g!i!!r .'l:I.itlyal,n.!L V"?

(111\",1 •. 6:).5' preHUpUl:II~ 1St :liil'il~"a, ,[1;;,1011' dc.:I1. FIlr.~'tIi! tri G"b ,iI. . .;I;i.:t'e SP!!!!iII'- 5

Ib-lv ·,~.u!e:a, tw:dia !UIU'lallll.r:,i!;i a ai'e,.rtul.ui de '~'ll!!l!IlpN'EI,iUlla, in oefion

~ - -...._. - -' - ----

:!iii :tnU~:_B hl.Ci~lll'l:li dr.il'ii;t~n.i1JJ!).iI3W a,a:!:I!i t1tfe;r.r1 dJit p\I:!,iI·1;·tia ,!l\f.Eilatj.!7i

:8; !UBi ne·ut:Ni: 2:< a

.'Cli'iti.ai~:I.:lll Wl;!.I.W" dill !!Hi::Ibi'l!;el'!i'itI:ia ~~pwu~ ;QIOJ;c;.(:IidiliiillJa. ~·zu].t;8Dtei. ~tClr1aIrilc:l'IBI.i.t&l'e de !l;;:;mP.l'Hllliili.~e· a.:l...i::I: bet·Oll., in m5rluM9·.I. RIii~1!:i.e ~ wtrse ~ iSlc=he;;n,a. pn EI'I.I.PiIii Sa "re w.~'i' (!I'J.!Iil'J!l PQ,a:Ii~ :f l. ,or.i,1tl ~"'e dill. ~de ,P.it"e'<'l:o!!I::!i:i.ati!i h :t:igLii·:iII. l •. , d •••• g) ~i Q e>C~:!i,!rJj n!l~hlvdll.l1tiif! (de ·na:::m!\'lll G'!!S dlIL ·t.ig: .. l .. 6,:!·e), in at:PIH!. w.t~ii c~d e'~ '" Cb!.lt"

......L- P1;fl. Qalliltlll.l'lHlililltil liiaJ.o·rU~~!miliOr ;Clj!;U.:t .. Q1~,pw,!,nd ~, fc.:r-

~',~ =-==-_ ---.z ftI - -- ~ - :-1

lila, ·eMl:!ll~ .!:leQ.'C;I'tl CllU:'b~ dr-Bela'" (!.1g.l." .~l 1".8)'"0'2

R~J4i.-:. .~ I'

~k:zj

.' I.' I

. .... '. 'f..lnt

13' -,

:h! fi:gu,1i. 1·.,7 lCIil,lirb!l. :~iI!el.i '!late wP __ ppl!I.bIl11i." GOJ!!I'Q'iW.'Zlto~ cIU'b;s1, (j"- oS .!i beti:t.c.uh.l diD. t.~a, li~;" ~h. r;L~ 1, .. 8 ,c,w:o'ha hleJ;i IUlh

a t.1R ibilbnr ~_l,.iiliIJ~~pl,:iJ'II~ia,~ ,~1 Npnzil:l.:tl1deal.1z~"a. arimla<' ,pe~

~~ru Imlur:bs G";"'S Ii tI~t:r:nutlt..:l.. 1!j'M1.d G'I:l.mpr:::tma.ton hi a=:rmslil!l illA (fi.g.l, .. 4.,g).~

CQniU,t; 1:118 de e'cMvw'illIi'\i ~ 'Q ~o 1e;

{(['lo. iii ID1t8S ... Ii,""''' ~ D,.72 :2-- .._

... '- .. _ 'ag'lI!

::I' • 0,85 .'1.,16)

J<:!08 8fi~ valori e pot 1'~ri:t'i.CiIa. i"Qlalili:lnd. lIliliim!l,,mte'l.C! ,i1in ~t ~a ~.aiA ~ Ir!:l i!;N ,iii, n ",at,i!i~16 :!Ii~ DC'I B!! 'I!la:lt-I!! ea iD: liit,lIdl'1ll u:l,;l!! 1

{i'b "" B; 11. ",:D,t 85, I.oub· ' ~ '---1'-~

, ' oa~tli ,a;:tiiliii llooW!. ,dr8gtoSh1uar '.clli;yaleai de· OQDmlliJ.1l:IW

m HPo.~t!ldlftemina ','&1Q~I'I-I!I, :w;~ltItulli.i lIl'CilI1I!I90i.'t;or Ulr'!'D '(Lie. -."Pt!lZ':Ii

I •

I

*

d:tD" CiO~1ll~ db eo!lt:ll:llmu,EI;~nCil alII h5\itmii, dU. ~.~ l"ij,I'!O. ,

• ~!I'bma 1I~1;;!li in acel!l't O:!;Z 9,1;sf;1.C Iil!lt'''~1Iiia~i iii dad iIU ene !l!QIlUiI.tol J,potl'lza. i3r1! priV~ 18 ~taD.8liU •. {~ . __ ~ , !o~;tIl!lCielfl;l,ill:1~<e ~~1, c~Uer'i.!lij;1JQe &liCi' ii1iP.!igr,~i.

B,l'!l·.i!:li51Il!;;,w.u1!ll:l! ,ail.!ljli:t~ ~~UrUorl!ll G:U-.IIIC'!;eirist:l,.aUI ;l'l:'1'\T1Il4. ,da!:01'::La:it ill" ~~ di!!ltfl~ itJ.41(n~lJB (.faceD'rul) d.., due'tUJ.tat:!'I .. s.,.,111 v;b-ut'lj d-8 aSelia,IlIoU Gi l:IetollU:l ~ die:to:",siill ·WJi nJpd'iI "la-

&m _

U" Si.1c1 ( c'oaS J",.) di!id liil ~RoI UlJ,me;t"!lrid :tIagU •. &.. ;",a:wJb otllw. .e.I!'tI detQi~S~ U' d.e mpIIE'e aepot l.j~t; ,la, 14-:l"'t deal ch; phi h. .50 M or! mal iSlar.i. ,'1;& Qel~ !il.'f DetoDDl.n1.

~l··· .r . ..::r;::.;t:!: .. : .:a::,:a.::"m~!; ~=-.:==

~i ,z'Oit1i eAA~;mi!:~ lllu.t!t. d'lII C'urgt;~·~ GU. mtJ.'w mill.:UI'C, de 'stUlpNa,. i!iI!i;!JIriiiir.ii liu!..:!:,.'tA, ( e by,) fa beto~II'c,u1 CloQl:'.u,as;h .

-.:.r - .1e.tf'i!!l (I"" el"im .I:i. t ~ ilfiit O!;.ie Gius,_ le. hGiH'obw, Au Q'91ra .:iu.-

WI !J~~~D.ifi~:t.'CI 'Q1CI1I:E'C'B~tr1il1;t::t6 ~;', ,:k&, cUctU.. l5ocrdd'l:I!Z' ,de ~.

1IIli'Ja;~ratl' d iIiI .b\'iIlIBrUor Gl'.Ii,a.lur emit ~de ,c!I'UiE'§:II,1'.IIi., ,.~." ,

Jllil!:rl!!n t81<@l' ,J'U u~P'wt.Ei.Ri ~t:ni 'mpe:. l(laSdtU a!aOll 'fnI'ton'Qll 8 .2iQiW'Ii oo.=lU':tm&te- i!I:1i.I.i.il-ge. ;1II~1l%'~U'iH! spo'Q.tt:lol l.tmu-i:. ~. :blaine. 1M emit\L"'1i. :tn:timIJ. ~i. :1ntre1 til Cl~h.

,I

.&;1Itt:t.1.. ,g iIliibai::U ~ La S"~1ti~·l~' ~iWoiai;je!JI.im'&oa:.Ni:ai:b

,t. !i;!!_1d ~ti .Qi!, :aduri. t;id, ilfal1~:r' ,de lJurg'e~., Sa-U lliL

'ele'Jm!',[Dit~b ,a~!!i"'!1 8iZG~;QtlI:,1'Calil. 6!il!ll itI;~' rl ,"t,t: - '!!!iLO; .HI :e_e np9r!;lB.

. .,

a.1DiIi! pri,,!l 'bR'i'Cl~ 2iOOtli ~'Cl3l.'jI~b5itl!!') Daj;a'i;oa ,de' 1I1;t'Ii'arsliI fIl, >Q~gn~'1IiI

.• ~t:~ hfibll'8. :1;111 !8zcil!ii1.tt.1c~i,;e.t1, teart!!;] miQ'! ~ apa.r!il :ll!OiIiJ.~ .mt.1Jl... dpa ,S8~;1lmi!1.

D~J .d.b pne,raJ.,l', J:'Ii!i.uva;d.=· !;;jU9~i:;U"t~~eI !!!; ~:1 el"III.~!l~ '~eQP} e;e;:t;1I ~kata em Ik!it~ B. poat-el.aiGj,lGj. e, fFlIia!.im;:ii int;iAmcL (cw:'~~ P' paili,i'lllr ,~ 'O_P~' QI1I. c~l).dl;1d~)"

Pw.!lLen,"~lf~;;~a h. ,dt; ~:1 ~II!!I' mh~~ e. Q~Ili(l1t~U Q,-e ~,f~,,~:a,t,8:18M':lQi:, a ~ii;tur.u. 1I:l:. y.e4ere:B:Spw1r:1:1,j,M,t;lli't;~'U.l ~l-e ... , ~B'.n.tw!.:d. e:Btl!!l, 118a8~ a liIe la:a lIla;~i, d8 dei:t:lliI.fr.!I..,I;l ,~vl¥P ':ex'e !5Ia,

_ _ _ . w _ . ~ii!Iii_ . __. - _ """@!I

D~fI;!.z-i8 ~iRa bl!t"CIII1W.'Ui d\WZ;'illDJli" !'l!QRIl'~tL l:Il milia. s:j)i~&Ui't...:. !iiIiU_'_. ml"_.' .... *'"iOj.' ... '

"M"""h. - gz - 222¥L ~ I!!!!!!!II

_]C\I!I,fo gpfallCl;taj U. $'_sf1!~ i(l. _ ~e:t;l.8'. 1l:Q".jjJ,i'~'!Imt!ll! :"111 'a:b~ ~e pri.n J,i=i't;

,~iI ~~t:imr:U. :21'QlltI:! Cl;WllpllZat!l iIiIipa d~~ Iia gmLa.r:'eti:rrm.I!m;u·I3\!1.1;~ :acenat!!li~ ~~1I15iM'8(1(1~fli ,Be poa.t;!l, .... :tn Q.ii Mbur:; o. o~3;':5!(l.,,~Q4- '&.ll; Ql~~, iR\!l.t. ..

ID fi.iJl.,i!!g, ~!U.~ !!Ie '",cr' , ~ iIi!:EIi !\Ii !EI1~ i :hct: ~·r1 !l.Itte' mtl~,~!il.-' tl!J·Lilii,Qompo:n~a :poB'talAB1;1!ci i!i i!ll.'8111:IIa:e'~11'.i~ 08 i:l!lt,I'.i:t:l.. ~'; ..

• G't.~1iC;l(.t4la;:~i nap.,>Citiv :U.ImrA. dIl:lilitU.:1t'X11.;~/!!.nUlil1:t't,\~l££.. &1 4U91;;llJ;la~li,.! ain't mbu:l!. '(;.d! eo" :p.I:i!; ,t;l:::t~i -&1t. se$:i,!~.il~~;!!1'lru!lu* •

. e I!!,}el:il.'e.atilil, :In.I!mS8!Olw,g !lilac'!!:!. ![Ie 1W..!I!Ili6~b.il.u dill I!il~!iI£I D:I:!~ ;_i.~a pi' ~crua .. · hiri ..

::b" >QlI],i!J n~ '~ar;l ijIj ~u.e,~d O~Q·e9i:;t ill.C;fI steaa1<ll!!!,SQ:rll .!U..~ .1l.:U=fo:D:i1;,q1;1.,w

1 .... 1 ... :1 .~Hmil ,SEO'J.',I'111UI

___ -

il&aftti $:r~~!jiiid.>!!'t€lD~,e., liri!l!'l:tUa'tiv,i .iii, ·dtl.(fi:::.ll1'1j~!tli. :!ii,1III :IIl!l'1l1!1wm ,lila· !!!'!!e.l,biSDiWl. 'Ilila~nt ,a,!!!l 'iM'Cin ~ca1io ~~ '~i.& 'b~.li~ ~Cm_PEi-o he· u.ev.c:'t:I::ic.S!I ,alo'm!;tde~ii ,Q\IiI2.u.J! ~Q~p;n,~iim.'±:i UQ~ll.t:l:'·lQe ~ P'l:,~ '1l:'U . ,,~.o;'t~ 1I..mi.i:C:'ti\iild mOil)lleil!vte:pe ~.>a1j::i9. :UI31 pn:!lo:lpala ,B~1!l ;ii H~l~

*~~~a 1Il.l:1!Ji ~ir;~irU. ,ill umli:1 ~!j;,un.tICl~<li~B_ !!I~Q!l!:n'!I';r::lf ' ~~iI~e.!'!le~d, dfl ::1.'111!';1,~t1! ~'tre f~c9.B..'lI:1ala~ B~ ,ILlQlII!!!lr~Ul h.iCfl ... ;~1ar:t::o;t'

i ,j. ~II' BIlII;:lWlB. ii· {tl!,""l,i!~'rifibibJ.jtia

rr-- -,-- dofJrw>t"br

: ~L~'~-~" +. .•. -__:'"'5.. M

~ M -:; 1'lg.. 1.9

. ,~

D. J .:A "" .". n ... ~. ~~ .. (iL.~ 2-- ~,~.~k

" ............... "F""'~ ~ v "l! .. .. ' ~,

~'" .. ")~.

cz-~ L··.··I~~~ ... · .. · .. ,.·· ...

.. ,t'~~_"." .~"-' ~'.'.. '", . j

~l '" ~ ~, ' . -.'.= !.l ' ···,"''''AJ --P' ~ ' .. ,y ..

J't~ ~~. V~· ".~......,__''__ 1-,,;r-:-~7

~W>40. ~ M'- CL;tLO ~~ t~ hi:

,0 •.. ,t! e,l.' ,6 .•

a' ,. 1,* '

. . .

1m. lI.ist!lm:W.4:e O~ ~.maCrt ... Ii., {> ::re:!1i 111 4:I.n:=n SQ·" iR." ....

rlm1 r:epr-eiS;i.u'tl '1:1 mp-I'Eita'tl,. 'If ODl. II, E'i!iali, Ii i~!iI;d ilRe: .1"e:piC!liiu,c.h:-

d !II!!I!! _

t,1 h .f1~ai l,l.o.a 'ld i! h~.a liba.p'l.u!'c."$,;:~, IS· ej,.~ollCiilil1;tl. U ::11&1 mWli. ,S1.1 hi. P!"8cl't'lLG·l .. tin ... tllIII: , ,4111:, t~. 1 •. 1(1'1'1:1,.,

I:a UgUi'& iJ!!d14e1. 'n'l!iiil :est., .A,BOOj.et;: n",al~lli!i U~Clb !g' ·~b. "~ftl!o GBn 11!d~lieul BIl,J-ratal-a lI:a., lil1ll;ll!lkt6 OIl: ~reili _to'U.m:di. 411 bil!t oa ~t",

~ moii ~\c;m'oI'Il:q1oo~. Ilill ~:1tili oi Ner,.,. N, ',t'Od;ua.' - ,.1:,' , .,... rill .. HOE" 'V~1!il$V}:ra'1;;"', ue det.'~a.till~l' !ipeGi1ti-aei :til. ~ti~ 1!1I.1iISiE'i; :aa;~ ~e;1I. 111 . .aai:tva mi1DsL.

FC<t"ms, '~'q'Wi iii, ~,.lo!.'t:L!i 1. :I-I,..; ¢ IIJll piOah ~1 ,ab!n"dB't:i ~.ot

rrr ... ._ ..

!pent.;rru. ~.U.:a w·.'D,t:alld d. '~etolii, ~~t !i~pr.·tmliD.t;, .e:~IiII!tU,t~:ki . 'i

de aa.-a:,it, M felQ;s!:Bc iU~.1'bt!llll!!l p~ia~la:J'!! (i:&raiClltfl~ilJti,Qoi!i ~!t! allltlJlilt,ei.

It PIlNI.tru I!UV<9r--ilI\eJvua;ri !C!cnahat. alti lid

.. lu "''!iIurha 4" :bt~3!a'liiIt:lii.i!le, Ci8ZIIl'. '!IJU· .• d" t-.pi.:Pn:L""," . its lta:u-b~l Iii,. ~pe,~," 'li.iDf,~,. 1 .• :1o.1i ,.. pl,e,...

,fiIJd ~ ..

:; :1,,,- '~iU n.rb~ ~P8i .tW.":'.ru.':ilille·~~ il:l.fCir.No;1".1 .u~ r,1.g:Ullt. ~ll IliIGl'ilUt~ :b $arll,IirtrIIi:!":U'I'I db ,1I:zpl'D.t..... ;&,

mC:llc,ji'O!El b t"~PI ,ijI.i!),t.,. ~se,r1sil. d~ Q 1,E!'~ OEi,lr,9;,m, rep~z,elil.ts.rl!l gra£l~A. ~at,A Qta !g_ .tlggra 1 .. 2: ;jJ1 'i;l'allS pc-e.t·e f1 1de.al.iz·gti!. dupa .~ dlm l'COr.7i.e.Ie ditn:r~a. 1 .• ;".

~!!I.t:~ .[P.rUa. "'t,~i eo !IA!!.lh:~l Be 'Q!t!llBider.l ¢~rba_ [I -:f t,rllllnasl'" ~i '.1I0QJ:~;~.3. i!~11Jle".Q'Wlu1 CClmpr.i:lll.:Bt 8~Q&ntd,eilii!l fWJ'a,...LJ.l_b ~iWi!it'£'i.' IIlJ&rillQ~r·l!Jitl·cl &1 GlUfHl1i 'Gars t~bu:l..e' &;eli:1ll.ina'A;'i, a:int':,

111 'c~o-iim,"ih III 11 11,.

f' Ill,' ~

- In ,.,sel,liI!h 9lf~ 'Pc:" "t< •

... 11 ...

'*ofJttdJ.Ul Q.U't ,hif'Um'll,c,l" hi. .111_ h;r.mu'.;H' :ilutU b lii8toti; e',i!!It:e.' Oillr'~t4'~Ua'· doe gv.,~'tz1:l !: P it F •

i.Qmelltw :IJl.'GHO."tOEr;iC! ~&:u'Jtl'" a f,iftrU,or Mr~ Df! PO:iitli!i 0:11 ,a III ill .fI~ basilil !si!!Q,~1-un:U oiio btit<Qo, (nelllitau _ ilIilIol11l!l!.i1 1!h!&1.) :rO:l<O,IIil:m4 bl.at:la 1.",8 ;t

laa'~ t

'-'II.Od:01ul, ,dill r~,J;:lst:eDl'i. al .lIe O'i ilm11.~

.. - Ul.1a oO'.I!I18U:i!lruii',I, .. seCi.hmi:L 'h'8Jl~:tJ!!alill!,

i; ,"", ~l!I'r;;l,ri!\Il1ia. hflhmdu.:I"la :la:i:I':i,ndeir"e (:~iIlil'~!II!.mi!td..~,)..~

OUb~a, :lIu"ii'Wlli ,l&~_i"1. finrUo.r eEl c;iil!!luJ.,It,lIIzi Q!,D.I!Id.de.r'1o.,~ ,ai ],1i·biih: ~pBri1iia ·ti~::I!.l'!)r ,(lo:mpO'1'fl,~,!I, 'i!llle,I'ilef):nl~i ~1I!'te 11.nm;,£' ,1ilS:-UIQ,i1ij,l 'I!e~U. 1If~~:d dB :i':1gidUe.t .• 1 .• inco~o,1<~:l'e !liR'L; ,E~ in ;:~ !i :nc':' ,P:1l':e1z.UtoS IlQdu:L'd da $l.am;1dt&'C, • .:Ji" 'DeI'io:r:wlU!i :llI.!9Jf1~'G,.

. or ill ~, el,,,"9)

~ _mE!D;1;ig]. ~~(l1e'tor dibh.l);ie~ ,II QiFler11 lU'II!Ii,t,url1 :tD:t~ I!CI,M .:oate b:tjJtrQUi:a. ~ ~,u !CIl;!allllU<El'~ueI!1i. I!mult:&I::Il,i, .' ,stiUU.a;:r' U ·tr!.aiil1~ ~i 4e i4e,famai;,,'! 81, ~~~l_l,l (,tts:0!1",12)_~

!iD:I!.Ild ~!ab, de ,Bilo1t1,ca,,1& ,11&-

~ ~,ilD.llo.;r edll apal" ::ti:t r 19w"!!! 1 .• 12 oG~. U

rO' _

f.ap,t~J. 'Cli ~tl.ll"& hl.nt·1Dail :lId.1q!1 l.im:i-

ta,liilil !I7IUl'Jj!;!J:h" 'Uc Ii l,'i~inll! iii

\'a • "K 0: )

',e =- JI'II cPr

" as

iCb 'I!I.~'( fib )

G'b ;:; :r,l'( '&11:1) a~. :I. tzr( ai)

(1 ... 10) (1".11) (l,.,12)

'(1",13) (1".14)

h.

'FL~)

..... ...;."j, ..........~ . ." ~. . .~.

1iV~v.~~

_"

(J!..1?)

,ll:QllliBntul hCOV(ii-!!'!tar' l!!. .i~t_r~,a i!J. -GUlI:'~;L'\~ !!Ii. 8.t:e:!itW!:'{1t; i...'lt'HUrl!.Mat ,99 det;;~,J;';EII~ai ;g,Ui! ~!ltlB:tiifl dEl ,ul:lili~ (iSCII.'i)li!lente fat.;;;a; ,~, :iI,g~,tll:ial M U!;!uta;h al ~tiU''11 .compri.m.a"'!1 ';,

(:1".16)

*' !f:. Dt:I.pa. d~fHl1"!ll1~"iii :fu81·Z·i:!IiLl..i. :.:IIHi<l!l (>;O\DlFt'im~~a )'; dm :Ill!lslji,a.{l,.lZl

i>e! de'I;'.'!I~'1il!~ tiati:i'fiilll!:~B agil3·cit~.>i::I:e. 1.8 din F!!tU,1;ii;l; U .,15.1 i~ tll@O,t;, f;~~a ll!I:ea:t;;j.-..m.ii, l8 ~~~~a, 5:..n :.cn'E'w:ra ;g ~at;'t1:tii in.~.i.nI'l~L

11"iI):~ i!!I$~, .dJe'Eli!!JIlI1lj£i,"a~·b 11il1, ifJ du. 'figta',!), 1 .. '9' Se, pcat:!\!, lO!X,Praa 'Cl'lil."btts la, ,~tr~ea in. ~llr[e;:::!!J .. ~.t~i1:iil (lrl!l ~le.ij;i.E!. I

cP- ~ a;S'U;cm al:~& nlSi~b fJOlIo,mi;ltrbli. Iiin';i'i'n:ti;o~f)t~~1 i"Ofilia ~ .. ~·'c ,.. n,Ii')'" ;::.;

'!!;'.i de'- nl!1>UfI. (1 .• 1"9) ,g~.'t!!ll :1Il-ai u:<:tuu:a .•

\ ]i'o,losll'!lIe Hl~'t.illo,r (l.12~ :!f.:1 (1 .. 1,) Jil,C; '~,I!lte O;;)lI!od;;l :£'I'3'.I:lltZW.l p,$.lIftl.l!J.'l. maJtJ.u~ ~,tWlCl·~. c:iri.d. P'6tr1.'!lru em:"bE ,ce..rae.t!!ristica i& b "O!i.IJll.li «(f-C)

ij~,"a.[ltj{ rQ~ • t'c;t!- I .fI.!,_or -tim, :l.~'a .'. 13,a,.m. De aCOIElli C!'l 01,;'"

_ - - _ _ _., ill!Jii!!E Y

lale al'l efe~"l;I;e;fl:le.~~ !J1li't'oi!'l..!l u~'l .pmgl'~ e.dIHlV,"-t.

~ O'fOl~:i!!i:irIB atmJ'!\~I~ illl, 1:'til·~w'i:il.iOio d~ ~:;i 5~ J;~:-~~~it~ ~.:o,l}rdf.i~ ;X-·me;n14ilii ill! Cial·QulalCl:" ~&'EU.p·r.m!l li!I~nil!l~ea. ipot'il~,;;d ';~P1l':t"t.:~ii 11!'!.ilo~ eo "bet·o·,l1ltll.:t;,i diu ~(!;M eO:!!J,_l?r~ta W·1~ :1.$ intr~-..:js. in GU,r6~-E!!' a,

'1 ~ <E- ,1l;lrlLl~tur.:!!~;~.5ih ,lQ'!ii~"'ta CIU.'E!' 5!DWlU-a ~u a.QI;j,_iteJ:'~a ~iW;i! i !fdl~i (Ml.!1iilt;at:l!l',.~ £~ .... ,. tlJ ~ ~!;I. s ,uwdUl;ul. de· d;etll,~~"i'Si ~ ·'betonnic.j, l>81t;m~,iI;.I'i .tMlti;·~ 8, a.~Moi. ICOil!i{\~'v·~r--. p.,I"ii:1lij,t;ifI,.

I,.·L C+Jl.W-t

.~

~

fA JL:i/' "["'0J

.1'· ~

2..,!.s.l;IlIIen,e,1! 1P~,t~;li'!i!li ~1';1!Ii 1iI1 S'.L'!~ 1,~,lo'7!!:?? 1,iII ,ijttal'Cld~ \,~",,;,,'~,-, .. ~.' .~.~ •.. ~.·t ..

• :rI)~O~~t,1U:'l!I ia !IT.lliiu.~i !iii Ice';oi!l ~ ,wl:;'.ll.illl,uLl II ,d>jji lUiqrLli ,~ ~~,,_

e.l."l!!IIleon:!toe;lnr ,ii.i!l' b&tanIlIi.l'VL1t, :!.to:rtl!U'ile 1.ll'rl,t:a:n i9.8itfeil_ ;;1i!.ti!l:niila:li;,. 1!I1III'Z'- .

VE'1!I11iJ PEI'rit:RI ~ifIU3ttl,~a. nrit1~.ariliU'! leo a1:a.ril'e ,ii.l:ol:i;l, U,1I1 ltill'l'Ini,1;\l..:.

'r.11 .i!!!O~.i!! (Dbohali1, tieto:m,~ ii"I.f1~1!). De la. 0 T~·;t±.f l.~'ue 1<111

~

h .. '"" z:

t:: £ '1:1 -

,~ .. ''''~II..: .••.

.... _ :II:

(1 .. ,21)

(fJr

I -

c ,~, I

~S1'Rii9':m.~ ~;Jll J:'i!! l-liI~i:!Ii ~

1';0 = .~1:1:t

D_

........ . IJ .. , __

~~

II ... txl(_

DIIodId1: lD'd.1i,o.a.nb,B~jj',1GP'iI. ;

(i5 C!:a:riI~ ~_i' !Da;ell.~bari. ~, iW.oCl:iie,I;I;;e' :iiro; Wl.a ~ll1M,£a., ~u'Ih'u R!I!n:lt. d •• pl,il'1iClI 'I!!Itiliis:t~~1al calcu],"q.l. Ute·r.1.0li a:l .. 16g.ti OiiIco-"D.~t1nr .MII f'~i-4!J~1,~ (t:!g.l..l~

feW.,1, 1,,!peJlL~·~.loJ:" 0;& ,.1 AI

ft:fWa1mlii .~U dAI rig14ilOallll' h, .~'"~ 8i1 iIe~ tImll ~c. de .bt~el" f,Q. 'OQr.'~H a U'IIliti1rli :lAtmlJf!l ,1. b l.a m~a in GVP~i!I' ,:iI ~t:u-, zU:p1U; 1& ~re a "",1 ulUi.1illlu;l;.

_lJt.~1 ,tg, ~.tt:t'a'C'! ~1.gtQ.tt8.~u. ,~.,iuU, 1& Uqolt',od.ere ,."~ '.,-ar1aJbi ... !.'.Ji ~b~ oda;t· . ';1;) Q,.,""O:I1~U1!'1Ii v~ n:i .~C,tullllii. W'tf.VcO,i~'trQlr' .• lM ~!:-

':., ~~Jl:14 I:!',i .a~J'8iIl..Rg -ll:'~e oal~ .~ . ';"/!? III'&1M1ia ,i .iIIp.li, ,a~ Q 'Y~O!U:S! utis .4er'!!~' oQg; '-..s. I~m, ~1~lU .• ~

(l",.i!4) (l!'25·)

.~!II !!laDil :\tl.m:tll."~ In. a(!>eR'1J :t'e18~ll etli ~to8i'9~ ee.mn.Ui~ e!li1ll t·

~= lGlgQ I'QI ... ~cdilill:ul ~~~;1q1t,a;h' al b,s,lto.i:W11rl IijQIa::pr:Yl!at'l

11, - _I.I'D,IW, dtl ~~'.~I al lIlf:!loClV·1W11i ¢e bertl'ln {P'!Ill-

- II:n illiQ'rQi\i.,drEl,p~Wl.U'i;lb ~/l.a~

I'.. ,_ .• edulu.l • ~.:u.IUQ.1ta:;8· el a:m.ltMrjLi. j. +- .,Ii',

l,Il!iil a, 4 'Ii, Ch ... 2s}2 "'" .Q;;i~Ut.'hU;l. U ~~h' aJ" ~t:g,..,

rll. lo-llt!;1.iIitld1i:l,sleo •

.n&el ,N.t:eGlU ohd E"!!'latlUI!I {l .. ,2:4)ii'1 (1 .. 25) ,u~.Ild!:ilQ lra. 8.!l@e.~j,

-al ... '0., ~

"al.l)'~.1f ul~~6' 8 wtJDt:uh.i

Pt bu. Bhdd t~t,:yQ,tll!NI~ ,1fi;I.p-1Ul.IiiI'toeli .. b~Jil!~ lIiiirb1; 1. ioaracTfftzoUlti,ilIe '~I.' c~be,:1_ I - ,i! f1:!QUDl t:1 lI'el,O&l:"eW :f,It~I;~Ili. .'

~ w .. '. I!I! """""'" - -wr=w

4uG1iil:U,.,;,. de Q~ ~ lII!I~t1~ ..

___ j~Jliilnillii ¢JIll 777 -=- ~

-De ~;liJllJ'd'e-a, n..lGld.w.u-t..ReoUl!'§:e W1Dli'card. iI';;ue I:

,_ Ilin_ (I;!;i,lel !kid l'iIlaU u .. 'chil,l,b:t'Uallll Ilie-, ii, :in lp.IlI"i;~.IIl, ,_

:~.~:1 tp:t:.-l.mw~:r·:k '~' :td~) "*

' .'" Cw:w.f!lC)~ 114 :J: ,!lt1 adat1!:1H "1.a,:,- ~di:!'" ,ht!!',rmiDi '¢Io:rI)Ill'-'a ;'5,~-

;:~r"e ;)_ ,III! rt.r..., t;c •

_-~ UUI/'

- CD ,ill, 1I~Q'al, reJ..at h! n.lO 26}S4!, Q-j lea.:UI"i 1i:i1::m~Dtu1 ;;elll~um:' ..

'to;r 1D.tr~;it " _~II ,II; am,itouU ~:t1:i." ,1, llli,Pc/l~=~..r-D~,E. ~QNi!I,PIi1ru:,r:.-

(1.27)

_ti J~I IWl_N't' 1'1 4!!ti!~;. _l!iec;tt pet b~~ ~:1t8r:l_1, ~1 ipo":I1,~ I'IIt'~1ttlU'fI I,ll. giDc,ptirD ,h:t">cD.e W'O'r pI! s!l5-1~ (de iI:DQ'lu 1{lO'''U,Ii, 2 _.

,iJe'dtl~R ,Iil;wmh "

nl;RfUllH!' lite '~!:b1U.b~ i!JO u:tll"bo!!iP! not.fj,Ul~

"",la f~ - •• ,u:t'illm1D!, f'aotGl"fl1 4. due'SU1.'tl&til 6111 ,oL--bID',lt

_p" - (I"./1J ~

b e-adnl. - h.iUtt-e1 111U-1a6t:e': _ 1~6$hi _III" pcIl1.-U'''",lJ "=;'.!"- , c:i.aiD'I!i. 'd~t-1Utoa;_U 'II! CI~'tmri I i!I ~~e d.-c:l, :W!!II;;!' Dr. IBCil1"br.iII _ en "lIDiO:r

d-o 1!I(lh1l1b~, lilt! .C,,1:1udJ .. ,D, d'gi'ld de npeli'I.,. JaGi ~. ,iiI!I!I :i:DU'~ 1_ C~ft< :UJ.. '1!II~m1l .. ~t~1:1 t. ,1,8. ~!t' lD,t;~.i II ,"~,fwD11'I!I.n"iI! 'iCll::l ... ~ac~t, :btt;~i:t 6',;1. a ~ 1! I.t,art;1U'U. 'W:lit:e;n (j,UL ~jNUI!I- rUg/iiI. 1_

"ill.il~~._~ctlw:dJ. §i., 111 eBrl:i_oDl·~TIII:f:l:ld:ul e:.1D. ~t!U'1Ii G-OCiI;pr!- .

'_ , _lIif- _ =-

:';#4

.cm~la 0.1:7), H' lI'oW,ibnl dll!'pr"(ll:1!6C~H .p;e! &D. '~it dnUe h .!!IiGeR 0'&1 I

I' 1" J.. ere " ols;l G""d. - .I~ a~ - Crt.. E 0

(liaS)

in. c:ar~ 1',e;~bltiIWtl o:ttl,rIO:arll.or 4- G!.};I1p~ el1.m8 bI. b'l!Ir1i-QQ,. -d&:U; fl:UUl _f'lII'[il.& dr:ilPi~:!u.td"i. a SEi-f.l:!i1unU" o.e~. ~: ~, .. o.;B5b Jt ~b;l ~!lI' ql~ 'Q~ lie. d:b!:o~a • iOl,.42S, ::I' 1"&~j dJI)I tlw!III ;!n~ R:.i. CllClill.lN'il:!idi U'ig.,l.15h ete!GtiovlI

,

~!! cogairi vill,%0rUII!II o:btJ·ml:t'e de l'iJe1iCr.w:at!.ilov ,wela:iI.'P~.c;>:a i,';"

;_'ffS: a::!'iJ'I 'D;\l altff'smS.t:;l£B ii!I£'$9Ji;Q.sVdR&ebl!l:iiao~e ,~ImZ;@. t~~.:! ;:;rt i.c.ge,,,,,;::;i liml,t..g.1 ~ ~S$~,

r , ~

~ 1J.l2 I

::I: ... ' III

f.,~ ~, Bb :;E' '

" "IiI.SO h - ~

,f. "!',6L ' ..... ~

,am'! '" :J:

, ~

C@'~ s,

~,am'~ e,

Ii) ,~ ~J't!ll!1 .. ki, ,~~ bQe,~.Q',Br8 ,a::f ~J¥!!!b!!l!l.e. ~ 1t~ :me.n1:1o~te ,d():l"'GIU'~ ,1:Inii:~~ at1!& l:bl1.ta h 0UiIl'.atF n Iii !:L_dldd!l-

dE ~~ :Iii"

:3 &~ftUU!,tij ,ipc1i:;ull, ilI)S'1 ,d.!! fie~

:a!a:J.i :PCd1'i.;6,44IOO4.ne~~~ ~iU

. ,~,gilt>Qn.lD:l~:LJ:i. Cl,,,~mfii.I!IlDd, "_a tCi~, ;ad.-o:pt.:e.ti ~ ~a :!l:ib 1i:niGBJl ;;, ,:I".', '~

i!I!, ..

iii .'.. ,rr:

Z":l:, , '311111,'C

!O.ii51 b; ij"'~1

.'lie ve~!1',lEQ~~~~,i ,d-BOLl: :fpQW,Z;III, ~:tsa: uoiIm='~ .. ,a-;;:c iIi,liIt'il!Il a-d!!'V'ih'a.ti 1i .. , FBnii:w ai~.!l'~,~ 'it:;a,!le dB "itl1'IDin!t j&i'ou,a'l;:'lU", ,~ClU.tQa aile IOEilo~ d1~'l;:ta ,ard:lou:r:1 ;foi~H'limd. rd':B~Hli1!

.:!!I.mcl :lpote,~a.- ~,:;!' iii, :wt:t'i:i~i;1 in (Hl!l'!i!i:i!.!il\!!i' !;!,Q~:l<ClI' (l;o~,a "",,"~af;!.l=ii b :D.o:m;~iiltul .r-:Il~~U 1J'1I41!;1~iitJ e~te ll'.d.e'l'arati,.

~----~------------~--~----- -

- ~,~~ •• _. I .. Slit ~

- _~ ~ ~: I € ,0..5 II -, I

.. -~ I. ~b l:

(l, .. 30)

ui'l)el.e ~g;$i.1U\:l (l .. ;;3) ;1 (1,.;4) .IllI. .:~t ~. =~!!.a. ~ Me. !1;I:Ibde l!l:i·erlu1. ~:t,iiI.n' cr;-?i G"~ au - REi 1:a ,~qtl:·st·.1a ·de IIcUl,ibn (l.2B] -filii M d .• hlt'-,

- -- '

:La d .C'i<,,1]!1~ (1 ... :28) ,iii. ~n~,~,D.'trIli c~1t .... .. . I ~e t1!"1 ~~mlld.:illn.,:lJ.~. h 1.U'tnld.1;IJOI ~,iI;i:Ii~l, •. d-

Z

:11-

,

:1~!II di. be.tOll. iOli;!IQ,:d,ma,t:', .,%~;eIl;t;r:li.Glr!a t,~. j,,~1 Ia'II ..::.I~ll. :It:a4148,$CI P'!I t:ipri. 5e; lItU i:I"·iU~ :b!l't'liID:

*"DJ. ,JlI;A~. o41eW.Dl'tlil ~ct;-.llitil;:l1 .idDit m

'4oc J ,1

!:!' ;: ;S' ~ii

II!

j I&:I"'~ 'iii, Ii 3.1" '"'9.~

a _ 7 _. ••

j",.. .,2 Z 211 0.1 ."1,02 - ~ :; 3-DO ~a,2 -

C'b :I' 0,12 a,. :- :2:1,6. ~I "",2-

Ue I: ;,* daN'J .-.....eLe:. =--=-----~

,-16- :2

I. ~ 2,.1 :J; 10 ddt'.

Iblil 2", ::I" le,!!' ~_2

'"' :24 ...

" • -"J'",'__ """p. A 1. -

- III!! . - II, "" _,I!IJ

. It ll07b "~ _ .' U6

u • Let IJ'd'. ,I .~~' .J It! ,_... . ~'!I'

~, •. -*l- '.' .~~

..... .b.od't ....... is., ~.u. d ...."l"~tU'lt':r. ,:l-

. ~- ...... =. . ~~iI-=-

. .!_. -ias, ~~ ~~ 'ii, ~.'1PfiiJiiU.a .. , ~Ulilt~:t;~!H ~iQ:'SllW

01.11 ·6'1. .. ·1& ,(1,,29)

- ,

.' .: :11t,S. t .," M I. :USa '. i. ge •• ''Ii'''' Z :"S :E 2lI1i

.s. ftE'i1tol dad. , __ uti tpei;lal ••• ....~IIC\I fO},QsiJXi. l'el. .... ' f;iU. (1.,'0i).(1,.J1hO",J2), ei. 'l'4zoU'lol:bd. 1Depl.UaiU. (l .. }J) ,1 U.",)

e~ .. €aL£A ""le!o 't;r.,;5 g G"i~2' JI: ,10-3

0AI--B. ~ ,I' yJa<., ~B,.'" -="', .... ".,-3'

e;a .... ., ]Ii ,. '._- '." ...... ,'iI'1' ~ ... ilIi

,_., ,_' ".

I~. ' i~.:: ., ',§O. " •.. 1.1.1 ~ ~o"'5

... 21~ ~ 1.0-

3d, G't;i!lUP;ati. d I

..

e.l- <: t.(: t dAI~1. &rmI.ilRrB, a;l:Imp~1III.8iili. .1.'11 !!Iit~!i!! 1 iaita d.el

our,~l':e ;

loa"" ), 6,e,. HO:IL ~'I.llra de pe z.1.,loOit!l, 1Il!iU~1mi1 "ot.i.u .... aU ,u:t;1nge 1bi.;t·a de car~~ laI:U}!tii't!.,

.0:1. m'bli;;I,.t! !llt:U:be;tii eIQu8,'\i 1a de fll~b.U.1!bW (1.28·) 1!li, QOIil\'i!I'

(J" am ,~(j~ 1£. G"~ cu f.1mI& WA 4e"1~ ,181, (1 ... 35) ..

. llupi, 'ti.;lQ-ouU'Ue, DBCU!!iIJ~1 lili :l'no.lv~e6 l!Ia~.ti~:1ei sa IDtb.i!

x .. S',5,5 iim.,

~. !l)Q.~ .. ib,term1d.!il81~lalt~, JI!~1 .. J:I;eCGaU'e ~alo~I.1llu:1 lbIiGtU~1;i,",U, de' c~i ..

IIQtlIlihl iQ~libil ld.t·1I3, (~ ,Np8~) B'!I de'i::ecl'lfi:iI;l'& tib: il!O'1,1a~1s ea' ,iIiftI.e'lli'ta ~ ,!;o:r.t;el:.iG(!, ,a,~eI ~1~!I2Iii p - iii'lll,~tl·~ in ;r,aPllJirill QU O'6n" ~ 1118 1p8'U;!J.W ,&1 u:dt~u a~~:1h:'t08 {v .. tls.-1,.lS:}

-:r !II! !'.Ut-':2t.}t (~. - RHo.5 h ,_ a)- ~:(o •. l\25 ::r ... ,a) (1",3'1)

\'

.2

:fi!l,(I'Ql:d;m'! 'II"~lliJril.l-1!i mAr1AUot' di;i;Q '!I,cmll.t;:1a. ,Ill .,,1, IiStI,8 Ie oDIt-iDe 1 .I~ .. -6,~59 z ,Lu' 4aB •• ,.,

ltc ~'Ili,~,:hiI,'b.'~Qu:t,01' oo~ ijp:u.rui,&1i,ii)l!' .i.:D.t~bll h '1I_6)I!:~iI !I eD~;;~

.Ie =' Dij9 ~ =' D" :I!: a.S'9 ,.. l~' ,;;, 'h7} ;Ii 103 W' ......

~~td Q~ ~,g;1d;ltatl- tdlll~ 1a hoQ''1c,1u!!I Q. 1Ii!l0f'Wi:I11 fcOi14,';U;4 I.':IIIl,i!!IJU~ (1 ... ,24) i

.. -Ill l! ~..'" I I 'i:! .... '1 'I -1.0 .>_...!,!I'

b '~, ,- '''''1'' 'It!.b. '"' ".'''''' A.O ,~ I --

ICurtr.. 9i!~;1'M1i .J.aiD:ti:rtil:"F.!1 G, h CW"lO'I!I'i1il & ,1i1\mih;uU. !Wi: hAl I

10 ~ ,~:tc .... '"I~ '~l

r4 ;::'~'!:: IIO "'-"1"0 '"' m.,.~, z 10' ... ""'.- .' 'Bi\;j, Ib; - '~41 ~ 10 .

I;~ ell c';: iu.p,.t~ l",ru,pij1:I!'!J II

IfP_ ;:: Jc:. In ?i :I ,10!_~" .,'5.92 :I 1.Q"S. _ ... 1

'r ~ B~j5, --

-:;'~On,g.!, d.~ i'l.ulltll1t!:t.e I!,. ,~~burj .a 'seat:111lll'1 ,.·n. ~

f/>:,. ~

J'-¢: = ~~- #-'~ ~..2-

~ ~~ -

.w_!i e:J,;eOO::::ijil!. ri8i~'t.oit'tll d!, liug:'t;il1h':I,;ce ,;11 til. !potn.

1',:1 01 .~ tJ!l~, 1,'11; l'b "" I. II; (~1!I,1,.. ]" •• a5)

_llO "'_'It . ,2

'j ~,2 E~ 'Ib '=' z, 7e-,5 x: .,t~ I <lIim.1.,_

J'.;1 .. ,A·t. ..... ..., .... '" .. .,. "'.

I~ =..,....:!l.~A ~ :hr;)<::,:. ,.:; ~i+.' i'~''''''(4Q ' ... , a ~ 5)'"·= 4~9' l1li'"

;0; 1 ., 1 .! ,6, - 42.Q -. '1 4 '. ,~o .~ 10 ,".~III' '~.

'" 1m .... "'i' :; ... 0 1: I), ~._", ,," ~ ,0' .~ 0', !.l':;l II ,A'Ii! - '.

,!lit' ~, ~;2,,?Q'5. X 111.1,°+. CiI169 ,7f, ,1010 .. "I'.5I9Si' :I: 10100 W ,.2.

® "!'I~' -. 7.2;; X 1.,5 ,- 2 1=-. c 10-' --..,1.

• c, .!.,~ ~- 3,.595 J: .h' CI .~ -'Ii ,if x' G-.

Ii _

_ g'li ~ a,e dllotll1.tllli'teda ctu"b.1l1l',1li he.ce:ut-i 1po~e'lSi, :Etn;ul'tl~,

--~

........ :

, ..

I·_ I

. dIi ~U'e.'a ~ _ Gilm !ire a ~ - . . ~.iQ- dint !'lO.Da 81 :~t:;'_I1!':1~ .•

*' - _0':. iifI:tiaa.:tnap.lIs lI,omentl!!!ll:~lIc ,1 !In ,Se r,eia Rfllllt;ru itlV~ct'IiI$ 9'a~i ale !:·Q~.d .. u·.i,a;1e iii . .r,·!!zoultaTi'd.e ~e ~-Il''''ri!!<:i.!t~L;,:rai.o in ~la:l.1.l1_

i ~ 1!!III!iii&:::!. ~ = __ ..... -

Ik .. ~ - ~~I' .~ .o~.!_~£jJ .Clll,f'ba M',r8i1:lii;Lll!.!'. iii; un:~i .~le::::J_ea~I:i(j:!l;[l;:L"'~~~t 9XC!;13P-7 _mill m~uu RII. all. de a:beo_:r ,8.

Be· t·!IlPC Cnoll'iba de 1nt~~1U:lO I'~;p-re~illt,ii .2Nle'C~h Q~bei sfl&-

la !d$~~ diD t~a 1.1,0 ape ,p-l:!WUl ]I.OB~1 ~ ,!lon-a dia. fi~a:

I _. D~ ~,~. -- ~.O·

t r.- 4. g8

0'

.F1g;~ 1 .. 4IiS

.b·

o

!:Im;:'1>u,l.,i!J'cur'M 1. m; 1nt~&Cf.1.tiWlliiliiD.t <c~,,:ti! ~i,z:$.:t~ ~ Q'iO'!):NOIWli,'"

.. ~ '.

~b; _ _'~., :{I~ ~~ IQ!(ihQtlIiI.d_ .rupeiE",Ui_ .Iili!l'~~! l~ ;~e~p,~.Sr±-tiM· _!lXQ!!:atir,:t-llla ..

'be- ~~,t _-~i(;u1BJ:! Pfl I:II,l~r:b~ '~~Ii! !rPUACt:rill. ,5. _fi'1ml1ii :;;l'une'; d-e '1).-

, l.imB;r!!1- '~~.P~· a1tu.a1l1'111~ in C e;l'i!! Vi. c.:._ - ~,a ,- 1~t;e.1, (tit G~·,ge.m :til

5MBnrm .!ntind.. ~.I!!it~ S:1Sl:u:!toeA 1;1:1. dJ;n:a'!!iI.l.'g~ aq~$li\ie ru,,,:rfll aQ:e ...

• I. Q m.~ g~1P~i 1~tl..!!,:l1iUl OIIjIll:iJ(l'!!,fIl1lll::11 e:lc'eiCwtl'i,ce eu. r:l'liID;:;.rl~l'C,e.tlll ~ ; ~8i ofi·]. N,. ·0 ~--PlM' a:1Wii1.1.1 l!3Qtcn!!'utll2"i!:,Q ,C!.'I 8::!;ce,il.t::nl~·1 ta..b- a~i" .

1$ ~

.l\mL dtQ!Il~~ Q ... pr.1!1 'ililm11 ·ex"'.l:I.tr.:i'!\Ii!1 eu' ;~~Ce lll:Orle,~;;ta 'tiel lIIge (li <; HB:)

~lM& amB.tUJ"ll. b:t~e' ilc-eae in Wcod 001' tJ;i.lt'in GC~ivll'e;e. 'bet'onll:-

- ~n. .. ". _ .. 1,:1. ~f;~>e d<;l"!ii\~ lOll IGn:!iib~1 nla:tlviil.i·a! ,Il

~- :zIs j szL g i' ..

!!ID_~'·bl:lll 1U-4iS!lr#:l. (del l!lT!i Mal b:~1 C!ar' dl!l>teJ:'!ll·t_!I'I~ IEli <d.e f"Olf'-;!l:a,!;:-t-e ,~.La s-

t1.~lii.pQir~dt;li 8, iie~~ care ~ll,st;-1~ui8 sur,sa ICOI!portirll anatU. ,. I~l-~t;-drid. ..

_t':1~!l 1.16 a ~ '!l:'W'b,;_ iJtwlcl:;~.ti,d~ilL'Uill;,Ui aut'li'1!i. 2"I!Il7"-;!lt,il y .•

ri!l:i;ir.. ,':It ilII~liiI.!l~ lII:a!ilOi~!il;Ji;u.ltd.,e ~u.r-Bl!~It!. !!I ~A"UIlU. ·tnrUn!ll.p.ql1tru ,elits rit.e"l aiOil;"1:s! I!O ,fe;::t d. a:xie.J.!!Nr ..

L&&&2 . ~ _ _l1iiiiiE::tRfi:tIliI!

F!ll:l!l:J;!~ ;;?t::nlltd d.!!!! 'tI.eiJ..an.l!l, t;i.nhd. fll[!I:eBllII ·ol 1!ltZ'~lBh QIllf'l!lJ~iIl :&.

al:'llL'B."'uii ·!iI~h 1l;;W;W,t:m':i :l:'"~",r1.i !b<~\t:!l:I:rtubi .~OIilL]'~t.~ iIiI!I!I pl!iNiiI.'t'" .iloMilil r;>&l~tiEi ~~O'.Iiiil!tii~'! d,,., ·a6tlilll'lIla~ii (l.~a] ~~

~ '. DZ7,._----::r;.

£cl )C~~ . ,. ' ~o

:inn. :ril!<l.e;~l!l: 'll.JB) FsaulU ~~~i.~i:a uid Ii!llIlt1r~:Ii:- .la;r I~ .~P

~1111!!l! dii ec:b!U ih,zoIU. 1e19 .~EI~1lJJl:11 re~ v.(lTorll~ er.~t:Il;t'UQ~ ~e rt;!:P~h

~') •

*

~-k:.h ~l~~·~

~

It-~ f4~ ~~. t+~

\~ ~ E...;.. .~.f2-~

.. f1l;-), 'i(;

<l.~)

,. ~o~ i"~ill!.1~ ~!'l,'a:'1a

m

N'B ~i J,I'-'i:! •

. ' .. _

iOi.Ml!za, (I:IlIt!!lO,~t~i:I.. ;lj'e>¢i,!.t:mi1 C~~1i!i!iftt'fi~~laIIltr;t.<; IilWb 6f1ooo

1 6$p:~~d'O!:!;),e iB.'CIl;j:!!!te 11'11 de - 'b.ec~:fCll:'-

1n n~I!i._.16!l!-al!ltI'ill.g,f]:I; !il~Qmbd~ :I ...~ ~ .i;lJ.ti'e:::ca1til N' ).~ o"a;!l:'~. oara~'t'@l"it:·IOi.ll.,a ,Qo.~(llii~!i!l !!JXGi!!lCitr·i-·

e I G\lI .IlIJ.i:'.li ~';It'lF.i,~:d. '!liS t<l m l.oa ~ I .~:r;,;a'l!: tl:r'.e. u:c: i~s.~ nbi~a1. iIi,:'i'wrJi!lE! 1.a~'iU$I9It'l'!

. 'SL ~ ~.,..._~

::'il!! .'"'"~~'t:cl ':1.l~,;-:!..1 8.e;o,<;:'ijj\1ooll. e~i~ ~1 :rnllltt ,pe 0' :(jllWl!!iti tra'C;t;.iWl,tS

~ a,1C.g,:H'U.:l in.i.;~,J:,"'ial" ttl, viilCilJ:Ji:::iat.@c:;!; 11:11. NI'~ll :!le :;;:oa.t.a.stl¢1j;imlE!iIiI l8\t~tu::l1 ... · l~ 1I!.ili1l: ~>!!! i3.iW.iIi!!i:;;IJ'~pree lAmAh

te,""i!!ii.iliil'~i ll:1l! ciI;i ~08t8t:l. ~f.~1tIiJ

iJl Qi:r~~ !).~l~'2.BpUllZ.~t03Z>!!l O"'';:_'''E~il:'ii ~r1~uitur-;li.i· :i.i:i:~'inaeC! ¢,C' I. ;SiS· <loa!~d!l. ~ • ..li ;c~h'l!LE'!l, at:!! FUpe1:'.e ~t". &·inl!ll':l!lE!J:'.3' f.!l:ctOlri.!l. d~ (i~iiilt;lliti!l.t8.tt'· li!I ~~:L-=>iol6,~a 8.: ,&1II"E! iii. if ~ OfU'e Ii!, .! i&I.!¢.Eli. ruul!!!:I'Il.!l. &It'll!! i:I,ars.!lii'~'O'r' !lII.EIi.aalb.1i .•

- 11! ..;~ Q."-~~:ijlt'erii i~--:i 521~;!! ;: 1Il-=:'1!LIJ:.tu.l hl:lI:rVill!'.iJl!:~Q~:.!t !ij'!aili; 'liie l' ..... gn!lJ!Ilic§.d;e~! 'O.~ ~,!!!:~$ is''Qd~ i £l.'W:'~:a..!!!l;Lun1i.q8i 'C·d. n.=l!Illlij HlI. 1: l.s;lU"B 1.16 ~ [b.i

"]fa- l!::~ 1i'ln':JiJl1 -< N'a, C a!'e .~ arad ~·t'i~Elgz1ii ~CJlll1n a'1'1m.e~. 1I!1%"H1.D~lI::'1-:' ;:~ 1]:::: ''.1l~.e!!,trl61t~tr!!'I[l.!liH.,. 1U'1ID.:;:,1l1l:r-a.dffi" ~c,ni8 ;b"U..!lI!l~ .a.jl'~s lEI !3~i!l!~1!! iDe~'!:~1Ei i!;I.pt1i:il:~iI:.1 (;!;lp.·8,(:.ita"tl1 d·5! :!;lO~a:r.~ !51 ;I)!);t.o\lllibl..i dinSO.Q8 1!;I1'Jmp:r'illal1;'a. :s~ ;p.~-t ds·f'i.oi C12 Q.la:rit,ata· i;lsl eC!.o~a. mhimi. Cus~:r.; erUt;1'!'.l!li1 M~ IllRiiiliiirii ... 4 . .iji""f1.l,t'lmd r!ll~tl!!l(lta:t,& ini'!~;Ui.'ti,litof!B ,~.;5. 91-. d!lrGi tao-

t'.~ Cos iiue1;U:£.lis.te jJ'l" iI!·l... ___...._.

In . .t'i~~4!: 1.·1I5t bill'£! ax:at1l. veri_a~.is Cil,U'h~U.'De In,it'lj'nalWi. 'CI~UIoO ,lLI:n.l[!· _ ~ d~ 1IIl~l:iag1:l; t~~·1!11 de d'l.:llt!tUt'i;:.erteE

\\

&_~~ ~I~

~ ~~&!b~- u._ ~a_~; ~lJ'

~. ~ ~ L~d~.~~cL..,·tdJ-~ ~ ~'/V ~ ~Vvv\~. ~~,,~ lh~~J)J '.

:lu.i '~",., 1 ~i'- ~l;j;g. 1 ~ rl~Si 1.16~ b. ia.1' v.!lr1a:i 1a J!.u::!, ¢s J • • J ..

,ut;o da'tl1 ~ C:~~1Si 2 '11m ~c'ge~1 i·j.~,a .• Oil' l:Ir.!l!i£l'G I. OOg>til\ o,'U i)i~~'Ii:'rea

I :tOr-lid dille ~,l'e' ·"al.Oa.t'ea dltbal~JBitNB' :SQ,~dG ijl, taotarul d.e d~Q1;ill~-,

~&~Q "p¢.U~1g .. l..16J!'C)). .

- 0, ;re~e.iili6.1:i:t::a:r>eI ,9; v8r.' !i':Hi 'i)u.rhIU:'U J?~l .~mIULR.lu,1_ ~i;I ~ In. tl.!!liQ.~1'iI! de nb'~lu1 t'oryel sx1ale I: 'Pfll 1n1lO6I"V;!llU

,""II: GUm N.zl!lJ,t,1 dtn :t1gUl;'8; 1.,1:7, el.c!ln'!l.l:l.WJ. c~~t; e:I:Qtlll~,l.Q toll. '!!t.»O IiIIllntJ;!iG:i1iiate· - ~e ~H:zillta 10 ~Qni, dill def,~are iliUfl'~hll:nt de exta8!i pl!!n~n 'Il 'Cl!l!!lpil~&rll &J"gt,;UACiiUi!lai ~in:i 18 .

1m all_.it Jii!v8ll aJL fop;rd!iliX:i$l!t!l .•

ae Q~i:!;el IQ~ i!!1l!!ri;li;(!,ilt:llJl,. -#8 d"'tlil;1tlll.t'eiiiileo,ti_Efi·ca·Ii'o~ ,uWiLai PQI tn. ... -;,@nal~

O -'-' ''I<r <_" ,",v (11 "'~.'iI

. ~ . .1.1 .... ' (1'.,. .... 8 .' <'!O",....J"

Pentrl1 jl', ¥'e',ur,i. fis,i. rW1(l~ti!'

Ufli tOrli!I!!1 md.W6i t:rerl:tuil!l b!'l.t.~ !f111.iER1lll"i adIilG~·i!I.'t'" de .~(":f',Ui!l & di:,l,(I'uh ~

'j!!' po.a:t~ ~d9f';iJU ~.o·1iU-:it.i!i .. l'la ilJI'~;n9n:tt!l1!.1,11a i:OT'IRi ~.1 G,notllitaGElS l.e. 'f~AT:'IB ..

L14 ~ g:.r-. !_Gi!me t!pun de· ~Q;lloU;l.t'f;lt! P!(jt ~:t:'i.V'i'i, li1!l, It'i;g-j,. ~ ~9!Il1'1JlI!"lt:BI!.t

....... ~ _' ~!!!le.ilIt.ici. de t ~i!Jl *

,;; !!IomBn:lj _ ;1':9'1; U'I!!I (II - 9)

.- l'~a. rOlt~ (F- a iJ-)

• ~ z:a:anti @pla,3~1 (1Ii- A, ).

• _, f~i Ci..Jil.o.~,lJ!t'l!iI (li' ~ 11 ') L-e~lle ·~a !:l'i:;l~g,~t~fi ·Welai.l!llfii,1cli;

t

V~~~~~~~~~~~~~

P.!)! If:'lIilll':bil!li .1 dbl. 1: 1.1llilttR 1. ~ Ii-~UI. ;Rare a,t {lIB Ie' OOrtl:a pl:l!:!l!.Qtn~1 -ro:!iI'i:''lij,Qte ns-

Uil~'~:lI:i;,t.rar.e18 ~. 'r:!'!.tt@ere a.~;~1i in:'tmS>EI l!';lio ~16r.e.a. 'r;!·o~""I9,nIt w-l:kSli

~.Q. ~t'",e.~V'·~i

- -

~ ~~,,~~,..4 ~. ~ 6. tr

~ ~tJ-.~{_l!-.~, dkL n~. .

.De er.,llil·~Fe_a paz:~e'~:U(Q:' d.ejlll&iIIk-l1 ~!. 4 II l1c ,:I. At" .~, OIllI!nQ.t~;r,@'!i. J!illd:~ .. 1l1.!c1 n:EIJ. ,d,-aJ~m:'pCI~~.&1-11 .. lIl",!I'entul.1U l.. !J,1J,ibg.~

- ,

?)' J'

~'tMy1!-. -, ~-: .,: ,., ...... ~~.I

. .' '. '~~-~ ~ ~ ~ ~. . - .

• "·_~·I .. ·'··~·'-

.".~,." ... ;.,:.

:m :t~~ 1..18 j1 1 .. 19 fie. arsU lIl,04W. de d$fom~. i·1:f·3!.I!IU'~

N - t _-

'~'EiI; ,dI;Id dRe'nlh ~QVoiat·!! l.a Qar~ h a~sylUJ:Leiil. w" l§~,llt 1noO?QUt~Q~ ~ ... eo a;LliUliJi! 14 a.t~s am, 1'Up6lrlillay

la. :1"~Ue 1.J,8 e1 1 .. 1.9 8o-8lli 1!;'9pr'6,~e[D,ta.:t lRu:;cedv :;. n.) aohl!iCl![a QI!I ~irOGiBI ilii f'1S\n'u·1t i

bj .di~~ ~ lII.OE.'E),ntoei .me care, .. aJ.Oeil!'fl8i !'2aX:1mR Npre'~:int.a 'ta.l.o~ :rlla, IIQIIU:i ntului 4!r :t:'P_PSA j;

'0) ·Vlal!'"1a'i:u.ro;l$li, a IiIUlrbln.'U in. lWlgU a1cmtl,at<IlilWi; t:~ IHI8J!i.2J. ~ P":IIiI!Ilnf;rs. :£:l~nl!)r iQi diil! o.reijitlel:'l!!Ii!1 ;e,i. ptttfl'.r.ai4ril p.t; ,ziOna :b;T8Qwtl g:u. ae'GIj::lIm.ea Q.1t:r.upe;n; ;

dl d:iag:r-PJ!!I, ~<tI.ut1U,tbiflti, iI curbUl'U in J!.M~l iIlll;!IG16Q1;1.tlu ~

8) forma 4ef'GlI~t,illi !!!: elems.nt Wu.1 s::o. }ll".ap.l l"'iilpe:rU ~'U 1:i::a~,ur~6i!1 zo.M,l@ GU, '4ef'o~U !n!!il:a.atiGI>ill4'~i.

!'e. t1~1l~ ;1. .. 18 e '11 1.19, .' I!-!lii'iii, £I.J:''IHI,aat l:Wu;ii seO"i.imu OlilMa,.. ·'.~r1ii;t loe 1 Ij!i, 2 ..

B$ajlun9.8. 1 Be:;ara :ZOI:U!. ,ai!!,1m!:!Oa. So de.t~~ Wor aJel.8s1;'i·G·1!1 :2i.a. ... :1:"1 tie l'eatw i;jJ.,!:iu:I!1tul.u1 pe Q.sJ:'>91 ~a,t~ un a .~june: h .laits, de

- - '

OW-'gi!lll'.;. DB. ,,;;:.. G"¢ • .:rEI !r!e'aH;i~~e. 1. !i1l'mat-UJ:'!l e.1;,~8 l1!mltilli d~ 'cnttg~':A

( Ua,,· (I~ ) .,

i(tu ~&-1iI,Mh,t .oe:a'i::1lmeB ·tkJ ~pe'l"B Glar6C1·t;9.~i;.at:j, d_a -urma~t'oaraloe

'-

a1,e;m.8.1:I.;~'

.... ,!lI~!!U!\Ilr.t:uJ. bc:JIDv QlJ.e1 to ell:" M ~ ~;;

... Ul:WI.gktUI, .armAturllr C QI ;:..~ • !!Ot::WS;1ii V'aloarell, ·lilld.:t)·' :;rau

. sGll!rt ~ a b>fiioti!l1llI11 u,:t ;.'lotllpru:at at 1Dp . V~liC~:e a _ 1 ~;!;.ta( .£ h. "''%)

...""-. .... hG)c~a de rUif'lIre. 88 milil1 .ll"tlm:ejr"t<8 21 Sli:m.F1mLgW.IGt"j'~

! elil!l!!lfnl~ui 'p.c~ C·8.aj .B~i P:Nldlll. C! ill!.d., .Q .. rm.:a!iH .1WJJl..!llilti1'.t! ~:1J limit,at! .

. 'U. :I:~it d-t;J n.a.t~ d,IHiLe.ntulul .p;t'1'll ;a;aq~11J1:lUr'"8 ~ oifl_re ~81t~ al; ,.1) :u-

I~ mUa .sa, 'lie curge.l'e ((Ja""" ), 'po~~illn:wu:ele ,y IltT-ICllLA':C'D r.L..4.5TICA ..

V Ueasti de;i:l.:n~ti.e_ est~ _~e~ . a ",,'t'DW I:lr.'~ Bnllil

~ntll ~@IIYll11l& 109 <I.e::h.a1;.~. m:"t1C1w.e.:;;::iei. ,Pla:!rU.(j,1t Mtlllr'1ale; 'alall sO!! ~t'o:~8u.i Il'l:l\em.~~;[lt !n.~l~s';,1a (titrel,. ,aJ,nm.)LniU, lIt-e) • . Rot~l),a fN!;·at1W:U1. 1 'in .rillpEl,rl au U:ii;1m.~il"L!HI :U~6 l"J,8 a

_lIInt:b", ,il:tn.jiJli8 ~l.e dEl" a6~.~ Aotiliih QQ, 1 pe :tigw;s ,1 .. .19 !Ii

L. pll)~. ,tl6JlQ~'1! W. rot bfllii. l:Q1:.aU" B !at't.l.iljJ].11B~ ie1. pla~';1«lI!l' flja~ }ro:t;!i'8.8 iQ.ell'i!loU.ii. J.ce et:!J!. X'liIt ir1 "Sill pl'l!l!'Ciliati Jie' i!1Il!h11d.e dlD :tl~a 1;o.2D.

Q.

,~

~ - s.1If ~ ]
..
11 -, f' iguI''' . .... .: tie!;:, C~tI_lEl-iI!J &t''OdIJ!9i!!1 !~1:.rLi$!!iM1Uilll,a 1 ,1 2 dad r!!JlN~mti. r.~r:t:~!S c1u ·e.rti.eu.!scij1:a., pl'lliliiio!", lii(l,tii'llSi -IT tndiC6.1H, h :.flgtU'8i 1.20 glU~1nd. sUt tri!:icij'ji"W£€,S daa:tlci C'U !i!1 e~i!l .1!:!el.aaUci (I;; B~ prolluc 1J:I.tre lilia'a ... , ,irui:Uli!i. ,ae •. diarlm1~e ElI·s,'· iBi"UOOlla~1!e1 p.la,£f1!:1.al,.

* Jri1b ,h~MD;at>8 pot; ,:1 w'icl.li~e 1';1t:! d:JMptnmsb.lllrf. ec1lMv'.818111tlij, L 1Dn~'ii:;;i (?Or - ¢c: ) d ut Uw.3 10 • "1'~1Dii 1!3-e,.~, dtl ~obival6itl1;e. oelor ,diilillii 8llU. J:....;''Il,eru; i!l,U!:IIjE'JL~ 11.,. 11lIi, ~III ~an:"ii.al.e:t:l:U eo .1!Ji:'~1,!!.Il!lL1;U1 pi.laEtillll'!I P@nr.riIJI Guculul r;ota.lJ.'i!lI;t J.D .artiou4.!1I,~UI pl.a8t1d'll "UI! 10 par; a, lIIe0i1~U ~i-8o;ii)ltl, fl't ,d.flt;e~1I:t' a;rb rdt'e·ptlillil.fj;b:1'li1!lll1. eCl'.fJ:i.:v'Iil!ll!m.t lEl.ifiia:t:1\ EI:8:i. ,eI"U ~

• Ie, ~ ({lOr -Pc) ~ J

1D .;pul C!iM, titii-fUl.a~1a. pl~aticElI!II!!' 111,111 Mctlaaii JI;!.J:'.'1,ti.c'1 ril'ltj.n,II, ei 8'8te I

~u l!<Qhl:v;ale!l!.:ta e. ~io\Ua\ial pla8'Ui;l~ Q'I!'P·;lili.de, ~ .1Q81 1IIruJ.¥. :f a~"c:r-'1. r; 1. i\O.um..e de t

- ~ \'1II:~;Ii; ~:t~i!Il1: :i:v'.ii aiJe Cl;~ ia·11,t !:to ;

... ,ljht~18i de lIB 1I@C1j1ul'll!!a, Q"J.:'it"i.ci!l., Ii!. p"WlL!l;tul d,e iPti..JC·:Ltme

d le:ir'ol':llt8tei", ,11 ~

- 1I!:e: Qa1.".'tat1ei8. ,,1 p~::ijc"(llai1:'·iti~il,e ·a~ de~..oDw.abi:h·"b!'l:tl!l ~e' 'C'~ellu-' !U ~i De;~qlluJ.u:1 :

- dtIB!ll).~l!I'm~ de' mO~:L'l::.!In c(!;Ds1dsrati.,

~ iC'~~ .dil!' iniliiAA§;. m"1! lDtlU>en:ljij :tIotar"!to.Js\e .. BSllU?:fe ~,W:!l.

~1~ulEl;: e:'i pl'Il.:s-t::i<l,,! a!j:~ cum ~eoz;Uilti am ·tigurSi 1~,21 car·e 'O'DNa:PY:Jlde ~1EZ':1 mcilxc~;ti!; 1:01.< 4otl.~ fort-ell e-g&lfJ $1 U!m!liiriC: d1iBpullil8 b rapo-:tt; Gil!!. miJli!lli!lul. dlHllllb-i.t'kCI;'1,:i, 1$'.1,.

LJmg:lJ.iiea t-e~xetid. a. ar,t;'aulalieli .p-lasU ... · e,j!l a ::t1,gur~1:.21 e~h' :~

11",1;;;; +,2Ir

fiI 2..iile;!\\·enG',~ C:iil~ur;1, ~ tOJ:':1't-. .!UIi Iilm.e -,111:1; Ii.-, 1111 UI'Bl':e 1.. 9. liiuilteril!;.lr;ll.:" ('"'tifi~ ,1 U;-

~ .;1) ~!I l'W:Ig!.ma'I!Ii.1!i '*' 2 .. ~ 13:. 0

~ . -~. .

eg. eli ;l,Wle Q'i:.l aa_p:SI.'Il.1t;,at,,· d1! re,:; is'tont.l l1li:_

"",Sli"i hOarB sa (IG.llee.ni;'r,eui do~to,;r..

- ... _. ._.._... :42iLll --. _

ca!ji:11le i1l.el~.fi!'" 1II.~1 lIi;(lel!ilo~a ~I:IMt'ld

!3.£1i:':~~ ctr\it1.~i :S~U1 de ru,pe.re.-:k ,~Iill'td. !DiroSa. e,i!J 'lieuoJ:ii:!Ij 1!Il''tilcuJ.ai::b plfllHtl.(!i,.

~A-t-

~d- ..... _Jr,

. ~. k .

• ' ~ I. ~!' ....

. • .' . ." ~. . . . fII(i.,

. ' .. i . _D ..... -."",J.../. l '-.·,~G. ~.J.lY. elL ~ t) =t:?:! \~8t\~ . ~ " 0 Q~~~

L

h.

Ii.....-~ =~;:;.. ill CfR1Jl f'41f1e.f!ii

in fiSi.tr1"tl(}l'1Rf!1ie i5jlecJrrce .fflf;;fJ v_ ~fl}pt~

1-

I 'E~

f \ ~,9

. I \

/ I \

LtiIfJx

a.

\

"ti,

\ \

~\

r. . __...--r-

~.' "'~.- .. ----+ . ... ~-. '.. '.

~.\

b .. ~

"11Joo ,l .. ,~

,DBcil. 1lI,,t'Q(;W [llo:ra:el p.ll!l,II!I:l;;lQl!I real,e 41n t~1 1,,.2'IUle o:ua:lAeri ,o.e IlL ~t'~. 1,.2", b< ..

c.

lQ"atl, ~tl '~~~' "II'&iS-,OIl'A 'iii] r::1a~!l.IS':I~,I!).di Ul!s::l'1l JJltr.,kii 5ia '!!lure" • palfoui:i i.a.';"inl!m~ ,~. QaU ''Il'aloarea i1Jlt'iI:Il,a, (d~ rupere) ~ .. De,! 'p. ,em._ ,411 oal,aul a dl!l~IUllll; w,.l)l.~; ue1 W;aauh.Lll Jla~,t1Cie' " a"O;l:Iilaii t!!l;tbllSUM .0- o f'1I;''Ul iD,tI iiJ!,jl,oii!i~ ~ Duw1t plafi iLlGl,~l.,,",§!l

..

a.

J'~ .. 1 .. 2'

uao'll"o::ur!;; e,lil,'t'~ WI '1:;' pL~I!l'lm IMd ,_llnl1.~h'!L ~ ~iculatu p.ia:8tillli 1.s..'IJid"-I' ,waiU. 11a1.

- -..-.. . ,~*,ie diJ

~'

,armdhtra fa titkl ;»lm:sdi din ~ere

CBi ,,~ ~ ~:a:!ull ];!J~l'CI~", :b!. lQU,Yl. pliQii .mei rarti,cllla,!;;U 'pl:!ll~""

til",. ,J,ae,ar. :11 iIlIO,t>i!'lail'l.Il!ld.e '~I!I. mOlZ!~ . .liIll iru:l'cvo1e1ior ,de 'rupere'l ~. "';e.)I['S .. pc'Bi'l!! (l;One:~,l;'Si, f1e·iIIulU- f'o~ SLobaliit gd:i(l,i, ~e h:i:tre 13i~, lUn.s~e Sl l1n1~1 'de ,n,pe:c.B, .tiD 81l!ib tODl.~ doD m;O"~!!,m;t tli\!,p,abll ,Ire :tmet~ul.1!;i,~~ Wi, ,1iJlb,i& np\e~e!, ~.

!~ 61l1UllEl. dl.e u'h~11L1;) diD l'MI,ura, l,,;a,.,a tn~'aeh d01ll,4 .lUJrom,ntiel Gie.pabfill! e;ld,st,e, ltel.1ii 1.& =

. ~ .. , ~ l2 (l·~7')

1D" .n~otiQI, .8e, u.tU.il!:ee;z;a, ~ elbd ~~tnira in'Uin3i. e'f'f:;:(!1 tW.l:!om iUJI£1~Uill.it! pe, I!le!1;ru HiJ:iIi! 81" die l"iU\5;J.ime.

<i.Moacil:i:d madul de ao:mporta.re a . ..:;o,n.!!.l'oJ:!Il:ia.ot;1ce al..1!1 aleman,beIer-. n~eet.i:v lugims51 Tppe, GarB ,to •. d,9z"'!iIl;;rl.t·!1. a.$foC:rmlli.~ill.e D],~.elt1c" prtIQid. 1il:1. mC<dlll. d,. d,i'j'ti81:rmJ:F;ar,e 8. r-pti_iild.mUNptbi plaati~e SO! ~C&-

;~_ tr~,a;e_J:'~' ~8pn1niIN8ductlliti1U_ d£ lljOj;J.u.,i, de t~enB'la~u. ,",s. • , ~ ,oJ. d"UZ"i,tl! 'Uptlr1. d.e e'le'~'''lil't\6 .• *_ \Vc.h·v.~ .~ ~ rJL V I. "'("'"

ai\l ;i.iilic Rij.n~N ~nt!Ilpl:tUI(iJr-; caz:uJ.- l,IJJeJ.. coae-o.la Y~rt:i{lalel uupt;,se' (i.V "' ~)

~:hm.11 tQl$1 .fo.:t1,'lI o.r1::Q;gi~,e.l€l F te. p~tetii. wp'el:"ill'i!!iJl'8,.. l.

.. 34 -

rc . 'A

~ I

t I

'/

.l i J f

c

La. 10 ,aoum:i,tl V a.l CJ·~ 6 1:cr't e'! ~u!J'D.tltle. F- Ii:! ~ liIO'lllU1.t"!.tlL :i,,;U.1CV I!li~":" tin" ,~ :Iil!:!';5.i:.WiJ..e&i d.li! b.azi1 d'l!rt!;e~w ,lI"paril!(illl: ef'wl;;rw:lli dp. "C"UE-p'€lX'Q in al'!li~t-~8. int,i.rulil,· .. h .B;C<6B9t3 iSI1i1<uer·-;:ie. alEiIlliiantul e:e'lOe .fiB'llra1;;;j!i ~~1 rlg,td1:tf,l1;:e'8I, lui 1.90 .inQ!DV'lobr. nJilu:sili.. 'fat;a. d~ sfiiar.e·,a, ~ila~!ltii ..

1f.h:Und Ei~~ de ValOaJ;'!'l3 t''9.;W;:aii a!!Q,e:dalnl.lJ:i ~e r!.g:!.ii..it~.'te l.a:

1t:i,QovQbr~ diAti 49 'l!W.a d:Lnrfl·;l..~ We (1 .. ;2,4,) a<a1l 1 .. 2 SEI' cU!1:"~El!\~''''e

,d.ll:plaffliil.'\l!':EI: de . ~ ,..!.t':f~ CI(i1n:!i!Ol~:i. G~! 'i:I~li~ ;Bi!!I~1_li.Di1. -d..I!, l~

f.At-a 1D.Qe,~:t::r.iirH.. ill f"md.I;li~;l.1!l ~

-~'/,):;;:;l!

. ',.XI....:!.

fr'

.. r.

F:._~". . ~ .. ' f: ""--""

·Me

b

lIi'J.l!i,. 1,,26

--

In IQo~:td.n1)_9.NI, 'Ii:irucgrse.w;J'-s;laU;g m1vi .. fJi·r\;:dc,a .,tI!l1'll!1Di U.,!rl~la llril·d .~i.Glfl,a;U,.1plasrtl,cel Is; DIlLZi! ccniliiDbl., .11;- -iaea ~t1c~"d laG-" !!Si1l~ 1.; tar rotina ~.EI.ri'G:'UJl. ia ;pllB:atiCl,I., QQ!litO-nl, nJ,.~ ~'Hi (l • .If,\),. IIB(~ I. C(.: ('PI' ... ¢c J~

- ~pl.§iS;a:r!Hl iii ,,£6£1. oClfiso-!et'1fa1<oritii roU.ril d.1D ~lGtil.t1a:

pl,dUI(l a.., ii.nh.d. B'eoma _ d·1!! 1rJ.J:i1lfa~ i&! i.,gIlX!i:.1 l,~ 27 !!!Ilte =

l:::.., . .., cc: (1-1 -, $), =. '(' o'lI'\, , _, ¢t J l~ ('II ,_ ~,l'l

«: 2·' Tl' " ,0 . r: . 2. -'

--

D!II.p.l,d.er~ii!I. t!otfu,i. h. r-t!lP~il! h v:b;1:':Ul QIC!ln~gb1!t hr ene I8'I;Iq. o-e-

1m: iItJo~. IQ~01iIH.Il,t:e ~

A ,;' ':6 + A

r c ;;c.

'1~' !a.ot~ d, dlll.a:til_::!.ta:te 1.a. tren.P!ll'~i'i.e1 al'ISJI'I~1I1A ~

'. '. _ ~ . . .h. d. 'I' ~ J'fjr __ ¢'¢HCJ (1/-' 0,,", lpJl

Ji~ = ..... '"" ,f + . A .. '1'... """~ fl2 •

. ~c ~c ~

.Pri:fl: ~1Iri!! a\I!Il pOli,h ,lat~Clfji, W I'.,fiilt.· . aar., rSii p~

ta tr~CI!'"" de lao ' 1.

ii,1. OSH llila. tIIU.m1u1 uc"slt,.'l!eEt

11

ll'tll:l:l:!_kU ,d:i;reC't are,lati.e,! (1,.5<;!) , ~~e:a!i8<rl!a>~ sra:1'1c i;l1j3ti.e p~,zent'SittD. f'igu< 1~2a. 1.1~l'tfd, ~I !!I';1i1:l;u!lrple:, (a~~, g-w;. ,]!'I()Ji'Ultii ihl i1~eL

- .l.2&) p-n'*ow i!!; '"' 1,g ,:IjI.l H/h ;;:-S; '" I ~'ilic;n1\ta;t'i!la ~ tr.glBl!ll.~!e ~~~

'm:eti pr:I..D. ,tuto'p.Q, e..il'J", IUilb 4. .'

'J1-""'S ~- /', JI"

A - IlUC'r:ILIlPB'lU" m:RTJO'rtm'l - 'C4 ~

a-p~ ,de'l:IJ~e~Ui!:!1 de a'U!J:El~t,t ..__ -.-

A,,, l!! .ss

15

to

p;:ruOtila'a are: 'D sJ.,Iiti1tu~: ~51 oGom-, pl.e:!!!~ ,1. dl!ladi. ,ag:t:~, 4et.~8a

Pig,.. 1 .. 28,

mo-d. ';,bllilmulit~. MII!I~'CEI nt~

In p.lua 'lUI '0 atl"UQtel1 fuG:ariii,~Uoe ae.rtll (lD~O la, 11i19Cfl~SIQ.E!d.a ru.p€fli:'e "Q!l 'cre,SlOitoa,;;- 5aUi cu.- ,[itt, nil i -' te j),ao,:\1:E!:n:t,a, eto.

rh~i!.d B9,ama &i - EUI'P,ilIliI~@l'lI ~1~g_IS~at~ ,este .ileo:eSie,r lOa l,a d:6f'1c.~a, dI:IatU1ltii\'l'!il, atl'U'atv1isi i&El !)r'i!-ci.Ziu-!J '1:;01:;1. param . .e,tr1 1\1~ .c :i.:Eli.;f:lu;"n-

q ':I ... II rrC ~ t~ - at3:±

du:atll1ta,::U I!Il GiD:t ,n~H,ea~ .. P!"eIcimgJ, sup'lu!;"ltt~!!I'.

In BtRct~, :N'\~ ~u].'It;\iIli 8"" a... lW1.1, ori:ti-ae :iii. a,a;l.'ie !it 1ng~,:rlU vallU'Uo:r "iUJ~iU'l't: s£'i:sti!!/i6, iIIil~ SiO-' 114it~Ue~ de' Nll'EI'J:''Sl 8iillt:et m sc.h-

ir'a,a1iDll' lImiOI illeduotllitat I d, &$ "Val:O:r:'i

_ '~or d~,pi!ui,:bd. die pQft;1~'lUe.;r-it,ltU~ti~,(!~'d sU;uliJ.;,1i Ili!I!l)lifii.cl~~a,!.'l!e",.

IfIlL eel'! Q;I!I ume lB:!!ii , cru.U.:tl,ti;, de e):!!lI'InlUiCllIirtl,, sa cOD:~id.era :sue>-

___ ~_____ __ ~ -.0-

!,i!uii:i:v di~~Ii!/h~\lgtrl.U'i, -laM. ,Il 'lL< i!l:Dil;uQ,l.;ti I:!I'O l-itA~l de ilet~!!i ~,

dtuotUUQ,Vll ,1Q.~ ..

Sa 'GlI:l<llB'i&:I!-1i, 0> gtJ'tl,~t;~ ;pl,gDB, :t o'm.ait~ d:in. dona. e b.ll~!!Ul ... e'li''B:r_, d,e ~i;i :z.';Lst!Ul~,iii i$.i, ,deif'o,rmabll:liliatel

B,1li:.t I;g~b,'~e ,h, P:\lli1"t!1i~ aUli'e,t'1o~Ei P~iB. 1nt''JrlII.'ed1,Uil, u:ud lega:t1:lr.1 p~~11lBr:6.

3,t~ct,~a I!IIBIt-a 8Up-I.I.flila u~1 :iD.Oi~a:1~r.tz'~nte.J.'1lI f9tafi:ioa m(!lllot,(hCl ~lil'I!iQc,~iI;l!),~tl lii'~ la ,!lllV9lul.1<u!lillld.u3:..Iil,1il;j. ae c~plare.

'0 18:aw.era!,_, 4<E1ii,~..r.-tUlit;u:t'6 !9,s'tlEl e g,hl:v:!l;J.f!!I,llttiii. C1i! dU!.lli, ~21l$Ob 1'eill"t,;i,o*", ,1. il:lbl-~;a't;j!1 811 ,aQ\tll.liIC::Cf.llZ;8 .. la J;I,rel~:e. iu.QJ:kc~U orizon.t,al~", <lie li,lI'A-

. - § .

,limi!!l le!!a:tlll1'a. @l!in.a:da11'i;!... De'eli :!Jh~.Qtl:lre, ,~ Q'C~, 1Il~211~ CI'~:i:t i:JJ:i1 ,-

- = -----I.

i~'~ltmll8. de :1na8,i"t:Z08J:'iIt &li.e oe.llm daH "'!:lIim~!:'.!le V'E!rioia:aJ,.e,.,

"", 31 ..

~el;!! dou,!l alelll'll'r.du!!. V!lIll"t.hlde ale !!l!tlmetvil,t :11 Q1 ':2' .. _rj;;..

Si!iliti"1l.1 d~.6:1 .. ;1,i:I~~~ ;~atuli llapabU'!!i ,ie (i;"U2'!:iSZ'1I' ~'i spa.!! a ,!JeOl~"'qi ... l,e !il1!\t'a.'!:lG~rbUCII! ~eQWI:I ~1 dLe,p'l.~sk:L l"t~~",d,!IiI 11 ClU!l.',PN ,,1 rQiP'!'-1 riH.t'eri" ~

= =-- ;:

Ft I .p.2' ~~'_"""'------i

~,~~~--~~--~

<'II "'.

~J~~i.

Ii. ... tli ._.___.... 'p.2 'IM I,

Nr ,""Z

cD

ri ltUinnu" , Btioi.;{! '.1. • .2 .. G').

.W~II' glQibali ~1l'l,i1--d,Si.p'le.s~ ~e~dtA, d.~ 1n~B IOA'b:1h!.'i~ :Il.O::f' 'llI<!il.Qt" a..cUa. N~IiI'IiI,';_III;exj:rL(t!1il8 aIj,Ei. Mit'm Jl'.~'zu.lti diD, lE'~al ... ill9'iii:L !D.'

';~C' si . J"':'l!'':::

.~. , ,0:>,

iiii.;;~o.;w1itiiiiii!iii._iiiiiiii"'_~,l-b;t!l.:Li!! Ell eilulllll t"tsi'iita,t@'i! ae:mh;l'aU.·111 'tllntb Kli!l "" 'I 1- .Ii:. La U:s,1t,a hlta:"I~;~~

glJld~. ~Llclz. V~!D~~~ ftlrtd o:r1ZellI.ti:.ale e<s:te !'a.l. 11;'" it'· fl" 1111 k ~~e t e fie ~ Clcll,<:flQ 1e~t il,wnu"l,O .oUI!II iWS tii. ti,6!~.:i!.wJ,a d1ll1, I~qa ~

. !i:b,stUio.a1't!1 ~ e-l,e'liJeD.'tw.u E:l, 'Gm UIiZ" !!!~ tg,c!U.'t:I a.oe t ,Bl.m"l:l!lt' frI, ro-

I '~~tul p.lee;1;:1iicr:lrt:1 sec\!i;l.m11 u1tic;!!, • el.:lltlliliA'tul.ui. .1:2'.'

[ , .." . ~'t l~\

J .=:-

, -~~

v~4~-

-~ .. I ...

- ,,·_.!.I._,",.·' ,_. '::':',_ -._.,.', ,~

.

t

,Pe m't'Qn:Al~ul,~.A ~ A 0..,,1' rl!~1:tiS,taa i8iiS1iHUlulllu1ut ••. I!!iul

"" ~i~t.!ite,a. eJ!.e:mentul,111 E.l I:I~ au. a 1nt~IOI1i:l:ni;l·i1 1%1. i:iitO~,a d.~plast:i. .. . 1':toa:n' i ~1!I'tZ g, ~ co' L.a l:I.M.tlEl, ppel:'1'Q,_'.!i e, ~Ci;HI~u1 m,i;H;!I:r;;>U, fCil."V~8 tiltall, :tel l(;iiIl"~ a PJ.'1Il.a R"a1;:wr.e. estill P a ... ;: ]'II!'> .. -I- J,.. 1.

I "'11 Ii:; k'~ .!!:o'l"; .

h 'O>o~"al;Jarei :ittruo1rnr&,Sa de·:r.o~a,u·i de 19. • .6., r- j' ;,1)1 ,.5. r :2

:t~.ltI, a~,qIt~~!!! BIJ:I:!.6:ibUi s ~aiNk:U e,xt:er;iDWl'~ or:b'0n,t>ale" '.lQ8,;3,'t; , llii~"e!1 re, !bS,tn'Ci 1 " ·rut de, ,d,,,f'~8 pl.e/IS't:1.1l:!i i!I, Eltr~Ii.Q.t!:U'~ ..

!-~ d'iJ_p1~B'liZ'e~a la:c~r.dj, :a;t.1fige, ysl'~~"B J:. e·h~:t~'tlll!l. ~2,

;1---B, s:puu.e.t r(j,a{l':I~i,ta~IUli d8 dsrf'oit1J!)lSl"6 1,ait<8r~a,. ~es:Feclhv Qin:t1loUla.~la: plaut1!;!' de l."i"'~' ;- 8t~iSi :~Q·t.ire6 l:Ul!:1ti. ~ie~!llt·ul 82 S'I! :ti!l!pe §.1- :18.811!11 ,db. l~JiI'I! :1$" GB.P!:Ii,e1t~tlu!i al:i:t'lIIQ.T:u11 lSe :r;gdUO'i!! la, o~p,.Q,Qitah~ '"Li!ilIMi~tullili, 1;1 I!I'

. ~lHfMl bi oon~d.~,ua:1'- d;"~.l,aD~~ ;pw! 1,1. h. r'.J;. ~"s,j@git 14

epUb8l'iH!j, !J;~~d;"U de, 'd.e:f.'O'~IiIS!!i ill elsEntulu.1 R1 ,11 as&fs-l, Btr.uq:~~ Be lIl'I;l~ ,,1 iii. p4bl!;.;elii.tt!~e-'8,a~H::i>ul &a I;!,a;i :il1!mltl'~1i;ij COI.AP~it de 19

oIJUV'Ucw. t:ali!ll8~t· ,k 1 blb~ !;I'~Ii!I'::I:iIi.. •

D a'iilDlt~t~. ~l hi, ij'j.!1Ui'1!.Il tet'l1ld1at Be' P'ot d"diil.i do! f.aQ'iijocri doe du~, t;U:I:l;ai.e' la. 1I;Mp.L~B_el.t$~i ~

, A 1",2:.

~~:!!IJ A G;~

n·'::I' AC~!L /"Ifj. .' A

..• C.2 "

·IlitJ:im1,,/J., ri,l ). 6.·f',2 ;!Ie PO:s.tClI :a;firla$ c,li "M ~ ..::::. i.r.,~ .. D!lHJi ·4Htfll~tll,t;gi!l c:a.Ptlo:il.ii l.a deplal!aTe' :ia.arlU,i .in ili~tU. !J1rndiat;I!l:S1i,Q 1,i!iI.1 ... !lidl ;li't£'~,rim:o' .ig, (iu:a:tlU:.ta.te,s, '1O!lPa:b..Uil. i31. lI!i'le~e.otu.lulS'2.'

Se Pillillll:fl. g@MZ'aJ.,u;sf:Q:rn!Lu.lar!;!,g <16 mai ~!;l3 fI.:i1I;;t@l:;~ ~Duct~.it!l.tfi.Bi. 4e de;pl.asal'tl' Q!S 8\:1Ul ;iIt. s1;il1U,Ct~ Elstg. Qilll. ~!,ll1}in l\'l'¥, OU osa :21/61.1, m;;ca.iHll:h-e (ll:Ulo:t;1l.~:~~lli!l dar d~rl,iII~~ ,i!i.ate.bUs !iil ~9tl>i:1'1.1f1 •

(1· .. 54,

I~.·'.·' -+0.,'0-,

-·il ~. '-

-, . -' -

Un. ~ ~i'd d, ~oi.!.lir1 mar:!!.

1

~I

I J
, I j
I
~ ~I

I I
~P!- - _ •• )l:":~' ......_"II"""""'loo~"""'100t-, Fc.ap.

• • (j -r ... ~

I

.. J

d :1ha1lli1!l1 iar eliiii'_]iJ;t;~lj~ ,~!IJI;oEl1tdtl! h ~

- .......

tuilor' lor 'CI;epabll~!i Ii .is. ru·t!: -1111.'1)%'.

~~ild:nd 'CU ':Iff .i.E: •• • ~ ~Wl'o&el.e dll pe ,IU.~ !" - 8. ii, :Btru:oot:u:ri:l. fil lllI~e ~ .. p.rcc:uc pJoI.li8\,u:io.ar.Ue dtt'!iI~iitll!l'llo.r ve~j,l:iIid. 0!1IDIG't~ t1,n!c ~;1 .cog ~ I lJ.2 •• , • Bg punclullJ.e im, C;:~ i.,sil1n .lUII!ft. 8Uciady{~ dtoli ru,!pIJX'iiJ dH'u!li'e. aeo;lm:I:l.. el" it:L'UcturU"BQe'c1ml. .2'iosp,unB1lil.D£

_ . .t,.g, ... '

'~. ~BlGul l!!Iut:OIII.fl:t' 'fJ>GI!lVi3IE:U:SbU1 c,apabU ,n. ~,i!I".i:':i.e: atarea. Q:~m.plgtil d,e ,ttmDi'DfI ;1. de de;fomatb ill d.olRe:IJ-~ul 1ne1.8at~(l .. Di S;Q.b.:l.mb C,B .'Bcit:!l:-,e .• p&nMt:1. :lIe de''Cramtni 1Fi.f!;J..ti.: lunti "1G~ ·!I.elcae.ismul de oOl!d.SX'l!I

<Ill, ._pU,dILdu-1 ,aoWii1!18. ,de eQ.!lllibrUi rg,llI. B,ju:t;l!),rul lilil9todef;l!.ucnUul u ... C~~ ''I'~ . ~Il ..

'CODid.BriJid :bi9maJ.~ul. de oe4ar!! diD t:;1gtWei l,.j,o~ Q: rft-"l-l'l'6cti.v ,ue.lmfi'Ci,piemW. 11m ;i.uD1h'C.U;i.l.:" 8fe;NiIlt~1 d1D 1'l~r8, l.:;'Q aT li;i,ar,a;ouri-, Ii,tit ihI ''''uorU's ultU$ fil.e !Jlf~~tllld.l.o~ ill aeo;g..1.unile' 9&r~fJtel':is:tb8 ,w r1slelol:' ae QIItP,laral ~l !s, ·bl;'l~eJ. IiIrti~.tI:1 se PQ'i!I..;. iilC!I':ile re.lat,l.a

'i!1. uh:1l.i;;bm I Le • :L:l, #! 0 (1 •. ~

L" ~ .~~ 6, a "'13.'" a ·e-t

I.!!, • at 8t ... 2.Z; tin;" \9'2

_ l

,.4 A ,L

Vl'·~T

llupi :f:Ii!i1o.ol;d,Rlli!l ,1 s1l;;plifJ;Qii:rlla, Q.el l.'j.g,oan; ,1!i~1 obt: ina =

E' a (" ~ l • r~p. = H.M.j.'7 ty1,~ , i J

hi. Ii!IU'fIIIJ'i ,l. sh:tll:!'Qlile;l3:t·ale :plafl,t:ic~, .1D, <li!IP~'t;eh rigl.olill" ~i., .~qe.ci1ib" 1& ho.6iI~~le loelo-r dol, 8't;Up:1 (~outmrr.~ U.

" ' ,A,Q:e~:9,ta e,borduBl ,arMI .a;v,B:Il:tp,;ipJ. Ga pU!!iH!il a i!lV&luar~ ~i.1iWla t\

f orte1 'M."i.zc:tlI,'t,iiU.I! ~xil!le PO,g 1011& e.yalt'El: c 'q-~ ::Itfl: pr.-eolu6 "St:ri;:C~l,;Ira.. ..J.o",

? ...." .. b ~

Up Iii1lCd. de '~f"1a;f.:n Ut.:l'1!l~ Iil,it'a"ltorulu:i. tIel d,12'cUIU:n'ti:a 8l .str~c-

ii,un:! 1,B ,de\pld!b'II: la"tl'rali :eBtel od djD Qsztd.pre'Q;ede&l:t; (I:1S",1 .. jo1,e.)

11.' _','1"),.,.

, ',4- i\. U~.5'1)

oW. e, 1

• La ,Mafrap!8 ·!lluJ!"Wlde'·l!Iiom.t'inc'l;ilb 'l:I.ape.bU'~ ifd,$r~gl..a,lQr slnt

:la,6.'mllll'_ .. UltJ :mat 1'Ied~i!lQ Os el.~1 e,pa.l.eyUor (mgnt~u.o~) ~i IlJll!de ~1118~~ 1;~ a;e&!n~i 1,B p.rQ1(N)t~;;--ij_ de. ;~t~--;a. do. !1J!lhlllblZ."U ul ...

.... ~-... . ... ". ~ --....

~1-IIS:& E'A",.li!"·U r.1g1e:lU1" !!_1:e. in ~m:UiI,idcr~ ~1 ta'il~'N:'~ de, d'Ulh,"

tiU.toau ~on'~UD:Z'ilitO'r' .alllaRe~ a,t~1 ~

,d Ap,n (1

.f'a~ "T • • • .,58)

8<:.:1 ..

'.!lll

n ,. .

. 1 ... 2.· C~J.ij!.)A 'I..EW~.IlJ' .D~oN· ·Pm .hol SQLJ:CU'W

t:" . n- . '-n:-r:- ~ iLFEII!IIiiiiii 7zy ~ .F ~ ~ - _ - Ni55E

C~c:Q.CB,m\ ~m.~e

.L!9g~.s CiBZ'U e~i!:!!i. l~!iitull. 'c~:i1"'Ilf'eet :tntn :!liD:Wli.1 U'aae-

____ 44¥ ~ _ ,. rt, ~ 1llEtspzi.42L&&&±

1:;1'1 d!".c;!POl!t,are a.iU:jui maw*,J e.le.!!~ !!!Ili1l. 'WUli1 iIiItn'lltm

p'C!U"1lj;a. ~lt!! dB. "le,!e!llll I~e rill. eaU "'~iiSp1@li8" .. ,

:;s:~ I'l:~·~l;!i!, .1~8e.a iD:ei.l.!EI!!JU·ai. I ... !Il U!DUi ;e.le:gat,gl lPtJESI.

I.1W!1:eb ,[1= I!ir·.ie!p,:~'t:IiI,t,:!~ bl!ll.llIst:lo!'l) d e·le~!!lD~,lilld.~

!'oai;;9: j~e:ldal:t:e le·gi ;:k!elQ"atl(11!!111 ,~1za:f;6 ,6Atl!ltl'ior'jo :1Zi.A:'1I '1ID;oo. m.ii1 Pld~t;r.id hobe~~n I',l;i.. Cl.a~B;W,C)~e'~:U ~1l;I'" ,b, ,gtG:n!1qH. 'Olmsti1ii1.lL1ia. .uo!i·!i!ipgs,u.l sit atu!!! :bullI.IrtiUie",

·tn~oo sU1U,ail! !I!,! pot Q.\!'If:tn:i. :rJ·IfP·im!Jii!~i MI!! qteri!!:ll,.eli¢1"i!l!'lilujUl'" tel O:r:lili iI!!·i;:t. Qtum;i~~ PII!lElt:J;!LII orU~ t~ de' ,lJb.1it:;I.'t~.. ~!!~.ll:ijlll,,~1il-

. '-~ J&ELLEEjFT nsW - of"

t;N !::lea ma'i Q'!ll~E!le:d .!!IQU(l.i't'~ l;Q ,g~ eate l$!1p,~;ud; !I;I OIClJ:lBt:ruGiHfIi

!!!w.id'li~i!I,!!. lliai5l:lLiQ.~'~ "UII pOI:!I:te dsfiAi tlri:,· .. · .:.:- !ftii:jo::.iiiiOii ~.1~i"

RiiI:ap;!imiSl.d ~alOllic; c~plett;. (:bldaat1:Cl:) _str:uot~i 'C!Il"e IHI !lib~ .±£Ie p,ri!l,t:r-. ~ ~~.m~ d~i(::i &d'll tll':!l;ta.1 8'·s,tf.l i!UI!Sam-bld 111ll,gUor M vat'l.~ie :b. tap Elfl tut;u~' ~j_nH' 'CliUteIlll.!;!itig ,1 e.lrl:~i'08 ,bilQ!m1n1l.t:e ,de milieare:lli, ·!i!~151C:lJ.(li. 'd;e~a.. i!l.I3.Q.~~ II;IIQiD;a;truat:hl COl:IB1.di!1t-&h .. ,j}I::u;;!,_ te I>larimi ~~,t= d.El.~.l.s~~i ~i vit~:lIIl~abt1lU'8 .all" 'l!I;assl1'!i):t (J(t;:) lli;ct») I ~r~fll.~L.l'a;i.'~ 'a]~II~~r{i('l;l.I' !!tir,i in -;t!;f. 'i·i~.~~~tcla.l..! __ ..... p~. i_~d1fe-:t'U~ !ele~ell:tE! (p:1mi Wi,!;!, .stfl,p1) '. IIt;~HIiII:H. ,m Hm,:b;dl.e

1'l:t:1Urut., (:t~~,~;:llitQ!.U:''' ~l IIIIHc8f):toel ~.oovo::lie'tOU"e).

HiB,I:!I:p:WHlJd ::fl!!l iilJlllJ,,,, W. :e1ir:ucturUJB' J:e!;Lle 16 OI.i';+:NQ.~cP~ifI.tOIl

-

Cjl3iZ110rt~ i:l;J,QQ~:L~ t'~.P!lt";1i!lll hi dWiIA!i.lliti 1neliBl!1c in ,e=.:~$le il8~

~ wr::-II! !a!!Ulttj; :1il1lil. FriIIii. ~e 't~,ii1iiijp~ se.t,i'Gi "C~i~lO:Il,Ot:O~ ChI !!iC~to~i!!I p:£d la ~) I:I.l:I,PQatl!!! !Q~ae teJl!\"~a. .bt Jlod .eill~!sfi:cat,o:r CiJ~P~gg9. c:e:aRmo-\r!:U_

1& :EI,~l\l!_M. cU_!!!l__,e.ml;·!liI1!! u. ti:pul Q'!l~l.,.

~l1t.fll. '8 ~Ju;ttel:lii ls,bOl'dia .~r!ilhli!~~ :r8lr1PWl!Bll!lYl:1 Be :Lt=h _l!lIii!!ti!GI

\ al !iH~iIloe;;;ruo"':~llilMlt' lS!at~· W!ietlil;l~ ali Be CUQ.OSI!IQo! aompDrian. 1IU!.~.sri~-=

~ .. 1'1' ¥.;!;;., - "zziaIs:iq i' ,:---~ -

~ !I!Ihllli9lii1.tlrel il).1" ~;i!JIi::r!,l:ilItmr.ib~ BUpU:SI!i ]La eol.lo:tt'lr.'i ,C1CLiE:CI b ~.

s:~ ~J.'!!·IC lill!!.u Dm-.Ii1iIO ..

yl .. ,,2.1. ljfiij!ij!a'J;1lllitl! IlA!P.EBliLEtOE .rd, :mCfiC!ll: ... BSCdil1W DD!J.~

,31.'LJ. .HOD··· OI~IQ ~..' .. __ ...., !I ~. __ . ~. . "':' .•

J. ... 1OT:Rr..~,: ~. _~kV.~~~

~~,~ " P:lt'\.!l~i~' &e !:i<Jdou. paller • ;r,!I:;re _1RI,D._a,IIiHI, p1d 111 diiter.ii;;£j Tal·~ ~~<-8rlW.l:au!.d. I.m1:v~, de b'Co;LndaHi 21 ... _ttll~azo.!'ii p!_-

_Ili: la 1;I'Il.".~a. '~~i:~'wi:.i!!I. a!.·tar:at,~ 0'6 .:Ui :t~a I",,)], ..

,2 ..

Fig,. J..-}l. tr~

Q

b

PO.'f'ru!.~t~ ~

~ - .

i>e~lJru iu!lJ~oe;rei9. aii;il!carecilr8U:l1t't;i'$.t~ :tn :t:lgura 1 .. }2,1g", "'tli:j!i ei51;:e. adoe8@a f:'(:Ij,(ISi..tii. ea r~tJre'2.~",~ IllW!lai Q ap.l:'orilna;,;LE! i!l c'I:i~'QrtiU'11 'reale ;a-Q't~l1jl:~:i. ~.l!I. ail: ~t tl,p de ao~ :lett. axe.

lie de:for.na -.i-e ,,,-~-Ql;,'i' a~t_.aW;;NE:!-=-'.:a.o:=..e::.:::.i~ ~a,~lmse a~&~i\!. :in. ;f:igu.ra 1 .. .,., .. :Del' QM!; 1C'-awl."ile 01;1 iie5C~Q~e ,ale ,";W-'i~ai BUtt lai1 @fi;ti;;e

.. 4' .,

/1?Nt-!I.II'lihQ/W.T Goa -iiiiiiiE ::;,,;0.;;;';:;;;:"::';;; ...

,le

pe e,b';1nu.U Ei"ntru Q ·imakO«l'8 :1i5~ plall =OillO~liIn C~ll!o(IiI.'tOta' ...

T~ BflWla drI!I ;ilc.~n'.

OQ:n,st 8i';~ ~.a a.c(itl pt il!,t ,..10;:,.-' ..;.:~z.e.

C idialal_uat~, 'i!!

Pig. 1 .. 3J;. Pl!;li!I.tru :b"tOlll. ~p'tte:WC:.tl1

!!!1Wi repet:ate ~ :tU1l~,i-e ~i da ".~ dul £i!iJlici't:uli. 1 adW. dl!ll !D' ....

t.rAm8Ze a stru·!)tW!'11. l:Ie t·cl:II.1ll.ui~ PICllr-ln$ ~01'ltllt 8, PSnt~ bua,],. lI!.s1;e:ntt:j.·

.' _' ssn

r:!.!I. ~1 mod:u:l 4$ cb~1.n;!X't!. D. ei .... elaul;;ir dUi f~!I ,1.".5. _

L,g. Qie.scrb(i~e,e, di!'l.:t:~Wl lPGAat ()PO'CaNI !I :!!l!li .itl!i <CiA 7" dia !!i:il:ortul 'liWitarl ao.t'elpBm:!li_!!lill'· ( ue;..) i!lE! O!B&Odrii tir' v'MrUiU iIl'U.B~ or!! E.

tenU'u ~l!tfiW M 8 .diD. e1.D~ul (t'e: dellHibau-811o r,c. ~91 laturs lQ' ,8, ~l.Iial.1 ;i,dsal1zllt~ ,!.a,faai gla;N cQ'ttap\m.4,s ~..04uJ. dI1

wJ)IQl:e;h !iiI.tie rea;Q~

G"J

I

I

t;r~

'~

;;;l~:fc'~';~.1e IlIJu 'ClIia,:1, 9b", j,EI,trlll di.lli:l:I,nillile. GI is bu~l,lli'l billtgre;·t·i~ IlIQI;;e, iPelildl au 't,~e:Q.t:a in .i. 1.5, i'purs: J.B (C~C'Ol'''!I':e'iPtm,M ICO~Po.r- 1O' 1,1 ,!ilBst.1!CilI ~ b.;rtcnulla 1. 'QQIUpJi'::l..mat).

1 e .j..llil.'i1;, !i!Q."tI!!I'riOl'pen.tJ;'1I!. l1l;-titl~ Ail!'iI.:d,Q&l"ea ~ a·~"tn,l;iii nl,fl)!l,ai :pa;l,i,eli

- 'sz!i: Xi -

e'~l!1tN. ~il. l.e, 1I,1.!iJ1iil.!Hit.eltll dl! Ibetou e,rm,ct 8, _~ ;fEl]1~ffi.,el!l:l!1 s,HuiritiQe <d11!1_

d.~El'adU-e '1:1, ,r,is;l41U,11 : i . it

CtllI! doul, iIIloC'uri d.'i!t 'Y.IU"1a'Us ill thlp, a UIl;:FEir¢~~1 It'IHI1u.ea.i[!;,fi,, tie tJ~.: iA parte, .~rioluri idiln't1¢i!lI.' ,;3int ei.t,ua1 UII l,n Gp8.tJiaJ in Q.$~ulll ,el:).1.1C1':3i:tk:U!:Iir 8!J1.:ilmU'ilil,<=inli !SIlJe8 i'i Q/'c,l: i a~ :Bin'; idan, ill'S nlilli1 'I iQ)!!l.pte:l:';liJCI:adi !nlid, Qa ~11.;:u.d~8 ..

t" ) •. ~ .Ie

%'" \..A~, ~ ~

~~

.' .

- ". .. _' .. - I

(\.1\ 1\ • I '" ,.. _" __ ,J...a._ . )f'r'lJt\"""C..._ ~

C5' ... ~98,2..

-

-'---

c

Pe::il!i;n v.;t':iL al~ :t'''ri.dFmp 'Q~~~ ;prod;u:c~, ic.t:r~!!i hi; <iu: :~:t:\Ii ,il i~;~:;t;;~Ud.;m, Slea1r:1~iIi Q:s, la iba!!la (l1Ql:!.i:!Iold,d8Q;i -!3~G~8 "--

, iolll ' :Bi:Ji.:Q;8) 1!3'Voluw:ia stu:U, d,.elf'1.:.n~ran-rle~'Ii:I;:mU'tl' ~, Cl:l.icuiold

q.,..

'" '

ill :!',i;gyz,. I,. ~7.,

- -_

Q,

a.

e:e!!:SI Ii:I ,!U! r;i.gMlta't~: tI,

~ c , ,dl!l- 6,~ ClUc.~ i!!.eQ_~~'IU!l.Z",-tl~8_ pi!!:"1!!!!d,bOl'Ar--;

,c~i db 'G&!JoU;& d :i!t:r,~:~p,f.ill;~il~t' dJils,(i;n.1!S1!I in: ;~QM O~i!Il.}ci~~i1rl.1!: ~oi!JT<!:I~ pre!~;are~, ,D:Io;roe;,I!WlU:i ,!:!fe.:t (ill '1:i'Il)~prtel!llll1,jj m'll eit.re ,1I.t"I)Ii;,tl~ ,

2.'f!F1.1IUilti. (f1!~ 1.!''i',,,t:.. j,~tt;,sl, r1g:l(l;,1tat~a l.-a ~(lCV'~J,'!!I~ " 1!i'],i!!l'lliiD,t~ lu..i,~ .~:J::,8: W (lompori~P'O,5'Il!'el,;lis;!;ciii.""l !,n, ijP~'<!i~,el ilIl -a~'G~,iunn,~it:i;d, ~ dati :Eil:WIIIl,i-!! ;d!!i dJDiLli, _i!l'i_i~~l!'.a ~iA~;d.~ ~~u=1lti l1l~ ~ 1::1JJlu .. s:~ _d::1:ta-tllilil :a.e~:lL1.!lJii!.11 fi ~ed.u'~i8' aupl.~'.~iQO:!U' ;Q::i:oo g,i'o.:tt;l.lOl 1.li:l:~

t81' dm ! \' EI"lld ,!Il,QM:i,Q,:(Jmp~~~~a. :e.t;oA._~: ,iIli.iveilJ1, la, !i:i§,~o _,De :Il' :S~~l!liil~i~'

:!le- ,'!:EIil' u:nil;i~

----

t-ei.b11alEi< de cm~l!ieHJ~l~$ima,~c,~."'~fh

l'~lmr.ll!l dirl, :!.cns @~..p1'1laIat'p!Ot...t.. 1I'.l<liI'!ln~ui!!lt ;;!;~ e'eUictJ.id~~ti~",l,,,;/!¢l:>~ f'WlQl:;iI,;e W!I lliih'~1fll :iJ:l.Q~~_~11 If :~;I!. de velCl:rl1'e~'la·ti'i"~ el.e !U'j,;ll!.'l:t' ~-!!

......... ~

U';I!Ii't~a • l.a i~!I;!l!!l u,@iul :f"flt'!I !iIil1ll1 ~,~t,,1..uIli.1.

... . ,..:.. _.'. - . . -_

C,1W1 ,:ll,~UJ!!1 aebGh:i,;l r,-i~;iit;'Bt'i!lJ.a 1.!!. 1t::.!l~'i',td,1:~ 9. elF.~~rH,;l];'i

~ 1? - _. _1IIIiIiM_ - " ~- ri5 """'Ii!!Ii!iTFF ririftf-e-~ - FIII!!I ~ Ed ilillllIIiI

or:ae,t;e peiD:U-u c';' :be e.~eam!1 ~Hu!t!i;: ;I,'i!!1 ,e) J1lJ:'ttl di!1~'£{;rl",jl de ¢~iJJp~~;3~ 'i.ir'

L ., • , •• , • ~&cis!&! '"- p)zsm .- - rt) v .. ~ 'rrdt - ..

Wila:I,tetr_ili':(I'J:'iSIt:~ 'ibUo]J;ului.

I ~ ~ .

. ~o11:l~l~!Ele, !Oil! ft.BI:.1fE'A :e:t-lCip1i.Wai!!;~_crme ~9 bltohide l:a ,sehi!o,!tl~·'P. i:Io, i!ie~5"..,..,

l,u s~:I.(!:i:t~n,,·!I!tll!J:Il(l'l~l:!:ei;lS~ ,Q~ 0 erti(m.l,i!l.ti~ 81i!3.s't,o ... ~i,E!st:i~i eu 11.l!tLt'.f!:'" liier !!le' (1J~:Ij)i1t ,!!!l.aB'ti'[)~lra,!i:t;L!:J, ~:g.t:i. a?tio'!J i a" iJi!l !3 I .!ii,S t c~!:ll a.9'1; ;i,~i;i, e~ '''':'0-';:",. -;; 1"'''' l)Z~ ArUcntl:a:!t.,ia aJi.e;s'lJo.-plg[ltt:il'!;;,'[ ~st;P.! 1'eal.i.ili~rt.;;! pri -. o;;;F.'le C:D~~ ~rc;~,;1.Ii~:i. .j!,l:~ ,i!:l:e ii:'\; iwill.GiU'!I ~5iilSW:ii, c'en t iJ:lUit~:l;e'i!l ,,1 fI;mer::~ u1_ t.:::;;_ .;:::;'1; tc i;z;.:p :: i fil1J!."a

,fit! !JOlIto fIlJIiliil'a ~i ~'are .!iI1l! (lOffiPOit"'t;.a, 81eBto!,1~st'iG. ca 'liJ'~a;r.·.f.! . a ~fe c<l;.:;lu.i. ]Jau3.ch~:r. L.1n!:! t a t~l'tll de ';l'1,11r sa, frl.~;:r;;; (i,p~ $,3t:tor: ~::. !:::o::;;st i., <.tie ;:; '" .: G~u:.l ;:;~neli G'llm,pr-irna'G!31 ~2cl:"a:, OiIliil !le' resi;:~bile:~,t!!;! .;.oatao;:'tL:I. SP"l~':'::;t'il: iJ!.:Ll,s':: lIiigid:lt,a'te'8 ae(;~i:ll:tl!H 91 Q;e~,i. i'llJ:i()1fio .. ~a.;:;i£. ca iJn "'~'r-t.!::~!' ~~fcrlll~?Jil • .:;l¢~~'i\UI:t:i~ f[l!tl@~ iQIlar<3;g @ei a~triel ct,/ii ~'~i.C:'iJ!lGi.t;; ii 'Ei ~~O! aI'2,.1"'f.t'ii. iiil-- ,::.i6"ilrlij, l.,}8 iE1 o;a~ i3ie .p~n'int.s. ii-i leg.e:e M "'~~'

I !

.~

b,

c

F1S,;,: 1.,8

D!lIoi, :f1,aur.:il'§ M. e.e :fli.¢lrid :in ;!:'OWl,C;Q~pr~~il. ~~ d!!!wgilltui ~ de)1Qi!l1l:Z'd'~* iieoU,llDJeniil, (li':i.t:.l.QIl . .clmh~ :1i'liD~§ta .F'.e tcO-sMipUi,d.IILea IOL l'!ee:Q~s B¢I~lI3rtHI'l "tl:1!tU:':i tllll;;ale'i' ;]'!!p:lin.ai!l' dll' ·v'i!lll,Q~e.,~ dll3fot<-

- - --~ -

~:Hii ·~e ~,Uge.r:e iii. o~al,ul'lil:lL :~,id.el 1lliil;iiJ;:e'a ad:e:;it:,en'ij'd, 'oet;O:!'ij:~ui ;p~ ~ ...

'br.:L_,

o . fl1A. lr\.1

~l~

- ·-4'., -

t~ ... .,

"'it' 01,1;; tu:p :riJilure, wlli:t'l ~'!J,Glh:i.:sl1 :poe toa:t.i- !Du'l;; aDi~I'

!!Ii(!'CI'!i'iimeil.. !iii1i:i1lt',8~~,~'t'ae,ni:e ,r;,dl:!-pQriI. C<a. , 1 !l::aa. ,£ ri., ·1!:l.,aAt;W,:'tI ~ ~ ~·e'i.ul (I'~ jill tr,avrs'railt:da",

~ •. D,,!..t.iel:'e!lil :f1~UOl" 1A .IOU llJUP1.liil. alt4!.nm:t;b llii in;hde(l':~ ilj:1 ,g'~£~eSii·U;D..II ill. dC:D<e:c.!ul pO~l!l_lLet,i(l ~Btl!l I kc>i!' _La, >Ii@.;.

"':---- ~ .. ~ - ..... - ~

!'pIH!. r""j.S"li:et;i,2J. b#o.2:Ul:cl'i_"'L'5pmee,si~ d.~t,gX:1ti ~ar1j1!1 WliII~ Goa-

:~~il;~b:~ ... d;i!i -8 .. :!O~~1. ~~ ~O~~~ de ~C-Ilt", t - 8 c,lIiloJ:' ~wa t, 'e' I)el dJfii~ ~ ....• _. ~&i :rlaura.. -, A· '" ~" :t-la'1 I)l:!' .' tl. u;na. ,~- lor: 7'"

... ·~1.,1

a) f} ·!:iiiiQ,~,d.llplalBse :rd,a.t~,:;,li e,:t:a'villle r;e ~,g __ & t1aw:-li, de ... tel.'l!:!bl !lPa:r;1;1..a! ~1. ~(kllt,8!.Gt llIIe.UlI,~CI~ :tn'tn, ,a.>~!fJ-a"1I 1'.r\(il la, ba~eI-

.r~tt t'lsurU~i dec!. 8:p:sri;1& ,unoJ:' G,Cace:ai~-b{ de liIitc-rturJ. ~,'tl ,u nr:l-; v U1I. lOt~e U,8 be.toDilll:tI.1 (!:tg.·l. n~.,

.~) ,frl!z'eaje. ·m. t;,1i!!'~1 ~U1Qr e'II!'~n'tU~1I truGit;l iD 1b!J'Ii;DIl:I., lk"iJprUH dhl: PQI!~i,~~ lor h 'IU,iIII;p,t1! e.:!JoUil,h,1 i:L ~.e,a'lii!dde.r11 f.1l1ur:Li •. ,1i8'.t,;!:I;:':I.id.,

d:. lii:m<em~n~,lIti BP~'1"ii:b, tm.or'iilIo~cl!ln~ilr'l d(! ,~r,O'r1:: .. :1 ,1 i!I!I:i~b:ti.r1 &11(1 b... @.l(;..,o ff-.t.m:c.v.lu. })i!!i ,1,O.Dla ~ aJ!):tltaot: ..

'1_' r f. G/"R I ~"1

i~~M r

'Id

,

, _.

j'ig,. l- .. ,~9

,;ti.ii .. ~~c.uril;b •. e~' eJ.a U,~i

'QiAl.cUl.et:,..e;e.Il!,!1ce i;!IIlJib8 :I _, gLn' iUalUeu.l b 4i:terb"

lIauri. ~~ .1.Il.-iDiil d.e!l.s-';tll<l WI' ~be ide; 1!!l1lill,~e6e pre'.su. .:r~

,~ ,1.-~1-

¥~., 1.41

:~iI!!z'!_'a :ri)~l.o~ ~bjll l,~ 1~a.~a;l:aI$ ;['e~;! M ... !!fl- (fte;.J".4Q; ~1,a. p~,ltl1[llil',lm:" ~,U!!: ~f...:t'a:QQa l,l1:ill.~,Wi'~i!li. 'i"onei !:de:f!lUa'~e,d,!ll ~ip -!;I,ll,~@a!' ~le:~i;;o--!I?laSlt>,1,Q (t'ilS.,1.4cl".aJ ~ ':rl! :t'e,la:ti" !IU!\i;'!a.t1st~cat;Qv~. ,Al:',ifi ~a ... li iIi~!\1. !Li,~R'tiJ:lfll ''l:~~ ~~;J;.~1Q~ 4!",glt ~~~iiiI Q~r~'$i'IiW~,it;~~ ~;.;y.e~ ;lia.e.al,;i;z;a.te ~ ll:W,EI a ,,,llll.;Hlll)-pl a~t-iclI' -!iic.";J)nI'1 dei:~crd t:ii, ,::"'rIte 1,0;;[' ;;1Ill:.!;;9S i

~~~ -_ ~ -~- "." __ -

"Gl~:!l.'t;u,ll,~'%,"' ,diQiSPpei(Q(i, ifiIoQifi'~a ,Qor\liSp~~:arI!l' ];lU!Il!.,~tul:LIi 1"1" A~~~:E!,~:a

- ~ ~, .,' '"~

,m~e~ ,a,a tdQ:IiII~a. idl9:alU~€I,a btl,in!!!', •

=:::::~iii1i§~[~~!!1!!2£!..2B~~~~!2~$l1....a\F.!l~...s#.2~~,- ~i! leo 'b'e-

~MWJJ:I!t!.~Q.§iJdab~~~ r .. :t1t.~plrypj@{i"t,)l.:e -109'-

. . . , " .. 4 -

~)~~:EI'~a. atlmd in ou~u~t~r~,ar. .. ge~~t,l£e~l ,~~ -~~Zi~,a"~\?"',"I:e"'_~lt<lJiS,:":,

,16 O~~!!I:ute ,,,~e1:'~~t;al., •. [~;u:;~ ~ ~ ~ ~ ~

.. .F'e:ti.t'rU ,~inZl DU ,P\'i:',;:l(~'~:Ilee d!.e Eii!a..""tI d].:f'~r-iteh Ji,).u'lllea· :5!;f~e:4."1.o:al'" "

r-i :::1 1nfE!:r1~'~a: ~i Pi'lll.1;:t'U i;lt:i1p11 !l'f~ct:ijl de. ~it~b:-~ altru~'lci(L~ 'lU.

~ 22222II§CIi 'I '~~

..f.!;aS;.a,J1'!t) ,eS:j;;!i1 mSii l!ll,'iliiti~~!i!i,!I.'t il'eji f1~fl. 1.411. ¢ ~i dee! 0 budi.

;ii, - c~i m1'U ::IJ~Jt~ri(ia.ra :alii~ie ch1er. .!lUiIi. till,tla a~e,i,tt~eiEIi idail!lli~;§t,fi. :ltn

'f~i~a 1~'4l!" 0: :£jIo.n:t:i3 ':[1. lI.eeeiEler,l.

F:ell,t,rtl !l!U'blAam:t1g~.!i l .. 41.,b;; ,;I;n tilm<lt,;i.e ,ds ~'il!liII1~~ p~ailI~tri ,eilLe~" i P_.~ baz,a_ Ilm,U';Loi !!Ie

_' , ~ .. ~---

Iflml ..

<

,_ ·49 ...

Ii!! 15' k COll;EiI:id.~.;r&N 1talOP'8Q iQiurbw:-U !'l;1!Ii ,!ilt~~1 ,i1. 11iI;t~!i!lI:t . e; h de 1& .fi.i!i·a~s aicilu..,

tilllllmdu;;":rJr.;!I 1& ti,gtar';8, ~.~,. c t:e.crtlU'Ul d4I d!uc,'bU.1ta:tl8i 'Q;e' ~ ~~U\eo,a. c:1cl,ie;i i!)liil't,e Pi¢; "" ¢ma;,.,/¢c I. l! !IiI.cd -!!m~b,Jr .,,!$~ 1 ~~';-'-::_:;;:'_=' ':_:';;;:,;;;&';.,.' ,;;;f:·~!III;;;.Qt~· o,,",:r:;.;·l,ll~. ~d.,;.!i.'l_,;;d;.;:u:.;.(;.;:;.ti.::il:::;;~i:;;;,::t;;;.;·a:;.;t;.:e:.....;;;l;.;;a;;....;;(;;jg.;;.;;;,· 'b;;;.u;;;:·:l'_;;_:;§:_· _;Q:..:u:,., ,,:.Iil:.:.o_:.t.::e.i.::_·· ::.1U=' ':.:.:.,," ..:d::in::_·_:... ::..r::~=. ':,- .... ' .J ~

Gi'tuil"ei'!. :crlllZ'aJ~d ;t'spJ:lui Cla1n ,se-ll": l;Wt$liii, In t1-

_. . 1 ~ !~rtrm rCt

11111. 1.2 . .,2 ...

. Cnl:'U C:alQI~~ 4i!1plSiEl~ilor ~ __ p. 'ball! H1Si,~ illQr' (l,.59) ,1 (1, •. 60) iII·st. og,a;ve.q_l:I_U ~'~ is

,M'neta h ;nIUiQ:IW..e~~t:f;t ~i. ,EI!a ae' a'CI:llSl~ rill .11.11 ~pe l~~a 'lliDUj. 'troa-

*-" tH)1l mOmlsu.tul ;arl!! VsJ,'!lUilre cQ;natl!m·C,Ii •.

...... '--- ... =rt __ ........... _~_ ..... ~_-... ...... _'""!"" ..... --

eclili. ~·Stt.l.n8 :iJ:iJ.: 'b e<tO.El, f1 i.w;l, ¢.,[j(iipl,i.oEl-

t!.

.LII,~ea :Ui1.!:IJ,e,stl!Oi i!~lljIinII-d'lIpla!lanl=tru, .:tn,o~a,U'l!ia ';i~lici Se

... -. _. ~ I • . ... zq:

jloa:,i:e· l'~ti!ill:l 111 1o,OiU'gU811 QU f'iiI;;~' a·au =u ~CIll.!I:=.tl8 ~i 1.a gii!lFl.!IiI~ki ,Q.II_

:101,;. rc.:t;i:ri ;816U dllpl.al$~!lI 1,i;me&Il.a" l,jlI. -flill ilia 1iil II!Ia:ra;!,All'!Ii .nat1oa i!!!'O~

.

·tOIl c_r8Iiicito~ ... !l1lliad 6~'pa, ds ~ot;aUUe ,11m f i~iIJ! ,1,.43 .... r~e=.l;;:!~l~U=" =!II =JP::iI!::];l::, t;:::ru::=-, ~.d~~;;it'cer-D Q1D~8 d-a:pl,RI5UUDr :w. ,t'IIm.<I~j.e1 de c!U',I:mJ:';\ aint:-'

._

(lu'lijU"'a tl!l!'Elte 1()~I1iOil,glli'ti f-:Lind .chil't(lrm:ma~1iu.-IHlr1'Qr lap!U'!1iU''_-

.os l!Jo.r-eUe. m.,. ,sim!!).lI.Il!. Oil. idulitBroiJs' .iII ...

~~~----~~~~--~~~-li!i!i!I<9 :ilii.da.s;1,oi f ... 8 .Brill' tOJ;'.lIIOa,d;I.B. f'iiflii,aa 1.4~t Ci d~ ':!,eplll,fi,B:., pa

u.ll.g~ sle.ellile BI!J,Q1j ;t1m11trBnl!Ve~8sJ.e. 'de .8,1~:@;!~tltt·ili .gail.iiii1a bde a.c,!:':',

tt'i.~~ sJLi! a,].ODlJI:llt1ill.u.1,. a'a- :1:1:1 .ill. 'Ci~y.l -iJl!ioA::J:'~,b'il _!!I'h:t!cJ;,.GflliliiilClilctoU.

Pll.ilt:Ol"'.11 ele dU'I:!'liiiU,tate 111 ':blpllla:u:'e 1 -:r:g,Clhc~fl.!I- ,g1~1(J'Ailse

detilll!!iqJJ,!!1 alnlla:r' 0.,. oel OCl~~~~i~<CI:r o:l!.u'Q'tUitiatll. ~ Q!H'b'IU'"~;(~, ~.{_" .

~D .. l1m<lJ:f/Ac c-.:.~~) I

Tt'~bub ind.'~'ilLg;t>C.!l.t:r6pt-U!l lQi ~~ ,ec,1,1c:1·1;.~1 dcU,QII U):!'LitI,!!I'ptul

I!UHlt,l tl)ll

4.J'i UM.f 1-; ,. v-r>:

_. ---

,vr

J!iC. ;,.M

,,_~1Nlp'1t:~::U. hIG~O~t:uel :~:u.d11'1, ,iW.~le,3.elili!lt:p.'''liQl' ,:1, I.'P'ISUf':tl.or,.

'Com:PCl~"III,iI 1. _:bc~c4l"l ,g,lCUq,lIIiili8lCi. 'G;I~&Q'Ce~'il.d" .,,1 u'p11A p., 'o.n' 0 ".1~in_I.. dl "iI.~

&x:1,ahllli II, ri,~UU' In, be" o.r..Ie d,s'Slg,l1l1, ,1 uta.W,

pn4uQ1ad. la, d8ga4fiZ'!1111 .. r1I1dl>;~!:1S j~.MiO'1Ii1Ri1;,~ ,CD '01' pn)pol'}1t, a.ai.Nbll t.r .... .1il .. p.rb ibe:t;q ".e~. ,M! :un , • • !Cit ,4e~~1i pr:1a ~tOllil •• tll .at :un OJ

(j) 'C', -Ul d.~"n·~ i ,1 &IlClOll:'a.' IIIld'llii,"=ilollll 01 htl!lriiN'el' 1. i:Jp

,L-:fmii firiie ~ OEU'la de- .m.~ inC ElD,;!l:ito.g,t.a' Ill"OduCI'!li '0 J!::ttiUl> ;1;1' CUi"b8_.t. p ... /l ,i1atorl'1l1l ~ 8PEl,~,:l.,;al lUfH::.iir,U in plan.<u:i. 'fiaurllor du :i::c'Li.!!. !L. .... t.-iiOl;by!d ,plaSft tee ..

J.~tfIili11' d6:~·1. forlj:a ~i,1p.t:oue" aiUl"~ plrfJocilll.(lat.1.I!Iu.ri1l:1(;1;ina"t!J1I

p.aat,!I ·~tt,!:l lEO roi !Dotitiv in spo.rulHI l~::i ~~iei;£.h~ i:e,i plaSit;iQ'i!I

Qi CIa lU'lIth'!I iD. ..... ap~rfr-es ,(llill:ltlli't;i;U., Bit!. P~!:!,t!l Pt'r.::-dllCl1! Co _,,?~g .. J:'~ a r1,gi,dJ;i1.!a:c:U. din (l,I!![u.21s def~~05~lil.e~ rdJe forl'e~:ll'1!!! din. !l~§ ~"i(;:y,i.ifI~ i,~ i pl.aatiOc;!l ~,

illl!i- :fiffil:11'U.e dt!! fii(lO'l'~,bcl'~1 ~tllO f',1, dfl-e'l:lhi.e(! .P(l' :'i;Ilt~olOga il:li.iU;iill.e !i <IeQ>i.1wL11.. 0&1ir.CI,~ s~ r~oJ:!!.lH~e dlrg,~lti!l iCl18;P-l;lC ;.t,a,t;e,g b6 'Ii> Ol:iLlu'g,i ~e tl:'SJl.fm. tot,. .N 81. tQ'~e'1 'tiliat.ll)a.r8 iar' armilturUe, ]l_Qn"ittid.inillftltr~W!l.i\t c ,e;::iOI;l;;y"';p-

__ ~., - . £&& £&atJ& _ ri?~~. tr. _ ~ ".".",

:lUI' !iii! BJ(ie,lI.di f~ii jlr.in. 1!I!E!j;];t:,u1 d!'l!i1gI'll. ·S'j'Iil.e\:·u! d;e' d~ ~!;'lic;~ ~~-:.~!:e.s8El rela1L~,V!!!I' m.ar-i ~1 ,EI!'j t"J:'Q;l,r;l.:U'lIll" ~[;;: .. z-a e :!.tr"le,. ;~:'.:l ;:;,".! .:l::~~~:"~'s b-.$l£".:D.:i ::.~ !2i:1p<a':r1ij _ 19 1;;1 bm;;ALru:; 1£;p.gihd,;i,:;:.a!'8 .. , Th;:l;l;,i. i"reib,uie 1!1s£l!.ii'r 0' .:~- &£ tilta"t'S Eiuj"i.c;.ign~it dill ~~J;!U'il ~!m.BV!!,ji;"iS~$lii ~~~t'rl!l iii puteti!. t'T'eIld31rl,Ll;i!j1 Q pi;U'tol!l impO.rtiIl'iJi..t:i. iii i'lj;I~o t;aii!lt·I}~!iJ ..

EVirde;zlLt. d.iliGPi.aal'~Q b~·1Hint1l.ui ;11 1'LI~gti.1 e:r'JIliil,tI.U'11 li'J·.Il~U.udi~i!! ~lt8~.1l:i.11i . .r(ldUQ'iI.rll,a N'.Z is~t:~,.il\;· e:1 i\lo :l"riB.iili 't~ ~ U: .. ,~],. ~t'!l~~tul1,J.i ..

'. c1l!i-d .lILoill;!tntul h~'~"o:Leta)r9.~1;; ii:)nl!.a.~i ifl:tp;oe!uniii cu e i~~~ ~US ~C'ei-

~~,il!, p,~tn:,,!;I,i.c,a ,~1 "(7.'(,o,.'~,',a,' ,B,Xi-Bi,'l",a, ~ . .,.,,~. l:', e'dU~','~, ;t"~,'a ~,:s,z.,i,at\!!lrr¥'(!',j., 9," i 1', 19,~~;L,t~? I ~71' Q:u t.ittu~'a .Qi41U!l d8 mcaN.air-e pi::l~;;:e fi ,l"Il;ip.e>rt:&n.t·i1i. o.U!iii5i a.tgnc];.

~. i>illd .e:roUpul l:lU e'5t'lli ~,a.''': (iOr0B;PW1l!i1!.t~ q'b a~d in plattttl SoOl~ 11;.W.il

It.:t'afLS¥'lIiiI'eale ~l. da,c;i1 ·DeotQ.nnl .Il:U. f!Bt·~ r.~li!It!ii.t. .

• d.!i:iC:J\ Si,r-:! v8il~i!ii.-'

·aI'

b

--...:;;.;~:._;,,;_~~;..::~;;...;;.:..,_:-:-,iliI .... ' .~. ::i!.".uf._·.".:ll,;.· ,,,,_. ;1:.;;.,' )1I,;.,;·II.;;_:t ... : .... 11.;;,·~,;;,;,i~~a,i; 1& :r ~!iIi ·tUIII~Qi!!!"t"i!' P".i!I

.. t._"""" ;__ ............. ~-- ... -

lcl!i~il!~d:e~~ i}ro;§!~ebi at.:I.t .~ :¥:4;;:W.:lLtg1jO:i:l. at; :ijil i8. c.B.~&id;~'U ..

I!e 1ft ZIIIIioaa .. -.~ _ '"'I!"'= zzzIa: . F ~.. - ,,-~ •

O~illm. ~ I!!! ." '91 eJ;e;B ~ .100 J~I'in ;ft?ft-,~. t,;,iii.e,t,;i;N!Ll'1! 3 cr.ap,lI.tnr,i!ilbJ.1.l'iIo;,

_3i!iI!I!~ '9 "-"'"' .....1 .

~!!I,8!!~- iIll!;c;rll\!!::r:Q~ !!jli qe.~!~d~;lr~El.iI;~:lliwtcnullili) ~1l!.'p,i!ii, ~'tl.(!!:d cihV'i!li 'i!lfi,..

duJ. {;t:~.l,.,4~{bf. ;.!!laC&n.i§1;!l'UJ:l d:ui!01;il.!18!t'e' (j.1lI~!Iii.'; ill. mi;Q,lI.l:IiAiI!M':i!!j. ~p'~~~;l'IJ' ~ito"n'a e>i1;l:1'W1'i iM' ,Q9!pa,al't.gte:(;!, do!!! di~:li.,are & en.eil"lg:Ll)::;ll.8,g ~Gi=;.c~ ~.d! .ili:LiIG:;ici~o.ral"e'!l;.(l;I):Ilt~:Ll~ 'iEliril",ie 1. bU'l;)l,~i ,!:I.iln~"'tillli ...

~~. nil. ,~l:~mllin:t ~:"lhl.li"Qi61CJ;,!'lt ~. l"e":ll,L",\ei!: Ii!! :mf;ulCul (ll~li,Ci'"

_" . - .- - .

6t;r<..lCf~:;UI!' d'l! ~tQ-Il. &mD,~lO ,1.u:::.. :.:" iliiY!eapilirO'i'lii!lteR <ill ri. ........

.-. - _.. -'~ . ill!

ilQ!.1Q~~a.:rt'.,cd·;I.S$. lie .IltlP:!::a~!i'H~ro,ul,. $QPir!l!l;Wa~.:::b'U, Palti

... ' 1~~,c; ~ipJ;: Q.;;!.l.:i a>!j!'~~J tte'~'O~~Ii"'C id~IiiL!i&l'., .~

, .. '!1~~.l1!iji~1 ~!Ii''Q~e (~.a;:!!arl q;U.fe'n:tli.,\\i!l!l:o&·,'IlU:i!!ll!1 dati>!! •. ,.. p..e::"!1t·uri". ItI!CiI::t'to;r:.a,rq .1 iii be '~on1:.il"":i:. !I t.a.)' .'

3'e tldza c.apa ... :it,1j,~'ti:.1, (i.e ut!Q~.a;nin. d;:C'ti!nj"Ill.:P'Pllrtd.IUitio: ;:.!' ~1)t~~ 'I!. !!ll!Om!l::a:l;;~:lOJ:: ~i, 'ilt~l.I.ct'llt'll(](E' 0,.", 'Cl~'IC'i~!:l i~'Ii; ~, tQ~t ~ ~ ~da de' Q.MQ!Il.Ji PL~,Btio~

~ v=!--. - - . - _ - •

...=. tat!~ lCf i!:t~I~;;i;:II'o!~I3U J.)':l'"o;iJ!llr:llt;atlii

='" .:.;~ll~ 'B!.~~¢:1 a,1;!,f'O~a1ji,lih~-i ·,g'0

.IiI~:fe-"l hcU :sa: ,alW o .

~i~~._ •

e:p:~ _:.<; ke G;'['·~"i'!i.iiL a~ r-.::p~-

----=::.;-=~I;;, :;re I!;If(;:U;:la£,-.i ',1 !;Ie '~V1';;;~, ~~.~.".",\ t>t~:r~H'ee d.:= vle'''l c~eli:;!~ti.

;ji Ci!I!iIIIloU 1IIlBl'1il ,~ort:~'Si, @'wpocdkU di.Ji,lt:t.ib' ,1!Ii, «,'e.mI!Jlt .. -, "

~

!!,,:~~';j1U:::r il·Dr ,n di:lliet~5 ~ilQCI ~ .iW'J;i-m;t 'I;; qgtWs:tPi.J.!1IL.,cliB-acU ..

... -!!! ;illJs:ipml'!!! lIw:l:.ei.lli.tt:l 'Q.s.nt:ifii1f'! ,:i;. di.D. ri!.ne:r il.a:L&du:Bi de

Cu timt;;1I'OJ..ul !;l:ij,t!~I;lIl'tr&l In.i.I;i,g,ifisri8! ,:!iii.! ,a1Siiiiid*=8!!111iW1!! " !:f:a!ltit I1.tI.!!f,iltti l';l1l;fiJti,i'$n:tA~e~t.J:"~ ill! i::a]1t6~t~;rUIiI of~b; ~w.a--.

~~ ~!:b C',,~ . - -. ~~,Iliv,

· .. iIJ~' oi d.'F'~.e.ii lP8z1:stlsnt,!!·;t ~.; rl1[,1d1taf11p!)_! ,~~~ «ia!.tZe :MIilti.p~II!Qli.!t'ratreIbUe&Q '1i;IIfHWEI<I!IU.t:e 'it 8ValU8,t;B' ctilltlt:I!L~:1v·," :D~1iz.-.e a-

- 5' _

;; BiI;OtIllI, oel. <erilrtlJl:'t: '" re! z,a.n·~a te~ ,iii i.nt ::

..... fi~e'B 1ll ea'01ii.WJJj. J:I~II:I ~1 o'bl1a'i! :~

_ 'llI~p;;r-eill ~!itr.a:r.il1ou$1tuamell'ii~.liliir~e:rBal,1I

... li!.l!l!i'!iiii'IIlNI& i!mllit:urU :[n!bet:OD ,Sr9iI.t 6fiJ.!.il.geN,a, alB ~[lIW:-a"'" j- ;

... de Bp:r,1.ndl.e~'~ bill ttMl:ullii!. nwa:·olIli' i:'.s t ( Mire t i;l t) <e'~ e •

~D.'t1ru ... ~

..... '.~ "'Oro alt ••••••• ~c '"'" ..•

B~'§bil,ii ,a ,zQ.Q.e,lO"E' ;-", 'il:Sir~'1:a._d!!(f(" ;a·.1:i ;lU:W. ,a,sti.!li'f! liIla.ri,~

In. &t1 te.fieii11" ~S1!01!i ~'ceihB1" I'JA _ ,IHI,;L.g;ur6 il!!@fi'iriJl6:t'ea. pe Qo d,n ..

~.. rata ,oIt mal :mere. :!a ~1!I,gilm ,m; 8o,lic: i~~1) aJ,-ttlI:'nilUll 't,§, ~ ii!I e<8;Ii'aJ:~-1 t;.if! ~ 1:1

I ~. _-

'll:oElS1;:r:uc:~.1.e'l cis' a;b,60l:'b~,ie i1 di!Oi1P@l"!!oiB el!l!!!Jrg1.eiIU<BlQ(W;1.oeiIle:;!;l.:!la; di!l,

mi~¢~8_& 8elwn1aa~

J:'Ll.p"ri loc:di'llf ~~9 d!!lt:e~:iAi1 'Z'e!4uQ9ra'a. I',lNp.h~a s .rigUiU'-~,ii, ~,1 ea.peoiti,i( 11port,BiD.lie !i\I elelmel:ltlllil(lr .~;l. iiI1f!['1J.GturillOr ~i '" ",,,,,01\1"1;; i.e i31;1,g1.l:,:,'

li';tji, gp,:rll!. rLl.ptl'~I.. U.. 'm 1 1iJ, :a!a~liii.t Bell.!'1 :il i:lID:rl:st;l.;~1:q.1E;i! 1ilUit"PS .P_ A

obt,1n,uta AS" liJ.oc,e;tC~!t.a u:tiU~ moo.d 49 IStl'UOittti!. .etaj.a;1;;!i. .iP'i!!I eaCU"e d~ bet(!(Q ,~B,t!, r·8.prn,e'D.tQt~ iI:l. :flg:u,n .1.4-'6, :tan. 'fiiilr,;i re~,nlti. rre,dw:.I,e-

Ii UQ;i:r<i:i;bl.1 l,f;,te1"i!I.le' doe 1a !liD. ,eieJLti. lA al.:t,u .. i .~d]l!lal,rEi!iIiI

d,e 8ol11l11tU6 .. ,uiifel ._ P'DSt:' vor"i:Jr 'ovu...iLi:I. a'E!l.piaFIiI bis't'l'!:r8Ue8. .' t· fit: '1:I'"I'!"e apgc.tiv d~ a_t'aibllUat·gl,a, 10m: WJ.U1!!i:1t nllll<lBr ~ G;tel!.,lll'i.

~ 'dl;lll.ilci1ra~ ,al~<iI·~ti .. ~ i1.t:u·at;~a. dB :ElpEi~i~1ta,t:I;I' ;~18'i:l1O Iil!L1.m.ih" de c1clvi eat:e ·Oi3itiJll:e.t log 10, au ,git'ra. ~ itlJtIlI1ai ;:::;,W'aJ:1::G.ar '~l'i,etn:jjEi.ti;lI',. * b ig'tliJ.Cle'(lI'; 1a,prniAl'otw::'s a; i}i a].eii1i:ui::r:l€!a d'E! d.a.taliu e" a:tru~tw:'ilor .I:\~,d.st;erll;ti8 18 a;liIii iU!l1MHtI::i1<G~ JpllJit,er.i:Li~.~ p1:'e0 O,up'iiU'!i::Bi, iCIJ'(l M Umi.tol!li.!ilii

l!;. e,81gUl"llil"i3iii ~riEi1 tLi .. 5ta,~:t.i;;;,i!'i ~l:El,ti"lr ~1:§bU'?, !I. ~loM'lor ~'fi Bll:ti·(;'11..., ~ .la;U,pl.8,i!ti'aa ~ot:~f!:i~e ilI:1 Be ,,:rtoiladil!l' e.~U;pl[i'i6i 'lUlU! ~[Im'p md mnpl.u IIH_ ;,n Iil'Eo.blel!lll~ (;;IU ;;BrailltelC:' ;eb.!ii.10, j!J,colIWliJi,QI r plll.it ;L1lI.. ao<:.1sl(\i1. ,pa1,ho... 9o<l:id)

_,-

t-f.

aS1

·a~*,

$O/f';//1U !o/~r.t:"o IOrD/d - gn~/alw Id.lal& ,cr· 4'ln.-c{..7"

;t '. II!' "il

Sch-e rnlJ (',('JO'r.lJlt.!t· Irr~~rwl'

<Q:ar!lv~r n 'lirS':'.&1)'e! l;Ils.i rsmp.lu to. osp1toll.El pri1Vi't~, I,E! a!~aIlj:JI; ati'"c.ctr.:!X8.1~ a !H;in&"'[;t"UQ;.illel' O,;fi!' D!!"ton ,ai,il"4t" j'j.lLfer1t~ pnci;z·i!U'i ~i .l"d'ilrU!l. vcr .iil91a!"~ Ie. tD~U ca.pi.tol'I!i'l·,;, J:'Itl':fI!l'l:'itoat'o!! .1Blc;aHiulw. ~.:II alc,a,',"Ull.:!!IB \;!1;.;ruG;·urilIQrde' ICtlD.st.I'\li~ii dl.Ji1 be,itiC;i ,~.,.,

~'l.Z'JI..e:r: ~lNm Il7i.J PRl~rBB L.t KW1ORBJ.. JlIi: ,!!~.u.:I.;TJtD

'8 Ie tB~1ll. !!i ... ~.stu! i:I~pitol. e,e.~·iU1''Iltt ,i. 0;-;8. 'IlUl1Z:lIi;;Pi!ll~&:

!D:0t 1:tm€,a de;oUO'l'l:'IT.A~·3., :Sa; ,a, f'OSti .de:iriuit;:,ii.. di..D. _P!..Hli!ct ,t. .sa'IJh

I

1... i(l'el.e d,~ Jl:I.ai. Sll.!! a-. v·S,':!:.U!t e a dai'om,l!!Ilre"B- )pQIste,l.st;i 1'1:1 '1:1:.-.:-·1 .

. _ - -1 ~

)~lDeibUa, far,il. .1I:I(!.:ii:f.3; .. oA.r1, (de',~8di:ri) ill. latlri::.c;u:n.~til!irlu·elo.:r ~1

'--~-

-, . -, _ .. -". --', '." 'i' ,-. - , _-, ",:- - '.- _ ,"., _"

~.-.,.~ .. ~ J2_.... .~.",' .. ~.-.' '- '~.'.' .. '.-' -... ' .. ' ,.' _ .

~ ~/)_ A...,..~-!r ,,-J)./iA~ , lIJA";o - L_

~I. ~ ·r·ITP~~n~~~ ;/<T"'V") ,~:.",~r-

...;, 56 ... no.., .L~ I ....... 1_(1. . a, . t:-h~·-~"Ll,.,.

.t1L '!IVV-I \ l.i'Vy~ fK- ~ ., .~

:to. u1:t, .9 an!!- i)iln~'ll!tu1. d9 dUG·t:llltat,e a :foot i:c,lo,e1t !n

atl.diziSl, oomport~11. stnc,tw:llor' l:a Iii~JLici:t;a:r1 e>eism.ic;e oUB@lIUdfic:~

e detormarll po.stel:aat1(le; ,9,111:e.IO'8r:iLfli e: or !ill Eil!lm!lnt8-

,LU.er-BrfHlIt OOJl,si-d8.rati fu.nd~aDt-a1~ i.a 'care ,~B ut.i~h'!I.ti IlU see'alii"" t:1i 6B.ll'ID.ill":eat;1:ri, 1CI1CI[W@.~tu.l de d:l!!l·crtU-;lt.a,te (in 1,.eog).e:z,i1, ~ilJal!:IL!'t'l) 'Ei~e lnt,1h.lat&1

mF,hi511ga [at: ,[i1iIUt~Vt'~~ ,r.t;!iillI:f:oree,d eQ..!::!eret~ bylld~e;:S! tOl" e,artb-,qlJiak~ moti:l'lliI.s~ ~c,lttsa di!l lCartJ:le ,J .A,.Blum.i!i. ~.lkllf€l_~1!: iiel :L.fI:.Cornine: ~1. aparuti in 196.l ,18 'ediliolU'l!!. Pol'tl&r:lQ. O€~.iDt ABB:OG:::i.i!!tiill~. In tr,adUQiU~i1! titl10l 1111cr-o!r1.1 as·t'e' 'i'iPJ;ooi'!!II!:l't·aree. clidir;UA:lJ:::mui,t1at:ej:aitllB' d:in D,et!i;lti, a_r.... m~~; 18 lao:!!: L'I:I~Ull!Ii,~e ,i,a!!UiCiq,d •

® In .l:I~el en 'Cill?n~'EI.:!i1tal, d'e d,~;:;;t8!J,h. ~.:i au a-c,!H!iB<"iii llI.em!!l'tfi- 1!!8~i6 198 u'tll12a}B.z,a. i:!ta1 ,aleB in Illtima v:ram.e, §i c!DZLe,eptul de T:Hlll<;a ... T"TB (in Um·b.e,aap,e:lliii f-ooomm.~). au iilsn,ffill de diIQ,'tiOlla::t' t!Hl4i:lU,i~:tee. 8SV!JWE'iet;.a,t;B!JI u.nu,1 We:F'1al Ili.£l' a S$ ligjfDma r.elat1v~ulti;, sub. g,C'I; 1!J ... , ilea s(lliIC.it.i-l'Um;- e;:rilOare ,malate ;:mil. I;I'E! ElliD;!!.

-,

.l;!,. l.n !l;Ctei8t'~a,pit,{)1, ~.EI. u·· iZQt mu;;:cl~§li" ~o~U.jct!i!t1!ii;l.~lI'Iatf' '1al","'" 1,01'1' la E!!:!Q\ii,mlLii" fI ,elemo;r:l:t'II,J..Q:r, !iii ;struortlll'i.i. IlJ. c~L~ 1:11;; hlElIeaz~ .. fae &IiI:wn:IJ.a'g£(! ch,u! ,sqBli.m:en:t:art!pl'~'II'Moar, !.1flI,maj;f,!l:'iale-.

tM-ot;llit9;te8 mstelJ:"ia:Lelor, da,~i tl.ll ,1;1 ro,gi; G-8uWIl.it:i 8.sti'el U!. t·sxt .• e.El,te b 199i.1;:UJ;'~. u!B!Iil,jl,eo1ti, ,!,)u:!,I}lt'm.Qc1.ll'\'liadl. ~!EI~.ae1ll9r.iiil;ti..Ge' (~,- L) 1"",

- ._,

1nGiU"carea at:.at,iocli .!Ilono·bo.a ere~(;.a:tlo~:I. 1s in,earcara·a, C:Lclica.

_. - ~ - ---.

I!. b'9;t;Qnw. O~1!iiI Illiuilibai. cIll"8'e\;'eEi:Bti'OB dep::mGe d·e i!II.~'Clre.

behnulu.i,de t'.tpuJ. beto.:nY.lui (Ol,l; ai91'@E!!Ita ~1'ele Sa!! 1\!~o,~,g) f de' v1~ te3t! Gt'i a;pl.iGIUe a inc:irQ~~,H, .. DepeIw:i.§'nt!I! ,ciIn'bei Qa.ra~t!ii!!rl.stl'Otla b:at:o,nll!.li.l.1. d'8 a'G@,~ti. :fll'llc'I;:or:ir>l!,zlUta, d.iJ::& t.1gw:"Ue; 1 .. 47 ,"" 1.,49 •

. Din fisu.r·a 1.41 Nzult,ji ca · ... dDlaNi,lj· def'·tilrma.Y1*,11. 6'P.a,oili,~,e la iGariO S8 ,Bit.in~ v al'li),are a ma1imii ;iii; efor:im.l ui,llW.it:ar iI:I be ton 'fI is'it!lll tl!~ !a'prox:im.~",:" }tLdiih.,iE&l' vdoere:e. uJ.t~, a!. de:tl}r-.w:a~.iei ,f;ilpac.1fiQ!li· 9iS-t,e .cup~,j;nsa ia1>t"a 'f...,~", _ '. 1M!!, be'tJ;i&!iie,lQ' • mgL'cii. me;ll'e ,rl.l:pe~a ~e '~,~,a.ra~e:r m.§.;1... (jt~;esnt .. In g,eons.I;'al 119t()n1:Lliij~bi C'c~ l~ IlIir!:!i1 m;a.lL, r-edusel e:eJt,e un materiel I:(!llatilil' :t~agU (~al8!an.it) .. La ml::~((jar~'E!,Boer.Q.EU;:;i. ~epetiate d.e~i l,!:l- £i'Hl'a,re Gicl.U! ,ae ii.IHl.mw.eG,lilil d<!llt'1iliJ:"-lIL!l.~ 11 nmannet'i!" iW:.i~urliitD~es.blll(J;.lelor hi.3't'e'::D1'et.i,ae. Ci'D'a!l:tl.!a.e eu !o~J1ia, Q.tmDSit. cr -c. ,!lela in()~.ere.a a::tlo:l;;iOa ~ t,Oll. ~rea;QA,tO'are' ..

E:f'alliu:i!l1 vi''Gf!lI:z._tll d, \~L ,II) ,Q , " '~'!iiI 1.·48,.. die c'Q-I'l,stat;ii

Cd iii. l;1'1t~:zi'e m~i di:I Q.~i·i;l~dlll b!;!t;onlli :EiiliB' :£'Ui.];I131 ma.i Qlliaa~J:; ((i'I:l.Wl~fO:~Im},..

; 11 ~Bc.Hi..'Qe :m$;I. 1'I6dlll.se) dar J.e. ,et'CI~llFi WiJ.itar·e !!!lis! ~i-.La vi:talze; de

,

... 5 l'

ttl . - !

"'_--dt-~ C

;iref@r:m.~tI i!'" betonill. IYt'i '1;1 :cI.-' 1, _ ~r :N:ili1.i:P"

t.i!l.llI~e iii;ai r~~L!li38. ila:~a initJ,~Jh:i.;io '!;\l iIlet,OT:lllSliiii f08't-'D,.,ocllT in Q,~ T ~Sh t:im,Pul in mi!!i.nt,a dat jltl: t.'i~@,gre Qtaba~

E1Lil fig:,IIl.rl!l 1 .. 43 rn:c.Ui& clih. IIilArc.l ·r1;U~liJ.t!!l ,bet'I'JID'U -":"'""'---::.-..;; ......... -

II:I;/iOue 8r~ ljI(MIlport.are ~a.i ca:aau1>a iar i1i!i!!!.iiIIi.i.!:'liij'Ij;Jl1ii,' iiRiiiiIIlibGiii.._iii_

Ia~~~~~~~~

® In yua. iil.oell!t.r.~ inc!:;.. lilA.!; iSiIl fl:l]51: e"8!l;~d:tziI!Lt;e' cu·:t-bEll.!6 T(IT-E. )

pentr'Ll ~e,ton y i. ·ci;;el 'tn V'ec,6re fi! <afectu/u"i.i (;aJ.c'll1,91'G,r ~ .ree;im p'l),a,tela&" ti..a.

C_ '!l·f'HCt·u!l.l'SS t:ll:'lOr. ;9iatf~l Ii!! c::e.l:::w.'6 Be- .iri:I~1nI!I!I d.i.I:i. eli!! tn ,~~ ,1II:~:i lIIl:.llt. m!'i_ ales ,Pellliri!i A1l.al:iza. COfll;Plo.:rtB.r1.1. Sitru~tU!rll'!:):r- l~ ,so-l1,o1.tir;i .ed.lfill.ic,e. :t:c, _pcrolll.l~.e!~ e. d.1!1 1l:'8~'u~ire e. iBi<udar(l,l4u.1 ~l6ntr-Y C,aJ,()u:l1lll bili" ionllilll.i ~Iij,to (STJS, lol(l?/~il'G, fiE! &do.pt"a,~e;cea;e ·C1;l.rCoB, .fa.t'".IIl.eh d1:iltS'i;a if iglU"8I 1,. :!n;i !it 1 ' •. ~l ,.

fr.

,

~L-~-..,

f

!II! ICI:CllnlirU dbtt~ ;!If'DZ\tw:1 ul;:t,;~ ,1 d:.I!l.fnnll,8:)i U sp'I,~1t19)!l! pa,UZIl...iM;:::! toJi'i. !ii, i.rmj,tur·l" ~I!i ,aliI; ~Ptns. l?!airUi b;e;to~;n. lIn'mat'O<u6,l!ll ~ili.r1'b,

(rig'" 1.50)., -

_ ......• ,_ . _ ~~~ p~a,~o~a_~~1nl'9 .~~Pt~ eo~orm fJ,~;.Jl.,,,5(1,,a, qu

~ <E- 'i!Jur:lJ;;t..l:LJJ.eara (13,;j'.allll,'~Cl-p.;l~at;:1Q:it) .iii!!i'. 1~5Q, til.

U~~~~W~~~~~b~n~~~

,,;ere :a~.it1·CIIli,t~,.

__ ~;:::;i __ ""'''_Ii!!,,;::e:g·~;;_·j;:-~.el :in(l~. ,ae' t~iCll!il 10 ~aJ.iZii n(l'lini~a ~ ~!Qmpo.rt:li'U atruc,turl1 din. Det,on ,~8"'., slib ,ii.'C1i inmea 1!ID!OIl' ~lid~~1 !l1I!!'1l1lim~,ge"Eli!!I lI'Oe;!al .a<l.op'tllil·f lfe;nun iJeitlDsmI -av. ,~egl'lt!(!l ~Elle, !l1.!r\hlli diD ti~ 1 .. 51:1,.0.

P'~li.t;rQ o'telurlle bollli.:l.ai'li! h, 'CalC!. (PC, 60" PO 5? ~i ,ce ;11) 6011· .P,OI!litia Il'hi:ll~:e, .@ur'ca iIlli1lg!j'e.nii'O~~ de ClJs.lcul. bil.in@~a, ~!O,nfo:rm ·ti~,u-·

rll 1.51, .. EI. ~iIl Q~I ~8ililill~ul .~ C:l!lJ:'ger.e: Be C>eD8I~ri. iCh l'~±JQ,a 'Wl""

J.1Imlt:atit.

Penrth i!!f~l>el ~n ~l~ dT"Nl! i;i!,i ;5'l!~ 5B pOa''t>e 'Iltil:iJ;l; 8. (:~bi!l.

QCI!EIIV"81i"lon.ali di!!I caloul. 'bi,i!..~e; Sa c'tl. i:lonaolJ.di.are d,iD, f ~g;u',a, 1 •. 51", bo; :In IBQE!,iI~ Cd .:IH>J:l8 .dfl ;;.glii.p!il~;T;al:'ili, .iP~a;i¥U.a,a. ~8h 1.:J,m..i1Oai.U .. npa1\'iQ~

~r_ V I~~J. ~-

~tf~~

,j. n ~ r. ~ ~ ... D l... CI_;,

~v-,:~ V~ n-

\L~" '

. ._

~L, tt· ;

.P-t..---

~fl,bQ

PAP':tl"O:L~ :P_LAOl

4.~ '. @).l. ,f6 (~~~.~ ~. 177'cr.r-. 1z,LI,.,,", ,~~~"'it h,·.~

IG~QrsmCB . .1 i.'n.l5IFIQAFiB ~ G. 0 1'. ?f -j

l'la.-ca, e-.;i'i!tfJ: uti eoI'll' Ie. iGare IJllfi dintN rdL1~ns1un;l i(grn;9;i;Jr1M;!~l ~~e fl ~o<n~ide:t'I!iU, .micA l~ !'ap'ort OIJ1 rtlelJelal t'!:l d,O'y-il dim'i!_nBiWi1 ("'iB,.,J.3.J

Din !June,," ,de v@d.e:r~ ge-O.TM!tri.C; ,lIIleml!!J.ilt·Ql,~ 'ClU"&ct;,g'ri.etioe ,5I'. r,;j,Jl-~i pli'ic:L ,[l~llt. ,fotlZ'fl'.a ~'I;i:p:::;a:f~OC~'i ddiM:(': j'i jro.aim!!:!..

5ut'~:r''''ia medi&~ 'BS'U ~u,pra,f~~.g ,oare 'aiJ.pr.in'li~' :m:ijJ!.oll!e~le 'gJ"o.~d.!TJ.i.l.o~ in tQat.'i!! ~Uilctde.

_fl,~o,ns __rJla:ll!:! ,Bil'i,'~, marg,i.w. 1;19 :de qQ'J!a sup.mf~.ireplalle U os .LJ.I'"oo [;;oR!'ie ~L!;n·a"a.~e.J:ije~_i-a.tl~ eeie: t:·ot un ];110.11, (plama me,d1,on).,

,1]lr-o'6i!!l~~ot.£l,t2i. eli 11. "S~ m'lso:ar! t!l1,!l~n!:"n;]fI;la in t1l}c&NpWll.at ]Li!iI rlartT.tl I?i~dial'l. G:ro~i.llI,eca pli3.e':i..i ':poate f1,con.:,rtan'1;a MU Vs.r:l&b11l. ·!lI,1!=i·1 "\!'i!i.ioe.:t-aa :f'~!)Ort~l.'J:i, :!ntJ,"e its',s~hider.;!a. JIi.1:n1mi. a,fj! ca'l.'e'~ !!lI.. ~,i gl'o.simen ei", pHcile :p,J1.e,nii s,e :!,'.t!It gr.u.PIii h t.l"ei1 !!::~teS~r1.1f ,"" pUc! gI11!t~ir:i;

.. pUc 1, d,e't;!'CI,IiI1)!!i!i .lIII'eiii,e ~

pU-:;l,i

I

CI). Qanctel'l'n·1-e:ntat;~ ... se pot dl!& 'ur:m!1t,ga.rg,U; 'VsIgri ,a:l~:n'l.pc'l'-

tu11ti tmi.,n/h p.en;;ru c.e1,~tre.1 icate~r.U. d.e :p,l~~U.;:· - Ill"Hit,;i' 510", Ie. pl1icila :nrub'ij;1:n;

- ~.!Q, t.re 1.0"..50 1a. pl3.'!:!'ile d~ ,gro,s!.m~ med1iH

- ;:;>uD 1,0 I Jia p:J.i¢:i.le. groase'.

?:L!1_Q!liO' 1t'l'0i~'I:'#:!.t~e.I' !olosl'jr.tl ir;. s],ci,1tuir-il!Ie, ,ocnatr.uc~U'loJ:" ds beJ'ton ,arr:'~ti" .~int d:~ ,£;;t'osilMl rn:ll'd.ie-. Zl!i' '!fQr oonlOU tu1 e'w,<lrQtu.! p-1"'1f1.i!:l,1,pal aJ. e~q,u;ner.H din a!1ied cBpi to,l iar .la, calolll.l'h lC;e,'t:eg:o~U !iJi' fa,o D.!lMi

~

.'.' -

, .': :.' ..

",' .

... 60 -

i,mele Nfll!!cl~~

A. 1'1Ilelf..l'eplane' sint !3u,pU9ie UilIar' imi,a~an 'i::~e" in cea ma:1 I~re

't part.,oint ' •• 11>00&."""", p .. -plamil .. dl.e.n .i ea ........ p«>d..c .. li-

t o1':t m dElI io(;Qv<rier~ ,0 Daei!:i. la QP'le,ca Bal'o1nss9' apl::l.,aa tn !,7ll1anu:l ,m.e"

.:¥ C!t~, :e~ il'iQ c;gmpi)M;~, '(;5 ~eiha-. BaEl ~r:i3:jM p!re.!t.!.,! _ ~

Fe.!Ilt:ru cal,c,uJ.Vil ~:f'Cl:rturl!.l'o:r :Ln pUc! ,"'a1;1iI Mc,eIS¥ B1

1 zez,@ J:oiDJI.a. ,e()n·t11.NJ:.~t ,illGd.u:l de It'e~!E!5OO,'''!t. modul ,de "ac' 'lii.l -

-- .

~uUG:r,o

_ .Po~ eogtur!;tJJli 19. maja.rl tr..t'~ELJllit{rUQlr u:t1liz_ate ill/. ,alehui "" 1:i3S, pbllll1l;!'e.lor co.nst.r-w::l'iillo,r lii:ivil'lil '~i indO,s1:J'i!;ile: e·~te Ges. 1_!'!O'tAn ...

-ulQrF!. s~ ;:tn"tiluil~,a¢ iAEI~ ~iplMi de tiD~ j;.1"1~iul~a~ P1Uj!l0,ealj" '01.1 ,t:itQ~J di'c-';tf:t .oo.u de ta~ we,I:'l~ ....

Re:'Ili~@a, pliJ:a:!;'e ,f.i eont!nUl~. pe grinzi eau per,eti~ $Rill. looa11zad .• ,~e a1iilpl, zone tmgl!lst,e d,s per'"'t,.{l ate. a,ez'ei!i.Qrea p'O:at,a :ri. ~lliUx1;,a; pe ~ tell!! ttU'i N'Ieman 'Go'ntinlla jl,aJ.'" pe &l t~1. a :re zeCilS,~ 1:.o'cal.1,ze. tm., .. ,?2 •. ooYl8lnI ~E IJ'lJJiI~JLftE A ~AClLOR.¥I.ANE

Flicli,e !'I1@e se- u.til1t'iea:z~,l~:

,- !,l.~ee .tn-Qnolit"<ll ~1w.u:1e. el'em'!'l;ni'E! "p:re:f1B.Ql£'icata penit'N pl~-

... lle~j1de ,~.z!~,""oaMA!' bMilcan,. I!!Uoz!U'"~, zidqrl die s:JJr.ij:;'n1O_ 01 t~e,~.em.ple de litiU zan a plieilQ:(t"- Pb.zu~== :re;z!.(!. ta din. figure

In f:t,ilnL 2",,;2, 'Iilxemple·le ftl.·e~lB:nts.t'e r,ept'83.ill.ti.!

a ... pl~e!LI OLi gr-iLnz:1, OU IlIac.a. tloma1i FB U~ ,sarti Q;ouj, ,diJt@'O ..

ill- I'.lhiQiW:!lp·r!d'abri¢!!.t pen.'tl"ll. pl~eu:i,

il ~ pl~eu. iIi'Ol1ol:1t CHl. p'll'loa retre.rna'i!;a .~ ifI"n.lpl dil'9ct (sa'Q.t<""

C ... C', l;ttl.iJ. ]linn 1D.:t~Z'li!iGd1u1.u:alil.i o$:pita,l (a$(;'; 1J-fl); d_- 'l1a,~~nr;»;' d~ f'o~ ;n,etengUlm-:i:S. t.

!it ... Q61.\1lidB i:mnc.ar 0011 ai1o;i:q:

~ - :p.a~tQ d$' B11b~l!:

g; _, placa p~t'al;lrt.cat:l!l:, ,d.e p:!:~.eu (pa!ilOIl, 'IM.:N) '.

I
,
~ , ,
, 0'_

c.

,.,. 61 ..

c-c

, A-,A,

,

:

\

- _ .. ,J~.,I_" - f) ..... ,'. ., - "

_l~,~~v~~

,n,,, , .... ,.... ~. " r ;« - .lJ 6+,...::-- _ ~:~ ... -: ;_ r ,;,; . ~ .~. . !\~,.ir V' .L __ .,' {) - . ,', •. Q...., .... .,

- ~.......__ ~-........-tF""'- ". . n /I- 1~~ .",,;,.., -r-'_\"" ,~~_"

D'

.

-

.

-

,

g,

l! .3..,lS;f:SC'T.!l G,BD.~U& J1'RI'nND~£''RMIN,hP.j;A ~LICI~ARnJ/)R (I&'hl'miWJiN8. '$Gl1,1c,1:t'[rU:cl:' aepO$te .faee cu m.:rtpdiiil i:J.a calc~ care' UqI .in CO!l!3;i"d:e'~N;

9,., 'c,omPOl"t:a:re,1I, el$~1;iQai

- - -- II

b. Q'O!nl,H!lri.§l;lr8,a els,:!5t!l)-:pla~1,Q3._

tn, ,ca,~1Jl (~5 se' ';':Ln'e :3"

,:i, CIS

In c'SZlIll ('be) H~ Une iS~~, in a::,n.~ll'~l~fllJl'''Al de cond,i ii~, d~ EI'G'1:!111lrruel Q ,anumUio -c:;<! ofi,'al'l, m*eallilU.l~l :lOlieS-Pr,i,nz!i:;:.'i' ?,g~.rti, nUollldi!)J fl.!!' c,al,c;u11n, .tIiome-td!¥_ph.sll'S., ..

a :t~;blte-med.1~,~, do' e,a'lcull, c~re~(j;m!!l>1ta de leo ~$ulta't"'~ 'c\ei:!etawu.i '?laat1e pi;! ,!Q,a,lJ:'e' l.'e: - -'A ~~~{)trl v:1 t tlill a",l'u.!.mi 'iie cerin'~.e de aleiiitai:l'E! n\.~ion.aU". po~~ lllJh':;].gJe d,e: "cal<J~ stg, 10 in i'!orn'~!l;~,,'I,l:l ,Pl!!!!.!:lt,1a prin, ,1i'i.Q<tl1fica;~ca 'r.!H,tLl1:ate,lClI" ea1oLll~lUJi in iO~l'li'iH!iul e!astic,,~

2. j.~ 1., aw.cTJiP.:I ~,IC IiJS ,C:,ALCU1U~~ U' 00lMiUU!. 3LA,SlI'C

l.pot,e';0 .1,g 'i:li!l;,l¢~ ~

1" ,ine.t'illTiaJ.,ule~:'1;,e 00, nedIu ';:Olll,tt!lUUI" amOe9ill :it iZQt'l'OPI

2 .. Ima:t~rta.le:le lu,Q;re&z''-!', uu."!!S.,i tn, d'lJi!['f!,ni"ll. ~les~ir; 8,vi,nd is.~!!la,;nl. m9dlil d,e Qla~t::l.citalle 1'9. ~tinde,1'Ie iii 'G,om'~re'!3iUiIi~;

J.eforturl.1,e unt ta~ Ml"1a~le l& ~larull m.edif'..n u.:l; s~n t n~~Hj!',l-

4 .. no~la La pl&l!I,ulm,ed:i,lIJiI. l.Cla:hr.tIJ rl'lll :d~to~re rtlJtln-a M:n'l!l.H ]:a. §Ia:p,ta.fa~a ~dia;n1i defQ~ta i

'5 .. de.f'o:r.m~1.n~g eli!l:rt:iee e.J.a: pl:5cU sin,t lIliel. in 1;"s,p,;;:.:::.t; eu g.!'O" aim(l,a astfifil eil$. 'eel(u;Jr!.:ile (I.@ ,e:il,hilibru. es ]?o't ";!::.tprima ~n ~tb.:::"'ea ne ,_ deto·n.e, t.a..

6. dlJ,f"o~1;:t11~ sint fi!ln~t-1'ia;Q:'~a,ra de e!orhlrile wn,t!§rgc ,;Ii l['e~~In,'iJ(i; {l,e,gei!!l, P~o,ke' genereH;m.ta,).

~_"MM !nSSalto1" 1.poite~fl:. $1nt>Qza r$la~~ ilor !l@ ecMH,I;J.lf'tl. !'l'i cO~,'J:I't.~b.ili,ta:te;a, cie.forma. 't,u.oz;· !!::;h <l'x:'Olt"Lut,a '1:Irtn ~euE.,t,;ta ge'n13;::'i\l.H

• 6, ..

i:1I) HetCl~ ~a:1.oWl.l"'; Sa: al.!i.ge ·peu'h-u.w· 0. tunQ'~!) t1:Bl'8I _ ... _ .,gs.te ,ocmiLt'liUJ.e .pe OI:lr.Jitw- :,:1 • p,une a.o~Ue., sa Atiat4C.l ",:1 ~"':'i3 'C2..1h E-e,zulU Pe.:ram.et:ri1 'D)BidLehr.il!dnia.U. M r@c~1,ei 11 •

.. 1 ~'St!Q-il~ 'n'Wlle~j,'Q£I 'l::il!li;::&t~ .S! dho.t"e11zua'4::Uct:h

na.e~ ~Slti!: 'Wl ~dilJ. eontlUlllA 01.1.. un ~ :.Ui1'111!tl1e gAode ~IJ. ~ r~t",. Ea. S$.it~ d1,1l1crr~t:1~t.! r:U.n~. :l:.'n.locut;Ei t;,i.l un ai.Bitem 1!i~6U.C cu, l'L'i" f:~m.t d:.tlI ~Ii' d9 l1bel"'tat81 ..

llL "~:et ,oO,p ilIGi f'OlQMW ~cCtQd.'e.h:tm~te ~ Ii1fr.1renljGr t'~1e aU! 'da £t .f1:iU:t.

1l1, a.:II;oe'l~ ilill::Su;r1 :p;roblemalJe' redlllo@ l~ ;l"lZOl.'VaA.a, tmo·r IliJrte!Je ~ e-~!.I!a.tH 3lg;~bri~fi linea.. ....

! ill" ..:__. iii'!!i -"

• 1) .~.~to4.q .o\t!"~CI~U".,t

SII b~ze-$.t::j.p~ :!:a,t:rodooe.m:Bl Iln"'rl~,art&$e, abpil.i!1'D'at,~ iSlI!)r.;'.:ilEl!i~8:-e i Col de, .i!J!:&1l1Fl!.l !Il~1.1iJ_l~;nlll;!. m.-C:!lL1,lnJ·~tol!'" ,!oil! tOJl:<,fii~ ;:1. :bil~ .. ' 'lui:'8<S\gil:::cU a'li 0, r!t;r:eo tIe i'iIjlU. pe dau'! ~i~c"i11" f1~U ~a:r .. (W 0;0iI.~r't!i ~ II, .6'Z'i:uZd. (, 1Jis., b$.1."e ) ••

~~los:be4 oa.l?Il;ta:tagr'alo,1" 'e18ct~'~4 l;IeftJ..t.e N:zol'lanli UD.U' j~oh1llf!l1 'cte, ca,lcW" ala p,l.l.cUo.r ini.'PQte'~~' IIIiU pU:,t1.li reljt;ri.o;u.n .:rlDpt 1lE! 2. !et,QrmiJ'dt: 'lJh~ii3,eres ·30lllt~Ul!)r;SlLl.b !o~ :!1IiW!3!riQa.;,;pe!lltru, oftG&l"8 :h,IiI:r~pr(ililg;me,la;d,!il pat a~ ..

]e ba~e llI~tQ4elo:r am:illU,t,jI in. dec:u!\!w. Umpu,ll11. Ilh&"~fit: 1m .mEr'" ;mrm.~ ae, ·.pl"ob;_eli1i.~ prIa.c,ti,ce,. aez111h:tda did· &;:1} ti& nb t6W !"je ruot,ii !3!!'Hil.l1tic.e Ire in. 'tal;ien ~ub :rQ:~ dee co&i"i'13i .. entj. n:w:md.~.

_ """ ~ E S . !"Ji~ _ -=-- ;.:

~n:t;:i.i s:i'~~& ,a:f"'Oriaril·CI.:r e;oet1t1.:Lantti· tin 't;abillle Cl\,wt;lplici p~'t!l

~p:rea1ib <eB-"'" U1i;rl .~. !i;'eQllI,.et2"1C!g, ~t>~;~J.st·:tc,a ,ale pllc.J.l \iii v~hX'ib i'l!I:ciroiri~or.,

Ci9'ef'ici,j!ulI.iii!&11 in tabei'Ei 6.. :f\ast d'l!t,ilmi.na:, 1 nt

10·8' t.Olt'lli£l '&l'e' C¢l1t:u:rw.1.d.'t df..fl(!;rU. modV1 d'lil "'Zaq~ "t, d!U'lrit, U.:u.n. de :r.e~;1.~a.N' 4. :l'.nca.ra, Hi.. ::.. e.,;g,.ru ~x~mpUt1coanli sep.1.le.z;1lllta u:a ,u~mp II a~'IiI.:l!l. _.!L,g1Jra ' ;. :..is.n;~u ,~.~ pla.d, i;!~1U! n_:M.tpe Gontwr. OQ, ls'turUe 12 ~i fJ' ~ars h ·m.i,.jlocul! de'Schid!.en.1 JIIi~Il!e#'te,l,a :i.n.c'i;I'Y'OU - 't~Qr

h~ '[..1 1;, ~.

·C!Qod.lc1g,~t11 iKi'I' !l:2 fib ."e,. di!! fonl'l8, pe.nolU!U,~ .mlodJ.Il. ~e - I'a;Ztlmare~~l r~~ {lol'tuI

-Te,~1. ,2 .. 1

I . - - !1l~~.u"tB,"Dec~1:rap.ortJJl. l~'t:uril~r j"Qac-a lID lr.Q'J!, ~a9n~ial e·_1..tl:'U" ClIme"j!- "

~.lL, iitlc O"'lo,l·etoa:re, !lQ.i!l i tin diD e.~p ." '\ ~

~l ... · " Se PQa1l:&I!I.d.in:Lt~ 'c:=a laol0"Ci die .forrr.a ~cta~u!.e:r&~ cu acel~:1.L -, ~

C~p tl;a r.e~'"II!IaJte ~Q tQt COIl~!.lI'uJ.." .~eni:;rl,l, .rapO<a.rte a.l~ l~~u.ri1,.O]t -r; 12~ ~. C . ~,

Jlt:PT? ~ _i""J:lmal dj,.no.Yi-;' $.;,;;.tii e3~. ~c:ttd. ~.n, 1)~eluar~S\ir),r::·;I;'o·lI'H d tI.€I~1 ~ - t lf~ 1

4 0"" i:ia:;L p.~ eloeast,a g,il:'9o:t;Ji.0 ,See a,e-iiiivol 'ti;;, 1iIiC<!iII~nt:e' incoy,01E!to'!lI'ef".!;le!'i!L''lifl'G:at111'(l

t,,rJ... .. la care- b~'tnu.eiP:t'-Il!'?lz·u·U ,!_a.tT.lili>tu;r-a (I'E! r.e:z:i_ste,I'~Ji;l in .;im!(l·, .'

Uf '''f'fr'r • IOU. a1 t~ oCIurtnt·el&, p'la(J;lle cu, !:;.Q:ntUl" rE'Qt:p,g:ula:r. CIJ reZeMl"e

\fl'" '1.. de aClIll!ili!!!HJi tip ]fa tot contu;rul ;;'Ii au ? I t, ii:-~", a,m,i[1"1l~ p.l."'iaci~e.l1i de' \'l~\. 7 _ ..... -~.2i"S1:en:;a se iaie:;;lll:m,e ~e; D t;lin~Ma :il.ir~Q't.i~ \iii a.!1J.ume p~ d1reoJig, :tlQilll'-

""\ •• .rll ta -

,,'0 " ~ .' ~a3 Jr'E!Z"!'i!'ia~&4 pe C"O~~ilI n,u e::;!t·e, gG'l.O§~!1it reJ;l0::r-'buJ.. d~ la Ca,:!'Si '\k.~

t\, p"~!lQI;11 riG'lllt!llJgu,lar PO!:l.t.iil' i"i co:tt'l.dd!erat e:il., 1I1.o~'i'I!l!i11 pe 0 e;i.ngu.r.], dire'~·-

. '(b* s: 1fiE!' .J.0~:t ,filA se· IIlt~HH.fio'~ n:1J. maj. po.ate c{;l.~Qte:riza dn,s.1.,U" transmt,!aJ;'e.e:.

:,. \. - :i.n.:: 'l.reBir11 la Teaz,eme.

In aC0lift. SlifilllJ ~'3te etl.ifi-cat,Qr e:;U~tr:plu~ di.il fi~ur.Ei:. '2,.4.. Fa ..

Il.>:lUJ!. e'ilI!t~ ~:im.:p1.l:I, r~z·eill!a,t pE!' df:reo~:i3 l.a.tLiffi :ilcu..-t,e· ~'i in.c5l:;iit~t pe H~Q~1a., ~tlll:'ii lWlg;t,. Ra(lorluI. la·itur:;i.lo.r ~/tt .= ~~ C'ele ·.rei "Va ,""' lori c8:,rne'te:r,:!; s;ti~e ul~ ;!!!,Ij~ent;§l(jir' incQvoi@t,oar..e !!Oint ~~, ~ :il~ t

1

',IlIl._.' 1.' "'. ,:l'I'-,2- -L - "'" "q' JIi'''-l.

12',1,5 42~4 e,.~

Din ~Q!)l94-rareaclOefll.i~iililn;:;ilo!r ,8:'a: 'f.:'Oills:1;a1:!1 'I::I~ d,~~i in e~lI,ll:l'u]p't!!lrJii ,wcilnenrt!ll.J::tnI;:,a'if,01~.tcl:' pe d1r!llc'1iil!l

I!:oo:::zu:::::: ~

SC'lw::'ii ~:t r3JIl:;Ln.e I' CB ~i i..H ~z;d s:nEiiliza.:t M!t"H!'i~r! de aD_j)cruat1'!:'

a: 6:!'1 mELi ~;::.re da·c iii memeri1i:u:l in~~v{)t,s.t;Q~ :'!:1ll l!l!;ece'la:;f1 plli~C~ ii'1!I dire'(i;"" ~i.e.l[l.:ngili;l;mzi! Ji& _:r~>S.caeRh~(l2:!~ft:nt'r!I! '~!l@ ,[Iiree~,:I.:!I; llUiga a~~ !!iO'" m~fitJe ~ncov~'i,!!t'ln~a ~.z, ee,:r@ sin,It .foarte ~ri,,~1 lM!!'i ~,h1~t tl!l'll"tIl ,. hat;"e ,a,b1iqll1tii~ d!El·Q~.t ~;"

Pr:lfi lU"lDa!'e 1 ci~,f!FI.ID",re!S ~~t:~1!:!mcipa.l,ede re'll.!:''toe:ntii ~ liira>c:",i,:I"Ej, :<!~I.ll:'tl pe:wrt,l'Il" iri.ol!.e!ll'i;e,l!ll tnoO''!i!'!llI:i.6''t~ ,o-Q:re~,unl!i~t;Q!l.re nil Il:t:-

~ --=ww= ...-......... .

;;;:li.td~-ClLece!ilitat,e!9. ,flia:~u.·1;2rii W'lo;r e.l"I!'i~t-~1. c;h1:!!.I' ~PQJ:·1;~t:',. li!. ::t,'1!!!:!). ..

''!!P!>-='''''_''_ ~ ___., .... ~ ~....,..- "_ _ --_ - ~ -.-_

",~mifll,.;: di~r.-ectie'i llmgJ! ~iOlld gr;'~B;t'es, aillltxigide' 81, ~01e,~,.

'!!!Iiiior;. .-.!!~.., ~ .......... ~~ .... ~ ~- _ -

".._ -::ui;o!l.i;,8 a!O!ilfl:te,a.fa'liJitw. ci, l&:;l'lac;U.e xe.ctatlg:4a:re {;;:Il :ra:p(!'ci'~1lll

~ le.,~urilQl". Iz lt~ ). 2.QI~a. ~i III&I'1Q ]la:rtjj ~ ~D,@~irii ge t~~s,mi te.- 19. l'E!1Ii; ..

:t!/illl!e l'l'El db",-c-;ia· ,se~g il.dl!lt,e~na.t Q mOld ap6oi'fi~ ~~li~a ~!:1. ·cal-, ~ .. c!lldl efo]l'turilOl'a.tU :l;l:l. d!1l!l!.eI:!L1'lil :e:l.a,stili:l: -ch ii 5.];1. d~'!lm.1J1 plaa:U,o t

"" qa, Ie IllJL Sc!i va. .arii:t;!'l" ~:n.c·e 1 oJ: ,C;-9 ~8;;;:!.~

2 .. 4,. '~I ~"1W!iIl'E Pi:,O DIUC:~~II!l 2.4.,1..; !~

n~eilQ i:lUJ. o1JQ'n'il:ur re.et.!llIiSlIJlb.r :amat'e pe ,~ di~C!tie' pot ~i B.:lc;a.tu1 te ,d!:ntr .. il!tl,s~!IlU' pan~u.~i' .:o1Q;U din. _:1 mul.te!liano.!,Ilri C'_U i",g~tlol:ri ,d,e

. ,

~Qidtlii!tii t.at:e· in:t::i!:'~ !!!l,Q, ~ I:lli.~b s;IIs\i,i\t ·ca:t.::lg,dld,e :lnt;!I)ih

8:) !E'l,a~.i.loe :::l.t1c:,u1;,l':Il!.te~!;! (I, ~t~.Aiii:1 l1b~l'1!I .~e clil~lialJ;:e tnt 1.fl.tlJrl~fig.,2.5 ,e.) •. Ael!!~t(!j!l.s:ttl:.t p].ii:c;i i1l!. IM~eo]}l ~'Ull~,1;·1!!! 1"" bal. -

"'!!;Ian.,e ".' ¢.QP~!:t-l!J.' ..• 1.:11. e .'i:I'ib.O,. ", .1a.tf~. lie.' . anna. 1. '!!iI'a.' _'_.Prt ... llC-. .. iJ:.;~ .. _'--'~ ,del xe~wt._e!ll. 'l.~.!t. e: .. ~ '~I~. di.rilpiL1.flaperp~fij;UQU~ pe le.:.t;·!ll"Ii. iuca:sU,:a1:ii, ~~~ ~ ~. pi t"'·- ...... ~

b,) ~l~cno<l .l'IiIlHii:mA'i;'e pe fiW1i5:i. ;(I.o:u~ 1,[l;t'lD'i o~u,E;le,:I., lib2!~ l"8' iIllii- .

lalalte: d.o~~l:s.;t;Ml:'~,. 1atllITUe re?oi$I!!l&te:pot i!lI'!{';I!i. re~lI!lri ~ d.U'ortt'lII

ctitpw:o:i ::re-·t",lJ. ~rt, !!l1m:pJ:-0 ~~I1.ca. 9trui I na~ll~ d!. G-OIniUid.i!a,.h _ill

- "

'illOIa'biml;~",i,e;lil' 8(;,e:at,Q,:i," t:tpllri..':n fig;1U"i!i ~5 Df ~ iIilI-';lil;ll. da'!;dce va ,.. :d,;!l;nie de M:.l'tU1re ,1, ~zem.aN a D'l,icl'l'c~r tin f.l.e&a'li!t~ 'Ca1;!i!lgo'rl,g·.

'0) FiBcHe ,011 m~ortlllJ. i1l!.:t,i"e latU-"i"':B '1~ij ~1 latum ~llrd.Mi ::aau-e i'tecit: 2:. l~. ¢art!· !lru1tlU'a~ri::uatp!Ua de· :re"i:!tent.l ei'ite· di $fiu'sa p&rp.anotl,c,,'Uar pe la:tur,Ue lungi.. 1re~a'mr'e~pe con'l:tl:r ]::1:1: a.;;;e~t 'I;;:a~ po'a~!!'I tl de ~ii!la,~:f, Up 'Pe t{)t oi;lnturul ss,Y.[\Ul. If!. ~ri!l<rl~:'':',l or;i.o~ O'!OOIbiMi;:l.1! d9 Upill"J. d:6 l'e:;<!ma~~~ >ediii"!.e po~ibiU, :f£!ra ~."'i scbim'ba carecte-rlll d,eplac:a a,:m.s:t,i :pe e direclt..1e :in. eirnp., ~~ pa dlro::!c;la s~'U:l"tl., :fl~.:i!. 5 g,~h.. 'r8e!i pla.aa @2: ~ 1 ,re.aoome i:ncastrp"Ci! M,Ll. d.; ~onti..'!'luiJl.it:ate, pe,ql~ndi~!Uel"~e dill;'e'¢,':;1a aeef!t . .Q~ re~:z,~,:::Ie e.par~ n;!oQsi~~ - te,!il, (tl.spunel"1i :Wler ~itl,l,tl a:;;:g: 'cum SI'"!fi o.ra't.!!..t in :fig'.l..""a 2.4. '1& pl3,~ ci.l.·!!Oi dig, !l,cI,U!l;::;t,a ~\9i.teso:r:ie (01,1: ! ~/f.ai'tJ .) 2) unel,e laturt ,ale pg['!olAlui. pot; fl G;Mi:ll' li~e,r!lJ (tig .. Z .. 5i ~.'9 .f.)

ltp"LJ lH ~ ':

• (rl,' H!~

i"!~,","- ~- Il~-"'''""II ,e;

f' -~ _._ ,_ - - - 'T"~

.j t ',I

, I

I I

:1 , i

,I. ~,_. _, ~'._ - _ ~ -

2.".2 .. l!ETpzrnlN.i\,.llR SOLIC'I':Al1l.Itolt I'~ R4ZA. "'!ALCUL~ ST'A,]IC U OOU3,ruw., EL1!.~C

~~Rn.~-~ ---.

:1}e're~~A soH.c,U·1i.rUglL' pn$1J::p~ 9t~bil1r~.9l '~t:;;h~tna':td'E! cal·,.. cw., I, .~ ':'l;p'Qlte~'iil~r lie i:aca:rcs.lr'e eele Mil c:e:f"a.vonbc11@.calc'Ulul .li!o,Hcit:trilor :pent,l"IIR. lpo-;eze,le: da tn.¢;3..ro~ MOpjt.a;te iiI,1 ::;!tabi.li.l"'Ea V'a..l·ol"'ilor

~e 80,11c1 't;!rtlor itliire-C 1:'l'unill~ 'CIUB~,tllri rs-iic.., •.

!i~h:U1l:'ea ~I;lhemi!'i (Ie 1~'!!I~e,tIIl iJl,pl_hii pNaiz.ar<e&. ~teat'le:l'CJ,:r

drllctuxi ria1iel O,Y, UI;! lSfi: !i1E11mil'ea.d p.1El'~~ -. ,!o.m.a :~rf dimemli'llIli,le ,~dU,,:tUiIi1t~iI;rear.;

'l.~~~ 'liil1!all:::M,iI!eirllo!' d,e ea.lew,:ii

-~-,

-, ~rul de de,5'Cb.tdelH,~

- :s¢i1eW1i,tii:~u"l!ia J."I!l~lar'.,

strUil::rtl~ ,statiei GU, -care S!i rll.ailDj,ha.:d, p,la.:~e. ~-'t.1i, pe 0 -ill - -"ij~ lIt-fltil!! 0 grinaA: loll;! aire~'HQ de,!;c,l'Ul;r1i ~ct,l,.e ,B j;t:r;~c;1.1. Crl;U

_ Ul! !!iV~§ 'una MU!, ,~ bllulte d1u'oh1de:rl ,~uw;Ue d~- nWll'.~,:ntl, ~. peJ'l;O'lill"l

l!! ])laJlllii P'!:I tU.re~~1a. dee~Wd8ri.1 8IctiY,u.. ,

..0 ,~ -1' , 1 " i''*'

Ini,:t:1,,1..c1t i''1~,t! _e iii'! pl~~~ ~le e 11;;11;;, o(!,8gchl,~ereeacU_v '&,111 eOIifi-

-

~OI'~ !d$:!l,ti~i la 'p,Hi,oiJ.~ 'arm.a:ts poe 0 dil"eoC';jie,! iliUip!i,ee: l~ ~ncti~are

~om; ti;ijtrlcli,:tHa.'I' ~~' ?0&1Io'~ e,onaUe:r.a ,~eDt,ruca;lc;ul (I Iiltl-IH' d~U _;-~e '!m~:taiil;'!l\:. Dee1e;eotlW1'!3>& tnmfPi'!lrsal.£ & ,,grh .. :r;U 1itl'o-c'dtoar.e e.re :iI'i1.mn 'b = 1'00 lcart 1a,r~lt1m@ra 'e~l C:6l. l.~l'~ii!i!!1!!. 1:'B:&1i'i !Q .fll~OU ,lip.

Jtartme:a de.eo,hl!1.arUlt!' dill! ealeUl t'e~u.l1:li :fu:W::i ~1ii1 /!<e de,&'oh1lje:t'e!a ~'al_~ mt~ f'e1;:el~! re.WlI~e-lor Uumi,na, (~) ~1 4,e UFIil dll' reZIloUl'1II, a.,ljjt':d (t~.g ... 2,.":' ;~iBeMder-e'!;l. d,e o~l'Clul .ei>-6 ~o-t:a1 QU: l]

*

II)

.t!e$I!m:at"~. :~l~e:U pe z 1J:lili.r-ll.,.Ifa1 g;r:iJil'1 E!atl pi!! ,eliilta'"' itli1:t";!.." :lira .LI!l:,ga'iu:d U<.IlIiIUU

l'I!![Ze~~:a pe- e;:rind:i ~l

Oll le~8 ~O<~ "222ZV~L2Zm

u. a de ,aGn,$1>" ~

I ... Ie

I~~~~-------

1'1", ~~ _ .... ~ _ _: •. ,L '1tvtJlA)~

~ ,,-~·,a"[I,~ 'M' ",.,--- -.

~ ~i-'~ llt-~ ~·l~·~·-

,~~ ~~~

4-o~r" _. ._

Iv ~d,e ~Je~l:dQ:@rt ~ ~(;ge:!!1ie-1 d~ ,",8.1c,Wi" e,5lte egal -:'U l:u;ll!:ih~

reald~ 'p~_olU'i ah pliici1 .p~'di.ret:;t::f.,a deschlr1erl1 qa.ti,'I'@ dar cd'lIiult ~,ill,;;1 .• dia¢; :a!;;e'!irt~ 'J;e;il;:hideri ;a:l:llt e'~l~ in;;r@ ,d.'!!i. ,!!;I:.d.i.tereut c;k:''i; c'l!ei mare elfte <J._~ r"e'a.l de' de Bchl<l!.e·r:[, &1@' :;l,Hto:.1i !3,e ;llNC 1;!,EI, e.c .. 1va.. p.e s'cc..ema, eu .;;in';;1 de,s-chl,deri se gas,a~~. ':;oa::::e nlo:r.il,e caractp.riat.i')>!l

ale l'!olie1t.li:r'f,lor p(lnt~tl: $Cl!c~1unUe :i~t;t'\eSii pla,:::i .. Ace!j,atl afirn.,L~ii!' :l"~:na v,als,hi,li ~1 ~H!'!l:;;:i:ru ifl~c1 al'lii: r;:::oI'Qr. ~p.:a'cM~eri. Mnd, 1j::I:t~ i~l~

l' 'Ci1.Cfj'!~IlJ.'t ~~ .: fia.-:-ca d!!i:C:b.id:renl:e V'~ri.a~i in::tre 'I'lil'!! CHt;:nsJ. ~!iu.l·~ de; ,2:c;C; ~e ,ine :t>oa~ ct,!! Silca..tu:1rea ;r.eala 1I:l.,~ 9~ll!ema d ' Q.i!ij!.;jll1l V!lI. I!I''II'~B. un

n~' de dF;;:~£i;;1 ega:;i 1;;:1.1 n~:r.1U (le:!l~mer~ ,;H"JC11 ~~ dli:t"ec:1;'1.=;' e:<;t':I.;"ls.In .f:i.ecare caa ,oo~o;r,,,,t In pilIrt,Q ~ ]:iQt f'a'!e' W'!.eie sl;;!lpl;!.,f:ji

Gil"! ,adop't-llD:du- EIa ,g,Cl181:l14!1 llo~ !!i,l~ doe, ICe; leu ~etlt'l'lIjJ d:U"ell1":itc;po:r'ifi Lmi din. 1~u1 .:i:il."@Q 1;.1,e1 a:~ t 1 V!!! a pi lici.i.

:31 ... :.
l. 1,- 4 !
i r· I ~
'C I

I'

I ~)I I

t J

I 11 -r-- T' I

~

I.Til. figwr'liIO 2.1 ai. se a.ra.ti1 ,sCfie!lla, d.·1:! ~l'ca,tLd.re '9.. Wlui ,plM;ii;j!!il:' ell gr'i.nzi pri,n.c!pli!.l"a .~1 !l!'eo'!dnGan en panou.ri d~ :~l6.ca Id:.entice pe'Ili'tru en!."!;! t211,) 2 ..

In. fi~ 2.1 I~ s-a", ;fat e.lem.@ll.tela· ,g~otll.@'t;rice o~.Q1e');:i.:1Itice ale umd i;)a:nou~ U~ c;a~~ rE!z'Iill.>Ii'i :1!i1:r<.l!m:efi, d,!;!·l3lch.J.de,rt.1 ·de '~!lile;~ ! 1 'il

:.E" ......:l :'""",~ .. ~.,1 ~ 1;I.-:a_ <4s,.t $<eh_CC!!. ,:ie q:l!l.lcu1 C-Ll. a;iilcti.~l:m.ilill 'i1iit !l::'~m~t'!i!;: -;_z-;;:;._~=. £e9i;3!01mel'e a,h"]fte;.ts; ];!eI);t~q. :lirCrtt!'.~ !Il.e .c,!!i!ll!:li;ll ~iH'~1Lt r.G;Ur.eil!i. ::_ -::::!:~ .c. .. ~.1~cdi. 'In l"1Os.litatce.t 113, pl~!l!i!t!Ii£!'l.le- nI-O'E'Hl1i'tilli. 1!!!g:;H;~ :rl -, ;--_ ::~~i-ei"ill~ili ~Sie'CII!l.'dUa a.re ,0 ·ant:Utit;:ti: :i'M'lil~r,_~ia:!l'LI.pm, iC;~:lPO.rilg", _ ~ ;,: -11;; ii, ~ III .Sfii5: C 1,&1 :l:r.;,·c'ra: ~u1.. -inr;::~rt;~lLl1"t i1!!! ,!lJ_ ~,~.rn8l'l.t,& ,e;iI'Iir'IB ~fiI'-

- ~-;; iZ! lXlU~~ a, I>lBCii lIel :l7ei!:.itl,Bm. roti?'8< lm.p11ii:,di.cat.~'in .part.!I!I' d-~

~ ~ ;!!I;e~~ara 05. ~t!":-!!! ft!;:t di t1i~ i1 l!ii 19. "I:;~!'2j:'i:Ulfi '( l1g .. 2", 8) '.

!!:!,a'lld: ~':;.i!lcd~ s:eCWj ... a~~: p::;"£!;ia ~ I!iD~.IJi'1 ~e '" Q,:t'!!l'lLll!J.-e ~t9~ ,El C'l!l Ii .. 1:1:1 _ .

. ~e~tel~ tn~·Q,"'o1,~t,o!!l.n

;J,!' OJ]

PQ~i ~ i'l1'~ ill. Q implU1.lD d:Lr~Ic;'i; i;r.'C~~ro.~~~ ~1 .~I! _, l.er.i.I;!,~U.v-e ·tn: Ol.J!.:PUrl- 1.= V'E!~:i:l!::!£I I' !:ll! !:.!lc1 r.;'lIlie • ~. ·eI.dll);;L t e 'tf>; .m..ommtd;!! 'Ile~eti"!l';! it) c11np'ur!lill 'Vea,iJllel n'~ i:nGSl"C,s.l'1!l i!I'f)

re,ji:L¢ ~,,:i, E!.~t'O:l!:". 50'% d:!!l:.torita pX"O!71e:nl!;!·i ~:f1~z,:!.1,orJ"i~de la,~oll:"'B!.~!O' Ti!'l: cal.-o~Y.! Mho1i:"iir.t!Q!, Sif( ~il}e' ~",~,.a l:!l! rr,¢d indi:reCl,iI; d.e 0. ...

C~li!''ll <!.fiilet i!!L~a 'C'bl.I\I1 :s~ ~ "Ja'q<a,81 :[n c.e·l:e· ce ~ea·~l.,

:~eiiltr!:l.o;tca!l.i.l:lr~1iI. ~lol1ei.t,aI'l.l.~r- It!:i:.tiJn;e in l'3~>il:~ill:l'li.1]['~ cal'atlte .. :ris:i;i.cO!'! ,,~i!! ~1ll<~ Ee~ ale ,.:;'~,p·tJil c'1l 5:.!!&.1!:r.o!w:e.iIil:;loE!:<V!~!le[ltl Ac~.to:nel!l,z~ ,'iu~a 0 ,~:i.ll.l:;i.lI:~ 1lehi31m~ ~;i Ii!.Iiii!.!:Qfo!' !l.C!:!S·a C.1l1 !I~l,.,a~i!i hHg~;a.l,~ ~om d1>;1trtb'.:.':iU ·:tie ::;oa~S: 1~!!:l';:.!iJ. ~l:",ilJ~ji·~.!:!!lQCUU0i!!1..-ei' ;!.!!,I" ific?t~na. t~Jti.porRr~ ac~.:tC),ttea~1l; d,u:p!.:.. o:ri,c-e S>;:.ll.~AA ~Q.:;J1itlilli,. Pe at re, n£l\!'<o1J.O p:ni.Ch.¢ii 'a',;!lte tiH.u'icient da:~.:l! ,Sf:! ;tn,9 :se:aJiIi.I!li.". la Ical[l!Llilul ~'l~c.::I..:t:.,n:Wllfii ;i~,~G!h.!1!.lTJe18 din ii~~lI"a 2:,.9 ..

.liI:iJill.e:ntele l,:,").l::aveie.;t(I'J!lJ'.e ~:nE in aac~iwm'::!JLoe' ¢~raci;,e:natfo.tl. i:J!e~ fin ~,e coD.fo.l'1l! .gc!'"E!!.m.!!!i d'!:..1ll .r.lg!;.;.m, '2,,, 7 .• ~, ~e de:h;m.i;W;\ Bdu:n.ind! pe :d~,j! ,~t~,co t·!! :J_)e !;lrOdu.;;Ji; dein.:e:ircitrf. .~-e! s~i:ie<I!I.'e!l>!! !di~ figu.r!ll 2 ~ g, •.

In S~'J1l-~·hm.il,e dit!. o'Dr.p,La'i !n1i:'~~s.!a:!lil !!i'tit :::'JCI:I.entd,e! ma..'ti.me· p,g ... z;:,. ti 'J1\E! ,c ~ t ~! ne gIil,t;i 'i'-:!" J?~ cd.!l:t1 ill. l'il'!i..:ae:"ll,~ i:!l't e're i!le'a,dl."p\~:ct1.c ~ :riIJ~!i.i va:' gril·~i!IiSX.:!,J;;Ij- ne g& U .... e •

!n t.a,bd ..... l. :il.e ~i joa se aratii: ~yjji. sfj' ~:niS~,J;!a.ts: e::f'e'e~~le. :$:(!he':!;~ ... l'o~ d;~ .i:o.cG..""'!:,a;o:-e un :fi.gura. :2., '9 :iii ,q;e v!'!.lcri. ~",,:i.I:!I-t>,' ~ !l!,NJC t·eri.dlc.' i'li!!'

,tr1~~1 F=- 1 ""U

..... ~ 8J,./ '..Qc..

'-. ....,

~ -----.... --h-. u-..:=:.~.;:.-~

~.~

.... 'fo _,

, Y:~'f! *,~

.+ .

.

A:~~

.... 11 ...

p.nll~~, el'e¢~;lOiE'~. ~.~~@mele

1 + a 1.;1 s, ,5 2 •. 4
!. -lit l .2, 4 ,1. 3. 15
- + 4- '1iI
1 "'" 5, eli ::..I;:;~i.,,;=..:;:;===-:o...:e~' ~~' ;;l~ .r e::.:_. pe,iI1t:rtl !l<:h~lIi' d,e' ilJ.Cib-GI!!;"l'1!I' vallQrtle~1me e:l'~ moment'e'l gE [n.et V'{lo1lil,ti!:l'l;l,~' ztl:l! ])!ill!;

- !tJu,"~irl!ll '!::cetici51'nt1:lolC I!o@ :!nfly:e~~:9. i'Glo.a:i.'llI;d 1"018:1111

J!'1 ~ iliieJ:: "" .(rts.. g l' G! ~p It'J. ( 12 .. is, )

tICI ~_o;e ~·1..a1j;1:1. €ei J.l ,9i~t tndircanlS" j:ie~nt,e ,,1t,j!It:po-

~ n.~e< F'if -, ~Q(:;a"r.eJ;p;e~t'1v pe '~;Ill 11n.ea:i" de fSi:jlie Im1t'U'itUr- l

e~'1;~ _l!i'~!_];:':!!& d:e ~!lI.J.'l:l~ .•• COiilllCien~ii d!~ inf.'luJl;!l::I'';:ii !S:'U t.o·at :notat1

C Y. tl ::.., :. "'~ril g nWllieri.~'e '~,i. ,~d!:Et!'11'l' ae'eo 1:I'f: ·Or' GO!Eti-c.1;en!tl pe:ntni.

a-eC"'I'~"""';'::- ~~I::te\l"iJ;):t1Qe al~,aQ,b.emei!l!@! calclll IOU '5, des,oh1dert .11in,it ~at -. =:- ~ ~~ ~~3" ~, e!ZJ!~stile mlO:m£lnhl:Q;r.' mMti-me p-ozUll1'E! ~1 ne-~.t"'"'ft"

I Be ¢ali:lulea,~~ Gau !;;i!-, a.,f'rtl~ -

M: ~: mea::!:3, rimc~ie 'lie moo!lll, doe re~i,'!'- 10:, mare dar ilJ~ 1~, :m'nil!J.~

'!:il' .. = _(B;+p)l~ /"14

+i(~~.lo:5 g ... 0,,0·14 p)f"2,

; - (--0.1051 g _, ~.12·c, p'4_'"

ntli 3.U.,t' tl'lg)fIl~, irl-tJNj, ill f! cd. d1faJl\~

~~~~~~~~~~~~------~~.

GU J;!()1n:.aLl't:el,e' iDQQ\1'oiet.Dart! maxbl'!l' pa~it:tlil'.e, iii.! uga.t"tv~ae

d-et"e.mm- 01; ten a~c;tt!)rul Qoel'i(::.ii!J.D:1;:iJ.DJ:" e.e Wlill.an;l d!.1.a t:!I.·bcEilw.. 2*3, ~u Um,I~;I:QdeU pm'e!za.r1,~

_, '1II0~~'gU ~rl¥Q·i,e'tQtr de fNill 11m ~ Ilza III UI,t'!!i~,MiU' ~ld~Ii;;E!DIu,g iPe:,l!,t-~ Iii! dil_ ~.dj3il;·e Q.o·calcul egall Oll ;auuila. wni~d{lr1l.cr: 8dhQ-eQt:~ ri'i~iIl t'~l - iil'EB~tY' ;

"",iilQ~en.t!U tllQQYQi;;[!"'t;o.r trJ.t:r""1!IlI dm.p Be d:eti!lnllnll. p<entN ~.t'irl!E!a .~fe'trtiva: a (i',:e,9~h1d.iarii l'e'9p@·c;'lve.

~ea plACQ ,g'Q,at Ulu! ~ fI te' ,le,ga 1041 ZOllOl1 t eu gJ:".in2::rl~ ;;I,e CiOU"i3I rc.i:l,2.eU h:i;; in.caroal"l!l!t. l;·am.lIlOl"iU"l PQ~t·~ ~c~1orul. du:pH: Iliai :fil,il!ta s:chiillme s;p --~

'!1.e 5.il1Q:i1r;;;:~e {WI. iu' ,ri Ii!:. 2. ~ j. pe nt'l:'lJ.. de ieninal'lii'9. mmu.en ~ el 0';:;' ~i"!!Ir.iI

,,g,ii;Uh'e, ,:1 Ud~t1ve:tli, ~UptU"l est,e :r.Il1ciesar' !iii; .~ ~~.!!l!ii ge'~ de i!!!' _.

fa I:) t l.i;ll. .ri.gi.ditii ~J.i la, 'to·re:i1l!ll!1I ,!il,g~;Il!z::tlQ:r' tie i'o;!SZl811l1.. a.~a; CILm!. ~.:a a:r:t i!:4 t )'1;n n gli.U'S. :2 ,.;E!: ..

;$9 poate ev.U& wi cal,cul ~.ot la.b,o'rj"oB !II aA;:SlI,ri;Li1 i:f;~ct dac! :Ej,61 1aloC'~e:e;~ illl,cil:'cM-:'lLb reale eu inea.·n~iJ.1iI! oon.~nJiIi)Mh da:l;:e J.1.l 're l~ ~1ne ;2 .. '9 ~1 2.,10 d,1I mru. ;1<0 i5 t

','

1~,Cli ,~ £ + ~ (:2'.9)

".

P'a: ." '! (:2.,10',

bl aunt cra~ ~o&f'ic:ll.e:m~i1 ~:b!l.n:tl.!J.en;:§t J!'wn ~'ot ,e@i din tia'"

- ~---'-_ 'P' qpu -

2.) dal'< .in !\!'Xl?~Q~t1tl".l illiom-ent:'~lai' :sa ~l,..cicl.d.uc 0lI.1.l"im1.1~ .'!:: 11 p'

~{" Po'·

Qm.~Uil. ,do 'c8l·~l.i.l ¢1·ntr--UD C~l!!.p !!II U.'fIel pHcdoutiDuie !"!lI.'1t.::

;pee 0 d.tJr'6c ~i:e n,.__U .!!I@. la 1IIilil.1 mJ,c dl.e~i1i c't:!! 1 re z I.i1 ta t· din ,IJ{)Iili31Q~ra.!"!H!, di'l;:J~ o·IlH·er.U. n:~1l<e'E::t1'le ~I!i. f'i,11ld. inClQ3!tJ:"a1:~ !;iiu'feet la ce.la d-oui e,;!;t ~iirl -

~11 .. ,li:srta po,alibil i!li :re~ulte ~!D oaled JilOllL'e'!:l"f;l.ll ~i:i'l, po';:Hh l!)1'e _, r.1o:r .l!,I:JIlliGfttLUlliJi pozUl.v 'cill'e.!illil'I;l!.Ilj.:3~t.'iH' d.ea~ii:L;ilari1 chJ'nsj",'lel"oI.h 'lnc'3;~~ tmta la a:m1Qiil'a e'J.:t~o!I:m1 tlU at.Ui'lC:t oe-tnd. d~ao.hid.!lI:ril!l~ ~CH·HI:;i,-d.e-l"',l.'I>1i 39 il.!H BU~~& 1:El"~re. ;I>eua dellJeh1dedllWi\:t m.!ilf'i de(llH ea,t eh'ia,:!" ~1 C1i:1I.L~i '2oii (':1.,8.2.,1(:1,)1,.

,.t£..

~."'" --

i I t.

~ ~ \(~' r.._!1_

~ _..

C;v, or. Ad~

.. 1.3 ...

p.e;~~Q1tfl l:a. (l!!.f)e,1;e !!:, tlii!II(!:i:t.[~rti nota't!i oS·~ ~:iI;

v!' "' ... ,.... ""Q ~ g.fl {.g: 4- p }I~ .

• "~,_ . 0:;

.s,gBiUWI ~valori:le lui '~ ~ d1n rel,,s;jrU'l'E! 2,.!I.l ,~:1i2 .. 1.:2 J:'I8z'll1:1ti!1

~ ,

D ,. 1,,12 s~ 1liIl~i d:~c~ ?<'1 ~13 e;:1' ",~e'l:It!J.!jl.. .poz.::U::I:,'" ~m i-g iiile'!Jiijlwn'!ll8

.FI!!:z:hl M iinl;l.,! :In_!c 4:,{!IOJ:t !iil!o~'D.tuiJ. ~'on',sJuttU!i1i!tQ!r b 1]l!~t~l!i;ii m~illlEll'tr~rii yede:I!;'ia= ll!il 'ede< ',Otl,,! Cif:l,:~ete Ii, de1'8!Cfhidsl;'i:i! e 2' ,~1 deu I;!~ni:r.u I;:slQ:!Jl~ ~~!iU:i~, 't~b'lde~do ~!iit!'jle~at:a. .dJ.;n u:rmI".

~ ~~~t,i(fL luqi ;Il :pu,o,U SXtl,. m,8.d'!,u dii!llto:rFlls,t,a a: t:i"iei 1m1 ts.:r;e Il. ~ i:e mO'llliiimt,!'iI'i!lUi.eSpIHltiU, ~j wlCl~l<& tin, tiSIoU'a. 2, .. 11,.

'~

,

,

~ I

)U~~"" DM!dre .,*~

I

2' ~~==~~ __ ~

4

I 1 h

ti,g,.,,2 ... :U, !., '" .1',.1 nDrnllm:OIt1AU,.~.i\JUM'~'LJRn

Se< l!:;til!lca~IC!lhl:'1I. fl~1~ Wrl,_ 'lim;-il ~:t :iile ce.l,coullea.9 lao :i:n¢Q'f;;t'Q:Lere Clii !li' ifE'e~1.,mla orl:!i~~1U'tl1 de gr1,ndlda fDn;ni;i, dLrep1;,IL."lgMu:,l.El.rli: (,no5l,~:2.112'lj, IIlAl'if!ra(il\lil !It:ill -h.a, S~t ~al$,ffrm:iM ell.

W'A ~ill, ::ti!!:J1;1I~1,il~;

ho=I'ii, ... l ... ~ ~li~nt~ 1:I;6l!:i Qm) (2.1')'

'11

l;i:.:o"Gi'"1'J,5~ ~ (p.centr:l;l h>,]c. 'om). (a .• 14)

i~ can, 1!Qqt'e~rbU!!$a mlso"d :in ~ .• ' il. fi.1~ dil!iJUe ,,1t"Id a:~t:ur-4 i d.!ijlre~1.s'i; 1'!I!!l!~i!t.

p~ -d. lli nL.'i!i:m d!lIJd111S1l1El:l,1lI'MN .

I. _l!Ib.2}J: • ;L(io h~1 1,.2 __ -.l~'1,

. - - -0- . Q \' - :,11

,M dill'i, •• d, ai~ ,i j,~ d';l:ai;'_!5.lilp~n.t,H. 'Will ~lilt,O'.n ,1 ~ o,el ~1"8Ii " __ t'. "'~lO:EI{re,. PiN!!U!ilil,1nd'Q :1, ~' Ji :li"g -&-i\l'oi:!!ll' ;J~ti!'r .. , ~ U!'1~,-ne"~ diril' .mlEtt~;

.. . .. ,:. 1 .. ,bb., , .. Il (2...-16)

-..:-,,,, ~ ,0 . JCII'

Ci!!il=1ll1U -.:m:I'1J1.mI:i Be -t:s1iewt.Uaa::o::'l1 'inlr->llm.trsbel ct. dpl.lil ;U',i!U;at .1a!li'1 ~QiII {tll'rc.,.,2.,'J..

-,SiC;'!",.

I

'I'

,+' '-

, ..

I

i

, -

. Pe 1~ aa3"t~ ,p,flnei.,!i'll, i~ re:O::i.::1te:nt:i d.i'!!pud in cill_D. g4

b·;:.eIt~4.& :aCIlttt!'l'iCI ~.;t~, I!!,e =e:zhten:'Q:ll ~. ti~p~ ::IIt 'p!i i:U-e!.1;:ia

:IiIIii~~ZZ:::iiL. ~~

- ~ 11i~!il:9L1.'PDIl r;e,.gQme::l.Jliilr iD.t!i;~:d'ia;re p~l!liru ill ,"1_ ,EDiCl:nent:~le D.iJ,_,

gat:!:"' n'l!5th za:rt ~' S&I ctlt..A'aU~ la ,aee,s'C,& re9.~iI!l~-e ttis. 2 .. 11 }' ..

. - ~

.r Pe-~.a-dj;clll1lU' PI3i tiNCi~:L!ii !i!i~t::I.U'!l"Ql' dil!! re-zUteII;§i5. (onunde

-- - - -==.:=

_~ glad :"Cl:'8~"Qf,~ ah'lIWl'~'CiIlH n\!!J!tlte dle- "re:pl9.:Mit:1oe" ,13l3oiIJ. de.

·1lII.'Ontie,j"r,",.. Ae'8:!;1tie ~tam g,\l Nlun,~u1tlp-le ~1 ~e!;

... impmud CiII!, '~ll!l ,~tur.:Li, d,e niz:1.3t:e.!:l!.ti!tome,a~-~ !!! :r!"1i~B ('ti~'\i.~ i'

(c;' Jlim~~i')~ ,1, :!!,:E!1::!el ~'~ J:lr.!,l hM:g:t~;J.~' ", , . ,~~- k

,_ ft~,1~a'd iIlI~'~ti!laU;le 'iiUl:.a.rci:rl liOlea;I1,za'C:g, la, .Il!J l,~~~ 1'., _, _, j '.' " _ " __ " .. ,.', ~ __ ,,\

'RIllI::I:: ~n depi~a;:I; ~._H:"J:, 18/11: "I tar ~ti,'lih'l:= "~ ~

~ ,~(t!iIolJB::r,C!,r't u:i>bI de tn'l: In:d;,l'e :!)iit"Od:.IJl,!!-~' ,d;l!I~~in:tele :i.tIi~~(llec .. ~Hre'poi:;ll';!'J~:i£;'!i!' •• i riI-!II; :pa M~c'1il!5 l~ .Q\. :P.1i{e-lL1 (f:1,g.,,2 .. 11}i ~(~!!:J!#, -l1lll1J!ile.d d.eS-CMdJllnlIi;!!tt~unlo~ tt~ii~~' d,e iil:¢iil,t~iIj;;!,1I batiQ:rm"" :1:,,\11 Nt.!. ~1i1:1Jl!.e .fl.<EI ·te~!le~1I;~ ..

leei!il:~;e iU':llJ!1;;'U'l_".!n ,p:ne~;?lilil ll!&,ziUt'!Elill c§lem;l ~ tra':bid,!!i ,l!!iI NSll-setl! ~~e m.1;&rt1 d.i!lil.:11Li.'lIl,rg con;s"hru.ei,h: ..

~h...

-~)

.f!'" . _

~ "';",~::., ) .'

- 75 -

~ t-- ~ 49' d'~ 2..0 . 0 ~ lI?6·.'

• •. ':;::' iP CJI - ,I

2 .. 4 .. 4·. l!.ROORIPnl CiQ:r.m'ni;UUn:u LA PW.Ol.U .AlMAS ~ 0 DU:m:::!D

~J ~ ~'8Cgp,t"!.i :~t:e~UiC~ j,!I, ey~i& £tUGU

6c~ld:raea, ~. d&p1nd;e, de, _ct·!i!l 4~ :t'e:iJ:i~ &1. 'l!ct!i.i "i ,"'-

~t1a 'ei. -

iot:1:!lGl au ! d"e'i9c.M4'rIIi'l"eft ,iia ;;lalc,ul, .( (llellehi,de'l'i!la rmia1:d'), ttftI iFl .. q1r!ID:LmJ, 'b:ebu:!i,,8 sa ~iipllc"te ~t,oare'l,e 'Qenutei f

-:I .,

- pJ.ae~, I!upl'il. n·z~Qt.i pe. ti:rectcU, QQt.id:~ .b;':;J !

_, pl$ca CIiil. ,booa8t~~ :p;e::r:1'iIlQ't.e 8B.it 'iC1La .. t:t'~I!':i h~r'" Grolii~" M,I!;II! 1a _:Ii. ad, Iii-:

6 'CA peatrg pl~e~le de a~oper1,;

., tm ~1t1lL1;ru 'plenliJtel4il' riim:tn eta~:'fI 1& e:l,lUrlU drtl,.'f

a: e.m, '~II'lliitR p'll!Ul~lel·~ r!Ui.1!Iitn '!IIta;!;e ale clUlrilor :tnd.'lilBi:riU. i ~ ,e J:u!!IDi;ZU Jl~.de CSil"OMbi"lilii.

Groa~a Ml"!Bt'u1~ dt'! araojer1ra au k:t;,cm, • ar.m11i!1l'11o~ ,H 11.

-Cl:!illil. P'li!.l1n gz:"1iI,m,.mIillB, (di~1":nd.) iIU'Id turi.i 4. r.:z19:tP~"

.. , Ii) IIIIIi p'ili:!O:·tn ",lh:! '¢.~ ,po .• .mee. _1 :lIlio.l Bil.y, .gall 0111 ]"0 u; ... 15 mm pentm p.l1:i~1 Q:U gt'oBim.ea ·mst ~ 1d::I,lQ '1lI1,~

;a" ,Ppe§Clrtpt11 i'iet~r-itoare, 1:11. a~'lr.'IIIIe.p~,oll;;bE

~ 'ro,.ld \lit'! QM'e-l ;t;n<@pu'ne~le'1U1MtUl'a pU.cf;1 poatf!! 11,1'

_, 411· ·JL'IEI:q.f,s'diillD" ~ .

- ,de it"e'Pa.rlt.iibl ..

'Oiric8. 21.\\11'~ Bntia:t;~ s wwi pUci &rill a:rmii;t.1U'9. dis]1IWIII 'pe dod. 41- re(i~U "nie .t.1:Uid ,scHaariJ!:a1e ,~!~ alit i'e!Qci.l,_, I.e :bt1iriirllHI .. ',:iii! :!lmL1,te 1HIi!ltu:r:i,

----~ SO"l;1;~2i~J!!o, leo, ~Q&ur.i J!!e poatlll reali.H Mn legatJErri QIQ iIIu.I, ~le Illig, ~. :ptlim..c't,e·dil :swbmi!l.,. O!l!l ~. ft'ZUl.~I, p'l!!t"s- Ie: _ t. _v. ,d8:; ... ,

. .ib'IIl.area ''SU !lIsp leq:ta

~ pot l.d:~.1i_ Q'~el~ lm;U.u't.e 1$ cldd 4. O~C8r tip {O'B),i"PC!l:;'>.

Pc;6>c }.. Se :N;O;<m!!EUJ;da. tolosir'9'& cie11illu1 ~o pentru arlii:hl,UW,pripJ.,pe:l1 ~e' l'@'!.i.ste:c:tii ll'€!I Q;oiils1<1arent,tiI' '£H:IQ<~a.m1i;:"I •. Pelii,t~ ",m.lttue. ifI, ftplli.ru..~ se pot I.II.t:i'11za~101iel.m:'i ¢i!t n2i:l.at·.n,~8! _:!!. l'4!Id!lall.

Di.d(!tin,le UlZQSh ,de' lumiturtl.o:r :PII(D,t,ru, pUi.db, ai1a1:. PI' l/; !Ii'"

..

l'IIiO;llt .!ii:n:t d .!!' , :1IIIi.; !:I, -i, 10 111m "i:U-;,

~'e :rs'i3:c~li ·os n~ d1a/l!.8t·:t'!!:lo:r ·i;g,UUZ8.ttl·b~ .. pl.uG!."" _ IBl.iiIr tmtiIi 1l000atn'Q,\,U _ ili1il, 1"1e qi u", ·de dend AU tl"il1.

-~

O.~. ,_. iJ_ili,l'U'oiU ,d. bilil;lll ' ...... ,

lliamnrd :m:1llimren;~ ~m.Bt1.l.l"& d~ r:Qziertl;)nt~ in ¢azul p.1aiji;l!'!~T1 le,g,!iI·t;~ ~:u. e£:~ ~ la el.~!ill,'i\!ll1tele t~t:e mDn-pl:l:'t;; :"eg;,"'(rt:~ ~to~.rele cerinj,ell

... pe·lli.bu: annil'tiJil"ilg 'CI.'iil 1.8. jJe.rtee l."1f€lrioarFS. a p~U.~!. 6 IILffi ;

- :p1;!ntrUl armUw-ile da :la .~a.dee; .. $l,l.pBl'100ra €l.p.Ho.:ii. ram.1it~i ioc11Mtie' ::la.!;t c.~J!..hftti) ~ 6 .i!;\Ri, ~.i:;!, C&:I;1ll a:rma1m::i'i1.~i'l'l:'Of';il ~ileri.coil:1.~ ~1. a .~ :p'!lllL·~3'=~~.!.~ ~i..n g:X9.1 net~

DiamBt.:w""·'l' - :dm.. III a.mlj;t:ur-tt d:.e nda.tl"'n;Ij;~ ilia f'eGc:m.e.nd.a ,san~. ---=------:...-----~

'"'''~''''' tn, ... , ~+2 (4~ c..._)~A(lCM1I. .

!n. (lare 11 seia in itI.Il!.. De exe~'lu,t la.. 1:]1 pla~.fi C.Y!. 1:1", B cCrn. !jji~iil -)_ ~ ~J\ -z..\II.i.~ '1<:Nl Jml.JI';im ',reetmti'ln-tliil.o:;U elilta, de 10 -..,

Humartll dill ba.~ ~e mt!!tl"11 U.I!.ei9.r~ 1[3. 8.:t'1:Il>:3:tur'ile d.e l'!!!~i1!iti![lCJ:ti1l file ,'!,'£! C ODl:!1Jill.d!a. iliil. r~m5::n~ c.up-rialS i.o: t:re 'limit ~ :!,E! :;

- ~1iI!. 14 bare·jiilLl, pe zQnele CY. ,e;...~rea o;;;ea, $aji !:l1JJ.1Hlrn.1!;a; '-mi~ S baN/ml p..,.~t:rl,l. .:pUo.1\. eu hs;,; 1., QI[[[I~,

_ .•. _.. log ... -, ... 1 ., .... 1 ..

... ' ~mum I.; ap .peD .;ru p_a.c _ eu n."r"·· ,. ~l!.,

,h·oc:erl,ltll11. m1nimoi!~ ~:r<e fish ae 10,.,05 '. Ia.plgcile ~Q~ .. e '\!!

Il)t1% la !:In.dl~ ~Ub~1.r.1t .•

·h:oa;;rntl,l!~~ e~te q,ete:nni.llAt i:n ~el'e :!M.t. mul.""e '~~~!JZ1 de

rE!ap{lc,t:i'H;'~rev·erde-ri.lo;:lF cOlIllIt.Nc·tiYi!l :re:feriMer'eLa aia:tret:el,.; lE.i-

~-----.~--~~~--~~---~~.~~~~----~----~--

niilltE! de arm-aturi ~1 b diist!3.1l.t.e. Iiili;:(1,~ !!!&!!:i!!1i !i1tr~ 9.~lm:~·:i. ~ ~X~

e'~p]Ut la. Q P.MC~.CIJ. h '" 1.c· om; axmat:!.U"!!! mfaW "e; ,ii~'eH~fJ1o!i. -de '~z:i.~~ teni}a es:te 5¢'6/ml :- J",40 C!I!;2 CllOlea C~ deh~M TIn ~r,o,clE!.;:it d·~ &l."mju;.>3

p '" !!-!o = Gllt165% •.

,. -~

- .Fa di.i"€i.o~:rr:M:.t~u d.e ~8~rtl~ie, ..a~a oru:u; lJ'e '118 ';!.');'"";;!ta ~i

jos. f!:e' d;.:i..flpMce,l ,!mtln J bare· d.~. 6· rtilll. di~e1:TI!l. d&'ei o.~ Ctl:2/.m:l ean:::"p,entN _plEi.Cl9! !i.e 'le 1;;"111. ~~,sita~,.d'E:t:'E!D~'~ n..'1, proc;;rnt ul.i.I!i_''3l :::3)n;;;~r-u!~·~ Uv p = ~ = ~1~]L:t"

'1'1~Ur.i (t;eBr::Iililiitwr1. c~a_!"e in 1:~, in a,l.,~.~,tlti..l:"!'.!~ ;g_'la,l!F-l~.r 1~g-4 t~ (rii;i .• :2 .12 ),f

T'i:p!llrtl~ de a:rmi.·t·l;l.I'i (ji!l:!:'O ;!!ldtl.d.e·~Oc il) I"'~, I,ept.a !lI5:.n't ~PI'~M;ttatoa, in i'igll.l.""'a 2:.12 .liIl SQI[l1iiIlnl1Ie A.-A" ;'9.,1 C-t;., Ge. ;fQ~ ~rm.1itUTtle .1;fL .. ):t.

- dre'p·t:e

'* :ineli'tul.tI2.

~~lJJ;.'1le dxepte ii!!!:J:nt. 9!;1'E! d.e: lEi. p-arte§ ·:nt'il1"io~~~ ~ 1fl·~'tI·i'i (marca @). ().alal'e~1i Cm3r.C.iieQ)t@~~_6._tur-Ue d~ ~pa:ri:1t·ii'! •.

• \.:r!:,;a!!,U:'tl~ £u'c:l.im:r.tre dn'll notate. ¢ti.. ~CiE!l (]).

~ }.'Q_t t\~

~'-_ 1IV\l~~ VVL

_, "71 ...

C1(LP;'Ic;

tJ1 .... CH:?r'" ,

SECT/liNEA ,A-A , 10,M. ,

I r'- ,

i1.~. 2'.1 :R

.L.""r'3!urlll3' n¢'!;9.'l.e'c~ a) t ®. 0' -C:O!!I1Iu' ttl.i@ !Eli~iau::a ])l"i:nG1 - l!li!lle de' l'9z,isrte~tl ,6, :plao!1. Ro.l a,9rezh~@1fi1t~ <aU llIi arm1li,tlill'1J!@ ,mo - tate .01.:. ~ §I~ @ der ~8. lor .1lIit!. 'l;'!!'Zul U. de ~glJ.li", d:tn 'calQul Cl :efi e~O-!;llia 'a~fld 1ncit d mti:!!:fsc.:s. tu'ma.toel.lr'sle oert,Die'l

'"" !.ria :ai, t:1~ c'1:1 p'u~:1ni!!!~U nu jum..at£l.te iUn arie e.l::'iIIIIh.~lor

prtD:ci;p:ti~ doe x<e~1?terIJiJI;,.! dUi. ~1m~~1 pl~~i:1. ~

.., eel pllti!l '5¢lSl:IIIlJ./!:!llpeiltru gte!. 0.237'1 - eel ~1il~!n 7'¢6 mm/tl'.l. l'eEl:~r(;l ot~'l 1'05,2'.

:!l';;;:n1::rM pgdle e:01iei t;!i:,t,e -&!: b,r;:a.reir1 t:lti,J;6 il'!ISrt (eg,aHI en mal. mar:!,. ¢a l~OQ da.'l/:;j).2} I!!~ Nco_l1.dK ~a ,lU'l.lB §Oifl ~fto:r' a:'1d.tu:ri. IlFlrte nr.U1ca,t! prin c:~lcu.l.

:'3te::lil1,:re.i!.1IU':1ei ;1. Clliifft!!\;]"ulal de TOQ,re dip. ,g.,. .. mUiU."a principall de

N;z;i5ie.ll,;a ~iUe \i~ -d:i.&:pe, c..:;r1!ph 1s :pa.rt,I;!,Ej, iaf'~l1lo-OlrI!"~', tn'cl1nstt! 8B'!;!

c'BI~r<e:1i:!,', 1'1!l:sp;e,c,'U,T t1pwrHe ® ® ,1 CD di1i!, f'igu.n\ 2.1:2. an, '1.&

bB~'~, re ~p!li!,(!;te!r'iii:a lL.'"'mA toa:r-d O'l." Cl'!llrin~,g;

... Mlpu'~1D 1/3 din gr;i;,.§l, tt:nllaturii U:!:t,i~::JI!!' d.in :;!;QM. m.om.!!:r.·telQr' ~O:il~ ~iye ~1 iil.iniillilUil : ~ ~!j!' m~tru ae 'p're-l~eBrl, dre:p't. Jiim d.ln~'olo (i.e' f,g.~'li., r.i!i'Q' ... e~ul,_ui. ,e,':!:iie;lai"ind1~ ... ~e l~ll!iib ;n~ee~re d' .an.e,o~ (milIliilt.:m. lQ d. ttitl.Col!JIf!,~ ta'i9.reaz,eomlllJ.u1);,

," psr.rt~a de' '!L~ 1:ur1i;, Og!'I" till ,g:e p:Nl~g>!l,~l't'e d'1:D!o,olQ ~,ii' l'IEl8ilii(t,Ll!;. !l:E! ~'ClaJ:1B 'n 1jf:::!'~ ~1 i't>J;fi!>i loa 'p:re:l'WU"e'e, lZ&ollle.H;t-~lol" fIO!e,gaUft F~"&~em.

Se ~~oQma.ruia e!!i bsrlille: ,j.!!:'e;'liie'fiiii ~trlcl~'~'!i ill t:te ,ni,li'!!i!!ric ftls:a1l!, pI;!: Iire't:ru 11~Ela.r t'e:pt .c~ I!l.siglJr.:l, il' Si.rllI,IjJl''El Ilfl1.rQ~,.. C:iro..di ,gQ !''ClI108fl,SCJ

illo.r!t ,iie ·Ui:UiiJg!1;l'(! df_f.Ei1"Ue, •. ,c;'ele eu itl~metN ,!!is! ,w<=! ~n drepte 1a ps.ri\-e,a, :1ni"e:riQ~ kr' Ce-le GU d1.a!Ii,etirtl maj, !!!lal"6 s>e~idic~,. As:t.f'el, ~hia.:r.' 1:1:1: C9.:zW :in C:Q~e ~n] de ·~ad'Jr..,g!lt;,e e~h 'egAl ~u. nWlliird b'M.'1Jlorddi(ie.,i!El~ ·anile :la:r ",PQ't ,jJ,jIUll;ge. l.a.ra.~Qi:rhLI co,lII~.nabl.l,. De ell:.$!iI,plu. J!.~ mlalr!~r ElgBil de: D!U'elpe :iii.elt'~~ l:!-nea.:r, d_,a,ca. oi!l.Nl.e drs,pte

aU; di!m.eirWl, de 6, 1IlilI.1ar aide ri!Cii.¢a.'~e dis s,' :-f ~.poFt:~ arlil.ol' l~r 'eate ftP':N~UV t/2:,., d.'~~1 ~p;rwr~l/) Act e;:jrte ;J:U,"'t;itl.lJ~ tn, ~e -di.nI'p,t;e'

,~1 21.) .Ao:iu bal"e·r:icllca te'.. -

elf U!:re:tl1 , N'apeg401v' 'U,~IiI1. @ r:;lQ ~ ii se ~o't 100 oCca :!:i:~~' •• un m,~lt;Lp.lu 81.. ruJll!iirnlw. de bi!::U'8i j[';id.ii}at~ •. De re~dEi e.oest Jw'u:::ip!!.U. 'Ql!Jt'€l 1,~O;: l.5 i!!!aU 2.0 ..

lJUih'l'!~i.i. pert £'1. i.E ~i!lb~i dialil$trn SBU .d:.e db,m'IJ"t:re '!llf'e.rl te. de, 1a un ~aZJ0m. l~ ,~l t uJ. fI;B;1J. c:::higl" pe a,r;·I.(!'~~i r,eoa:telm.. In ace S't Ll.l :i;illi:l Ce,Z caIAf'ejrU de Wit q:!i.&m/eh;·u lOI5:n~·. de ~e.gl1,l'~j egaU nl1.-'Hr'ia. ~1lI; Gal.

, . ,

'de ~alUl:lla.1 % dl::l.a.:metirn .. ~,m:!!,:lUi¢a~ti!liQ :r-er;:,~d~~.lQ'Jl:' de ~1 atIli9 i;3i3 d~ ::ill, t:ig,JJJ:'a, 2:.13 O!U'l£l r.e~,it~l!l!.nt[ aD.a.rG~ u..nei 'n"ll.1i g.m.:i"t,1!U"e de ~lMi pe dlNciia .act1v.?i.

Fig.2.1.)

~! n.tl a.e f'ac~ un !lU!.lcal S:!;I~!l1a1 •. rlrtl.·~a.re!!j. arm~it'uri:1 se f:a,ce

,b 1/5 to" m-aS;lll.'9;ta JOB" .ra;t,Et de lM.rGin~~l'ea.;;;ebl,!il.u.1 (''''ig •. 2.1.2. seci,.-Jl.~. loa :!!'~!lI;;zeJ!ll.ul ~,g;ima.11' .s!-.~e'i!!ta ~.1lUl .r~!5I'lli~iI.--!::£,.:m£pluJ' 14 se raQ~dJj 0;(1.. r1die-iU'IJ.g, sa SJe .:faci. 10. lll'!J din lUi!l1iM (tig.,2,,12.

S<3lc1j., C..:C').

In ea,~!1l p:l'5:iClil-or eont:!,nu:Le moli c,eacAi-!1'9!rt e,gal,e. '$.:rml't·u:rL~er1- d1c8I;l;e 1'l!!.tr-o tie,;:!iChU,Br.-e ae pot iU,'U.'93ru.pe :m d,'ealcMde.r(;;e v~Qi!];a lI"a .. :!IliniIlid lSI ps.reli.eB super1~!ilI I/iUeU Ie, feel, O'a, ~i Ml~~U .. Pre2U@]1- r~a .d:;i.:rli~Ql,o d:.!! .:f'I!!.t;a, r~3.~9~.I.d,. -~ti. ae.Q a'fi ea:.z' ,,!S",e, fa,ill!] CiLJ. t~J4 (:rill!;. 2 ~12

lBIecj .. A,~,:Ii.).., •

In. .(l!QZ:WI. llJ;~oUor ODn-t.;I.~,l.U.e eu dasr::Mti!er..i i.ne,ga.1E'l ~ ~1't"flI IIlL ved1e.~,. 'hfi'ei~' :rrE!az:a'llli~n parle. d:.I!li!!l!libil1eraa atIi!Lre'n.'t;~ as,a. :rnai :J!i5:ri;!"

~trll"B Qi,e ~~p.e,rliiie lie p'~~V6d!a 1'~qendio'll.18rpe di~'Ditl~ ~~~ij;to.u:1i 8:'! rez:larte~1lil'l.., ""tit ill O:ilU1l' ~$,t 'ill p'E! r-eS ... lmme •• U'ia, 9imit~-I ,die N'pg,:rt"t.;1ei ti!:ebu,i,e, ~ fie- de eeil plll,t:1t1 lo:J din 'i!U'la a~JUaJlrii pl"ll:!iQ:t ~>B1.'1li de n :;:;1a.t,e:n"iit 'Ii sa-- d:hp!lln: ad. ,pu1itil , blUti/m.et:ru linea.r·. :nec! pe Filti.o-1 a.eV1e.;ile!:izl ~:1 ~1D.1 lo~Uz;at:e' .11il.paFta:1tt,e; 1ii11O~o:i,IU:1.a. ;Q.~-

ifC; i... L_L .. ,. _ J ... JI. ...;.:

-~O ~~,~ ir~"~~"V'~~' ~eu'

~*~~$. ~ ~-o~~~~ L~~~W

" ~ A,~r~~~ ~'"f<... ~,'V\ ... t.-"-. p-) ~

( • __ . "Ia. ~... Jj, _. \:..... ,;;, O~ ~ ~!' ,r.. 'LoL. • .-.;L"l:.~

~~ ru~1I- W""'lN-'-'2I ~\' . t"""-' i'",:: r-"'l.o-'"~ -,{)~';.-_-'-'

'ta:n.c, de' ~~Uti.e,. U"!t'bLrl e !'!~, fi'e e d, ~un. 25~' rlllll a,~&, lima t IU'il ~ de... ;;h;t;~:nl;i!~::l 1;,rarol.1ie :sEl ~i~ de Q,!il'l puUn 4 il~rslJllnn, lUls&Z'.. ~

~s 01,;1. pJ..g;.S8 SlJidatll , . _ .~ ~ ~ ~l~

P1e!1!!ii'le: oSQoiilBt,El :e;ti: :f'abr1;c! 1:a US'fS-~~ ~. ~

Pllm!Ile ~~a.teef:!: Na!1'ZIiI&Za din Si!:tm ~1 .s.lI'S C'II. I!'Jcib1~1 .... ,... k ~

. - .. ~ ,~

__ .e 4 d.:..,oe:pt~"tiula.l:'@. eu sJ\tdU:l'i, la !j)od:iirl. p1'11!i1n ~1 :e:t~ril~ I!Il'II'"''''

~,~

J.,.~

~:el.a se l'IesJ.izea:d ,1!!!J:b to;~ d~ ,pl!mOuri pJ!.ane iMl1l'ldo~~.,

~J;I'W"'1b a'E! (!PO~~cUjQ~e;&d Q!j.n sirm'!I QUI, d,l,ametr:W. "', , .. 1.'0 .~ ~'12 _J.

rQ:l 0 s:iZ'$a. pla~e 1 Qr ~;:l~te ~'~ tllU'm:lli~~I;h.i,C'e:r!<l ~ r: Ml'lJwiVw.l.l1,da

- - r _ .. ~ Ple~ ~ t1 i!!:r' 15 lUQ,lt'ari,l,ij ae a rIM t·urt.. D:£:o a.i:l EI'st lMtt tv _, pot:

~~;~~. iI!llaEliIil ~~te iillJ. di.J:I, IOliel!lU'i 1~J:,e: 15 cdid 0& reS!., reEl"" ~ ~

sui ~IiaJPiil'C'ty:J" ollonlllOl'.arl:l lilIiI;I Til 1J.l;oni1l ;Ilil ~iI'O>eB'l U lD.ii~W"1 speolal MS,Q-m;j: liJi dec1 s-,e pet fOl.'iUli !i.i su,t>; toDlAd:a :p:lase leS;ii;\itlSi,.

a'!l.lg!U'i1e 5i~tplaili8 jludl5h 1J;Ul gj,p:~'irUl M:-elOl:." l.aqi tll:dina.l<e' ~ a e ':J,!u t '5 mm P'ii,r.\ Len! I:l. aO' p~U'1I in:f'iil,.~~ i.n l'tllo,u fha, ,ile'1'ol'llla Ui !!I,'"te ..

biP,~fQtul ;;Ii eh.!!le!ll::.teb ,'l;ea~t,rte.1IiI eQ:NI.ct-erl.1!!U,ee ,ale p:l!ll.E!eloi' 2:.,14.

1 i l

~.~=--- ~.~c -=~~J'

RULOU

b.

.(1

IF,

B

~, '""c

g·a :J:o,t~;t: Oll'l, Be ,1 :[:.>ll!1 Ui~raa iI'irs.:;!!p~ot:ll.\l'I' 1~gim.e8 de Cl)i'JI ... i51~:;rI..l~~.h a. p,lll:.i!llil'i., La. :pif!.ll,~1 ,EI;ces1;!;!, d:1Jdi.eCllli!liW1l. sInt: t!il.li.pnD9!il: in.tn 11P'i~1:91.1!; r.~ .. :2 1 ;=~ 3e: .... '1 ... J; m •

. Pl~6ele: SIl' ~o1:@'a~il'l. m. :tl.l:JllC U!e if~ }l'8\rt:i,c lllla;d.i!;·~tU.Q lor (hi Sol - e.ih:1~e ...

Fl;B,~~'l:Ill' iilUJCa.:Hl!, ::i.e ¢Q!'1~'h;'u'~~ia ai:m,p.l,§, gee :::l,g·te$:::a p~~ l'i~'I!~'~i

citra 11l1di(lin.d:1 blli odhe~ ~:"OU'ele .. ~rt:ieul~l 'l:~~1; - f@r.M de, livtr.a;r.-eJ~ p{ pa!l,Q'I:l.V i:l(;r!!lJu:Hl,,);'

- ~a:,l\l8a,t;.1:ll l!ii.lipr.s;..fete:l!. Ooall"·eJ..o,z" ~ iN 'In!i:t,edl~'' .FC ~rQ£i 121 'hi } :;

- ~.a'trit '.i!:.!;!'~ .• ~etrii~lI., ad pl3i.5Ed.~ i:c t::i£re tl:I!1 o:r;:jt:i:.n~.a!:

d~ tl/~ It; -13".,1. - otl +- C ~.#(:u, .j.. C'!:r2

.. &TAl! 43an.-1~i "!lI'ib~r:!Arnu:l d!;tpi!l o~re :l!,a :rEla,ltz,ea~ipla.'1ld'e l1i.1:I.

el;f"11l.!t 't:r~a~)., ~ie~pLI!

Pit '5.15ol4.15iO - :~~QC.bl1i~O - 5QT5'9/50Iil-,~ ... 31'A:S 4]elJ ... 1~ R.!f ,J .• ~ooi 4.. 20il-2 600. 30 OQ'Qj-,75+ 15/511),+5 !::I·~S'TAS, 4]ti! 3-1,.,;;rt.:

!'lie 'pot rs,a.U.~.a ;iii p'llai;li!li il;il!ld,g/t'!Ii t'!.iiII~'Q.ll-:!!lt.l"oo'~l,I)~.!1~c:iali .A~·!iI~C~.i.'!jf Iij,UI ocChlari dEi' dl:i!!~>li~j!wU var1ab11!!i. G'U ~ :;tLlMi!li~U:t!oL,~1l:'I!~ii a di.re:II;rtie etc.. {f1!. !l; •. 2.,1'5 ).

r;;J..

I ti

_ I

! I

" - 1

, I ...

I

,iIiii'

• I

., I

,

~; I

II "

_,

1. . 1

.1 II • . I ~ I

ii.io 2.15

Irlt:l;'e' ~l!!' dI! :p;e Ml~ d.oy.3: d:1ree'~H ~:ci",1:':;;_ a O!!.fe~'n1i.~. ~::ii!!l i.nl:re il::i,e,m.ei.rEl I::s"re 11:11 PQIi\t.e, n ;j~~1i(l!iU din motive ,41~ t~1malQ;IjlJ.e, d~ i&.:tecut.tl~ in y;~::I.MiO Da:el ·:i1.f'S:J:'iOlJ:lta dee; d1eam:e1_I'El ~a:te pre~IIiifLr.1!!: t l.~ 6!U.'" dU!H p,ria ,~w;L~tebM:"ama:l sl.:uJ:l'!j:lre· ,Se tOiPe!i!t\~ .ill.fiintea:, I;!:el!;!;i ,g;MliaSO! !ji aI!!' $e"(l·t·Uu.ea~a in nod .. Co:m:o'!'na,tU!e pO-f!:ibUe .fie d_i~tN sf;! da.'IJI iDl, 1::a ... ~11lLl 2.!;.

~- J .3 4 5 6, a I 9 I 10 t
~ I, ;1 5 j 6 a .5 , '5.~ .. 1~ I !l
"". - ~. 4 - 10· - 10 II ... l!l:ll
~ I
- --

· ~t9 l f'~

... ,81 ,.,

~ ",Iuil!! role dl;t~!Ll''IUli,~ele' ~;.t-tiA Dl1&, Ball &ltd dbp:ilui lUi aar.u!ll& dillml ~.ruJlRi~ 1. e,i 9 le ~ iltt .¢ilPl'll:!;lle ,in~ 1'8 1,-4 D. Dit; "reD-:;; I!lIlPia4 !!NIl:!II Z\iI,", aati. 'l<!'!! tii~~tl:'i!il,!I' f41Ql I!la'l!l 11)/0. (dui l:"Il,.i:lIli;t"~!:lil li1un~~lor ~ u,~) fi;,teJ.li]lgu1 tn rt~O.a;N;. ill: ~a~l;l,"t ,~ll B79. e 1!1~,rln!f,e, 'D,'IJ)1IBi pla I!i~ lIIU.t

['~~ - a.e!lanJO'llZi j;flEiLIi:e din ,!Ii:m.1.!! a~ted;iI C? ,.Wi }. l'l,~%le 1 ~ aU b rona d~ _~_Qur.1 wm~s.::la, !il. se ,in''l:mdllce, .;;: tlrcdu.c!ji.i,e 1ntl">-eJ ,iHa.'\?"!!i IU'II,ho'u"l:!'.,

k a~~ I'la~ilo:r :ilLi jiiiOl,ee s~1!l.,H ~l'rd;i!4!>e a~ !ilat,~, ft!'l.f!gj;

~o8:re l,e re'oc~d3.rl ,:_

- fc},Ql;llI'@!t. ~iJi1 Dll:Iimflr' ~m de i;i;n~i ~e pl@s8 pe usam!bllil

~ ~1.l.0! ;ie;i; _ , .. Q ~,,_, .. c..

- !'l)l,c~.-elil.pl~.Il:eh':r C~, ~o~1 !pa~t.rli 'Hpt~EI;lj:i,~ (c,...",.,d ~ ~ e..

_, plaJ;le!l,.f.I l!a ae! ~M,'ta. 'pii;i;.").'!!i in Q'!H~l"a ~tI. un c.l.ltiiir' crd.n.1:aIi d'e ;;t;.. '~,

:1J!!J:ri 1,!!:, 1I11:Q"n;;;.,'3,~;; ~l::, '!:'A-¥,~"'i c;~

'ia"ei ~:Q't ne'C~~&...-e t.l1el'1,.si! ,311 I.l~nl:r.'e:::;eo int.~~l 1:,Q"!\~ oj! 1I1l1;-

Mjl!!;, !HI :reiliLU tit :;:In::. "::iii no"

Ded:alilli? d.e !H'l:l;a.ri! ~ ;tl:icilo,r ~w ple.~ ,IJI.I.-lll:'t~. I:ON5_p'M~Ti.cr ;lTeVed:e.rilor dil'1 .i,.!i.]truc"~,:!_t1nil.e 'ti;!~lQe F;~-7b., ~Il! ~j;!jlil. till, U.-Ilrtl!.

~.1e;, .. 2.,::;:'?,

""'ir-C1 LZIIIiIim:z; .... r,r""'~

~ • A'ina '1-

I '~ c" _" j t,

• & i • ,.,., • -

j"""';""'"

- Y~w. ~~=== .. ff" "~ l ~

i'ig.2.1Ei

?rinoi~.iul Q.,e, Sll~;rs.p.l:m!O:'re Ortti~ O!oIl!£"tfi iz1. 8~e~a.'r'@'6 c,a,.NlIC!t' i:!iii l'@'z.1:li1;'afi~,'- ill lI.c"'J.~'lfi ;il!,J,e.il I.e. pl.Bscel€', a'U,PBPM~@ ~~{jj ,eum Z"e'?illlU dill

:r.ic'i!i~'-a 2.11 = IT,. ~i.?- DC' -_

~ / I r.:z ."!if!,q,,7;;;

, ~!~~~O:;r!'=;r~P=;~Q=_~==~~~~

-::----,. I fit; -~ . "'ti' :- QI ---, ;1 b '" .

.. ;; j Lb-';!,!"e dfJ fOeZ/cSi8n/tJ'

;'nl cx::eiasi pf.eJn

p,

!J

t

~i!I .;;ra t1:l..l,ou;ri mil Il.t·Utz~laI'Z~, ill ge,nre::l;'al 1& pe.rd.Q§!8·U. arma ... - ~B·. aupm'b~t'Q~rl.. flaiDe' !iioUaei;smi.ce f ~ap9 iI!Il:!i!CD aDl8i'~ ,atc'OJ)eci De ~til1~,@g.,~~, .15 ·s·lema·nle 'p~e ~.tl!' mJi.t:ro~ QU pl£l..eB. plane ..

IRIllOlJU'i,b a.~ pot lI!tU1za ·Ii:!. :La ~rea :pJ.kU.ol' l!it~,a otmi a:e n-M' in.r1g~ 2,,18 dar ela :n11 po·" ~.a1.g~. IIJ e;n.a_~, c'l.Ife~n~1a,t,l1l l~tH itI, .. , ted t,e' §!8'c;,tli.l!l1 M~~te'ri:"lU.o.a. De a,-g,lilIea ·,~~ ... re n~'cQ.9ari ,0 ~,omiil!Bt~ .a; .aJri.'8.:I. d!,e, ~t't.rr! a r@.()U!1ll.~ in a:.tI,t.mi.iteJ se·cd{.:1..~ ~ . .';I:(1Illc:i tate ,au .poow-;L pl.!m:'8 dil!1 pIasa, iSu.d.a::tEt ,~e;UL CI-l, bar~. 1nd'ili'pl~~i}ellt9 lega.~e: de .1'E! - ~ea.Q<a r!:!l.o.ul'.'l.1,J ~B. C,WI .~e v·rtde :ini''1sl1L1':a 2 •. 1e", b,.

1'ig.,.2.UI

Har-aiLe indiepena.i;!Ut.te se' t'9.alH.ea~a d:llt! ort'elc.r1. cu, rt1ld.at·en~e ti,p,r"op1Me O;e· ~-lB~ ¥-r:l g'en.e~ din PC60.

Pi!!l;gele d~ 1a J)at'tea 1nf'e'rloa:r~ 11 pU.~l,:t tr.a'b~!8 WlCora ib'ei' 113 re~zemal alii's. !:~ :l"'ei!iiUt,a diDri.~ 2.1.9< ..

?!,g~ 2 ... 1:9

Re'pir@Rntfl.re·a_ ig plan e a~1 cu. pJ.a~e. Ei:tlda.te e,ste' dat! in :!:'lg~ 2:. ;2,CI ~

~I"'i;!§ l,a part,a!!. ds· j·o~ :Ell-a .Mt .tn tl:'1l!i V9.tiall.t"Ii)!,' GW un. ei11:.,!'~ p~OiJ.l. de polaet!. ,auds:ti.CP1); cu dQW£s~m1.fl6n!OlJZifl15!11.1iil, P2;;l:ruIi~ d!te ~ miJlocd J.:aturti l~:i .i!lJ1!l, Qou1. :i)'a-'l!o!.U'i 1~€!'3~1"'. 1"6 ~i, P1~ Afl.eaai.a 6~ti cill, ~rea ,gepQi!ilft:a! rea.!i:;·s l1C1i. 1.IiEI.1 !l!i,I11.te IWduri !~1 'sle :a1:c:~ toloce:t'i;;e f,i@'I1:tl'!11 u;U.]'i1i,j~'r"eiil ctt .rr.a1 d-~!J'U~ 5 p.lael!lll(1.t' dle ea~ fJ~, 4.1I1P@.e,. .Slt ~our:n,e ·dQ b :pa'rl 94 Sl!.I.p er.i,i;lti"~ pot U inri5at ~e., ~ J!.:M-

a,:.,2 ... :2Q lml.~'L\iZ'-eB pJ.ase lc%' Slilc!!ll h:

.. pe !U.;;r:::ee~i,t1 ae.~lgr d'B ~Ui,!!"t;e-il~l (1'1,. .. 2.21)

~5tJ_
Q' "1 ;i tt
',.! II II Ii
PI ~
.. '2
r II- iI !I!I • ,
0 t p- I . • .
la
~~SlJmm
C • • • I Ii 'rl .
[ .:7ljl • .. r
S' "j
a .' .' ·'f
I a • .. Iii Ii
i!1'
,
~ ~ ... 1 • • fJ:6f'~e~t '~~ ,:",m~/e

C() OtJre- 14ti;i!luwmll' tot' aZI:rlMhi "ft'l'l'tm<SYer..sole. ae ~#/t~ ill ;WCfn~

-mkrift::, -

q_1,I imre' ,ere :rer£r/~!'Ilri l(}l1~'hr:Itlm_k' m'i:tcHt:Jf/ I'IM

Foro ~ 'lmn;f~i"mk ~ /{,,'I'IfP!m;€1 lpl"cidir.; 10 ~ o'm ,&"O'se

,rom ,Wm, tmn,Wermk /q'Q~~ IP'we

-8:4 ...

In ti~ 2\ 21. :a='a. Ilot-at ::U;

fa'" r:U.::tM1;a in"tN axelil barel,er t~rmt.I'13 'liIlt.~~;:

Is - l~m:e8. de sup:m.FUAere mil~urad 11;1 ext:~w "t5.~:U'EI ib&l'9"lo:r l,o'~; ~cli.nale ,.

Bi!! J'idQpt~ ~ f;QlJl.nI!l'i!' 'T,alQri t

l~ .. 1 Ii:IC~ +- 5.0 milII. ,dar lllil. gj Pl!~1Li de 40 III t, .. .f,'IilI' ~l.' aar nil ~t. pU:!i:1li1: ,,'Ie 25' 'em., ,

_ lP8' '~Iq;,1a O!!!G'tllCir ~, .mpart1fj;,!h;e tf'Ig,.2 .. 2.21

14 pl~aUtJ Iii; \:i8'!I:i'OiIil, arms. t o,nol1;!::

1- ,!itJ?, f{lt(JBWJ

, I

·W i. ,~

atmat,!i ei;J P1-iliUJf! :Em"" ~te.. d!Bm~t~ milliR ilL a.in.~.lol' .'!Pts a:~ ~

, ~ y~.a1O~ 'bat';a l,e 4e l'es:is;.eg;-;,i~

" .. , ~.ii,'nm b<U\!lliO CIa ~P',a.ri It; 1,~ .,

• a- • •

d;t.not:!i il'l:ra: ~Ui;il. CUj QQ,lltux 'H!'e'tangular. lQ ~a1'a' ,t'ep-Ol"'t~l ]_6't~h~ Iilste ,!l!!6.1 me sail r!gal en 2preoum IjIl iI,11t,c1Jie c:1.re\Jla!'e. e11pt!cll.!-. 'riIJ.1:!.E::rtul.e~e. t~ ... ~~z.oi-daile .MY d,e fQ~ Oti.Hc;a:re iJ:il 'G!'le.n dar au ~pClM;~ lst!.l.r:Uar ~dtel inc,it, ~, rjet'e.rn.ilJ.e' dil~ d1.f'e,c,U. a'ct-1'U'II!,;m ,t~utlt:'E!i:~!!l. i~ .. ,c~rc1:irtJ:.~n 1e :M~_g;em'i,.

In, t,' 1~ 2.22' SIi;! ~n!'Z1ntl\ l!l:,itil!"Il",~ 1:1, Pi.U"1., ,1'i1l1' pU.ci '(:0, ~t,y;ra

"'- c,..._..... 1

~Il"il:i;c::i.pal.~ . .i~, ll"'i!~1I9t!I!J'r.!~./l. 't:'1ijfWfa ~ ~-c.uA d!r£!¢:tri! =

I~ ad ob:i,!}!l'L1j:~ re,"e~;rea. ~l.ae:ilo~ S81 ~ci:l.elZ:t;[,~eS.21~ Welltl'Ul cal~ul :lll ~ .s:h,pJ._1!. !'1! z;e'~', ::ta[lalilt;r~~ t,o 'ft::IiJUi ~~ p'ar:,~1a14 ~;l1! ac.olo

r~nd'iil' ~,r;lt II,l c,a~Ul, la::t'u.ril 1.1 te:ra. In Tf! all t,e, til! a:p~pe; .l:n t'o3~e C!ii:;;;:lU'ib-l.l1. eare ,rez_e~tlI, se id6$.U~e.a~ ~.~ inl,o:'!Q::rJi"l!i;Q C'iJ, rE!a:o;;em s1mpll.l ~~ ,1 lell:atlil:.ri {i,e, ~i)!l;ti.nui'tli!.~'e d.e ca.r--.e i;l."'e~e- m1. ae 1(Hiii >If>-9.l2\l9,. Ii!!!. alu;~t'f;'y:.:!:r.e'EI co:natrtl~u.v5:, @ii lJiL .u;:ma..re.

Fe liDfli UpWi:"11~ d!e pl1ic:1. ,&nILate p.g ,jfcu:a d:1ne~j:1 illu~trle:t~ in !"t-!:~H'g 2.22:;ptlt ;P'i!U"e' '}i altele:ll:'ez:iUt.sj.e :f;!.,ii!' ,dl.~, a:SCle_~iMc~ ill diI'e:dta !lLod:lU."l a" pM.i01.U"I~c,l." i~o,l,.1I:,til' Q;;!.o ael;!EII~l ,rlglU"a lie dl~ 4lh .fON. ds e ,0 ,I:j:~ UI1L .'

Df!i1. \Qe.tl!- piii.lllitii;gy.-ib ·npJl"a~·eD:t!!i"te p!Qt t1 :l1lt"e-lt'preta1;@ oea artw;E c~~e aQ~ dlNc.~i:l iI1i!l!'t:t:ve • .1u 1Jlu!,le 11ZQ:_~Qd ;8,S1i;'!il1 .Qve.n"tBjo,:;t' >I;la; ~tUnt

,
~ ,
+ ,
1
l I""
I 1
~ 1 , .

~. iii,!! ~""~ ,P-<tmfd, .lIB:ul.li::~ .~ ot U (,!if!; '!!':Iielll.~l ~PlJ , mY, ·q.dU'!!,w."U)

~. ~~'~i;d 1", ~H.,~il., tl"i~1"~il~. 1!Il1r(!:t:ilar~. M%Bi!!J:JO'fl18l.I!i Umll I!tlt:I!I.!e

rl~·~l~ *,03.

i!I(j:~:ati!i, ;,'S- pUIll'lJ;].n.i, ~o:!l;. QOil1:'tw:ul ,nu-t an/~ ... , ~ili~ .:it,!,!1 s,l..elll!a:o;,'t;.,}.e! ,~I!!i .~u{l\ill",~uJ!1t-m::ile IBfI M~ ';Prmd ~i gr;, .:I"idi!.';61 ll!jli!!.1:I1J:.I:I n;;;,l,d t~ d..iD f~

n2 ... :::? ..

. 1n!tl i:zl~ GMita,1;::ili',jjj, a oIiIi1fIl,Plmirtarllnb ir..c~c.ari a.P,!W;!l)!lt1 '\!l:1.~1 !EI~i,1i B.l'<Bs :l'iiM.il;i'irjLi

3ia;\;~ .• I:i:.e pl~.-cii. ,C;"'.J:

ICto.lt~il.~ !HI! !i''!lI't 'e!'::f:'~~;--~i!l. c.'iiI !§:3/1il::'l!i.l'ul Wiflil..l,. :r;1~1;1. @i.~,~ d.iBYUS!!!P~ ilio~ti.r""I!C1ll·1 ·@!I:!lp::'.1lI inl'Il'CU:lnl~ Q. r.e~ e s. d.e fi;1i l::ilid.ixa c'~ iu~;al'8 ..

l'~.iilfj de ~a Q,I!!1.e ci.~·;.;li, dil'6'cij;ll r~t ti li:'Sct~&r!!i ~I!!l;lt ,iIt=-n'¢:¥8;1;l~

61U'~l!!!I ~ Ci:!!L ~ec:~ i.e ellii ,~iIi f'± -_Ie E!'f!. O'.rie'l:lm,. El ~t.ei .f!.Vgn·t ;!!,~'i:I! 19:., :p,tJliIJ.~

~~:U~~.,~ r,iaic.it::ii CI'J.1Y'JU',il!!ll"!i Iij'~. :l1Ie Q!~\I1~;i;di}1E'II! 'WIi1!l:lS'Gd de :!~~1i d1~ i'clIl:ld.= i~ PGlliO;t~·.t il1w:di-w. J:'16p~l:i;iir:ii m.;'~{:~U p~ Q:l!!I.b awl IjJ;r.Iu:rw:u.

:iii, :IM ;.11'; e 'I.I;D, a;Lllr1ioaa _, !'i:ji1 :par.alfJIl.~ ,t;I!Il 1,~'fO~ile pw::wultd. • . [g!pl.ii(l~&' r.WGm-.li. CQ1!liliur~, (;f·U", a~,2f.I.)

I

I i ~ ~ II Ii :1 'I j

-.oJ

r'!' .. ~ .. ~

~ 1. .. l

,! .... ...., I

I ! ;;:;: I

h"~

- M+ I I

I ~

t J ~

~.I .. '.I"" :~i

I M~ i

,0

J~" ;;1:",,;24

So Q;OJlilii~~,il:fl:IJ;ii.U!l' iI ~;:i.rIlo.e;:I;'e ~~, ,l~:imi ,We:rite ~1 ,~~j, dl!i;Ld.i~i,~,i 1a mQ Q;fIl~,i~:Ia'! diJ1'l!!frilt;I!I'i!O,DiEI~ii. ~,eJb!ll dod tid1 :a;.-.~ddll\mllia ~d.e;p;et~li::lit dll ~ :av.~a i!.e.®9'il dif',I!!E'ite .D ::p..m~'tUl '0 ,;

'~ . >t

-I~,ClI,a

.Ia:tn!O:it lel!lii.t~1I ~:o.Dllt~ :1lI. ilJiI!lw:- dP!l.ii f:liI:i:I. h oib.H~i§liIa aj.cfl!i, ~,lIl't'i aCJllln:wabi, PWlfl!t'lil 1,~ de 1!at~~~.~iI!I~ t'Q~ ~!!!I~!O! ~l":id,'!ln~ (t,;,£

i'l[':I' - <f, .. ~ ;tI ... '" De!!:li f't;1a FIT 'C!",:nb:1:bui,e; liB, 1"El,d;~C6i:t"'IiI!lag"ifif!i

. """'t,g... 1"'-

f;:iCJj!~d iI .ili IM!l~.et:1.d. C iji agllfElilft~,:i;aJi'I:I (jlOac:ili, ro.1 ~ r!illll!5!'1l111: filli!l!,5iItiCl

p8itltlrU. :l1~1E1 it ~,r1!Sl,,..2 .. ,24.,. b) .. Da,Qi1 fi~1&j'I ;a'a:t:a, liberi 11iI1l.g:e r~icti,c:,8 Wt]l~ .rea:<:B. ililOa,pitu:! ];. ,a;:tlDal :in 'pr~'G6.s-!.l1 dlEtt'~~n. ea W:-,Illi~""~ tiio ;r911l~llirii:b. :pQQJ;;1,l!l C" ~!jIipi:tOi;il 1 f!~ l:\idill:lia :Iiiy'~,& ,~iIii~"'. !!iIljliIiIJ ,~u.a jlIe'~Q~ '1i.''Y'edea !iJl f1S~a ~ .. :a4, a~ c;lWba. 1, .. In a,illlld5l'1; au ~8iII.il. de :!OlQ~~~'tJ;l l!3lsh G'l'J8, db. :fige.1!I, 2 .. :2,1+ d... 'CiU"ii'a:1,ori mJlH'i aL,jI .1n0m1lintw.i[li~"(:Zi;1? 'ill =_!i!1 v,u'ozi. !Lllle' ,iil1!!1 :lIIICiJU:D.tulb.l ,~g~tiL'f ~ ap~llpl;lt!llJ:'il!ia!:l;ill!ti,cl.I!4.,

DfI,G!i :t~1aF'I (!~1;.a :!Ua,tli. ,~IWl1il'iS ,::iI!!Pla'S!i:c:l.1 pe 'I!>9'~.iQ!di in !f1Ql-i:ltllilli, 1,tQ<elti!!'!!i, Qi!i .i!)!Ci:m'i.,.el~I,!Ii:zl ,tj!l.Ji :i.ntl::'o.Ul.lce:bi8 Imj1l'i :!C)~'EI ,R !Jli SCiJIEllllt PWI:il:rti (~:tgll!ia.:aq. ill,) IItlimCl'i :foma,f'1!O:r:d 'medii .tief'oma.:I;,e a 'f~iei ti":fl.ta

0" .:ua. .:i!1gw.'1lii ~. ;2lic. cu:I:'be, ,2t< ~ d;[~grfllDil de illltll!IIente '!il:a 'm :f1~a :;2,. 2#~ " )lqi de I!I1tiliat1111. 1ILiIlI,t:eriD'a.r'~ {tig.:2.2~a]:l:atr' m:O:Illlt'!:n,hle Dle,g!lL<l>ive :~e !llB-g~WlIl a l'l;Q!llllM.'ui ~eca:i1 Ill;Om.Ei:!111,;'1!i1 il;!jl PQz;l,.U1II'1! :in 1~im,p&i;tJ,~HiLl."!':;lI! c~ :f'i~ ~i$!!ii, P'" '-1~a~l'9E ,a p;am~lul.iIllli. 1l!!'!1*-'!II 'B'a,t:Ui:'Iil81""IliW:ij;~ L'ilE. Plmll].;t 'C!!I ¥iediel"(j· ,ds't,a,,.., i':,i1 ,d'lI IlI't·CliL'tWlil• a;a !a n,diStii~ihYi :Lill iIlI :tI,OMn:t:~llilir tnaoy l:I'iet,!;I~ i:Iii;t~

1!i!1&P 'filL ~~:!d8\1l1if.!b • !:i:1Cl.l; ..

:J'8l!101!t!l!luJ., d= ,n d:1:SU'l,l:ililUltalilo.J.+tCI;iiiii'uU.w:o f ell 'W;'m~lll a fixi1r1i ~!J.,loa JHlI nalilllmfl,. .!lUI u~'talBl,bil. ICI~duQ;e!r!!, !ili a:QlI:IsWllll,mi • :a:rmitvi ci 'C!I~Mstl"J,)bi:l:tm .. P'lIIi.t;~U iD.liiiC!1!' lliiiillp ~1, ~,!mi~l~ ,I,., '0'01', Ii! I!:!. lIoill1:laQ

_. __ - _---- ---~-

fhara:Q P!·a.cti pe co·Il'!)nr U'fJ Q ~pO!rt8n~i. de·o~b'iUi !D. .Oir'1NB r.iI'"' !'ioditi1lj:1i ,e.1. laiDc'Ro18l'"6.

li!l~l,lio.eIi!.'!!J![!; Zi.idioa:ri.ipli'cii. de- pI! r·e.II!Z,~ .. e, 1[8 ogl';Ul':'i~~e f&:' .f;'!!i fae·e; Iili (;u, ,liIojll,i;cmw, ~l:izei (iOal.:p;ortu,ll. e.!l'Itl:F f'i'ij1i .!p~eJ.i!.le, a:;e ~WI SEI ~Qt,ll a t iE:w::s 2 .• ~.,

D.e.'t;;a ~ suprB1' Ii'; a ,lIed1Je d.(!:ti!!~~t' .a pL!fIC'ti ,al!l ~!p~i ode Q"gtii, :[1:;,U, l'l Q:l j'll~ eli!! Bill. U1l' de.foRa-tel au pa....-a'lftrl diferil-i .(fi! .. 2 .. ,25'u, ;d 2,".251i;1~ .. :ie I)bs:e.:r-

t;u' -e :tl ern <: &1

Db '8dah.n~1IJ .,100",.31;;0:1' ,ille,w:lt'iii,'t;l :r'"a,z·w.'G·ii (la :f~ia n impj,.~~'iOA,f~i·iII. 1: ai 8!:! da'flllm~:!l!,e libel': daci U 8Elne;~r~el 'i1<e re~em. al)8;st1Q PB ttial:::,il iJUJ:I<g~:E!i, r!!UiJiil:l'-" ,=iJJ:du ... j aiii:if·.liJL de'r:o:tDta~ j..ile:. 'trill al. 'tie t;iI;;o','inCe i'l~u II desc;arcii l::rdlir.-O dal'f;tI, mall'llil.t:.e; .f~.i'!!; ;['It ;Qcaun :n:!..nd :lji 'QP'i~la tUlO.l:' ,~Q:iiH!I:nt8 de .r:flt51~e;Ue detormkl..e,t, ditii .~,Qiiri.le- d;ifl!lri';liIij .ro ~1?eCli'" r.id.1ea.'~;1111 1a !i!'!!hU'i iI pdiO-'iUui..n

-

... ..

~ :eepiii!- 'Ii» .~,saw., d.e, cOlll~ort~ lSi pJl.~oU cu~sm:ll'tiJfU8;e ~iJ.J!!, Gol.tur~ r.e.zu:U·~ co;ntil!5lU:,8;~i.I!!! :!',i,enril'o-r pe (l'a,le

de P,I!Ill~:ua:i ,1 d'l!!c;i. [ClUe ~~ :i:.ili!! PB c~:e:te;fbrtib dlsp1l:iMJ egtJ--

a;Dp' §,i :La, <QCll~~j_ (t,ig .. ·,2 ... 2GJ .• , _

FA 1A, SUPEFU()~JM . •

Armar,(1' teoN!!fiW ArmQrY: reale

b,~_'.' .. ~ .... ~o....! .... ' t¥,4 C.I __ .

~!; ~

V\.~".' " .. ,- .

~ , . . . -

-~

'". >.- ,-. l ••... ,:, '. -_. '~

-00-

J'i:za.x:~.a CIIIi:Ulit urulu.l CI eli ;~II; twiieir1.'_c;ol1j;'I.i%"llo:c Eli!! poa1r:e tacM; in .. 1IDe&i, lIIul-t;e !!IIiodori.. ,aJ$:a IiIWII rezu.1ta dill f'igw:'a, ,2. .. 2'7.,

a.

b

ill :Ugura 2 ... :?la. !'.u:~i!oi! Gol~,1:1lu1 !iJ;jIJ fal:::!l 1111 ",ju:(;orul. g~e'l1t~wii z.idulu1 '!JJ!I ce'liI,stl!l(l:';a~.:i.n fiJ5~a 0:.0 27~ pt:'ln, .;UI.'CIIilr.!U"e~ I;lla.a 11 (11.1 EI.i."T'"ljj!a.'CU2-.1 iD'tiC'~'I!.W, d<!!IW.!Uli!;: de ostell. ;Ii.l:..~at il'U' ia2~i!1o !,r~ Go,w,IlQraweapli!i.l1:l.l. CD

I) g;r-..1i..illi(ia, flIa,1J. 1:lI!I.£1l't~.a =1.11 i::;~ ~'ste tllU:'Wl.'I;i. 1II.D'!lolit .. p~ fl~ . .5I-a,1!,l lr.e-JU:'1IZ6:r;1.t!il,'!; alJlcl~.l. ~a.;;u.r:llli spcitiG:1i :;/j~~IlIl!. d,s i:U) . .l.ii' Ol";i.~~e ~ 1'i l'o.r:ns p,anoul'u,i ~1,t:ipc.l Q8 1'~:;~m~'8 e·~ poa.1i,.e ~te!;:!:a 10 ansliz.a cal' t; f!.;;;iVili i!iI li!Ioo.ul.ui Ii!! CQ.liiIpor1<'e,;i'B aryb "l..n.oarc:u'1. Pel hazE. iie"SCOlii~tt!ll:F:ii i..n;~u;J:i, 9i;;;-· 'hill (:I.e, f'~i\lii p., dtl~a ilillo!:oQ~~i..i,,- In "'·SI,Z!.i:l CE;rtd;m"I.:J:':ililr d'e .~IU1ris" II~,;" 'l'i!oseiDit!!! $1 iii ,fI!!Jzamarii ilee.mICl~'iHli!l:~eOU;i! s!e~ IU'l. mu:n5X ae ti~l-l ~!!!i til:L~

lP~ tie(;:~~ d;j.rIU'~ HI l"i;l'il:i1ixti ~ I:L.LI! Sa d.eJ:l.atUl"B -cmnp~iI"t"a.r~,a. .t'!;!~i ;.~iD ! 0 0...~.U-6!L q;aLd .. lIIiod.d d.1I ~ali::'ll! l.n.:ELd.::Hlllilll't,,, AEltfs.l .iim. 1:>:iUl1.ll <;IBnO"l.llLl1 r;o pn ~e;:;. .. t·et' hi, tig;ur,s. 2,.25 fOJ.O:eir'3!B, una!. el.ste:D:i d.ili itI~ tou.a. !i~ii ?<!!r;;:.~r.Jticul~' (;2,.2da) ClonauClI!! 1s. 1"~":1l1tEl:t81 ,.;;!i,~i;j11}1.l . -U'~M.'~e d.i'! ~!ll!! r'JIal.., fie'

@J .... iull !9utl!lm'd <te, :fiiij,.:ld. ~elQrue;ata,t U! t1gW:-EI! Zu:;8!;1 ,r;liOllllltl,c!!l l3 re:tn.u.t.o:~a m.wt mai .aprc.P'1a.t~ d,1li r~a.l itla;t" ...

'. .? ~ r ~ . ,
t~ I"
, Fr ~
,
a b ,
, ! .?f
~. .1 '\:"
"
,
-'/''<'" , v: :~ sr-:« (IJn~(}!o. pe n;et;'f~r f1108.lre

COl'i'soM cv un f'6tJZt!ffl elastic

Q ,~.~5mal smp,la !!I or,;\!ll.pl:i~~Ar:ij, lllj,(j;llo~ alU: :hl.llI~U(jl8 talidte:.et 10:1:' c,.a :fif1iir;m.i1l;i6!;E'! i!I~ ,~I:'ti~j,n';;:a. in, l~!i~e,st QSpi~Ol 18 Cii:i.lCO~W. IiIO,U.·Q,i:-· thll·u :iii:i. p,lso1 ~, a:.8ZB 'i'!'c.illlihrnllli Imi'ta..,

,2. , .. j,,. IlETlmrm.um.l SOLICRJ..IU:LOR :mIll QTOi).I, Kl4~l'Q'-

$-;6 Br.'1ii;:;.~:t p1;'5rior (§ 2.7iOJ,); 'Qi~ J;"e:llll.ltai;;l!Il'!iI h;~St"il'i1 1l!'(il1a~t1-~1 g4!Hl':r'8le' 8. plicilM' (2 .. 1) ae pre'2.1;c::lOi ,:-J.s BU£! i'c,ra!! liWOt" '!!imoiO\i ;i,i, ~1- t;i~~lri :fiE; ~..tiJJ !'~ nW!!.eric.e.. E:foZ"t:tU'~i1'1!1 a:a d.e·i;el'lllinil prin iI,ultipl,1Qa~ l:llil.a ~r e~r,!.s1i. in. Care :i:i:I.,.:ra ~!U'iu..et:il:":ii ggolli~tl"i~d. :&!1 ,lie bQ;lil:c~,

,i p':"-Ac;ll Il::ti- ~c!!tician~i .!l~I'!!riQ1 Dore 1iiif'1mZ,81iW:;!.", la Z1su:rll!!' 20;'; ~1.

,2,."1- ~a. ~!Z~!liti!l.~ dai~ e~e:mpl.e de ~Ui'C;.i j.z,Qla,;e,~ c:~ ~;;~;c:ar~~ 'WlHor. o{iigtr:i._ ~IIOA. lllre'C'~ ~:t .rel.!l;;;i:ll!il parn:tru. de1t,erm1_!~_.:are& !lit! a'nul~r i:I'C:QY~'le ...

ii,e~ _lltQrw. IIiliQ$,!j,qUn~lllH' ..

~le «;61 U1"~a~a Sa a;ratl mO'all1 ~, iUl;I';:erm.~e ~1Il01""uiit'81or .mlli:~i '~o~, 1,E'!; ,P8ll101.U:,;j. bol~.;e fie pl·a,lliiiiQu liUZe.:;:i.i:e "i.p~i 1.1 Zllal 1$1 de ~=~.:i =11 aP.l':li flr>lDliilfta rn,u:lt;a.tal~ Qalculultli plac'ilcGc" Uo1,a,te. 1.0: .il',","a~ -'i! '!:!Olilti.i:i,~,"

.::.n figw-fl, ~.29 _ ~ _ E!.l'le' 'Il0El. t inu:a. pe

G

.!l~ !,r~':zll!i,~a i;,ipUTil!!l UwU.'fIi ~je plMi iJ"ola'!ll'e CI,g, Con1<Ul" ~l. CU i.n,'O~[l;~1!! iIil!li;f'llnK !iili!iribQi!Hh /:._

10,':

'--' ],

~Mz !

-1(, I

. ..J.

r'lrr.f· ~ ."""'

'il

~ I

I I

Celli;! :$a,M tipur.1, Qi3' paal(ltn'i r!i']:lI"!!lIii'UJ.tlll.tolll ,1!:!, figw:s. 2 .. ,~ !ilp,ui-' ·~~'i~ii. ti1!l!F.I;t~ ~olllbina;;,;i.ll6. ~e,s1bUIB' !jjA!' '!I:'1l;;:;,e.m.~ ~J.li ,la.ti~i i!iillpJ;uTcILei!l.lI.'Ii;I) ~i ~a.!lltl?a,'lOe ..

Pe~J:li,t:ri1 BC!8ate iiSi,t:n e8:ti1.lb!:'1,. iii, f'Una1i;Ls 'bl rapOltl;.U 1Ill.turUoli:'t !;IIjo;~!!J,l'hl'i!O pOl<1,i;:j.Y& i,i D11r.;ga,tl''III'" ;;1111 d$:t~,~ aU .coef1'oi:I!lili"$,ii. 0:: ~_" 't Q(' " ...

; I ,_, ~

.4'l!I 5p,1) a;U.., eX. U ili i:X 12.' ,DB ,,,x,e,mplut, llellt:n :PIIW!!!!W., Qe :; ip l;j. lIolli:eIr,td,e

iIlCgfoi8,tiD,are au to~a, dia ,I UII 2:.Zl..-2:.26 =

2,.,:;.;,.2. ,FLJ,CI ~DlllB HEZE',I!I.d'B PE ~{J,f CQNT:UHIJiL

la alg',tu;i;.r.a p.lSin~,8e.lQl' pl~~lle Il:S liil:'~;,inU rlU'eori ,wi:! !'IJ~ de p~W'i, UilIlla,1je. lEI- !'lHI,erWi.. ,/p,Hl.cUillii iiltin)t.i c~tint:la po Q di"O;~ill 3!,s,'IiI. plili' d(),'Ili d.YiH:~ii ... hi. figura, 2.';1 i!Ie UUi t,t'si ;a>ch~!1I';J de: pli¢i oontuu.e jil!l ;oIiZfj. '~~Il!ea iJ;e ,pot (!'aloula ~i),!,j,!llLU • .iirili!i' l:n I:Ir1oa :tip doe pl:e.c::a. CO:t:i ... U . .;a,ui,.

·TI@ f® I/~ f@ f® I

I ... ,if ~! ®

@ I ~ @
I
b lb
I
f' e'
t
~") (?,.
te:1 ,5
I (;
f- e
~I i#:,} lei OU'i!i' lJllifLllI,g& pl,El!cA 1I1iI:I, acbsm~1.e1 H 'g'1 BUEl" II ~e' l'IS,z"a'lll,s,t; p!!'J to* 'C'~i:):t;; u;rul.pe ~i..ilz-1, !Ba.il l:i81l'turi. Ia4'heWil13 6; s,1!ll-j.ca't a !i1i .. t~ii:l'ul t, ,~eII liJup,rld'a~a.P4,p!iBul'l!Il are' OJ IC,e,mpiHlent,ii ~lIiFllUWe,gJ;;a ~:i alta: t;j!lD!:!liiu:a:ri. bii:lEi:r;o~1!!lI!1 :pilrm!.'m!e:o~i 'a>ClW iCllElfUiz:a dU];l;ij. " !Ii!:~i 5Cih!!ulili d~' dJ.!IIO-

~llU'!.1J1a.e' ~ilU!l. en .dt.l!l!la1 ... blI'!t Le @,if(u"mi[pe to $t~ :;n';l.:pre!'!ty.!li ~1,8iIll.~j,i!H1Il1'!d ... Inc,SrCU"!t8, t:empo;raJl'~ poate< OCl1!1'8 erio:e pOl!lit 16 P$ 5lJpra ... l!"at' ~ Oa 1ji,1 18 ~1I:L%ijJ,,~ Q,f:jnttn.tII:!!1 ~ ,fe ~;tj' at,i.. ~i~ W~I w;t ;i,:tiIiWi!! JP~ rlii ... E'u:!;ia 8iOtivil 1& plioU". e.t:liUl;ti6 p.;, (I Cl:i1'elQi 1$ (f'i,g",2. 91), .,8' ,c:~~iMrl cui ,iD,Qir,QeJ:"8tt t,e.plli'I'~4 8~ii:!D;~P~ del ;t'1.!UJiN:'8 ia-tj. p._ p!W'O~j.. iD.~reg1,

:;;! 1!I,m.e ,d.i~p~i;1:ii 'ill po.!'l1tillli;i ;<'l~. dtit~::e=.·t_:ni :.1!)I'j~'nllii!$1:btGo·'I'IIM"'I:I'~' ~~;llIlL~ :Ui.. Q;il!opw::illI iE!~U ,~",~'e~e'lli!il '!l)o.~j;~r·~:t" .. J.a~t~l,.d.1! Ii~~plu:~ pl:l:nt:=:-iIiJ cW!..oulu, l!I~t·elQ;r iJ!);U;i[Jn'!l1 .PQz~tJ;ve f}i n6i"ta~:i:.:i'fi' hi. ~,_plUl .• :ia;c~~ile g ~i P' $~ (!!bn.s;ia~;t'~ ell, 8!C1;:ioiJ:iIl,d ii~ 8Che'l!Ud.~ ~ hgg-.

;ta. 2~3:2: .scft{;ma pe(lI"1"u -s' 0 s.rhma pMlm· .d? ~

- - . - ~

!ii, "l'

'1..4 ""'"~T."""~~~fi~· ., .......

a

1E-e1JUN.£A ~-A , fiPEC.Tt:&M£A IJ~iJ

jJUH ruJ:~l!jJO ! Wi In {l!]U!! If: nu fi J}IUL9s

ri6~7" '1:", 3:2

P.!!In~ iC;al:clUw.. mCllrle:!'!:·~elll!i'r. n~~ti.;'V@ .ps' H 1i2;'e.~, ib.eirCls.rlel.lll, t!!in~r~ ;S'll1 o~~~;r-a. ~eW:io'fi.1ni.d raa:~f~.l ~:t ... lEIS. ~o:daai llliRa,Il'lO .DI:e;g:lli"" ti'll' ~ 'pe Il'S11il~e-)]!u.l oa(li[la:i!d~rlitij Iii,. ~'l:~Qi:~~~~l'llii:"! n~~:ioil!"O •• ~,.. 1lS. ·fill~ Cj!!!181i!lt;lSre~!(I~. De 8:iill!mp1.ti!.~pe.tltrt;l dete~'$ lI!ozll:ll~uld, M\E:a,t'~? ~ is; r.e~IIMIl;tU i ~. i:nca:r~a.:r~.!I, ;e!~(lrarR. lrelltlide, c!D(Il~~'" ~a;t~ glS: !l\aij.Il~· d!:ipii ~Oh<EliQ ;it;;",. Z1pra 2 .. 3}

Gal,ew.u. ~e-!!!!;"~(!11~ pe 6Q~ mai:e' DlC"azCIU"e ~. ·t~ 2.,:;2:[,;,

li!e ]pQa.te, !.!liC~ '!!::Y:_iQb,~t:ii '~~Il!it:tt a:t;,e till a~lIlt(l";lrul cg,idicbi:JlcIi il.O!l", iEI~~e~ ~s s;r.§t~lii 91l~&z;i'w;' b paJWllM'ill!!! i,iliQ;Ls;lie (pct .. 2":5.3,,,l.) '" .i.e'a~~m!il~ :m11io!!i:p~di~ !l8 pc t ~. l!!in;ll!Jou m~aa"il'iripert;iI,i O'te , ,~t~Qtt :b.a(l&~t~ iIil~t/llIlli'~iCI de.

:Fji,g .. 12~~3ing~-Cill:lifl~.e!;;~e h. l~ 5i(le<~

to.r ~e:lO!:z:",m~il&iltilif~as!pellJii.ile • i'!'~BZa'III€lile de pe 'DIlBt~ n P(:It:I)'llIjj,oo

1tI:iml!llr8, n'~'I!i~ ~qlfl, .In~s:st:rar,:1l il,~lBll'! ,a:a~, hoai!·t:Il'kl ~Itr~d-e 'p.o.-. trlvilt ~i.tl!l5'!ii i'eli DI,ide, ae· ])'.e;~'flm_I:l ... ll'l lIiIi:!i~iD~lt'8te,!I. ·c~~U@:~' l1llaQ:t1-C1!i1 G,UtQ !;il.i.i.Q illal~~.iI3m :pe Qant'u:i SliLl1 g!:'~.~ ee COt.tlil1llidall;a.l. ~ .SiCMimI~ .~,", Q'~:cw.~ Pl,,8i.!!I~lfIi IB:iCl!pi~I."il":Ii,6~1!i!,t:~ iap' mmrmutale h!l;lMO;i;8,\l;Clli1'e ,tki~8i;Ei!t~EU.'lBI p~iBla¢de :±Au n.a§t!l!'rce see ~i.:a:u pr.::iJ:!. .~~IW:iLE! ~:!l!:r.el, ~ s~Q1i.1'1t 't1~el!l'!l! M-flp'Wl .1a reu .. s!!rle1.oS! .~~pecti~>e"i J:tn.1I;: ,!il,i @~z:~l D

iIiI.a::!T!!l ~r6bqie .~ IS!!! !i,j:nili ge,ama. fIS 1m.00Q;ttl 1'11I·Bl. Ii« .~ze:llt~~ 'ii!!IU<o<l ~O:ri

ilU!I B~~plfl d.e' :t!:lQ:!ii.~~18, ;ot;w;..irliii~· '~9 68~13 c~1:l1 loa. .lNIzd~iIiI .. :pU~Uiil>r ~a:l.ati'l! :ruib:~~ .pe gr·iIu;i pu1ii'llir.l:t::i.!iI!i'I :S!iDP!!I a.ilElif'A,_ ·dle _~o;g, ~tIi ..

~temi'~ IIlid.'l1\i:lI't!illl£ ,iJl,;;ovO,1e't'oa.:re liE! a.tW 1uEj'I3i, aareinllar ~iS,Ia!:lCl.!'o.Ee (Ui! .. 2~;2b ,iii 2 .. ;l3)1 l:r~ iEI~'p(l:Ei.t~1 e::t:~clIit .. Q\:l i!!oj;u.tt>,Iul c~ite!1.c1.1S:u.;:1-, l(]~ deo la ;P~JtI,nll8 1J;jcl;eilii~, (!lel .. :a.:2,"') ,P!ii!Q;1;l:1Il ciii ,PO"" ~'IlI;i~(WlB\le m'i.<eJ::lD:",d.iar~ J!ll.lliIOe. sM:f!l~!i .~i!I.IlIritei ,E'gii~i. :w,proOlIl::e:lSiW W!:f'a.m.iri;i, ~:i d'l!IIci Q.C'liiS';:·!l ll'!i3iE1rl1SI!!ii;! a:u ~~t f'1jJCM1D!S1tuiEl;:~ !l'e~iiir.u ,fi!3i.l,guJ, ni~:l ,pf"in m.;:;::a9- IiOrir'i, pl;!~ei!l't:~ ''1,1 :o.i!C.i pr1J:i, ,re~~;t:f.e ilI~lIiI'" 1!:l!.cQ;!l:t'lecin4;.i ]911; .m~~t.~ .. 111 ,a!:bI inC~iO:i!;::I. te~Qra;rEl ar tl'$,biili ef.'e~;t'l1at '1m os:1C\il,.e'Dct; 'I;U 'C9il.,.. !6:±u(l;81f~a r18W;ili1 re'u'!l .18 ,E'gtUe .iIl: t1~~~11'e~z~l!! 1.!:i,~:r;;Il'i:!I!el~ .• , 1t!Jl i!I,e;;terl de oealQ'U ,ij!Ij!'i;;@, 'p~:5Io la:bOOl'ioi$ iaill" !!!I:;aIQU.t:i$t!lililil l~l. Illl!t" i!l;eJ@8ii !!lJ;l&n!!Ut,ii. ..

h ~a,c'C,1c' SIli fol,oiluj!i?~~ 'WlproC',!lJlie1lli "8impi,u .:l:e:r~1'. pi!! -b!i!!l'l'O!. IIXLO~ IU'tll iori1 4ie!!!4i(1U1.~ Pgcr.oll t,g Il!tiltz:ara a:, '~oe:lriGisn~ Uar' ¢el b nili!li;)~1- l!i:ll 1;1:,ol.s.ts _ .pl,a,!::Ia 9i!po!!nt:rll! d$t~~;tn~n mll:i'lll:!'i,!l~~:lor ,de ~al,c~, b j)]'4.~ll.eillQ!;I.t:.:li.;D'I:Il1!, :iiII!\It't",l=

@L.a, pl,kU" ao.ntlli.ua ~:e$ZBmil'!t,ape tltlt Qo.n:t~.. ~o,licit;8:"6 ~tl> .l.iOi.CiU;c:Sr.iP'fI:i:'.mIID\!!Ul,q ~1 'ioei!ll~Qli'!3.Z'!il ~1,1Q'a.te U:ffilD. diiElltIt'ibuil;~ll,a l,iIa .. J::'tll pI!! ,.fbl):a:r~. d.1r~c;1e de,~en1d!lril(8Il!Dt .!JIS;;;!ll~ las;uti;!.:fer,a at,re '!ll.

1:111 eel, ~1.I.l,1t: .3Cl11,;il41 aWoite .;a :lIliglm,g~~e;l.e 1II!a:il:1m'e ~;i 1IL!Jmerit'~,1~ m.ilt.imtl din. '~.im.plU":i .!Sa 9 CiI!!Lt,I!Irm::inill ~ O<ilZ1i iii. 1kJ,ui, !!!i~1'leli!il O~iil:v~n~ l.!r:lna.ie d~J!'e'.1lO!!1:l~

11 .. -

.DB' •

!lOw Q:~\I:I;s:i&i,t:[i 1n'C1EI!H.tJ.'a te p",,de ~t poe _ ~,~ell!'~ l~ irlt'l'J'rIl:a,d:i'aD ~ i ;id:.~ph .:tl!!z,omariti'epe GI~iIlLt·m'IJ!l.p-.l~eu1.l,l!i.; P,e SUpit"at'e<~ 1i!1~ :.t'U 'Illl1ior' ;p::;wout"lll)!J:" ;a,~efft!l,l ~H~~' ,s~, _ ~~lir:: _~,ca*,~ .. ~ ... ~OIl.V.e~,1©.~a, dLirij,iI,'=-a d.~ ,:;;;ua :Ui:

JO:lii Q:u 1J;lt.a.'!)L:!I,1t,at'u .; L!. = ~ + j"J(f'i,g .. 2:"~:EI') '"

aa do~,f'I, ;BQ,iielllili. 1!l;1"IiIlY9:1llJ; icJ:tallii doll l:'6:z,iji'wue 8. pl.ii.!~il'C.r~~.m;'l:'il8 g::(liPlll!t.,~ i ~'"" cQ.iIlcs·j:r1_.erl rSiiIII.i;Il1l. ,t;.e',:;l: B_~t'e Il!l t;~:i; ,,. ~iIl.:'tuttl. ltC~'" PtflStlp::r.~f:'~lll!ljlp)! ,tll'I:!<V'!iU:: ,pane<t!rill!!it .a.'r;:;~ !iii,t'~.i a;cll!ellllfl! se iB.H'l:iJc.~, ~. ingru::':UY:~1 !'J;1C1lv'B!Il,ljio.naj,,i ,d:llr,i;jiat.a. a.l. !;jll!ilruan.t ·!ill ~UIii in, ~',""iii! ~i ~iIl~(l'eti:'l!l' M .jolE!' YJ.. 'iilU~ ,in to:e.h, l!!IlilIdarill!ll ,P'.Il'!lic:l:1ii1C1 l;1~i31~Jlre, ~tli!"a .• ;;4t) I' !Eli. 1(I~t;!i m.6lriDlie .~~ U!l:ilist';'! iii I1e :a:~r'&!,8:~"'. !l,8!;;!! de;ta &e N.l~\11a,

[q~ "'±~

.• $tIj,~'liiil,;l!Illo!!l :~!!l 1i::l!, ~E!liloelC:t,i:, ~iomeD,tll'l,El! m.;Wilile' in. '!li:no'!:U'i 3a cb-, ~h p~iJ!!L I;I,d~"e'iIlI, lIlC:m:9l!lt'iIj!l.Gr mcovl!;l,ie.'t;IJ!B:.."'8 pUdalf!1I dEl .:tp.(l:S:rQare!i1a.!.1

p'!l primlili :!!i¢,1l6i1:li:5: CQ'"CLv!ll:l~iQ:C.cd.e:, de~e:o:;·emarel Slit mroment'eJ.IJ mc'o'!lrd.~I:;;O~N ~,j;'~aiL1:1iIQ t}'e lli.~~wii tJ"il!!:l' a lie);'; 1iI"dl!.e.llIIa c;I:~nV'IlIIl~(~nala.~~ 'reJ[Jew~Qp.l;ii,~ll,W:,. RaZUUa.'1 p'elit:r~ - ai.J:::a,PIU':Ii. r.!lOll!!.~ ii dill !~~ =

Mi",:l ;:;;. (<<i,~ g" f ,0( 1,1 qI"')! f 1,,2 :; (:0.( ~Z 13.' ± «1,,2 g;i!) ~

d,

~l3tt.e'l'jl"ideli1tG~ EJ~ ej'~G~eli:ilt: dQ;t~ del in~,u.iCulli

q~ '~i q" ~Il ad,[1 d~ua s-'Ci:ll!l<De O1!:i'Jllfe!l1\iionai~ din figu .... l:'S ,2.)4 e,!!3!jo'$J s"Q'i:!I'I:Nii;l;;l1 ·tliU' Em"" _ ma, e:te;etiJe:l,tu' in.cir:cuilo];' aQ'!;:iQ.~rti;d. pa 1Iil(l,nemgl,. ~e,ale dill. !ig,~ 2",.,I2..Il..VSill'ta,jul

fc.ll3:;1~ii. 51che.lZlelor c::oIlv!!'Jln'Yio~a4,,(ii <t;~lllita., m fsptul. 'I:'~ele .P,'!lnit: .tIi.fJiJii:;j; ... l,are{j,~ oGtl ,&U£:1C:i.OI;lti;,t,1ij, pre,a,h,i"s,fi; l'il·&;l''!:l'liI.e'li:l;t', int;'~l1mErd.~' ,cu i.n,c;efltr.~:i: ,l.e: :J.rinla ~c.b.li!rnhi fit Cl:1Ji El.:l.mpb !'!;iz,smari. !a 'C:Sfl. doa ~, dQ~a8ChEi;u;1i, Gefi'a C:Je

jii®rm.ili!31 r)l;;iliz;a.F'I!'~ QO!1;t'i~lillll~ll~ de La P~I;:u:.;~:ile i:!ll!),la't£, .p'j;ltI,tn

c,al.,ul.til ~oli!l.!Io:t:ellQ.t' ma..'tlme. ~i 'lDjn11ll,e ..

~! IiIl :8iJC)~j_e'~""':t. ,~:olli:::li,t,:i;i .a,e 5l¢Ii!-;Y,U6' ·.,i, r'''','''!!I!IIt~ di.e 181 :lJ1lll(ffiui i"1l ~ - . . ~ . '- ~~

~ ... : ,1Ila.i ~U,3, .m:~e'lltul !j;,&Y..;ilil. {~ val~l!';in ~ibBClllJ,t;ii) ie ,f;j,.8Ill'ill'~ I'e,a~~,cII. :i..rJ..o.

ii:e:r.!!!~d.ial" U li.la.Cl"UCD:r C:Cllt,inU6 as d.$;tar~ p-xm iQl!llLE!lil!e!"~'iBI. i!ij .m~ Oi(l'b,eJlle .lOllven1;i ... clt!.ale del1'BZam:are pe,iltn. iflgla ~(),t1ii l1~C1.".l.t'~. a.dillll<le'nte ~eBi;'!3'1li:ul..u-;i 1'6¥~ti.vo;

Ir.: prlZiiJii, S'CltL~ Q'Gi~'·~1l~10,n.el.! tic~ne's<e'I~!J;l.t'e~, p,mwmilesa 011:)~8irde.:l:'8. Elim.!fl\ll1 Ji;'e,iO.eliiat'11l pa :)'.atUl'il'i31 l3itu,a,te pI! a~tur~l .plaa~·81JlLl.l ~:1 m.'O',a:5- T.;'~I8I'1;a p~:t:'!'!!ictp.e f;!Q'e.r.e' ¢lSle"lal,l'i;o lat;'u:ri~ pe ,~IlP,t"a£f;lti!ll, illillob!!l·hr p~lI'1im',i 6!i!1i~i.c.'liu-5,e de SIlSl in j'H~ in~'a:r.Qarea q I p~ w::.1;.at:IHI: de aJupraf'!J·va

(fig .. 2 .. 3.5il) .. -

!n a dous, ,sc:ie'ma 'Go~(i,n'2 io~sli de: ,re :i;'!;!lIitrte }l1!!;ll1lfW"lle ~. ~1;l'J(l.81d,e~a. in!OastEa1;s !i~.r:fl;3(1~ po ~10i!j1z:e:II:m.l i:lOlILIm.!iii smpl:u :r,e,telliate p~ toe.ts' !J'e-1.tl!J.at1 t'!!! le.ttlr.1,~ 'p.eau_pra!'iI5~!l. m.D~lor !Jan(O~i .aJlli~iflidll-B:f ~ s·u :Yl.

ja'S ::::O~"ein.fio~ala q.t! (.f:l!.g.,.2,.,H.e) •

•. rche-mo c{},t!~/iOr;Q/O Jh~.mp' C'!.'}nv~f;ri:t'JO'l6

)

K

~. 7'

.~. ~ 'r' I'i

~.~ .:, ,"'_ ;.,jJ ~ . •

1i:T'- .... , "Iii' ..... '- -.~ ,

.-

KlI • .iliillhl ~ (.i1:II, ?i!il.Q~ 9ibBCl:Ut~l.P'el ~'~e!lli'fl:l ~·D!!!I:iMl:!a!t.-.

..._, ~

r'i!i'II'!P!!l(!t;;i'l' t."i:.t i a;e; ia. le-gid. al!!; ~ 'vaJ,QrllOl' obt :tIIj.U'8 i.n:i!:'tl'azt:l!lll'U

.raij'lfi~ct!YJ",aiEll,e, ,(i,(Wlila .i3ic;be~~'ilo._eat-1;!lliil;B.1~ t 1 :!\Ii JI: Qinn~a :a .. 3~~ h t:leJo~ :i!lio'!M~ .tn p~,tEl: !ll!IO!lUIIl. t~b imi"el.1!1'tDI'Iijt'~ i!le 'III P~!!!i' ~:;i;.. ~ ,al t:a lii ua7I.,..WLu1p,gt 1'1. u'ga!Le 8RU iillli .. , ~et-t61" Ie a,r;b.>I11q, @O![l1il'$.!i1j: u~:li 1

o.bd.:ar: ,d!6d'~w:''1le,i9i.il:t FiliAe1:;r"i(i .ide.£11:j,3:,GIl"dm "':a'W5.~, .1m!Qdlu!~.Il!.1 ~'l!r'i; 4., ~"II!i~tIl C~c!l!.~ bOiW'!~,f.I9!;!l;1l!l .a:ro. 'YalOl"i.d:i:tll!lti.'!HIU!; ail;$:lJiga !;Ii ill, ~Q~. J:li'i,!I;I"'II.w'U!l boo ~. ;f.llIntN ·calc~ 'SEI,is V·lillloW:-e'i!iI, ~~i;ke! .. Pi;! i1I~Q diA i':Lpm 2 .. ':5e, I!eillit:ru ~1lir1 ~il:iliil!i't'nc. ,id;9n:ti.a!ll'III~UtuJ. bl;:.I)!l'oiet'OZ'· an aoitelllji:1"~o~ (l·a· 'U-,a~IiiI, :;i ,Eit'~, b!l>Zt!l~ui, ... - ~ .~

&!Ditn aII.;~e,.t1l !ilig;bu" 1. Ii!~ U. mIlII.ant;d~e pat ~e~i. in 'a61:1\!;)'tia~i .... :5:.Dp :E'!8al!l."iii!dtli~, QO~s;W8l:'.e.I;i· ~i ~~~i:~i '''1lU'1~!;:j;d 41ii! de 0) ¢.bIidar9' in. l::1.a11i1ll, '~iii !ia p:i'ni: b 'Oll., ':dqs e~ ""'iii .. pre C'ilSao:; ,la, IIl.W.et;ul, 1 d~ maiD.

.!!!-PliG:U., ClI\IlttDiue ~~~:.a:te pe' toj';Q:awi;~ ,jia.liCliiJ.i !Site d~ 'fii~iro-ir1 plli_8!!:!e~t"IiI;1. 'tel!l!PH'8l"aI IiIp.U.'e;elt" ~~Il_ il:iiiil];~ib"u:,iiii" la,C)3NplI! fl:eo.1!I1 dke,oi;i!ll ,liesQ'.c:ii:la.l'ill!! .ali:nt itlli'Sl'EI b~ !lI~1[!i1' ;lJa~ difJ:lra aUG'81 .1Il.t l~'t !lie ~it!8 CUilLOmIla"tw.fli ~, fie' .~ueJIIJ'ls "i;I:I:t,emed,iE1!l .~. lUi! "jil!l~. CIiI.rd\[~U.l8 del .1141. ,jQ;II. P-el'n/~ft' :tlo;taI1i B!!I 'i!\D.~~:"1t 1i'G~J;I"" 1. dlm t1.pbi,~",~Jl ..

&!\D.\t:at_ 'iIlI~ .~Wigl plic:t, (;f 181'" 2: ... ,1..,:[,) ~,

"2~·2'9) (2.,,0)

, .. ,~ ... d ,Pn qff ~, = - .f! P5i qIf ·0 ': .. 'tp42 q,ti .~.~ .... , ,*p!~~ .~~.

Peg"" tertii .~ ,g jlJ.iQ·t [t1g~,2 .. J:]..,]ll)

(.2 .. "J..) (a: •. ,a)'

(2:..;;) (.:2,.'34)

"(:2~?i5'~ == _.J.., "=:.1 ql~

• ,l'ir.-,,,.

(2~J6) ,~ .. _, :L\:P51 Ili (a",B) Mg._ '""ft P'61 '1Ilt\:

"I

+(2""9) (~iM..)

T.-"""T""" ~~ .__ ••• -....,-'!o ----+L:a:::

N~~~l.

"' III JiJ r , ,n,:~· 7

lin- ~' •

.&fl!. na ,..., .. .,llt;,.t; Ul'l);IiJ·r.;iOZ·.p'N"'I'I..:IiRU., di,. 'IIi. oJiI :H .,,11.01. ,;1 1m GMIl1!a car.tlU!lcb1",ar.U. 'V:a1'18£a Dlii_ ,81.11 COl .1 1a!i1U; 1' ... la 'acl:_ ~d 'ch8iu:i~II'rUe· de C:IilGlIlJ. 11. ",i ""il ,jUt nb'UU. MI .. 1 os sa 1aU iti,u,e w Hllii~'PA de"OQd.r11oli' Aicll.Oe!=!ti"e fhooi!rUi:l 1'Iid.a,

L. pl.~!QU8' :~~l"e PII C;ulID'tU d., ~i;m.2i;1'1 ::ifli oM.'Iil ~I!!II!!Ii!d'.1. l!e,i.t:e a0!3DL1't QU !Ql,., 'Ii' '.oad;Clti8111 1D9Q'lDi1llli;oU'W' iii ... . '.. DC 1".1 .u,;ora:C!!!

- 'Ii ~ "jjjj,!'-- ~

,q:pi ,lIId g,:f;'A 'Idi ;

- IIJ'II aD!' !n 1j;i)IIt;~ GlApur.U.. JD;;&a,e,1i.iare ,$1 prto.c. Zit __ ,.}. _'IOe:DI!Fiii'lIl:'eI .. irrlil"p~4.IIU, Ill. ,do'U -. re_.A ~1!t,Neti.u" 't

_, ,GB, ,2:QI jI!.J1I~ 'G'~~ ,1IA:q;:Lnel1·,;L, .p1'1aul ~U:'II. .~.DI""

'~'I' ~ ~ ,:S l'l!~ I

- q 1I, in '!l!iJe'urue :ura;bti,e " i Jep~jaal rl ••• , 1Dt',,'a~d.iar.·1l ~,ll' ~T ~a

- 4 pil~UG' UIIIS:t., .Ptl 0 III~ 11U8~IU. (/61 ;1 >- i) Bg ,'', r.Qa alc1 Gi, ft'iill.Gl!tn ge' Q~:U..aargb:tIJ... ,,1 p~ :prt.all.,

1" ..... ~.me~.

~ .litot~'!~ ilJD I m ,lIlucblld'U~e. U o!llow. It :pl,.G,n aai"1i1Ul. pii dli..niQia, plir.aJ.'i!lli GU ~~ftlii pllJ,ll.lJ!IIvJ..u·1 :ssi c,a I' c1 .. lohtb:na d. GiIl,1Ul

... pu,;;11 mBre;1.!:l;I!JlI p;!' ctl.r.e'lli,:i,a PtI!1"lP~Jltic~ p •• ~i:i •• , pl~w..1d..

Ehi'dl;lJGri!I'::I:':U!II ,d:.e .iZld 08· ,&1. an.e.Q!tdu I!IP::ile, ,,1 fa r;oDIiI!e';ojD\i ru.

);'W:'11 ~:t:~ cCln~,plmZ:ii;to~" ih ,da,toH,ao ra:1!i,mli:~i:llQ d". 1~1'1I c ... ' n IJmt lIaifay,~.lI;bUI! iD, nal,ii;ta.\'11 drll,;;tt liIelh_?liCiII'S. 'die j)~" ,Ila cll.cw' ,adapbtti. '~l!Iz'.:Di;!i. 1M:lIiI1{i(&.(i'10l' 'riSill.e lB. d.eplil:ill~al&h,ir&U. a.,... ~u;m:ieii '1I.P'.ari~1a ~ ,re.~iwU. or:1ao:nt:u~ CP'II r·,C:u:.a IIf&rt:al di,t, in"' __ ri~J1II ,;i_W, 1£\!!!';tlm1.~i ~ci. sia, a4eliJii;rcr~t;ur1.. jp~i".14n, .. ctJ.~ ~ru'cnnta.b 'S iiI,WI t<el,'!lll,~Pia:; d,;/j'irt,mlil"e'a :f'enoea1Uai aBed" G, 11ma ;1ID. ""f!C'II; O! 1KI1t'''''' d. pJ.IGU ii4a. ad ,rlu;w.iii IrlD l'~ 2.,,,"

h:bD d'iH"t;ul 41bal t:ila" pn:ill. ~ :mo.tialiDo.."d,eCOZ"

,K _, U:.1i ~iJp1: cue pe~ '1'&tmC!l!iZ:'!!li,. , u.aC·!ilor _!!!Ti'*it U e.,mil, ~ !l!im...DVilB ,1 :PdG'M,lre iiI:;e:nilsl a.t!!!ll' 111 .... I'll calC'·- 2C$, q:a '!l1IIII II

e.", - ,lQ:9}

- -&Ii

'Z,G. 0;. gl

j,g- yl/

eo

,lllll,li' 1liIl';elD~,8 IrKiime:n:tr!il~' b~"t!I!,e-toa:rs :lD 1Ooa;h; A'Ili~" i.f

'G.QnI'Ili"t!ll:r:l;atic'e QcI:redi1):,qi!H:'BIl lor C& ,~ a 1Jifectl,il;m::i de 'bgl,-;-A"IM' taN ',0 ..

_ =,ahel ~811':rdi.:Ult .. IQiIl de!!lli!tJil\dllll!ill!J:it:IliS~ ~i,c:d;!::i1. _ ,i 111 ~---=~..""..., ....

:P.licile anllEft:1ijl ~ D i1!11n!U'l,direq1a.

L~, pl3i.aU,,' srmil.t:I!IP~ d,~uli dU'eCi~.!i !A ,e~,~ l.u:i..lg, ;m '!lII'~ ,~ .... iI'lwta, ~, l'.e;:;iste!J;~a. ti.B.d! dl:LsiP.iIlI,9~, ~U;pJ!:'~'Uiii., lIlIB<t'e ,[l.@Cefl.u:' aa ,"6 i~ ~>I'J'E<lII.c!!,d.eao[l·!!iSnt: l;LI~r.JJ 1e St:$bU.ll;~·a f:!till~!aii ~til,i!i ,a, plliO:1i pe iIiI.el{l <tDl1a d.ir.ijO~·U ;il~a QUli;;_:':3Zu.l'~i. din. !1gwm, 2.;7 . .'

d]_ " (' - ."

"" ,(.b "'", f ~ .ill. am: . ,ti:, ~.: l.. 0 1Ui,~.'

iI1t,i~.l .... 1

b ~ T ... l.~;;~(h >- ,1(1' lam)

:11 ''7

~!t'2: 0 .IllQ', 1, "", (T' -+ 7'

2 .. 5, .. s, ~-C'f!-!MII CONS1'H'IJC'l''lVE LA, ,PUC,I'LEA.lU!AfB n ,OOl.lA mUGT.'lI

A,_ ~eac;r.ij!i!tU £jr1vi ~~Al'~ ,1,e9:9aili!l.ell. _nl~1:i

G.rn~im~o JIII!l1I,ilnli lQ ,p-lMulor. ~.;OiIiI~9 fie 'dolli~ ~:~-U 'Czlli:liuie .EIIi!l

l'~H;l'p~ e\:e C·llnd;;i.~ :!i..nil l:

,,,,pftt·~ :~I!)',ZI\l!!!l&:Z"il e1J;pUi. .pe c,!Jo,tv, ~ ~ :to. ! 1

- iieiii.t-ru. 1naBstr~ (iilSI!iJ't:iQe. pe IG!i:!.I:i"-wt'. .~ '?> J; 11 1n <!~ 11 ill-Site letur!!iJ iIiIai lIII.i(l;& ~ pEHIDul.ui e~1l.~1d.~rat tar'

& -,-

T i~~:2

' .. 1

L,. pl.i&i.!;i1e B~a'';llftA;Jte diln :t!etoll d'lIIIs,t:' !!!Iono],!t p-'oBi;Jmea: p:;L.;;i(::ii

'bi!llllu,l!i!!!: .9ii fte de -QOi.l p~in: 6 em ~1 ~m ;a1lttl!I-;~i~ie :poaj;;~ :ti Qoi;1,ori:;'~

1 ii, , G1II't p'on-t;rtt caz;llt':i. sp"e~ia:l.. 'billa ~u2t1f'icGQ.t!i! ~l. A~iU Q~ ~n"ed;.IB'" rea U Pro.~II31i1 a. m(Luril.or. iJi@'ce'!ilar@I pe'n-t,m r~lUiz,~·ea. Illnsl be·tQnari Q'ol\'8 \9:~~iit (jare;f

La p;U.c·U. prelfsbrica:t·~ ,Be PQ,t :a~j .. t~ -~i gro:s1J:R.i ma-i ~i.Gi. ~c..w aut! ,;, ~1IIlI iii 1:1;11 (!WJ.d;lY:ia ·c.a. p.~ l~,i c;U,cuIUJL ,de rez:j.at.e~fi~ E! s" d;a'ijl""

tuu", ,~i Ve-l:i:tto;arS8. ~ec~i!,"

.B·~ .Jr.eI!!!£l!"iJlldtfd'. 'Ero_'fl t oetrf!; Is. anrar~

ArIIuit~, cis Fgzis'tiJ,~a E:: qC5g nt'EII' ~e:ii!'I.l.sa: pat di:J~ d~c'i;; i.i.

Q:,ed ,hiHl'Bt'e d~b!l! ~gtUFl are iill:':c~ de, re'P~.:l~:\l;ie :91 !));i1iIltaj ~ t~~!!!iitu:re. dOl P~dU!!C~j.i!1i. pl;lI',;Pdnd:1Jctlla.r.'l1 -~i., lIelei pe 30,nll ceuillirSl.i :"*" fill ('~t;e g,e:~.e B:eFa. ~,[·t"\tiB de r,e,p~-ei"til$ .• E'e "l,1:8i5rti~;=/~~n;l'jlo.t' a_""IIL~~ e.le t:'':'~d1 ,alle.z'e il!Hi!ie:_~a amatwra de rf!,F~i.ti.e s;t\!;t 1'81, jllIU't_e_!'i, l.,iJ:f'tl:r:io~Ji

$' ~.lii!'lll cit '!ili l.a ces sUpl!lri()sa~lpe' airI!G:t;::1a: il!e.r.pe.~d1,c1J:.lall'a. lei, b~>il-

.. 91' ".

b~ lagat;.e. ~;e,' :;Q~l.e au IIIQ]UUltlill :ti1':='III"il'Oi'llt Cl~ ~1Je.iI .. l~iBa ,Oj~ tl'll a.:I!I,Ij' l~ W;1:jl

s:e r~epl!il,~til.9;Qel,el5i.liii pr'€lvtNi'!'JL':'i .aolIl.:StFllllOlctive os l~a pll(li.l~ ~:a, ... ite .p:e c'~ir:!ilCi:111ii In a~e!ll ,(f61 pr~:V'!!I~:t!el -~

,-tiplalle & 01'611\12:1 fCCUli1't11!i ~

- die.m~:te:ll!!l' ~'<:~ilI:_!iBb:U1'I ~e b~ll'D~ t

~,~~ 1Ii~ ~iminimy-ban pe I!I1etru 1 irLii!e;

-,tiF~~i!I QISI bl~ 1il.t;il!z~te' ('bm"edl!:ielite;1 i;h'.u:"~in~~ ~! Oilir:8t,1,)

p:r,acWIII ,~i ~O:PQfj . .ioB, l~ p~ :tiecere ~rc'~;L!lI';

,- lI:I~ul !i.e d.ii!!!m~,tri;;! dtte~i~e jpEl !IiI~8!'!lh:Sjlj!i pl~Qi~

- J.l·;I"llilIi~nt!!li!1 m..1n:im.e. de~arli pe tieoM'1! ~'Q¥ie .. ,J$e-r ~1 ~l'i;I\J!lieJ:), toe SiPEI'c:i:£:iiJt ~ dfii ~~d:u.p~. !,;,g ~iIiI;l!;' ..

~ ~ r=sMP~

~ Fbca:!'J;i; ;p.aI1ou sl!iwp~oG! Ut f'.~;I.i CIiI, ill tigft'8: 2.",}ih h' !!~1118

iIilNl:;::~~!! iii:'! ~j:~p~ intJ:.'ee.lS,lI; ClWlt i,tiEi,t:S' il1<ll' ,Wlm&tnl, ~ez:ult!ll:ta dm. cel ... 'Ill .~ P"" £;t'1~~ ,m~gin!il@~ ~, la,~iaLt!!1 lY4~' ,~e d.:IL,8'1?iUliI9 jumatd~ ,d,1n ,a'iI§. ~C~Il~ j\e'j .tiona C8Iilt~al,a, Pi!! flecare slJ..r!;!,c'fi;u •

..__

La ~l!!isr:e'a, 'O~ ;pIasa 18i1:;a,tt'l n"',

,d.m::'srea lilli, jl~,ti!llt'li .s. _:i.e1 a:rmatl.'.lrii dlli la: m ~t'e5 interif:J'erl,PI!I'fil'lliU,e IIlEll"!j!ifii!ll!'J'i' Elii!! ob~,.w, a.e lai lEi:lll,e prb ~~e 'U;P

.. g:aadadz • . •

~atiw:ll~:r; -W>Ql:iJlah !I:l: llJinooo

~ Be,!! Iftmr' :£1,11,.

~:l ~C:UII Brmilffto~pe G'lliu.! ,dUE<Ot II !I,M !ie !O!d:futid>(l'Fi diJElc,al".c14 lIl;E!i :II:lif.W ~,dt C!EI,la' ~liIt~ PI!!

1;1 ·dire ,];iii ie., III El~De:ral, ,a.JI.~a:.h;l.-.

, . -

de-Til!/:! v~i.a~a Idl1l 1e. ,+ 61111!.

~()""! ~,i5I ,emil U.l is !.Ie ,~!W!ll 'GI'lI b~~c.eil:l.t bi.u~ 'pe' ,:Ra 1, .liIl till cimlHhr:!.. Hili n.I!I'lie t:otd,jJ e'~ !ll(l ~.1'b:lla pj3'nt~1.l: c{i :ia:llll icalWligiml iII~l d:e b;f1;l['8 1:)11 ~!!:"'lmspO\rt:ifr lfj.on.8,~ di;:f1,c;i.l.,,.

Un. ~~eIi1p.i\'\l!de, d.iJllpijl1ll!re .a ti'lila.t; ~ii,or hi. 'Il'~j;a:n;t a. . Gli. plSE"'" le ... g!;!ile'l a'ill har.iO!le CQ\~q:::ine:!! pEl mtl.1.i :r!Itil!:1;.ec':$JiL]:i<!u>:l IBa'l:.1lQll ''D>~. 1I;p.lBtl!!l

p·e t'il~ 1:!J:J;'!S~,!lI:U • Jjrli: ~:ir.tti!l. b f~ 2.}9,.

~ ,S; 'C¥J'
~~. I -
~ ~ ld4 ~! )
r .
I'· if -Ii ~ , I
J~ , M ~ <A.
, , ~ ,~
! , .... 'TIF'" ~ I! r
,-. ~.~
~J ' ; I 1,
'~~' , ' - ,e -

~ II_ J -.
I II ...
9F l~
I""
l a' 1 I !
'l
.1..
[
i l.2~
r~ I': I

jiiil-~ilJe ~[pr,ms;e. bt~1j s;te!.le I-a ~j""B iBll1 :fil!!iI't: ~i'e e-~ b;I\~ !Qant~e· PEi ~i:'iilm,lIilt(t .~0!~i i~ t~WI!i GUi,P:it'mSi!I '1n.tille 8B:l;!l 2-3- :';1 ." B-C, ,(jj;i, bare,' :!zol;eite,,_ bacilI:st 'wt~ oaw~,~ ~e :Ile~em. "la: ':mrume",t~ ll'e,~atil:v8 i38 p:o,~t·@ ·r:!l:a1.1za. !QUi gjaU, f~a, p~.z;e~,;e, (!i~ltire1ji'UII)~ •

. ~e,a.· tJ.L)l,a,oil!\ ii1!Uidat.Et.

,:j;eZ!IlI!~!9(1t! ~1l16~i ~~eWJ'li:l1 CQ.ilJi:Elt:lruiQt1ve· ,~,~ a. :pliielliQ iU1Di& .... '1;;>ilI pe 0 !i!tng~, ~~\G¥;L8 :ila. cii~eli. ~9 pr1:?IS\~1:;~:':

~.:~~im:Ua dlfllpl.~SiI'JUfltlillil-lil!t.ri!l (plil;!iWlIl). ~QE1:);

... , ,!Uc;\li,ta.irea p!.8aelor:l.

~ !l).o.dUlde, I~~~ ~. p.:La!lil,;

... '9 ....

·;i6il~:b'·1le; ih lopm.a:jl·:i !lil!ill :altill:: iii :r",_~Q"l.rl ... _,C!~.ll. I,ll ~P~II'~~

iliUP~'IIil?M~1!."UII!! lifl~1rll~ ~ :lNI:lri:s'C.:nti:e!le.u. iiJl,lpr!!i_jnm!!~ c.~ G:Bre.(!lter GICI;U,"~JQ,'lT .•

O\1e DelIW~ o:t iii de, ilUlellt~ ne::5. lI:'i!!IQ.!l)m~llb" F1,v:t~IIiI~ 1. toli!i.:I::r,!j, •

. 1!i:f.1C1::i.iIII:c.'Ca. a ~lslu!lgr (iIl_~ ~ de tipuri pI!! q(Ul.l!lOr1IlI!!lili1!i't pl.!Jeo PIi:!:'Pifi'b'ii. t,i,P1z~it;l;., :I:I_iir !1i111i· :ma'i ~!!,du:a i.e' i<i:!er!per §!_to.1:!I!~+ tole;!!!!,.. - rlt,iili j;ntl!lgrda a t:tIi.tlttM' .P'c·r;;1:Mll~ :r&Zw.tllllit., oopi ,,~~").,

..

ReCiii.O!IL!Wdio~i ,:lIo!!CI:i£ica pU,:C:jJ,..:g;; arme.t'i!II P! d;curi dg!H§t\'

J,'G'IN'lIt!ll .rell!l:Q'Jll:~i. ailll J:'Ie!''Il'.r,a, .l)!.lJ.II1ai l,a~d'eli: i;:i.splQ"UGr' cu pl ...

iilliI' i;ni:t~~l:li ~a:I!'l9a la, !f!JC'lIl:l!!'nit!e ~~atl1N;1 pe~l9Ialiii!lllltl !IJ!II .f'!Ili~" dllpl .. a.l ... ,1 ~IP:U, ,~s.. Is pl,ioile ~lIte .!Pi! ~ 1ii:rln:t:!.iQ ~. ~bii:!!!.d iHl!Im8 Ita p>I!IIdbillllliil 'ml!i,a~ ii ~a",~a. d:e :Pi!! :rl!!~Zi!lmo!l N~wli;iil., d1A .~~(I,u. ..

A!I"II:I'~'&!ili@:p'W:'ilo,r .D.,.:a,. mQ:!!l;!i!nt"epo~U1"'i!!! B@ .~oe"(IJ ,rellill.:llSIII. it1'11 C1i. ~l;ae!!1 ~ c;!}irJi.a'tn,~r;;,;i:a ,aJpec:1a,l~" (lWl'E! lilill. bard,1!II !lll1U ~.l!uile·'l!! :f':i:ij:1il,~ C!~n-, i.E' idll3l ~ llfl,EiI.i ];'"oIU'o!!Il p~ lliliEI!lg milll"gic.1iiil e. tie' at! :pl,liule l'!y;pr$p!1.~cra 1m ;fj,.... gur.iI, 2~4o~ ;i~ .~~ ,iEI~~I!tP'l"n ~CI'!l~t IIHl'd ·Ill!!! ~i!I'J.re ei. .PQI'L'l'.Ill!lcen~tlf;lIli, III c,~ulu1 :I!l!~EiIlJ;ell!li ~ClID'I;1''I!'l;!c"t!l:i'iU\!I 1l:I'1,J; 'Il,&l."~1 111,81, .ill:d'i .,1 _·,g:ell!lii,l lC! :iIIl'1. u:i. 1I&n' M .~·ta.lr& ..

hmCl't'l!l 'p8 f'iI!1dfJI :l 11.

~ ~I