Sunteți pe pagina 1din 2

Dispozitivele de automatizare care realizează deconectarea automată a

consumatorilor la scăderea frecvenţei în SE se numesc dispozitive de descărcare automată a


sarcinii la scăderea frecvenţei (DASF).

În sistemul energetic naţional se folosesc două trepte pentru DASF:


- o primă treaptă rapidă, cu rolul de a evita scăderea frecvenţei sub o valoare critică de
45Hz, temporizată cu numai 0,5s necesară pentru a nu se produce acţionarea DASF în timpul
regimurilor tranzitorii provocate de scurtcircuite, în timpul acţionării RAR şi AAR rapide;
- o a doua treaptă, cu rolul de a restabili frecvenţa la valoarea fres = 48 ÷ 49Hz (de regulă
fres = 48,5Hz), temporizată cu 3s.
Realizarea volumului necesar de sacrificii trebuie asigurat cu un număr limitat de
dispozitive DASF, pentru a uşura exploatarea acestora şi dispunerea lor doar în staţii ale SE la
care sunt conectaţi consumatori sacrificabili. De asemenea, trebuie să se considere şi
interconexiunea cu SE ale ţărilor vecine, în care există tranşe de sacrificiu pentru restabilirea
frecvenţei. În SE dezvoltate, puterea deconectată prin DASF poate reprezenta 40 ÷ 60% din
sarcina sistemului.
În fig.VI.2 este prezentată schema bloc a unui dispozitiv DASF cu două tranşe de
sacrificiu. Releele de frecvenţă RF1, RF2, supraveghează frecvenţa f a SE şi acţionează la
scăderea acesteia sub valorile fa1, respectiv fa2.
Elementele de temporizare ET1, ET2 întârzie comenzile primite de la releele de
frecvenţă şi transmit prin elementele de execuţie EE1, EE2 comenzile de deconectare a
consumatorilor cu puterile P1, P2 corespunzătoare celor două tranşe de sacrificiu.

Pentru restabilirea alimentării consumatorilor sacrificaţi prin DASF, la revenirea


frecvenţei ca urmare a lichidării defecţiunilor sau a conectării unor hidrogeneratoare cu pornire
rapidă, se poate folosi reanclanşarea automată a sarcinii la revenirea frecvenţei (RASF), care
se mai numeşte şi reanclanşarea automată rapidă în funcţie de frecvenţă (RARF). Aceste
dispozitive se folosesc în staţiile fără personal permanent de serviciu, care sunt echipate cu
dispozitive DASF.
Eficacitatea RASF este dependentă de durata efectivă a întreruperii; se poate aprecia că
este eficace la întreruperi în alimentare care nu depăşesc 25 secunde.
Reanclanşarea automată rapidă la revenirea frecvenţei este comandată tot în tranşe de
consumatori. Dispozitivele care asigură reconectarea automată a sarcinii conţin relee de
frecvenţă care acţionează la creşterea frecvenţei, relee de timp şi relee intermediare prin care
se comandă anclanşarea întrerupătoarelor consumatorilor care urmează să fie reanclanşaţi
În general, schema porneşte printr-o comandă primită de la dispozitivul DASF. În
fig.VI.3 este prezentată schema bloc a unui dispozitiv RASF cu o singură tranşă: elementul de
pornire EP primeşte comanda de la DASF şi comandă prin elementul de temporizare ET
elementul de execuţie a anclanşării consumatorilor numai dacă şi frecvenţa măsurată cu RF a
depăşit o anumită valoare.