Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Biblia (care merită comparată în perioada adultă cu Coranul, Scrierile Vedice şi


Budiste)
2. Basme (Andersen, Creangă, Ispirescu, fraţii Grimm)
3. Legendele Olimpului (în adaptarea lui Mitru Alexandru)
4. Homer: Iliada (la care trebuie adăugate Odiseea şi lucrarea lui Vergilius: Eneida)
5. M. Ludemis: Icar
6. K. May: Winnetou (dar merită citite toate lucrările din serie)
7. J. Verne: 20.000 de Leghe Sub Mări (dar merită citite toate lucrările din serie)
8. D. Defoe: Robinson Crusoe
9. M. Twain: Aventurile lui Huckleberry Finn
10. J. London: Chemarea Străbunilor (Sălbăticiei, aş fi spus eu)
11. A. Dumas: Contele de Monte Cristo
12. I. Asimov: Roboţii de pe Aurora (dar şi Zeii Înşişi)
13. J.R.R. Tolkien: Hobbitul (dar şi Lord of the Rings)
14. L. Carroll: Alice în Ţara Minunilor
15. M. Eliade: Maitreyi
16. U. Eco: Numele Trandafirului
17. T. Mann: Muntele Vrăjit
18. H. Hesse: Jocul cu Mărgele de Sticlă
19. E. Hemingway: Zăpezile de pe Kilimanjaro (dar şi The Old Man and the Sea)
20. F. Dostoievski: Fraţii Karamazov
21. L. Tolstoi: Război şi Pace
22. F. Kafka: Procesul
23. Platon: Republica
24. Aristotel: Politica
25. Plutarch: Lives of the Noble Greeks and Romans
26. I. Kant: Critica Raţiunii Pure (dublată de celelalte două „Critici”)
27. F. Nietzsche: Aşa Grăit-a Zarathustra (dar şi Omenesc, prea Omenesc)
28. A.N. Whitehead şi B. Russell: Principia Mathematica
29. L. Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus (traducerea Pears-
McGuinness din 1961)
30. R. Carnap: The Logical Structure of the World (dar şi Pseudoproblems in
Philosophy)
31. K. Popper: The Logic of Scientific Discovery
32. W. Quine: From a Logical Point of View (conţine „Two Dogmas of
Empiricism”)
33. T. Kuhn: Structura Revoluţiilor Ştiinţifice
34. P. Feyerabend: Against Method
35. C. Peirce: Collected Papers (lucrările fundamentale despre pragmatism;
editori: Charles Hartshorne şi Paul Weiss).
36. C. Perelman: The New Rhetoric and the Humanities: Essays on Rhetoric and
its Applications
37. Epictet: Discourses
38. Marcus Aurelius: Gânduri către sine însuşi 39. Sfântul Augustin: Confesiuni
40. Sun Tzu: Arta războiului
41. N. Machiavelli: Principele
42. J. Piaget: Înţelepciunea şi Iluziile Filozofiei
43. C. Darwin: Expresia emoţiilor la om şi animale (dublată de Originea Speciilor)
44. B.F. Skinner: Walden Two (dublată de About Behaviorism)
45. A. Ellis şi R. Harper: Ghid pentru o Viaţă Raţională (dublată de Reason and
Emotion in Psychotherapy) 46. P. Churchland: Matter and Consciousness
47. D. Dennet: Conştiinţa explicată
48. R. Dawkins: Gena egoistă
49. G. Orwell: 1984 (dar şi Ferma Animaleor)
50. S.P. Huntington: Ciocnirea civilizaţiilor