Sunteți pe pagina 1din 3

DISCIPLINA : Educaţie civică

CLASA a III-a
Prof. inv. primar :

EVALUARE SUMATIVĂ
SEMESTRUL I

1. Completează propoziţiile folosind cuvintele potrivite :

a) Lucrurile reprezintă…………………fără viață.


b) Unele lucruri au fost create de natură, altele de…………………
c) Lucrurile pot fi personale și ……………………..

2. Numeşte trei lucruri personale şi trei lucruri comune :

a) lucruri personale b) lucruri comune


______________ _____________
______________ _____________
______________ _____________

3. Enumeră trei termeni care te ajută să identifici o persoană.


______________
_____________
______________

4. Completează căsuţele cu A sau F .

a)Fraţii gemeni au aceeaşi identitate.

b) Prin acţiunile sale, omul trebuie să protejeze vieţuitoarele.

c)Primulct de identitate al unei persone este cartea de identitate.

5. Scrie următoarele caracteristici în tabel, la locurile potrivite.

sunt vieţuitoare, comunică, se înmulţesc, produc oxigenul, gândesc, au sentimente, hrană pentru om,
sunt persoane.

Plante Animale Oameni


6. Enumeră trei trăsături fizice şi trei trăsături morale ale tale.

TRĂSĂTURI FIZICE TRĂSĂTURI MORALE

Dacă ai terminat, relaxează-te!

Fiecărei litere îi corespunde un semn. Descoperă şi scrie mesajul!

A C E G I J L N R U P T

 MULT SUCCES!
A fost uşor testul? Ce faţă alegi?Încercuieşte!
Mai simplu
Nu ştiu dacă să de atât nu se
Cum să fie mă bucur sau poate! FB-ul
uşor? A fost nu!... Dar eu e asigurat!
super greu! râd!?
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1. Completează corect 3enunțuri. Completează corect 2 enunțuri. Completează corect 1 enunț.
2. Numește 3 obiecte personale şi Numește 2 obiecte personale şi Numește un obiect personal
3 lucruri comune. 2 lucruri comune. şi un lucru comun.
3. Enumeră 3 termeni pentru Enumeră 2 termeni pentru Enumeră un termen pentru
identificarea unei persoane identificarea unei persoane identificarea unei persoane
4. Stabileşte valoarea de adevăr în Stabileşte valoarea de adevăr în Stabileşte valoarea de
3 enunţuri 2 enunţuri adevăr la un enunţ
5 Scrie corect 9 caracteristici Scrie corect 6 caracteristici Scrie corect 3 caracteristici
6. Enumeră 3 trăsături fizice şi 3 Enumeră 2 trăsături fizice şi 2 Enumeră o trăsătură fizică şi
trăsături morale trăsături morale o trăsătură morală

S-ar putea să vă placă și