Sunteți pe pagina 1din 47

Manual de utilizare Internet Banking

Meniul Ordine de plata in lei


Cuprins
Ordine de plata in lei ...................................................................... 3
Informatii generale ......................................................................................3
Autentificare ............................................................................................................................... 3
Selectarea clientului ................................................................................................................... 4
Descriere generala ecrane ...........................................................................6
Descriere optiuni .........................................................................................7
Beneficiar nou ............................................................................................................................. 8
Afiseaza beneficiari existenti ................................................................................................... 11
Creare ordin de plata ............................................................................................................... 13
Modificare ordin de plata ........................................................................................................ 16
Import ordine de plata ............................................................................................................. 17
Ordine globale........................................................................................................................... 19
Ordine de plata existente ....................................................................................................... 233
Aprobare/respingere tranzactii ............................................................................................. 255
Creare macheta plata ............................................................................................................. 266
Machete existente ..................................................................................................................... 27
Validare fisier plata globala .................................................................................................... 27
Rezultate validare fisiere plati globale ................................................................................... 29
Iesirea din aplicatie ...................................................................................32
Anexa 1: Descrierea starilor......................................................... 33
Descriere stari ...........................................................................................33
Tranzactii initiate din cont curent .......................................................................................... 33

Anexa 2: Descriere autentificare suplimentara ............................ 34

20160419_Manual_OP_v1 2
Ordine de plata in lei

Informatii generale

Aplicatia este impartita pe un numar de module functionale si anume:

- modulul ”Conturi” – include activitatile legate de solduri, extrase de cont, tranzactii pe


diverse tipuri de conturi
- modulul ”Operatiuni” – include operatiunile pe care le poate initia un utilizator in aplicatie,
grupate pe tipuri (ordine de plata in lei sau valuta, diverse transferuri etc)
- modulul “Credite” – include informatii despre creditele si cardurile credit detinute de client
- modulul “Mobile Banking” – include informatii despre serviciul Mobile Banking si
posibilitatea activarii serviciului de catre client persoane fizice
- modulul “Setari” – include o serie de setari pe care le poate efectua utilizatorul pentru
fiecare client

Modulul de ordine de plata in lei este dedicat utilizatorilor pentru:


- completarea de ordine de plata catre partenerii de afaceri sau catre bugetul de stat
- gestionarea acestor tipuri de plati (afisarea si vizualizarea ordinelor de plata in lei dupa
diverse criterii: dupa data, dupa stare, de aprobat/respins)
- gestionarea bazei de date proprii cu beneficiarii de plati
- completarea de machete de plata, pe baza carora se pot initia plati noi
- gestionarea acestor machete
- completarea de ordine de plata programate
- gestionarea ordinelor de plata programate

Pentru accesarea zonei de ordine de plata in lei, se urmeaza pasii:


- accesarea adresei de site
- autentificarea – introducerea unui nume de utilizator si a unei parole valide
- selectarea contextului de lucru pentru utilizatorul autentificat – selectarea clientului pentru
care doreste sa lucreze
- accesarea din meniu a tabului “operatiuni”
- accesarea din pagina de index sau din submeniu a optiunii corespunzatoare pentru ordine de
plata in lei
Pentru accesarea oricarei optiuni din cadrul aplicatiei este necesara parcurgerea obligatorie a
urmatorilor pasi, descrisi mai jos.

Autentificare

Dupa accesarea sistemului, pentru a putea efectua una din actiunile asociate, utilizatorul trebuie sa se
autentifice, adica sa introduca in ecranul corespunzator numele si parola cu care este inregistrat in
sistem si care i-au fost atribuite de catre administratorul bancii.
20160419_Manual_OP_v1 3
Fig. 1 – Autentificare

Trebuie introdus numele de utilizator si parola corecta (case sensitive – adica este important daca se
scrie cu majuscule). Daca sistemul a recunoscut numele de utilizator si parola este cea corecta,
utilizatorul are acces in aplicatie.

Selectarea clientului
Selectarea clientului este operatiunea de alegerea din lista a clientului pentru care utilizatorul curent
doreste sa lucreze – acelasi utilizator poate sa fie asociat la mai multi clienti (persoane fizice sau
persoane juridice) si fiecare client poate avea propriile configurari si setari de securitate.

20160419_Manual_OP_v1 4
Fig. 2 – Lista cu clienti

De asemenea, utilizatorul poate modifica inclusiv limba in care se vor afisa etichetele campurilor si
mesajele din aplicatie. Se vor afisa in campul de limba toate limbile pentru care banca a asigurat
traducerile.

In cazul in care setarile de securitate pentru clientul selectat sunt modificate de catre manager (de
exemplu: lungimea minima a parolei este mai mare decit parola existenta), utilizatorul este
redirectionat catre o pagina in care trebuie sa isi modifice parola existenta. Se deschide un ecran ca
cel de mai jos:

20160419_Manual_OP_v1 5
Fig. 3 – Modificare parola – schimbari setari de securitate

Descriere generala ecrane

Ecranele din cadrul aplicatiei au o structura comuna si anume:


- un header situata in partea dreapta sus, care contine:
o numele utilizatorului conectat
o clientul pentru care lucreaza utilizatorul conectat
- linia de tab-uri cu meniul principal cu optiunile:
o Pagina principala – in care se afiseaza grupat stirile bancii, solduri conturi,
tranzactii, dobanzi sau cursuri valutare; de asemenea contine o serie de link-uri rapide
o Conturi – in care sunt grupate activitati legate de conturile clientului (extras, sold,
etc)
o Operatiuni – in care sunt grupate actiunile legate tranzactiile pe care le poate initia
un utilizator (ordine de plata in lei sau valuta, diverse transferuri etc)
o “Credite” – in care sunt grupate actiuni legate de creditele si cardurile credit detinute
de client
o “Mobile Banking” –in care sunt prezentate informatii despre serviciul Mobile
Banking si posibilitatea activarii serviciului de catre clientii persoane fizice
o Setari – pentru personalizarea paginii principale si gestiunea parolei
o Logout – optiunea de iesire din aplicatie
- bara cu titlul paginii curente
- zona de vizualizare – contextual in functie de optiunea de meniu selectata si apoi de link-
urile/actiunile accesate
- bara de final (footer-ul paginii)

20160419_Manual_OP_v1 6
Descriere optiuni
Dupa accesarea optiunii de ordine de plata in lei, se va afisa pagina principala (index) a sectiunii
curente in care sunt cuprinse activitatile principale pe care utilizatorul le poate desfasura, ca in
imaginea de mai jos:

20160419_Manual_OP_v1 7
Fig. 4 – Pagina de index

Beneficiar nou
Pentru a putea crea un ordin de plata in lei, trebuie sa existe completat anterior datele despre
beneficiarul platii. Clientul isi intretine propria baza de date de beneficiari, astfel incat datele o data
introduse sa se poata reutiliza pentru crearea mai multor plati.
Pentru introducerea unui beneficiar nou, se va selecta din pagina de index sau din submeniu
optiunea corespunzatoare. Se va afisa utilizatorului un ecran ca in figura de mai jos:

20160419_Manual_OP_v1 8
Fig. 5 – Beneficiar nou

In ecranul de introducere utilizatorul are la dispozitie urmatoarele:


- nume – se va completa numele de beneficiar al platii; este un cimp obligatoriu
- alias – se completeaza un identificator al beneficiarului care sa permita selectia usoara din
lista in momentul in care se creeaza un ordin de plata
- cont beneficiar – se introduce codul IBAN al beneficiarului
- banca beneficiar – se selecteaza din lista banca la care este deschis contul beneficiarului;
lista de banci se genereaza in functie de tipul de beneficiar
- CNP/CUI – se introduce obligatoriu CNP-ul sau CUI in functie de tipul de beneficiar
- adresa – se completeaza adresa beneficiarului

In cazul in care nu se completeaza informatiile obligatorii sau sunt erori de completare, utilizatorul
va primi mesajul corespunzator. De exemplu:

20160419_Manual_OP_v1 9
- mesajul pentru cazul in care utilizatorul nu a completat cu date un anumit cimp –
“Completati numele beneficiarului.”
- mesajul pentru cazul in care utilizatorul a introdus caractere nepermise – “Campul Nume
contine caractere nepermise”
- in cazul in care nu este verificat codul IBAN, in functie de tipul de eroare se afiseaza un
mesaj corespunzator, de genul: “Lungimea codului IBAN trebuie sa fie de 24 caractere”

Fig. 6 – Beneficiar nou – afisare mesaj de eroare

Dupa completarea tuturor detaliilor, se va actiona butonul “Adauga” pentru inregistrarea datelor in
sistem. Se va afisa o pagina cu mesajul de inregistrare cu succes si utilizatorul va fi redirectionat in
pagina de vizualizare a beneficiarilor existenti

20160419_Manual_OP_v1 10
Afiseaza beneficiari existenti
Optiunea permite afisarea catre utilizator a listei de beneficiari pentru ordinele de plata in lei,
beneficiari introdusi anterior. Pentru afisarea de beneficiari utilizatorul poate actiona:
- link-ul corespunzator din pagina de index a modulului de ordine de plata in lei
- optiunea submeniului din meniul de la ordine de plata in lei
Se va afisa utilizatorului lista de beneficiari, ca in figura de mai jos:

Fig. 7 – Afisare beneficiari

In pagina care se afiseaza, utilizatorul are la dispozitie mai multe actiuni, dupa cum urmeaza:
- filtrare beneficiari – permite utilizatorului introducerea primelor caractere din numele
beneficiarului in vederea gasirii mai rapide a beneficiarului. Optiunea este foarte utila atunci
cand baza de date de beneficiari este mare; se introduc primele caractere din numele
beneficiarului de cautat si apoi se actioneaza butonul corespunzator. In zona de afisare se vor
afisa beneficiarii conform criteriului introdus. De asemenea se poate filtra afisarea dupa tipul
de beneficiar.
- sortare dupa nume – permite, folosind coloana nume, sortarea beneficiarilor dupa nume;
sortarea se poate face crescator sau descrescator
- sortare dupa cont - permite, folosind coloana cont, sortarea beneficiarilor dupa cont; sortarea
se poate face crescator sau descrescator
- stergere – se poate efectua stergerea beneficiarului/beneficiarilor selectati; selectia unui
beneficiar se face prin bifarea casutei din dreptul beneficiarului
- creare – permite crearea unui nou beneficiar de plata
- editare – permite editarea datelor unui beneficiar (oricarei date – nume, adresa, cont, banca,
etc); editarea unui beneficiar se poate face prin accesul la link-ul corespunzator de pe
coloana de nume sau prin selectarea beneficiarului dorit si actionarea butonului de editare.
20160419_Manual_OP_v1 11
- creare cont nou la beneficiar – pentru un anumit beneficiar se permite adaugarea unui nou
cont; dupa salvare apare in lista ca un beneficiar distinct
- creeaza plata catre beneficiar – permite, pe baza datelor din beneficiarul selectat, o noua
plata
- import – permite importul de beneficiari dintr-un fisier text cu o structura agreata de banca
Daca se selecteaza editarea unui beneficiar se afiseaza un ecran ca mai jos:

Fig. 8 – Editare beneficiar

De asemenea utilizatorul se poate intoarce in lista de beneficiari sau poate initia procedura de creare
a unui nou beneficiar.

In cazul in care utilizatorul doreste stergerea de beneficiari, va selecta inregistrarile dorite din pagina
curenta si va actiona butonul de stergere. Se va afisa caseta:

20160419_Manual_OP_v1 12
care ii va permite sa confirme actiunea de stergere sau anularea ei.
Pentru crearea unui numar mare de beneficiari utilizatorul poate accesa optiunea de import
beneficiari dintr-un fisier text cu o structura agreata de catre banca. Se va actiona optiunea de
import, se va lansa un ecran ca mai jos:

Fig. 9 – Benficiari – import din fisier


Se selecteaza din structura de fisiere locala (sau din retea) fisierul folosind controlul “Browse” si
apoi se va actiona butonul corespunzator de import beneficiari.
La finalul procesarii utilizatorul va avea afisa un mesaj de succes a procesarii fisierului sau lista cu
erori obtinute in procesare.
Structura unei inregistrari din fisierul de beneficiari este urmatoarea:
[ TAB Nume_Beneficiar TAB IBAN_Beneficiar TAB Cod_Banca Nume_Banca TAB
Tip_beneficar TAB CNP/CUI TAB Adresa_Beneficiar TAB ]
unde:
Nume_Banca are structura: Nume//Sucursala//Oras; structura s-a mentinut in vederea pastrarii
compatibilitatii; Sucursala si orasul nu mai sunt necesare insa separatorii sunt obligatorii.
Tip_Beneficiar: obligatoriu PF sau PJ
Cod_Banca: codul bancii poate fi regasit in submeniul „fisier banci” din pagina principala
Exemplu:
[ MARIN IONESCU RO92RZBR0000000008885104 302 RAIFFEISEN BANK
SA//// PF 1750109440059 Str Masina de Paine 26 ]
Creare ordin de plata
Operatiunea curenta permite utilizatorului cu drepturi sa initieze un document de tip ordin de plata,
care, dupa procesul de aprobare al clientului, se va procesa in sistemul bancar.
20160419_Manual_OP_v1 13
Pentru initierea actiunii se va utiliza optiunea din pagina de index a modulului de ordine de plata sau
optiunea submeniului din meniul modulului de ordine de plata. Crearea unui nou ordin de plata este
tot un proces care se desfasoara in cativa pasi.
In functie de drepturile si restrictiile definite pentru utilizatorul curent, este posibil sa fie necesara
autentificarea suplimentara cu token sau alte modalitati puse la dispozitie de banca. In cazul in care
autentificarea s-a facut cu succes, se va trece la initierea unui nou ordin de plata. Pentru detalii
legate de autentificarea suplimantara, consultati Anexa 2.
La initierea unui ordin de plata se va afisa utilizatorului un ecran ca in figura de mai jos:

Fig. 10 – Ordin de plata nou

Pentru a crea un ordin de plata este necesara introducerea urmatoarelor informatii :

- contul din care se face plata, prin selectie din lista afisata;
- beneficiarul platii
Se poate selecta beneficiarul platii din lista prin navigarea prin lista paginata sau prin
cautarea dupa nume. In cazul in care beneficiarul platii nu se gaseste in lista, se poate crea un
nou beneficiar prin actionarea butonului corespunzator “Beneficiar nou”
- suma – se introduce suma dorita sa se plateasca
- numar ordin – se introduce numarul ordinului de plata
- descrierea platii – se introduc explicatiile tranzcatiei
- urgent –daca plata este urgenta se va bifa casuta corespunzatoare
20160419_Manual_OP_v1 14
Deasemenea in pagina de creare a unei plati noi este disponibil o sectiune de previzualizare a
detaliilor platii care se completeaza instantaneu:

Fig. 11– Previzualizarea detaliilor platii

In functie de tipul de utilizator, se pot doar salva datele introduse – pentru tipul de utilizator operator
sau se pot si aproba simultan cu inregistrarea lor in sistem – pentru aprobatori sau superaprobatori.
Datele introduse sunt verificate si validate, astfel incat nu se permit inregistrarea in baza de date de
informatii inconsistente. Utilizatorul va primi mesaje de eroare clare si explicite cum ar fi:
- “Valoarea tranzactiei incorecta.” – in cazul in care nu s-a compeletat suma sau este o
valoare eronata
- “Introduceti numarul ordinului de plata.” – daca nu s-a completat numarul ordinului de
plata
- “Campul Descrierea Platii contine caractere nepermise (|, `, })” – in cazul in care campul
descriere a platii contine caractere pe are banca le considera nepermise.
Dupa inregistrarea cu succes a tranzactiei,utilizatorul este redirectionat in pagina de vizualizare a
platilor, deasemenea utilizatorului i se afiseaza un ecran cu sumarul operatiunii, ca mai jos:

20160419_Manual_OP_v1 15
Fig. 12– Ordin de plata nou – sumarul operatiunii

Dupa inregistrare, utilizatorul poate avea acces la toate informatiile ordinului de plata, precum si la
actiuni inrudite, cum ar fi crearea unui nou ordin de plata sau afisarea ordinelor de plata existente.
Crearea unui ordin de plata se mai poate face si in alte moduri, dupa cum urmeaza:
- direct din fisa de beneficiar
- prin selectarea unei machete
- prin import dintr-un fisier cu o structura agreata de banca
In cazul in care s-au definit modalitati suplimantare de autentificare in cazul utilizatorului curent, se
va executa mai intai procedura de autentificare suplimentara si apoi procedura de initiere a ordinului
de plata.
Modificare ordin de plata
Pentru modificarea unui ordin de plata, utilizatorul va putea accesa direct din sumar aceasta optiune
prin intermediul butonului “Modifica” , care va redirectiona utilizatorul in pagina de modificare a
platii. Modificarea unui ordin de plata consta in modificarea unor parametri sau pur si simplu
aprobarea sau respingerea lui.
Pentru regasirea unui ordin de plata se pot utiliza modalitatile de filtrare existente dupa data, dupa
stare, dupa tip sau pentru aprobare/respingere; de asemenea se pot selecta si conditii suplimentare
pentru cazurile dupa stare sau dupa tip.
Dupa gasirea platii care se doreste modificata, se va actiona linkul corespunzator din coloana pe care
se gaseste numarul ordinului; daca in completare se gaseste textul “vizualizare”, ordinul respectiv
nu se mai poate modifica.
In cazul in care s-au definit modalitati suplimantare de autentificare in cazul utilizatorului curent, se
va executa mai intai procedura de autentificare suplimentara si apoi procedura de modificare a
ordinului de plata.
Dupa deschiderea ordinului de plata se va afisa un ecran ca mai jos:

20160419_Manual_OP_v1 16
Fig. 13 – Ordin de plata modificare

In functie de dorintele utilizatorului curent, se poate modifica orice detaliu al platii iar pentru a salva
modificarile se va selecta butonul “Salveaza”. Pentru un utilizator de tip aprobator sau
superaprobator se mai poate aproba sau respinge plata curenta.
In cazul in care plata este in stare partial aprobat, singurele optiuni active vor fi ce de aprobare sau
respingere.
In cazul in care utilizatorul curent a solicitat aprobare sau respingere si daca s-au definit modalitati
suplimentare de autentificare in cazul utilizatorului curent, se va executa mai intai procedura de
autentificare suplimentara si apoi procedura de aprobare sau respingere a ordinului de plata.
Import ordine de plata
Prin importul de ordine de plata dintr-un fisier se permite adaugarea in sistem a unui numar mare de
plati initiate. In plus se presupune ca fisierul este generat automat dintr-un sistem contabil, in acest
fel reducandu-se mult activitatea de introducere a platilor.
Structura de fisier trebuie sa fie una agreata de catre banca si anume:
- fiecare plata este reprezentata de o linie in fisier
- structura unei inregistrari trebuie sa fie urmatoarea:
[ TAB Nr_OP TAB Cont_Sursa TAB Nume_Beneficiar TAB IBAN_Beneficiar TAB
BANCA_Beneficiar TAB Suma TAB Explicatie_plata TAB Tip_Beneficiar TAB CUI/CNP TAB
Adresa_Beneficiar TAB Numar_Ev_Fiscala TAB ]
unde:

20160419_Manual_OP_v1 17
Banca – este format din codul bancii urmat (separat de spatiu) de numele bancii in formatul: Nume
banca////; este necesara completarea in vederea mentinerii compatibilitatii.
Tip_Beneficiar –obligatoriu PF sau PJ, altceva nu este permis.

Nr_OP – CHAR(16)
Cont_Sursa – Structura IBAN / CHAR(24)
Nume_Beneficiar – CHAR(50)
IBAN_Beneficiar – Structura IBAN / CHAR(24)
BANCA_Beneficiar – Structura detaliata in FISER_BANCI
Suma – CHAR(20), delimitator decimal in functie de limba:
RO=”,” / EN=”.”
Explicatie_plata – max CHAR(2000), se truncheaza la CHAR(180)
pentru a fi compatibili la compensare
Tip_Beneficiar – CHAR(2)
Adresa_Beneficiar – CHAR(70)
Numar_Ev_Fiscala – CHAR(23)

Exemplu:
[ 100 RO01BPOS10002897789RON01 Georgescu Mihai RO78BPOS8750000111570001 308
BANCPOST S.A.//// 2500 SALARIU LUNA Septembrie 2008 PF 1780109821059 Bucuresti Piata
Victoriei . ]

Orice procesare a unei inregistrari este definita de validari cum ar fi:


- codul iban sursa si beneficiar sa fie valide, conform algoritmului
- tipul de persoana sa fie doar PF/PJ
- in functie de tipul de persoana ales, se valideaza de consistenta CNP sau CUI
- daca este un ordin de plata de trezorerie, atunci se face validarea de consistenta a numarului
de evidenta fiscala. In cazul in care ordinul de plata este de compensare, campul numar de
evidenta fiscala se completeaza cu caracterul “.” (punct) .
- daca un beneficiar nu se gaseste in baza de date a clientului, automat se face si inregistrarea
de beneficiar
Optional, in fisierul de import ordine de plata se poate insera o ultima linie cu rol de control si
care va contine valoarea totala a ordinelor de plata si numarul total de plati din fisier.
Linia de control va contine urmatoarele campuri despartite prin TAB:

-nr (eticheta fixa)

- numarul ordinelor de plata- valoare numerica (trebuie sa reprezinte numarul total de ordine din
fisierul de import)

-total (eticheta fixa)

-valoarea totala a ordinelor de plata – valoare numerica (trebuie sa reprezinte suma tuturor
20160419_Manual_OP_v1 18
ordinelor din fisierul de import).

Exemplu fisier cu linie de control:


[ 100 RO01BPOS597002897789RON01 GEORGESCU MIHAI
RO78BPOS8750000111570001 308 BANCPOST S.A.//// 2500 salariu luna
Septembrie 2006 PF 1780109821059 Bucuresti Piata Victoriei . ]
[ 101 RO02BPOS597002897789RON01 ACTIV SRL RO78BPOS4440000111230002
308 BANCPOST S.A.//// 3500 FF2333 PJ 666666 Bacau . ]
nr 2 total 6000

Linia de control nu este obligatorie, importul se poate realiza si fara completarea acesteia.
In situatia in care linia de control a fost inserata, aplicatia valideaza corectitudinea informatiilor
completate in linia de control. In cazul in care informatiile din linia de control sunt eronate,
fisierul nu va putea fi importat.

In cazul in care pentru utilizatorul curent s-au definit modalitati suplimentare de autentificare, se va
executa mai intai procedura de autentificare suplimentara si apoi procedura de import a ordinelor de
plata din fisier.
Pentru realizarea unui import, se acceseaza din pagina de index sau din meniu optiunea de afisare si
apoi se actioneaza butonul de import. Se afiseaza un ecran ca mai jos, iar pentru import se
actioneaza butonul corespunzator.

Fig. 14 – Ordine de plata – import din fisier


Ordine globale
Ordinele de plata globale reprezinta o forma compacta de a permite angajatorilor de a efectua
alimentarea cardurilor de salarii pentru angajati.
Generarea unui ordin de plata global are la baza un fisier cu o structura agreata de catre banca, in
format .txt, .xls, sau .xslx.

Fisiere format .txt

20160419_Manual_OP_v1 19
- fiecare linie contine detaliile despre o alimentare de card, dupa cum urmeaza

Nume Numele utilizatorului asa cum apare pe card Max X(25)


Identificator CNP / CUI (fara RO, doar partea numerica) Max X(16)
Cont card IBAN Cont Card X(24)
Suma Suma de transferat Decimal
(separator decimal
obligatoriu , <virgula>
indiferent de limba pe
care se face
tranzactia)

Campurile vor fi separate printr-un singur spatiu.


Valorile campurilor Nume, Identificator si Cont card vor fi intre ghilimele. (“”).
Ultima linie din fisier va avea rol de control si va avea structura de mai sus dar cu valorile:
Nume : "Nr. inregistrari "
Identificator: "nnn" unde nnn=numarul inregistrarilor din fisier
Cont : "TOTAL"
Suma : totalul general al sumelor din inregistrarile scrise in fisier
si care trebuie sa coincida cu suma de pe ordinul de plata
global
Exemplu:
"POPESCU ION " "1601001400000" "RO01BPOS0000045000000123" 1000
"VASILE GHEORGHE" "1650302400000" "RO02BPOS0000045000000567" 2000
"Nr.inregistrari " "2 " "TOTAL " 3000

Fisiere format .xls sau .xlsx

Prima linie din fisier (HEADER – optional) – includerea liniei in fisier permite procesarea la o data
viitoare:

HEADER 06361861 RO10BPOS06361861RON01 Monday, December 29, 2014

Prima celula: HEADER (format celula: General)


A doua celula: CIF client platitor (format celula: TEXT) – 8 caractere
A treia celula: Cont IBAN platitor (format celula: General) – 24 caractere
A patra celula: Data dorita pentru plata fisierului (format celula: Data / Date)

Liniile de plata salarii contin detaliile despre alimentarea alimentarea cardurilor de salarii:

ION ION 7777777777777 RO63BPOS820XXXXXXXXRON02 1500


IOANA IOANA 5555555555555 RO37BPOS820XXXXXXXXRON02 10000.01

Prima celula: Numele utilizatorului asa cum apare pe card (format celula: General) – Max 25
caractere
A doua celula: CNP beneficiar (format celula: Numar / Number fara zecimale, fara separator de
mii) – 13 caractere
20160419_Manual_OP_v1 20
A treia celula: IBAN cont card (format celula: General) – 24 caractere
A patra celula: Suma de transferat (format celula: Numar / Number cu maxim 2 zecimale)

Ultima linie din fisier va avea rol de control si va avea structura de mai jos

Nr inregistrari 2 TOTAL 3

Prima celula: Textul Nr inregistrari (format celula – General)


A doua celula: Numarul inregistrarilor din fisier (formast celula: Numar / Number fara zecimale,
fara separator de mii)
A treia celula: Textul TOTAL (format celula: General)
A patra celula: totalul general al sumelor din inregistrarile scrise in fisier si care trebuie sa coincida
cu suma de pe ordinul de plata global (format celula: Numar / Number – folosind formula SUMA
din Excel)

Model fisier cu HEADER (se proceseaza la data inscrisa in linia 1, celula 4):

HEADER 06361861 RO10BPOS06361861RON01 Monday, December 29, 2014


ION ION 7777777777777 RO63BPOS820XXXXXXXXRON02 1
IOANA IOANA 5555555555555 RO39BPOS820XXXXXXXXRON0J 2
Nr inregistrari 2 TOTAL 3

Model fisier fara HEADER (se proceseaza in ziua bancara curenta):

ION ION 7777777777777 RO63BPOS820XXXXXXXXRON02 1500


IOANA IOANA 5555555555555 RO37BPOS820XXXXXXXXRON02 10000.01
Nr inregistrari 2 TOTAL 11500.01

Fisierul care se proceseaza se valideaza de consistenta, astfel incat orice date inconsistente produc
rejectarea intregului fisier.
Un ordin de plata global, se inscrie in fluxurile curente de aprobare ca si orice alt tip de ordin de
plata precum si daca sunt definite modalitati suplimentare de autentificare pentru utilizatorul care
creeaza plata.
Spre deosebire de celelalte tipuri de ordine de plata, Ordinele globale (fisierele de salarii) pot fi
incarcate indiferent daca in contul platitor exista sau nu fonduri suficiente. Daca la momentul
aprobarii de catre client a Ordinului global nu exista fonduri suficiente pentru plata, aplicatia nu va
procesa Ordinul global, acesta urmand a fi procesat in momentul in care in contul platitor exista
fonduri suficiente. Daca la finalul zilei (ora 17:00) in care se doreste plata Ordinului global nu exista
fonduri suficiente, Ordinul global va fi respins de banca.
Pentru initierea unui ordin global de acceseaza din pagina de index a modulului sau din zona de
afisare ordine de plata optiunea de creare plata globala. Procesul se desfasora pe parcursul unui
wizard cu 2 pasi.
La primul pas se va afisa o pagina ca mai jos, in care se selecteaza contul din care se va efectua
plata:

20160419_Manual_OP_v1 21
Fig. 15 – Ordin de plata global – pas 1

Dupa selectarea contului din care se va debita suma globala, se va trece la pasul urmator in care se
introduc o serie de detalii.

Fig. 16 – Ordin de plata global – pas 2

Detalii de completat la pasul 2:


- se afiseaza soldul contului din care se face plata, sold care poate sa fie on-line, citit direct din
sistemul bancar sau off-line, ultimul sold disponibil din sistemul bancar.
- se introduce numarul ordinului de plata – pentru uzul clientului
- suma ordinului de plata – este suma globala a ordinului de plata; trebuie sa coincida cu suma
finala din fisier precum si cu suma sumelor din fiecare inregistrare; orice neconcordanta
produce refuzarea initierii platii
- numarul de tranzactii – este numarul de tranzactii continute in fisier; trebuie sa coincida cu
numarul completat in fisier si de asemenea cu numarul efectiv al inregistrarilor din fisier;
orice neconcordanta produce refuzarea initierii platii
- se face incarcarea fisierului folosind controlul din pagina

In functie de tipul de utilizator (operator sau aprobator/superaprobator) se poate doar salva sau si
aproba plata. Daca toate validarile sunt trecute cu succes se va afisa un ecran cu sumarul operatiei.

20160419_Manual_OP_v1 22
Fig. 17 – Ordin de plata global – sumarul operatiei

Dupa ce ordinul de plata global a fost procesat de catre banca puteti accesa detaliile platii, din
pagina de ordine de plata existente. Aici puteti vizualiza si un fisier de raspuns care contine
rezultatele operatiunii.

Ordine de plata existente


Optiunea permite afisarea catre utilizator a listei ordinelor de plata inregistrate in sistem anterior
(compensare, trezorerie sau globale). Pentru afisarea platilor existente utilizatorul poate actiona:
- link-ul corespunzator din pagina de index a modulului de ordine de plata
- optiunea submeniului din meniul de la ordine de plata
Se va afisa utilizatorului lista de plati, ca in figura de mai jos:

20160419_Manual_OP_v1 23
Fig. 18 – Afisare ordine de plata

Elementele afisate sunt urmatoarele:


- posibilitatea de filtrare dupa diverse criterii:
o dupa stare – permite utilizatorului sa vizualizeze toate ordinele de plata aflate intr-o
anumita stare
o dupa data – afiseaza tranzactiile dupa data
o aprobare/respingere – permite utilizatorului de a vizualiza numai acele tranzactii care
s-ar mai putea aproba, respinge sau revoca
 se pot aproba tranzactiile in starea initiat sau partial aprobat
 se pot respinge tranzactiile in starea initiat sau partial aprobat
 se pot revoca tranzactiile care au fost aprobate de catre client, dar care inca nu
au fost preluate spre operare in sistemul bancar
- tabelul in care se afiseaza tranzactiile:
o coloana de selectie – permite selectarea unei tranzactii in vederea aprobarii,
respingerii, revocarii sau stergerii tranzactiilor respinse de client
o data tranzactiei – este data aprobarii tranzactiei de catre client sau data ultimei salvari
in baza de date (daca s-au facut modificari ale datelor tranzactiei, daca a fost aprobat
de unul din aprobatori, dar fara sa se treaca in starea finala, aprobat de client)
20160419_Manual_OP_v1 24
o numar ordin – numarul de ordin de plata dat de client; accesand coloana numar ordin,
se pot vizualiza detaliile ordinului de plata
o nume beneficiar – se afiseaza numele beneficiarului platii curente
o suma – se afiseaza suma tranzactiei
o starea – se afiseaza starea in care se gaseste tranzactia curenta (pentru detalii vezi
anexa 1)
o istoric – se afiseaza un istoric legat de actiunile desfasurate de utilizatori pe tranzactia
respectiva (initiere, modificare date, aprobare, respingere, revocare) si data si ora
cand au avut loc
De asemenea, o serie de alte detalii despre ordinul de plata se afiseaza si sunt vizualizate in tool-tip-
ul aferent fiecarei plati.
In functie de modalitatea de vizualizare selectata, utilizatorul are acces la actiuni, cum ar fi:
- dupa data sau dupa tip
o creare plata noua, creare plata globala, import
- dupa stare – aprobat de client
o apare in plus actiunea de respingere; respingerea se poate efectua inainte de a se
exporta catre sistemul bancar
- dupa stare – respins de client
o apare in plus actiunea de stergere; stergerea se efectueaza pentru a nu se mai afisa in
listele utilizatorilor asociati clientului
Aprobare/respingere tranzactii
Pentru a aproba/respinge o tranzactie, utilizatorul o poate face in mai multe moduri si numai daca
are acest drept, adica este definit ca fiind aprobator sau superaprobator pentru clientul pentru care
lucreaza si pe modulul de ordine de plata.
De asemenea, este posibil ca pentru operatiunea de aprobare de ordine de plata sa fie definita
necesitatea unei autentificari suplimentare cu una din modalitatile puse la dispozitie de catre banca.
Mai multe detalii, consultati anexa 2.

Aprobarea unei singure tranzactii


Operatia de aprobare a unei singure tranzactii se poate face astfel:
- in momentul in care se creeaza ordinul de plata de catre un aprobator in ultimul pas exista
optiunea de aprobare
- pentru un ordin de plata creat de catre un alt utilizator anterior:
o se gaseste tranzactia, se deschide pentru vizualizare prin actionarea link-ului din
coloana numar OP si exista optiunile de aprobare/respingere disponibile
o se selecteaza modalitatea de filtrare aprobare/respingere se selecteaza tranzactia
dorita (se bifeaza casuta corespunzatoare) si se actioneaza actiunea dorita, aprobare
sau respingere

Aprobare multipla

Aplicatia permite selectarea mai multor plati si aprobarea simultana a elementelor selectate sau
efectuarea unei aprobari generale, pentru toate tranzactiile care se preteaza a fi aprobate (initiate
respectiv partial aprobate).
20160419_Manual_OP_v1 25
- se selecteaza modalitatea de filtrare aprobare/respingere
- se selecteaza tranzactiile dorite (se bifeaza casuta corespunzatoare pentru fiecare dintre
tranzactiile dorite); daca se doresc selectate toate tranzactiile din pagina curenta se
actioneaza casuta din coltul stanga al tabelului
- se actioneaza actiunea dorita, aprobare sau respingere
- daca se doresc aprobate toate tranzactiile, se actioneaza optiunea de aprobare toate.
In cazul aprobarii multiple, se vor procesa favorabil doar acele tranzactii pentru care:
- sunt in starea initiat
- nu au fost aprobate de catre utilizatorul curent – pentru cele partial aprobate
- nu au fost aprobate de catre un alt utilizator cu acelasi nivel de semnatura – aplicabil la
clientii care au mai multe semanaturi si sunt definite inclusiv niveluri pentru aceste
semnaturi
In cazul in care se face respingerea unor tranzactii care sunt deja aprobate de client, starea urmatoare
in care vor trece este revocat de client; in acest fel se face o diferentiere clara intre tranzactiile care
au fost respinse si care se pot sterge si tranzactiile care initial au fost aprobate de client, iar apoi
respinse.

Stergere tranzactii

Aplicatia permite si stergerea tranzactiilor pe care le are clientul, astfel incat sa nu mai apara in
listele cu tranzactii – operatia este permisa pentru orice tip de utilizator, inclusiv operator. Se vor
putea sterge numai acele tranzactii care sunt deja marcate ca si respinse de catre client. Pentru
stergere se efectueaza pasii:
- se selecteaza tipul de filtrare dupa stare
- se selecteaza starea respins de client
- se vor selecta din pagina curenta (daca exista) acele tranzactii care se doresc sterse sau prin
bifarea casutei din stinga tabelului toate din pagina curenta
- se actioneaza butonul de stergere
Daca procedura de stergere se incheie cu succes, tranzactia dispare si nu se mai afiseaza
utilizatorului.
Creare macheta plata
Crearea unei machete de plata este un proces asemenator cu crearea unui ordin de plata. Pe baza
machetelor de plata, utilizatorii au posibilitatea de a crea rapid ordine de plata pe care sa le introduca
in fluxul de aprobari.

20160419_Manual_OP_v1 26
Machete existente
Afisarea de machete se face asemenator cu afisarea de ordine de plata si se pot filtra dupa
urmatoarele criterii:
- toate
- compensare
- trezorerie

Validare fisier plata globala


Aceasta optiune permite validarea unui fisier de plata globala, anterior creerii platii. Operatiunea de
validare fisier plata globala este optionala.
Initierea unei validari de fisier pentru ordin global de efectueaza din pagina de index a modulului.
Procesul se desfasoara pe parcursul unui wizard cu 2 pasi, similari unei plati globale.
In primul pas se va alege contul din care se va debita suma globala.

20160419_Manual_OP_v1 27
Fig. 19– Validare fisier pentru plata globala – pas 1

La primul pas se introduc:


- numarul ordinului de plata – pentru uzul clientului
- suma ordinului de plata – este suma globala a ordinului de plata; trebuie sa coincida cu suma
finala din fisier precum si cu suma sumelor din fiecare inregistrare; orice neconcordanta
produce refuzarea initierii platii
- numarul de tranzactii – este numarul de tranzactii continute in fisier; trebuie sa coincida cu
numarul completat in fisier si de asemenea cu numarul efectiv al inregistrarilor din fisier;
orice neconcordanta produce refuzarea initierii platii
- se face incarcarea fisierului folosind controlul din pagina

Fig. 20– Validare fisier pentru plata globala – pas 2

Fisierul va fi trimis spre validare. In acest moment operatiunea de validare fisier pentru plata globala
va fi in starea “Trimis spre validare”, ceea ce se poate vedea si in ecranul care contine sumarul
operatiei.

20160419_Manual_OP_v1 28
Fig. 21– Validare fisier pentru plata globala – sumarul operatiei

Rezultate validare fisiere plati globale

Aceasta optiune permite vizualizarea rezultatelor validarii unui fisier de plata globala. Pentru
vizualizarea validarilor existente puteti accesa link-ul corespunzator din pagina de index a modulului
de ordine de plata. Astfel puteti vizualiza validarile solicitate, starile in care se afla si eventual
fisierul de raspuns daca este cazul.

Fisierul trimis catre validare se poate afla in doua stari si anume:


o “trimis spre validare“
o “verificat de banca”

Modificarea starii fisierului din “trimis spre validare” in “verificat de banca” permite clientului sa
vizualizeze mesajul de raspuns referitor la datele trimise catre validare si permite descarcarea
fisierului de raspuns.
Mesajul de raspuns primit poate fi de trei feluri si anume:
- “Fisier cu erori”
- “Fisier cu avertizari”
- “Fisier corect”
In functie de mesajul de raspuns primit, clientul are posibilitatea sa descarce fisierul de raspuns
unde poate vizualiza fiecare linie din fisier, pe care dintre acestea exista o eroare sau o
avertizare si care este aceea.
Fisierul de raspuns cuprinde toate inregistrarile din fisierul trimis catre validare si in dreptul
fiecareia dintre aceste inregistrari clientul primeste un mesaj. Mesajele primite pot fi:
- “Linie corecta”
- “CNP-ul nu este corelat cu identificatorul posesorului contului” - avertizare
- “Cod IBAN inexistent sau cont inchis” - eroare
20160419_Manual_OP_v1 29
Un fisier cu mesajul de raspuns “Fisier corect” va contine pe fiecare linie mesajul “Linie
corecta”;
Un fisier cu mesajul de raspuns “Fisier cu avertizari” va contine in fisierul de raspuns cel putin o
linie cu mesajul “CNP-ul nu este corelat cu identificatorul posesorului contului”. Acest mesaj
reprezinta o avertizare si semnaleaza faptul ca CNP-ul aferent contului IBAN al beneficiarului
este diferit de CNP-ul completat de client in fisier. Avertizarea are un rol informativ pentru a
semnala discrepanta intre CNP-ul completat de client si informatia stocata in baza de date a
bancii.
Un fisier cu mesajul de raspuns “Fisier cu erori” va contine in fisierul de raspuns cel putin o linie
cu mesajul “Cod IBAN inexistent sau cont inchis” si semnaleaza faptul ca plata catre acel
beneficiar nu va putea fi efectuata cu succes deoarece contul beneficiarului a fost inchis sau este
inexistent.
In cazul unui mesaj de raspuns “Communication error”, comunicatia cu banca nu a putut fi
stabilita, iar fisierul nu poate fi validat. In acest caz fisierul va trebui reincarcat in meniul
“valideaza fisier plata globala” mai tarziu dupa ce operatiunile de mentenanta ale aplicatiei
Fastbanking au fost finalizate.
Un fisier cu erori sau cu avertizari poate fi totusi importat in aplicatia Fastbanking si trimis catre
procesare (folosind optiunea “Creeaza plata globala”), urmand ca ordinul de plata globala sa fie
procesat partial in situatia in care in fisier exista cel putin o eroare, sau total in situatia in care in
fisier exista cel putin o avertizare.

Atentie! Aprobarea ordinului de plata globala si transmiterea acestuia catre banca se face
doar prin optiunea “Creeaza plata globala”. Optiunea “Valideaza fisier plata globala” este
destinata doar unei verificari prealabile din punct de vedere al corectitudinii informatiilor
din fisier si nu reprezinta o forma de a transmite plati globale catre banca. De asemenea,
validarea fisierului atasat ordinului de plata globala este o operatiune optionala.
Starea “verificat de banca” din cadrul sectiunii “Rezultatele validarii” nu reprezinta un
mesaj de procesare a unei plati globale ci semnifica doar faptul ca banca a verificat
corectitudinea fisierului trimis spre validare.

20160419_Manual_OP_v1 30
Fig. 22– Rezultate validare fisier pentru plata globala

Daca se doreste se pot vedea toate detaliile unei validari prin actionarea link-ului “Vizualizeaza”.

Fig. 23– Rezultate validare fisier pentru plata globala

20160419_Manual_OP_v1 31
Iesirea din aplicatie
Pentru a incheia sesiunea curenta de utilizare a aplicatiei, este recomandat sa se actioneze optiunea
“Logout”, ultimul tab din meniul principal.

20160419_Manual_OP_v1 32
Anexa 1: Descrierea starilor

Descriere stari

In aplicatia de Internet Banking tranzactiile initiate in sistem sunt de doua feluri:


- tranzactii initiate dintr-un cont curent – ordine de plata in lei (OP), ordine de plata in valuta
(DPV) etc
Tranzactii initiate din cont curent
Pentru orice tranzactie care se initiaza in aplicatie din contul curent fluxul starilor este urmatorul:
- initiat – orice tranzactie initiata de utilizator si care nu a primit nici o aprobare din partea
unui alt utilizator cu drepturi de aprobare
- partial aprobat – este o stare intermediara pentru tranzactiile clientilor care au doua
semnaturi (cu sau fara niveluri de aprobare) pentru ca tranzactia sa fie considerata finalizata
din punct de vedere al clientului; starea este primita atunci cind tranzactia a primit semnatura
unuia dintre cei doi aprobatori ai clientului.
- aprobat de client – este starea tranzactiei prin care clientul instiinteaza banca de faptul ca
acea tranzactie poate sa intre in procesul de validare in sistemul bancar si sa fie operata sau
respinsa; in aceasta stare trece orice tranzactie care:
o a fost semnata de un aprobator – pentru clientii la care exista o singura semnatura
o a fost semnata de doi aprobatori – pentru clientii care au definite doua semnaturi
pentru aprobarea unei tranzactii
o a fost semnata de superaprobator – pentru clientii care au definite doua semnaturi
pentru aprobarea unei tranzactii si a fost semnata de acel utilizator cu drepturi
suplimentare, prin care se considera tranzactia aprobata si cu o singura semnatura
- respins de client – este starea unei tranzactii prin care clientul informeaza banca sa nu mai
proceseze tranzactia curenta; este posibil sa se respinga o tranzactie de catre un utilizator cu
drepturi de aprobator sau superaprobator, astfel:
o o tranzactie initiata si care nu se doreste modificata
o o tranzactie partial aprobata si pentru care se doreste sa fie scoasa din fluxul de
aprobare al clientului
- revocat de client – este starea in care un client poate trece o tranzactie initiata si aprobata,
dar care nu a fost exportata spre procesare catre sistemul bancar.
- preluat de banca – este starea unei tranzactii care a fost preluata spre procesare in sistemul
bancar; orice tranzactie care a fost aprobata de client, se va exporta catre sistemul bancar in
vederea operarii
- aprobat de banca – este starea unei tranzactii exportate catre sistemul bancar si care a fost
operata cu succes in sistemul bancar.
- respins de banca – este starea prin care banca instiinteaza clientii ca o tranzactie initiata in
aplicatie a fost respinsa la procesarea in sistemul bancar; la fiecare astfel de tranzactie, exista
si mesajul detaliat legat de cauza refuzului.

20160419_Manual_OP_v1 33
Anexa 2: Descriere autentificare suplimentara

Descriere generala

Pentru toate operatiunile care afecteaza conturile (de exemplu: initierea unui ordin de plata in lei sau
valuta, aprobarea unui ordin de plata in lei sau valuta etc) aplicatia solicita, pe langa autentificarea
initiala cu nume de utilizator si o parola asociata, si o modalitate suplimentara de autentificare,
respectiv autentificarea cu una dintre metodele de autentificare disponibile pentru client.

Acest tip de autentificare presupune ca utilizatorul sa aiba acces la 1 (una) sau mai multe metode de
autentificare pentru care a optat in prealabil (Token Challenge/Token VIP/SMS/VIP Mobile).
Metodele de autentificare/dispozitivele sunt furnizate de banca pe baza cererilor clientilor.
Elementele unei metode de autentificare nu se pot asocia mai multor utilizatori. Fiecare utilizator
dispune de propria metoda de autentificare.

`
METODE DE AUTENTIFICARE in aplicatia de internet banking - Fastbanking

In vederea autentificarii in aplicatia de internet banking - Fastbanking, utilizatorul poate opta pentru
1 (una) sau mai multe metode de autentificare, in acord cu preferintele sale:
 Token Challenge si/sau
 Token VIP* si/sau
 SMS si/sau
 VIP* Mobile

*VIP=VeriSign Identity Protection

In functie de metoda de autentificare aleasa la incheierea contractului Fastbanking, va punem la


dispozitie instructiuni de utilizare pentru autentificare, astfel:

Metoda de autentificare cu token, avand ca dispozitiv de autentificare token-ul de tip


digipass - Token Challenge

Ce este Token Challenge

Dispozitivul digipass Token Challenge este un dispozitiv hardware cu un grad inalt de securitate,
utilizat la autentificarea in aplicatia Fastbanking.
Siguranta tranzactiilor este garantata atat de codul PIN al dispozitivului cat si de parola dinamica
generata in mod aleator la fiecare utilizare.
Dispozitivul de autentificare Token Challenge este furnizat de catre banca tuturor clientilor care
beneficiaza de serviciul Fastbanking si opteaza pentru aceasta metoda de autentificare.
20160419_Manual_OP_v1 34
Fig. 24 – Dispozitiv Token Challenge

Ce implica folosirea Token Challenge ca dispozitiv de autentificare:

 Utilizarea de user si parola pentru accesul (log-in) initial in aplicatia Fastbanking


 Un cod PIN, ce este setat la o valoare personalizata chiar de catre utilizator, setare efectuata
in urma deblocarii initiale a dispozitivului. Deblocarea initiala a dispozitivului Token
Challenge se efectueaza apeland serviciul dedicat Helpdesk Fastbanking® la numarul de
telefon: +40 21 / 308.54.60 de luni pana vineri intre orele 8:00 – 20:00.
 Un calculator (PC / laptop) sau dipozitiv mobil (telefon / tableta)
 Conexiune la Internet
 Un browser care sa permita accesarea HTTPs cu o cheie de criptare de minim 128 bits

Mod de utilizare:

In urma inrolarii, metodele de autentificare pentru care utilizatorul a optat se vor regasi in aplicatia
Fastbanking, atunci cand se va accesa unul dintre meniurile prin care se solicita al doilea factor de
autentificare.

In primul pas se va afisa lista cu metodele de autentificare pe care utilizatorul le poate accesa
(acelasi token/ metoda de autentificare nu poate fi adaugat mai multor utilizatori).

20160419_Manual_OP_v1 35
Alegeti metoda de autentificare cu care doriti sa va autentificati: indiferent daca ati optat initial
pentru 1 (una) sau mai multe metode de autentificare diferite, selectati (bifati) metoda dorita pentru
autentificare – in acest caz Token Challenge, din lista afisata in aplicatia Fastbanking. – Fig 28.
In cazul in care detineti mai multe dispozitive de tip Token Challenge, este necesar sa selectati seria
dispozitivului pe care doriti sa il folositi pentru autentificare. Seria dispozitivului ce trebuie
selectata, este mentionata pe spatele dispozitivului.

Fig. 25 – Selectare dispozitiv Token Challenge din lista

Dupa selectarea token-ului din lista, se va trece la pasul urmator in care trebuie introdus codul
generat de token pentru autentificare. – Fig. 30

20160419_Manual_OP_v1 36
Fig. 26 – Introducere numar generat de dispozitivul Token Challenge

Nota: Fiecare utilizator va dispune de dispozitiv Token Challenge individual (in cazul in care
utilizatorul doreste sa utilizeze aceasta metoda de autentificare).

Pentru utilizarea token-ului, trebuie pornit token-ul si introdus corect codul PIN.
 Din motive de securitate, la prima utilizare, dispozitivul va fi blocat. Pentru deblocarea
acestuia, contactati serviciul dedicat Helpdesk Fastbanking la numarul de telefon: +40 21
308 54 60 de luni pana vineri intre orele 8:00 – 20:00.
 Dupa deblocare, porniti dispozitivul apasand tasta (◄).
 Introduceti codul PIN*

*Obligatoriu, codul PIN al dispozitivului Token Challenge va fi schimbat in momentul


deblocarii
**Optional, codul PIN al dispozitivului Token challenge poate fi schimbat oricand, procedand
in felul urmator: dupa introducerea codului PIN curent, se tine apasata tasta cu triunghi(◄)
mai mult de (2) doua secunde; apoi se introduce noul cod PIN dupa aparitia mesajului "NEW
PIN", iar dupa aparitia mesajului "PIN CONF" se reintroduce noul PIN.
Pentru inchiderea dispozitivului se apasa succesiv tasta cu triunghi (◄).
20160419_Manual_OP_v1 37
Se va afisa ecranul de introducere a codului (format din cifre) generat de token.

Introduceti codul de autentificare generat de token in campul corespunzator.

Apasati butonul “Trimite” in aplicatia Fastbanking , in vederea finalizarii autentificarii.

In cazul in care nu s-a introdus corect codul generat de token, aplicatia va afisa mesajul de eroare:
“Autentificare incorecta”. In cazul in care numarul introdus este corect, se va face automat
redirectionarea utilizatorului catre pagina solicitata anterior.

Pentru inchiderea dispozitivului se apasa succesiv tasta cu triunghi (◄).

Metoda de autentificare cu token, avand ca dispozitiv de autentificare token-ul de tip OTP


(one-time-password) - Token VIP*

Ce este Token VIP*

Token-ul VIP* este un dispozitiv hardware simplificat in folosire (nu necesita cod PIN sau cod
challenge) dar cu un inalt grad de securitate, utilizat pentru autentificarea in aplicatia Fastbanking.
Siguranta tranzactiilor este garantata de codul dinamic generat in mod aleator la fiecare utilizare.
Dispozitivul de autentificare Token VIP* este furnizat de catre banca tuturor clientilor care devin
utilizatori ai serviciul Fastbanking® si opteaza pentru aceasta metoda de autentificare.

Fig. 27 – Dispozitiv Token VIP

Ce implica folosirea Token VIP* ca dispozitiv de autentificare:

 Utilizarea de user si parola pentru accesul (log-in) initial in aplicatia Fastbanking;


 Un calculator (PC / laptop) sau dipozitiv mobil (telefon / tablet)
 Conexiune la Internet
 Un browser care sa permita accesarea HTTPs cu o cheie de criptare de minim 128 bits

Mod de utilizare:

20160419_Manual_OP_v1 38
In urma inrolarii, Metodele de autentificare, pentru care utilizatorul a optat se vor regasi in aplicatia
Fastbanking atunci cand se va accesa unul dintre meniurile prin care se solicita al doilea pas de
autentificare.

In primul pas se va afisa lista cu metodele de autentificare pe care utilizatorul le poate accesa (un
token/o metoda de autentificare nu poate fi adaugat/la mai multor utilizatori).

Alegeti metoda de autentificare cu care doriti sa va autentificati: indiferent daca ati optat initial
pentru 1 (una) sau mai multe metode de autentificare diferite, selectati (bifati) metoda dorita pentru
autentificare – in acest caz Token VIP*, din lista afisata in aplicatia Fastbanking.

In cazul in care detineti mai multe dispozitive de tip Token VIP*, este necesar sa selectati seria
dispozitivului pe care doriti sa il folositi pentru autentificare. Seria dispozitivului ce trebuie
selectata, este mentionata pe spatele dispozitivului - Fig. 31

Fig. 28 – Selectare dispozitiv Token VIP din lista

 In cazul autentificarii cu metoda Token VIP* selectata anterior, pornirea dispozitivului de


autentificare se face apasand singurul buton existent pe dispozitiv.
 Dispozitivul va genera un nou cod de autentificare format din 6 cifre, pe care il introduci in
aplicatia Fastbanking - Fig. 33

20160419_Manual_OP_v1 39
Fig. 29 – Introducere numar generat de dispozitivul Token VIP*

Nota: acelasi token/ metoda de autentificare nu poate fi adaugat/a mai multor utilizatori).

Apasati butonul “Trimite” in aplicatia Fastbanking , in vederea finalizarii autentificarii.

20160419_Manual_OP_v1 40
Nota: Dispozitivul Token VIP* devine proprietatea clientului din momentul optarii pentru aceasta
metoda de autentificare.
Fiecare utilizator va dispune de dispozitiv Token VIP* individual (in cazul in care utilizatorul
doreste sa utilizeze aceasta metoda de autentificare).

In cazul in care nu s-a introdus raspunsul corect sau in timp util, aplicatia va afisa mesajul de eroare:
“Autentificare incorecta”. In cazul in care numarul introdus este corect, se va face automat
redirectionarea utilizatorului catre pagina solicitata anterior.

*VIP=VeriSign Identity Protection

Metoda de autentificare cu ajutorul telefonului mobil, prin optiunea SMS

Ce implica folosirea telefonului mobil / optiune SMS ca metoda de autentificare:

 Detinerea unui telefon mobil cu optiune activa si corect setata de primire a mesajelor de tip
text (SMS)
 Numarul de telefon mobil trebuie sa corespunda unui operator de telefonie mobila din
Romania (catre care se pot trimite SMS-uri)
 Utilizarea de user si parola pentru accesul (log-in) initial in aplicatia Fastbanking
 Un calculator (PC / laptop) ) sau dipozitiv mobil (telefon / tablet)
 Conexiune la Internet
 Un browser care sa permita accesarea HTTPs cu o cheie de criptare de minim 128 bits

Mod de utilizare:

In urma inrolarii, metodele de autentificare pentru care utilizatorul a optat se vor regasi in aplicatia
Fastbanking®, atunci cand se va accesa unul dintre meniurile prin care se solicita al doilea pas de
autentificare.

In primul pas se va afisa lista cu metodele de autentificare pe care utilizatorul le poate accesa (un
token/o metoda de autentificare nu poate fi adaugat/la mai multor utilizatori).

20160419_Manual_OP_v1 41
Alegeti metoda de autentificare cu care doriti sa va autentificati: indiferent daca ati optat initial
pentru 1 (una) sau mai multe metode de autentificare diferite, selectati (bifati) metoda dorita pentru
autentificare – in acest caz SMS, din lista afisata in aplicatia Fastbanking. - Fig. 34

Fig. 30 – Selectare numar de telefon din lista

 In cazul autentificarii cu metoda SMS selectata anterior, se va apasa butonul “Trimite SMS”
existent in aplicatie - Fig. 35
 Aplicatia va genera trimiterea unui SMS pe telefonul tau mobil, ce va contine un cod format
din 6 cifre
 Introduceti codul primit prin SMS in aplicatia Fastbanking in campul dedicat numit “Cod
receptionat prin SMS”
 Apasati tasta “Trimite” in aplicatia Fastbanking® in vederea finalizarii autentificarii. - Fig.
31

20160419_Manual_OP_v1 42
Fig. 31 – Introducere cod receptionat prin SMS

In cazul in care nu s-a introdus codul corect sau in timp util, aplicatia va afisa mesajul de eroare:
“Autentificare incorecta”. In cazul in care este corect numarul introdus, se va face automat
redirectionarea utilizatorului catre pagina solicitata anterior.

Utilizatorul poate utiliza metoda de autentificare prin SMS, selectand unul dintre numerele de
telefon mobil pentru care a solicitat autentificarea la Fastbanking.

Metoda de autentificare prin SMS este recomandata pentru utilizare la nivel national.

La nivel international, livrarea codului de autentificare prin SMS poate fi intarziata din cauza
operatorilor de telefonie mobila din alte tari si din alte cauze care nu pot fi reclamate catre
banca.

20160419_Manual_OP_v1 43
Metoda de autentificare cu ajutorul telefonului mobil - VIP* Mobile

Fig. 32 – VIP Mobile

Ce implica folosirea telefonului mobil ca metoda de autentificare:

 Detinerea unui telefon mobil care trebuie sa aiba posibilitarea de conectare la internet via:
WAP, conexiune de date de tip internet pe mobil, conexiune via desktop sau acces wireless.
 Telefonul mobil trebuie sa fie compatibil cu aplicatii/software dezvoltate in Java.
 Telefonul mobil trebuie sa permita posibilitatea instalarii aplicatiilor terte *
 Un calculator (PC / laptop) sau dipozitiv mobil (telefon / tablet)
 Conexiune la Internet
 Un browser care sa permita accesarea HTTPs cu o cheie de criptare de minim 128 bits

* lista telefoanelor suportate se regaseste la URL-ul


https://vipmobile.verisign.com/supportedphones.v

Instalarea pe telefonul mobil:

1. Accesati direct de pe telefonul mobil link-ul: m.verisign.com


2. Descarcati aplicatia apasand pe butonul “Download Now”
3. Dupa ce aplicatia a fost instalata pe telefonul mobil, la prima accesare, aceasta va trebui sa se
conecteze pe una dintre variantele de conexiune descrise mai sus, la site-ul Verisign, pentru a
se activa. Dupa activare, Soft-ul VIP va deveni functional. Acesta va avea un identificator
unic (in partea de sus a ecranului), iar in partea de jos va genera la fiecare 30 secunde coduri
de autentificare. Pentru folosirea sa, nu va mai fi necesara conectarea la internet
4. Pentru a putea folosi soft-ul de autentificare este obligatoriu ca la momentul inrolarii, dupa
instalarea aplicatiei, sa comunicati bancii identificatorul unic (din partea de sus a ecranului).
Acesta va putea fi destinat doar unui singur utilizator.

20160419_Manual_OP_v1 44
Mod de utilizare:

In urma inrolarii, metodele de autentificare pentru care utilizatorul a optat se vor regasi in aplicatia
Fastbanking®, atunci cand se va accesa unul dintre meniurile prin care se solicita al doilea pas de
autentificare.

In primul pas se va afisa lista cu metodele de autentificare pe care utilizatorul le poate accesa (un
token/o metoda de autentificare nu poate fi adaugat/la mai multor utilizatori).

 Alegeti metoda de autentificare cu care doriti sa va autentificati: indiferent daca ati optat
initial pentru 1 (una) sau mai multe metode de autentificare diferite, selectati (bifati) metoda
dorita pentru autentificare – in acest caz VIP Mobile, din lista afisata in aplicatia
Fastbanking®.- Fig. 37
 In cazul in care detineti mai multe telefoane mobile cu aplicatia VIP Mobile instalata si
acestea sunt declarate in aplicatie, este necesar sa selectati seria pe care doriti sa o folositi
pentru autentificare Fig. 37

Fig. 33 – Selectare cod aplicatie VIP Mobile din lista

20160419_Manual_OP_v1 45
In cazul autentificarii cu metoda VIP Mobile selectata anterior, pornirea software-ului de
autentificare se face lansand aplicatia. Aplicatia VIP Mobile fiind deja instalata pe telefonul mobil,
poate fi accesata din meniul acestuia.

Nota: Pentru eficientizarea procesului de inrolare la Fastbanking®, utilizand metoda de autentificare


VIP* Mobile, se recomanda clientilor verificarea compatibilitatii tipului de telefon mobil detinut, pe
site-ul https://vipmobile.verisign.com/supportedphones.v si instalarea aplicatiei software pe
telefonul mobil, premergator vizitei in unitatea bancii.

Instalarea aplicatiei software pe telefonul mobil se face in urmatorii pasi:


 Este necesara descarcarea aplicatiei software de pe site-ul m.verisign.com prin intermediul
telefonului mobil si salvarea acesteia pe telefonul mobil.
 Se instalaleaza aplicatia software pe telefonul mobil (in urma descarcarii de pe site-ul
m.verisign.com).

Activarea aplicatiei software descarcate pe telefonul mobil se va efectua la prima accesare din
meniul telefonului si va genera codul unic al soft-ului de autentificare, ce trebuie comunicat bancii,
in unitatea unde se incheie contractul Fastbanking (pentru inrolare in sistem).

Dupa selectarea codului de identificare din lista, se va trece la pasul urmator in care se va
introduce codul generat de aplicatia VIP Mobile. – Fig 38

La deschiderea aplicatiei, aceasta va genera un nou cod valabil la fiecare 30 de secunde, ce trebuie
introdus in campul corespunzator.

Apasati butonul “Trimite” in aplicatia Fastbanking , in vederea finalizarii autentificarii.

20160419_Manual_OP_v1 46
Fig. 34 – Introducere numar generat de telefonul mobil prin intermediul aplicatiei VIP Mobile

In cazul in care nu s-a introdus codul correct sau in timp util, aplicatia va afisa mesajul de eroare:
“Autentificare incorecta”. In cazul in care este corect numarul introdus, se va face automat
redirectionarea utilizatorului catre pagina solicitata anterior.

*VIP=VeriSign Identity Protection

20160419_Manual_OP_v1 47