Sunteți pe pagina 1din 33

Release by Medtorrents.

com
1) Numiţi compartimentele urechii: e) [ ] Stratul osos
a) [ ] Urechea anterioară
b) [x] Urechea internă 11).Peretele medial al cavităţii timpanice
c) [ ] Urechea posterioară prezintă: 20) Ce se proiectează în regiunea polului superior
d) [x] Urechea medie a) [x] Promontorium al membranei timpanice:
e) [x] Urechea externă b) [ ] Membrana timpanică a) [ ] Apofiza lungă a ciocanului
c) [ ] Membrana secundară b) [ ] Nicovala
2) Numiţi compartimentele urechii externe: d) [ ] Procesul mastoidian c) [ ] Scăriţa
a) [ ] Melcul e) [ ] Bulbul v. Jugularis interna d) [ ] Ciocanul
b) [x] Conductul auditiv extern e) [x] Apofiza scurtă a ciocanului
c) [ ] Cavitatea timpanică 12)Numiţi părţile membranei timpanice:
d) [x] Pavilionul a) [ ] Pars anterior
e) [ ] Mastoida b) [x] Pars flaccida 21)Numiţi reperele otoscopice:
c) [ ] Pars posterior a) [x] Umbro
3) Numiţi compartimentele conductului auditiv d) [x] Pars tensa b) [x] Con luminos
extern: e) [ ] Pars medialis c) [x] Mânerul ciocanului
a) [ ] Anterior d) [ ] Scăriţa
b) [x] Fibrocartilaginos e) [x] Apofiza scurtă a ciocanului
c) [ ] Posterior 13)Numiţi straturile membranei timpanice:
d) [x] Osos a) [x] Stratul fibros
e) [ ] Mucos b) [x] Epiderma 22)Culoarea timpanului normal este:
c) [x] Stratul mucos a) [ ] Sură-roză
4). Cartilajul lipseşte în d) [x ] Stratul submucos b) [ ] Albă
a) [ ] Tragus e) [x ] Stratul subdermal c) [x] Sur-deschisă
b) [ ] Antitragus d) [ ] Galbenă
c) [ ] Helix 14) Diferenţa dintre pars flaccida şi pars tensa: e) [ ] Roşie
d) [x] Lobul a) [x] Absenţa stratului fibros în pars flaccida
e) [ ] Conhă b) [ ] Prezenţa stratului mucos în pars flaccida
c) [ ] Prezenţa stratului fibros în pars tensa 23) Vascularizarea arterială a cavităţii timpanice
5)Conductul auditiv extern se situează între: d) [ ] Prezenţa stratului epitelial în pars flaccida se efectuează prin:
a) [x] Articulaţia temporomandibulară e) [ ] Prezenţa stratului mucos în pars tensa a) [x] Artera carotidă externă
b) [x] Celulele mastoidiene b) [ ] Artera carotidă internă
c) [x] Fosa craniană mijlocie 15)Etajele cavităţii timpanice: c) [ ] Artera carotidă superioară
d) [x] Loja glandei parotide a) [x] Mezotimpanum d) [ ] Artera carotidă inferioară
e) [ ] Melcul b) [x] Epitimpanum e) [ ] Artera carotidă superficială
c) [ ] Pars tensa
6). Numiţi compartimentele urechii medii: d) [x] Hipotimpanum
a) [ ] Conductul auditiv extern e) [ ] Pars flaccida 24) Tipurile mastoidei se împart:
b) [x] Trompa Eustachii a) [ ] După formă
c) [x] Cavitatea timpanică 16)Etajul superior al cavităţii timpanice se b) [ ] După mărime
d) [x] Antrum numeşte: c) [x] După pneumatizare
e) [ ] Vestibulum a) [ ] Mezotimpanum d) [ ] După vârstă
b) [ ] Hipotimpanum e) [ ] După vascularizare
7) Cavitatea timpanică face parte din: c) [x] Epitimpanum
a) [ ] Urechea externă d) [ ] Pars flaccida
b) [ ] Tuba auditivă e) [ ] Pars tensa 25)Numiţi tipurile de mastoidă:
c) [ ] Urechea internă a) [x] Pneumatice
d) [x] Urechea medie b) [x] Calcificat
e) [ ] Procesul mastoidian 17) Mastoida este prelungirea urechii medii: c) [x] Diploice
a) [ ] Superior d) [x ] Sclerozate
8) Cavitatea timpanică are câţiva pereţi: b) [ ] Inferior e) [x] Pneumatodiploice
a) [ ] 2 c) [x] Posterior
b) [ ] 3 d) [ ] Anterior
c) [ ] 4 e) [ ] Lateral 26)Spina henle se localizează în:
d) [ ] 5 a) [ ] Urechea internă
e) [x] 6 b) [x] Conductul auditiv extern
18) Numiţi osişoarele cavităţii timpanice: c) [ ] Urechea medie
9)Aditus ad antrum reprezintă o parte din: a) [x] Ciocanul d) [ ] Nasul extern
a) [ ] Urechea externă b) [ ] Mâner e) [ ] Sinusurile pazanazale
b) [ ] Urechea internă c) [x] Nicovală
c) [x] Urechea medie d) [x] Scăriţa
d) [ ] Conductul auditiv extern e) [ ] Cap 27)Mastoida face parte din:
e) [ ] Tuba auditivă externă a) [ ] Urechea externă
b) [x] Urechea medie
10)Peretele lateral al cavităţii timpanice e 19). Numiţi straturile membranei timpanice în c) [ ] Urechea internă
reprezentat de: pars flaccida: d) [ ] Cavitatea timpanică
a) [ ] Tuba auditivă a) [ ] Stratul fibros e) [ ] Tuba auditivă
b) [x] Membrana timpanică b) [x] Epiderma
c) [ ] Membrana secundară c) [x] Stratul mucos
d) [ ] Zidul attical d) [ ] Stratul cartilagenos 28)Tuba auditivă uneşte:
1
Release by Medtorrents.com
a) [ ] Urechea medie cu urechea internă e) [ ] Tuba auditivă a) [ ] Parte a aparatului de percepţie a sunetului
b) [ ] Cavitatea timpanică cu mastoida b) [x] Parte a aparatului de transmisie a sunetului
c) [x] Cavitatea timpanică cu rinofaringele 38)Platina scăriţei se situează în: c) [ ] Parte a aparatului de percepţie a mişcărilor
d) [ ] Cavitatea timpanică cu orofaringele a) [ ] Fereastra anterioară unghiulare
e) [ ] Cavitatea timpanică cu hipofaringele b) [ ] Fereastra rotundă d) [ ] Parte a aparatului de percepţie a mişcărilor
c) [ ] Fereastra centrală rectilinii
d) [x] Fereastra ovală e) [ ] Parte a aparatului de transmisie a mişcărilor
29)Numiţi particularităţile tubei auditive la copii: e) [ ] Fereastra posterioară
a) [ ] Mai lungă
b) [x] Mai largă 39)Canalele semicirculare sunt: 50) Rolul urechii medii:
c) [x] Mai scurtă a) [x] Orizontal (lateral) a) [x] Transmite vibraţiile sonore
d) [x] Orizontală b) [ ] Vertical (medial) b) [ ] Micşorează presiunea sonoră
e) [ ] Verticală c) [x] Superior (frontal) c) [x] Măreşte presiunea sonoră
d) [x] Posterior (sagital) d) [ ] Transmite vibraţiile osişoarelor
e) [ ] Posterior (vertical) e) [ ] Transmite vibraţiile muşchilor
30) Tuba auditivă la copiii mici este:
a) [x] Deschisă
b) [ ] Închisă 42)Câte ture descrie canalul cohlear: 54)Condiţiile importante pentru funcţionarea
c) [ ] Lungă a) [ ] 2 normală a urechii medii (presiunea în
d) [x] Scurtă b) [ ] 3.5 cavitatea timpanică):
e) [x] Orizontală c) [ ] 4 a) [ ] Negativă
d) [ ] 1.5 b) [ ] Pozitivă
31)Funcţia tubei auditive: e) [x] 2.5 c) [x] Egală cu presiunea aerului
a) [x] Aerare d) [ ] Lipseşte
b) [x] Drenare 43) Numiţi componentele cohleei: e) [ ] Se schimbă
c) [ ] Fonaţie a) [x] Columela
d) [x] Protecţie b) [x] Canalis spiralis cohlea
e) [ ] Olfacţie c) [x] Lama spirală 55)Aparatul de percepţie al sunetelor este
d) [ ] Utricula reprezentat de:
32) Compartimentele labirintului: e) [ ] Sacula a) [x] Organul Corti
a) [ ] Tuba auditivă b) [ ] Cavitatea timpanică
b) [x] Vestibulul 44) Numiţi nervii care trec prin conducul auditiv c) [ ] Tubei auditive
c) [ ] Conductul auditiv extern intern: d) [ ] Canalele semicirculare
d) [x] Canalele semicirculare a) [ ] N. Oculomotoris e) [ ] Vestibulul
e) [x] Cohlea b) [x] N. Facial
c) [ ] N. Trigeminus
33)Labirintul comunică cu: d) [x] N. Audiovestibular 56)Numiţi muşchii cavităţii timpanice
a) [ ] Conductul auditiv extern e) [x] N. Intermediar a) [ ] M. Tensor stapedi
b) [ ] Mastoida b) [x] M. Tensor timpani
c) [x] Fosa cerebrală posterioară 45) În cohlea membranoasă se situează: c) [x] M. Stapedius
d) [ ] Fosa cerebrală medie a) [ ] Utricula d) [ ] M. Scăriţei
e) [x] Cavitatea timpanică b) [ ] Sacula e) [ ] M. Temporalis
c) [ ] Modiolus
34) Labirintul comunică cu cavitatea timpanică d) [x] Organul Corti
prin: e) [ ] Lama spirală 57) Funcţiile tubei auditive:
a) [ ] Fereastra anterioară a) [x] De aerare
b) [x] Fereastra ovală 46)Receptorii mişcărilor liniare sunt situaţi în: b) [x] De drenare
c) [ ] Fereastra posterioară c) [ ] De fonaţie
d) [x] Fereastra rotundă a) [ ] Cohlea membranoasă d) [x] De protecţie
e) [ ] Fereastra centrală b) [x] Utricula e) [ ] De respiraţie
c) [ ] Cohlea osoasă
35)Partea centrală a labirintului este: d) [x] Sacula 58)Calea de pătrundere a infecţiei în cavitatea
a) [ ] Cohlea e) [ ] Canalele semicirculare timpanică cea mai frecventă:
b) [ ] Canalele semicirculare a) [ ] Prin CAE
c) [x] Vestibulul 47)Cohlea membranoasă este situată în: b) [ ] Prin fereastra ovală
d) [ ] Cavitatea timpanică a) [ ] Rampa timpanică c) [x] Prin tuba auditivă
e) [ ] Osul temporal b) [ ] Modeolus d) [ ] Prin fereastra rotundă
c) [ ] Ganglionul spiral e) [ ] Hematogen
36)Partea posterioară a labirintului este: d) [x] Rampa vestibulară
a) [x] Canalele semicirculare e) [ ] Vestibulul 59)Malformaţiile congenitale sunt cu excepţia:
b) [ ] Vestibulul a) [ ] Microotia
c) [ ] Cavitatea timpanică 48)Porţiunile analizatorului auditiv: b) [ ] Macrootia
d) [ ] Osul temporal a) [x] Porţiunea periferică c) [ ] Atrezia CAE
e) [ ] Cohlea b) [ ] Porţiunea laterală d) [x] Furunculul CAE
c) [x] Căile de conducere e) [ ] Urechea în ansă
37)Partea anterioară a labirintului este: d) [x] Porţiunea corticală
a) [ ] Vestibulul e) [ ] Vestibulul 60) Malformaţiile congenitale a urechii se
b) [x] Cohlea tratează:
c) [ ] Canalele semicirculare a) [ ] Fizioterapie
d) [ ] Cavitatea timpanică 49)Urechea medie este: b) [x] Chirurgical
2
Release by Medtorrents.com
c) [ ] Medicamentos 70)Tratamentul erizipelului include:
d) [x] Proteza auditivă a) [ ] Gentamicină
e) [ ] Cu timpul b) [x] Penicilină 79)In caz de otita medie gripala cel mai des calea
c) [x] Antihistaminice de pătrundere a infecţiei în cavitatea
61) Cauzele otitei externe difuze sunt: d) [ ] Vasoconstrictoare timpanica este
a) [x] Scurgeri auriculare e) [x] Antiinflamatoare a) [ ] Tubară
b) [x] Eczemele, furunculozele b) [x] Hematogenă
c) [x] Iritaţiile mecanice sau chimice, c) [ ] Limfogenă
medicamentoase 71)Etiologia otitei externe maligne este: d) [ ] Prin fereastra rotundă
d) [x] Corpi străini a) [ ] Staph. aureus e) [ ] Prin CAE
e) [ ] Disfuncţia tubei auditive b) [] Strept. -hemolitic
c) [x] Pseudomonas aeruginosa
62)Semnele otitei externe: d) [ ] H. influenza 80)Semnul cel mai important pentru diferencierea
a) [x] Mâncărime e) [ ] Virusuri otitei medii gripale de alte forme de
b) [x] Senzaţie de tensiune otită medie este:
c) [x] Senzaţie de căldură locală 72). Semnele otitei externe maligne: a) [ ] Hipoacuzia conductivă
d) [x ] Hipoacuzie a) [x] Durere b) [x] Vezicule, flictene, bule hemoragice
e) [ ] Nistagm b) [x] Edem c) [ ] Nivel de lichid
c) [x] Granulaţii d) [ ] Hiperemia membranei timpanice
d) [x] Microabcese e) [ ] Bombarea membranei timpanice
63) Tratamentul otitei externe include: e) [x] Ineficacitatea terapiei medicamentoase
a) [x] Antibioterapie generală
b) [x] Antibioterapie locală 73)Care bolnavi sunt predispozanţi pentru 81) În otita medie scarlatinoasă cel mai des calea
c) [x] Toaleta CAE dezvoltarea otitei externe maligne: de pătrundere a infecţiei în cavitatea
d) [x] Vitaminoterapie a) [ ] Cu pielonefrită cronică timpanica este :
e) [ ] Chirurgical b) [ ] Cu tbc a) [ ] Tubară
c) [ ] Cu boli infecţioase b) [x] Hematogenă
64) Etiologia otitei externe banale: d) [x] Cu diabet zaharat c) [ ] Limfogenă
a) [x] Streptococi e) [ ] Cu amigdalită cronică d) [ ] Prin fereastra ovală
b) [x] Stafilococi e) [ ] Prin CAE
c) [ ] Virusuri
d) [x ] Ciuperci 74)Factorii predispozanţi pentru dezvoltarea
e) [ ] Bacilii Lefler otomicozei: 82)Cel mai important semn al otitei medii
a) [x] Diabet zaharat scarlatinoase este:
65)Furunculul CAE, etiologie: b) [x] Antibioterapie a) [ ] Proces latent
a) [x] Stafilococi c) [x] Medicaţie antituberculoasă b) [ ] Hipoacuzie sensoroneurală
b) [x] Proteus d) [ ] Trauma c) [x] Proces necrotizant
c) [x] Streptococi e) [x] Scăderea imunităţii organismului d) [ ] Eliminări purulente
d) [x] Colibacili e) [ ] Dureri auriculare
e) [x] Saprofite locale 75) Semnele otomicozei:
a) [x] Pruritul auricular 83) Etiologia otitei medii scarlatinooase este:
66 Semnele furunculului CAE: b) [x] Sensibilitate sporită a CAE a) [ ] Staph. aureus
a) [x] Mâncărime c) [x] Durere b) [ ] Strept. pneumonie
b) [x] Senzaţie de tensiune d) [ ] Zgomotele auriculare c) [ ] H. influensa
c) [x] Durere e) [ ] Înfundarea urechii d) [x] Strept. b - hemoliticus
d) [ ] Hipoacuzie sensoro-neurală e) [ ] Virus
e) [x] Hipoacuzie conductivă
76) Diagnosticul diferenţial dintre otitele externe
67)Tratamentul furunculului CAE: se efectuează prin: 84). Tratamentul otitei medii scarlatinoase
a) [x] Antibiotice generale a) [x] Otoscopie prevede:
b) [x] Antibiotice locale b) [ ] Radiografie a) [x] Antibioterapie
c) [x] Toaleta CAE c) [x ] Examen microbiologic b) [ ] Tratament chirurgical
d) [x] Vitaminoterapie d) [ ] Examen audiologic c) [x] Antihistaminice
e) [ ] Chirurgical e) [ ] Palpare d) [x] Tratamentul patologiei nasofaringiene
e) [x] Antiinflamatoare
68)Complicaţiile furunculului CAE:
a) [x] Reproducerea furunculului 77) Numiţi afecţiunile urechii externe:
b) [x] Limfadenita periauriculară a) [x] Eczema 88) Pentru otite medii acute în cazul bolilor
c) [ ] Pielonefrita b) [x] Otita externă infectocontagioase sunt caracteristice
d) [x] Septicemia c) [x] Otita externă malignă a) [x] Transmiterea hematogenă
e) [ ] Diabet zaharat d) [x] Erizipel b) [x] Tabloul otoscopic specific
e) [x] Furuncul CAE c) [ ] Dezvoltarea limfogenă
69) Etiologia erizipelului pavilionului urechii d) [ ] Transmiterea percontinuitate
este: e) [x] Proces necrotic
a) [ ] Staph. aureus 78)Tratamentul otomicozei constă în:
b) [x] Strept. -hemolitic a) [x] Preparate antifungice
c) [ ] Strept. pneumonia b) [ ] Antibiotice aminoglicozide 89)Otita medie acută reprezintă inflamaţia:
d) [ ] H. influenza c) [x] Antihistaminice a) [ ] Urechii externe
e) [ ] Virusuri d) [ ] Tratament chirurgical b) [ ] Urechii interne
e) [ ] Încălzirea urechii c) [ ] Cavităţii timpanice
3
Release by Medtorrents.com
d) [x] Mucoasa urechii medii c) [x] Audiometria c) [x] Surditate
e) [ ] Membranei timpanice d) [x] Impedansmetria d) [x] Zgomote auriculare
e) [ ] Radiografia e) [x] Febra

90)Calea principală de pătrundere a infecţiei în


urechea medie 98) Tratamentul otitei medii exsudative (catar 106) Semnele clinice ale otitei medii acute sunt:
a) [ ] Sangvină tubo-timpanic) prevede a) [x] Otodenie
b) [ ] Limfatică a) [x] Drenajul cavităţii timpanice b) [x] Cefalee
c) [ ] Din CAE (timpanopuncţie, paracenteză, c) [x] Surditate
d) [x] Tubară miringotomie, timpanostomie) d) [x] Zgomote auriculare
e) [ ] Retrogradă b) [x] Insuflaţii tubare cu para Politzer e) [x] Febra
c) [x] Pneumomasaj
d) [ ] Mastoidectomia
91)Cauza principală a catarului tubotimpanic este e) [x ] Tratament patologiei nasofaringiene 107) Auzul în majoritatea cazurilor de otita medie
a) [ ] Infecţia gripală acută necomplicată
b) [ ] Dereglări imunităţii a) [ ] Auzul normal
c) [ ] Angina 99) Otita medie exsudativă (catar tubo-timpanic) b) [ ] Surditate de percepţie
d) [ ] Amigdalita cronică se caracterizează prin c) [ ] Surditate mixtă
e) [x] Disfuncţia tubei auditive a) [x] Prezenţa lichidului în cavitate timpanică d) [ ] Hipoacuzie sensoroneurală
b) [ ] Prezenţa puroiului în cavitate timpanică e) [x] Surditate de transmisie
c) [ ] Prezenţa colesteatomului în urechea medie
92)Disfuncţia tubei auditive poate fi provocată de d) [ ] Prezenţa perforaţiei a membranei timpanice
a) [x] Tumorile nazale şi rinofaringiene e) [ ] Prezenţa dopului de cerumen în conductul 108) Pentru diagnosticul otitei medii acute se
b) [x] Deviaţia septului nazal auditiv extern foloseşte
c) [x] Hipertrofia vegetaţiilor adenoide a) [x] Otomicroscopia
d) [ ] Dop de cerumen b) [x] Otoscopia
e) [x] Adenoidita, amigdalita 100)Inflamaţia acută a urechii medii se numeşte c) [x] Audiometria
a) [ ] Otita medie adezivă d) [x] Impedansmetria
b) [x] Otita medie acută e) [ ] Radiografia
93)Disfuncţia tubei auditive provoacă c) [ ] Catar tubo-timpanic
a) [x] Presiunea negativă în cavitate timpanică d) [ ] Otomastoidita
b) [x] Acumularea transsudatului în cavitate e) [ ] Timpanoscleroză 109) Triada Bezold în otita medie acută
timpanică a) [ ] Proba Rinne pozitivă
c) [ ] Surditate de percepţie b) [x] Proba Rinne negativă
d) [x] Surditate de transmisie 101)Etiologie otitei medii acute c) [x] Proba Shwabach prelngită
e) [x] Zgomote auriculare a) [ ] Disfuncţia tubei auditive d) [x] Proba Shwabach prescurtată
b) [ ] Dereglări imunităţii e) [ ] Proba Weber lateralizată de partea urechii
c) [ ] Alergie bolnave
94)Dureri în ureche în caz de otita medie d) [ ] Patologia nasofaringelui
exsudativă (catar tubo-timpanic) e) [x] Microbi şi virusuri 110) Semnele otoscopice ale otitei medii acute în
a) [ ] Mai pronunţate în faza preperforativă faza preperforativă
b) [ ] Mai pronunţate în faza perforativă a) [x] Hiperemie timpanului
c) [ ] Mai pronunţate în faza de regenerare 102) Factorii favorizanţi ale otitei medii acute b) [ ] Perforaţia timpanului
d) [ ] Sunt pronunţate în toate fazele a) [x] Disfuncţia tubei auditive c) [x] Bombare timpanului
e) [x] Sunt absente b) [x] Dereglări imunităţii d) [ ] Eliminări purulente în conductul auditiv
c) [x] Alergie extern
d) [x] Patologia nasofaringelui e) [ ] Membrana timpanică intactă
95) Triada Bezold în otita medie exsudativă e) [ ] Microbi şi virusuri
(catar tubo-timpanic) 111) Semnele otoscopice ale otitei medii acute în
a) [ ] Proba Rinne pozitivă faza perforativă
b) [x] Proba Rinne negativă 103) Pentru diagnosticul otitelor medii acute este a) [ ] Hiperemie timpanului
c) [x] Proba Shwabach prelngită necesar b) [x] Perforaţia timpanului
d) [ ] Proba Shwabach prescurtată a) [x] Otoscopia, otomicroscopia c) [ ] Bombare timpanului
e) [x] Proba Weber lateralizată de partea urechii b) [ ] Examenul laborator d) [x] Eliminări purulente în conductul auditiv
bolnave c) [ ] Examenul microbiologic extern
d) [ ] Examenul radiologic e) [ ] Membrana timpanică intactă
e) [x] Examenul audiologic
96)Auzul în majoritate cazurilor de otita medie 112)Dureri în urechea în caz de otita medie acută
exsudativă (catar tubo-timpanic) a) [x] Mai pronunţate în faza preperforativă
a) [ ] Auzul normal 104)Numiţi fazele otitei medii acute b) [ ] Mai pronunţate în faza perforativă
b) [ ] Surditate de percepţie a) [x] Faza preperforativă (congestivă) c) [ ] Mai pronunţate în faza de regenerare
c) [x] Surditate de transmisie b) [ ] Faza de obstrucţia tubară simplă d) [ ] Sunt pronunţate în toate fazele
d) [ ] Surditate mixtă c) [x] Faza de regenerare (revenire) e) [ ] Sunt absente
e) [ ] Hipoacuzie sensoroneurală d) [x] Faza perforativă
e) [ ] Faza de hipoacuzie
113)Scădere de auz în caz de otita medie acută
97)Pentru diagnosticul otitei medii exsudative a) [ ] Mai pronunţată în faza preperforativă
(catar tubo-timpanic) este necesar 105). Semnele clinice ale otitei medii acute sunt: b) [ ] Mai pronunţată în faza perforativă
a) [x] Otomicroscopia a) [x] Otodenie c) [ ] Mai pronunţată în faza de regenerare
b) [ ] Otoscopia b) [x] Cefalee d) [x] Prezentă în toate fazele
4
Release by Medtorrents.com
e) [ ] Absentă b) [ ] Prin înrăutăţirea stării generale
c) [x] Apariţia eliminărilor în conductul auditiv 129)Semne de mastoidita
extern a) [x] Dureri în regiunea retroauriculară
114) Antibioterapie în caz de otita medie acută se d) [ ] Apariţia surdităţii b) [x] Hiperemia pielei în regiunea retroauriculară
indică e) [x] Apariţia perforaţiei a membranei timpanice c) [x] Conductul auditiv extern este îngust
a) [x] Din prima zi după instalare OMA d) [x] Otoreea abundentă cu caracter pulsativ
b) [x] După apariţia eliminărilor în conductul e) [x] Pavilionul urechii este umflat
auditiv extern 121)Tratament otitei medii acute, faza perforativă
c) [x] În dependenţa de starea şi vîrstă ale include
pacientului a) [x] Tratament antibacterial 130) Numiţi formele mastoiditei exteriorizate
d) [x] În dependenţa de evoluţia OMA b) [x] Tratament antiinflamator a) [x] Temporozigomatică şi occipitală
e) [ ] Nu se indică c) [ ] Tratament chirurgical b) [x] Cervicală (substernocleidomastoidian)
d) [x] Toaleta conductului auditiv extern c) [ ] Mascată
e) [x] Vasoconstrictorii d) [x] Jugodigastrică şi petrozita
115)Tratamentul conservativ al otitei medii acute e) [ ] Labirintita
include
a) [x] Preparate antiinflamatoare 122) Particularităţile otoscopiei la copiii pînă la
b) [x] Preparate antihistaminice un an de viaţă 131). Tratamentul mastoiditei
c) [x] Preparate vazoconstrictoare a) [x] Conductul auditiv este mai îngust a) [x] Antibioterapia + chirurgical
d) [x] Preparate antibacteriale b) [ ] Conductul auditiv este mai larg b) [ ] Antibioterapia
e) [x] Vitaminoterapie c) [x] Membrana timpanică se situează în poziţia c) [ ] Chirurgical
mai orizontală d) [ ] Comprese + antibioterapia
d) [ ] Membrana timpanică se situează în poziţia e) [ ] Tratamentul local
116) Tratamentul otitei medii acute include mai verticală
a) [ ] Tratament chirurgical în toate cazurile e) [x] Membrana timpanică este mai bine
b) [x] Tratament chirurgical în cazurile vascularizată 132) Numiţi complicaţiile posibile ale mastoiditei
complicate a) [x] Labirintita
c) [x] Tratament conservator în toate cazurile b) [x] Paralizie n. Facial
d) [ ] Tratament conservator în cazurile 124)Semne otitei medii la copiii primului an de c) [x] Meningita
complicate viaţă d) [x] Tromboflebita sinusului lateral
e) [ ] A şi C a) [ ] Surditate e) [x] Abcese epi- şi subdurale
b) [ ] Zgomote auriculare
c) [x] Nelinişte copilului, insomnie
117)Indicaţiile tratamentului chirurgical al otitei d) [x] Dereglări ale alimentaţiei 133). Semne de otita medie cronică supurată
medii acute includ e) [ ] Otalgie a) [ ] Febra
a) [x] Indicaţii locale: bombarea membranei b) [x] Perforaţia membranei timpanice
timpanice, dureri otomastoidiene 125)Factorii favorizanţi ale otitelor medii la copii c) [ ] Cefalee
b) [ ] Indicaţii locale: retracţia membranei a) [x] Tuba auditivă mai scurtă, mai largă, mai d) [x] Eliminări purulente
timpanice, zgomote auriculare orizontală, deschisă e) [x] Surditate
c) [x] Indicaţii generale: greţuri, vertij, cefalee, b) [x] Poziţie orizontală a copilului
febra c) [x] Imunitatea locală şi generală scăzută
d) [x] Indicaţii generale: semne meningiene, vomă d) [x] Procese alergice 134) Clasificarea otitelor medii cronice supurate
e) [ ] Perforaţia membranei timpanice, eliminări e) [x] Vegetaţii adenoide include
purulente în conductul auditiv extern a) [x] Otita medie cronică simplă
(mezotimpanită), forma benignă
126). Antrotomia se efectuează pentru tratament b) [x] Otita medie cronică propriu-zisă
118) Avantajele tratamentului chirurgical a) [ ] Otitei medii acute la copii de vîrstă precoce (epitimpanită), forma malignă
(paracenteză) al otitei medii acute b) [ ] Otitei medii acute la adulţi c) [ ] Otita medie cronică latentă
a) [x ] Ameliorează evoluţia clinică a otitei medii c) [x] Otoantritei la copii pînă la un an d) [ ] Otita medie cronică adezivă
acute d) [ ] Mastoiditei la adulţi e) [x] Mezoepitimpanită
b) [x ] Asigură drenajul cavităţii timpanice e) [ ] Catarului tubo-timpanic
c) [x] Previne cicatrizare membranei timpanice
d) [x] Stopează dezvoltarea necrotizării 135)Semnele ale otitei medii cronice supurate
membranei timpanice 127) Diagnosticul otoantritei se bazează pe datele simple (mezotimpanita)
e) [x] Scade intensitatea otodeniei a) [x] Anamnezei a) [ ] Otoreea purulentă cu miros fetid
b) [x] Otomicroscopiei b) [x] Otoreea purulentă fără miros, hipoacuzia de
c) [ ] Examenului microbiologic transmisie
119)Accidentele posibile în cursul executării d) [x] Examenului audiologic c) [ ] Hipoacuzie de percepţie
paracentezei sunt: e) [x] Examenului radiologic d) [x] Perforaţia în pars tenza
a) [x] Lezarea pielii conductului auditiv extern e) [ ] Perforaţia în pars flaccida
b) [ ] Lezarea sinusului lateral
c) [x] Luxarea scăriţei 128) Cauzele principale ale dezvoltării
d) [x] Lezarea promontoriului şi a ferestrei mastoiditei 136)Etiologie otitelor medii cronice supurative
rotunde a) [x] Imunitate scăzută a) [ ] Virusuri
e) [x] Deschiderea unui golf jugular b) [x] Tratament conservator neadecvat b) [x ] Strept. Pneumonie
c) [x] Lipsa drenajului adecvat c) [x] Staph. Aureus
d) [x] Particularităţile anatomice a procesului d) [x] Pseudomonas aeroginoza
120) Otita medie acută, faza perforativă se mastoidian e) [x ] H. Influenţa
caracterizează e) [ ] Paracenteză 137) Diagnosticul otitelor medii cronice se
a) [x] Prin îmbunătăţirea stării generale stabileşte pe baza
5
Release by Medtorrents.com
a) [x] Microotoscopiei
b) [x] Examenului radiologic 146). Tratamentul otitei medii recidivante 154)Scăriţa este alcătuită din:
c) [x] Examenului audiologic prevede a) [x] Cap;
d) [ ] Examenului microbiologic a) [x] Miringotomia b) [x] Braţe;
e) [x] Tomografia computerizată b) [x] După necesitate - timpanostomia c) [x] Platină;
c) [x] Tratament antibacterial d) [ ] Colum;
d) [x] Sanarea nasofaringelui e) [ ] Ligamente.
138) Tratamentul otitelor medii cronice prevede e) [x] Imunoterapie
a) [x] Asanarea focarelor de infecţie în
nasofaringe 155)La nou-născuţi în căsuţă timpanică se
b) [x] Tratament conservator local după toaleta 147) Otita medie recidivantă se dezvoltă află:
conductului auditiv extern preponderent a) [ ] Ţesut epitelial;
c) [x] Tratament chirurgical a) [x] La copii b) [ ] Ţesut pavimentos;
d) [x ] Antiinflamatoare, antibiotice, antipiretice b) [ ] La adulţi c) [x] Ţesut mixoid;
e) [x] Vitaminoterapia, alimentaţia adecvată c) [ ] La orice vârstă, dar mai des la copii d) [ ] Ţesut glandular;
d) [ ] La bătrâni e) [x] Lichid amniotic.
e) [ ] La orice vârstă, dar mai des la adulţi
139)Semnele preponderente ale otitei medii
cronice supurate propriu-zisă 156).Sepsisul otogen se dezvoltă în caz de:
(epitimpanita) 148). Etiologie otitelor medii acute a) [ ] Tromboflebita sinusului cavernos;
a) [x] Otoreea purulentă cu miros fetid, a) [x] Virusuri b) [ ] Tromboflebita sinusului sagital;
hipoacuzia de transmisie b) [x] Strept. Pneumonie c) [x] Tromboflebita sinusului lateral;
b) [ ] Otoreea purulentă fără miros, hipoacuzia de c) [x] Staph. Aureus d) [ ] Meningită;
transmisie d) [ ] Pseudomonas aeroginoza e) [ ] Paralizia n.facial.
c) [ ] Hipoacuzia de percepţie e) [x] H. Influenţa
d) [ ] Perforaţia în pars tenza
e) [x] Perforaţia în pars flaccida 149) Polip în conductul auditiv extern cel mai des 157) Care sunt componente analizatorului vestibular ?
caracterizează a) [x] Vestibulul
a) [ ] Corp străin a conductului auditiv extern b) [ ] Organul Corti
140) Localizare procesului inflamator în caz de b) [ ] Otita medie acută c) [ ] Organul spiral
epitimpanită c) [ ] Otita medie recidivantă d) [x] Canalele semicirculare
a) [ ] Partea medială a cavităţii timpanice d) [ ] Mezotimpanită (otita medie cronică simplă) e) [ ] Cavitatea timpanică
b) [x] Aticul e) [x] Epitimpanită (otita medie cronică propriu-
c) [ ] Partea inferioară a cavităţii timpanice zisă) 159) Care sunt simptomele de bază ale
d) [ ] Tuba auditivă afecţiunilor analizatorului vestibular?
e) [ ] Procesul mastoidian a) [x] Nistagmus;
150)Prin ce metode se examineaza functia b) [x] Vertij;
auditiva? c) [x] Dereglări ale mişcărilor;
141)Colesteatomul este prezentat în majoritatea a) [x] Vocea de conversajie; d) [ ] Disfagie;
cazurilor de b) [x] Vocea şoptită e) [ ] Otodinie
a) [ ] Otita medie acută c) [x] Strigat cu excluderea celeilalte urechi;
b) [ ] Mezotimpanită d) [x] Examenul cu diapazoane; 160).Cum se stabileşte direcţia nistagmusului?
c) [x] Mezoepitimapnită e) [x] Audiometria. a) [ ] Pe direcţia componentei lente;
d) [ ] Otita medie recidivantă b) [x] Pe direcţia componentei rapide;
e) [x] Epitimpanită c) [ ] În dreapta;
151) Formele sepsisului otogen sunt: d) [ ] În stânga;
a) [x] Septicemia; e) [ ] Directă.
142)Complicaţiile endocraniene apar mai des la b) [x] Septicopiemia
bolnavi cu c) [x] Şoc bacterian;
a) [ ] Otita medie acută d) [ ] Sindrom vegetativ; 161) Care din probele numite mai jos se
b) [ ] Mezotimpanită e) [ ] Sindrom general nervos folosesc în examenul unui bolnav ce
c) [x] Mezoepitimapanită suferă de o vestibulopatie ?
d) [ ] Otita medie recidivantă a) [ ] Chimică;
e) [x] Epitimpanită 152)Ce este caracteristic pentru otoscleroza b) [ ] Galvanică;
a) [ ] Hiperimia timpanului c) [x] Rotatorie;
b) [x] Proba Rinne negativa d) [x] Calorică;
143)Tratamentul conservator a epitimpanitei c) [x] Proba Gille negativa e) [x] Presorie.
include d) [ ] Otorea
a) [ ] Antibioterapie general e) [ ] Paraacusis Willissi
b) [x] Antibioterapie local 162) Care sunt cauzele surdităţii
c) [x] Lavajul urechii medii intrauterine?
d) [x] Înlăturare polipilor şi granulaţii 153) Transmiterea sunetului pe cale osoasa se a) [x] Infecţia;
e) [ ] Pneumomasaj examineaza folosind urmatoarele b) [x] Intoxicaţia;
144) Indicaţiile pentru tratament chirurgical al probe: c) [x] Conflictul imun;
epitimpanitei a) [x] Weber; d) [x] Afecţiunile genetice
a) [x] Existenţa complicaţiilor endocraniene b) [x] Schwabach; e) [ ] Poziţia incorectă a fătului.
b) [x] Insuficienţa tratamentului conservator c) [x] Rinne;
c) [x] Colesteatomul d) [ ] Voiacec;
d) [x] Granulaţiile, polipi e) [ ] Waldeyer. 163).Mişcările unghiulare excita receptorii:
e) [x] Surditate pronunţată a) [x] Canalelor semicirculari;
6
Release by Medtorrents.com
b) [ ] Maculei, utricuiei şi saculei; a) [x] Utricula b) [x] Endolimfă
c) [ ] Organului Corti; b) [ ] Capula terminalis c) [ ] Cortilimfă
d) [ ] Organului spiral; c) [ ] Crista ampularis d) [ ] Exsudat
e) [ ] Cavităţii timpanice;- d) [x] Saculă e) [ ] Transsudat
e) [ ] Fereastra rotundă
180).Complicaţiile endocraniene otogene cel
164) Care sunt receptorii auzuiui şi ai mai frecvent sunt cauzate de:
analizatorului vestibular? 172) Care din stricturile anatomice ale urechii a) [ ] Otită medie externă;
a) [ ] Crista ampularis interne servesc drept căi de pătrundere a b) [ ] Otită medie acută;
b) [x] Membrana otolitică infecţiei in cavitatea cerebrală? d) [ ] Timpanoscleroză;
c) [x] Cupula terminalis a) [x] Apeductul vestibular e) [ ] Otită recidivantă.
d) [ ] Membrana secundară b) [x] Apeductul cohleei
e) [x] Organul spiral c) [ ] Canalul semicircular lateral
d) [ ] Canalul semicirtular orizontal 181).Proba Gelle ne permite să depistăm:
e) [x] CAI. a) [ ] Colesteatomul
165) Care din medicamentele enumerate mai jos b) [ ] Fistula labirintului;
suni otofoxice? c) [ ] Obstrucţia tubară;
a) [x] Streptomicina; 173)Cupula terminalis este partea periferică a; d) [x] Otoscleroza;
b) [ ] Penicilina; a) [x] Analizatorului veslibular; e) [ ] Otita adezivă,
c) [x] Canamicina; b) [ ] Analizatorului auditiv;
d) [x] Furasemida; c) [ ] Analizatorului olfactiv,
e) [ ] Gentamicina d) [ ] Cutiei timpanice; 182).Mediul nutritiv al cohleei şi al canalelor
e) [ ] Nervului facial semicirculare este:
a) [ ] Endolimfa;
166) Care din semnele clinice descrise mai jos b) [x] Perilimfă;
sunt caracteristice pentru excitaţia 174) Care din afecţiunile urechii mijlocii duc la c) [ ] Lichidul cefalorahidian;
analizatorului vestibular? dezvoltarea complicaţiilor d) [ ] Cortilimfa;
a) [x] Vertij; endocraniene? e) [ ] Vasele limfatice
b) [x] Nistagmus a) [x] Otita medie acută;
c) [x] Dereglări de puls şi tensiune. b) [x] Otita medie cronică;
d) [ ] Febră. Frisoane; c) [x] Labirintita 183).Ce operaţie se efectuează în caz de
e) [x] Adiadocochinezie. d) [ ] Boala Meniere; epitimpanită cronică complicată cu
e) [ ] Otita adezivă. mastoidită?
a) [ ] Stapedoplastie
167)Tratamentul bolii Meniere este: b) [x] Operaţie radicală (evidarea petromastoidiană);
a) [x] Chirurgical; 175) Alegeţi complicaţiile otogene c) [ ] Antromastoidotomie;
b) [x] Medicamentos; endocraniene: d) [ ] Timpanotomie;
c) [x] Mixt; a) [x] Abces extradural; e) [ ] Mastoidoplastie.
d) [ ] Radioterapie; b) [x] Abces cerebral şi cerebelar;
e) [ ] Fizioterapie. c) [x] Abces subdural; 184) Tulburările de echilibru se examinează prin:
d) [x] Meningită; a) [ ] Proba Rinne, Weber, Schwabach;
e) [ ] Labirintită. b) [x] Proba Romberg, proba indexului,
168)Care din următoarele probe exprimă adiadocochinezie;
comparaţia audiţiei pe cale aeriană c) [x] Mersul în linie dreaptă şi în flang;
cu cea pe cale osoasă? 176).Ce studiază proba Schwabach? d) [ ] Proba Gelle;
a) [x] Rinne; a) [ ] Durata conductibilităţii aeriene; e) [x] Proba adiadocochinezie
b) [ ] Schwabach; b) [x] Durata conductibilităţii osoase;
c) [ ] Weber; c) [ ] Mobilitatea scăriţei; 185) Care din porţiunile analizatorului
d) [ ] Gelle; d) [ ] Mobilitatea timpanului; auditiv este afectată în caz de
e) [ ] Vomer. e) [ ] Mobilitatea ciocănaşului. surditate de percepţie?
a) [x] Organul spiral;
b) [x] Căile de transmisie (de legătură) a sunetului
169).Excitantul analizatorului auditiv este: 177) Care sunt canalele semicirculare? către centrul auditiv;
a) [ ] Mişcarea unghiulară; a) [x] Orizontal, lateral c) [x] Centrul auditiv;
b) [ ] Mişcarea rectilinie; b) [x] Vertical, anterior, frontal d) [ ] Vestibulul;
c) [x] Sunetul; c) [x] Vertical, posterior, sagital e) [ ] Cavitatea timpanică.
d) [ ] Poziţia capului; d) [ ] Superior
e) [ ] Poziţia corpului. e) [ ] Inferior 186) Care din simptomele descrise nu sunt
caracteristice mastoiditei?
a) [ ] Otoree purulentă;
170).Proba Rinne in caz de otită medie acută 178).Care este cauza nistagmusului dacă se b) [x] Autofonie;
este: evidenţiază prin apăsare pe tragus? c) [x] Membrana timpanică fără schimbări
a) [ ] Pozitivă a) [ ] Labirintită acută difuză; patologice;
b) [x] Negativă; b) [x] Labirintită acută circumscriptă; d) [ ] Simptomul Swartze - dureri la apăsarea pe
c) [ ] Prelungită; d) [ ] Otită acută; mastoidă, radiologie - opacitatea celulelor
d) [ ] Laterahzata în urechea sănătoasă e) [ ] Otită cronică. mastoidiene;
e) [ ] Lateralizata în urechea bolnavă. e) [x] Auzul normal

179).Labirintul membranos conţine: 187) Care din formaţiuni anatomice numite mai
171) Aparatul otolic se află în: a) [ ] Perilimfă jos nu constituie aparatul de transmisie
7
Release by Medtorrents.com
sonoră? 195).Care din abcese se localizează între d) [ ] Galvanică;
a) [ ] Pavilionul urechii; lamina internă a oaselor craniene şi e) [ ] Magnetică.
b) [x] Organul spiral; partea externă a foiţei dura mater?
c) [ ] Urechea medie; a) [ ] Cerebral; 204).In caz de surditate de percepţie proba Rinne
d) [x] Căile respiratorii superioare; b) [ ] Cerebelos; va fi:
e) [x] Canalelesemicirculare c) [x] Extradural; a)[ ] negativa
d) [ ] Subdural; b) [x] Pozitivă;
188) Care sunt semnele clinice principale la e) [ ] Sinusului cavernos. c) [ ] Prelungită;
un bolnav cu abces otogen al d) [ ] Descendentă;
lobului temporal stîng? 196) Afectarea căror sinusuri nu va duce la e) [ ] Prescurtată.
a) [x] Cefalee; dezvoltarea sepsisului otogen?
b) [x] Afazie anamnestică; a) [x] Sagital 205).În caz de otoscleroză are loc anchiloză:
c) [x] Bradicardie; b) [x] Transversal a) [ ] Incudovestibulară;
d) [x] Schimbări în lichidul cefalorahidian; c) [x] Vertical; b) [ ] Timpanovestibulară;
e) [ ] Otoscopia fără modificări ale timpanului. d) [x] Orizontal; c) [x] Stapedovestibulară;
e) [ ] Sigmoid. d) [ ] Incudotimpanală;
189).Care di n fa z e l e (pe ri oa de l e ) c l i ni c e e) [ ] Timpanomaleolară.
nu ţ i n de a bce sul c e re bra l ? 197) Care este cea mai eficace metodă de
a) [x] Faza acută; diagnostic în caz de complicaţiile 206).Afectarea organului spiral (Corti) duce la
b)[ ] Faza incipienta , de debut intercraniene otogene hipoacuzie de tip:
c) [ ] Faza latentă (de acalmie); a) [x] RMN; a) [ ] Mixt;
d) [ ] Faza manifestă; b) [ ] Radiografia; b) [x] Perceptiv;
e) [ ] Faza terminală. c) [x] Tomografia computerizată; c) [ ] Transmisiva
d) [ ] Ultrasonografîa; d) [ ] Timpanal;
190) Care din formaţiuni anatomice numite e) [ ] Arteriografia. e) [ ] Vestibular.
mai jos constituie aparatul de
transmisie sonoră? 198).Care din metodele de diagnostic 207).Prin ce cale cel mai frecvent infecţia
a)[x] pavilionul urechii enumerate mai jos este mai eficace şi pătrunde din ureche în cavitatea
b) [ ] Organul spiral; adecvată în depistarea neurinomului craniană?
c) [x] Urechea medie; de acustic? a) [ ] Limfogenă;
d) [ ] Căile respiratorii superioare; a) [x] RMN cu contrast; b) [ ] Hematogenă;
e) [x] CAE. b) [ ] RMN fără contrast; c) [ ] Traumatică;
c) [ ] Arteriografia; d) [x] Prin contact;
191) Care sunt semnele clinice principale la d) [ ] Radiografia; e) [ ] Labirintică.
un bolnav cu abces otogen al e) [ ] Tomografia computerizată.
lobului temporal stîng? 209).Abcesul perisinuos este variantă a
a) [x] Cefalee; 199) Numiţi formele exteriorizate a mastoiditei: abcesului:
b) [x] Afazie anamnestică; a) [x] Zigomatică; a) [x] Extradural;
c) [x] Bradicardie; b) [ ] Labirintică; b) [ ] Subdural;
d) [x] Schimbări în lichidul cefalorahidian; c) [x] Scuamită; c) [ ] Cerebral;
e) [ ] Otoscopia fără modificări ale timpanului. d) [ ] Miringită; d) [ ] Subperiostal;
e) [x] Petrozita. e) [ ] Cerebelos.
192) Care sunt caracteristicile lichidului
cefalorahidian in meningita 200) Forele clinice a otosclerozei sunt: 210).Pierdere totală a funcţiei auditive se
otogenă a) [x] Cohleară; numeşte:
a) [x] Tensiunea mărită a lichidului; b) [ ] Latentă; a) [ ] Surditate mixtă;
b) [x] Este tulbure; c) [ ] Manifestă; b) [ ] Surditate de percepţie;
c) [x] Leucocitoză şi neutrofiloză; d) [x] Mixtă; c) [ ] Surditate de transmisie;
d) [ ] Este mărită cantitatea de glucoza şi clor; e) [x] Timpanală. d) [ ] Neurită cohleară;
e) [x] Este mărită cantitatea de proteine. e) [x] Cofoza.
201).In caz de otoscleroză se efectuează:
193) Care sunt simptomele caracteristice ale a) [ ] Timpanoplastie; 211) Care din semnele prezentate nu sunt
meningitei otogene? b) [ ] Miringoplastie; caracteristice pentru otoscleroză ?
a) [x] Semnele otitei medii acute sau cronice; c) [x] Stapedoplastie; a) [x] Hiperemia timpanului;
b) [x] Cefalee intensă difuză; d) [ ] Otoplastie; b) [x] Otoreea;
c) [ ] Afazie. Adiadocochinezie; e) [ ] Timpanoplastie. c) [x] Perforaţia timpanului;
d) [x] Semnele meningiene; d) [x] Defect total a timpanului;
e) [x] Schimbări caracteristice în lichidul 202).În caz de otoscleroză proba Gelle va fi: e) [x] Perforaţia punctiformă a timpanului
cefalorahidian. a) [ ] Pozitivă;
b) [ ] Reversată;
c) [x] Negativă; 212).La care din afecţiunile prezentate
194).În meningita cerebro-spinală, spre d) [ ] Prelungită; hipoacuzia este cauzată de formarea
deosebire de cea otogenă, în lichidul e) [ ] Reversată. aderenţilor şi cicatricilor în urechea
cefalorahidian se depistează: medie?
a) [ ] Stafilococi; 203).Pentru stabilirea diagnosticului de a) [ ] Otita medie acută;
b) [ ] Streptococi; labirintită circumscriptă, se efectuează b) [ ] Otita recidivantă;
c) [ ] Pneumococi; proba: c) [x] Otită adezivă;
d) [ ] Bacilul Koch; a) [ ] Calorică; d) [ ] Otită secrctoti
e) [x] Meningococi. b) [x] Presorie; e) [ ] Otoscleroză.
c) [ ] Rotatorie;
8
Release by Medtorrents.com
214).În cazuri cu surditate de percepţie severă d) [ ] Neurită cohleară
la copii înăscută se efectuează 224).În caz de surditate de percepţie proba Rinne e) [x] Cofoză
intervenţie chirurgicală: va fi:
a) [ ] Timpaniplastie; a) [ ] Negativă 234) Care din semnele prezentate nu sunt
b) [ ] Stapedoplastie; b) [x] Pozitivă caracteristice pentru otoscleroza?
c) [x] Implantarea cohleară; c) [ ] Prelungită a) [x] Otorea
d) [ ] Şuntarea labirintului; d) [ ] Descendentă b) [x] Hiperemia timpanului
e) [ ] Şuntarea sacului endolimfatic. e) [ ] Prescurtată c) [x] Perforaţia timpanului
d) [x] Defect total a timpanului
225) Ce este caracteristic pentru epitimpanită e) [x] Perforaţia punctiformă a timpanului
215) Care din intervenţii chirurgicale numite cronică sudurată:
se practică pentru tratament a maladiei a) [ ] Hiperemia şi bombarea timpanului 235).La care din afecţiunile prezentate
Meniere? b) [ ] Perforaţia în pars tenza hipoacuzia este cauzată de formarea
a) [x] Chordotomie; c) [x] Perforaţia în pars flaccida sau marginală aderenţilor şi cicatricilor în urechia
b) [ ] Miringoplastie; d) [x] Granulaţii şi colesteatom medie?
c) [ ] Timpanoplastie; e) [x] Otorea purulentă cu miros fetid a) [ ] Otita medie acută
d) [x] Şuntarea laberintului; b) [ ] Otita recidivantă
e) [x] Şuntarea sacului endolimfatic. 226).În caz de otoscleroză are loc anchiloză: c) [x] Otită adezivă
a) [ ] Incudovestibulară d) [ ] Otită secretorie
b) [ ] Timpanovestibulară e) [ ] Otoscleroză
216).Anchiloză stapedovestibulară primară are c) [x] Stapedovestibulară
denumire: d) [ ] Incudotimpanală 239).Ce studiază proba Weber?
a) [ ] Timpanosceleroza e) [ ] Timpanomaleolară a) [ ] Conductibilitatea osoasă
b) [ ] Otită adezivă b) [ ] Conductibilitatea aeriană
c) [x] Otoscleroza 227).Porţiunea orizontală a n.facial se află în c) [x] Lateralizarea sunetului
d) [ ] Otită adezivă regiunea peretelui a casuţei timpanice: d) [ ] Intensitatea sunetului
e) [ ] Otită secretorie a) [ ] Superior e) [ ] Localizarea sunetului
b) [ ] Lateral
218) Alegeţi formele clinice a otosclerozei c) [ ] Inferior 240) Notaţi afecţiunile nesupurative ale urechii
a) [ ] Latentă d) [x] Medial a) [x] Tempanoscleroza
b) [x] Timpanală e) [ ] Inferior b) [x] Otită odesivă
c) [x] Cohleară c) [ ] Otită externă
d) [ ] Manifestă 228).Afectarea organului spiral (Corti) duce la d) [x] Otită secretorie
e) [x] Mixtă hipoacuzie de tip : e) [x] Surditate de percepţii
a) [ ] Mixt
219) Notaţi formele exteriorizate ale mastoiditei : b) [x] Perceptivă 241).S.Rozen a propus intervenţie chirurgicală în
a) [x] Zigomatocită c) [ ] Transmisiv caz de otoscleroza, care are denumire
b) [x] Labirintită d) [ ] Timpanal a) [ ] Timpanoplastie
c) [ ] Scurmită e) [ ] Vestibular b) [ ] Timpanotomie
d) [ ] Miringită c) [x] Mobilizarea indirectă a scăriţei
e) [x] Petrozită 229).Unde se efectuiază paracenteza d) [ ] Mastoidotomie
(miringotomie)? e) [ ] Stapedoplastie
220) Formele clinice ale otosclerozei sunt: a) [x] Cadranul posterio-inferior
a) [x] Cohleară b) [ ] Cadranul antero-superior 242).În caz de otită secretorie se efectuează
b) [ ] Latentă c) [ ] Pars flaccida intervenţie chirurgicală, care are
c) [ ] Manifestă d) [ ] Cadranul postero-superior denumire
d) [x] Mixtă e) [ ] Cadranul antero-inferior a) [ ] Timpanoplastie
e) [x] Timpanală b) [x] Timpanotomie
230).Prin ce calea cel mai frecvent infecţia c) [ ] Timpanopexie
221).În caz de otoscleroză se efectuiază: pătrunde din ureche în cavitatea d) [ ] Stapedectomie
a) [ ] Timpanoplastie craniană? e) [ ] Stapedoplastie
b) [ ] Miringoplastie a) [ ] Limfogenă
c) [x] Stapedoplastie b) [ ] Hematogenă 243) Notaţi semnele caracteristice pentru
d) [ ] Otoplastie c) [ ] Traumatică otoscleroză
e) [ ] Timpanostomie d) [x] Prin contact a) [x] Rinne negativ
e) [ ] Labirintica b) [x] Paraacuzis Wellisii
222).În caz de otoscleroză proba Gelle va fi: c) [ ] Shwabah prescurtat
a) [ ] Pozitivă 232).Abcesul perisinuos este variantă a d) [ ] Gelle pozitiv
b) [ ] Reversată abcesului: e) [x] Gelle negativ
c) [x] Negativă a) [x] Extradural
d) [ ] Prelungită b) [ ] Subdural 247).Care perioadă nu este caracteristică pentru
e) [ ] Prescurtată c) [ ] Cerebral evoluţie abceselor cerebrale:
d) [ ] Subperiostal a) [ ] De debut
223).Pentru stabilirea diagnosticului de labirintită e) [ ] Cerebelos b) [x] De ameliorare
circumscriptă se efectuiază proba: c) [ ] De acalmie
a) [ ] Calorică 233).Pierdere totală a funcţiei auditive se d) [ ] Manifestă
b) [x] Presorie numeşte: e) [ ] Terminală
c) [ ] Rotatorie a) [ ] Surditate mixtă
d) [ ] Galvanică b) [ ] Surditate de percepţie 248) Formele labirintitei (după etiologie) sunt:
e) [ ] Magnetică c) [ ] Surditate de transmisie a) [x] Timpanogenă
9
Release by Medtorrents.com
b) [ ] Otogenă
c) [x] Meningogenă 257).Tratamentul otosclerozei este: 271) Care din factori sunt uniti sub denumirea
d) [ ] Sinusogenă a) [ ] Medicamentos „Triada Vichow"?
e) [x] Hematogenă b) [ ] Fizioterapie a) [x] Dereglarea etrimismului sângelui în direcţia
c) [x] Chirurgical hipercoagulării
249).Urechea sănătoasă aude vocea şoptită la d) [ ] Antibacterial b) [ ] Leucocitoză
distanţă: e) [ ] Antimicotic c) [ ] Trombocitopenie
a) [ ] 3 m d) [x] Încetenirea circulaţiei sângelui
b) [x] 6 m 259).La baza simptomatologie în caz de maladie e) [x] Modificarea peretelui vascular
c) [ ] 10 m Meniere stă.
d) [ ] 30 m a) [ ] Traumatism 277) Ce este caracteristic pentru septicemia
e) [ ] 4 m b) [ ] Infecţia bacteriană otogenă?
c) [ ] Infecţia virală a) [x] Febră hectică
250).Urechea sănătoasă aude vocea de d) [x] Hidrops labirintic b) [ ] Febră intermitentă
conversaţie la distanţa: e) [ ] Intoxicaţia c) [x] Frisoane puternice
a) [ ] 50 m d) [ ] Febră continuă
b) [ ] 30 m 260).Care din maladii nu întră în grupul e) [ ] Scăderia critică a temperaturei
c) [] 120 m afecţiunilor nesupurative:
d) [ ] 60 m a) [ ] Otoscleroză 285) Care din simptoamele locale (de focar) sunt
e) [x] 20 m b) [ ] Catar tubotimpanic caracteristice pentru abcesul lobului
c) [ ] Otită adesivă temporal?
251).Urechea sănătoasă aude strigătul la distanţa: d) [x] Otita medie acută a) [x] Afazia amnestică
a) [ ] 100 m e) [ ] Otită secretorie b) [ ] Tulburări ale funcţiei de echilibru
b) [ ] 300 m c) [ ] Surditate de transmisie
c) [ ] 50 m 261) Alegeţi maladiile nesupurative ale urechei: d) [x] Afazia senzorială
d) [x] 200 m a) [x] Otoscleroză e) [ ] Simptomul Foss
e) [ ] 500 m b) [ ] Otită madie acută
c) [x] Otită adesivă 286) Care din simptomele sunt caracteristice
252) Pentru examen radiologic în otologie sunt d) [ ] Otomicoză pentru abcesul cerebelos?
folosite următoarele incidienţe (notaţi): e) [x] Timpanoscleroză a) [x] Ataxia
a) [x] Mayer b) [x] Reducerea tonusului muscular de parte
b) [ ] Fastovschi 262) Formele de otomastoidită exteriorizată sunt: lezată
c) [x] Stenwers a) [ ] Labirintită c) [x] Nistagmus de amplitudine mare
d) [x] Schiiller b) [x] Zigomaticită d) [ ] Afazia
e) [ ] Undrit c) [x] Scvamită e) [x] Vorbire scondată
d) [x] Petrozită
253) Examenul funcţiei auditive include (notaţi): e) [x] Forma Berzold 287).Afaziile amnestică şi senzorială sunt
a) [x] Examenul acumetric caracteristice pentru:
b) [ ] Impedanţmetria 263) Semnele otoscopice, patognomonice pentru a) [ ] Tromboflebită sinusojugulară
c) [ ] Sonografia otomastoidită sunt: b) [x] Abcesul lobului temporal
d) [ ] Vestibulometria a) [x] Otorea abundentă c) [ ] Abcesul perisinuos
e) [x] Examenul audiometric b) [ ] Proba Gelle pozitivă d) [ ] Meningită otogenă
c) [ ] Nistagmus presor e) [ ] Labirintită
254) Pentru examenul permeabilităţi tubei d) [x] Ptoză peretelui posterosuperioare
auditive se folosesc mai multe procedee e) [ ] Lipsa cerumenului 288).Ataxia, reducerea tonusului muşchilor,
(alegeţi): vorbire scandată nistagmus de
a) [x] Procedeul Valsave 264).Care din maladii altfel se numeşte „hidrops amplitudinea mare sunt caracteristic
b) [x] Procedeul Toynbe labirintite": pentru:
c) [ ] Procedeul Weber a) [ ] Otită exudativă a) [ ] Abcesului lobul temporal
d) [ ] Procedeul Gelle b) [ ] Catar tubotimpanic b) [x] Abcesul cerebelos
e) [x] Procedeul Politzer c) [ ] Labirintită seroasă c) [ ] Abcesul perisinuos
d) [x] Maladie Meniere d) [ ] Abcesul subperiostal
255).Rinne negativ, Weber lateralizat în urechea e) [ ] Labirintita supurata e) [ ] Abcesul extradural
bolnavă sau sănătoasă, Schwabach
prelungit sau prescurtat sunt unite sub 265) În caz de complicaţii intracraniene otogene 291).Altă denumire a maladiei Meniere este:
denumirea: triada (alegeţi): se efectuiază: a) [ ] Labirintită difuză
a) [ ] Rozen a) [ ] Antromastoidotomie b) [x] Hidropsul endolimfatic
b) [ ] Gelle b) [ ] Timpanoplastie c) [ ] Fistula labirintică
c) [x] Bedzold c) [x] Antromastoidotomie largită d) [ ] Otită secretorie
d) [ ] Bing d) [ ] Carotimpanotomie e) [ ] Otită exudativă
e) [ ] Schuller e) [x] Evidarea petromastoideană totală largită
292) Notaţi schimbările patomorfologice
270).Cum se numeşte complexul de condiţii, caracteristice pentru maladia Meniere:
256).Semnul otoscopic a lui Schwartz se necesare pentru tromboza vaselor a) [x] Dilatarea canalului Cohlear
întâlneşte frecvent la venoase? b) [ ] Supuraţie în spaţiul endolimfatic
a) [x] Timpanoscleroză a) [ ] Triada Betzold c) [ ] Atrofierea striei vasculare
b) [ ] Otoscleroză b) [x] Triada Vichow d) [ ] Formarea aderenţelor în căsuţa timpanică
c) [ ] Surditate de percepţie c) [ ] Triada Fallo e) [x] Dilatarea sacului şi utricului
d) [ ] Otită adezivă d) [ ] Triada Schiiller
e) [ ] Maladia Meniere e) [ ] Triada Grizinger 293) Pentru maladia Meniere sunt caracteristice:
10
Release by Medtorrents.com
a) [ ] Otodinia e) [x] pătrunderea alimentelor lichide la glutiţie în b) [ ] respirator;
b) [ ] Secreţii mucopurulente rinofaringe. c) [ ] senzitiv;
c) [x] Vertij d) [ ] glandular;
d) [x] Surditate 303)Metode de examinare a hipofaringelui sunt: e) [ ] vegetativ.
e) [x] Acufene a) [x] hipofaringoscopi;
b) [x] hipofaringoscopia indirectă;
294) Care din simptoamele nu sunt caracteristice c) [x] hipofaringoscopia directă; 312). Rinofaringele comunică cu fosele nazale
pentru maladia Meniere? d) [x] radiografie; prin:
a) [x] Otorea mucopurulentă e) [ ] bucofaringoscopie. a) [ ] meatul nazal comun;
b) [x] Pectoraţia timpanului b) [ ] meatul nazal superior;
c) [x] Otodinia 304). Sinusurile piriforme se situiază lateral faţă c) [ ] meatul nazal mediu;
d) [x] Surditate de transmisie de: d) [ ] meatul nazal inferior;
e) [x] Nistagmus presor a) [ ] laringe; e) [x] coane.
b) [x] esofag;
295).La maladia Meniere suferă funcţia. 313). În epifaringe sunt situate:
c) [ ] coane;
a) [ ] Urechii externe a) [ ] 2 amigdale;
b) [ ] Tubei auditive d) [ ] mezofaringe; b) [x] 3 amigdale;
c) [x] Urechii interne e) [ ] rinofaringe. c) [ ] 4 amigdale;
d) [ ] Urechii medie d) [ ] 5 amigdale;
e) [ ] Timpanului e) [ ] 6 amigdale.
305). Între capsula amigdalei palatine şi spaţiul
296) În caz de traumatism combinat al urechii muscular al faringelui se află:
medii şi interne pot fi prezente a) [x] ţesut celular lax; 314)Factorii etiopatogenici a faringitelor cronice
următoarele semne clinice: b) [ ] ţesut limfoid; sunt:
a) [x] Hemoragii c) [ ] ţesut conjunctiv; a) [x] alcoolul, fumatul;
b) [x] Otodenie d) [ ] ţesut nervos; b) [x] răceala;
c) [x] Manifestări labirintice e) [ ] ţesut glandular. c) [x] diverse afecţiuni cronice în formă
d) [x] Licvorea decompensată;
e) [x] Paralizia n.facial 306). Inervaţia motorie a muşchilor vălului palatin d) [x] avitaminoză.
se efectuiază de: e) [x] obstrucţia nazală;
a) [x] n.glosofaringeus;
298) După origine corpii străini ai conductului
b) [ ] n.facialis;
auditiv extern pot fi . şi (notaţi):
c) [ ] n.trigemines; 315). Hipoacuzia de transmisie în caz de
a) [x] Organici
d) [ ] n.vagus; hipertrofia amigdalei faringiene este
b) [] Exogeni
e) [ ] n.recurens. cauzată de:
c) [x ] Neorganici
a) [x] obstrucţia orificiului rinofaringian al tubei
d) [] Endogeni
307). Stîlpul posterior al amigdalelor este format auditive;
e) [ ] Mixti
din: b) [ ] avitaminoză;
a) [x] m.palatofaringian; c) [ ] deviaţie de sept nazal;
299).Dopul de cerumen al conductului auditiv
b) [ ] m.stilofaringian; d) [ ] intoxicaţia n. Cohlearis;
extern este un corp străin de originea .
c) [ ] m.constrictor al faringelui; e) [ ] hipertensiune intracraniană.
(notaţi):
d) [ ] m.digastric;
a) [ ] Alergică
e) [ ] m.platisma.
b) [ ] Inflamatorie
316)Flegmonul retrofaringian este cauzat de:
c) [x] Endogenă
a) [x] gripă;
d) [ ] Metabolică
308). Orificiul faringian al tubei auditive se b) [x] rinită acută;
e) [ ] Exogenă
deschide: c) [x] angină;
a) [x] pe peretele lateral al rinofaringelui; d) [ ] avitaminoză;
300)Examenul rinofaringelui se efectuiază,
b) [ ] pe peretele posterior al rinofaringelui; e) [ ] laringită acută.
folosind următoarele metode:
c) [ ] pe peretele anterior al rinofaringelui;
a) [ ] rinoscopia anterioară;
d) [ ] pe peretele superior al rinofaringelui; 317). Cauza etiopatogenică principală a
b) [x] rinoscopia posterioară;
e) [ ] pe peretele inferior al rinofaringelui. faringomicozei este:
c) [x] radiografia rinofaringelui;
a) [x] tratament iraţional, incorect cu antibiotice în
d) [x] tuşeul cavumului (examenul digital);
309). Faringele este înzestrat cu următorul număr doze majore;
e) [ ] faringoscopia.
de amigdale: b) [ ] tratament iraţuional, incorect cu vitamine;
a) [ ] 1; c) [ ] tratament iraţional, incorect cu
301)Examenul imagistic al faringelui include
b) [ ] 2; vazoconstrictori şi cardiotonici;
următoarele metode:
c) [ ] 3; d) [ ] conhotomie.
a) [x] radiografia;
d) [ ] 4; e) [ ] angina.
b) [x] radiografia cu contrast;
e) [x] 6.
c) [x] tomografia;
318). Perioada de incubare a difteriei este de:
d) [x] tomografia computerizată;
310)Faringele are următoarele porţiuni: a) [ ] 3 zile;
e) [ ] radioscopia.
a) [x] una - rinofaringe; b) [x] 2-7 zile;
b) [x] două - bucofaringe; c) [ ] 4 zile;
302)Plîngerile bolnavului, în caz de pareză a
c) [x] trei - laringofaringe; d) [ ] 2 săptămîni;
vălului palatin:
d) [ ] suprem; e) [ ] 3 săptămîni.
a) [x] voce nazonată (rinolalie deschisă);
e) [ ] intern.
b) [ ] voce nazonată (rinolalie închisă);
c) [ ] disfagie;
311). Mucoasa rinofaringelui este de tip: 319)Căile de pătrundere a infecţiei în organism în
d) [ ] odinofagie;
a) [x] cilindric, pluristratificat, ciliar; caz de angină este:
11
Release by Medtorrents.com
a) [x] alimentară; este: a) [x] angioame;
b) [x] autoinfecţie; a) [x] abcesul periamigdalian; b) [x] papiloame;
c) [x] aeriană; b) [ ] hemoragie; c) [x] fibroame;
d) [x] mixtă; c) [ ] laringită cronică; d) [ ] sarcoame;
e) [ ] limfogenă, hematogenă. d) [ ] laringită acută; e) [ ] epitelioame.
e) [ ] traheită.
338). Cea mai frecventă complicaţie în caz de
320)Vegetaţiile adenoide necesită diferenţiere de: 329)Contraindicaţiile amigdalectomiei sunt: deschidere a abcesului retrofaringian
a) [x] angiofibromul juvenil al nazofaringelui; a) [ ] colecistita; este:
b) [x] polipul coanal; b) [ ] ulcerul stomacal; a) [x] inspiraţia puroiului;
c) [x] tumori maligne ale nazofaringelui; d) [x] hemofilia; b) [ ] traumatismul coloanei vertebrale;
d) [x] osteofitul vertebrelor cervicale, e) [x] tbc pulmonară în acutizare (forma c) [ ] traumatismul vaselor sangvine arteriale;
e) [ ] faringitele cronice. destructivă). d) [ ] traumatismul vaselor sangvine venoase;
e) [ ] traumatismul vaselor limfatice.
330)Anginele secundare se dezvoltă în caz de:
321)Examenul permeabilităţii tubei auditive se a) [x] leucemia acută;
efectuiează prin: b) [x] mononucleoza infecţoasă; 339)Hipertrofia amigdalelor palatine duce la:
a) [x] procedeul Toynbee; c) [x] gripă; a) [x] dereglări de respiraţie;
b) [x] procedeul Valsalva; d) [x] difterie; b) [x] dereglări de gluiţie;
c) [x] procedeul Politzer; e) [ ] faringită. c) [x] dereglări de somn;
d) [ ] procedeul Voiacec; d) [x] dereglări de voce (rinolalie);
e) [ ] procedeul Soldatov. e) [ ] paralizia vălului palatin.
331)Diagnosticul diferenţial al amigdalitei
322)Amigdalectomia nu se va efectua, cînd vor fi cronice se face cu:
următoarele contraindicaţii: a) [x] faringita cronică; 340)Vegetaţiile adenoide trebuie diferenţiate de:
a) [x] relative; b) [x] faringomicoze; a) [x] angiomul juvenil al nazofaringelui;
b) [x] absolute; c) [x] hipertrofia amigdalelor palatine; b) [x] polipul coanal;
c) [ ] de vîrstă; d) [ ] angina catarală; c) [x] tumori benigne a rinofaringelui;
d) [ ] de sex; e) [ ] faringita acută. d) [x] tumori maligne ale rinofaringelui;
e) [ ] boli metatonzilare. e) [ ] rinită acută banală.

323)Factorii etiopatogenici principali ai 332)Angina lacunară se diferenţiază de: 341). Cea mai frecventă complicaţie a
faringitelor cronice sunt: a) [x] angina difterică; amigdalectomiei este:
a) [x] fumatul, alcoolul; b) [x] angina ulcero-membranoasă Vincent; a) [ ] asfixia;
b) [x] acţiunea îndelungată a unora din factorii c) [x] angina agranulocitară; b) [x] hemoragie;
nocivi ai mediului ambiant sau a d) [x] angina leucemică; c) [ ] abces al cerebelului;
factorilor nocivi de producţie; e) [ ] faringita catarală. d) [ ] abcesul subdural;
c) [x] răceala; e) [ ] lezarea vaselor magistrale.
d) [x] obstrucţie nazală; 333). Dispneea se dezvoltă în caz de angină:
e) [x] bolile sistemului digestiv. a) [ ] lacunară; 342)Simptomatologia vegetaţiilor adenoide
b) [ ] foliculară; include următoarele semne obiective şi
324)Profilaxia amigdalitei cronice include: c) [x] laringiană; subiective:
a) [x] tratamentul adecvat al anginelor; d) [ ] ulcero-membranoasă; a) [ ] febră, frisoane, intoxicaţie;
b) [x] tratamentul adecvat al afecţiunilor nasului e) [ ] gripală. b) [x] "facies adenoideum";
şi a sinusurilor paranazale; c) [x] obstrucţie nazală;
c) [x] dispensarizarea bolnavilor ce au suportat 334)Flegmonul retrofaringian se dezvoltă în caz d) [x] prezenţa în rinofaringe a unei formaţiuni
angine şi acelora ce suferă de de: tumorale moale, roză;
amigdalite cronice; a) [ ] pneumonie; e) [ ] tahicardie.
d) [x] organizarea şi respectarea regimului de b) [ ] intoxicaţie alimentară;
viaţă, odihnă, alimentare raţională, c) [x] angină; 343). Care este tratamentul vegetaţiilor adenoide
exerciţii fizice, eluminarea sanitară a d) [x] rinită acută; de gradul trei:
populaţiei; e) [x] faringită acută. a) [ ] conservator;
e) [x] rezecţia subpericondromucoasă a b) [x] chirurgical;
septului nazal. 335). Cauza principală în dezvoltarea candidozei c) [ ] fizioterapic;
faringelui o constituie: d) [ ] balneo-climaterice;
325)Anginele primare sunt: a) [ ] tratameni cu corticosteroizi; e) [ ] profilaxie.
a) [ ] catarală, fibrinoasă; b) [x] tratament cu antibiotice;
b) [x] catarală, foliculară; c) [ ] tratament cu hemostatici; 344)Semnele obiective a amigdalitei cronice
c) [x] lacunară, ulceromembranoasă; d) [ ] vitaminoterapie; sunt:
d) [ ] flegmonoasă; e) [ ] tratament cu Nistatină. a) [x] semnul Gize;
e) [ ] necrotică. b) [x] semnul Zac;
336)Fazele de dezvoltare a abcesului c) [x] semnul Preobrajenscki;
327). Amigdalotomia se efectuieză preponderent: periamigdalian sunt: d) [x] aderenţe şi cicatrice dintre stîlpii
a) [ ] la toate vîrstele; a) [x] edem; amigdalelor şi amigdalele palatine;
b) [x] la copii; b) [x] infiltraţie; e) [x] puroi şi dopuri de cazeum în lacune.
c) [ ] la maturi; c) [x] abcedare;
d) [ ] la bărbaţi; d) [ ] necrotică;
e) [ ] la femei. e) [ ] ulceroasă. 345). Rinofaringele îi aparţine:
a) [ ] nasului;
328). Cea mai frecventă complicaţie a anginelor 337)Tumorile benigne ale faringelui sunt: b) [x] faringelui;
12
Release by Medtorrents.com
c) [ ] sinusurilor paranazale; e) [x] Proceduri fizioterapice.
d) [ ] laringelui; 362)Formele clinice (după clasificarea propusă
e) [ ] mezofaringelui. de I.Soldatov) a amigdalitelor cronice
354). SIDA este o boală provocată de: nespecifice sunt:
a) [ ] streptococi; a) [ ] atrofică;
b) [ ] stafilococi; b) [x] compensată;
346). Care este tratamentul angiofibromului c) [ ] virusul gripal; c) [ ] criptică, cazeoasă;
rinifaringian: d) [x] retroviruşi; d) [x] decompensată;
a) [ ] conservativ; e) [ ] hlamidia. e) [ ] infecţioasă.
b) [x] chirurgical;
c) [ ] mixt;
d) [ ] balneo-climateric; 355)Etiopatogenia corpilor străini ai faringelui 363)Cercul limfatic faringian a lui Waldeyer
e) [ ] fizioterapic. poate fi lămurit prin: include:
a) [x] prezenţa la îndemînarea copiilor a unor a) [x] amigdala faringiană;
347). Amigdala lingvală se situiază: corpi străini; b) [x] amigdalele tubare;
a) [ ] în rinofaringe; b) [x] lăsarea copiilor fără supraveghere; c) [x] amigdalele palatine;
b) [ ] în lojele amigdaliene; c) [x] reflexe diminuate sau abolirea lor; d) [x] amigdala lingvală;
c) [x] la rădăcina limbii; d) [x] stări psihice anormale; e) [ ] mucoasa faringelui.
d) [ ] în vestibulul laringelui; e) [ ] inflamaţia rinofaringelui.
e) [ ] în cavitatea bucală. 364)La un pacient cu flegmon periamigdalian
există în mod obligatoriu:
348). Tratamentul atreziei rinofaringiene este: 356). Amigdalele palatine se află în: a) [ ] obstrucţie nazală;
a) [ ] conservator; a)laringe b) [x] otalgie;
b) [x] chirurgical; b) [x] mezofaringe; c) [x] febră, frisoane;
c) [ ] fizioterapic; c) [ ] cavum; d) [x] trismus;
d) [ ] mixt; d) [ ] hipofaringe; e) [x] disfagie.
e) [ ] balneo-climateric. e) [ ] epifaringe.
365). Extremitatea inferioară a faringelui
357)Care din anginele numite mai jos fac parte corespunde corpului vertebrelor:
349)Diagnosticul anginei difterice la copii se din anginile secundare: a) [ ] C4-C5;
bazează pe: a) [ ] angina lacunară; b) [x] C6-C7;
a) [x] o anamneză amănunţită (anchetă b) [x] angina difterică; c) [ ] C3-C4;
epidemiologică); c) [x] angina leucemică; d) [ ] C7;
b) [x] aspectul bucofaringelui (prezenţa falselor d) [x] angina agranulocitară; e) [ ] C1.
membrane); e) [ ] angina foliculară.
c) [x] starea toxică a copilului;
d) [x] adenopatie subangulomandibulară; 358). Amigdalita cronică, forma decompensată se 366)Flegmoanele periamigdaliene, după
e) [x] examenul bacteriologfic. tratează: localizare pot fi:
a) [ ] medical; a) [x] antero-superior;
350). Angina gripală este o angină: b) [x] chirurgical; b) [x] inferior;
a) [ ] pramară; c) [ ] fizioterapic; c) [x] posterior;
b) [x] secundară; d) [ ] radioterapic; d) [x] lateral;
c) [ ] foliculară; e) [ ] corticoterapia. e) [ ] intraamigdalian.
d) [ ] lacunară;
e) [ ] catarală. 359). Vegetaţiile adenoide de gradul III se vor
trata: 367)Odinofagia este caracterizată în caz de:
351)Etiopatogenia anginelor include: a) [x] chirurgical; a) [x] faringite acute;
a) [x] infecţia: streptococ, stafilococ, viruşi, b [ ] medicamentos b) [x] epiglotita acută;
asocieri de infecţie; c) [ ] vazoconstrictori; c) [x] corpi străini ai hipofaringelui;
b) [x] frigul, oboseala, avitaminoza; d [ ]conhotomie d) [ ] cancerul hipofaringelui;
c) [x] alergia; e) [ ] radioterapie e) [ ] laringita striduloasă.
d) [x] imunodificitul secundar;
e) [ ] febra. 368). Ganglionii Gillette se află în:
360). Angina difterică se tratează în: a) [ ] mezofaringe;
352). Angina ulcero-membranoasă descrisă de a) [ ] secţia pediatrică; b) [ ] hipofaringe;
Simanovski este o: b) [ ] secţia ORL; c) [x] spaţiul retrofaringian;
a) [x] angina primară; c) [x] spitalul de boli infecţioase; d) [ ] fosele nazale;
b) [ ] angina secundară; d) [ ] secţia reanimare; e) [ ] sinusurile paranazale.
c) [ ] angina foliculară; e) [ ] terapie.
d) [ ] angina laculară; 369)Se poate localiza angina în hipofaringe şi
e) [ ] o complicaţie a altor boli. cum se numeşte această angină?
361)Prezenţa vegetaţiilor adenoide de gradul III a) [x] da;
353)Tratamentul conservativ al amigdalitei se manifestă prin: b) [ ] angina tubară;
cronice, forma compensată include: a) [x] sindromul de obstrucţie nazală; c) [x] angina lingvală;
a) [x] Lavajul lacunelor cu diferite substanţe b) [x] "facies adenoidian"; d) [ ] angina palatină;
antiseptice; c) [x] dezvoltarea psihică şi fizică insuficientă; e) [ ] angina catarală.
b) [x] Badijonarea amigdalelor palatine cu d) [x] complicaţii: otita medie, amigdalita cronică,
sol.Ligoli; conjunctivite, laringite;
c) [x] Vitamina C; e) [ ] sialoree. 370)Care din formaţiunile limfoide se află în
d) [x] Antihistaminice; rinofaringe:
13
Release by Medtorrents.com
a) [x] amigdalele Gerlach; a) [ ] patru, doi, trei; e) [ ] laringoscopia indirectă.
b) [ ] amigdalele palatine; b) [x] patru, cîte doi de fiecare parte (anteriori şi
c) [ ] ganglionii Gillettee; posteriori); 385)Numiţi tactica medicului în caz de abces
d) [x] amigdala Luscha; c) [x] stîlpii anteriori pornesc de la baza periamigdalian:
e) [ ] amigdala lingvală. anterioară a vălului palatin pe de o parte a) [x ] tratament medicamentos;
şi alta a luetei, şi coboară spre baza b) [ ] tratament profilactic;
371)În etiopatogenia amigdalitei cronice rolul limbii; c) [x] puncţia, deschiderea, drenarea abcesului;
principal îi revine: d) [x] stîlpii posteriori pornesc de la faţa d) [x] analgezice;
a) [x] imunitate scăzută; posterioară a vălului palatin şi se e) [x] antihistaminice.
b) [x] streptococul  hemolitic din grupa A; termină pe feţele laterale ale faringelui;
c) [x] existenţa suprainfecţiei şi concurenţei e) [ ] şase, trei - anteriori şi trei posteriori. 386)Care este structura anatomică a peretelui
microbiene; faringian?
d) [ ] mucoasei faringelui; 378)Corpii străini ai faringelui cel mai frecvent a) [x] mucoasa;
e) [ ] volumului amigdalelor. sunt localizaţi în (sediul de inclavare b) [x] tunica fibroasă;
este): c) [x] stratul muscular;
a) [ ] rinofaringele; d) [x] adventiţia;
372). Ce boală a suportat copilul de 7 ani cu 2 b) [x] bucofaringele; e) [ ] stratul glandular.
săptămîni în urmă; dacă la examinare c) [x] laringofaringele;
vocea va fi nazonată (rinolalie d) [x] amigdala palatină; 387). Care sunt acţiunile medicului în caz de
deschisă), platul moale - imobil? e) [ ] plicele vocale. abces retrofaringian?
a) [ ] scarlatină; a) [ ] lărgirea buzelor plăgii, puncţia, drenarea
b) [ ] gripă; 379)Malformaţiile faringelui mai ales cele abcesului;
c) [x] difterie;d) [ ] rinită acută; congenitale sunt condiţionate de: b) [ ] puncţia, deschiderea şi lărgirea plăgii;
e) [ ] otită medie. a) [x] afecţiuni ale părinţilor: tuberculoza, c) [x] puncţia, deschiderea, lărgirea plăgii, drenare
sifilisul, hipotiroidita; şi aspirare;
b) [x] viciile părinţilor: tabacizmul, alcoolismul; d) [ ] tratament conservativ;
373). Care este diagnosticul, dacă mama c) [x] condiţii nocive de lucru, mediu; e) [ ] tratament profilactic.
copilului va comunica, că copilul d) [ ] condiţii excelente de viaţă;
permanent nu respiră pe nas, e) [x] infecţii materne, emoţii violente,
vazoconstrictoarele nu-i ajută? Copilul administrarea antibioticilor în primele 388)Alegeţi formele clinice ale faringitei cronice:
rău se dezvoltă fizic şi intelectual, iar în luni de sarcină. a) [x] catarală;
epifaringe se depistează o formaţiune b) [x] hipertrofică;
roză ce acoperă 1/2 din vomer. 380)Complicaţiile flegmonului periamigdalian c) [ ] fibrinoase;
a) [ ] angiofibromul rinofaringelui; pot fi: d) [ ] necrozante;
b) [ ] polip coanal; a) [x] mediastinită; e) [x] atrofice.
c) [x] vegetaţii adenoide; b) [x] edemul laringelui;
d) [ ] rinită cronică hipertrofică; c) [x] flegmonul cervical; 389). Inflamaţia acută a amigdalei Luschka se
e) [ ] rinită cronică atrofică. d) [x] complicaţii septice; numeşte:
e) [ ] amigdalita cronică, forma compensată. a) [ ] vegetaţii adenoide;
b) [ ] angina;
374)Tratamentul difteriei căilor respiratorii 381). Flegmonul laterofaringian se dezvoltă: c) [x] adenoidită;
superioare include: a) [ ] la copii în vîrstă de pînă la 3 ani; d) [ ] amigdalită;
a) [x] ser antitoxic antidifteric; b) [ ] la copii pînă la 10 ani; e) [ ] flegmon retrofaringian.
b) [x] antibiotice; c) [ ] la copii pînă la 7 ani;
c) [x] vitaminoterapie; d) [x] la toate vîrstele;
d) [x] cardiotonici, antihistaminice; e) [ ] numai la adulţi. 390)Care din bolile numite mai jos decurg cu
e) [ ] tratament chirurgical. simptome de angină?
382). Spaţiul retrofaringian comunică cu: a) [x] mononucleoza infecţioasă;
375)Angina banală nespecifică se va trata: a) [ ] mediastinul anterior; b) [x] scarlatina;
a) [ ] chirurgical; b) [x] mediastinul posterior; c) [x] difteria;
b) [x] antibioterapie; c) [ ] spaţiul parafaringian; d) [ ] pneumonie;
c) [x] antiinflamatoare, analgezici, vitamine; d) [ ] spaţiul pretraheal; e) [ ] meningită meningococică.
d) [ ] local - badijonări cu substanţe dezinfectante, e) [ ] spaţiul prelaringian.
spălături a amigdalelor palatine; 391)Cu care din organele numite mai jos
e) [ ] criptotomia. comunică cu faringele?
383). Flegmonul retrofaringian preponderent a) [ ] orbită;
376)Faringele comunică cu: afectează copii pînă la vîrsta: b) [ ] sinusurile paranazale;
a) [ ] rinofaringele - cu nasul, urechea medie, a) [x] 3-5 ani; c) [x] laringe;
mediastinul posterior, laringe; b) [ ] 10 ani; d) [x] nasul;
b) [x] bucofaringele - cavitatea bucală; c) [ ] 12 ani; e) [x] cavitatea bucală.
c) [x] laringofaringele - esofagul, laringele; d) [ ] 15 ani;
d) [x] rinofaringele - nasul, urechea medie, e) [ ] 1 an. 392). Faţa externă a amigdalelor palatine este în
mezofaringele; raport cu:
e) [ ] orofaringele, laringofaringele - stomacul, 384)Nazofaringele se examinează, folosind a) [x] spaţiul maxilo-faringian;
sistemul digestiv. următoarele metode: b) [ ] muşchiul sterno-cleido-mastoidian;
a) [ ] rinoscopia anterioară; c) [ ] osul hioid;
b) [x] rinoscopia posterioară; d) [ ] glanda tiroidă;
377)Cîţi stîlpi amigdalieni sunt; de unde pornesc c) [x] sondajul rinofaringelui; e) [ ] cartilajul tiroid.
şi unde coboară? Numiţi denumirea lor d) [x] examenul digital, radiografia,
corectă. epifaringoscopia; 393). Mărirea numărului de monocite se
14
Release by Medtorrents.com
întîlneşte în caz de: ani în şir nu respiră pe nas; somnul este
a) [ ] angină difterică; neliniştit. Copilul se îmbolnăveşte des 409). Asocierea poliadenopatiei cervicale,
b) [ ] angină agranulocitară; de cataruri acute ale căilor respiratorii. inghiunale, hepatosplenomegaliei,
c) [x] angină monocitară; La examenul obiectiv starea generală a monocitoză (70-80%) vă sugerează:
d) [ ] angină gripală; copilului este satisfăcătoare, gura a) [ ] reticulosarcom;
e) [ ] angină scarlatinoasă. întredeschisă, respiraţia nazală din b) [ ] limfosarcom;
ambele părţi lipseşte. Tuşeul cavumului c) [ ] infecţie virală;
394). Inflamaţia ţesutului periamigdalian se stabileşte o formaţiune cu caracter d) [ ] angină foliculară;
numeşte: tumoral al rinofaringelui, moale la e) [x] mononucleoză infecţioasă.
a) [ ] faringită acută; palpare, care acoperă coanele complect.
b) [x] flegmon periamigdalian; Care este diagnosticul şi tratamentul? 410)La un copil de vîrstă şcolară cu vegetaţii
c) [ ] flegmon paraamigdalian; a) [ ] adenoidită acută; adenoide mari există în mod obişnuit:
d) [ ] flegmon al bazei limbii. b) [ ] adenoidită cronică; a) [x] hipoacuzie;
e) [ ] angină flegmonoasă. c) [x] vegetaţii adenoide II-III; b) [x] obstrucţie nazală;
d) [ ] vegetaţii adenoide I-II; c) [x] rinoree;
395). Care este diagnosticul, dacă la medicul de e) [x] tratament chirurgical. d) [ ] dispnee;
sector s-a adresat bolnava cu plîngeri la e) [ ] disfagie.
odinofagie, disfagie, care au apărut în
vremea prînzului? 402)Simptomatologia amigdalitei cronice 411)Anginele ulcero-necrotice de origine
a) [ ] angină catarală; include: hematologică apar în:
b) [ ] faringită acută; a) [x] senzaţie de durere în faringe; a) [x] agranulocitoza;
c) [ ] abces periamigdalian; b) [x] dopuri de cazeum în lacune; b) [ ] angina Simanoschi;
d) [x] corp străin al amigdalei palatine; c) [x] puroi în lacune; c) [x] mononucleoza infecţioasă;
e) [ ] rinită acută. d) [x] adenopatie regionară; d) [x] leucemie;
e) [x] simptomul Gize. e) [ ] angina foliculară.
396). Cum se numeşte operaţia în caz de
hipertrofia amigdalelor palatine? 403). Operaţia în amigdalita cronică se numeşte: 412)Alegeţi formele faringitelor cronice:
a) [ ] adenotomia; a) [x] amigdalectomie, tonzilectomie; a) [x ] catarala
b) [ ] amigdalectomie; b) [ ] amigdalotomie, tonzilotomie; b) [x] hipertrofică;
c) [x] amigdalotomie; c) [ ] adenotonzilectomie; c) [x] atrofică;
d) [ ] adenoamigdalectomie; d) [ ] diatermocoagulare; d) [ ] necrotică;
e) [ ] adenoamigdalotomie. e) [ ] lacunotomie. e) [ ] hemoragică.

397). Artera facială este o ramură a: 404). Amigdalita cronică, forma decompensată se 413)Semnele faringoscopice ale amigdalitei
a) [x] art.carotidă externă; tratează: cronice, forma compensată sunt:
b) [ ] art.carotidă comună; a) [ ] medicamentos; a) [x] adenopatie;
c) [ ] art.carotidă internă; b) [x] chirurgical; b) [x] semnul Gize;
d) [ ] art.maxilară internă; c) [ ] vitaminoterapie; c) [x] semnul Zac;
e) [ ] art.subclavia. d) [ ] fizioterapie; d) [x] semnul Preobrajenscki;
e) [ ] antibioterapie. e) [x] dopuri de cazeum, lichid purulent în lacune.
398). Angina este o inflamaţie a:
a) [ ] mucoasei faringelui; 405)Etiopatogenia faringitei acute este: 414)Bucofaringoscopia permite examinarea:
b) [x] ţesutului limfoid al faringelui; a) [x] infecţia: streptococi, stafilococi, viruşi; a) [x] buzelor, părţilor interne a obrajilor, dinţilor,
c) [ ] vălului palatin; b) [x] boli infectocontagioase; gingiilor;
d) [ ] uvulei; c) [x] factori favorizanţi predispozanţi: b) [ ] vegetaţiilor adenoide;
e) [ ] limbii. climaterici; alimentari; c) [ ] amigdalei Gerlach;
d) [x] scăderea imunităţii locale şi generale; d) [x] amigdalelor palatine;
399). Care din germenii numiţi mai jos e) [x] suprarăceala. e) [x] istmului bucofaringian.
preponderent provoacă angini?
a) [ ] Stafilococul; 406)Muşchii ridicători al faringelui este: 415)Afectarea faringelui are loc în următoarele
b) [ ] Pneumococul; a) [x] stilofaringian; boli:
c) [x] Streptococul  hemolitic gr.A; b) [ ] palatoglosis; a) [x] mononucleoza infecţioasă;
d) [ ] Bacilul difteric; c) [x] palatofaringeus; b) [x] difteria;
e) [ ] BacilulCoh. d) [ ] constrictor al faringelui; c) [ ] meningita meningococică;
e) [x] m.veli palatini. d) [ ] pneumonie;
400)În clinica ORL a fost spitalizat de urgenţă o e) [x] scarlatină.
fetiţă în vîrstă de 8 ani, care în loc de 407)Care sunt metodele de tratament ale
ceai a băut o lingură de acid acetic anginelor? 416). Funcţia principală a faringelui este:
concentrat. În care organe pot fi a) [x] antialgice; a) [ ] reflexogenă;
depistate schimbări? b) [x] desensibilizante; b) [ ] acomodare;
a) [x] faringe; c) [x] antiinflamatorii; c) [x] imuno-biologică;
b) [x] laringe; d) [x] antibiotice; d) [ ] tuse şi expectoraţii;
c) [x] esofag; e) [x] vitaminoterapie. e) [ ] auditivă.
d) [ ] plămîni;
e) [x] stomac. 408)Faringitele acute şi cronice se tratează: 417)Stabiliţi diagnosticul şi tactica tratamentului,
a) [x] conservator; dacă bolnavul vă comunică că face
b) [x] profilactic; puseuri de angină de 2-3 ori pe an. În
401)Către medicul ORL s-a adresat mama cu un c) [x] inhalaţii; una din ultimele angini s-a îmbolnăvit
copil de 7 ani, care ia comunicat d) [x] balneo-climateric; de reumatism. Faringoscopic:
medicului, că copilul permanent cîţiva e) [ ] chirurgical. simptomul Zac, Gize şi Preobrajenski
15
Release by Medtorrents.com
sunt pozitive. c) [x] adenopatie subangulomandibulară; e) [x] Creşterea compensatorie a Ig M şi Ig E.
a) [ ] faringită acută; d) [x] imunodificienţă A, M, G - secundară;
b) [ ] amigdalită cronică, forma compensată; e) [ ] starea generală a bolnavului gravă sau foarte 434)În care din următoarele cazuri de amigdalită
c) [x] amigdalită cronică forma decompensată; gravă. cronică, forma decompensată operaţia
d) [ ] tratament medical; de plan este contraindicată?
e) [x] tratament chirurgical. 426)Prognosticul cancerului de faringe depinde a) [x] hemofilie;
de: b) [x] tuberculoza pulmonară activ-distructivă;
418). Pentru angina lacunară este caracteristic: a) [x] precocitatea şi corectitudinea c) [x] insuficienţa cardiovasculară, hepatică,
a) [x] leucocitoză; diagnosticului; renală;
b) [ ] leucopenie; b) [x] precocitatea instituirii tratamentului; d) [ ] amigdalele palatine atrofiate;
c) [ ] limfopenie; c) [x] gradul de avansare clinico-morfologică a e) [ ] amigdalele palatine hipertrofiate.
d) [ ] euzinopenie; cancerului;
e) [ ] monocitoză. d) [x] prezenţa sau lipsa metastaselor; 435). Care dintre următoarele măsuri terapeutice
e) [x] tipul histologic. sunt utile la locul accidentului în cazul
419)Care sunt sindroamele faringiene: arsurilor bucofaringiene?
a) [x] tulburări ale deglutiţiei; 427). Care antibiotic, preponderent se a) [ ] administrarea unei petidine intravenos;
b) [x] tulburări de respiraţie; administrează bolnavilor cu angină b) [x] transportul de urgenţă la spital;
c) [x] tulburări de fonaţie; banală nespecifică? c) [ ] prelucrarea chirurgicală a leziunilor;
d) [x] tulburări de audiţie; a) [ ] eritromicină; d) [ ] ser antitoxic;
e) [x] tulburările funcţiei de apărare. b) [ ] streptomicină; e) [ ] plastie bucofaringiană.
c) [x] penicilină;
420)Odinofagia apare în: d) [ ] tienam; 436)Ce sindroame clinice pot fi prezente la
a) [x] procese inflamatorii acute sau cronice: e) [ ] cefazolină. traumatizaţii craniofaciali şi
angine, flegmoane, faringite; bucofaringieni.
b) [x] arsuri, plăgi ale faringelui; 428). Care dintre următorii germeni sunt a) [x] sindrom de durere, şoc;
c) [x] leziuni nervoase; implicaţi cel mai frecvent în etiologia b) [x] sindrom de hemoragie;
d) [x] tumori ulcerate; anginei şi amigdalitei cronice c) [x] sindrom de dereglări ale funcţiilor
e) [ ] scleromul faringelui. nespecifice? faringelui;
a) [ ] stafilococul aureus; d) [ ] sindrom de vomă;
421)Tulburări respiratorii faringiene sunt: b) [x] streptococul  hemolitic din grupa A; e) [ ] sindrom de cefalee.
a) [x] obstrucţie rinofaringiană; c) [ ] virusul gripal;
b) [x] obstrucţie orofaringiană; d) [ ] hlamidiile; 437)Care din afirmaţiile de mai jos caracterizează
c) [x] obstrucţie hipofaringiană; e) [ ] pneumococul. angina catarală nespecifică?
d) [ ] rinolalie deschisă; a) [x] este provocată de streptococul  hemolitic
e) [ ] disfagie. 429)Următoarele manifestări clinice sunt din grupa A;
caracteristice anginei scarlatinoase: b) [ ] este provocată de pneumococi;
422)Alegeţi argumentele simptomatologice în a) [x] amigdalele palatine sunt tumefiate, c) [x] este o angină primară;
favoarea diagnosticului de flegmon congestionate; d) [x] se tratează medicamentos;
periamigdalian: b) [x] vălul palatin este intens congestionat; e) [ ] este o angină secundară.
a) [x] odinofagie pronunţată; c) [x] enantemă;
b) [x] disfagie; d) [x] odinofagie; 438)Cu care dintre următoarele afecţiuni poate fi
c) [x] otalgie; e) [x] adenopatie. confundată angina lacunară?
d) [x] febră; a) [x] angina difterică;
e) [x] rinolalie. 430)Care din următoarele reprezintă consecinţe b) [x] sifilisul;
ale amigdalitei cronice, forma c) [x] angina monocitară;
423)Care din următoarele afirmaţii, privind decompensată? d) [x] anginile ulcero-necrotice din cadrul
flegmonul retrofaringian sunt a) [x] reumatismul; hematopatiilor;
adevărate? b) [x] glomerulonefrită; e) [ ] paralizie de văl palatin.
a) [x] inflamaţia purulentă a ţesutului celular şi a c) [x] tiroidită, tireotoxicoză;
ganglionilor Gillette; d) [ ] ateroscleroză; 439). Care dintre următoarele afecţiuni sunt
b) [ ] inflamaţia purulentă a ţesuturilor e) [x] flegmonul periamigdalian. cauza rinolaliei deschise?
periamigdaliene; a) [ ] rinită cronică hipertrofică;
c) [x] se întîlneşte la copii; 431)Care formulare este incorectă în privinţa b) [ ] vegetaţii adenoide;
d) [ ] se întîlneşte la adulţi; faringitei acute? c) [ ] polipul coanal;
e) [x] cauza este un catar respirator acut; angina. a) [ ] este inflamaţia mucoasei faringien; d) [x] difteria faringelui;
b) [x] este inflamaţia ţesutului celular lax al e) [ ] catarul acut al căilor respiratorii superioare.
424)Care din următoarele semne clinice fac parte spaţiului retrofaringian;
din tabloul clinic al amigdalitei cronice? c) [x] este inflamaţia ţesutului din spaţiul 440)Diagnosticul diferenţial dintre cancerul
a) [x] semnul Gize, Zac; periamigdalin; amigdalei palatine şi amigdalita cronică
b) [x] semnul Preobrajenski; d) [x] este inflamaţia ţesutului limfoid cuprinde:
c) [x] lichid purulent în lacune; e) [x] este abcesul epiglotei. a) [x] anamneza - vîrsta bolnavului;
d) [x] adenopatie; b) [x] tabloul clinic, simptoame obiective şi
e) [ ] febră, frisoane. 433)Referitor la diagnosticul paraclinic al subective;
amigdalitei cronice, sunt adevărate c) [x] analiza generală a sîngelui;
425)Care din manifestările clinice relevate sunt afirmaţiile: d) [x] citologie;
caracteristice pentru amigdalita cronică, a) [x] hiperleucocitoză moderată cu neutrofilie, e) [x] biopsia.
forma decompensată? anemie;
a) [x] recidive de angină, reumatism; b) [x] VSH accelerată; 441)Identificaţi din enumerarea de mai jos factorii
b) [x] aderenţe între stîlpii amigdalieni şi c) [x] ASLO, fibrinemie crescută; predispozanţi şi favorizanţi ai
amigdale, dopuri de cazeum în lacune; d) [x] Ig A serice scăzute; vegetaţiilor adenoide:
16
Release by Medtorrents.com
a) [x] limfolismul; 449)Primul ajutor în flegmoanele faringiene şi c) [ ] deschiderea abcesului, puncţia;
b) [x] diateza exudativă; periamigdaliene constă în: d) [ ] deschiderea abcesului, antibiotice;
c) [x] carenţe vitaminice, calcice, solare; a) [x] administrarea antibioticilor; e) [ ] tratament conservativ.
d) [x] corizele banale; b) [x] administrarea calmantelor durerii;
e) [ ] condiţii bune de viaţă. c) [x] administrarea dezintoxicantelor; 457). Mărirea numărului de monocite se
d) [x] administrarea antiinflamatoriilor; întîlneşte în următoarele afecţiuni:
442). Recunoaşteţi sindromul principal al e) [x] puncţia, deschiderea şi drenarea abceselor. a) [ ] angina difterică;
vegetaţiilor adenoide: b) [ ] angina agranulocitară;
a) [x] obstrucţie nazală; c) [x] angina monocitară;
b) [ ] febră; 450)Stadiile clinico-patomorfologice a d) [ ] angina gripală;
c) [ ] cefalee; flegmonului (abcesului) reztrofaringian e) [ ] angina scarlatinoasă.
d) [ ] otodinie; pot fi:
e) [ ] otalgie. a) [x] edem; 458)Care din următoarele semne clinice sunt
b) [x] infiltraţie; prezente la bolnavii ce suferă de
443)După localizare flegmoanele faringiene pot c) [x] abcedare; amigdalită cronică?
fi: d) [ ] metastaze; a) [x] senzaţie de durere în gît;
a) [x] antero-superior; e) [ ] cicatrizare. b) [x] înţepături în gît;
b) [x] posterior; c) [x] miros neplăcut din gură;
c) [x] inferior; 451)Infecţia HIV se transmite prin următoarele d) [x] dopuri de cazeum;
d) [x] extern (lateral); modalităţi, cu excepţia: e) [x] adenopatie regională.
e) [ ] median. a) [ ] vertical, dela mamă la copil;
b) [ ] prin instrumentar, sterilizat insuficient; 459). Asocierea poliadenopatiei cervicale,
444)Tratamentul medical al flegmonului c) [x] insecte hematofage; inghiunale, hepatosplenomegalie,
periamigdalian prevede administrarea d) [x] baie, piscină; monocitoză vă sugerează:
obligatorie de: e) [ ] transfuzii de sînge. a) [ ] reticulosarcom;
a) [x] analgezice; b) [ ] limfosarcom;
b) [x] antibiotice; 452)Elementele definitorii ale vegetaţiilor c) [ ] infecţie virală;
c) [x] antiinflamatorii; adenoide sunt: d) [x] monocitoză infecţioasă;
d) [x] antihistaminice; a) [x] sindromul de obstrucţie nazală; e) [ ] angină foliculară.
e) [ ] antiacide. b) [x] facies adenoidian;
c) [x] depistarea vegetaţiilor adenoide prin 460). Neutropenie este caracteristică pentru:
445)Care sunt fazele patomorfologice de rinoscopia posterioară sau prin tuşeul a) [ ] angina catarală;
dezvoltare a flegmonului (abcesului) cavumului; b) [ ] angina leucemică;
periamigdalian? d) [ ] VCH accelerat; c) [x] angina agranulocitară;
a) [x] faza de edem; e) [ ] Leucocitoză; neutrofiloză. d) [ ] angina scarlatinoasă;
b) [x] faza de infiltraţie; e) [ ] angina difterică.
c) [x] faza de abcedare; 453)Arătaţi, care din următoarele investigaţii sunt
d) [ ] faza de vindecare; necesare în caz de tratamentul 461)Anginele ulcero-necrotice de origine
e) [ ] faza incipientă. chirurgical al amigdalitei cronică: hematologică apar în:
a) [x] an.generală a sîngelui şi a urinei, ECG; a) [x] agranulocitoză;
446)Recunoaşteţi următoarele echivalente b) [x] numărul de trombocite; b) [ ] angina Simanovski;
corecte: c) [x] protrombina; c) [x] angina monocitară;
a) [ ] periamigdalită antero-superioară, faza de d) [x] timpul de sîngerare şi coagulare; d) [x] angina leucemică;
edem, tratament chirurgical; e) [ ] fibrogastroscopia; e) [ ] angina foliculară.
b) [x] periamigdalită antero-superioară, faza de
edem, tratament medicamentos; 454). Durerea în faringe în caz de o afecţiune 462)Alegeţi funcţiile faringelui:
c) [ ] periamigdalita antero-superioară, faza de inflamatorie a faringelui se numeşte: a) [x] reflexogenă;
abscedare, tratament medicamentos; a) [x] odinofagie; b) [x] apărare;
d) [x] periamigdalita antero-superioară faza de b) [ ] disfagie; c) [x] imunologică;
abcedare, tratament chirurgical; c) [ ] dispnee; d) [x] tuse şi expectoraţii;
e) [x] periamigdalită antero-superioară, faza d) [ ] otalgie; e) [x] audiţie.
infiltrativă, tratament medicamentos. e) [ ] rinolalie.
463)Stabiliţi diagnosticul şi tactica tratamentului,
447)Asemănările dintre amigdalita cronică, dacă bolnavul va comunica, că face
forma compensată şi cea decompensată: 455). Precizaţi în care dintre următoarele situaţii puseuri de angină de 2-3 ori pe an. În
a) [x] senzaţie de dureri în gît; se poate afirma diagnosticul de corp una din ultimele angine s-a îmbolnăvit
b) [ ] puseuri de angină; străin faringian: de reumatism. Faringoscopic: semnele
c) [ ] flegmon periamigdalian; a) [x] dureri în faringe, care au apărut în timpul Zac, Gize, Preobragenscki sunt pozitive.
d) [x] dopuri de cazeum, puroi în lacune; dejunului sau prînzului; În lacune puroi şi dopuri de cazeum.
e) [x] adenopatie regională. b) [ ] rinolalie închisă; Este prezentă şi adenopatia
c) [ ] rinolalie deschisă; subangulomandibulară.
448)Semne de certitudine în abcesul d) [ ] hemoragie nazală; a) [ ] faringită cronică;
periamigdalian: e) [ ] febră, frisoane. b) [ ] amigdalită cronică, forma compensată;
a) [x] se dezvoltă în a 5-7 zi după angina c) [x] amigdalită cronică, forma decompensată;
nespecifică; 456). Care este consecutivitatea acţiunii ORL în d) [x] tratament chirurgical;
b) [x] starea bolnavului este gravă, febră, frisoane; caz de abces retrofaringian? e) [ ] tratament conservativ.
c) [x] trismusul; a) [ ] lărgirea buzelor plăgii; puncţia abcesului,
d) [x] bombare, infiltraţie; deschiderea abcesului; 464)Pentru angina leucemică este caracteristic
e) [x] puncţie, puroi. b) [x] puncţia, deschiderea abcesului; lărgirea următorul aspect hematologic:
plăgii cu drenarea abcesului; a) [x] leucocitoză;
17
Release by Medtorrents.com
b) [ ] leucopenie; 474). Pentru care angină este caracteristic a) [x] n.glosofaringeum;
c) [x] anemie; neutropenia? b) [x] n.hipoglosus;
d) [x] trombocitopenie; a) [ ] catarală; c) [x] v.jugulară;
e) [ ] limfopenie. b) [ ] foliculară; d) [x] art.carotidă internă;
c) [ ] lacunară; e) [ ] art.facială.
465)Etiopatogenia amigdalitei cronice include: d) [x] agranulocitară;
a) [x] streptococul  hemolitic din grupa A; e) [ ] difterică. 483)Cele mai importante manifestări ale infecţiei
b) [x] concurenţa microbiană; de focar amigdalian sunt:
c) [x] suprainfecţie; 475). O adenopatie laterocervicală, asociată cu a) [x] reumatismul acut;
d) [x] particularităţile anatomotopografice ale hipoacuzie de tip transmisie la un b) [x] cardita reumatismală;
inelului Waldeyer, factorii favorizanţi; bolnav de 66 ani evocă? c) [x] "correa minor";
e) [x ] avitaminoza. a) [ ] angiofibrom nazofaringian; d) [x] glomerulonefrita acută poststreptococică;
b) [x] tumoare malignă de cavum; e) [ ] ulcer stomacal.
466). Care din imunodificienţe se va dezvolta în c) [ ] rinită cronică hipertrofică;
caz de angină nespecifică? d) [ ] ozena;
a) [x] secundară; e) [ ] vegetaţii adenoide. 484)Narinoscopia permite depistarea:
b) [ ] primară; a) [x] Furunculului vestibulului nazal;
c) [ ] SIDA; 476). Unde se află orificiul nazofaringian al tubei b) [x] Crustelor;
d) [ ] Subcompensată; auditive, la ce nivel? c) [x] Corpilor străini;
e) [ ] Decompensată. a) [ ] la nivelul cornetelor mijlocii; d) [ ] Vegetaţiilor adenoide;
b) [x] în epifaringe, la nivelul cozilor cornetelor e) [x] Fisurilor.
467). Amigdalita cronică, forma decompensată nazale inferioare;
va dezvolta o imunodificienţă: c) [ ] în hipofaringe; 485). Rinoscopia anterioară se efectuiază
a) [ ] primară; d) [ ] în mezofaringe; folosind:
b) [x] secundară; e) [ ] în cavitatea nazală. a) [x] Speculul nazal;
c) [ ] SIDA; b) [ ] Spatula linguală;
d) [ ] euzinopenie; 477)Care este consecutivitatea acţiunilor c) [ ] Otoscopul;
e) [ ] leucopenie. medicului în caz de abces d) [ ] Rinoscopul;
retrofaringian? e) [ ] Directoscopul;
468)Criteriile de diagnostic ale anginelor şi ale a) [ ] lărgirea buzelor plăgii; puncţia abcesului,
amigdalitelor cronice sunt următoarele: deschiderea abcesului; 486)Prin rinoscopia anterioară se examinează:
a) [x] anamneza; b) [x] puncţia, deschiderea abcesului; lărgirea a) [x] Pituitara cavităţii nazale;
b) [x] debutul bolii, evoluţia bolii; plăgii cu drenarea abcesului; b) [x] Cornetele nazale inferioare;
c) [x] tabloul faringoscopic c) [ ] deschiderea abcesului, puncţia; c) [x] Capul şi partea inferioară a cornetului nazal
d) [x] prezenţa sau absenţa complicaţiilor; d) [ ] deschiderea abcesului, antibiotice; mijlociu;
e) [ ] avitaminoza. e) [ ] tratament conservativ. d) [x] Meatul nazal inferior şi partea anterioară a
septului nazal;
470)Anginele ulcero-necrotice de origine 478). Inflamaţia ţesutului periamigdalian se e) [ ] Rinofaringele, vegetaţiile adenoide.
hematologică apar în: numeşte:
a) [x] agranulocitoză; a) [ ] faringita acută; 487). Rinoscopia anterioară are drept scop:
b) [ ] angina Simanovski; b) [ ] faringita cronică; a) [ ] Examinarea epifaringelui;
c) [x] monocitoza infecţioasă; c) [ ] abces laterofaringian; b) [ ] Examinarea mezofaringelui;
d) [x] leucemia acută; d) [x] flegmon periamigdalian; c) [ ] Examinarea hipofaringelui;
e) [ ] angina gripală. e) [ ] flegmon retrofaringean. d) [x] Examinarea cavităţii nazale;
e) [ ] Examinarea laringelui.
471)Semnele clinice ale amigdalitei cronice sunt: 479). Artera facială provine din:
a)[ ] otodinie; a) [ ] art.carotidă comună; 488)Rinoscopia posterioară ne permite să
0 b) [ ] art.carotidă internă; examinăm:
b) [ ] febră 39-40 C; c) [x] art.carotidă externă; a) [x] Vomerul;
c) [ ] dispnee, sialoree; d) [ ] art.subclavia; b) [x] Coanele;
d) [x] dopuri de cazeum, conţinut purulent în e) [ ] art.lingvală. c) [x] Bolta cu amigdala Luschka;
lacune; d) [x] Cozile cornetelor inferioare;
e) [x] semnul Gize, Zac şi Preobrajenski. 480). Pilierul anterior al amigdalei palatine e) [x] Amigdalele Gerlach.
include:
472). Numiţi, care din vasele arteriale se află mai a) [ ] m.tensor veli palatini; 489). Care din metodele descrise mai jos se vor
aproape de polul inferior al amigdalei b) [ ] m.levator veli palatinum; folosi în imposibilitatea efectuării
palatine: c) [ ] m.constrictor superior al faringelui; rinoscopiei posterioare?
a) [ ] art.carotidă comună; d) [ ] m.constrictor inferior al faringelui a) [x] Tuşeul cavumului (inspecţia digitală);
b) [ ] art.carotidă internă; e) [x] m.glosopalatin. b) [ ] Orofaringoscopia;
c) [x] art,carotidă externă; c) [ ] Mezofaringoscopia;
d) [ ] art.facialis; 481). Care din muşchii descrişi mai jos intră în d) [ ] Diafanoscopia;
e) [ ] art.linguală. componenţa stîlpului posterior al e) [ ] Hipofaringoscopia.
amigdalei palatine?
473)Numiţi organele cu care comunică faringele: a) [ ] m.glosopalatin; 490)Pentru examenul olfacţiei se foloseşte:
a) [ ] stomac; b) [x] m.faringopalatin; a) [x] Oţetul;
b) [x] esofag; c) [ ] m.tensor veli palatinum; b) [x] Alcoolul;
c) [x] fose nazale; d) [ ] m.constrictor superior al faringelui; c) [x] Tinctura de valeriană;
d) [x] cavitatea bucală; e) [ ] m.constrictor inferior al faringelui. d) [ ] Sarea de bucătărie;
e) [x] laringe. e) [ ] Bicarbonatul de sodiu.
482)Prin spaţiul parafaringian trec:
18
Release by Medtorrents.com
491)Septul nazal este format din: b) [ ] Porţiunea antero-superioară a septului nazal; b) [ ] Etmoid;
a) [x] Cartilajul patrulater; c) [ ] Porţiunea anterioară a cornetului nazal c) [ ] Maxilar;
b) [x] Lamina perpendiculară a etmoidului; superior; d) [x] Frontal;
c) [x] Vomerul; d) [ ] Porţiunea anterioară a cornetului nazal e) [ ] Toate sinusurile.
d) [ ] Oasele proprii ale nasului; mediu;
e) [ ] Cartilajele triunghiulare. e) [ ] Porţiunea anterioară a cornetului nazal 510)Rădăcinile căror dinţi vin în contact cu
inferior. sinusul maxilar?
492). În meatul nazal inferior se deschide: a) [ ] Incisivilor;
a) [x] Canalul nazolacrimal; 501)Care sunt funcţiile nasului? b) [ ] Caninilor;
b) [ ] Celulele etmoidale anterioare; a) [x] Respiratorie; c) [x] Premolarului al doilea;
c) [ ] Celulele etmoidale mijlocii; b) [x] Olfactivă; d) [x] Primului molar;
d) [ ] Celulele etmoidale posterioare; c) [x] Protecţie; e) [x] Molarului al doilea.
e) [ ] Sinusul frontal. d) [ ] Endocrină;
e) [ ] Hematopoetică. 511)Planşeul cavităţii nazale sau peretele inferior
493)În meatul nazal mediu se deschid: al foselor nazale este format din:
a) [x] Sinusul frontal; 502)Funcţia de protecţie a nasului include: a) [x] Apofiza palatină a maxilarului;
b) [x] Sinusul maxilar; a) [x] Purificarea aerului; b) [x] Porţiunea orizontală a osului palatin;
c) [ ] Sinusul sfenoidal; b) [x] Reflexul de stărnut; c) [ ] Cornetul inferior;
d) [x] Celulele anterioare ale etmoidului; c) [x] Factorii imunologici ai mucoasei nasale; d) [ ] Vomerul;
e) [ ] Celulele posterioare ale etmoidului. d) [x] Rolul cililor mucoasei nazale; e) [ ] Lamina perpendiculară a osului palatin.
e) [x] Umezirea aerului.
494). Care din cornetele nazale constituie un os 512)Alegeţi din dispozitivele enumerate mai jos
aparte? 503)Sinusul frontal are următorii pereţi: cele necesare pentru rinoscopia
a) [ ] Superioare; a) [x] Anterior; anterioară şi posterioară:
b) [ ] Medii; b) [x] Inferior - orbital; a) [x] Lampa electrică;
c) [x] Inferioare; c) [x] Postero-superior; b) [x] Oglinda frontală;
d) [ ] Anterioare; d) [ ] Lateral; c) [x] Oglinda pentru efectuarea rinoscopiei
e) [ ] Posterioare. e) [ ] Extern. posterioare;
d) [x] Spatula linguală;
495)Peretele lateral al cavităţii nazale este 504). Muşchii nasului sunt inervaţi de: e) [x] Specul nazal.
alcătuit din: a) [x] N.facial;
a) [x] Oasele proprii ale nasului; b) [ ] N.trigemen; 513)Malformaţiile nasului sunt:
b) [x] Osul lacrimal; c) [ ] N.vag; a) [x] Aplazia nasului;
c) [x] Procesul frontal al maxilarului; d) [ ] N.glosofaringian; b) [x] Atrezia foselor nazale;
d) [x] Lamina internă a procesului pterigoidian al e) [ ] Nervul spinal. c) [x] Fisuri mediane;
sfenoidului; d) [ ] Polipi nazali;
e) [x] Faţa internă a etmoidului, lama 505). Care imunoglobuline prevalează pe e) [ ] Angiofibromul rinofaringian.
perpendiculară a osului palatin. mucoasa foselor nazale?
a) [x] Ig A; 514). Cea mai dificilă malformaţie a nasului este:
496). În meatul nazal superior se deschide: b) [ ] Ig G; a) [x] Imperforaţia (atrezia) coanală;
a) [x] Grupul posterior de sinusuri; c) [ ] Ig M; b) [ ] Polipul sîngerînd al septului nazal;
b) [ ] Grupul anterior de sinusuri; d) [ ] Ig E; c) [ ] Deviaţia de sept nazal;
c) [ ] Sinusul maxilar; e) [ ] Ig D. d) [ ] Fisurile mediane;
d) [ ] Sinusul frontal; e) [ ] Polipii nazali.
e) [ ] Toate sinusurile. 506). Pe peretele superior al sinusului sfenoid se
află: 515)Sindroamele fiziopatologice nazosinusale
497)Care din sinusurile enumerate sunt a) [ ] Sinusul cavernos; sunt:
paranazale: b) [ ] Sinusul lateral; a) [x] Respirator (de obstrucţie nazală);
a) [x] Maxilare; c) [x] Hipofiza; b) [x] Secretor şi circulator;
b) [x] Frontal; d) [ ] Art.carotidă internă; c) [[ ] Digestiv;
c) [x] Celulele etmoidale; e) [ ] Art.carotidă externă. d) [x] Senzitiv şi reflex;
d) [x] Sfenoidal; e) [x] Olfactiv.
e) [ ] Sigmoid. 507)Pe peretele extern a sinusului sfenoid se află:
a) [ ] Hipofiza; 516)Cea mai frecventă cauză a insuficienţei
498). Sinusul maxilar se deschide în: b) [x] Sinusul cavernos; respiratorii superioare la copii este:
a) [ ] Meatul nazal superior; c) [x] Art.carotidă internă; a) [x] Vegetaţiile adenoide;
b) [x] Meatul nazal mediu; d) [x] Prima ramură a N.trigemen; b) [ ] Polipii nazali;
c) [ ] Meatul nazal inferior; e) [x] N.ocolomotor. c) [ ] Rinita acută;
d) [ ] Meatul nazal anterior; d) [x] Rinita cronică;
e) [ ] Meatul nazal posterior. 508). Cel mai subţire perete al sinusului frontal e) [x] Atrezia coanală.
este:
499)Mucoasa nazală este de tip: a) [ ] Superior; 517)Limfaticile din cavitatea nazală se drenează
a) [x] Respirator; b) [ ] Inferior; în:
b) [x] Olfactiv, senzorial; c) [ ] Anterior; a) [x] Ganglionii submandibulari;
c) [ ] Vascular; d) [x] Posterior; b) [x] Ganglionii adînci ai regiunii cervicale;
d) [ ] Conjunctiv; e) [ ] Extern. c) [ ] Vena jugulară internă;
e) [ ] Glandular. d) [x] Spaţiul subarahnoidian;
509). Care din sinusurile paranazale au condiţiile e) [x] Ganglionii retrofaringieni.
500). Pata vasculară Kisselbach este situată în: cele mai favorabile pentru drenaj?
a) [x] Porţiunea antero-inferioară a septului nazal; a) [ ] Sfenoid; 518)Din punct de vedere clinic nasul este
19
Release by Medtorrents.com
constituit din: a) [x] Senzoriale olfactive; c) [ ] Ig D;
a) [x] Piramida nazală; b) [x] De susţinere; d) [ ] Ig A;
b) [x] Cavitatea nazală; c) [x] Bazale, e) [ ] Ig M.
c) [x] Sinusurile paranazale; d) [ ] De tip respirator;
d) [ ] Orificiul narinelor; e) [ ] De tip ciliat. 536)Tratamentul eczemei nazale constă din:
e) [ ] Orificiul coanelor. a) [x] Suprimarea contactului cu alergenul
528). Rinolalia deschisă este consecinţa: respectiv;
519). Cu care epiteliu este tapetată regiunea a) [ ] Furunculului vestibulului nazal; b) [x] Administrarea preparatelor antihistaminice;
respiratorie a cavităţii nazale? b) [x] Paralizia vălului palatin; c) [x] Tratamentul cu raze ultrafiolete;
a) [x] Stratificat ciliat; c) [ ] Anginei; d) [ ] Efectuarea plastiei nazale;
b) [ ] Pavimentos; d) [ ] Faringitei; e) [ ] Conhotomie.
c) [ ] Stratificat cubic; e) [ ] Amigdalitei cronice.
d) [ ] Stratific prizmatic; 537). Tratamentul deviaţiei de sept nazal asociat
e) [ ] Glandular. 529)Selectaţi sinusurile paranazale: cu sindromul de obstrucţie nazală este:
a) [ ] Sigmoid; a) [ ] Medicamentos;
520). Cum se numeşte diminuarea olfacţiei? b) [x] Maxilar; b) [ ] Profilactic;
a) [ ] Cacosmie; c) [x] Sfenoidal; c) [x] Chirurgical;
b) [ ] Anosmie d) [ ] Cavernos; d) [ ] Fizioterapic;
c) [x] Hiposmie; e) [x] Celulele etmoidale. e) [ ] Radiologic.
d) [ ] Hiperosmie;
e) [ ] Otodinie. 530). Partea mobilă a septului nazal este formată 538)Abcesul septului nazal se va trata:
din: a) [x] Medicamentos: antimicrobian,
521)Insuficienţa respiratorie nazală duce la: a) [ ] Cartilajul triunghiular; antiinflamator, dezintoxicant; analgezic;
a) [x] Hipoacuzie conductivă; b) [x] Cartilajul patrulater; b) [ ] Profilactic;
b) [x] Patologia căilor respiratorii inferioare; c) [ ] Vomer; c) [x] Chirurgical;
c) [x] Retard fizic şi mental; d) [ ] Cornetul nazal mediu; d) [ ] Radioterapie;
d) [ ] Epistaxis; e) [ ] Lama verticală a etmoidului. e) [ ] Prin imunocorecţie.
e) [x] Sinuzite.
531). Sinuzita maxilară generată de o inflamaţie a 539)Care sunt formele anatomoclinice ale
522). Deviaţia de sept nazal cu insuficienţă dinţilor se numeşte: inflamaţiei vestibulului nazal la copii?
respiratorie se va trata: a) [ ] Sinuzită maxilară primară; a) [x] Rinită vestibulară;
a) [ ] Medicamentos; b) [x] Sinuzită maxilară odontogenă; b) [x] Furuncul vestibulului nazal;
b) [ ] Profilactic; c) [ ] Sinusită maxilară acută; c) [ ] Rinolitiaza;
c) [x] Chirurgical; d) [ ] Sinusită maxilară traumatică; d) [ ] Polipii nazali;
d) [ ] Fizioterapic; e) [ ] Sinusită maxilară cronică. e) [ ] Abcesul nazal.
e) [ ] Radioterapic.
532). Numiţi părţile componente ale septului 540). Corpii străini nazali se tratează:
523)Care sunt legăturile anatomice ale foselor nazal: a) [ ] Medicamentos;
nazale cu sinusurile? a) [ ] Cartilajul triunghiular; vomerul, cornetul b) [x] Prin extragerea lor;
a) [x] Ostiumul; nazal superior; c) [ ] Fizioterapic;
b) [x] Mucoasa; b) [ ] Lamina perpendiculară a etmoidului, osul d) [ ] Hormonal;
c) [x] N.trigemen; lacrimal; e) [ ] Prin supravegherea bolnavuluui.
d) [ ] N.auditiv; c) [ ] Osul palatin, vomerul, cartilajul patrulater;
e) [x] Vasele sanguine. d) [x] Cartilajul patrulater, vomerul, lamina 541)Simptomele subective locale şi generale ale
perpendiculară a osului etmoid; traumatismului nazal sunt multiple şi
524). Orificiile coanale la naştere sunt: e) [ ] Oasele nazale, cartilajele triunghiulare, osul diverse, şi se includ în următoarele
a) [ ] Epileptice; frontal. sindroame:
b) [x] Circulare; a) [x] Sindromul algic;
c) [ ] Verticale; 533). Pe nasul extern deosebim: b) [x] Sindromul hemoragic;
d) [ ] Rotunde; a) [x] Vîrful, columela, narinele, lobul, aripile, c) [x] Sindromul lezării funcţiei organelor
e) [ ] Ovale. rădăcina, şanţurile nazopalpebrale, şi afectate;
nazolabiale; d) [ ] Alergie;
525). Între septul nazal şi cornetele nazale se b) [ ] Cartilajul lateral; e) [ ] Frisoane.
află: c) [ ] Osul frontal;
a) [x] Meatul nazal comun; d) [ ] Osul lacrimal; 542). Furunculul vestibulului nazal se întîlneşte
b) [ ] Meatul nazal mediu, inferior, superior; e) [ ] Vomerul. mai frecvent la:
c) [ ] Fosa narinară; a) [ ] Adulţi;
d) [ ] Vomerul; 534).În condiţii de policlinică se poate efectua b) [ ] Copii;
e) [ ] Vestibulul nazal. puncţia sinusului maxilar şi prin ce c) [x] Orice vîrstă;
meat nazal? d) [ ] Fetiţe;
526)Care din metodele de examinare numite mai a) [x] Da; e) [ ] Băieţi.
jos se folosesc în diagnosticul rinitelor b) [ ] Nu;
şi rinosinuzitelor? c) [ ] Meatul nazal superior; 543)Hemoragiile nazale pot fi:
a) [x] Rinoscopia anterioară, posterioară; d) [x] Meatul nazal inferior; a) [ ] Limfatice;
b) [ ] Orofaringoscopia; e) [ ] Meatul nazal mediu. b) [x] Venoase;
c) [ ] Laringoscopia; c) [x] Capilare;
d) [x] Puncţia sinusurilor paranazale; 535). Care din imunoglobuline este indicatorul d) [x] Mixte;
e) [x] RMN. alergiei foselor nazale? e) [x] Arteriale.
a) [x ] Ig E;
527)Care sunt celulel mucoasei olfactive? b) [ ] Ig G; 544). Hemoragiile nazale de cele mai dese ori
20
Release by Medtorrents.com
provin din: b) [ ] Atrofică;
a) [ ] Meatul nazal superior; 554)Dereglări de olfacţie pot fi: c) [ ] Hipertrofică;
b) [ ] Meatul nazal inferior; a) [x] Hipoosmie; d) [ ] Spasmodică;
c) [ ] Meatul nazal mediu; b) [x] Anosmie; e) [ ] Catarală.
d) [x] Pata vasculară Kisselbach; c) [x] Cacosmie;
e) [ ] Planşeul foselor nazale. d) [x] Hiperosmie; 564)Selectaţi etiologia, simptomatologia şi
e) [ ] Rinoragie. tratamentul rinitei difterice:
545)Cauzele hemoragiilor nazale pot fi: a) [ ] Conhotomie;
a) [x] Boala Randu-Osler; 555). Anosmia cauzată de dereglări ale respiraţiei b) [x] Bacilul Loefler;
b) [x] Boala hipertonică; cu etiologie diversă se numeşte: c) [x] Depuneri sub formă de membrane fibroase
c) [x] Ciroza ficatului; a) [ ] Infecţioasă; pe pituitara nasului;
d) [x] Hipovitaminoza C şi P; b) [ ] Toxică; d) [x] Seroterapie;
e) [x] Vosopatiile endocrine şi neurovegetative. c) [x] Respiratorie; e) [ ] Streptococul hemolitic.
d) [ ] Unilaterală;
546): Erezipelul nazal este provocat de: e) [ ] Bilaterală. 565). Profilaxia rinitei difterice presupune:
a) [ ] Stafilococ; a) [ ] Administrarea corticosteroizilor;
b) [x] Streptococ; 556)Rinitele acute au următoarele forme: b) [ ] Administrarea undelor ultrascurte;
c) [ ] Meningococ; a) [x] Banală; c) [x] Vaccinarea;
d) [ ] Klebsiella rhinoscleromatis; b) [x] La nou-născut; d) [ ] Administrarea adrenalinei;
e) [ ] Viruşi. c) [x] În cursul bolilor infecţioase; e) [ ] Administrarea analginei.
d) [x] Posttraumatică;
547)Forma clinică a hemoragiei nazale poate fi: e) [ ] Hipertrofică; 566)La care grup de populaţie se întîlneşte mai
a) [x] Uşoară; des osteomielita maxilarului superior,
b) [x] Severă; 557)Tratamentul rinitelor acute banale este: care este agentul patogen şi cum se
c) [x] Gravă; a) [ ] Chirurgical; tratează?
d) [ ] Superioară; b) [x] Medicamentos; a) [x] Copiii;
e) [ ] Inferioară. c) [x] Administrarea vasoconstrictorilor; b) [ ] Maturii;
d) [x] Fizioterapie; c) [x] Infecţie stafilococică;
548)Hemoragiile nazale se stopează prin: e) [ ] Conhotomie. d) [ ] Infecţie streptococică;
a) [x] Metode generale; e) [x] Antibiotice, dezintoxicante, drenarea
b) [x] Metode locale; 558)Semiologia rinitelor banale include: colecţiilor de puroi; înlăturarea
c) [ ] Metode fizioterapice; a) [x] Uscăciune în nas, strănut, indispoziţie, sechestrelor.
d) [x] Tamponamentul nazal anterior; cefalee, insomnie;
e) [x] Tamponamentul nazal posterior. b) [x] Rinoree seroasă, obstrucţia foselor nazale, 567)Rinitele cronice se împart:
rinolalie închisă; a) [ ] Gripală;
549). Furunculul nazal poate provoca: c) [x] Rinoree mucopurelentă; b) [ ] Stafilococică;
a) [x] Tromboza sinisului cavernos; d) [ ] Vomă; c) [x] Catarală;
b) [ ] Tromboza sinusului sagital; e) [x] Rinoree sangvinolentă. d) [x] Hipertrofică;
c) [ ] Tromboza sinusului sigmoid; e) [x] Atrofică.
d) [ ] Hemoragie nazală; 559). Sindromul principal în rinitele acute este:
e) [ ] Licvoree. a) [x] Respirator; 568). Tratamentul rinitei hipertrofice în prima
b) [ ] Secretor; fază de dezvoltare este:
550)În caz de furuncul nazal se administrează: c) [ ] Reflex; a) [ ] Radiologic;
a) [x] Antibiotice; d) [ ] Inflamator; b) [ ] Chirurgical;
b) [x] Antiinflamatoare; e) [ ] Toxic. c) [x] Medicamentos;
c) [x] Analgezice; d) [ ] Conhotomie;
d) [x] Desensibilizante; 560)Complicaţiile rinitelor pot fi: e) [ ] Vasodilatatori.
e) [ ] Trombină. a) [x] Epistaxis, anosmie, parosmie;
b) [x] Sinuzită, otită, conjunctivită, dacriocistită; 569)Rinitele atrofice sunt:
551). Tratamentul local al furunculului nazal c) [x] Traheită, bronşită, pneumonie; a) [x] Rinita cronică atrofică banalî (simplă);
constă din: d) [x] Amigdalite acute; b) [x] Rinita cronică atrofică ozenoasă;
a) [ ] Stoarcere; e) [x] Faringită. c) [ ] Rinita cronică catarală;
b) [ ] Masaj; d) [ ] Rinita cronică circumscripta;
c) [x] Aplicarea uşoară a compreselor cu alcool; 561). Rinita banală este o inflamaţie a: e) [ ] Rinita cronică difuză.
d) [ ] Blocade infiltrative cu diverse medicamente; a) [ ] Ţesutului osos;
e) [ ] Transfuzii. b) [ ] Cartilajelor nazale; 570). Simptomul "fose nazale largi" este
c) [ ] Ţesutului conjunctiv; caracteristic:
552)Care sunt formele rinofimei? d) [ ] Ţesutului nervos; a) [ ] Rinitei cronice hipertrofice;
a) [x] Glandulară; e) [x] Mucoasei nazale. b) [ ] Rinitei cronice catarale;
b) [x] Teleangiectazică; c) [x] Rinitei croice atrofice ozenoase;
c) [ ] Sclerozantă; 562)Complicaţiile rinitelor acute la copii pot fi: d) [ ] Rinitei cronice alergice;
d) [ ] Infiltrativă; a) [x] Spasme laringiene; e) [ ] Deviaţiei de sept nazal.
e) [ ] Supurativă. b) [x] Laringită striduloasă;
c) [x] Otită medie; 571)Scleromul nazal este cauzat de diplococul
553). Rinofima se tratează: d) [x] Bronşită, pneumonie; (numiţi-l) descoperit de:
a) [x] Chirurgical; e) [x] Meningită seroasă. a) [x] Frish;
b) [ ] Fizioterapic; b) [x] Volcovisci;
c) [ ] Medicamentos; 563). Rinitele din cadrul bolilor infecto- c) [ ] Pirogov;
d) [ ] Radiologic; contagioase sunt: d) [ ] Waldezer;
e) [ ] Curaze. a) [x] Gripală; e) [x] Klebsiella rhinoscleromatis;
21
Release by Medtorrents.com
nazal este: d) [ ] Copil normotrofic;
572)Tratamentul scleromului include: a) [ ] Medicamentos; e) [x] Avitaminoze.
a) [x] Antibioterapie; b) [ ] Radiologic;
b) [x] Imunocorecţie; c) [ ] Corticoterapie; 589). Tratamentul sinuzitelor la copii este
c) [x] Lidaza, ronidaza; d) [x] Chirurgical; preponderent:
d) [x] Vitamine; e) [ ] Citostatic. a) [ ] Chirurgical;
e) [x] Corticosteroizi. b) [ ] Radioterapic;
581) Tratamentul sinuzitei maxilare acute c) [ ] Citostatic;
573)Simptomele subiective caracteristice rinitei include: d) [x] Medicamentos;
vasomotorii sunt: a) [x] Fizioterapie; e) [ ] Conhotomie.
a) [x] Obstrucţie nazală; b) [ ] Conhotomie;
b) [x] Strănut; c) [x] Antiinflamatorii; 590)Căile de propagare a infecţiei din sinusurile
c) [x] Rinoree; d) [x] Puncţia sinusului cu scop terapeutic; paranazale în regiunile învecinate sunt:
d) [ ] Cefalee; e) [x] Hiposensibilizante. a) [x] De contact;
e) [ ] Epistaxis. b) [x] Hematogenă;
582)Diagnosticul etmoiditei acute exteriorizate c) [ ] Traumatică;
574)Enumeraţi principalele semne ale include: d) [x] Perinevrală, perivasculară, mixtă;
papilomului nazal: a) [x] Fenomene de rinoetmoidită; e) [x] Limfogenă.
a) [ ] Cruste; b) [x] Edemul palpebral;
b) [ ] Implantare pediculată; c) [x] Edemul mucoasei nazale; 591). Inflamaţia în stadiile incipiente ale unei
c) [x] Implantare sesilă; d) [x] Puroi în meatul nazal mediu sau superior; sinuzite afectează:
d) [x] Coloraţie roz-roşietică; e) [x] Date radiologice. a) [ ] Osul;
e) [x] Aspect muriform şi consistenţă elastică. b) [ ] Stratul submucos;
583). Tratamentul sinuzitelor acute fără c) [ ] Periostul;
575)Din punct de vedere histologic complicaţii este preponderent: d) [x] Mucoasa;
angiofibromul nasofaringian al a) [ ] Chirurgical; e) [ ] Toate straturile.
pubertăţii masculine este o tumoare b) [x] Medicamentos;
benignă sau malignă? La care indivizi c) [ ] Mixt; 592)Complicaţiile rinosinusogene sunt:
se întîlneşte mai des şi care este metoda d) [ ] Radioterapic; a) [x] Orbitale;
de tratament? e) [ ] Citostatice. b) [x] Intracraniene;
a) [x] Benignă; c) [ ] Respiratorii;
b) [ ] Malignă; 584) Sfenoidita acută se tratează: d) [ ] Chisturi;
c) [ ] Bătrîni; a) [x] Medicamentos; e) [ ] Mixte.
d) [x] Chirurgical; b) [x] Local;
e) [x] Băieţi (15-25 ani). c) [x] General; 593). Meningita rinosinusogenă se tratează:
d) [x] Fizioterapic; a) [ ] După metode chirurgicale;
576)Tumorile benigne ale nasului sunt: e) [ ] Chirurgical. b) [ ] Medicamentos;
a) [ ] Rinolitul; c) [ ] Fizioterapic;
b) [x] Chistul dermoid al dorsi nasi; 585). Secreţiile mucopurulene pe pretele d) [x] Mixt (chirurgical şi medicamentos);
c) [x] Polipul sîngerînd al septului nazal; posterior al nazofaringelui presupun: e) [ ] Citostatice.
d) [x] Adenomul, condromul, papilomatoza a) [ ] Sinusită maxilară;
foselor nazale; b) [ ] Sinusită frontală; 594)Complicaţiile orbitale includ:
e) [x] Angiomul. c) [ ] Sinusită etmoidală cu afectarea celulelor a) [ ] Abcesul cerebral;
anterioare; b) [ ] Abcesul cerebels;
577). Tratamentul tumorilor benigne ale nasului d) [x] Sfenoidită; c) [x] Edemul ţesuturilor moi ale orbitei şi
este: e) [ ] Amigdalită cronică. pleoapelor;
a) [x] Chirurgical; d) [x] Flegmon retrobulbar şi orbital;
b) [ ] Medicamentos; 586)Etiologia sinuzitei cronice include: e) [ ] Meningită purulentă.
c) [ ] Radioterapie; a) [x] Rinită, deviaţie de sept nazal;
d) [ ] Citostatice; b) [x] Adenoidită, avitaminoză; 595). Abcesul subperiostal sau retrobulbar cauzat
e) [ ] Fizioterapie. c) [x] Tulburări de metabolism; de o sinuzită se tratează:
d) [x] Starea ostiumului; a) [ ] Medicamentos;
578). Expresia "Orice sinuzită se naşte, trăieşte e) [ ] Febră, cefalee. b) [ ] Prin timpanotomie;
şi moare o dată cu rinita care a c) [ ] Prin conhotomie;
generat-o" aparţine lui: 587). Tratamentul chirurgical al sinuzitei cronice d) [x] Chirurgical;
a) [ ] Samuel Rossen; se efectuează în caz de: e) [ ] Citostatice.
b) [ ] Waldeyer; a) [x] Sinuzită maxilară cronică, forma
c) [x] Terracol; proliferativă; 596)Simptomatologia meningitei rinosinusogene
d) [ ] Gîrbea; b) [ ] Sinusita frontală cronică catarală; include următoarela semne clinice:
e) [ ] Pîunescu. c) [ ] Sinuzita etmoidală cronică catarală; a) [x] Semne clinice şi paraclinice ale sinusitei
d) [ ] Sinuzita maxilară cronică catarală; respective;
579)Diagnosticul sinuzitei maxilare acute se e) [ ] Sinusita sfenoidală cronică catarală. b) [x] Intoxicaţie, cefalee difuză pronunţată;
stabileşte în baza: c) [x] Greaţă, vomă, fotofobie, starea generală
a) [x] Anamnezei; 588)Particularităţile ce ţin de etiopatogenia grav alterată;
b) [x] Rinoscopiei anterioare; rinosinuzitelor la copii sunt: d) [x] Rigiditatea m.ocipitalis, simptomele
c) [x] Radiografiei; a) [x] Factori anatomici - fosele nazale mici, Kernig, Brudzinscki pozitive;
d) [x] Puncţiei sinusului maxilar; ostiumuri nazale înguste; e) [x] Lichidul cefalorahidian este tulbure,
e) [ ] Polipotomiei. b) [x] Imunitatea local şi generală scăzută la numărulde celule este sporit.
copii;
580). Tratamentul polipului sîngerînd al septului c) [x] Vegetaţii adenoide, adenoidite; 597). Abcesul rinosinusogen extradural este o
22
Release by Medtorrents.com
colecţie de puroi: e) [x] Malformaţia vălului palatin. c) [x] Catarul căilor respiratorii;
a) [x] Dintre os şi meninge; d) [x] Angine;
b) [ ] Sub meninge; 606)Sinuzitele pot genera: e) [x] Amigdalite cronice.
c) [ ] În ţesutul creerului; a) [ ] Otoscleroză;
d) [ ] În ţesutul cerebelului; b) [ ] Surditate neurosensorială; 616). Excitantul natural al n.olfactiv se consideră:
e) [ ] În sinusul sagital. c) [x] Faringită; a) [x] Substanţe mirositoare;
d) [x] Angină; b) [ ] Substanţe acre;
598)Stadiile de dezvoltare ale abcesului e) [x] Otită medie. c) [ ] Substanţe sărate;
intracranian sunt: d) [ ] Substanţe dulci;
a) [x] Iniţială, de debut; 607)Care din afecţiunile descrise mai jos sunt e) [ ] Aerul.
b) [x] Latentă; cauza hemoragiilor nazale?
c) [x] De stare; a) [x] Bolile hematologice, trombocitopeniile; 617). Examenul obiectiv al olfacţiei poartă
d) [x] Terminală; b) [x] Boala hipertonică; denumirea de:
e) [ ] Edematoasă. c) [ ] Ulcer stomacal; a) [x] Olfactometrie;
d) [x] Insuficienţa hepatică, ciroza ficatului; b) [ ] Pneumorinometrie;
599). Abcesul rinosinusogen intracranian se va e) [x] Gripă. c) [ ] Gustometrie;
trata: d) [ ] Timpanometrie;
a) [ ] Medicamentos; 608)Rinita virală se deosebeşte de rinita banală e) [ ] Diafanoscopie.
b) [x] Chirurgical; prin:
c) [ ] Fizioterapic; a) [x] Febră; 618)Analizatorul olfactiv este compus din:
d) [ ] Radioterapic; b) [x] Faringotraheobronşită; a) [x] Celule senzoriale olfactive;
e) [ ] Cu citostatice. c) [x] Leucopenie; b) [x] Bulbi olfactivi;
d) [ ] Leucocitoză; c) [x] Tractul olfactiv;
600) Simptomele clinice ale tromboflebitei e) [x] Anamneza epidimiologică, epidemie de d) [x] Trigonumul olfactiv;
sinusului cavernos provocat de o gripă. e) [x] Ghirus dentalis.
sinusită sunt:
a) [x] Simptomele clinice ale sinusitei; 609)Sinuzitele acute vor fi tratatate chirurgical în 619)Rinita alergică este genrată de următorii
b) [x] Febră 39-40 C, frisoane, cefalee; caz de: alergeni:
c) [ ] Odinofagie; a) [x] Complicaţii orbitale; a) [x] Alergeni industriali;
d) [x] Starea generală a bolnavului grav alterată; b) [x] Complicaţii endocraniene; b) [x] Alergeni menageri;
e) [x] Exoftalm, ptoză palpebrală, edem c) [ ] Întotdeauna; c) [x] Substanţe chimice;
peripalpebral, diplopie. d) [ ] La copii; d) [x] Polen, spori, graminee;
e) [ ] Niciodată. e) [x] Alergeni bacterieni.
601). Mucocelul şi piocelul se tratează:
a) [ ] Medicamentos; 611)Care din afecţiunile numite mai jos vor 620)Acuzele caracteristice unei sinuzite sunt:
b) [x] Chirurgical; provoca rinolalia închisă? a) [x] Insuficienţa respiratorie nazală;
c) [ ] Fizioterapic; a) [x] Tumorile cavităţii nazale; b) [x] Cefalee;
d) [ ] Imunocorecţie; b) [x] Vegetaţiile adenoide mari; c) [x] Tensiune în regiunea sinususlui respectiv;
e) [ ] Radioterapie. c) [ ] Ozena; d) [x] Hiposmie;
d) [x] Rinitele cronice hipertrofice; e) [ ] Bradicardie.
602)Complicaţiile rinosinusogene ale aparatului e) [x] Polipii nazali.
respirator includ următoarele afecţiuni: 621)Sinuzitele preponderent sunt provocate de
a) [x] Laringotraheite acute şi cronice; 612). Centrul cortical al nervului olfactiv se află următorii agenţi patogeni:
b) [x] Astm bronşic; în: a) [ ] Bacilul Koch ;
c) [x] Pneumonie; a) [x] Lobul temporal; b) [x] Pnaeumococcus;
d) [ ] Boala hipertonică; b) [ ] Lobul occipital; c) [x] Stafilococcus aureus;
e) [ ] Boala ulceroasă a tractului gastrointestinal. c) [ ] Lobul frontal; d) [ ] Gonococcus;
d) [ ] Lobul parietal; e) [x] Streptococcus piogenis.
603). Sinuzita craniobazală se numeşte: e) [ ] Lobul median.
a) [ ] Sinuzită frontală; 622)Rinopatiile vasomotorii sunt cauzate de:
b) [ ] Sinuzită maxilară; 613) Inervaţia senzitivă a nasului este efectuată a) [x] Răcirea îndelungată a picioarelor;
c) [ ] Sinusitză etmoidală; de: b) [x] Distonie vegetativă;
d) [x] Sinuzită sfenoidală; a) [x] Ramura I a n.trigemen; c) [x] Deviaţie de sept nazal;
e) [ ] Pansinusită. b) [x] Ramura II a n.trigemen; d) [x] Rinite acute repetate;
c) [ ] Ramura III a n.trigemen; e) [x] Polipi nazali, catarul căilor respiratorii.
604)Diagnosticul de abces intracranian d) [ ] N.Facial
rinosinusogen include: e) [ ] N.vag. 623). Tratamentul chirurgical în sinuzite fără
a) [x] Date anamnestice; complicaţii se utilizează în caz de:
b) [x] Examenul rinosinusogen, neurologic, 614). Microorganismele în fosele nazale se a) [ ] Întotdeauna;
oftalmologic; nimicesc cu ajutorul: b) [x] Polipoză nazală, lipsa efectului conservator;
c) [ ] Consultaţia fizioterapeutului; a) [ ] Cililor vibratili; c) [ ] Niciodată;
d) [x] Rezultatele tomografiei computerizate; b) [ ] Firele pieloase din vestibulul nazal; d) [ ] Sinuzită catarală;
e) [x] Examenul lichidului cefalorahidian. c) [x] Mucinei şi lizocinei; e) [ ] Sinuzită exudativă.
d) [ ] Cornetelor nazale;
605)În cazul căror patologii este prezentă e) [ ] Septului nazal. 624)Diagnosticul osteomului sinusurilor
rinolalia deschisă? paranazale se bazează pe:
a) [x] Paralizia vălului palatin; 615)Insuficienţa respiratorie nazală de lungă a) [x] Cefalee;
b) [ ] Polipi nazali; durată la copii poate duce la: b) [x] Deformaţia pereţilor sinusurilor;
c) [x] Traumatism al vălului palatin; a) [x] Retard fizic şi psihic; c) [ ] Hepatomegalie;
d) [x] Insuficienţa velopalatină; b) [x] Hipoacuzie; d) [x] Date radiografice;
23
Release by Medtorrents.com
e) [x] Deplasarea ochiului. b) [ ] Varice ale venelor esofagului; 642)Tratamentul rinitei acute este adresat:
c) [x] Hemofilia; a) [x] Restabilirii permeabilităţii foselor nazale;
625)Diagnosticul sinuzitelor include: d) [ ] Bronşiectazia; b) [x] Combaterii stării febrile;
a) [x] Anamneza; e) [x] Hipertensiunea arterială. c) [ ] Combaterii stării de indispoziţie;
b) [x] Rinoscopia anterioară; d) [x] Prevenirea complicaţiilor;
c) [x] Puncţia sinusului maxilar; 634). Ozena este o afecţiune a nasului cu e) [ ] Rezecţia septului nazal.
d) [x] Trepanopuncţia sinusului frontal; caracter:
e) [x] Radiografia sinusurilor paranazale. a) [x] Atrofic; 643). Rinolitiaza este:
b) [ ] Hipertrofic; a) [x] Un corp străin;
626)Sinuzitele sunt cauza următoarelor afecţiuni c) [ ] Hiperplastic; b) [ ] Inflamaţia glandelor sebacee;
ale organelor ORL: d) [ ] Neoplastic; c) [ ] Tumoarea foselor nazale;
a) [ ] Labirintită; e) [ ] Degenerativ. d) [ ] Rinită;
b) [x] Faringită; e) [ ] Sinuzită.
c) [x] Angină; 635)Bolnavul permanent nu respiră pe nas.
d) [x] Otită medie; Vasoconstrictoarele nu ameliorează 644)Exsema nasului poate fi provocată de:
e) [ ] Surditate de percepţie. respiraţia. Rinoscopia anterioară a a) [x] Dereglări metabolice:
arătat: cornetele nazale hipertrofiate. b) [x] Acţiunea diverşilor alergeni;
627)Sinuzitele acute şi cronice reîncălzite pot Care este diagnosticul şi metodele de c) [ ] Deviere de sept nazal;
provoca următoarele complicaţii tratament? d) [x] Acţiunea unor factori chimici de producţie,
orbitale: a) [ ] Rinită catarală; de menaj;
a) [ ] Glaucom, cataractă; b) [ ] Rinită cronică hipertrofică falsă; e) [x] Rinoree purulentă.
b) [x] Abces subperiostal; c) [x] Rinită cronică hipertrofică veritabilă;
c) [x] Periostită; d) [ ] Tratament medicamentos; 645). Tuberculoza nazosinusală este provocată
d) [x] Flegmon al orbitei; e) [x] Tratament chirurgical. de:
e) [x] Abces retrobulbar. a) [x] Bacilul Koch;
636)Perforaţia septului nazal poate fi generată de: b) [ ] Bacilul Loffler;
628)Particularităţile infiltratului scleromatos a) [x] Infecţie, tuberculoză; sifilis; c) [ ] Streptococcul B-hemolitic;
sunt: b) [x] Traumă; d) [ ] Stafilococcus aureus;
a) [x] Se localizează în cele mai înguste locuri ale c) [x] Dereglări trofice; e) [ ] Fungi.
căilor respiratorii; d) [ ] Polipi nazali;
b) [x] Nu ulcerează; e) [ ] Amigdalită cronică. 646)Numiţi formele de rinită vasomotorie:
c) [x] Nu sunt dureroase; a) [x] Alergică periodică (polinozele) şi
d) [ ] Sunt acoperite cu un exudat de culoare gri. 637)Care sunt semnele clinice caracteristice aperiodică;
e) [ ] Sunt dureroase. rinitei vasomotorii? b) [x] Neurovegetativă;
a) [ ] Febră; c) [ ] Hipertrofică;
629)Etiologia rinitei acute şi a catarului respirator b) [x] Stărnut; d) [ ] Atrofică;
acut include: c) [x] Rinoree acvatică; e) [ ] Catarală.
a) [x] Răciala; d) [x] Insuficienţa respiraţiei nazale;
b) [x] Acţiunea factorilor nocivi; e) [ ] Cefalee. 647)Care sunt criteriile de diagnostic ale
c) [x] Alergie; sfenoiditei acute?
d) [x] Infecţie bacteriană; 638)Care va fi tactica medicilor generalişti în caz a) [ ] Semne subiective, obiective, paraclinice
e) [x] Infecţie virală. de complicaţie rinosinusogenă? generale;
a) [x] Consultaţia medicului ORL; b) [x] Semne subiective, obiective, paraclinice
630). Cauza hipoosmiei şi anosmiei în ozenă b) [x] Consultaţia medicului neuropatolog; speciale ORL;
este: c) [x] Consultaţia medicului oftalmolog; c) [x] Temperatură, frisoane;
a) [x] Atrofia celulelor neurosensoriale; d) [x] Spitalizarea bolnavului; d) [x] Cefalee.
b) [ ] Fosele nazale largi; e) [ ] Tratament ambulator. e) [x] Examen radiologic.
c) [ ] Fosele nazale înguste;
d) [ ] Atrofia mucoasei respiratorii; 639). Rinita cronică hipertrofică falsă se va trata: 648). Sinuzitele acute exudative se tratează:
e) [ ] Atrofia ţesutului osos. a) [x] Medicamentos; a) [ ] Chirurgical;
b) [ ] Chirurgical; b) [x] Medicamentos;
631). Agentul patogen al scleromului căilor c) [ ] Conservativ; c) [ ] Prin conhotomie;
respiratorii este: d) [ ] Profilactic; d) [ ] Radioterapie;
a) [x] Klebsiella rhinoscleromatis; e) [ ] Fizioterapic. e) [ ] Blocarea ostiumului rinosinuzal.
b) [ ] Bacilul Klebs-Lofller;
c) [ ] Pseudomonas aeroginosa; 640)Care este clasificarea sinuzitelor după 649). Tratamentul epistaxisului generat de boala
d) [ ] Stafilococcus aureus; criteriul bacteriologic? lui Randu-Osler este:
e) [ ] Chlamidia trahomatis. a) [x] Monomicrobiene; a) [ ] Radioterapie;
b) [x] Polimicrobiene; b) [x] Conservativ (local şi general);
632). Selectaţi tratametul rinitei cronice c) [ ] Primare; c) [ ] Chirurgical;
hipertrofice veritabile: d) [x] Virale; d) [ ] Profilactic;
a) [ ] Medicamentos; e) [x] Micotice. e) [ ] Mixt.
b) [ ] Fizioterapic;
c) [x] Chirurgical; 641). Etmoidita acută mai des se întîlneşte la: 650)Procesul scleromatos se localizează
d) [ ] Badijonarea cu vasoconstrictoare; a) [ ] Femei; preponderent în:
e) [ ] Radioterapie. b) [ ] Vîrstnici; a) [ ] Vestibulul nazal;
c) [x] Copii; b) [x] Coane;
633)Care din cauzele enumerate pot provoca d) [ ] Bărbaţi; c) [x] Rinofaringe;
epistaxis? e) [ ] Bătrîni. d) [ ] Bucofaringe;
a) [ ] Ulcerul duodenal; e) [x] Bifurcaţia traheei.
24
Release by Medtorrents.com
c) [x] Rinolalie; 667)Complicaţiile endocraniene rinosinusogene
651). Care este tactica tratamentului sinuzitelor d) [ ] Odinofagie; pot fi:
cu complicaţii? e) [ ] Otodinie. a) [x] Abces extra- şi subdural în regiunea
a) [ ] Puncţia sinusului respectiv, antibioterapie, frontală;
terapie de dezintoxicare; 659)Numiţi semnele clinice ale ozenei: b) [x] Abces al lobului frontal;
b) [ ] Întroducerea în sinus a antibioticilor; a) [x] Miros fetid din nas; c) [x] Meningită rinosinusogenă;
c) [ ] Puncţia lombară; b) [x] Anosmie; d) [ ] Periostită;
d) [x] Tratament chirurgical, antibioterapie, c) [x] Fosele nazale largi; e) [ ] Edemul ţesuturilor moi ale feţei.
dezintoxicare, antiinflamatorii. d) [ ] Hipertrofia cornetelor nazale inferioare;
e) [ ] Conhotomie. e) [x] Cruste. 668)Tactica medicului în caz de diverse forme de
complicaţii rinosinusogene este:
652)Numiţi cauzele furunculului nazal: 660)Care sunt semnele clinice şi localizarea a) [x] Puncţia sau sanarea chirurgicală a sinusului
a) [x] Diabet zaharat; polipului sîngerînd nazal? respectiv;
b) [x] Traumatismul vestibulului nazal; a) [x] Partea cartilaginoasă a septului nazal; b) [x] Puncţia sau sanarea chirurgicală a sinusului
c) [ ] Amigdalita cronică; b) [ ] Vomerul; respectiv cu acţiuni asupra
d) [ ] Vegetaţii adenoide; c) [ ] Lamina perpendiculară a osului etmoid; complicaţiilor rinosinusogene;
e) [x] Excoriaţiile pielii vestibulului nazal. d) [x] Epistaxis frecvent; c) [x] Antibioterapie;
e) [ ] Cefalee. d) [x] Antiinflamatoare, dezintoxicaţie, calmante,
653)Care din simptomele enumerate vor evoca antihistaminice, etc.,
prezenţa la copil a unui corp străin 661)Cauzele principale a deviaţiei de sept nazal e) [ ] Tratament radioterapic.
endonazal? sunt:
a) [x] Obstrucţie nazală unilaterală; a) [x] Predispoziţii ereditare; 669). Respiraţia nazală la nou-născut se
b) [x] Rinoree purulentă unilaterală; b) [x] Traumatism nazal; efectuiază prin:
c) [ ] Dispnee; c) [ ] Rinite acute; a) [ ] Meatul nazal mijlociu;
d) [ ] Anosmie; d) [ ] Rinite vazomotorii; b) [ ] Meatul nazal superior;
e) [ ] Disfagie. e) [ ] Rinoree. c) [x] Cavitatea nazală comună;
d) [ ] Meatul nazal inferior;
654)Care va fi diagnosticul şi tactica medicului 662)În ce direcţie se mişcă cilii şi implicit e) [ ] Cavitatea nazală dreapta şi stînga.
în cazul bolnavului de 34 ani cu diabet mucusul din sinusul maxilar şi care este
saharat, care acuză dureri în nas, cauza cea mai frecventă a sinuzitei 670). Un epistaxis recidivant la un bărbat de 20
cefalee, febră, frisoane, infiltraţie cu maxilare? ani poate avea drept cauze:
edem al nasului extern. Obiectiv se a) [x] Către ostioul sinusului; a) [ ] O discrazie sangvină;
stabileşte hiperemia şi infiltraţia pielii b) [ ] Către sinusul maxilar; b) [x] Un angiofibrom nazofaringian;
din regiunea vestibulului nazal. c) [x] Infecţia; c) [ ] O etmoidită acută;
a) [x] Furunculul vestibulului nazal; d) [x] Starea funcţională a orificiului ce leagă d) [ ] Un craniofaringiom;
b) [ ] Rinită acută; sinusul maxilar cu cavitatea nazală; e) [ ] Un polip sinuso-coanal.
c) [x] Spitalizarea bolnavului; e) [ ] Rinorea.
d) [x] Antibioterapie; 671)Tratamentul medical al unei sinuzite
e) [x] Analgezice, desensibilizante, 663)Copmplicaţiile rinosinusogene orbitale sunt: maxilare acute constă din:
antiinflamatoare. a) [x] Flegmon orbital; a) [x] Menţinerea ostiumului permeabil;
b) [x] Flegmon retrobulbar; b) [x] Puncţia sinusului;
655)Care sunt căile de pătrundere a infecţiei din c) [x] Osteoperiostită; c) [x] Antibioterapie;
cavitatea nazală şi din sinusurile d) [x] Edem al ţesuturilor moi ale orbitei; d) [ ] Blocarea meatului mijlociu;
paranazale în cutia craniană? e) [ ] Abcesul cerebral. e) [ ] Amigdalectomie.
a) [x] Contact, percontinuetatem;
b) [x] Hematogenă; 664)Semnele caracteristice şi specifice ale unui 672)În caz de atrezie coanală se efetuiază:
c) [x] Limfogenă; traumatism nazal sunt: a) [ ] Traheotomia;
d) [x] Perinevrală; a) [x] Epistaxis; b) [ ] Respiraţie artificială;
e) [x ] Mixtă. b) [x] Durere; c) [x] Perforaţia atreziei cu dilatare continuă
c) [ ] Strănut; ulterioară;
656)Care sunt măsurile de urgenţă ce trebuie d) [x] Dereglări de respiraţie; d) [ ] Septoplastie;
luate în caz de epistaxis grav cu origine e) [ ] Cefalee. e) [ ] Conhotomie.
în porţiunea posterioară a foselor
nazale? 665)Acţiunea medicului în caz de traumatism 673)Simptomele caracteristice unei etmoidite
a) [ ] Cauterizarea petei vasculare; nazal constă din: acute sunt:
b) [x] Tamponament nazal anterior şi posterior; a) [x] Hemostază; a) [x] Dureri în regiunea proecţiei celulelor
c) [x] Reechilibrarea volemică; b) [x] Combaterea durerii; etmoidale;
d) [x] Tratament general homeostatic; c) [x] Prelucarea chirurgicală primară a plăgii; b) [ ] Cefalee;
e) [ ] Conhotomie. d) [ ] Traheotomie; c) [x] Obstrucţie nazală;
e) [x] Administrarea de ser antitetanic. d) [x] Rinoree;
657)Enumeraţi tipurile de rinite: e) [ ] Otodinie.
a) [x] Acute banale; 666)Semnele caracteristice şi metodele de bază
b) [ ] Purulente; de diagnostic şi tratament ale deviaţiei 674). Hematomul nazal este generat de:
c) [ ] Exudative; de sept nazal sunt: a) [x] Traumatism;
d) [x] Cronice; a) [x] Insuficienţă respiratorie nazală; b) [ ] Infecţie;
e) [x] Specifice. b) [x] Rinoscopie anterioară; c) [ ] Substanţe vasoconstrictoare;
c) [x] Chirurgical; d) [ ] Polipi nazali.
658). Cum se numeşte vocea nazonată? d) [ ] Miros fetid din nas; e) [ ] Deviaţie de sept nazal.
a) [ ] Rinoree; e) [ ] Sialoree.
b) [ ] Rinoragie; 675). Care din complicaţiile furunculului nazal
25
Release by Medtorrents.com
este cea mai gravă? b) [ ] Tiroid 693) Care din cele enumerate mai jos cartilaje au
a) [ ] Furunculoza; c) [x] Cuneiforme o structură elastică?
b) [ ] Limfadenita; d) [ ] Cricoid a) [x] Epiglotic
c) [x] Tromboflebita sinusului cavernos; e) [x] Aritenoide b) [x] Corniculate
d) [ ] Septicemia; c) [x] Cuneiforme
e) [ ] Răspîndirea hematogenă a infecţiei. 685).Care din cartilajele enumerate prezintă d) [ ] Tiroid
pivotul laringelui şi pe care se sprijină
676)Sîngele venos din cavitatea nazală şi din celelalte cartilaje? e) [ ] Cricoid.
sinusurile paranazale se varsă în: a) [ ] Aritenoid
a) [x] Vena facială; b) [ ] Cuneiform 694) Care sunt articulaţiile laringelui?
b) [x] Vena oftalmică; c) [ ] Epiglota a) [x] Cricotiroidiană
c) [ ] Vena occipitală; d) [ ] Tiroid b) [x] Cricoaritenoidiană
d) [ ] Vena palatină descendentă; e) [x] Cricoid. c) [ ] Tiroepiglotică
e) [ ] Vena subclavia. d) [ ] Ariepiglotică
686).Care din cartilajele laringelui formează e) [ ] Tirohioidă.
677)Insuficienţa respiratorie nazală duce la: pomul lui Adam?
a) [x] Dereglarea funcţiei auditive; a) [ ] Aritenoide 695) Care sunt cele două membrane principale
b) [x] Patologie bronhopulmonară; b) [ ] Corniculate ale laringelui?
c) [x] Retard fizic şi intelectual; c) [ ] Cricoidul a) [x] Crico-tiroidiană
d) [ ] Epistaxis; d) [x] Tiroidul b) [x] Tirohiodiană
e) [ ] Cefalee. e) [ ] Epiglota c) [ ] Cricotraheală
d) [ ] Transversalăe)
678)Prin care vene ajunge sîngele din nas spre 687) Cîte coarne are cartilajul tiroid şi care sunt e) [ ] Interaritenoidiană.
sinusul cavernos: ele?
a) [x] Vena angulară; a) [ ] Trei 696).Care din membranele numite mai jos uneşte
b) [x] Vena oftalmica; b) [x] Patru cartilajul cricoid cu traheea şi are un rol
c) [ ] Vena palatina; c) [x] Superioare static acestuia?
d) [ ] Vena facială; d) [x] Inferioare a) [ ] Tirohioidiană
e) [ ] Vena maxilară internă. e) [ ] Cinci. b) [x] Crico-traheală
c) [ ] Crico-aritenoidiană
679)Un cancer de cavum poate fi relevat prin: 688).Care cartilaj al laringelui constituie un scut d) [ ] Crico-tiroidiană
a) [x] Nevralgie trigeminală; pentru plicele vocale? e) [ ] Glosoepiglotică.
b) [ ] Adenopatie laterocervicală; a) [ ] Epiglotic
c) [x] Epistaxis; b) [x] Tiroid
d) [ ] Disfagie; c) [ ] Cricoid 697).Care membrană a laringelui se va inciza în
e) [x] Hipoacuzie de trasmisie unilaterală. d) [ ] Cuneiform caz de stenoză fulminantă laringiană?
e) [ ] Aritenoizi. a) [x] Crico-tiroidiană
680)Tratamentul cancerului de cavum constă în: b) [ ] Tirohioidiană
a) [x] Excizie chirurgicală; 689) Epiglota se uneşte cu: c) [ ] Tiroepiglotică
b) [ ] Ultrasonografie; a) [x] Osul hioid d) [ ] Ariepiglotică
c) [x] Telecobaltoterapie; b) [x] Cartilajele tiroid şi aritenoizi e) [ ] Glosoepiglotică.
d) [x] Chimioterapie; c) [x] Limba
e) [ ] Crioterapie. d) [x] Faringele 698) Partea superioară a laringelui vine în raport
e) [ ] Nasul. cu:
681) La nivelul căror vertebre cervicale este a) [x] Rădăcina limbii
proiectat laringele pe coloana vertebrală 690) Cîte apofize au cartilajele aritenoide şi care b) [x] Gura sofagului
la adult? sunt ele? c) [ ] Cavitatea bucală
a) [ ] C2-C4 a) [x] Două d) [x] Hipofaringe
b) [ ] C1-C6 b) [ ] Trei e) [ ] Mezofaringe.
c) [x] C3-C6 c) [x] Anterioare (vocale)
d) [ ] C7 d) [x] Externe (musculare)
e) [ ] C2-C6. e) [ ] Interne (mucoase). 699) Care sunt componentele limitei superioară a
laringelui?
682) Din ce cartilaje este constituit laringele? 691) Care din cartilajele laringelui sunt cele mai a) [x] Marginea liberă a epiglotei
a) [x] Cricoid mici, nestabile după formă, mărime şi b) [x] Repliul ari-epiglotic
b) [ ] Tragal sediu? c) [ ] Corzile vocale
c) [x] Tiroid a) [ ] Epiglotic d) [ ] Marginea liberă a cricoidului
d) [x] Corniculate b) [ ] Tiroid e) [x] Spaţiul interaritenoidian.
e) [x] Cuneiforme. c) [x] Cuneiforme
d) [x] Corniculate
e) [ ] Cricoid. 700).Ce nume poartă spaţiul determinat de cele
683)Care sunt cartilajele impare ale laringelui? două corzi vocale?
a) [x] Cricoid 692) Care cartilaje, din cele enumerate, au o a) [ ] Vestibul
b) [x] Tiroid structură hialină? b) [x] Glotă
c) [ ] Aritenoide a) [ ] Corniculate c) [ ] Subglotic
d) [x] Epiglota b) [ ] Epiglotic d) [ ] Transglotic
e) [ ] Cuneiforme. c) [x] Cricoid e) [ ] Supraglotic
d) [ ] Cuneiforme
684) Care sunt cartilajele perechi ale laringelui? e) [x] Tiroid.
a) [x] Corniculate 701) Care sunt muşchii extrinseci al laringelui?
26
Release by Medtorrents.com
a) [x] Sternotiroidian b) [ ] Mixtă
b) [x] Tirohioidian c) [x] Senzitivă 717) Care sunt componentele anatomice la
c) [x] Sternohioidian d) [ ] Vegetativă regiunii glotice (etajul mediu al
d) [x] Omohioidian e) [ ] Senzorială. laringelui)?
e) [x] Stilofaringian. a) [x] Corzile vocale
b) [x] Benzile ventriculare
710).Care din nervii numiţi mai jos asigură c) [x] Ventriculii Morgagni
702) Care sunt muşchii intrinseci ai laringelui? inervaţie motorie pentru laringe? d) [ ] Epiglota
a) [x] Cricoaritenoidian posterior a) [ ] Laringian superior e) [ ] Cartilajele corniculate.
b) [x] Cricoaritenoidian lateral b) [x] Laringian inferior
c) [x] Cricotiroidian c) [ ] Trigemin
d) [x] Tiroepiglotic d) [ ] Hipoglos 718) Care sunt funcţiile laringelui?
e) [x] Ariepiglotic. e) [ ] Glosofaringian. a) [x] Formarea vocii
b) [x] Protecţie
c) [ ] Auditivă
703) Care sunt acţiunile muşchilor intrinseci ai 711).Care din muşchii intrinseci ai laringelui este d) [x] Respiratorie
laringelui? inervat de ramura externă motorie a e) [ ] De glutiţie.
a) [x] Închiderea glotei (abducţia) nervului laringian superior?
b) [x] Deschiderea glotei (adducţia) a) [x] Cricotiroidian
c) [x] Tensionarea corzilor vocale b) [ ] Cricoaritenoidian posterior (posticus) 719).10Complementul simplu. Rolul principal în
d) [ ] Ridică laringele c) [ ] Tiroepiglotic formarea vocii îl are:
e) [x] Coboară epiglota. d) [ ] Interaritenoidian a) [ ] M.transversus;
e) [ ] Ariepiglotic. b) [ ] M.cricoaritenoidian posterior;
c) [ ] M.cricoarotenoidian lateral;
704).Care muşchi asigură deschiderea glotei d) [ ] M.interaritenoidian obliquus;
(abducţia)? 712) Care este organotopica nervului recurent pe e) [x] M.tiroaritenoidian intern.
a) [x] Crico-aritenoidian posterior (posticus) stînga?
b) [ ] Interaritenoidian a) [x] Crosa aortei
c) [ ] Tiroaritenoidian b) [x] Artera pulmonară stînga 720) Care sunt semnele caracteristice vocii?
d) [ ] Sternotiroidian c) [x] Bronhia stîngă a) [x] Intensitatea (30-50dB)
e) [ ] Sternohioidian. d) [x] Esofag b) [x] Tonalitate (înălţime, frecvenţă) Hz
e) [x] Trahee, glanda tiroidă. c) [x] Timbrul
705) Care muşchi asigură închiderea glotei sau d) [ ] Accentul
adducţia? e) [ ] Strigătul.
a) [ ] Cricoaritenoidieni posteriori (posticus) 713) Ce structură caracteristică are mucoasa
b) [x] Cricoaritenoidieni laterali laringiană?
c) [x] Interaritenoidieni a) [x] Epiteliu pavimentos stratificat, parţial 721) Care din cele enumerate mai jos prezintă
d) [x] Tiroaritenoidieni (fascicolul extern) keratinizat teoriile formării vocii?
e) [ ] Cricotiroidian. b) [x] Epiteliu cilindric ciliat a) [x] Teoria mioelastică
c) [ ] Epiteliu prizmatic pluristratificat b) [ ] Teoria telefonică
d) [ ] Epiteliu respirator c) [x] Teoria neuromusculară
706) De care artere este vascularizat laringele? e) [ ] Epiteliu cubic nestratificat. d) [ ] Teoria hidrodinamică
a) [x] Laringiană superioară e) [x] Teoria muco ondulatorie.
b) [x] Laringiană inferioară
c) [x] Laringiană posterioară 714) Ce porţiuni ale laringelui sunt tapetate cu
d) [ ] Laringiană superficială epiteliu pavimentos stratificat, parţial
e) [ ] Laringiană anterioară. keratinizat? 725).Cum se numeşte vocea răguşită?
a) [x] Epiglota, faţa laringiană a) [ ] Dispnee
b) [ ] Spaţiul subglotic b) [ ] Disfagie
707) În care ganglioni se varsă limfaticele c) [x] Benzile ventriculare c) [x] Disfonie
laringelui? d) [x] Corzile vocale d) [ ] Afonie
a) [x] Ganglionii prelaringieni e) [ ] Epiglota, faţa linguală. e) [ ] Odinofagie.
b) [x] Ganglionii recurenţiali
c) [x] Ganglionii pretraheali
d) [ ] Ganglionii mezenteriali 715) Care sunt etajele endolaringelui? 726).Care organ este afectat, dacă bolnavul acuză
e) [x] Jugulocarotidieni superiori. a) [x] Supraglotic disfonie, uneori afonie?
b) [ ] Infraglotic a) [ ] Faringele
c) [ ] Transglotic b) [ ] Nasul
708).Care regiune a laringelui are un sistem d) [x] Glotic c) [ ] Esofagul
limfatic slab dezvoltat? e) [x] Subglotic. d) [x] Laringele
a) [x] Glotică e) [ ] Esofagul şi laringele.
b) [ ] Vestibulul
c) [ ] Subglotică 716) Care sunt componentele anatomice ale
d) [ ] Epiglotă vestibulului laringelui? 727) Care sunt metodele de examinare a
e) [ ] Supraglotică. a) [x] Faţa laringiană a epiglotei laringelui?
b) [x] Repliurile ari-epiglotice, aritenoizii a) [x] Laringoscopia
c) [ ] Corzile vocale b) [x] Stroboscopia
709).Ce inervaţie a laringelui asigură d) [x] Benzile ventriculare c) [ ] Laparoscopia
preponderent nervul laringean superior? e) [ ] Tiroidul. d) [x] Radiografia
a) [ ] Motorie e) [ ] Faringoscopia
27
Release by Medtorrents.com
a) [x] Stenoze ale laringelui şi traheei e) [x] Nu prezintă tiraj sau cianoză.
b) [x] Traumatisme şi fracturi ale laringelui şi
728) Ce poziţii speciale în laringoscopia indirectă traheei
se folosesc pentru vizualizarea c) [x] Corpi străini traheobronhici 747) Care sunt principiile de soluţionare
regiunilor greu accesibile ale laringelui? d) [x] Ca operaţie premergătoare laringectomiilor terapeutică a stridorului congenital?
a) [x] Poziţia Killian, e) [x] Tulburări de ventilaţie pulmonară de ordin a) [x] Condiţii de viaţă igienice
b) [x] Poziţia Türck mecanic. b) [ ] Antibioterapie cu spectrul larg de acţiune
c) [ ] Poziţia Voiacec c) [x] Evitarea purtătorilor de infecţii ale căilor
d) [ ] Poziţia Valsalva 740) Care sunt denumirile traheotomiei după respiratorii inferioare
e) [ ] Poziţia Preobrajenschi. sediul unde se practică deschiderea d) [x] Alăptare maternă
traheei? e) [x] Administrarea preparatelor cu calciu,
730).Care metodă de examinare a laringelui se a) [x] Traheotomie superioară vitamina D.
practica la copii de vîrstă fragedă? b) [ ] Traheotomie posterioară
a) [ ] Laringoscopia superioara c) [ ] Traheotomie laterală
b) [ ] Laringoscopia indirectă d) [x] Traheotomie mijlocie 748) Care sunt formele traumatismelor
c) [x] Directoscopia e) [x] Traheotomie inferioară. laringelui?
d) [ ] Stroboscopia a) [x] Externe (contondente sau penetrante)
e) [ ] Rinomanometria. 741) Care sunt accidentele intraoperatorii la b) [x] Traumatismele prin inhalare
practicarea traheotomiei? c) [x] Traumatismul post-intubaţional
734) Care din cele enumerate mai jos prezintă a) [x] Sîngerare accentuată d) [x] Traumatismul vocal
cauzele unei disfonii funcţionale de tip b) [x] Secţiunea inelului cricoidian e) [x] Ulcerul de contact.
laringian? c) [x] Traumatismul esofagului
a) [x] Surmenaj vocal (la profesioniştii vocali) d) [ ] Lezarea rădăcinii limbii
b) [x] Tulburări endocrine (voce virilă la femei, de e) [ ] Epistaxis. 749) Care sunt factorii cauzali ai traumatismelor
eunuc la bărbaţi) laringiene?
c) [ ] Tumori benigne (polipi, noduli, papilom) 742) Pentru ce durată ca de obicei se poate a) [x] Mecanici
d) [x] Tulburări psihice instala o sondă oro- sau nasotraheală cu b) [x] Chimici
e) [ ] Paralizii recurenţiale uni sau bilaterale. scop de respiraţie asistată? c) [x] Termici
a) [x] 12 ore d) [ ] Fizici
735) Care sunt sindroamele clinice ale laringelui? b) [x] 24 ore e) [ ] Electromagnetici.
a) [x] Sindromul vocal sau disfonic c) [x ] 36 ore
b) [x] Sindromul de obstrucţie laringiană sau d) [x] 72 ore
dispneic e) [ ] 2 săptămîni. 750) Ce acţiuni pot provocă un traumatism
c) [x] Durerea laringiană (fonodinie, odinofagie) laringian extern?
d) [x] Tuse a) [x] Accidente rutiere
e) [ ] Sindromul olfactiv. 743).Ce complicaţie poate surveni în urma unei b) [ ] Inhalare de vapori (aburi)
intubaţii cu o durată de peste 72 ore şi c) [x] Acte de violenţă
736) Sub se forme se prezintă modificările cu un tub supradimensional? d) [x] Tentative de strangulare
intensităţii vocii? a) [ ] Pareza corzilor vocale e) [ ] Inhalare de produşi chimici (gaze toxice,
a) [x] Fonastenie b) [ ] Pseudomixomatoză fum).
b) [x] Rezastenie c) [ ] Noduli vocali
c) [x] Răguşeală d) [x] Granuloame
d) [x] Afonie e) [ ] Laringită subglotică. 751) Care sunt simptoamele caracteristice unui
e) [x] Diplofonie. traumatism laringian extern?
744) Care din cele enumerate se referă la a) [x] Obstrucţia laringiană (dispnee)
anomaliile congenitale ale laringelui? b) [ ] Obstrucţia nazală
737) Către medicul foniatru s-a adresat o a) [x] Laringomalacia c) [x] Hemoragie
cântăreaţă a teatrului de operă din cauza b) [ ] Atrezia coanală d) [x] Disfoniе
disfoniei ce a apărut acum 5 zile după o c) [x] Hemangiomul e) [x] Disfagiе.
forţare a vocii. Ce metode de examinare d) [x] Stenoza subglotică
a laringelui pot fi folosite? Ce e) [x] Laringocelul. 752) Ce manevre terapeutice se vor întreprinde în
recomandări sunt necesare pentru traumatismele laringiene externe?
pacientă? a) [x] Asigurarea respiraţiei (traheotomie,
a) [x] Laringoscopia indirectă 745) Care sunt factorii care joacă un rol respiraţie asistată)
b) [ ] Laringoscopia directă important în producerea şi persistenţa b) [x] Combaterea stării de şoc
c) [x] Stroboscopia laringotraheomalaciei? c) [ ] Tratament cu Laser
d) [x] Repaos vocal a) [x] Prezenţa unei boli a mamei în timpul d) [x] Stoparea hemoragiei
e) [x] Tratament la domiciliu. sarcinii e) [x] Reducerea edemului.
b) [x] Condiţii de viaţă precare
c) [x] Carenţe umorale 753) Care sunt simptoamele caracteristice unui
738) Care este scopul instalării unei traheotomii? d) [ ] Alimentaţie lactată excesivă traumatism laringian prin inhalare?
a) [x] Permiterea ventilaţiei pulmonare în condiţii e) [x] Spasmofilie. a) [x] Criză de dispnee acută
optime b) [ ] Hematom al corzii vocale
b) [ ] Pentru alimentarea pacientului c) [x] Senzaţie de arsură
c) [x] Reducerea volumului spaţiului mort 746) Care sunt semnele caracteristice unui stridor d) [x] Emfizem cutanat
respirator congenital? e) [x] Asfixie (tuse).
d) [x] Izolarea căilor digestive de cele respiratorii a) [x] Zgomot de cornaj cronic
e) [ ] Ameliorarea respiraţiei nazale. b) [x] Debut în primele săptămîni ale vieţii
c) [x] Favorizat de stările de ajitaţie 754) Ce include terapia traumatismelor laringiene
739) Care sunt indicaţiile pentru traheotomie? d) [x] Vocea clară prin inhalare?
28
Release by Medtorrents.com
a) [x] Atmosferă umedă e) [x] Reducerea edemului subglotic la aplicarea
b) [x] Corticoterapia vasoconstrictorilor.
c) [x] Antihistaminice 770) Care din cele enumerate sunt laringitele
d) [x] Aerosol cu mucolitice cronice specifice?
e) [x] Repaos vocal. 763).Care din etajele laringelui va fi afectat în a) [ ] Micoza laringelui
crupul fals? b) [ ] Streptococul laringelui
a) [ ] Epilaringele c) [x] Tuberculoza laringelui
755) Ce factori provoacă traumatismul post- b) [ ] Laringofaringele d) [x] Sifilisul laringelui
intubaţional? c) [x] Subglotic; e) [x] Scleromul laringelui.
a) [ ] Forţarea vocii în condiţii de surmenaj vocal d) [ ] Glotic
b) [x] Intubaţii prelungite e) [ ] Transglotic.
c) [x] Manevre incorecte, brutale 771) Ce forme anatomoclinice are laringita
d) [x] Calitatea materialului sondei tuberculoasă?
e) [x] Calibrul sondei. 764).Care proces patologic al laringelui poartă a) [x] Forma infiltrativoulceroasă
denumirea şi de „crup fals"? b) [x] Forma miliară
a) [ ] Laringita cronică hipertrofică c) [ ] Forma cavernoasă
757) De ce este favorizată inclavarea corpilor b) [ ] Laringita cronică atrofică d) [x] Lupusul laringelui
străini în laringe? c) [x] Laringotraheita acută stenozantă e) [ ] Forma bronhextazică.
a) [x] Prezenţa unui corp străin la îndemîna d) [ ] Laringita difterică
copilului e) [ ] Papilomatoza laringelui.
b) [x] Aflarea fără supraveghere a copilului 772) Care sunt căile de inoculare a Bacilului Koh
c) [x] Reflexe diminuate pe laringe?
d) [x] Alienaţia 765) Care sunt formele morfopatologice ale a) [x] Sputogenă
e) [x] Întroducerea în gura copilului de către altă crupului fals? b) [ ] Perineurală
persoană. a) [x] Catarală c) [x] Limfogenă
b) [x] Infiltrativ-edematoasă d) [ ] Prin emisarii
758) Cum se clasifică corpii străini ai laringelui? c) [x] Purulentă-fibrinoasă e) [x] Hematogenă.
a) [x] Organici d) [x] Necrotică
b) [x] Inerţi e) [ ] Edematoasă.
c) [x] Animaţi 773) De cine a fost descoperită şi cine a cultivat
d) [ ] Ascuţiţi Klebsiella rhinoscleromatis?
e) [ ] Plaţi. 766) Pentru crupul fals este caracteristic: a) [ ] Mikulicz
a) [x] Tabloul clinic al catarului respirator acut b) [ ] Waldeyer-Pirogov
viral c) [x] Fritsch-Volcovici
759) Ce complicaţii pot surveni în urma unui b) [x] Tuse "lătrătoare" d) [x] Koh
diagnostic tardiv al corpului străin c) [x] Dispnee inspiratorie e) [ ] Löeffler.
laringian? d) [ ] Disfagie
a) [x] Stenoze laringiene e) [x] Intoxicaţie. 774) După care criterii se clasifică stenozele
b) [x] Condropericondrita laringelui?
c) [ ] Faringită cronică a) [x] Localizare
d) [x] Traheobronşită 767)Vă aflaţi în faţa unui copil de 2 ani, care b) [ ] Vârsta pacientului
e) [x] Pneumonie. prezintă tuse seacă, "lătrătoare"; dispnee c) [x] Origine
severă, tiraj, cornaj, agitat, are o poziţie d) [x] Timpul în care se instalează
semişezîndă. Părinţii relatează că e) [x] Gradul de reducere a lumenului.
760) Care sunt semnele clinice ale unei corp copilul s-a îmbolnăvit pe neaşteptate.
străin laringean? Care este diagnosticul?
a) [x] Dispnee a) [ ] Pneumonie 775) De ce origine poate fi stenoza laringelui?
b) [x] Disfonie b) [ ] Angina a) [x] Congenitală
c) [x] Disfagie c) [ ] Tuse convulsivă b) [ ] Profesională
d) [x] Fonodinie d) [x] Laringotraheita acută stenozantă c) [x] Achiziţionată
e) [ ] Febră, frisoane. e) [ ] Laringita difterică. d) [ ] Socială
e) [ ] Comunicare

761) Care sunt particularităţile morfo-funcţionale 768) Tratamentul laringitei acute la copii include
ale laringelui la copilul mic, ce următoarele măsuri terapeutice: 776) Care sunt formele stenozei laringiene
contribuie la dezvoltarea laringitei a) [x] Oxigenoterapie divizate după criteriul de localizare?
subglotice? b) [x] Corticoterapie a) [x] Supraglotică
a) [x] Inextensibilitatea cartilajului cricoid; c) [x] Antibioterapie b) [ ] Infraglotică
b) [x] Ţesut celular lax în spaţiul subglotic; d) [ ] Laringofisură c) [x] Glotică
c) [x] Ţesut limfoid în spaţiul subglotic; e) [ ] Tireotomie. d) [x] Subglotică
d) [x] Dimensiunile reduse ale lumenului glotic; e) [x] Combinată.
e) [ ] Deformarea epiglotei.
769).Ce se subînţelege sub expresia
„Traheotomie chimică sau destenozare 777) Cum se divizează stenozele laringelui după
762) Care va fi aspectul laringoscopic în falsul medicamentoasă"? timpul în care se instalează?
crup? a) [ ] Administrarea vitaminelor a) [x] Fulminantă
a) [x] Spaţiu subglotic redus b) [ ] Administrarea antibioticilor b) [x] Acută
b) [ ] Corzi vocale imobile c) [x] Administrarea corticosteroizilor c) [ ] Alergică
c) [x] Edem al ţesutului lax în regiunea subglotică d) [ ] Administrarea preparatelor homeopatice d) [x] Subacută
d) [x ] Plici false în spaţiul subglotic e) [ ] Laser terapie. e) [x] Cronică.
29
Release by Medtorrents.com
b) [x] Cordita pahidermică verucoasă a) [x] Chirurgical
c) [x] Pseudomixomatoză b) [x] Cobaltoterapie
778) Cum se divizează stenozele laringelui după e) [ ] Atrofică crustoasă. c) [x] Radioterapie
gradul de reducere a lumenului? d) [ ] Antibioterapie
a) [x] Asfixie e) [x] Chimioterapie.
b) [x] Decompensată 786) Care sunt principiile terapeutice ale
c) [ ] Achiziţionată laringitei cronice?
d) [x] Compensată incompletă a) [x] Local: inhalaţii, aerozoli, pulverizaţii 794) Stabiliţi diagnosticul la un bolnav în vîrstă
e) [x] Compensată . b) [x] Chirurgia Laser de 54 ani, care se plînge de disfonie mai
c) [x] Asanarea proceselor cronice inflamatoare mult de 6 luni. Laringoscopic - plica
d) [x] Repaos vocal complet vocală stînga e infiltrată, mobilitatea ei
779) La care din patologiile enumerate mai jos, e) [ ] Laringectomie. este redusă. Care din investigaţii sunt
simptomul clinic principal este dispneea necesare?
inspiratorie? a) [ ] Laringită cronică hipertrofică
a) [x] Falsul crup 787) Alegeţi din cele descrise mai jos care sunt b) [ ] Sclerom de laringe
b) [ ] Laringita atrofică tumorile benigne ale laringelui: c) [x] Cancer de laringe
c) [x] Corpi străini laringieni a) [ ] Epiteliomul d) [x] Examen histologic
d) [x] Paralizie recurenţială bilaterale b) [x] Adenomul e) [x] Tomografia.
e) [ ] Laringita catarală. c) [x] Angiomul
d) [x] Fibromul
e) [ ] Fibrosarcomul. 795).Care este cauza determinantă (factorul
780).Paralizia cărui nerv va induce o stenoză etiologic) a papilomatozei recidivante a
laringiană? laringelui la copil?
a) [x] N.laringeus inferior 788).Care este soluţia terapeutică a fibromului a) [x] Etiologie virală
b) [ ] N.laringeus superior laringian? b) [ ] Infecţia streptococică
c) [ ] N.hipoglosus a) [ ] Antibioterapie c) [ ] Candida albicans
d) [ ] N.glosofaringeus b) [ ] Fizioterapie d) [ ] Bacilul Koh
e) [ ] N.facialis. c) [ ] Chimioterapie e) [ ] Bacilul Löeffler.
d) [x] Chirurgical
e) [ ] Cobaltoterapie
781).În insuficienţa contractării cărui muşchi 796) Ce manifestări clinice sînt caracteristice
glota va avea o formă ovală? 789).Pe baza cărei examinări se va stabili pentru papilomatoza recidivantă a
a) [ ] M.sternotiroidian diagnosticul clinic final de tumoare laringelui?
b) [x] M.tiroaritenoideum intern benignă a laringelui? a) [x] Debut la o vîrstă fragedă
c) [ ] M.tirohioidian a) [ ] Examen laringoscopic b) [x] Caracter recidivant
d) [ ] M.cricoaritenoidian posterior b) [ ] Tomografia computerizată c) [ ] Tumoare malignă
e) [ ] M.cricotiroidian. c) [ ] Rezonanţa magnito-nucleară d) [x] Caracter obstruant
d) [x] Examen histologic e) [x] Extindere pe căile respiratorii inferioare.
782).Dereglarea motorie a cărui muşchi fa forma e) [ ] Fibroscopie.
un triunghi în treimea posterioară a
glotei? 797).Care este tratamentul etiopatogenic al
a) [ ] M.ariepiglotic 790) Care din cele enumerate mai jos sunt tumori difteriei laringelui?
b) [x] M.transversal benigne ale laringelui? a) [ ] Vitaminoterapie
c) [ ] M.tiroaritenoidian, fascicolul extern a) [x] Cilindromul b) [x] Ser antitoxic antidifteric
d) [ ] M.sternohioidian b) [x] Mixomul c) [ ] Traheotomie
e) [ ] M.digastric. c) [x] Fibromiomul d) [ ] Tratament fizioterapic
d) [ ] Epiteliomul e) [ ] Aspirină.
e) [x] Neurofibromul.
783) În paralizia căror muşchi intrinseci ai
laringelui glota va avea forma unei 798) Paralizii unilaterale ale n.recurens pot fi în
clepsidre? 791) Care sunt formele anatomo-clinice (după caz de:
a) [x] M.transversal localizare) ale cancerului de laringe? a) [x] Operaţii pe glanda tiroidă
b) [x] M.tiroaritenoideum intern a) [x] Cancerul vestibulo-epiglotic (supraglotic) b) [x] Afecţiuni esofagiene
c) [ ] M.tirohioidian b) [x] Cancerul corzilor vocale (cancerul glotic); c) [x] Adenopatii, afecţiuni tiroidiene
d) [ ] M.omohioidian c) [x] Cancerul subglotic d) [x] Nevrite
e) [ ] M.cricotiroidian. d) [ ] Cancerul faringo-laringean e) [ ] Artrite cricoaritenoidiene.
e) [ ] Cancerul comisurii anterioare.

784) Care sunt formele clinice ale laringitelor 799) Care sunt tulburările sensitive ale
cronice? 792) Care sunt factorii favorizanţi ai cancerului laringelui?
a) [x] Catarală de laringe? a) [x] Anestezia mucoasei
b) [ ] Profesională a) [x] Fumatul b) [x] Parastezia
c) [x] Hipertrofică b) [x] Mediu poluat c) [x] Hiperestezie
d) [x] Atrofică c) [x] Prezenţa patologiei precanceroase d) [ ] Pareză
e) [ ] Subglotică. d) [ ] Abuz de voce e) [ ] Paralizie.
e) [x] Abuz de alcoolul.

785) Care sunt formele patomorfologice ale 800).Care sunt limitele superioară şi inferioară a
laringitei cronice hipertrofice? 793) Care sunt metodele de tratament a traheei la adult?
a) [x] Cordita pahidermică difuză cancerului de laringe? a) [ ] C5-D4
30
Release by Medtorrents.com
b) [x] C6-D4 c) [x] Traumatică d) [x] Permit trecere liberă a aerului
c) [ ] C1-D3 d) [x] Nervoasă e) [ ] Exogeni.
d) [ ] C6-D7 e) [x] Tulburări de excreţie.
e) [ ] C6-D2
819) Care este simptomatologia unui corp străin
812) Care din cele enumerate mai jos traheobronşic în faza de accident acut?
801) Care sunt porţiunile traheei? caracterizează tulburările funcţiilor a) [x] Tuse intensă
a) [ ] Abdominală aparatului traheobronşic? b) [x] Dispnee
b) [x] Toracică a) [x] Tusea c) [ ] Cefalee
c) [x] Cervicală b) [x] Expectoraţia d) [ ] Febră
d) [ ] Faringiană c) [x] Hemoptizia e) [x] Cianoză.
e) [ ] Lombară. d) [x] Dispneea
e) [x] Şueratul.
820) Care sunt regiunile esofagului?
802) Care sunt raporturile cele mai importante a) [x] Cervicală
ale traheei în porţiunea cervicală? 813) Care sunt stadiile distinctive în evoluţia b) [x] Mediastinală posterioară
a) [x] Lobii glandei tiroide clinică a unui corp străin bronşic? c) [x] Diafragmală
b) [x] Artera tiroidiană inferioară a) [x] Accident acut d) [x] Abdominală
c) [x] Artera vertebrală b) [x ] Manifestă e) [ ] Pelviană
d) [x] Venele tiroidiene inferioare c) [x] Toleranţă
e) [x] Esofag. d) [x] Terminală 821) La ce nivel este situată şi se proiectează
e) [x] Supuraţie bronhopulmonară. extremitatea superioară a esofagului
"gura esofagului"?
803) Cu ce structuri anatomice vine în raport a) [x] Posterior cartilajului cricoid.
traheea în porţiunea toracică? 814) Cum se divizează corpii străini bronşici b) [ ] Antereior cartilajului tiroid.
a) [x] Crosa aortei după gradul de obstrucţie al lumenului c) [x] În dreptul vertebrei C6.
b) [x] Vena cava superioară bronhiei? d) [ ] În dreptul vertebrei C4
c) [x] Trunchiul venos braheocefalic a) [x] Supapă e) [ ] Posterior traheii.
d) [x] Esofagul b) [x] Obstructivi
e) [x] Artera subclaviculară stînga. c) [ ] Endogeni 822).10Compliment multiplu. La ce nivel şi unde
d) [x] Permit trecere liberă a aerului se află extremitatea inferioară a
e) [ ] Exogeni. esofagului "cardia"?
804) Din ce straturi este constituită traheea? a) [ ] Nivelul vertebrei T8.
a) [x] Tunica fibro-musculo-cartilaginoasă b) [x] Spaţiul epigastric al cavităţii abdominale.
b) [x] Adventicea 815).Care este examenul decisiv pentru c) [ ] Spaţiu pelvian.
c) [x] Mucoasa traheală diagnosticul şi extracţia unui corp străin d) [x] Nivelul vertebrelor D10-D11.
d) [ ] Stratul adipos bronşic fixat? e) [ ] Spaţiul retroperitonial.
e) [ ] Ţesut limfatic lax. a) [ ] Laringoscopia indirectă
b) [ ] Laringoscopia directă 823).10Compliment simplu.Care este lungimea
c) [x] Traheobronhoscopia superioară rigidă esofagului la adult?
805).În care venă se varsă singele venos din d) [ ] Traheobronhografia a) [ ] 30 cm
trahee? e) [ ] Fibrotraheobronhoscopia. b) [x] 25 cm
a) [ ] Vena jugulară internă c) [ ] 20 cm
b) [ ] Vena jugulară externă d) [ ] 35 cm
c) [x] Vena azigos 816).Care din corpii străini traheobronşici vor e) [ ] 15 cm
d) [ ] Vena cavă superioară avea o imagine radiologică pulmonară
e) [ ] Trunchiul venos brahiocefalic. de atelectază? 824) Care sunt istmusurile esofagului?
a) [ ] Supapă a) [ ] Cervicală
809) Ce funcţii îndeplineşte aparatul b) [x] Obstructivi b) [x] Cricofaringian sau gura esofagului
traheobronşic? c) [ ] Endogeni c) [ ] Abdominală
a) [x] Circulaţie a aerului(respiratorie) d) [ ] Permit trecere liberă a aerului d) [x] Aortobronşic
c) [ ] Endocrină e) [ ] Exogeni. e) [x] Diafragmal
d) [x] Fonaţie
e) [x] Excreţie(motilitate, motricitate). 825) Care sunt tunicile care formează peretele
817).Care din corpii străini traheobronşici vor esofagului?
avea o imagine radiologică pulmonară a) [x] Mucoasa
810) Care sunt metodele de explorare de emfizem? b) [x] Submucoasa
anatomoclinică a arborelui a) [x] Supapă c) [x] Musculara
traheobronşic? b) [ ] Obstructivi d) [x] Adventiţia
a) [x] Traheobronhoscopia rigidă c) [ ] Endogeni e) [ ] Nervoasa
b) [x] Traheobronhografia d) [ ] Permit trecere liberă a aerului
c) [x] Fibrotraheobronhoscopia e) [ ] Exogeni. 826) Care sunt arterele care alimentează
d) [x] Tomografia sistemului traheobronşic esofagul?
e) [x] Examenul citologic. a) [x] Arterele esofagiene(pornite din aortă)
818).Care din corpii străini traheobronşici vor b) [x] Arterele bronşice
avea o imagine radiologică pulmonară c) [x] Arterele frenice
811) De ce origine poate fi dispneea la nivelul nemodificată de obicei? d) [x] Artera gastrică stîngă
traheobronşic? a) [ ] Supapă e) [ ] Artera tiroidiană superioară
a) [x] Mecanică b) [ ] Obstructivi
b) [x] Inflamatoare c) [ ] Endogeni 827)Care sunt plexurile venoase formate la nivel
31
Release by Medtorrents.com
de esofag şi în care se revarsă sîngele vacuolare Mikulicz
venos? c) [x] Înmulţirea celulelor Mikulicz 844)Care sunt principiile de stabilire a
a) [x] Plexul venos submucos d) [x] Densificarea fibrelor colagene diagnosticului unui corp străin
b) [x] Plexul venos periesofagian e) [x] Apariţia nodulilor de sclerom. esofagian?
c) [x] Venele tiroidiene infereioare a) [ ] Obstrucţie nazală
d) [x] Venele azzigos 836)Care sunt leziunile patognomonice pentru b) [x] Simptomatologie
e) [x] Venele stomacului sclerom depistate în biopsie? c) [x] Radiografie
a) [x] Celule vacuolare ale lui Mikulicz d) [ ] Rinoree
828)Care este anastomoza venoasă formată în b) [ ] Mononuclearii lui Mikulicz e) [x] Anamneza.
porţiunea inferioară a esofagului? c) [x] Corpusculii Russel
a) [ ] Anastomaza cavo-cavală d) [ ] Virusul papilomei umane 845) Care sunt metodele de tratament a unui corp
b) [x] Anastomoza porto-cavală e) [ ] Foliculi limfatici. străin esofagian?
c) [ ] Anastomoza porto-esofagiană a) [x] Medicamentos
d) [ ] Anastomoza cavo-trahială 837) Care sunt cauzele ale unui traumatism b) [x] Instrumental
e) [ ] Anastomoza porto-tiroidiană accidental al esofagului? c) [ ] Fizioterapie
a) [x] Agenţi chimici d) [ ] Chimioterapie
829).10Compliment multiplu.În care ganglioni se b) [x] Agenşi fizici e) [ ] Radioterapie.
revarsă limfaticele esofagului? c) [x] Agenţi mecanici
a) [x] Jugulari interni d) [x] . În timpul unei esofagoscopii 846) Prin care metodă endoscopică se extrage un
b) [x] Laterotraheali e) [x] În timpul dilatării esofagului corp străin din esofag?
c) [x] Intertrahiobronşici a) [ ] Bronhoscopie
d) [x] Mediastinali pocteriori 838)Căror cauze se datorează traumatismul intern b) [ ] Laporoscopie
e) [x] Cardiaci al esofagului? c) [x] Esofagoscopie
a) [x] Inclavării unui corp străin ascuţit sau tăietor d) [ ] Rinoscopie
830)De la care nerv provine inervaţia vegetativ- b) [x] Manevre endoscopice e) [ ] Faringoscopie.
simpatică şi parasimpatică a esofagului? c) [x] Bugirajul necontrolat de esofagoscop
a) [ ] N.facial d) [ ] Deglutiţia 847)Ce caracter pot avea afecţiunile esofagului?
b) [ ] N.trigemen e) [ ] Fonaţia a) [x] Inflamator
c) [x] N.vag b) [ ] Profilactic
d) [ ] N.hipoglos 839) Care sunt factorii care favorizează tabloul c) [x] Coroziv
e) [ ] N.vestibulo-cohlear clinic al traumatismului intern al d) [x] Traumatic
esofagului? e) [ ] Digestiv.
831) Care sunt funcţiile esofagului? a) [x] Regiunea traumatizată a esofagului
a) [x] De deglutiţie b) [x] Caracterul şi forma obiectului traumatizant 848Care sunt cauzele determinante şi favorizante
b) [x] Senzaţie c) [x] Starea generală a pacientului a esofagitei corozive?
c) [ ] Gustativă d) [x] Timpul care a trecut din momentul a) [x] Ingestie accidentală a substanţei corozive
d) [ ] Olfactivă traumatismului b) [x] Ingestie voluntară a substanţei corozive
e) [ ] Expectoraţie e) [ ] Cefalee. c) [x] Neglijenţa în păstrarea substanţelor
corozive
832)Ce malformaţii congenitale se pot depista la 840) Numiţi glandele salivare principale? d) [x] Lipsa de supraveghere a copilului
nivel de esofag? a) [x] Glanda parotidă e) [ ] Alimentare corectă.
a) [x] Atrezia esofagului cu fistulizare esofago- b) [x] Glanda submaxilară
respiratorie c) [ ] Glanda Hipofiză 849) Leziunile produse de substanţa corozivă
b) [x] Diverticule d) [ ] Glanda Tiroidă variază în corespundere cu:
c) [x] Hernie diafragmală e) [x] Glanda sublinguală a) [x] Natura substanţei caustice
d) [ ] Hernie umbilicală b) [ ] Vîrsta pacientului
e) [ ] Corozia esofagului 841) Cum se divizează corpii străini ai c) [x] Cantitatea ingerată
esofagulu? d) [x] Concentraţia agentului caustic
833)Care din cele enumerate mai jos reprezintă o a) [x] Toleranţi e) [ ] Sexul pacientului.
malformaţie dobîndită a esofagului? b) [ ] Obstruanţi
a) [x] Brahiesofagul c) [x] Intoleranţi
b) [ ] Hernia diafragmatică d) [ ] Ventili 851) Tratamentul esofagitei corozive include
c) [ ] Deviaţiile statice e) [ ] Balotanţi următoarele etape:
d) [ ] Megaesofagul a) [x] Asistenţă medicală urgentă (salvarea)
e) [ ] Cardie subdiafragmatică 842) Care sunt factorii favorizanţi a pătrunderii b) [x] Secţia reanimare, toxicologie
corpilor străini în esofag? c) [ ] Staţia balneară
834)Care sunt obiectivele principale în a) [x] Neatenţia la prepararea bucatelor d) [ ] Secţia radioterapie
tratamentul laringitei edematoase? b) [x] Masticaţia incorectă e) [x] Secţia de otorinolaringologie
a) [x] Restabilirea ori ameliorarea respiraţiei c) [x] Stenozele şi spasmele esofagiene
b) [ ] Chirurgie Laser d) [x] Alienţa mintală 852) Dilatarea esofagului se va efectua cu:
c) [x] Combaterea infecţiei e) [x] Lipsa de supravegere a copiilor. a) [x] Sonde din material plastic (bujiuri)
d) [ ] Laringectomie b) [ ] Rinoendoscopul
e) [x] Stimularea forţelor de apărare a 843) Care sunt fazele de derulare a c) [x] Tuburi-sondă din peritoneum de bovine
organismului. simptomatologiei prezenţei unui corp d) [ ] Fibroscopul
străin esofagian? e) [ ] Bronhoscopul.
835Care sunt etapele evolutive ale leziunilor a) [x] De debut
scleromatoase? b) [x] De toleranţă 853) În ce termeni de la ingerare se începe
a) [x] Infiltraţii cu limfocite, plasmocite, c) [x] Complicaţiilor dilatarea esofagului?
histocite şi neutrofile d) [ ] Terminală a) [ ] A 3-5 zi
b) [x] Transformarea histocitelor în celule e) [ ] Asfixie. b) [x] A 5-7 zi
32
Release by Medtorrents.com
c) [ ] A 20 zi
d) [ ] Peste o lună
e) [ ] Nu se efectuiază dilatarea.

854) Prin ce este riscant începerea precoce a


dilataţiilor sau amînarea lor?
a) [x] Perforarea peretelui ulcerat
b) [ ] Formarea falselor membrane bucofaringiene
c) [ ] Halena fetidă
d) [x] Dilatarea dificilă a stenozei
e) [ ] Alimentare complexă.

33