Sunteți pe pagina 1din 7

Studiu de caz privind determinarea eficientei modernizarii echipamentelor unei intreprinderi

1) Calculam populatia asigurata cu apa potabila dupa modernizare

𝑃𝑟𝑎1 = 𝑃𝑟𝑎0 + Δ𝑃𝑟𝑎 / 100 lei * I


𝐼 = 𝐶𝑚𝑒 + 𝐶𝑚 + 𝐶𝑝𝑖

𝐼 = toate costurile = 600 + 100 + 50 = 750


𝑃𝑟𝑎1 = 12.000 persoane + 100 persoane/ 100 lei * 750 lei = 12.750 persoane
𝑃𝑟𝑎1 = 12.750 persoane
𝐼1 = 40% * 750 = 300 lei
𝐼2 = 60% * 750 = 450 lei
2) Calculam cantitatea de apa potabila furnizata dupa modernizare.

𝐴𝑓1 = 𝐴𝑓0 + Δ𝐴𝑓

𝐴𝑓0 = 𝐷0 * 𝑃𝑟𝑎0

Δ𝐴𝑓 = 𝐷0 * Δ𝑃𝑟𝑎 / 100 lei * I + ΔD / 100 lei * I * 𝑃𝑟𝑎1

𝐴𝑓0 = 160 l / om*zi * 365 zile/an * 12.000 persoane = 58,4 mc/ om*an * 12.000 persoane

𝐴𝑓0 = 700.800 mc / an

Δ𝐴𝑓 = 58,4 mc / om*an * 100 persoane/100 lei * 750 lei + 0,1 mc /om*an * 750 lei/ 100 lei * 12.750
persoane = 43.800 mc/an + 9.562,5 mc/an

Δ𝐴𝑓 = 53.362,5 mc/an

𝐴𝑓1 = 700.800 mc/an + 53.362,5 mc/an = 754.162,5 mc/an

3) Calculam profitul obtinut.

𝑃ℎ = 𝑉ℎ - 𝐶ℎ

𝑃1 = 125 – 20 = 105 lei

𝑃2 = 110 – 15 = 95 lei

𝑃ℎ = 270 – 30 = 240 lei

4) Calculam termenul de recuperare a investitiei.

T = I / Ph = 750/ 240 = 3,125 ani -este gresit

T =( I – P1 – P2) / Ph = ( 750 – 105 – 95)/ 240 = 2,292 ani

5) Calculam rata interna a rentabilitatii


𝑉𝑁𝐴+
RIR = 𝑎𝑚𝑖𝑛 + (𝑎𝑚𝑎𝑥 - 𝑎𝑚𝑖𝑛 ) *
𝑉𝑁𝐴+ +⃓𝑉𝑁𝐴− ⃓

𝑎𝑚𝑖𝑛 = rata de actualizare corespunzatoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic

𝑎𝑚𝑎𝑥 = rata de actualizare corespunzatoare primului venit net actualizat negative

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑟 = Venituri – Ch anuale – Investitie (negative in primii 2 ani)

𝐶ℎ𝑒𝑙𝑡𝑢𝑖𝑒𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = Ch anuale + Inv

VNA1 = VN1 * factor de act

VN1 = Vh1 - ( Inv anuala 1 + Ch anuale 1)

RIR = 12,28%

Verificare : Rez trb sa fie intre 12 si 14 % si mai apropiat de 12%.

Interpretare:

- Creste populatia care este alimentata cu apa de la 12.000 la 12.750 persoane.


- Creste cant. De apa furnizata
- Termenul de recuperare este de 2,29 ani, mai mic decat perioada de functionare dupa
modernizare (3 ani).
- Factorul de act este de 10%, iar RIR este de 12,28%, rezultand ca inv este rentabila.
Studiu de caz privind amplasarea unei intreprinderi prin luarea in considerare a indicatorilor: distanta
medie de transport, parcursul marfurilor si cheltuielile de transport

Q S(%) qi

Deseuri feroase 1 mil tone 30% 300 mii tone

Deseuri de sticla 1 mil tone 20 % 200 mii tone

Deseuri de hartie 1 mil tone 10% 100 mii tone

Materiale de constructii 1 mil tone 40% 400 mii tone

Σ = 1 mil tone

di qi*di ti qi*di*ti

145 km …… t*km 10 lei/t/km …….. lei

100 km Σ= 15 lei/t/km Σ=

155 km 50 lei/t/km

15 km 20 lei/t/km

d¯ = Σ qi*di / Σqi = …km

Pm = Σ qi*di = …t*km

Ch tr = Σ qi*di *ti = …lei

Q, S(%), qi, ti raman la fel pt toate variantele.

Varianta optima este variant cu cele mai mici cheltuieli de transport.


Studiu de caz privind determinarea razei medii de vanzare a produselor unei firme in conditii de
eficienta

Profitul = 0

Ambele firme au costuri totale egale.

𝐶𝐴 + t * 𝑔𝐴 * 𝑑𝐴 = 𝐶𝐵 + t * 𝑔𝐵 * 𝑑𝐵

𝑑𝐴 + 𝑑𝐵 = D

C = cost unitar D = distanta dintre cele 2 firme

t = tarif de transport 𝐶𝐴 + t * 𝑔𝐴 * 𝑑𝐴 = costul total pt firma A

g = greutatea unui produs 𝐶𝐵 + t * 𝑔𝐵 * 𝑑𝐵 = costul total pt firma B

d = distanta( raza) medie de vanzare

! Transformam kg in tone!

Rezolvam sistemul si aflam dA si dB. Restul ni se dau.

Firma A isi poate transporta produsele in conditii de eficienta economic ape o distanta medie de (dA), iar
firma B pe o raza medie de (dB) , caz in care costurile complete ale celor doua firme vor fi egale.

Verificam daca costurile totale pt firmele A si B sunt egale. (altfel nu e corect)

Interpretare: Constatam ca piata firmei A este mai mare decat piata firmei B, intrucat au comditii de
productie mai favorabile care permit obtinerea unui cost unitar mai mic de … fata de … si unei greutati
mai mici a produsului de … fata de …

Daca firma A adopta masuri de modernizare sau retehnologizare care sa-I permita reducerea costului de
productie si/sau a greutatii produsului, atunci va cuceri treptat parti din piata firmei B, putand chiar sa
elimine de pe piata firma B.
Caz 1

𝑖𝑅𝐾 ≥ 𝑖𝑀

𝑖𝑅𝐾 = 150.000/1.000 = 150 lei/ buc rezulta 𝑖𝑀 ≤ 150 ; 𝐼𝑀 / 𝑄𝑀 ≤ 150

𝐼𝑀 / 1050 ≤ 150 echivalent cu 𝐼𝑀 ≤ 150 * 1050 echivalent cu 𝐼𝑀 ≤ 157.500 lei

𝐶𝑎𝑧 2

𝑖𝑀 ≥ 𝑖𝑅𝐾

T =( 𝑖𝑀 - 𝑖𝑅𝐾 ) / (𝑐𝑅𝐾 ≥ 𝑐𝑀 ) rezulta (𝑖𝑀 – 150) / (100 – 98) ≤ 5 echivalent cu 𝑖𝑀 ≤ 160; 𝐼𝑀 / 𝑄𝑀 ≤


160 echivalent cu ; 𝐼𝑀 / 1050 ≤ 160 echivalent cu 𝐼𝑀 ≤ 160 * 1050 echivalent cu 𝐼𝑀 ≤ 168.000 lei

Interpretare:

- Pt cazul 1 pot sa investesc pana la 157.500 lei.


- Pt cazul 2 pot sa investesc max 168.000 lei, iar investitia suplimentara se va recupera din profitul
annual cu respectare a termenului de rambursare.
- Sporurile nu se vor obtine imediat, ci dupa rambursarea creditului.
- Tot ce este peste 168.000 lei = pierderi.
Efectul total al unei actiuni de modernizare a unei organizatii prestatoare de servicii

Spatii de lucru in table = suprafata spatiului de lucru * chiria = ….lei

Productivitatea resurselor ocupate = Cifra de afaceri / Nr de salariati

Profitul in table = Cifra de afaceri – Ch intreprinderii

𝐸𝑇 = ΔQ * ( 1 - 𝐶𝑃1000/ 1000) + 𝐸𝑅𝐴 * 𝑟𝑛 + 𝐸𝑅𝑂 * W * (1 - 𝐶𝑃1000/ 1000) + Δ𝑉𝑛

𝑈𝑛𝑑𝑒:
𝐸𝑇 = efect total

ΔQ = spor de productie fizica sau valorica

𝐶𝑃1000 = cheltuieli la 1000 lei productie

𝐸𝑅𝐴 = economii de resurse avansate (investitii)

𝑟𝑛 = rata normata a eficientei resurselor avansate (lei profit / 1 leu RA)

𝐸𝑅𝑂 = economii de resurse ocupate ( echipamente, muncitori, terenuri)

W = productivitatea normata a resurselor ocupate (Q / unitati RO)

Δ𝑉𝑛 = sporul de venit net propriu-zis

ΔQ = 𝑄1 - 𝑄0 = CA dupa mod – CA inainte de mod

𝐶𝑃1000 = Ch / Q * 1000 = Ch dupa mod / CA dupa mod * 1000

𝐸𝑅𝐴 = Spatii de lucru (lei) inainte de mod – Spatii de lucru (lei) dupa mod

W = Productivitatea resurselor ocupate dupa mod

Δ𝑉𝑛 = Profit dupa mod – profit inainte de mod

𝐸𝑇 = ….lei

T = termenul de recuperare al investitiei

T = I / 𝐸𝑇 = …ani