Sunteți pe pagina 1din 10

Finantele intreprinderii

1. In cazul intreprinderilor cotate la bursa, obiectivul esential al functiei financiare a


intreprinderii este:
a. Maximizarea valorii intreprinderii
b. Maximizarea profitului
c. Cresterea cursului actiunilor
2. Capitalul permanent cuprinde:
1. Datoriile pe termen scurt
2. Capitalurile proprii
3. Numai datoriile pe termen mediu si lung
4. Creditul obligatar
5. Finantari din fonduri externe rambursabile
Raspuns: a. 1,2,4 b. 2,4,5 c. 3 d.2,4

3. Amortismentul aferent unui activ fix achizitionat la data de 1 noiembrie 2017 si are o
durata de functionare de 5 ani se calculeaza:
1. incepand cu luna noiembrie 2017
2. incepand cu luna decembrie 2017
3. incepand cu luna in care activul este pus in functiune
4. se calculeaza inclusiv in luna decembrie 2022
5. se calculeaza inclusiv in luna noiembrie 2022
Raspuns: a. 1,4 b.1,5 c.2,4 d. 3,5 e. 2,4

4. Majorarea capitalului social se infaptuieste prin urmatoarele actiuni:


1. Aporturi noi in numerar si/sau in natura
2. Cumpararea unui pachet de actiuni de catre actionarul majoritar de la
actionarii minoritari
3. Incorporarea unor rezerve constituite in anii precedenti
4. Conversia obligatiunilor in actiuni
5. Plata dividendelor in actiuni
Raspuns: a. 1,2,3 b. 1,3,4,5 c. 1,2,3,4 d. 1,2,3,4,5
5. Pentru un utilaj cu valoare de 100.000 lei si cu o durata normala de functionare de 5 ani
amortismentul cumulat dupa 4 ani, conform regimului de amortizare degresiv fara influenta
uzurii morale este: a.82.032 b.75.990 c.78.220 d.83.666 e.80.000
6.Rata interna de rentabilitate a investitiei este:
1. Rata de actualizare care sigura recuperarea integrala a investitiei
2. Rata de actualizare care asigura o valoare actualizata neta egala cu
zero
3. Calculata in functie de rata inflatiei
4. Rata care asigura un nivel minim de rentabilitate a proiectului de
investitie
5. Rata pentru care suma actualizata a cash-flowurilor corespunde cu
valoarea investitiei
7.Fondul de rulment reprezinta un element, reflectat in bilantul intreprinderii:
a. adevarat b. Fals
8. Rata de actualizare se determina in functie de:
1. Rata inflatiei
2. Pretul de vanzare a bunurilor
3. Rata dobanzii bancare
4. Costul mediu al capitalului
5. Durata de recuperare a investitiei
6. Valoarea investitiei
Raspuns: a.1,2,3,4 b.1,3,4,6 c.1,3,4 d.1,5,6 e.1,3,4,6
9. Norma de amortizare degresiva pentru un activ cu durata normala de functionare de 19 ani
si durata totala de amortizare de 11 ani este:
a. 5,26% b.18,18% c.10,52% d.22,27% e.13,15%
10.Valoarea activelor fixe aflate in functiune si care au fost amortizate integral determina:
a. O crestere a profitului
b. O diminuare a profitului
c. Nu afecteaza nivelul cheltuielilor de exploatare

11. Ce exprima fondul de rulment permanent al intreprinderii si cum se calculeaza pe baza


informatiilor din bilant?
12. Cum se determina amortismentul anual utilizand normele regresive de amortizare?
13.Pentru o grupa de active cu durata de functionare de 5 ani si o valoare de intrare de
100.000lei, sa se determine valoarea de amortizat la inceputul anului 4, utilizand efectul
multiplicator al amortismentului.
14. Ce influenta are o crestere a cifrei de afaceri asupra vitezei de rotatie a activelor
circulante, in situatia cand valoarea activelor circulante nu se modifica?
15. Prezentati pe scurt modul de grupare a activelor circulante
1. Se cunosc urmatoareele informatii privind o grupa de active fixe

Intrari Iesiri
Durata de Valoarea
amortizare existentului
(ani) (lei) Data Valoarea(lei) Data Valoarea(lei)

20 200.000 15.05 60.000 15.07 30.000

Sa se determine amortismentul anual si sa se repartizeze pe trimestru, utilizand sistemul de


amortizare liniar.

2. O investitie in valoare de 200.000 lei genereaza timp de 4 ani urmatoarele cash-flow-


uri: 50.000lei (primul an), 60.000 (in al doilea an), 70.000 (in al treilea an) i 80.000lei
(in al patrulea an). Sa se determine rata interna de randament, atat pe baza formulei de
calcul cat si prin discontare.
Finantele intreprinderii
1. Plasamentele de termen mediu si lung sunt mult mai riscante decat cele pe termen scurt:
a. Adevarat b. Fals
2. In cazul intreprinderilor cotate la bursa, obiectivul esential al functiei financiare a
intreprinderii este:
a.Maximizarea valorii intreprinderii
b.Maximizarea profitului
c.Cresterea cursului actiunilor
3.Pentru un utilaj cu valoare de 100.000 lei si cu o durata normala de functionare de 10 ani
amortismentul cumulat dupa 4 ani, conform regimului de amortizare degresiv utilizate in
Romania este:
Raspuns: a. 80.000 lei b.59.040 lei c.64.000 lei d.68.350 lei e.40.000 lei
4.Capitalul permanent poate fi utilizat:
1. Pentru finantarea activelor imobilizate
2. Pentru finantarea activelor circulante
3. Numai pentru finantarea activelor imobilizate
4. Numai pentru finantarea activeelor circulante
5. Numai pentru finantarea investitiilor
Raspuns: a. 3 b.4 c.5 d.1,2 e.1,5 f.2,5
5.Fondul de rulment reprezinta:
a. Un element al fondurilor proprii
b. Un element al capitalului intreprinderii
c. Un indicator al echilibrului financiar
6.Pragul de rentabilitate separat se determina in functie de:
a. Profitul net realizat in anul precedent
b. Rata de randament a activelor, previzionata de intreprinzator
c. Rata rentabilitatii medii, pe economie
7.Norma de amortizare degresiva pentru un activ cu durata normala de functionare de 20 ani
si durata de amortizare de 12 ani este:
Raspuns: a.5% b.12,5% c.20,83% d.21% e.16,66%
8.Valoarea medie a iesirilor se calculeaza in functie de :
a. Valoarea de iesire a activului
b. Vaaloarea de intrare a activului
c. Valoarea ramasa la data iesirii
9.Finantarea repartitiilor capitale se poate face pe baza creditelor bancare pe termen scurt:
a.Adevarat b.Fals
10.Stocul de siguranta se calculeaza numai pentru aprovizionarile de la furnizorii care nu
mentioneaza in contract termenele de livrare a materialelor:
a.Adevarat b.Fals
11.Definiti valoarea actualizata neta a unei investitii
VAN a fost conceputa plecand de la constatarea ca banii incasati imediat , sunt preferabili fata
de cei ce urmeaza a fi incasati pe viitor. S-a dezvoltat tehnici de actualizare a chas flowurilor.
12.Prezentati pe scurt modul de grupare a activelor circulante
-valori de exploatare
-valori realizabile pe termen scurt
-disponibilitati banesti
13.Ce indicatori se folosesc pentru analiza portofoliului de titluri de plasament?
14.Ce exprima si cum se determina viteza de rotatie a activelor circulante?
Se poate exprima sub forma coeficientului vitezei de rotatie cat si sub forma duratei in zile a
unui circuit.
15.In ce consta metoda scorurilor in evaluarea riscului de faliment a clientilor?

1. O investitie in valoare de 200.000 lei genereaza timp de 4 ani urmatoarele cash-flow-


uri: 50.000lei (primul an), 60.000 (in al doilea an), 70.000 (in al treilea an) si 80.000lei
(in al patrulea an). Sa se determine rata interna de randament, atat pe baza formulei de
calcul cat si prin discontare.

2. Sa se calculeze amortismentul anual, utilizand regimul degresiv fara influenta uzurii


morale, pentru un activ fix a carui valoare de intrare este de 100.000 lei si care are o
durata normala de functionare de 11 ani.
Finantele intreprinderii (rezolvat)

1. Valorile realizabile pe termen scurt cuprind:


a. Capitalul propriu
b. Creantele intreprinderii asupra tertilor si titlurile de plasament
c. Imobilizarile necorporale
d. Datoriile pe termen lung

2. In cazul intreprinderilor cotate la bursa, obiectivul esential al functiei financiare a


intreprinderii este:
d. Maximizarea valorii intreprinderii
e. Maximizarea profitului
f. Cresterea cursului actiunilor

3. Capitalul permanent cuprinde:


a. Datoriile pe termen scurt
b. Capitalurile proprii
c. Numai capitalul social
d. Numai datoriile pe termen mediu si lung
4. Marimea normei de amortizare este direct proportionala cu durata de functionare a unui
activ imobilizat:
Raspuns: a.Adevarat b. Fals

5. Capitalul permanent poate fi utilizat:


1. Pentru finantarea activelor imobilizate
2. Pentru finantarea activelor circulante
3. Numai pentru finantarea activelor imobilizate
4. Numai pentru finantarea activeelor circulante
5. Numai pentru finantarea investitiilor
Raspuns: a. 3 b.4 c.5 d.1,2 e.1,5 f.2,5
6.Pentru titlurile de valoare independente, riscul porotofoliului depinde de ponderea titlurilor
in portofoliu si de riscul asociat fiecarui titlu.
Raspuns: a.Adevarat b.Fals
7.Elementele financiare ale investitiei sunt:
1. Cheltuielile de investitie
2. Durata de viata
3. Profitul suplimentar
4. Valoarea reziduala
5. Durata de recuperare
6. Valoarea investitiei
7. Cash-flowurile anuale
Raspuns: a.1,5,6,7 b.2,6,7 c.2,5,7 d.1,2,3,4 e.6,7
8. Rata de actualizare se determina numai in functie de rata activului fara risc:
Raspuns: a.Adevarat b.Fals

9. Norma de amortizare degresiva pentru un activ cu durata normala de functionare de


18 ani si durata de amortizare de 12 ani este:
Raspuns: a.5,55% b.4,62% c.11,57% d.13,88%

10. Stocul de siguranta se calculeaza numai pentru aprovizionarile de la furnizorii care


nu mentioneaza in contract termenele de livrare a materialelor:
Raspuns: a.Adevarat b.Fals

11.Enumerati sursele endogene de finanare a investitiilor.


-o parte din profitul net repartizat pentru investitii
-amortizarea destinata acestui scop
-sume incasate din vanzarea activelor fixe
12.Care este diferenta intre fondul de rulment brut si cel net?
13.Cum se determina necesarul de fond de rulment pentru finantarea stocurilor de
produse finite?
14.Rata interna de randament a unui proiect de investitiedeifinitie si formulele de
calcul.
RIR este definita ca fiind rata d actualizare care asigura egalitatea dintre cash
fllowurile anuale actualizate si valoarea totala a investitiei
15.Care este elemenul comun la calculul fiecarui categori si ce exprima?

1. O investitie in valoare de 400.000 lei genereaza timp de 4 ani urmatoarele cash-


flow-uri: 100.000lei (primul an), 120.000 (in al doilea an), 140.000 (in al treilea
an) si 160.000lei (in al patrulea an). Sa se determine rata interna de randament,
stiind ca este cuprinsa intre 10% si 11%.

2. Se cunosc urmatoareele informatii privind o grupa de active fixe


Intrari Iesiri
Durata de Valoarea
amortizare existentului
(ani) (lei) Data Valoarea(lei) Data Valoarea(lei)

10 100.000 15.01 120.000 15.02 90.000

Sa se determine amortismentul anual si sa se repartizeze pe trimestru, utilizand sistemul de


amortizare liniar.

Finantele intreprinderii

1. Capitalul permanent cuprinde:


a. Datoriile pe termen scurt
b. Capitalurile proprii
c. Numai capitalul social
d. Numai datoriile pe termen mediu si lung

2. In cazul intreprinderilor cotate la bursa, obiectivul esential al functiei financiare a


intreprinderii este:
a. Maximizarea valorii intreprinderii
b. Maximizarea profitului
c. Cresterea cursului actiunilor

3. Valorile realizabile pe termen scurt cuprind:


a. Capitalul propriu
b. Creantele intreprinderii asupra tertilor si titlurile de plasament
c. Imobilizarile necorporale
d. Datoriile pe termen lung

4. Marimea normei de amortizare este direct proportionala cu durata de functionare a


unui activ imobilizat:
Raspuns: a.Adevarat b. Fals

5. Majorarea caitalului social se infaptuieste prin urmatoarele actiuni:


1. Aporturi noi in numerar si/sau in natura
2. Incorporarea de rezerve sau ate resurse proprii
3. Conversia obligatiunilor
4. Plata dividendelor in actiune
5. Fuziunea
Raspuns: a.1,2 b.1,3,4 c.1,2,3,4 d.1,2,3,4,5

6.Rentabilitatea unui titlu de valoare ia in calcul:


a. Evolutia curslui si dividendelor separate
b. Rentabilitatea profitului
c. Riscul asociat titlului de valoare
7.Durata de recuperare a investitiei arata: c. perioada de timp in care se recupereaza investitia
pe seama cash-flowurilor anuale

8. Norma de amortizare degresiva pentru un activ cu durata normala de functionare de 12 ani


si durata de amortizare de 7 ani este:
Raspuns: a.8,33% b.14,28% c.28,57% d.20,83%

9.Pragul de rentabilitate zero este:


a. Direct proportional cu cheltuielile fixe totale
b. Invers proportional cu cheltuielile fixe totale
c. Direct proportional cu profitul separat
d. Invers proportional cu profitul separat
10.Care din urmatoarele elemente nu influenteaza valoarea amortismentul anual?
a. Valoarea actielor existente la inceputul anului
b. Valoarea investitiilor receptionate in cursul anului
c. Valoarea activelor aflate in functiune, integral amortizate

11.Enumerati sursele exogene de finantare a investitiilor


-creditele bancare
-creditul obligator
-subventii bugetare
-majorarea cap. social
12.Definiti fondul de rulment si enumerati tipurile de fond de rulment.
13.In ce consta dublu caracter al amortismentului?
Pe de o parte este o resursa baneasca are ajuta la finantarea activitatii, pe de o alta parte este
un element al costurilor de productie,care este un element determinat al profitului de
productie
14.Ce reprezinta excendentul si dificitul de trezorerie?
Excendentul de trezorerie impune atat realizarea unor investitii pe termen scurt cat si
mentinerea unui sold aptim al trezoreriei
Deficitul de trezorerie impune atragerea unor surse de finantare, daca e posibil pe termen lung
si la nivel al costurilor cat mai redus
15.Ce semnifica durata de recuperare a investitiei si cum se determina?
Durata de recuperare al investitiei se defineste prin numarul de ani si fractiuni ale unui an prin
care societatea comerciala isi recupereaza investitia initiala prin cash flowurile nete
inregistrate
1.Un proiect de investitie in valoare de 100.000 lei poate fi implementat in doua variante: A si
B.
Rata de actualizare este de 15%, durata de viata a investitiei este de 3 ani, iar cash-flowurile
aferente proiectului in cele doua variante sunt:
-Varianta A: 70.000 (in primul an), 80.000 (in al doilea an) si 90.000(in al treilea an).
- Varinata B: 75.000(in primul an), 80.000 (in aal doilea an) si 85.000 (in al treilea an).
Sa determine varianta cea mai favorabila utilizand criteriul valorii actualizate nete.

2.Sa se calculeze amortismentul anual, utilizand degresiv fara influenta uzurii morale, pentru
un activ fix a carui valoare de intrare este de 200.000 lei si care are o durata normala de
functionare de 12 ani.