Sunteți pe pagina 1din 10

ANEXA nr. 6 la OMEN nr…………………… .

CALENDARUL
CONCURSURILOR INTERJUDEȚENE/REGIONALE ŞCOLARE - 2019, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N.
1. CONCURSURI ŞCOLARE PE DOMENII/DISCIPLINE DE STUDIU
Datele de desfăşurare
Locul de desfăşurare al
Concursul şcolar Etapa pe Etapa Etapa interjudețeană/
Nr. crt. Etapa locală etapei interjudețene/ Observații
şcoală județeană regională regionale
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
A. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
In parteneriat cu
CONCURSUL DE INTERPRETARE
Iași, Universitatea
01. CRITICĂ „GARABET IBRĂILEANU” - - - mai 2019
jud. Iași „Al I. Cuza ” Iași
cls. V-XII
CONCURSUL
Timișoara,
02. „DESTINUL SCRIITORULUI – ARC - - - mai 2019 -
jud. Timiș
PESTE TIMP”
CONCURSUL DE LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ Baia Mare
03. - - - mai 2019 cls. IX-XII
„AUGUSTIN BUZURA” jud. Maramureș

CONCURSUL DE POEZIE CU FORMĂ In parteneriat cu


04. FIXĂ (caligrame şi haiku) pentru - - - iunie 2019 București Uniunea Scriitorilor din
elevii din clasele gimnaziale România
clasele IX-XII
CONCURSUL DE ESEURI Brăila,
05. - - - martie 2019
ARGUMENTATIVE „4 ÎNTREBĂRI” jud. Brăila
CONCURSUL
„DIMENSIUNI SPIRITUALE ALE Focșani
06. - - - mai 2019
SPAȚIULUI ROMÂNESC” jud. Vrancea cls. IX-XII

Concursul se
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE
26 ianuarie 23 februarie organizează pe doua
07. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - 13 aprilie 2019 Slatina, jud. Olt
2019 2019 niveluri : primar și
„SPLENDORILE COPILĂRIEI”
gimnazial
CONCURSUL REGIONAL DE
Colegiul Economic
LITERATURĂ INTERGALCULTURA.
08. - - - iunie 2019 „Virgil Madgeanu ” Galați -
DEZVOLTAREA DURABILA ÎNTRE
jud. Galați
IDENTITATE ȘI DIVERSITATE

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 1-
CONCURSUL REGIONAL DE CREAȚII
Colegiul Tehnic„ Paul Dimo”
CULTURALE „DE LA GUTENBERG
09. - - - - Galați -
LA GOOGLE – PASIUNEA MEA,
jud. Galați
LECTURA”
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN Colegiul Tehnic
10. MITURILE – „POVEȘTILE CARE - - - aprilie 2019 „Radu Negru” Galați -
NASC POVEȘTI” Jud. Galați
Colegiul de Industrie
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE
Alimentară „ Elena
11. TEATRU„ DE PE SCENA ȘCOLII, PE - - - iunie 2019 -
Doamna” Galați
SCENA VIEȚII”
jud. Galați
CONCURSUL REGIONAL DE ESEURI,
COMUNICĂRI ȘI REFERATE aprilie Bacău,
12. - februarie 2019 mai 2019 -
„LITERATURĂ, DIALOG ȘI 2019 jud. Bacău
TOLERANȚĂ”
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
B. CONCURSURI ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR

CONCURSUL „WILDT JÓZSEF” Concursul se


(JÓZSEF WILDT INTERNATIONAL Liceul Teoretic „Ady Endre” desfășoară electronic,
13. - - -
MATHEMATICAL COMPETITION – aprilie – octombrie 2019 Brașov, jud. Brașov prin corespondență
JWIMC ) (cls. IX-XII)

CONCURSUL DE MATEMATICĂ Concurs


Liceul Teoretic „Ady Endre”
14. „ZRINYI ILONA” - - - 15 februarie 2019 transfrontalier, cu
Oradea, jud. Bihor
(cls.II-XII) finalizare în Ungaria
CONCURSUL DE CREAȚIE PLASTICĂ
„VARADINUM-SZENT LÁSZLŐ, A
15. - - - Liceul Teologic Romano- -
LOVAGKIRÁLY “ 13-14 mai 2019
Catolic „Szent László”,
(cls.preșcolar+ P-X)
Oradea, jud. Bihor
Școala Primară
24 noiembrie 23 februarie Cseralja+Grădinița
12-13 aprilie 2019 preșcolar+cls.preg.- IV
2018 2019 „Csillagvár” Odorheiu
CONCURSUL „KURUTTY” Secuiesc, jud.Harghita
16. -
02 martie Colegiul Național „Csiky
06 aprilie 2019 17-19 mai 2019 -
2019 Gergely” Arad, jud.Arad
Școala Gimnazială
CONCURSUL DE RECITARE
17. - - - Porumbenii Mari, jud. cls. preg.-VIII
„KÁNYÁDI SÁNDOR” 11 mai 2019
Harghita
Liceul Teoretic „Nagy
CONCURSUL DE MATEMATICĂ 17 noiembrie 2018 Mózes” Târgu Secuiesc, jud.
18. „KÖRVERSENY” - - - Covasna cls. V-XII
Liceul Teoretic „Zajzoni Rab
11 mai 2019
István” Săcele, jud. Brașov

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 2-
CONFERINȚA REGIONALĂ DE
Liceul Teologic Reformat
19. PROTECȚIA MEDIULUI PENTRU - - - cls.IX-XII
23 februarie 2019 Cluj Napoca, jud. Cluj
ELEVI
Școala Gimnazială „Váradi
CONCURSUL DE TEATRU PENTRU
József”,
20. COPII ÎN LIMBA MAGHIARĂ - - 22 martie 2019 3 mai 2019 cls. P-VIII
Sfântu Gheorghe,
jud.Covasna
Liceul Teoretic „Apáczai
CONCURSUL DE ȘTIINȚE ALE
21. - - - Csere János” Cluj Napoca, cls.V-XII
NATURII „XÁNTUS JÁNOS” 12 octombrie 2019
jud.Cluj
Liceul Teoretic „Ady Endre”
21. CONCURSUL DE RECITARE - - - 22-23 noiembrie 2019 cls. IX-XII
Oradea, jud.Bihor
„ADY ENDRE”
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ȘI Etapele 1 și 2 se
Liceul Teoretic „Bartók
EUROREGIONAL INTERDISCIPLINAR desfășoară prin
23. - - - Béla” Timișoara, județul
DE ȘTIINȚELE NATURII ȘI februarie – martie 2019 corespondență
Timiș
INFORMATICĂ „TALENTUM” cls.IX-XII
CONCURSUL DE RECITARE „LUMEA
Școala Gimnazială Specială
NOASTRĂ”, ÎN LIMBA MAGHIARĂ, ianuarie-
25. - martie 2019 Sfântu Gheorghe, județul cls.I-VIII
PENTRU ELEVII CU CERINȚE februarie 2019 11-13 aprilie 2019
Covasna
EDUCAȚIONALE SPECIALE
Școala Gimnazială Cristești
CONCURSUL REGIONAL DE ISTORIE - - - 20-25 mai 2019
jud. Mureș
25. „HISTORIA ET CULTURA NOSTRA” cls.V-XI
Liceul Tehnologic „Lucian
- - - 20-25 noiembrie 2019
Blaga”, Reghin, jud.Mureș
Liceul Teologic „II. Rákoczi
CONCURSUL DE CREATIVITATE
Ferenc” Târgu Mureș, jud.
26. RELIGIOASĂ ROMANO-CATOLICĂ - - - cls.preg.-XII
12-13 aprilie 2019 Mureș
INTER- ȘI TRANSDISCIPLINARĂ
CONCURSUL DE ECOLOGIE Liceul Tehnologic ”Cserey-
27. „MADARAK ÉS FÁK NAPJA” - - - martie 2019 Goga” Crasna, jud. Sălaj cls.V-VIII

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


C. LIMBA ENGLEZĂ
CONCURSUL DE CULTURĂ ȘI
Școala Gimnazială
28. CIVILIZAȚIE BRITANICĂ BRISTISH - - - mai 2019 -
,,Ion Creangă”, Cluj-Napoca
FACTOR

CONCURSUL TRANSDISCIPLINAR decembrie aprilie Școala Gimnazială


29. februarie 2019 11 mai 2019 -
„ENGLISH CLUB JUNIOR” 2018 2019 „Carol I” - Călărași

CONCURSUL DE TRADUCERI DE
TEXTE LITERARE ȘI DE
Universitatea 1 Decembrie
30 SPECIALITATE – LIMBA ENGLEZĂ ȘI - - - 17-18 mai 2019
1918 Alba Iulia/ISJ Alba
LIMBA FRANCEZĂ Atelierul de
traduceri
-

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 3-
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
Școala Gimnazială
09 martie
CONCURSUL „A SPOT OF HEAVEN 16 martie „Alexandru Macedonski”
31. 2019 23 martie 2019 06 aprilie 2019 -
– UN COLȚ DE RAI” 2019 Craiova, jud. Dolj

Colegiul National Pedagogic


10 noiembrie 24 noiembrie 16 decembrie „Stefan Velovan”, Craiova,
32. CONCURSUL „MY UNIVERSE” 02 februarie 2019 -
2018 2018 2018 jud. Dolj

Școala Gimnazială
CONCURSUL „SOLVE THE 29 septembrie 06 octombrie 20 octombrie „Alexandru Macedonski”,
33. 31 octombrie 2018 -
MYSTERY” 2018 2018 2018 Craiova, jud. Dolj

Scoala Gimnaziala Filiași,


CONCURSUL „TUNE INTO 18 ianuarie 16 martie
34. 06 aprilie 2019 11 mai 2019 jud. Dolj -
ENGLISH” 2019 2019
Școala Gimnazială „Elena
31 ianuarie 21 februarie
35. CONCURSUL „THINGS IN MY LIFE” 14 martie 2019 30 mai 2019 Farago”, Craiova, jud. Dolj -
2019 2019
Școala Gimnazială „Sf.
CONCURSUL „EXPRESS 14 martie 21 martie
36. 28 martie 2019 11 aprilie 2019 Dumitru”, Craiova, jud. Dolj -
YOURSELF” 2019 2019
CONCURSUL 22 METS Școala Gimnazială „Mircea
14 decembrie 18 ianuarie 22 februarie
37. (Mathematics English Testing 09-16 martie 2019 Eliade”, Craiova, jud. Dolj -
2018 2019 2019
System)
CONCURSUL ÎN LIMBILE ENGLEZĂ. Scoala Gimnaziala „Sf.
FRANCEZĂ, GERMANĂ 25 octombrie 22 noiembrie 13 decembrie Gheorghe” Craiova, jud.
38. 14-26 februarie 2019 -
„THE YOUNG AND THE 2018 2018 2018 Dolj
ROMANTIC”
FESTIVALUL-CONCURS decembrie aprilie Liceul Teoretic
39. februarie 2019 15 -19 aprilie 2019 -
THE QUEST FOR THRUTHFULNESS 2018 2019 „Mihai Eminescu”, Călărași
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE
LIMBA ENGLEZĂ PTR. LICEELE
40. - - - 6 aprilie 2019 Piatra –Neamț, jud. Neamț -
TEHNICE ȘI VOCAȚIONALE
„ TECHNO – VOC”
Liceul Teoretic „Dunărea”
41. CONCURSUL „ART IN THE MAKING februarie 2019 - - 11 mai 2019 -
Galați, CCD Galați
FRANCARTISTES EN HERBE”
Colegiul Național
42. CONCURSUL „HIGH FLYERS” - - - 11 mai 2019 „Al.I.Cuza” Galați, jud. -
Galați
CONCURSUL „WELCOME TO
43. - - - 23 mai 2019 Potcoava, jud. Olt -
FAIRYLAND”

ALEXANDRU VORNICU CONTEST: 24 noiembrie


23 martie 2019 Iași
44. SPOKEN ENGLISH, CREATIVE - 2018 13 aprilie 2019 -
jud. Iași
WRITING, ENGLISH ON STAGE

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 4-
Colegiul Național „Gheorghe
noiembrie decembrie ianuarie 2019
45. februarie 2019 Vranceanu” Bacău -
CONCURSUL „PUBLIC SPEAKING” 2018 2018
jud. Bacău

Colegiul Național „Elena


CONCURSUL „THE WORLD NEXT -
46. - - mai 2019 Ghiba Birta”, Arad -
DOOR”
jud. Arad

Școala Gimnazială „Aurel


CONCURSUL „PATHWAY TO noiembrie -
47. - mai 2019 Vlaicu”, Arad,
FRIENDSHIP” 2018 -
jud. Arad
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
D. LIMBA FRANCEZÂ
25-30 martie
2019 Colegiul Național „Octavian
CONCURSUL DE LIMBA FRANCEZĂ
Cls. V-VIII Goga” Miercurea Ciuc,
„LA FRANCOPHONIE AVANT TOUT
48. - - 3 mai 2019 cls. V-XII
CHOSE” 1-5
jud. Harghita
aprile 2019
Cls. IX -XII
Concursul se
CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ
desfășoară o dată la
49. FRANCEZĂ PENTRU ELEVI - - - - Piatra –Neamț, jud. Neamț
doi ani(cls. V-XII)
„OLIMPIADELE FRANCOFONIEI”
cls. I-VIII
CONCURSUL DE LIMBA FRANCEZĂ Colegiul Național „Frații
50. „NOËL DANS LE MONDE - - - 17-18 decembrie 2018 Buzești” Craiova,
FRANCOPHONE” jud. Dolj

Colegiul Național „Mircea


CONCURSUL DE POEZIE ÎN LIMBA
cel Bătrân”
51. FRANCEZĂ - - - 1 martie 2019 cls. V-XII
Râmnicu –Vâlcea,
„LE PRINTEMPS DES POÈTES”
jud. Vâlcea
Concursul se
Râmnicu –Vâlcea, desfășoară din doi in
52. CONCURSUL INTERJUDEȚEAN - - - -
jud. Vâlcea doi ani (cls. V – VIII)
„J’AIME LE FRANCAIS”

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


E. LIMBA GERMANĂ
ianuarie Colegiul Național „Tudor
CONCURSUL „ICH LIEBE 26 martie
53. -februarie - 28 mai 2019 Vladimirescu” -
DEUTSCH” 2019
2019 Tg. Jiu, Gorj
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
F. MATEMATICÂ
CONCURS DE MATEMATICĂ Brăila,
54. - - - 8 decembrie 2018 Cls. V-XI
„PETRU MOROȘAN- TRIDENT” jud. Brăila

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 5-
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Râmnicu –Vâlcea,
55. - - - 11 mai 2019 Cls. IV-VIII
„PITAGORA” jud.Vâlcea
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Brașov,
56. - - - 16-18 mai 2019 Cls.VII-XII
„LAURENȚIU DUICAN” jud.Brasov
CONCURSUL DE MATEMATICĂ Beclean
57. - - - 10-12 mai 2019 Cls.III-VIII
„SEVER AUREL GROZE” jud. Bistrița-Năsăud
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Călărași,
58. „MATHEMATICAL DANUBE - - - 28 octombrie 2018 Cls.VII-XII
jud.Călărași
COMPETITION”
CONCURSUL „MATEMATICA DE 16-18 Bistrița
59. - - - Cls.V-XII
DRAG” noiembrie 2018 jud. Bistrița-Năsăud
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Cluj Napoca,
60. PENTRU CLASELE III-VI „DUMITRU - - - 24-25 mai 2019 Cls.III- VI
jud.Cluj
ȚIGANETEA”
CONCURSUL DE MATEMATICĂ
Cluj –Napoca,
61. SI INFORMATICĂ „MARIAN - - - 29-30 martie 2019 -
jud. Cluj
ȚARINĂ”
CONCURSUL DE MATEMATICA
Zalău,
62. „OLIMPIADA SATELOR DIN - - - 12-14 aprilie 2019 Cls.IV-VIII
jud. Sălaj
TRANSILVANIA”

CONCURSUL DE MATEMATICA
63. - - - 17 noiembrie 2018 București Cls. VI-XII
„L. PANAITOPOL”

CONCURSUL DE MATEMATICA Tulcea,


64. - - - 5-7 aprilie 2019 Cls. VI-XII
„L. PANAITOPOL” jud. Tulcea

Etapa I. Cls. II-VIII


19 noiembrie online:
CONCURSUL DE MATEMATICA Etapa II
65. - - 2018 București http//profu112.ro
„PROFUꞌ DE MATE” 20-26 mai 2019
25 noiembrie
2018
In colaborare cu
CONCURSUL REGIONAL DE
Universitatea
MATEMATICĂ PENTRU INGINERIE
66. - - - 11 mai 2019 București „Politehnică”
ELECTRICĂ
București
„PROF. MARCEL ROȘCULEȚ”

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


G.FIZICĂ / ASTRONOMIE / ASTROFIZICĂ
In parteneriat cu un liceu
CONCURSUL DE FIZICĂ
67. - - - aprilie 2019 Oradea, jud Bihor din Debrecen
„IRAENEUS” Cls. IX-XII

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 6-
CONCURSUL DE FIZICĂ februarie -
68. februarie 2019 București -
„ȘERBAN ȚIȚEICA” martie 2019
CONCURSUL DE FIZICĂ In colaborare cu ASTRA
69. „ȘTEFAN PROCOPIU AL - - februarie 2019 aprilie 2019 Iași, jud. Iași și Asociația „Stefan
ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI” Procopiu”
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE
70. - - - martie 2019 Suceava, jud. Suceava -
FIZICĂ „CYGNUS”
CONCURSUL DE FIZICĂ APLICATĂ
71. - - - mai 2019 Craiova, jud. Dolj -
„RADU VIȘAN”
CONCURSUL DE FIZICĂ
72. - - - noiembrie 2019 Urmează să se stabilească -
„TOP-FIZ”
21 noiembrie – decembrie Școala Gimnazială
CONCURSUL DE FIZICĂ
73. - 10 decembrie 2018 17 ianuarie 2019 „Spectrum”, Ploiești -
„FIZICA EXPLICĂ CE SE ÎNTÂMPLĂ”
2018 ianuarie 2019 jud. Prahova
Vaslui
74. CONCURSUL DE FIZICĂ
- - - 24 noiembrie 2018, 2019 Lic. „Stefan Procopiu” -
„PROFIZICA”
jud. Vaslui
Colegiul Național
CONCURSUL DE FIZICĂ
75. - - - mai 2019 „M.Kogălniceanu” -
„PHYSICS IN ENGLISH”
Galați, jud. Galați

76. CONCURSUL DE FIZICĂ „T.A. - - - aprilie 2019 Călărași, jud. Călărași cls. a VI-a și cls. a IX-a
EDISON”
CONCURSUL DE FIZICĂ Itinerant urmeaza a fi
77. - - - aprilie –mai 2019 -
„LIVIU TĂTAR” stabilit
CONCURSUL DE FIZICĂ
78. „MICII FIZICIENI” - - - iulie 2019 Baia Mare, jud. Maramureș cls. a VI-a

CONCURSUL „PROFIZ”
79. - - - mai 2019 Craiova, jud Dolj cls. IX-XII

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN
80. „ZBORUL – VISUL DE AUR AL - - - aprilie 2019 Craiova, jud Dolj -
OMENIRII”

CONCURSUL DE FIZICĂ
81. „PAȘI PE URMELE LUI EDISON – - - - aprilie –mai 2019 Cluj-Napoca, jud Cluj -
INVENTICĂ ȘI CREATIVITATE”

CONCURSUL DE FIZICĂ
82. - - - 19 ianuarie 2019 Braila, jud. Brăila cls. VI-VIII
„ISAAC NEWTON”

CONCURSUL DE CULTURĂ
83. ASTRONOMICĂ - - - aprilie 2019 Cluj-Napoca, jud Cluj -
„ASTRONOMICA” (ediția a VII-a)

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 7-
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
H. BIOLOGIE
CONCURSUL DE BIOLOGIE Participa elevii din
84. - - - 11 mai 2019 Slatina, jud. Olt
„MEDICII DE MÂINE” clasele VII–VIII și IX-XII

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


I. GEOGRAFIE
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE Participă elevi din clasele
GEOGRAFIE V- VII din jud: AG,
85. ianuarie 2019 februarie 2019 martie 2019 aprilie 2019 Craiova, jud. Dolj
„TERRA DE LA POVESTE LA BV,BZ,CL,DB,DJ,IF,IL,
REALITATE” PH,TR

Ptr. elevii claselor V-VII


CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE
Piatra Neamț, Jud: NT, SV, BT, BC ,IS,
86. GEOGRAFIE martie 2019 - 13 aprilie 2019 25 mai 2019 VS
jud. Neamț
„IONIȚĂ ICHIM” cls. V-VII

15 septembrie 15-30 23 noiembrie –1 decembrie


CONCURSUL DE GEOGRAFIE ÎN 2018- 15 octombrie 2018, evaluarea lucrărilor
Participare indirecta-
LIMBA FRANCEZĂ octombrie 2018 22 noiembrie Braila ,
87. transmiterea lucrărilor
„DÉCOUVRONS LA GÉOGRAPHIE 2018 Transmiterea 2018 6 decembrie 2018 afișarea jud. Brăila cls. IX-XI
DE FRANCE!” Promovarea fiselor de rezultatelor
concursului inscriere
cls. V – VIII
04 - 15 08 - 12
CONCURSUL DE GEOGRAFIE
88.
„ECOLOGICA”
- martie 2019 aprilie 2019 24 - 26 mai 2018 Timișoara, jud. Timiș

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


J. INFORMATICĂ ŞI TIC

CONCURSUL DE INFORMATICĂ octombrie 2019 Rm. Valcea -


89. - - -
„MICUL GATES” jud. Vâlcea

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN DE Drobeta Turnu- Severin


90. - - - februarie 2019 -
INFORMATICĂ „INFO-OLTENIA” jud. Mehedinți

CONCURSUL DE INFORMATICĂ PE
Timișoara
91. TABLE INTERACTIVE - - - decembrie 2019 cls. I-XII
Jud. Timiș
„SMART KIDS”
CONCURSUL INTERJUDEȚEAN Colegiul Național „Spiru
92. - - - 6-7 aprilie 2019 Cls. IX -XII
„ADOLESCENT GRIGORE MOISIL” Haret”, București

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 8-
CONCURSUL NAȚIONAL DE In fiecare unitate de
Comitetul de Informatică
INFORMATICĂ TEORETICĂ ȘI decembrie februarie martie aprilie învățământ
93. al Ligii Americane de
APLICATĂ „A.C.S.L” (AMERICAN 2018 2019 2019 2019 Online Informatică
COMPUTER SCIENCE LEAGUE) http//www.acsl.org

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


K. RELIGIE
Liceul Teologic Romano-
CONCURSUL „PE URMELE noiembrie decembrie
94. - ianuarie 2019 Catolic
VOCAȚIEI” 2018 2018 Oradea , jud. Bihor „ Szent Laszlo”

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


L.TEHNOLOGII
CONCURSURI PE MESERII PENTRU
95. - - - martie–mai 2019 Centre regionale -
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
CONCURSUL „ANTREPENOR DE
96. - - - aprilie 2019 Slatina, jud. Olt -
SUCCES”
CONCURSUL PE TEME ECONOMICE
97. - - - aprilie-mai 2019 Târgu–Neamț,jud. Neamț -
„ION IONESCU DE LA BRAD”

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.


M. ARTE

CONCURSUL DE INTERPRETARE Se desf. din doi în doi ani


98. VOCAL-INSTRUMENTALĂ ȘI ARTE - - - mai 2019 Deva, jud. Hunedoara
VIZUALE „SIGISMUND TODUȚĂ”

-
CONCURSUL
99. - - - aprilie–mai 2019 Bacău, jud. Bacău
„PRIMĂVARA ARTELOR”

100. CONCURSUL DE TEORIA MUZICII - - - mai 2019 Bucuresti cls. I-XII


„VICTOR CEAICOVSCHI”
Concurs cu participare
CONCURSUL DE MUZICĂ Liceul de Arte „Margareta
101. - - - 30 -31 martie 2019 internațională
FRANCOFONĂ „FRANCOCHANSON” Sterian”, Buzău
cls.I-XII
Ediția a X-a

CONCURSUL „MARGARETA
102. - - - martie 2019 Buzău, jud. Buzău -
STERIAN”

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 9-
2. CONCURSURI ŞCOLARE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE
Datele de desfăşurare
Etapa Locul de desfăşurare al
Concursul şcolar Etapa pe Etapa
Nr. crt. Etapa locală interjudețeană/ etapei interjudețene/ Observații
şcoală județeană regionale
regională
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08.
septembrie- Oradea
103. CONCURSUL - - - Colaborare internațională
octombrie 2019 jud. Bihor
„SCHWARTZ”
Universitatea Tehnică
23- 24 martie Iasi „Ghe. Asachi” si
104. CONCURSUL DE CREATIVITATE - - 1-2 iunie 2019
2019 jud. Iași Universitatea „A.I. Cuza”,
FIZICĂ CREATIVĂ „PROCOPIU”
Iași
Lb. romănă
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR Buzău,
105. - - - 15-19 noiembrie 2018 Lb. Franceză
TEATRU BILINGV „EUGEN IONESCU” jud. Buzău (cls. V-XII)
Ediția a X-a
Discurs, muzică, desen
CONCURSUL DE RETORICĂ, TEATRU, Călărași, jud. Călărași
106. - - - 18 mai 2019
MUZICĂ, DESEN, AFIȘE Afișe, teatru
Slobozia, jud. Ialomița
„LE FRANCOPHILE” cls. V-XII
Site oficial :
CONCURSUL Iași liis.ro/~geoinfovirtual
107. - - decembrie 2018 februarie 2019
„GEOGRAFIC@INFO21” On -line (cls. IX-XII)
CONCURSUL DE MATEMATICĂ și
Baia Mare
108. INFORMATICĂ - - - 5-7 aprilie 2019 Cls. V-XII
jud. Maramureș
„GRIGORE MOISIL”
FESTIVALUL-CONCURS DE TEATRU
109. FRANCOFON „LE THÉÂTRE DE MON - - 22 martie 2019 8 iunie 2019 Slatina, jud. Olt cls.III-XII
COEUR”
CONCURSUL DE PROIECTE Licee cu secții bilingve
București
110. „L`INTERDISCIPLINARITÉ AU - - - 08 iulie 2019 francofone incluse în proiectul
SERVICE DU BILINGUE” bilateral francez -român

CONCURSUL„ FRANCARTISTES EN Liceul Teoretic „Dunărea” Limbile Franceză și


111. - - - 11 mai 2019 Engleză
HERBE ART IN THE MAKING ” Galați, jud. Galați

NOTĂ: Cazarea şi masa participanților se vor asigura în spațiile proprii învățământului sau ale altor instituții publice. Dacă nu este posibil, inspectoratele şcolare solicită acordul
MEN/DGETIPG/DGISSIP/DGM, pentru alte spații accesibile.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, București Tel:+40 (0)21 4056315 Fax:+40 (0)2131355 47 www.edu.ro - 10-