Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE POST GRAFICIAN DTP ITECHO SRL

I. Identificarea postului

1. Numele si prenumele titularului _______________________


2. Denumirea compartimentului: Grafic & Design
3. Denumirea postului: Grafician DTP
4. Pozitia in COR / Cod: 265104
5. Nivelul postului: Executie – Specialist;
6. Se subordoneaza: Manager proiect
7. Numele sefului ierarhic: _____________________________

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


 elaborarea, la solicitarea managerului de proiect, a desenelor grafice pentru o gama larga de
activitati, prin folosirea graficii pe calculator;

2. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului


- sa stabileasca ce anume doresc clientii, sa discute in prealabil ideile si propunerile cu managerul
de proiect (in cazul reclamelor sunt necesare cunostinte despre produsele si serviciile ce urmeaza
a fi promovate);
- sa faca grafica pentru carti si reviste (sau doar pentru copertele cartilor), pentru postere, afise de
mari dimensiuni, fluturasi, invitatii, calendare si sigle de societati, materiale de reclama, precum
si pentru reclame individuale in ziare, periodice si cataloage, postere de reclama si reclame
luminoase;
- sa faca grafica pentru coperte facute din hartie, plastic sau alte materiale pentru diferite tipuri de
produse, pentru coperte de CD si casete;
- sa faca grafica pentru programe pe computer;
- sa realizeze schite pentru site-uri;
- sa realizeze concept de logo, in corelatie cu specificul activitatii clientului;
- sa mentina curatenia;
- sa anunte de indata departamentul tehnic orice neregula constatata ;
- sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei, avand obligatia sa asigure
pastrarea si utilizarea acestora in bune conditii;
- sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu;
- sa raspunda la toate solicitarile venite din partea managerului si mnagerului de proiect pentru
indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului;
- sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are
in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
- sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si
corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara
serviciul;
- sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol;
- angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau
imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si
instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau;
- toate materiale realizate trebuie sa indeplineasca conditile standardelor in domeniu.

In acest scop, angajatul are urmatoarele obligatii:

- sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de


aplicare a acestora;
- sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alti angajati;
- sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat
timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate
competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.
- sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
- sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele
care au acest drept.

3. Descrierea responsabilitatilor postului

a. Privind relatiile interpersonale / comunicarea

- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu


stabilite in prezenta fisa
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in
gestiune;

b. In raport cu aparatura si materialele utilizate, raspunde de


• echipamentul de birou uzual;
• calculator;
• programe de grafica specifice;
• alte echipamente specifice

III. Specificatiile postului


1. Nivelul de studii
• studii superioare;
• calificari si competente in domeniu;
2. Competente personale:

- sa aiba insusiri de personalitate: serioztate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate,


autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare,
viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.);
- sa nu aiba antecedente penale.

3. Aptitudini si deprinderi necesare:

- abilitatea de a folosi cuvintele fluent;


- reactii si judecata rapida;
- abilitate de a improviza;
- abilitatea de a crea;
- punctualitate;
- abilitate de a negocia cu oamenii;
- o tinuta si maniere cultivate.

4. Restrictii:

- nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele
autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale;
- sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului
de lucru;
- este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul
serviciului;
- la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie sa lase echipamentul curat, iar celelalte
mijloace pe care le-a folosit in buna stare.

5. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

- conform codului muncii;

IV. Conditiile postului de munca

Program:
L-V: ............................, cu pauza de masa,
S-D: ..................................................

Director, Titularul postului,


Data

S-ar putea să vă placă și