Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „ Elena Doamna, Focșani


Propunător: prof. Florea Alina

CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI DEFICIENȚI DE AUZ


Ediţia a IX-a, Timișoara– martie 2019
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
clasa a VII-a
Varianta 1
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte următorul text:

In inima pădurilor bătrâne,


spun basmele c-ar fi un mândru lac,
de nuferi plin și locuit de zâne,
cu ape care-ntotdeauna tac.

Pe țărmuri, iarba-i scurtă, mătăsoasă;


poteci, nici urme într-acolo nu-s;
se strânge-n jur pădurea tot mai deasă
și blând lumina picură de sus
(Magda Isanos, Lacul)

A. (24 p) Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul cuvintelor: basme, spun. 4 puncte
2. Notează câte un antonim potrivit pentru sensul cuvintelor: bătrână, deasă . 4 puncte
3. Scrie varianta corectă: Zânele s-au/sau întâlnit în pădure sau/s-au pe marginea lacului? 4 puncte
4. Scrie două enunțuri pentru a ilustra omonimia cuvântului lac. 4 puncte
5. Pune semnele de punctuaţie potrivite: O lacul e plin de nuferi 4 puncte
6. Scrie, într-un enunț, locul în care se află lacul. 4 puncte

B. (16 p) Redactează o compunere de 100 -150 de cuvinte în care să caracterizezi un personaj


dintr-o schiță studiată.
În compunerea ta, trebuie:
- să numești patru trăsături (fizice şi/ sau morale) ale personajului pentru care ai optat;
- să ilustrezi trăsăturile alese, prin referire la două scene/ la două situaţii semnificative sau prin citate
comentate;
- să ai un conținut adecvat cerinței;
- să respecți limitele de spațiu indicate.
SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)

Citeşte următorul text:


Lacul Roșu este un lac de baraj natural, format în anul 1937 și situat lângă Cheile Bicazului, la
poalele Hășmașului Mare, în apropiere de Gheorgheni, din județul Harghita.
Este cel mare lac natural montan din România. Numele său provine de la Pârâul Roșu, care
traversează straturi de culoare roșie cu oxizi și hidroxizi de fier. În limba germană, se numește Lacul
Ucigaș, deoarece – potrivit unei legende - surparea de teren ar fi îngropat un păstor împreună cu turma
sa de oi.
(www.wikipedia/Lacul_Roșu.ro)

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Formulează câte un răspuns la întrebările legate de textul de mai sus:
– Care este situarea geografică a Lacului Roșu?
– Care este anul în care s-a format Lacul Roșu? 4 puncte
2. Scrie sursa și titlul articolului din care este extras fragmentul dat. 4 puncte
3. Transcrie varianta corectă: Lacul Roșu este un lac natural/Lacul Roșu este un lac artificial.
4 puncte
4. Menţionează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate in text (1937, România,
roșie, se numește) 4 puncte
5. Scrie două propoziții în care cuvântul mare să fie substantiv și adjectiv. 4 puncte
6. Scrie, într-un enunț, motivul pentru care se numește Lacul Ucigaș, în limba germană. 4 puncte

B. Redactează o compunere narativă de 100 -150 de cuvinte în care să prezentați o întâmplare


reală sau imaginară petrecută într-o excursie. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor
- să precizezi două elemente ale contextului spațio – temporal
- să ai un conținut adecvat cerinței
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte

Notă!
Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 p.; coerenţa
textului – 2 p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.;
ortografia – 3 p.; punctuaţia – 3 p.; aşezarea corectă în pagină – 1p; lizibilitatea – 1 p
BAREM DE EVALUARE LA DISCIPLINA LI MBA SI LITERATURA ROMANA

CLASA A VII-A

Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Se acordă 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări.

SUBIECTUL I (42 de puncte)

Se acordă:
A. 1. câte 2 puncte pentru precizarea corectă a sinonimului fiecărui cuvânt (de exemplu: basme –
vpovești, spun – zic ) 2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru notarea fiecărui antonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
(de exemplu: bătrână- tânără, deasă- rară) 2x2p=4 puncte
3. 4 puncte pentru folosirea corectă a ortogramelor(de exemplu: Zânele s-au întâlnit în pădure sau pe
marginea lacului?). 2x2=4 puncte
4. 2 puncte pentru fiecare enunț corect 2x2=4 puncte
5. câte 2 puncte pentru folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (de exemplu: o,lacul e plin de
nuferi! ) 2x2p=4 puncte
6. Răspuns corect – 4 puncte/ parțial corect – 2 puncte/ incercare de raspuns – 1 punct

B. Compunerea se notează cu 16 puncte pentru: Evidenţierea trăsăturilor fizice şi morale –4p,


exemplificarea trăsăturilor pe baza textului (minimum două trăsături pentru a fi punctat) 4p, redactarea
unui conținut adecvat cerinței formulate 4p, respectarea limitei de spațiu indicate 4p

SUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)


Se acordă:
1. -câte 2 puncte pentru identificarea corectă a celor două enunțuri cerute);
2x2p=4 puncte
2. câte 2 puncte pentru indicarea corectă a sursei și titlului articolului din care este extras fragmentul dat
2x2p=4puncte
3. câte 1 punct pentru precizarea corectă a părții de vorbire (de exemplu: 1937- numeral cardinal,
România- substantiv propriu , roșie- adjectiv, se numește - verb predicativ) 1x 4 =4 puncte
5. câte 2 puncte pentru fiecare propoziție corectă (ex. Vara merg la mare. Am o geantă mare)
2 x 2p = 4 puncte
6. răspuns corect – 4 puncte, răspuns parțial corect – 2 puncte, încercare de răspuns – 1 punct

B.Compunerea se notează cu 12 puncte pentru:


– relatarea unei întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor – 6 p
- precizarea a două elemente ale contextului spațio – temporal - 2 p
- conținut adecvat cerinței – 2 p
- respectarea numărului de cuvinte – 2 p