Sunteți pe pagina 1din 5

CONSILIEREA PĂRINŢILOR

SEMESTRUL I
Nr. Modul de Săpt.
Tema Obs.
crt. desfăşurare
1. Programarea temelor pentru consilierea părinților
Stabilirea zilei și orei pentru desfășurarea orelor de consiliere a
părinților; Informare
Propunerea unor teme pentru dezbatere în cadrul orelor de Dezbatere I
consiliere a părinților;
Discuții despre scopul și conținutul evaluărilor inițiale , finale
sau naționale
2. Adaptarea la programul de școală
Prezentare situației adaptării elevilor; Informare
Stabilirea unui progam sănătos de pregătire și recreere pentru Dezbatere II
școlari pe care să-l respecte acasă
Prezentarea referatului : “Regimul zilnic al activității elevilor”
Motivarea elevului pentru activităţile şcolare
Prezentarea importanței pe care o are lectura pentru dezvoltarea
3 gândirii, memoriei, creativității, dar și îmbogățirea vocabularului Informare III
Discuţii libere pe această temă Dezbatere

Succesul şi insuccesul şcolar


Definirea conceptelor de succes și insucces școlar, raportate la
nivelul achizițiilor de la care s-a pornit școlarizarea;
Informarea părinților despre cauzele cunoscute în insuccesul Informare
4 IV
școlar sau dimpotrivă succesul :capacitatea intelectuală a elevului, Dezbatere
efortul depus de copil, dificultatea sarcinii de lucru și șansa pe care
o are în viață;

Modalități de câștigare a încrederii copiilor


Dezbateri şi păreri asupra frecvenţei comunicării oscilante ca
atitudine a părinţilor faţă de problemele copiilor; Informare
Prezentarea reţetei de câştigare a încrederii totale a copilului: Prezentare
atitudinea consecvent-unitară a părinţilor, indiferent de factorii
5 V
externi ai situaţiei de comunicare, evitarea exploziilor de
pedepse,oferirea copilului convingerea că este ascultat şi tratat cu
dreptate.

Tipuri de autoritate întâlnite la părinți


Ce este falsa autoritate parentală şi care sunt cauzele apariţiei şi
întreţinerii ei: prin ţinerea copilului la distanţă, prin raţionamente Analiză
prelungite, prin negociere cu cedare din partea părinţilor, prin Dezbatere
6 mituire pentru rezolvare de moment, prin exces de atenţie etc. VI
Prezentarea cazurilor tipice în care un părinte este considerat de
copilul său ca lipsit de autoritate – dezbatere despre situaţii în care
părinţii îşi manifestă contradicţiile de atitudine în faţa copilului;

Autodisciplina copilului
Dezbatere asupra importanţei modelului parental în disciplinarea
pozitivă; Dezbatere
Autodisciplina la copilul de vârstă şcolară mică – arie de
7 VII
dezvoltate reală şi aşteptări exagerate – discuţii cu părinţii asupra
dimensiunii autodisciplinei reale asumate de copil şi asupra falsei
autodiscipline manifestată prin impunere;

Controlul părinților asupra activităților instructive- educative


în care este implicat copilul Informare
Efectele verificării obsesive și a celei superficiale asupra Analiză
SEMESTRUL AL II- LEA

Nr. Modul de Săpt.


Tema Obs.
crt. desfăşurare data
1. Importanța activităților extracurriculare pentru educația și I
formarea copiilor în viață Informare
Explicarea conceptului de activitate extracurriculară –exemple Dezbatere
concrete de asemenea activități;
Exemplificarea unor astfel de activități : parteneriate, serbări
școlare dedicate sărbătorilor de iarnă, mamei, copiluluisau de final
de an școlar,excursiietc

2. Rolul grupului de prieteni II


Dezbatere pe tema conştientizării importanţei grupului de joacă din Informare
care face parte orice copil; Dezbatere
Discuţii libere pe această temă
Stabilirea unor strategii pentru ca părintele să coordoneze
activităţile copiilor în cadrul cercului de prieteni.
3. Calitatea stilului de viaţă III
Identificarea surselor potenţiale de risc acasă, la şcoală şi în
comunitate; Informare
Măsuri pentru evitarea acestor situaţii de risc; Dezbatere
Dezbateri active părinți – părinți pentru identificarea
comportamentelor sănătoase , sau dimpotrivă de risc întâlnite la
proprii copii;

4. Despre minciunile copiilor IV


Discuții despre tendințele copiilor de a ascunde părinților adevărul
– descoperirea conjuncturilor declanșatoare; Informare
Dezbatere activă părinți – părinți despre teama copiilor de Dezbatere
pedeapsă , motivul principal care declanșează apariția minciunii,
sau dimpotrivă despre obținerea lesnicioasă a recompense, motiv al
copiilor de a inventa situații,

5 Abuzul fizic și abuzul emoțional V


Prezentarea diferențelor și asemănărilor dintre abuzul fizic și cel Informare
emoțional- amprenta acestora asupra întregii vieți a copilului Dezbatere
abuzat;
Modalități concrete de corectare a comportamentelor părinșilor VI
care nu conștientizează că abuzează fizic sau emoțional de copiiii
lor;

6 Timpul petrecut de părinți alături de copil


Frustrarea , autoizolarea și neîncrederea copilului în părinți Informare
-urmare a neascultării problemelor copilului de către aceștia ; Dezbatere
Problemele copilului sunt la fel de importante pentru el la fel
cum sunt și problemele pentru adulți;

7 Cauzele apariției comportamentului violent la copii VII


Nr. Modul de Săpt.
Tema Obs.
crt. desfăşurare data
Prezentarea efectelor modelului parental, violent fizic sau Informare
verbal asupra formării comportamentului copilului; Dezbatere
Dezbatere despre pericolului minimalizării efectelor violenței
verbale asupra copiilor – cauză a apariției stresului emoțional la
copil, dar și model de rezolvare a frustărilor și nemulțumirilor
proprii;

8 Pericolul apariției stresului de la o vârstă fragedă VIII


Prezentarea de rapoarte de specialitate care confirmă că Informare
stresul nu este specific numai adultului; Dezbatere
Dezbatere activă între părinți asupra principalelor semne de
recunoaștere a copilului stresat și a cauzelor care duc la apariția
acestuia;
Stabilirea urmărilor stresului apărut la o vârstă fragedă asupra
echilibrului intellectual, psihic și emoțional;

9 Adultul duce toată viața experiența copilăriei IX


Prezentarea concluziilor specialiștilor asupra modului în care este Informare
educat în copilărie; Dezbatere
Dezbatere activă a părinților despre urmările traumelor fizice și
emoționale din copilărie asupra adultului : teama de eșec, rușinea,
vinovăția, invidia, neputința, neîncredea în sine;

10 Principiile educației prin iubire X


Dezbatere – schimb de păreri între părinţi despre dragostea
părintească eficientă pentru dezvoltarea copilului şi dragostea care Prezentare
prelungeşte dependenţa copilului de părinte; Discuţii
Analiză

11 Sfaturi pentru a fi un bun părinte XI


Dezbateri libere asupra unor cazuri de copii care au clacat la un Discuţii
moment dat, în pofida traseului excepţional până în acel moment ; interactive
Moment de sinceritate pentru părinţi: „Puteţi găsi cel puţin o
situaţie tipică din relaţia cu copilul dumneavoastră în care sunteţi
conştient că acesta se fereşte, chiar se teme să vă ceară ajutorul?”;

12 Independenţa şi formarea responsabilităţii prin independenţă la XII


şcolarii mici
Prezentarea de către părinţi a aspectelor în care oferă copiilor
independenţă asupra deciziilor lor – extragerea motivelor pentru Informare
care fac acest lucru, Dezbatere
Provocarea părinţilor la analiza propriilor convingeri asupra a ceea
ce ar putea permite şi ar fi categoric împotrivă în comportamentul
independent al copiilor lor;

13 Despre nevoia copiilor de a-și simți părinții aproape XIII


- activitate comună cu elevii şi părinţii Discuţii
Nr. Modul de Săpt.
Tema Obs.
crt. desfăşurare data
Acordarea spre completare de copii a unor răspunsuri la întrebări interactive
în care să precizeze care sunt situaţiile când doresc să fie împreună părinţi – elevi -
cu părinţii şi care sunt cele când îşi doresc să nu fie părinţii de faţă, învăţător
precum şi cele în care se feresc de părinţii lor;

14 Jocul împreună cu părinții XIV


Moment de sinceritate între părinţi despre ce cred despre jocurile
copiilor şi despre participarea periodică la anumite jocuri ale
Dezbatere
acestora;
Prezentare
Prezentarea importanţei jocului în dezvoltarea gândirii, memoriei,
imaginaţiei, a capacităţii de acceptare a regulilor, a pregătirii pentru
viaţa socială;

15 Părinţii ambiţioşi pentru copiii lor – atitudine pozitivă sau XV


negativă? Dezbatere
Dezbatere pe tema dorinţei părinţilor pentru realizarea prin copiii Prezentare
lor: „Cum vă doriţi să vă fie copilul?”.
Prezentarea diferenţei fragrante dintre ambiţia părinţilor de a-şi
ajuta copiii să se dezvolte conform puterii şi dotării lor şi ambiţia
acelor părinţi care doresc să-şi realizeze propriile visuri neîmplinite
impunându-le copiilor lor;

16 Momente de destăinuiri între părinți și copii XVI


– activitate comună cu părinţi şi elevi
Discuţii particulare părinţi-copii (este indicat un moment de Dezbatere
comunicare intimă pentru a exploata favorabil momentul) şi
exprimarea unei impresii de către părinţi asupra momentului;
Povestiri ale părinţilor din anii copilăriei lor: despre ce şi-au dorit,
bucurii şi tristeţi, amintiri plăcute etc.;
17 Bilanţ la final - evoluţia copilului meu ca şcolar, evoluţia mea ca XVII
părinte
Analiza achiziţiilor cognitive, sociale, comportamentale ale Analiza
copiilor, comparativ cu momentul începerii şcolarităţii;