Sunteți pe pagina 1din 15

Grupele

AI-171 C-171 C-172 MN-171 MN-172


Zilele, Orele
lab. ASDN lab. ASDN
S. Munteanu S. Munteanu
215 215 lab.
8.00-9.30 lab. ASDN 1/2 lab. MMC lab. CDE 1. POO
S. Munteanu A. Turcanu Verjbițchi 2. PAE
215 217 406
lab. ASDN lab. ASDN C. Plotnic
S. Munteanu S. Munteanu D-01
215 215
9.45-11.15
lab. ASDN 1/2 lab. MMC V. Crețu
S. Munteanu A. Turcanu 407
215 217

c. Programarea orientată pe obiect c. PAE


C. Plotnic V. Crețu
11.30-13.00
401 203

1/2 lab. MMC


c. MMC A. Turcanu c. POO c. POO
A. Leahu 217 C. Plotnic N. Falico
Luni 13.30-15.00
505 104 3-3

Ghidare MMC 1/2 lab. MMC lab. POO


A. Leahu A. Turcanu N. Falico
614 217 D-01
15.15-16.45
pr. POO pr. POO
C. Plotnic N. Falico
224 611
lab. POO
Ghidare CDE Ghidare CDE Ghidare CDE Ghidare POO N. Falico
V. Cretu V. Cretu V. Cretu C. Plotnic D-01
17.00-18.30
401 401 401 402

Ghidare POO
N. Falico
18.45-20.15
310

c. CDE
lab. O. Lupan
8.00-9.30
310 lab. FCS
POO V. Postică
420
M. Oșovschi
c. MMC c. CDE
217 E. Gutueac O. Lupan
9.45-11.15
401 310 lab. FCS
V. Postică
420

c. ASDN c. CDE
V. Sudacevschi lab. P. Metlinschi
11.30-13.00
609 CDE
104

c. Circuite și dispozitive electrice N. Ababii


V. Crețu pr. CDE

Marţi
609 406
13.30-15.00
c. ASDN P. Metlinschi
V. Sudacevschi 611
609
Ghidare CDE
Ghidare MMC Ghidare MMC Ghidare CDE P. Metlinschi
E. Gutuleac E. Gutuleac O. Lupan 401
15.15-16.45
614 614 609

17.00-18.30
17.00-18.30

18.45-20.15

lab. CDE
P. Metlnschi
lab. 406
8.00-9.30
1. Masurări electronice
2. FCS

A. Buzdugan lab. CDE


Ghidare POO Ghidare POO Ghidare POO 422 P. Metlnschi
C. Plotnic C. Plotnic C. Plotnic 406
9.45-11.15
402 402 402 V. Postică
420

c. BTD c. Materiale și componente în electronica


V. Ababii A. Buzdugan
11.30-13.00
104 312

Ghidare FCS Ghidare FCS


c. Circuite și dispozitive electrice O. Lupan O. Lupan

Miercuri
V. Crețu 404 404
13.30-15.00
lab. ME
609 A. Buzdugan
422
lab. POO lab. BTD
M. Oșovschi V. Ababii
lab. 215 217
15.15-16.45
1.CDE 406 lab. BTD lab. POO lab. ME
2.SO 502A V. Ababii M. Oșovschi A. Buzdugan
217 215 422
lab. POO lab. BTD
V. Verjbițchi / 406 M. Oșovschi V. Ababii
215 217
17.00-18.30
V. Colesnic / 502A lab. BTD lab. POO
V. Ababii M. Oșovschi
217 215

18.45-20.15

lab. PAE
lab. V. Crețu
1. Traductoare și 427
8.00-9.30
masurari lab. MCE
2. MMC P. Metlinschi
416
S. Botnaru lab. PAE
524 Ghidare BD Ghidare BD pr. CDE V. Crețu
A. Leahu M. Perebinos M. Perebinos 427
9.45-11.15
D-02 401 401 O. Lupan lab. MCE
414 P. Metlinschi
416

c. MMC Ghidare BTD Ghidare BTD c. Măsurări electronice


A. Leahu V. Ababii V. Ababii A. Buzdugan
11.30-13.00
505 214 214
310

pr. POO pr. BD


C. Plotnic P. Focșa

Joi
312 613 lab.
13.30-15.00
pr. BD pr. POO
P. Focșa C. Plotnic MCE
312 613
N. Ababii
c. Baze de date
M. Perebinos
15.15-16.45
416
101

lab. BD
P. Focșa Ghidare ME Ghidare ME
608 A. Buzdugan A. Buzdugan
17.00-18.30
lab. BD 402 402
P. Focșa
114
lab. BD
P. Focșa
608
18.45-20.15
lab. BD
P. Focșa
114

1/2 lab. MMC


c. Traductoare și A. Turcanu c. Fizica corplui solid
măsurări lab. 217 O. Lupan
8.00-9.30
D. Moraru CDE
515 414
c. Traductoare și Verjbițchi 1/2 lab. MMC
măsurări A. Turcanu c. Fizica corplui solid
D. Moraru 515 217 O. Lupan
9.45-11.15
pr. Traductoare și 406
măsurări 414
D. Moraru 515
pr. FCS
c. MMC O. Lupan
E. Gutueac 414
11.30-13.00
609 pr. POO pr. FCS
C. Plotnic O. Lupan
512 414
pr. CDE pr. ASDN
V. Crețu S. Munteanu

Vineri
312 512
13.30-15.00
pr. ASDN pr. CDE c. CDE
S. Munteanu V. Crețu P. Metlinschi
312 512 505

Ghidare ASDN Ghidare ASDN Ghidare PAE Ghidare PAE


V. Sudacevschi V. Sudacevschi V. Cretu V. Cretu
15.15-16.45
S. Munteanu S. Munteanu 402 402
101 101

17.00-18.30

18.45-20.15
U N I V E R S I TAT EA T E H N I C Ă A M O LD O V E I
FACULTATEA CALCULATOARE, INFORMATICĂ ŞI MICROELECTRON

O R A R U ACTIVITĂŢILE DIDACTICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018/2019, ANUL II, SEMESTR

IBM-171 IBM-172 RM-171 TI-171 TI-172 TI-173 TI-174

lab.
lab. BD
POO P. Focșa
212
lab. LFA
M. Oșovschi lab. L. Duca
CDE D- 03
D-04 N. Ababii lab. BD lab. ASDN
406 P. Focșa A. Țurcanu
212 217
lab. LFA
c. Programarea orientată pe obiect L. Duca lab. MMC
C. Plotnic D- 03 E. Tutunaru
104 lab. ASDN 407
A. Țurcanu
217
pr. POO
c. Proiectarea asistată în medicina C. Plotnic c. Limbaje formale și automate
V. Crețu 224 I. Cojuhari
lab. POO 3-3
202 M. Oșovschi
212
Ghidare POO
Ghidare POO Ghidare POO C. Plotnic c. Analiza și proiectarea algoritmica
C. Plotnic C. Plotnic 402 M. Catruc
402 402 lab. POO 3-3
M. Oșovschi
212

Ghidare LFA / APA Ghidare LFA / APA Ghidare LFA / APA Ghidare LFA / APA
S. Cojuhari / M. Catruc S. Cojuhari / M. Catruc S. Cojuhari / M. Catruc S. Cojuhari / M. Catruc
3-Mar 3-Mar 3-Mar 3-Mar

c. Circuite și dispozotive electronice


lab.
O. Lupan lab. ASDN
310 A. Turcanu 1. CDE
214 2. MMC
Ghidare CDE lab. LFA
c. Circuite și dispozotive electronice V. Cretu Ghidare CDE N. Magariu L. Duca
405 V. Cretu 406 502 A
O. Lupan lab. ASDN 405 E. Tutunaru
310 A. Turcanu 407
214
pr. POO c. Circuite electronice digitale
C. Plotnic c. ASDN V. Crețu
606 V. Sudacevschi 5-1
pr. POO lab. POO 609 c. Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
C. Plotnic M. Oșovschi A. Turcan
607 212 5-1

c. Analiza și sinteza dispozitivelor numerice


A. Țurcan
lab. POO c. ASDN 101
M. Oșovschi V. Sudacevschi
212 609
lab. LFA lab. APA
Ghidare CDE Ghidare CDE Ghidare CDE L. Duca V. Bagrin
O. Lupan O. Lupan O. Lupan 114 lab. 502A
609 609 609 pr. POO
1. CDE S. Scrob
2. POO 611
lab. LFA
L. Duca N. Magariu Ghidare CDE Ghidare CDE
114 406 V. Cretu V. Cretu
I. Lisnic 405 405
407

pr. Limbaje lab. POO


lab. formale și automate S. Scrob
1.Biomateriale lab. CDE L. Duca lab. APA 502 A
2. PAM N. Ababii 624 V. Bagrin
406 501
I. Pocaznoi pr. CDE
416 N. Ababii c. Programarea orientată pe obiecte
V. Crețu 606 S. Gîncul
427 lab. CDE 3-3
N. Ababii
406
pr. ASDN pr. POO
c. Biomateriale S. Munteanu I. Lisnic lab. POO pr. Limbaje formale și autom
I. Pocaznoi 618 lab. 619 S. Scrob L. Duca
lab. ASDN CDE pr. APA 114 402
310 S. Munteanu V. Bagrin
212 619
Ghidare BM Ghidare BM pr. CDE N. Magariu pr. POO
I. Pocaznoi I. Pocaznoi N. Ababii S. Scrob
402 402 619 406 224
pr. CDE lab. Biomateriale lab. ASDN
N. Ababii I. Pocaznoi S. Munteanu
619 416 212

Ghidare POO Ghidare POO Ghidare POO Ghidare POO


S. Gincul S. Gincul S. Gincul S. Gincul
lab. Biomateriale pr. BD 405 405 405 405
I. Pocaznoi P. Focșa
416 611

lab.
1. Măsurări electronice lab. PAE
2. CDE V. Crețu
427
Ghidare BD pr. POO lab. APA lab. LFA
A. Buzdugan M. Perebinos I. Lisnic M. Catruc L. Duca Ghidare ASDN
422 401 312 502 501 A. Turcan
N. Ababii lab. PAE lab. MF lab. APA lab. LFA 402
406 V. Crețu Decusara M. Catruc L. Duca
427 606 502 501
pr. Mecanica fina pr. APA pr. ASDN
rări electronice Decusara V. Bagrin A. Țurcanu pr. LFA
Buzdugan 224 613 618 L. Duca
lab. MF pr. ASDN 619
310 Decusara A. Țurcanu
618 613
lab. ME
A. Buzdugan c. Mecanica fina c. Metode și modele de calcul
422 Decusara E. Tutunaru
203
3-3

lab. ME
A. Buzdugan c. Baze de date c. Circuite Electronice Digitale
422 M. Perebinos V. Crețu
101 3-3

lab. CDE
Ghidare ME Ghidare ME Ghidare MF Ghidare ASDN Ghidare ASDN Ghidare ASDN N. Magariu
A. Buzdugan A. Buzdugan Decusara A. Turcan A. Turcan A. Turcan 406
402 402 203 401 401 401 lab. ASDN
S. Munteanu
217
lab. CDE
N. Magariu
406
lab. ASDN
S. Munteanu
217

c. Anatomia și fiziologia c. Bazele robotice


umană și mecatronice lab.
N. Demișcan F. Cazacu MMC lab. ASDN
USMF 516 A. Țurcanu
214
E. Tutunaru
c. Anatomia și fiziologia c. Bazele robotice
umană și mecatronice
N. Demișcan F. Cazacu 212 lab. ASDN
USMF 516 A. Țurcanu
214
lab. AFU Ghidare BRM pr. APA pr. ASDN
N. Demișcan F. Cazacu pr. LFA V. Bagrin S. Munteanu
516 L. Duca 630 619
lab. AFU lab. BRM pr. ASDN pr. APA
N. Demișcan F. Cazacu 312 A. Țurcanu V. Bagrin
516 630 619
lab. AFU
N. Demișcan c. Metode și modele de calcul
E. Tutunaru
lab. AFU lab. BRM
N. Demișcan F. Cazacu 3-3
516
pr. AFU lab. POO Ghidare MMC Ghidare MMC Ghidare MMC
N. Demiscan Ghidare ASDN I. Lisnic E. Tutunaru E. Tutunaru E. Tutunaru
V. Sudacevschi 501B 310 310 310
pr. AFU S. Munteanu lab. MMC
N. Demiscan 101 E. Tutunaru
501A
lab. POO
Ghidare AFU Ghidare AFU I. Lisnic
N. Demiscan N. Demiscan 501B
USMF USMF lab. MMC
E. Tutunaru
501A
VEI
LECTRONICĂ

U L
, SEMESTRUL III

SI-171 FAF-171 FAF-172 FI-171 TI-175 TI-176 C-173

lab. CDE
B. Mironov
lab. 406
BD lab. LFA
C. Ciubotaru
D-02
I. Cojanu lab. CDE lab. MMC
B. Mironov A. Turcan
406 217
115 lab. LFA Ghidare ASDN Ghidare ASDN Ghidare ASDN
C. Ciubotaru S. Munteanu S. Munteanu S. Munteanu
D-02 404 404 404
lab. MMC
pr. Grafica pe calculator c. MMC pr.LFA pr.LFA A. Turcan
V. Braga V. Moraru T.Scorohodova T.Scorohodova 217
118 619 512 512

pr. GC Ghidare POO c.P.O.O


V. Braga M. Rusu N.Falico
115 611 3-3

lab.1/2LFA,1/2APA lab.ASDN lab.POO


Ghidare APA T.Scorohodova M.Oșovschi N.Falico
M. Catruc 502B D-02 D-01
619 lab.1)LFA,2)APA lab.BTD
T.Scorohodova V.Ababii
D-02 217
lab.1/2LFA,1/2APA lab.ASDN lab.POO
Ghidare POO Ghidare POO T.Scorohodova M.Oșovschi N.Falico
D. Ciorba D. Ciorba 502B D-02 D-01
405 405 lab.1)LFA,2)APA lab.BTD
T.Scorohodova V.Ababii
D-02 217

Ghidare LFA / APA Ghidare POO Ghidare POO Ghidare POO


S. Cojuhari / M. Catruc N. Falico N. Falico N. Falico
3-Mar 310 310 310

lab.
POO lab. ASDN
S. Munteanu
212
Ghidare CDE D. Popa pr. ASDN
V. Cretu pr. RC S. Munteanu Ghidare CDE Ghidare CDE c. MMC
405 C. Bodoga 203 P. Metlinschi P. Metlinschi E. Gutuleac
lab. LFA 118 115 lab. ASDN 404 404 401
L. Duca S. Munteanu
502 A 212

c. POO c. ASDN c.C.D.E


D. Ciorba V. Sudacevschi P.Metlinschi
3-118 609 104

pr. POO Ghidare MMC


D. Popa c.Modele și metode de calcul E. Gutuleac
118 T.Scorohodova 614
c. ASDN 505 Proiectare BTD
V. Sudacevschi V. Ababii
609 219
POO lab. MMC
Ghidare LFA V. Mititelu T. Scorohodova
C. Ciubotaru 608 513
lab. APA 624 lab. MMC lab.POO pr. CDE
V. Bagrin T. Scorohodova V.Mititelu P. Metlinschi
502A 608 114 312
POO lab. MMC
V. Mititelu T. Scorohodova
608 513
lab. MMC lab.POO
T. Scorohodova V.Mititelu
608 114

lab. POO
I. Lisnic lab.
502 B lab.Baze de Date
BD P.Focsa
D-03
Ghidare APA Ghidare APA pr.Baze de Date
I. Cojanu T. Scorohodova T. Scorohodova P.Focsa
404 404 201
113 pr.APA pr.APA lab.Baze de Date
T. Scorohodova T. Scorohodova P.Focsa
405 405 D-03
pr. BD
e formale și automate I. Cojanu Ghidare MMC c.BTD
L. Duca 115 V. Moraru V.Ababii
402 pr. BD 405 pr. ASDN pr. ASDN 104
I. Cojanu M.Oșovschi M.Oșovschi
115 224 224
pr. POO
I. Lisnic pr. GC c. POO c. Analiza și sinteza
203 V. Braga dispozitivelor numerice
118 M. Rusu V. Sudacevschi
202 101

c. Analiza și sinteza dispozitivelor numerice


Ghidare POO Ghidare BD Ghidare BD pr. POO V. Sudacevschi
S. Gincul V. Cotelea V. Cotelea M. Rusu 101
405 118 118 D-01

lab. MCM
D. Istrati
D-01

c. LFA
lab. C. Ciubotaru
POO 614

D. Popa
Ghidare ASDN pr. RC pr. LFA Ghidare BD
A. Turcan T. Plugaru C. Ciubotaru M. Perebinos
402 115 113 613 401

lab.ASDN
lab. MMC c. Baze de date c. CDE lab. M.Oșovschi
E. Tutunaru V. Cotelea B. Mironov CDE 407
518 118 414 Ghidare BTD
V. Ababii
P.Metlinschi 214
lab. GC c. CDE 406 lab.ASDN
V. Braga B. Mironov M.Oșovschi
118 414 407
lab. GC pr.ASDN
V. Braga M.Oșovschi
118 618
lab. GC
V. Braga Ghidare CDE c.APA c.Baze de Date
118 B. Mironov T.Scorohodova M.Perebinos
lab. GC 606 104 101
V. Braga
118
lab. ASDN
S. Munteanu Ghidare GC Ghidare GC c.LFA
217 V. Braga V. Braga T.Scorohodova
lab. CDE 118 118 104
Verjbițchi
406
lab. ASDN
S. Munteanu Ghidare LFA Ghidare LFA
217 T. Scorohonova T. Scorohonova
lab. CDE 104 104
Verjbițchi
406

pr. RC lab.ASDN
T. Plugaru M.Oșovschi
113 D-04
pr. POO
D. Popa
113
lab.ASDN
c. Rețele de calculatoare c. MCM M.Oșovschi
D. Țurcan D-04
3-118 V. Moraru Ghidare MMC Ghidare MMC
619 T. Scorohodova T. Scorohodova
312 312
pr. ASDN lab. APA
S. Munteanu M. Catruc c.Modele și metode de calcul c. MMC
619 407 T.Scorohodova E. Gutuleac
pr. APA pr. RC pr. APA 505 609
V. Bagrin C. Bodoga M. Catruc
619 118 310
pr.POO pr.POO
Ghidare RC Ghidare RC c. APA N.Falico N.Falico
D. Turcan D. Turcan M. Catruc 606 606
118 118 310 c.C.D.E
P.Metlinschi
505
Ghidare MMC lab.CDE
E. Tutunaru Limba P.Metlinschi
310 Franceza 406
A.Havric pr.POO lab.CDE
611 N.Falico P.Metlinchi
614 406
lab.CDE
Ghidare ASDN P.Metlinschi
V. Sudacevsch 406
S. Munteanu lab.CDE
203 P.Metlinchi
406

DECAN FCIM
conf. univ., dr.
IA-171 IA-172 MI-171

Ghidare MMC Ghidare MMC Ghidare MMC


V. Morarul V. Morarul V. Morarul
405 405 405

Limba Engleza c.POO


Crudu C., 613 N.Falico
Sisianu A., 619 3-3

c. Tehnologii Web
V.Bobicev
104
pr.Teh.Web pr.POO pr.MCC
V.Bobicev N.Falico V.Moraru
104 611 613
lab.MCC
V.Moraru c.Procesarea
114 Informatiei
lab.Teh.Web V.Lazu
V.Bobicev 609
114
lab.MCC
V.Moraru Ghidare PI
114 V. Lazu
lab.Teh.Web 611
V.Bobicev
114

lab.Prog.Interact.
lab. V.Lazu
1)POO D-01
2)MMC

C.Plotnic
215 lab.Prog.Interact.
V.Moraru V.Lazu
608 D-01

c.Programarea Interactivă
V.Lazu
310

c.Baze de Date
M.Perebinos
604

pr.BD
M.Perebinos
618
pr.BD
M.Perebinos
618

Ghidare BD Ghidare BD Ghidare BD


M. Perebinos M. Perebinos M. Perebinos
104 104 104

Ghidare TW Ghidare TW Ghidare TW


V. Bobicev V. Bobicev V. Bobicev
401 401 401

lab.I.L.
V.Bobicev
212
lab.I.L.
V.Bobicev
503
lab.I.L.
V.Bobicev
212
lab.I.L.
V.Bobicev
503

c.Ingineriea Limbaj
V.Bobicev
310

c.Metode și modele de Calcul


V.Moraru
104

pr.BD lab.MMC
M.Perebinos V.Moraru
611 112
lab.BD
M.Perebinos
112
lab.MMC
V.Moraru
112
lab.BD
M.Perebinos
112

lab.POO
lab. N.Falico
1)Baze de Date D-03
2)PI

P.Focșa
608 lab.POO
N.Falico
V.Lazu D-03
407

c.Metode și modele de calcul


V.Moraru
104

Limba Engleză Limba Engleza

pr.MMC Sisianu A., 624 Sisianu A., 624


V.Moraru
202
pr.POO
Ghidare ILN Ghidare ILN C.Plotnic
V. Bobicev V. Bobicev 224
404 404 lab.POO
C.Plotnic
D-03
Ghidare Pinf
Ghidare Pinf Ghidare Pinf V. Lazu
V. Lazu V. Lazu 104
104 104 lab.POO
C.Plotnic
D-03
Ghidare POO Ghidare POO
C. Plotnic C. Plotnic
402 402

lab.
Tehnologiile Web

D.Istrati
212

Ghidare POO pr.Tehnol.Web


N. Falico V.Bobicev
104 609
c.POO pr.MMC
C.Plotnic V.Moraru c.POO
104 609 C.Plotnic
pr.Tehnol.Web 104
V.Bobicev
609
pr.POO lab.PI 1/l lab.Tehn.Web
C.Plotnic V.Lazu D.Istrati
224 112 212
lab.BD lab.PI 1/l
P.Focșa V.Lazu
608 112
lab.PI 1/l lab.Tehn.Web
V.Lazu D.Istrati
112 212
lab.BD lab.PI 1/l
P.Focșa V.Lazu
608 112

Ion Balmuș
Grupele

Orele, Zilele

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00 Luni

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00 Marţi

15.15-16.45

17.00-18.30
17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00 Miercuri

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30

9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00 Joi

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

8.00-9.30
9.45-11.15

11.30-13.00

13.30-15.00 Vineri

15.15-16.45

17.00-18.30

18.45-20.15

S-ar putea să vă placă și