Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar pentru elevi :Calitatea studiilor în școală

1. Am ales acestă școală,știind că îmi va oferi pregătirea dorită


a. Da
b. Nu

2.Cu pregătirea oferită de școală,cred că voi reuși să continui educația conform


optiunii mele sau după caz să găsesc un loc de muncă

a. Da
b. Puțin probabil
c. Nu

3.Cum apreciezi calitatea curiculei la specialitatea pe cate ți-ai ales-o?

a. Excelentă
b. Bună
c. Satisfăcătoare
d. Nesatisfăcătoare

4.Efortul depus de profesori pentru a spori accesibilitatea cunoștințelor predate a


fost:

a. Foarte mare
b. Mare
c. Slab
d. Foarte slab

5.În opinia ta programul de studii corespunde cerințelor specializării?

a.În totalitate

b.Într-o mare măsură

c.Într-o mică măsură

d.Nu corespunde

6.Conținutul lecțiilor a fost bine structurat?

a.Acord total

b.Acord

c.Nici un acord

d.Dezacord

7.Profesorii posedă limbaj de specialitate în predarea temelor?


a. Acord total
b. Acord
c. Nici un acord
d. Dezacord

8.Profesorii prezintă materia intr-o manieră interesantă

a. Da
b. Uneori
c. Nu

9.Care consideri că este cea mai atractivă metodă de predare

a. Brainstormingul
b. Dezbaterea
c. Mijloace audio-video
d. Altă metodă(prezentați-o)------------------------------

10.Cantitatea si calitatea informației pe care ați reținut-o a fost

a. .Mare
b. Medie
c. Mică

11.Materialele de învătare au fost adecvat desfășurate:

a.Da,în mare măsură


b.În mică măsură

12.Temele studiate și materialele de învățare au fost adecvate pentru îndeplinirea


cerințelor

a.Da,în mare măsură


b.În mică masură

13.Am facut suficiente aplicații practice la temele teoretice învățate:

a.Da
b.Nu

14.Dacă am nevoie de ajutor suplimentar îl voi primi de la profesori:

a.Da
b.Nu

11. Claritatea formulării responsabilităților și cerințelor față de profesori a


fost:
a.Clara
b.Puțin clară
c.Neclară

15.Ce recomandări puteți face pentru ridicarea calității studiilor

a.
b.
c.