Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT EDUCAŢIONAL DE REMEDIERE

ŞCOLARĂ

TEMA

Remedierea situaţiei la învăţătură a elevilor din ciclul


gimnazial la Matematica,
Cls a VIII-a

An şcolar
2018-2019

Prof: TUDOR SORINA


TEMA PROIECTULUI

„Remedierea situaţiei la învăţătură la matematica”

ARGUMENT
Scaderea rezultatelor la evaluarea nationala ,precum si obtinerea de note
mici la evaluarea initiala la inceputul acestui an scolar ,a condus la intocmirea unui
program de remediere scolara cu elevii cls a VIII –a,la obiectul matematica.

Majoritatea elevilor,pierd la punctaj foarte mult in partea I,cind stim


cu totii ca in ciuda exercitiilor foarte usoare ,gresesc la etapele de calcul
,deci obtin acelasi rezultat la punctul respectiv ca si cel care poate nici nu-l
incearca acel exercitiu.Suntem deacord cu acest sistem de notare,dar trebuie
sa eliminam pe cat posibil greselile de calcul ,precum si redactarea
neeficienta pe ciorna,de exemplu cind nu trebuie rezolvari complete.Multi
elevi au pierdut timp la rezolvarea exercitiilor din partea I,ceea ce a condus
la obtinerea unui punctaj minim.
Pentru a elimina dificultăţile la invatatura am cautat cunoasterea
cauzelor si a factorilor determinanti cu care se confruntă elevii din ciclul
gimnazial,printre care amintim:superficialitatea in gindire ,lipsa unor
exercitii suplimentare,asimilarea notiunilor predate intr-o ora corect chiar
prin aprofundarea lor in rezolvari de exercitii in contradictie cu asimilarea
notiunilor dintr-o unitate de invatare in urma caruia multi elevi ‚’uita ‚’ sau
nu mai fac fata multitudinii de exercitii diverse.Se impune identificarea de
activităţi, depistarea factorilor, tipologiilor şi strategiilor de diminuare şi
eradicare a acestora,prin recapitularea materiei sub forma de sinteza pe
capitole si aplicarea practica a lor in teste.
Formarea elevilor in rezolvarea problemelor cu aplicatii practice si
interdisciplinare in care apar de exemplu folosirea densitatii corpurilor,a
concentratiei unei substante etc.Modelele de teste tip evaluare nationala
prevad astfel de probleme,pe cind manualele de matematica au majoritatea
problemelor pur teoretice.

SCOPUL

Scopul activitatii este de a elimia obtinerea de note mici la evaluarea


nationala ,prin adaptarea elevilor la sistemul de notare si de incadrare in timp
,prin eficientizarea ritmului de lucru la un test tip evaluare nationala.
Se urmareste eliminarea factorilor de risc ale invatarii eficiente
,precum si inadaptabilitatea la o rezolvare eficienta si corecta.Se acorda mai
mult timp elevilor care isi insusesc mai greu materia si care au putina intuitie
matematica in a aplica metode de rezolvare si de a utiliza cele mai potrivite
metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente şi de a le acorda
idei de rezolvare, atenţie şi înţelegere asemenea elevilor cu rezultate mai
bune.Remedierea situaţiei la învăţătură, creşterea procentului de
promovabilitate la evaluarea naţională, precum şi formarea unei imagini de
sine corespunzătoare,depinde de colaborarea permanenta dintre profesor-
elev –parinte si de interesul reciproc al lor, astfel încât nivelul de aspiraţie al
elevului să fie în concordanţă cu posibilităţile sale reale de invatare.

OBIECTIVE

 Cognitive
– de comprehensiune
- menţinere trează a impulsul cognitiv şi motivaţia activităţilor
de învăţare;

- organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să


permită evidenţierea legăturilor dintre concepte;
-de aplicare
- stabilirea legăturilor între un domeniu pe care elevii îl cunosc
bine şi altul nou;

-de analiză
- distingerea relaţiilor, argumentelor, concluziilor;
- deducerea ipotezelor;
- evitarea unor situaţii competitive;
-de evaluare
- controlarea şi dirijarea sistemul motivaţional specific
activităţilor de învăţare;
- utilizarea celor mai potrivite metode de instruire;
- evaluarea eficienţei strategiilor utilizate;
- verificarea progresului şi corectitudinii rezultatelor;
 Afective
-reacţie-răspuns
-cresterea motivatiei de a sti matematica din necesitate si nu din
obligatie
- manifestarea interesului pentru reuşitele elevilor;
-receptivitate
- insusirea cunoştinţelor minime sau maxime;
- de caracterizare
- aprofundarea cunoştinţelor minime ale elevilor;

 Psiho-motorii
-reacţie dirijată
- observarea motivaţiei elevilor pe parcursul derulării
activităţilor propuse;
-automatism
- executarea corectă a tehnicile de calcul, exercitiu, analiză si
sinteza,demonstratii etc;

GRUP ŢINTĂ
 Elevi;
 Profesor;
 Conducerea unităţii şcolare

RESURSE

 De timp: an şcolar2018-2019
 Umane: Profesor

DESFĂŞURAREA ACTIVITATII

Activitatea consta intr-o ora de pregatire suplimentara pe saptamina,pe


parcursul anului scolar urmarindu-se recapiularea materiei din cls a V-a pina
la zi.Orele de remediere la matematica vizeaza atit geometria cit si
algebra ,alternativ de la o sapt la alta,incercind eliminarea plictiselii si a
inhibitiei fata de geometrie in special.
Activităţile propuse sunt pe capitole din matematica ascendent ;cls a
V-a, a VI-a ,a VII-a si a VIII-a. Elevii au posibilitatea de a se debarasa de
pericolul notării sau a pedepselor, concentrându-se asupra activităţii în sine.
Fiind motivaţi în rezolvarea exercitiilor pentru a obtine note mai bune, elevii
vor lucra individual in special dar si pe grupe si frontal,in atingerea
obiectivelor propuse.
Activităţile se desfăşoara într-un mediu prielnic unei activitati
eficiente,relaxante pentru elevi ceea ce sa conduca la creşterea
randamentului învăţării. Elevii au fost interogati in alegerea temelor propuse
să aleagă variante de teste si exercitii care considera ca nu le stiu singuri,deci
se tine cont si de oportunităţile lor de învăţare.
Strategia de învăţare vizeaza ,gindirea logico-matematica,
creativitatea, inteligenta,modul de redactare al problemelor si motivatia
intelegerii matematicii.

PLANIFICAREA ORELOR DE PREGATIRE PENTRU


EVALUAREA NATIONALA
MATEMATICA
CLS a VIII –a
AN SCOLAR 2018-2019

Nr Cap-CONTINUTURI ZIUA,ORA DATA/ OBS


crt SAPT.
LUNI

14-15
1 Divizibilitate/Puteri 20 09
2 Triunghiul-congruenta,linii importante 26 09
3 Multimi 1 10
4 Model -test de evaluare 8 10
5 Patrulatere 15 10
6 Fractii ordinare/zecimale 22 10
7 Patrulatere 29 10
8 Test de evaluare-model MECTS 5 11
9 Radicali /multimi de numere 12 11
10 Linia mijlocie in triunghi/trapez 19 11
11 Rapoarte.Proportii,Procente.Probabilitate 26 11
12 Probleme cu caracter practic. 3 12
13 Arii/elem de trigonometrie 10 12
14 Media 17 12
aritmetica/geometrica/armonica
/ma.ponderata
15 Asemanarea triunghiurilor 14 01
16 Test de evaluare 21 01
17 Multimi de nr/intervale 28 01
18 Relatii metrice 4 02
19 Calcul algebric 11 02
20 Probleme cu caracter aplicativ 18 02
21 Cercul 25 02
22 Expresii algebrice 4 03
23 Paralelism si perpendicularitate in spatiu 11 03
24 Test de evaluare 18 03
25 Functii 25 03
26 Poliedre –prisma/arii si volume 1 04
27 Ecuatii de forma ax+b=c 15 04
28 Test de evaluare 22 04
29 Poliedre-piramida/tetraedrul 29 04
30 Ecuatii(gr II lea) 13 04
31 Trunchiul de piramida 20 04
32 Probleme practice 27 04
33 Sisteme de ecuatii 3 05
34 Corpuri rotunde-cilindrul,conul,sfera 10 05
35 Recapitulare finala 17 05

PROGRAMUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII


LUNI –ora 14-15, saptamanal

EVALUAREA ACTIVITATII

Rezolvarea unui test de catre elevi la inceputul fiecarei luni de


pregatire analizandu-se permanent progresul sau regresul fiecarui
elev,,urmate de corectarea greselilor, de emiterea de sugestii, de analiza altor
soluţii si confruntarea acestora precum şi reţinerea ideilor de rezolvare a
problemelor si exercitiilor.
TABEL NOMINAL –efectivul de elevi ai cls a VIII-a

Nr crt Numele si prenumele Data Pr Semnatura


ez.
1

10

11