Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială, “Mircea Nedelciu” Data:

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gostilele


Clasa a VII-a
Numele şi prenumele:

TEST DE EVALUARE

I. Completaţi spaţiile libere din propoziţiile de mai jos: 25 p

1. Cel mai lung fluviu de pe Glob este…………………………………………………………………


2. Deşertul cu erguri cuprinde…………….……………………………………………………………
3. Linia geografică importantă care traversează Africa prin partea centrală se numeşte.......................
……………..........................................................................................................................................
4. Populaţia întâlnită la sud de Sahara aparţine rasei....………………………….................................
5. Altitudinea maximă din Africa se întâlneşte în Munţii……………………………………………..

II. Completati tabelul de mai jos: 12 p

Tipul de climă Zona de vegetaţie


Ecuatorială
Subecuatorială
Tropical-uscată
Subtropicală

III. Enumeraţi 5 resurse de subsol ale Africii şi specificaţi în ce regiune a Africii se găsesc: 10 p

1............................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................
4..........................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................

IV. Identificaţi pe harta de mai jos: 23 p

 Limitele Africii, notate :a………………………………………………….


b…………………………………………………...
c……………………………………………………
d……………………………………………………
 Continentele vecine, notate cu A…………………………………………..
B………………………………………….

 Unităţile de relief, notate cu 1……………………………….……………


2…………………………………………….
3…………………………………………….
4……………………………………………..
5…………………………………………….
 Insula, notată cu I………………………………………………………….

Notă:
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul de lucru 40 minute.
 Se acordă 30 p din oficiu.

SUCCES!