Sunteți pe pagina 1din 4

Olimpiada de matematică

Faza pe şcoală
Clasa a V-a

1. Calculaţi:
a) 2004+2005·2004-2006·2003
b) 816:(2·22·410)2-21-20
c) (1010-109):(109-108)

2. Să se calculeze ultima cifră a numărului: n = 12005 + 22005 + 52005 + 72005.


3. Diferenţa a două numere naturale este egală cu 795. Împărţind numărul mai mare la
numărul mai mic obţinem câtul 7 şi restul 15. Aflaţi cele două numere.
4. Determinaţi mulţimile A şi B ştiind că:
a) A∪B={1,2,3,4}
b) 1∈A
c) {3,4}⊄A
d) (A\B)∪(B\A)={1,4}

Olimpiada de matematică
Faza pe şcoală
Clasa a V-a

1. Calculaţi:
e) 2004+2005·2004-2006·2003
f) 816:(2·22·410)2-21-20
g) (1010-109):(109-108)

2. Să se calculeze ultima cifră a numărului: n = 12005 + 22005 + 52005 + 72005.


3. Diferenţa a două numere naturale este egală cu 795. Împărţind numărul mai mare la
numărul mai mic obţinem câtul 7 şi restul 15. Aflaţi cele două numere.
4. Determinaţi mulţimile A şi B ştiind că:
a. A∪B={1,2,3,4}
b. 1∈A
c. {3,4}⊄A
d. (A\B)∪(B\A)={1,4}
Şcoala cu cls. I-VIII
Gostavăţu jud. Olt

Olimpiada de matematică
Faza pe şcoală
Clasa a VI -a

x 10

1. Determinaţi x din proporţia: 1  3  ...  9 3 5
  ... 
9
2 4 10 2 4 8
2. La o primă sortare a cantităţii de 50 t legume pierderile au fost de 10%. După a doua
sortare au rămas 43,2 t legume. Să se afle cât la sută din cantitatea de legume iniţială
reprezintă pierderile din a doua sortare.
3. Se consideră numerele a, b, c astfel încât b reprezintă 150% din a şi totodată 60% din c.
Să se demonstreze că a, b, c sunt direct proporţionale cu 2, 3, 5.
0,3(6)
4. Raportul măsurilor a două unghiuri complementare este egal cu . Aflaţi măsurile
0,6(3)
unghiurilor.

Olimpiada de matematică
Faza pe şcoală
Clasa a VI -a

x 10

1. Determinaţi x din proporţia: 1 3 9 3 5 9
  ...    ... 
2 4 10 2 4 8
2. La o primă sortare a cantităţii de 50 t legume pierderile au fost de 10%. După a doua
sortare au rămas 43,2 t legume. Să se afle cât la sută din cantitatea de legume iniţială
reprezintă pierderile din a doua sortare.
3. Se consideră numerele a, b, c astfel încât b reprezintă 150% din a şi totodată 60% din c.
Să se demonstreze că a, b, c sunt direct proporţionale cu 2, 3, 5.
0,3(6)
4. Raportul măsurilor a două unghiuri complementare este egal cu . Aflaţi măsurile
0,6(3)
unghiurilor.
Olimpiada de matematică
Faza pe şcoală
Clasa a VII –a

| 2 90  360 |  | 3 60  4 40 | 80
1. Calculaţi: 2
123 0  210
2. Comparaţi numerele: A = (-1)1 + (-1)2 + (-1)3 + … + (-1)100
B = (-1)1 · (-1)2 · (-1)3 · … · (-1)100
3. În ∆ABC , [AM] este mediană, M∈(BC), iar [MN] este înălţime în ∆AMC , N∈(AC).
Ştiind că AC = 28 cm şi MN = 2,5 dm, aflaţi aria triunghiului ABC.
4. În interiorul pătratului ABCD se consideră un punct E astfel încât triunghiul ABE să fie
echilateral.
a) Să se arate că triunghiul ECD este isoscel;
b) Să se determine măsurile unghiurilor: ∢AED şi ∢CDE.

Olimpiada de matematică
Faza pe şcoală
Clasa a VII –a

| 2 90  360 |  | 360  4 40 | 80


1. Calculaţi: 2
1230  210
2. Comparaţi numerele: A = (-1)1 + (-1)2 + (-1)3 + … + (-1)100
B = (-1)1 · (-1)2 · (-1)3 · … · (-1)100
3. În ∆ABC , [AM] este mediană, M∈(BC), iar [MN] este înălţime în ∆AMC , N∈(AC).
Ştiind că AC = 28 cm şi MN = 2,5 dm, aflaţi aria triunghiului ABC.
4. În interiorul pătratului ABCD se consideră un punct E astfel încât triunghiul ABE să fie
echilateral.
a. Să se arate că triunghiul ECD este isoscel;
b. Să se determine măsurile unghiurilor: ∢AED şi ∢CDE.
Olimpiada de matematică
Faza pe şcoală
Clasa a VIII –a

1. Scrieţi mai simplu: 8  2  2  (2  2  2 )  (2  2  2 )


2. Rezolvaţi în R ecuaţia: | x - | 2x – 3 || = 1
3. Arătaţi că numărul: 11  6 2  7  4 3  5  2 6 este natural.
4. În triunghiul ABC notăm cu D mijlocul segmentului BC şi avem AD = a, m(∢ADB)=600,
m(∢ACB)=300.
În B ridicăm perpendiculara BE pe planul triunghiului, cu BE = a 2 .
a) Aflaţi perimetrul triunghiului ABC.
b) Arătaţi că: AABC2 + ABCE2 = AABE2 + AACE2.

Olimpiada de matematică
Faza pe şcoală
Clasa a VIII –a

1. Scrieţi mai simplu: 8  2  2  (2  2  2 )  (2  2  2 )


2. Rezolvaţi în R ecuaţia: | x - | 2x – 3 || = 1
3. Arătaţi că numărul: 11  6 2  7  4 3  5  2 6 este natural.
4. În triunghiul ABC notăm cu D mijlocul segmentului BC şi avem AD = a, m(∢ADB)=600,
m(∢ACB)=300.
În B ridicăm perpendiculara BE pe planul triunghiului, cu BE = a 2 .
a. Aflaţi perimetrul triunghiului ABC.
b. Arătaţi că: AABC2 + ABCE2 = AABE2 + AACE2.