Sunteți pe pagina 1din 7

PETRU PERSOANELE CARE AU CONTRACTE DE MUNCA , SUNT ELEVE SAU

STUDENTE DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A


CELUILALT PARINTE
2. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE
CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
3. ADEVERINTA ELIBERATA DE AJOFM-(ANEXA 2)- - PENTRU PERSOANELE AFLATE
IN SOMAJ
4. ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE,STUDENTE
5. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
6. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA ,
STUDENTA
7. CEREREA DE LA LOCUL DE MUNCA AL TITURALULUI, PRIN CARE SOLICITA
CONCEDIU PENTRU CRESTEREA COPILULUI(ACEASTA TREBUIE SA AIBA NR. DE
INREGISTRARE, APROBATA DE ANGAJATOR SI CONFORMA CU ORIGINALUL)
8. ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI, CARE LUCREAZA, IN CAZUL
IN CARE ICC SOLICITA SOTUL
9. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
10. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
11. DOSAR PLIC
12. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- CERTIFICAT DE CASATORIE
- ANCHETA SOCIALA
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII
- ETC –

1
PETRU PERSOANELE CARE AU VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE-
ACTIVITATI AGRICOLE- DOSARUL DE INDEMNIZATIE TREBUIE SA CONTINA:

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A


CELUILALT PARINTE
2. DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU ADEVERINTE
ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE
FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE-
3. DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE
A PREZENTA IN ANUL URMATOR DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA SAU ADEVERINTA
ELIBERATA DE ADMINISTRATIA FINANCIARA, PENTRU ANUL ANTERIOR
4. COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE-CONFORME CU ORIGINALUL
5. DOCUMENT DIN CARE REZULTA SUSPENDAREA ACTIVITATILOR INDEPENDENTE SAU
AGRICOLE (FORMULAR 070 SAU 020, CERERE VIZATA DE CATRE ADMINISTRATIA
FINANCIARA CU NR DE INREGISTRARE, SAU ADEVERINTA ELIBERATA DE
ANGAJATOR);
6. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
7. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
8. ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
- PT. PERSOANELE PLATITE DE EI- CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE
CONCEDIUL DE MATERNITATE,
- PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR
MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI PENTRU PLATA
ACESTORA).
9. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
10. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
11. DOSAR PLIC
12. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- CERTIFICAT DE CASATORIE
- ANCHETA SOCIALA
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII
- ETC –
2
PETRU PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE
IN CAZUL IN CARE ACESTEA AU CONTRACTE CIVILE

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A


CELUILALT PARINTE
2. DECIZIE DE IMPUNERE ANUALA, DECIZIE DE PLATI ANTICIPATE SAU ADEVERINTE
ELIBERATE DE CATRE ADMINISTRATIA FINANCIARA, ADEVERINTE ELIBERATE DE
FIRMELE CU CARE S-AU INCHEIAT CONTRACTE CIVILE-
3. DECLARATIA TIP A TITULARULUI CU VENITURILE REALIZATE SI OBLIGATIVITATEA DE
A PREZENTA IN ANUL URMATOR DECIZIA DE IMPUNERE ANUALA SAU ADEVERINTA
ELIBERATA DE ADMINISTRATIA FINANCIARA, PENTRU ANUL ANTERIOR
4. COPII DUPA CONTRACTELE CIVILE-CONFORM CU ORIGINALUL
5. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
6. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA , STUDENTA
7. ADEVERINTA DE LA CASA DE SANATATE:
- PT. PERSOANELE PLATITE DE EI- CU ZILELE SI SUMA DE BANI PLATITA CU TITLU DE
CONCEDIUL DE MATERNITATE,
- PENTRU PERSOANELE CARE NU AU BENEFICIAT DE PLATA CONCEDIILOR
MEDICALE (DEOARECE NU AU INCHEIAT CONTRACT CU EI PENTRU PLATA
ACESTORA.
8. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
9. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
10. DOSAR PLIC
11. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- CERTIFICAT DE CASATORIE
- ANCHETA SOCIALA
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII
- ETC –

3
PETRU PERSOANELE CARE SOLICITA DIRECT STIMULENTUL DE INSERTIE
IN CAZUL IN CARE ACESTEA AU REINCEPUT ACTIVITATEA SI REALIZEAZA
VENITURI PROFESIONALE

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A


CELUILALT PARINTE
2. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR-(ANEXA 2)- PENTRU PERSOANELE
CARE AU CONTRACTE DE MUNCA
3. ADEVERINTA TIP IN CAZUL PERSOANELOR CERE SUNT ELEVE,STUDENTE
4. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
5. DECLARATIA TIP A SOTIEI IN CAZUL IN CARE ESTE CASNICA, ELEVA ,
STUDENTA
6. ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOTIEI, CARE LUCREAZA, IN CAZUL
IN CARE ICC SOLICITA SOTUL
7. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
8. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
9. DOSAR PLIC
10. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- CERTIFICAT DE CASATORIE
- ANCHETA SOCIALA
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII
- ETC –

4
PETRU PERSOANELE CARE SOLICITA STIMULENTUL DE INSERTIE DUPA CE
AU BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE CRESTEREA COPIL IN CAZUL IN CARE
ACESTEA AU CONTRACTE CIVILE

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A


CELUILALT PARINTE
2. DOCUMENT DIN CARE REZULTA DATA RELUARII ACTIVITATII INDEPENDENTE SAU
AGRICOLE- (FORMULARUL 070,020 SAU ALT DOCUMENT ELIBERAT DE AUTORITATEA
COMPETENTA)
3. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
4. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
5. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
6. DOSAR PLIC
7. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- CERTIFICAT DE CASATORIE
- ANCHETA SOCIALA
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII
- ETC –

5
PETRU PERSOANELE CARE SOLICITA STIMULENTUL DE INSERTIE DUPA CE
AU BENEFICIAT DE INDEMNIZATIE CRESTEREA COPIL IN CAZUL IN CARE
ACESTEA AU CONTRACTE DE MUNCA

1. CEREREA DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A TITULARULUI SI A


CELUILALT PARINTE
2. ADEVERINTA ELIBERATA DE ANGAJATOR DIN CARE REZULTA DATA LA CARE SI-
A RELUAT ACTIVITATEA SAU COPIE DUPA DECIZIA DE RELUARE ACTIVITATE
SAU COPIE DUPA ACTUL ADITIONAL DE RELUARE ACTIVITATE-CONFORMA CU
ORIGINALUL.
3. DECLARATIA TIP A TITULARULUI
4. CARTILE DE IDENTITATE ALE AMBILOR SOTI
5. CERTIFICATELE DE NASTERE ALE TUTUROR COPIILOR AFLATI IN INTRETINERE
6. DOSAR PLIC
7. ALTE DOCUMENTE DACA ESTE CAZUL
- CERTIFICAT DE CASATORIE
- DECIZII PLASAMENT, INCREDINTARE IN VEDEREA ADOPTIEI, ADOPTIE ETC
- SENTINTE DE DIVORT
- NOTA SUPLIMENTARA DE INFORMATII
- ETC –

6
ATENTIE!

1. Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, nr.

de telefon al angajatorului, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie


semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia şi să
poarte ştampila societăţii. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături,
adăugiri ori alte vicii de formă sau fond. Adeverinta sa fie completata exact
cu datele solicitate, sa fie pe o singura fila fata-verso.
2. Data adeverintei eliberata de angajator sa fie anterioara depunerii dosarului

la primarie
3. In adeverinta se trece: cele 42 de zile din concediu de lauzie se implinesc la
data de... care se calculeaza incepind cu ziua urmatoare nasterii copilului de
exemplu: copil nascut in 03.09.2012 a 42-a zi este 15.10.2012.
4. Documentele din dosar (acte de stare civila precum si alte documente)
trebuie sa fie conforme cu originalul- scris citet conform cu originalul,
numele si prenumele celui care le face, semnatura lui si stampila primariei.
5. Dosarul nu va contine alte documente decit cele solicitate.
6. Cererea declaratie pe propria raspundere a titularului si a celuilalt parinte

trebuie completata corect, complet si fara a avea modificari si stersaturi.


7. Data inregistrarii cererii declaratie pe propria raspundere sa corespunda cu

data cereririi persoanei care solicita dreptul.


8. Ancheta sociala prevazuta in Hotarirea 1291/2012, ,, În situaţia în care

părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut,


îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza
anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.", si este necesara in
toate dosarele de indemnizatie sau stimulent in care parintii copilului nu
sunt casatoriti.