Sunteți pe pagina 1din 3

NUME.............................................. 1.02.

2017

Test de evaluare sumativă

1. Scrie pe steluțe numerele pare și pe norișori – numerele impare, de la 0 la 10:

2. Scrie numerele care lipsesc:

7 9 1 7
3. Care număr este mai mic/mai mare? (<, =, >)
0
4 10; 10 10; 9 6.

4. Descompune numerele:

10 8 9

7 5 6

5. Scrie vecinii:

5 9 2

8 4 6

6. Scrie rezultatul operaţiilor:


3 + 2 =.... 4 + 2 = .... 6 - 2 =.... 8 + 2 =..... 5 – 2 = .....

4 – 2 =.... 6 + 2 = .... 3 – 1 =..... 5 + 2 =..... 9 – 2 =.....

7. Ieri 3 copiii din clasa pregătitoare au plecat la schi. Unul s-a accidentat. Câți copii au
rămas la schi?
=

8. De ziua lui, Antonio a primit 2 cadouri de la prieteni și 3 cadouri de la membrii familiei


lui. Câte cadouri a primit Antonio?

=
EVALUARE SUMATIVĂ

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Competențe specifice:
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31 ;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31, folosind poziţionarea pe axa numerelor;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o
mulţime dată ;
3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităţi;
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
0-31, cu ajutorul obiectelor;

Obiective propuse:
- Să identifice numerele pare și numerele impare din șirul numeric 0 – 10;
- Să completeze șirul numeric crescător/descrescător cu numerele care lipsesc;
- Să compare numere folosind corect semnele <, =, >;
- Să descompună numere având un element dat;
- Să identifice vecinii numereleor date;
- Să rezolve operații de adunare și scădere cu 1, 2 unități;
- Să rezolve probleme după suport intuitiv scriind operații de scădere/adunare cu 1- 2 unități;

Itemii:
I 1. – Scrie pe steluțe numerele pare și pe norișori numerele impare;
I 2. – Completează sirurile cu numerele care lipsesc;
I 3. – Compară numerele date folosind semnele <, =, >;
I 4. – Descompune numerele date;
I 5. – Scrie vecinii numerelor;
I 6. – Rezolvă exercițiile date;
I 7.8. – Rezolvă problemele scriind corect operația;

Descriptori de performanță:
- R ( realizat) – realizează corect sarcina;
- CR ( în curs de realizare) – realizează parțial sarcina;

S-ar putea să vă placă și