Sunteți pe pagina 1din 2

Aprecierea asigurării întreprinderii cu personal pe categorii în dinamică

Categorii Anul Anul de gestiune Abaterea + -


de personal precedent programat efectiv Prog. Față de anul Ef. față Efectiv
precedent de anul prec. față de niv progr.
A 1 2 3 4 5 6
Numărul mediu
scriptic de 1326 1302 1310 -24 -16 -8
lucrători în total,
persoane
inclusiv:
a) personal din 1240 1220 1226 -20 -14 6
activitatea de bază
din care:
* muncitori 1012 1006 1003 -6 -9 -3
* funcționari 228 214 223 -14 -5 9
b) personal din 86 82 84 -4 -2 2
activitatea secundară

Concluzie: Din tabelul de mai sus rezultă că la întreprinderea analizată se observă o tendință de scădere a efectivului față de anul precedent.
Astfel, nr. mediu scriptic al salariaților a scăzut cu 16 persoane față de anul precedent, luând în considerare persoanele in act. De bază ce au scăzut
cu 14 persoane.
Examinând asigurarea întreprinderii cu resurse umane, față de nivelul programat, se observă o micșorare de 8 persoane , inclusiv al persoanelor
din activitatea de bază, aceștia crescând cu 6 persoane.
În contabilitate este necesar să se acorde o atenție deosebită structurii personalului activității de bază care se divizează în 2 categ: muncitori și
salariați.
Din tabel rezultă că nr. mediu scriptic al muncitorilor s-a scăzut cu 3 persoane, iar nr. funcționarilor a crescut cu 9 persoane. Însă pentru o apreciere
mai obiectivă este necesar de ținut cont că abaterea absolută la categ. De muncitori nu va fi justif. , dacă nu se va lua în considerare gradul de
îndeplinire a producției.