Sunteți pe pagina 1din 57
Alectiunile retrogentculare - 86 Leone radio optice 868 Cecitaten phic 876 Cecittes pitta Sindroamelepsbovizuale 577 Sindroamele de deci. Agnozivizwale— 877 Sindroame de excise 880 ORBITA (Lector dr. Cristina Nicula) Nofiuni de embriogenezd ~ 881 Nofiuni de anatomie Semiotogia bolilor orbit Diagnostica boil orbitare ~ 885 Patologia orbitel - 889 ‘Anomalile congentale~ 889 Traumatismeleorbitei~ 893 Fractrile bite ~ 893, Fracture diecte - 894 Fracture iradiate ~ 896 Plgileorbitare perforante~ 896 Corp strtini ai orbitei ~ 896 Emfizemul orbitopalpebral Tnflamagileorbitei ~ 897 Osteoperostiteleorbitare ~ $98 Osteoperiostteleorbitare acute ~ 898 Osteoperiostiteleoritare subacute ~ 900 Osteoperostiteleoritare eronice ~900 Inflamafiejesutuli eeluloaipos orbitar ~ 90 Cellita orbitard 901 ‘Abeesulorbitar ~ 902 Flegmonul orbitar ~ 902 Tenonita ~ 902 Tenonita seroash ~903 ‘Tenooita supurath ~ 903 81 997 16 Miozteleorbiare — 910 Miastnia grav 910 Distofia miooncl Steinert ~ 911 Ofalmoplegi extern (grogresivk conic) 911 Orbitopatiawoidian (bola Graves) 912 Tumori orbitare~ 915 Tamarileorbitaredobindte primitive 915 Tumorileorbiaedenatr nervoish 915 ‘Tumoril vascular 918 ‘Tumor de narurd muscular —919 ‘Tumori de nated osoas—920 ‘Tumor de tra mezenchimald - 921 Tumoriesecundare ale biti ~ 922 Tummoileorbitaredeorigine palpebral db vel globulu eal ~922 Tumorileobitaesecundare de orgie sino ‘ald 924 Tumoile seeundaredeorigne canna “Tumorilesecundare de origin I vet apaatu lacrimal ~ 925 “Tumori metastatie ale obit ons ms 1B. STRABISMUL FUNCTIONAL. (Coot Cristina Min ~ 928 ‘Anatomia aparaatullocomator926 Orbita 926 ‘Apart suspens ‘Anatomia sistem wai 929 or caplo-lgamenta - 929 ali de coma a met Poi de reas ale ochilor Mitre ooulare 932 Dezvotaea veri binoculte Acomosaia i conversenfa 247 “Tulburarie vederi hinoculae si mono clare Newtaizarea 942 Corespondena etinian anormald ~ 943 ‘ulburrile vederi monocular; amblionia - 948 Metode de examinare 946 -Examenul oftalmologie~ 946 Examen! acti vizuale~946 ‘Bxaminarea refaciei~ 947 Examinarea fundului de ochi - 948 Examenolortoptic ~ 948 Examenul static oculare— 948, Evideoteres deviate strabice ~ 949 “Masurarea deviaieistrabice - 949 Examenul migerilor oculare— 950 Examinarea vergenfelor=951 Misuraea raportului Ac/A ~ 951 ‘Examenul vederi binocular ~ 952 (Ciasifcarea gi linia strabismelor ~955 Strabismele funetionale - 955 Strabismele convergent, Esotropile 955 Strabismele congenital precoce ~ 955 Strabismele esenfiale din mica copilirie-957 Strabismele tardive normosenzorale ~957 ‘Strabismele acomodative 958 Swrabismele prin exces de convergent ~959 959) )— 964 divergente ile) ~ Stier Insoficiena de convergent 969 Tratan melor -970 Coreciaoptick 970 Tratamentlambliopitor 971 Octuzia 971 Penalizarea 972 ctoriarea 973 Metode complementare —974 ‘ratamentl ortoptie - 974 ‘ratamentu prismatic - 975 ‘Tratamentul cu miotice - 976 Tratamentul cu toxinabotulinied - 97 Tratamentulchrurgcal - 977 Tipuri de interven chirurgicale—978 tu stra 1 PATOLOGIA APARATULUIOCULO- MOTOR (Prof. dr. P Cornea) - 980 Date anatomice gi fiziologce ale muschilor extrinseci~ 980, ‘Anatomie 980 Fizilogie ~ 982 ‘Aciuniizolate ale unui musehi ~983 ‘Acfiunea sinergicd a mugchilor - 984 Migetri de ansambu ale muschilor ~ 985 Sistemul nervs si motilitatea oculart ~ 986 Paralizile motltii oculare ~ 992 ‘Simptome ale paraliziilor cculare ~ 93 Diagnosticu une puralizi oculare - 995 iagnsticul maychiuli paralizat pe baza iplopiei ~ 998 Uilizarea testa Bielschowsky ~998 Cercetarea false proieci cu aparatul Landolt - 999 Testu de proiccie Hess-Lancaster 999 Examinarea cdmpului de moiitae fa vederea ‘monoculara ~ 1001 ‘CAmpol de motlat in vederea mano cular ~ 1001 (Campa de moilitatea in vedereabino- culard~ 1002 Evolujiaparaizior oculomotor ~ 1002 ” peg ater ‘aferoarh 1008 Paalizite migearlor de vertcaitate (Sindromul Parinaud)~ 1011 Paalizia migeAsitor de laeralitate~ 1013 Deviafia conjugal capulu i ocilor ~ 1014 Paaliziaconvergenfei~ 1014 Paraliziadivergenei~ 1018, Retratia fibroast a mugchilor - 1023, Paral de naturd muscular 1024 Nistagmusul - 1026 Nistagmasulfzilogic ~ 1028 Nistagmusul patologie ~ 1029 Nistagmustl de orgine ocular - 1029 ‘istapmusul in afefioni ale labia ~ 1031 tagmstl i afectun ale sistem nerwos ‘ental 1031 20, ‘TRAUMATOLOGIA SEGMENTULUT ANTE: RIOR AL OCHIULUL (Prot, Carmen lordinescu)~ 1034 ‘Contuzia oeulard ~ 1034 ‘Traumatismele conjunctive ale comneci ~ 1034 Sindromal traumatic anterior ~ 1035 Hipema~ 1035 Lerinil risulu — 1035 Leriunile unghiula i compli elias ~ 1035 ‘Alter eistalinuli ~ 1035 Hiperonile postraumatice ~ 1036 ‘Sindroml traumatic posterior ~ 1036 Hlemoragil vitrene gi vtreoretiniene ~ 1036 Rupturile coroidiene — 1036 Leziunil retniene ~ 1036 Rupturleglobului ocular ~ 1037 Pigile perforante ~ 1037 ‘Corp strlin intraoculari ~ 1038 ‘Corp stint metalic ~ 1038 CCorpi str magnetici~ 1038, Proietilele intraoculare - 1039 ‘Lua 9 avulsileglobutut~ 1040 ‘Semele oculare ale traumatismelor ‘raniocerebrate = 1040 18 a lak Zona oftaimich “Manifestirloculare in lec ae nervutuh 049 facial ~ 1052 Parlizia de facial ~ 1054 emispasmol ficial ~ 1056 ‘Blefarospasoul ~ 1087 Manifest ocular In lerun al ipa ictus 1058 Sinéroml Claude Bemard-Homer ~ 1059 ‘Sindromil Fusehs ~ 106t Sindromul de hipefuneie simpaties ~ 1061 Semnecculre in aumatismecranioeere- ‘bale ~ 1062 Simptome imediate i presoee ~ 1062 Simptome Secundare 5 tardive 1066 ‘Sindroml suieetv postcomofonal Encfalpata postraumatch~ 1067 “Tulburi vel in waumaismecaniesrebrale ‘éeschise— 1067 “Tuba viuale fn raumatsne craiene obstetcale— 1069 “ulburtiveule ta waumatisme I anys - 1069, ‘Tulburiivizale in anoxemie— 1070 ‘Tulbure vizuale prin depesie stoner ‘Maladiaehesomuoi ~ 1070 ‘Tuburdiviuale determinate de acele- raft 1070 ‘Tutbursi vue la wba 1071 2 IGIENA §PROFILAXIA CECITATHL (Prof, Carmen lodinesca) — 1072 (Gfiatmoconioe si befareoconioze— 1073 Tutoxicafi profesionale propriv-zise = 1073 lie prfesionale de origin animal 1074 oli prfesionale determinate de eleticitate saat ~ 1078 Igjena gculara a mune 1076 Cevitatea~ 1078 Cauzcle ori ~ 1080 Profilin orbit ~ 1082

Evaluare