Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Numele și prenumele profesorului: Dana Cîmpian


Disciplina: Fizică
Clasa a VI-a Număr de elevi
Titlul lecției: Greutatea corpurilor
Scopul lecției: Lecție de dobândire de noi cunoștințe
Varianta: Lecție bazată pe experiențe de laborator
Capacități de învățare: Bune

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili


O1.Să descrie alcatuirea si functionarea unui dinamometru;
O2. Să defineasca greutatea corpurilor;
O3. Să argumenteze deosebirea dintre greutate si masa;
O4. Să asocieze un text cu conceptul de interactiune;
O5. Să analizeze rezultatele obtinute experimental;
O6.Să formuleze concluzii pe seama valorilor si observatiilor facute prin
experiment;
O7.Să aplice cunostintele insusite despre greutate in rezolvarea de probleme.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1) Metode: CUBUL, experimental, conversatia dirijata, confruntarea directa,
problematizarea.
2) Mijloace: cub din carton, 6 fise cu sarcini de lucru, dinamometre, carlige,
discuri cu mase marcate.
3) Forme de organizare: pe grupe, individual, frontal.

Evaluare – continua. Conceptul de “greutate a unui corp” va fi descoperit si


inteles prin activitate predominant pe grupe, folosind metoda cubului, care
permite ca fiecare elev sa-si aduca contributia proprie la concluziile lectiei,
lucrand prin cooperare si analizand subiectul din mai multe perspective.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI:

Evenim Obiecti Conținut Activitatea de predare-învățare Evaluar


entul ve uri Activitatea Activitatea elevului e
lecției(ti operațio profesorului
mp) nale
1 2 3 4 5 6
a)-face trecerea la a)-asculta legenda citita
Captarea noua lectie, citind
atentiei elevilor ,,Legenda
marului lui
Newton ’’ , care
explica modul in
care marele
fizician ar fi
descoperit legea
atractiei
gravitationale .
,,Pe cand se plimba
in gradina , cufundat
in ganduri , dintr-un
pom a cazut un mar .
Acest fapt l-a facut
sa se intrebe cat de
mare ar trebui sa
fie pomul pentru ca
marul sa nu cada pe
Pamant , ajungand la
concluzia ca si daca
varful copacului ar
atinge Luna ,
actiunea fortei de
atractie a
Pamantului nu ar
inceta ’’ .
b)isi exprima pareri ,
b)-cere elevilor sa-
care vor fi scrise succint
si exprime oral
pe tabla intr-un colt ,
parerea asupra celor
unde vor ramane pana
citite , incurajandu-i
la sfarsitul orei
, fara a face judecati
de valoare
Verifica prin raspund la intrebarile :
Reactualiz intrebari modul in a)Ce este masa unui
area care elevii si-au corp ?
cunostintel insusit cunostintele b)Care este unit. de
or(5 min.) referitoare la masa masura pentru masa in
(respectiv forta SI ?
c)Cum se num.operatia
de determinare a masei
unui corp ?
d)Care este instr.folosit
pt.determinarea masei ?
e)Ce este forta ? Cu ce
instrument se masoara ?
f)Care este unit de
mas.fol.in SI pentru
forta ?

Enunțarea Comunică elevilor Notează în caiet titlul


titlului subiectul lecției lecției.
lecției și a Greutatea
ob. corpurilor , precum
Operaț(2 și obiectivele ce
min) urmează a fi atinse
Prezentare O2 Greutatea Adreseaza catorva Noteaza propriile Solicită
a sarcinilor corpurilor copii intrebarea : raspunsuri in alt colt al elevilor să
Dirijarea Ce greutate ai ? tablei rezolve
învățării Face legatura intre itemul
Asigurarea legenda citita si I3O2
conexiunii titlul lectiei noi
inverse ,,Greutatea
Obținerea corpului Diferenta Noteaza defintia in
performan dintre masa si caiete , alaturi de
ței greutatea unui unitatea de masura –
corp newtonul (N)
Defineste greutatea
ca fiind o forta
de atractie a
Pamantului asupra
tuturor corpurilor
G=m* g , unde g
este acceleratia
gravitationala
(g=9,8 N / kg)

Prezentare Indica sarcina de Împartiti in grupe de Solicită


a sarcinilor O1,O5, Accelerația lucru sub forma cate 4 , determina elevilor să
Dirijarea O6 gravitațion unui experiment si greutatea unor corpuri rezolve
învățării ală urmareste si modul de masa cunoscuta si itemul
Asigurarea in care elevii si-au stabilesc I2O5
conexiunii insusit deprinderile proportionalitatea
inverse de a manui directa intre masa si
Obținerea dinamometrul greutatea unui corp ,
performan Urmareste elevii si trecand
ței intervine la nevoie datele obtinute intr-un
tabel de forma :
Nr.gr Mas Greutatea corpului concluzii
upei a (G)
Precizeaza ca corp
valoarea lui g nu ului
este constanta , (m)

ceea ce inseamna 1
ca acelasi corp 2
poate avea greutati 3
diferite –ex.—pe 4
Luna , g este de 6 5
ori mai mica decat 6
pe Pamant Îsi calculeaza greutatea
-lanseaza in noua situatie si
intrebarea : stabilesc concluzia
,,Ce greutate ai
avea daca ai trai pe
Prezentare Luna ? Concluzii
a sarcinilor
Dirijarea O4,O5, Diferența Îi indeamna pe Deduc ca corpurile cad
învățării O6 între masa elevi ,,sa scape ‘’ sub actiunea greutatii ,
Asigurarea și greutatea din mana diverse care are directie Solicită
conexiunii unui corp obiecte , si sa elevilor să
inverse observe ce se – rezolve
Obținerea ntampla itemul
performan I4O5
ței
Revine asupra
intrebarii :,,Ce
greutate ai ?‘’

Obtinerea O3 Cere sa stabileasca Completeaza tabelul Solicită


performan caracteristicile elevilor să
tei(10 min) masei si a rezolve
greutatii unui corp itemul
si sa le treaca intr- I6O3
un tabel de forma :

Marim Instru Unit. Ce


e fizica ment de masoar
de masura a?
masura
MASA Cantar kilogra inertia
m
GREU dinam newton interac
TATE ometru tiunea
A
si sa formuleze
concluziile
Asigurare ) Propune un eseu Raspund in scris la
a de 5 minute : intrebarile adresate
retentiei si 1)Scrieti un lucru Noteaza tema pentru
transferul pe care l-ati invatat acasa.
ui de din lectia de azi ?
cunostinte 2)Formulati o
(5 min) intrebare ,
referitoare la lectie
, la care asteptati un
raspuns
b) – indica tema
pentru acasa

Fise de lucru pe echipe

I1O1. Descrie dispozitivul de laborator folosit astazi pentru masurarea greutatii,


prezentand alcatuirea si principiul de functionare.justifica, de ce folosim
dinamometrul ?
I2O5. Compara rezultatele masuratorilor culese in tabel si formuleaza o
concluzie pentru a exprima ceea ce ai constatat.
I3O2. Asociaza definitiei greutatii 3 enunturi prin care sa confirmi
continutul acesteia.
I4O5. Analizeaza interactiunile din urmatoarele enunturi:
 Lovita de glontul nemilos, pasarea se prabusi fara vlaga pe pamantul
umed.
 Matei potrivi piatra in elasticul prastiei si, fara sa stea pe ganduri, o
trimise catre fereastra la care astepta de 10 minute sa vada chipul lui
Mihai.
- noteaza corpurile care interactioneaza si precizeaza, pentru fiecare, ce tip de
interactiune este( de contact sau la distanta)
I5O2.Aplica observatiile si rezultatele masuratorilor anterioare pentru a estima
greutatea unui corp cu masa de 400 gr.
I6O3.Argumenteaza afirmatia: “ masa si greutatea nu pot fi confundate.”