Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.

1
la Ordinul nr. 153 din 26 iunie 2018

Codul dosarului

CERERE DE SOLICITARE A SUBVENŢII ÎN AVANS


Submăsura nr.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea
plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

DATE DE ÎNREGISTRARE
AGENŢIA DE INTERVENŢIE ŞI PLĂŢI PENTRU AGRICULTURĂ
Oficiul Teritorial
Nr. de înregistrare în Registrul manual
Data înregistrării
Numele/Prenumele angajatului responsabil
Semnătura
Partea A
DATE DESPRE SOLICITANT (producător agricol)
1.1 Producătorul agricol
1.1.1 Cod Fiscal (IDNO)
1.1.2 Forma organizatorico-juridică
1.1.3 Denumirea Producătorului agricol G.T. Railean Gheorghe
1.1.4 Data înregistrării de stat
1.1.5 Sediul juridic:Municipiul/Raion/Oraş Ungheni
1.1.6 Sat/Comună Todiresti
1.1.7 Strada
1.1.8 Telefon fix/mobil/fax 69069533
1.1.9 E-mail jorj_85@inbox.ru
1.2 Administratorul întreprinderei
1.2.1 Nume/Prenume Railean Gheorghe
1.2.2 Municipiul/Raion/Oraş Ungheni
1.2.3 Sat/Comună Todiresti
1.2.4 Strada
1.2.5 Telefon fix/mobil/fax 69069533
1.2.6 E-mail jorj_85@inbox.ru
1.2.7 Data naşterii 10/11/1985
1.2.8 Vârsta 33
1.2.9 Genul
1.2.10 Cod de identitate (IDNP)
1.2.11 Act de identitate Seria Nr
1.2.12 Eliberat la data/de către
1.3 Fondatorii întreprinderii (cota de participare %):
1.3.1 Gheorghe Railean 100
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4 Investiția este efectuată de
✘ Tânăr Femeie
✘ Tânăr Femeie
1.5 Studiile efectuate de solicitant
✘ Studii superioare

Vocaţionale

✘ Cursuri de instruire în domeniul antreprenoriatului

Asociaţia profesională de profil şi/sau organizaţia profesională de produs la care producătorul


1.6
agricol este membru

1.7 Informaţii privind contul bancar al Solicitantului


1.7.1 Denumirea băncii
1.7.2 Filiala/ Adresa băncii
1.7.3 Codul băncii
1.7.4 Contul solicitantului IBAN
1.8 Total terenuri agricole deținute de producătorul agricol
1.8.1 Total terenuri agricole, ha 1.88
1.8.2 Terenuri deținute în proprietate, ha 1.88
1.8.3 Terenuri deținute în arenda, ha
Numărul de locuri noi de muncă planificate a fi create după efectuarea investiției (incl.
1.9 autoangajarea solicitantului), calculul echivalentului locurilor de muncă cu normă deplină
(bărbați/femei) față de angajații permanenți – Normă deplină = 1700 ore de lucru/an.
1.9.1 Angajat permanent Sezonier
1.9.2 Existente
1.9.3 Femei
1.9.4 Bărbaţi
1.9.5 Noi
1.9.6 Femei
1.9.7 Bărbaţi
Partea B
INFORMAȚII PRIVIND INVESTIȚIA EFECTUATĂ
2.1 Amplasamentul proiectului (prezentarea teritoriului acoperit prin proiect în extravilan)
2.1.1 Municipiul/raion/Oraş Ungheni
2.1.2 Sat/Comună/ Todiresti
2.1.3 Strada
2.1.4 Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA), lei
Costul investiției eligibile pentru solicitarea subvenției conform
2.1.5 pct. 14 al Regulamentului, lei

2.1.6 Suma sprijinului solicitat (lei)


2.1.7 proprii (lei)
2.1.8 Cofinanţare 10% din surse împrumutate (lei)
2.1.9 total (lei)
2.2 Situaţia față de bugetul public naţional, la momentul depunerii cererii de subvenţionare:
2.2.1 Datorii față de bugetul public naţional DA/NU NU
2.2.2 Total impozit achitat la bugetul public naţional pentru anul precedent
Partea C
Submăsura nr.2
Tipul Plantaţiei Soiul Suprafaţa
viticolă

plantaţie portaltoi

plantaţie altoi

pomicolă

Înfiinţarea plantaţiei plantaţiei-mamă pomicolă

de arbuşti fructiferi

nuciferă

✘ de căpşun 1

de culturi etero-oleaginoase

Tipul Plantaţiei Sistem/tehnică Suprafaţa

sistem modern de suporturi

sistem de irigare
viticolă
echipament antigrindină

echipament antiploaie

tehnică/utilaj agricol

sistem modern de suporturi

plantaţie portaltoi
sistem de irigare

echipament antigrindină
plantaţie altoi

echipament antiploaie

tehnică/utilaj agricol

modernizarea plantaţiei multianuale


sistem modern de suporturi

sistem de irigare
pomicolă
echipament antigrindină

echipament antiploaie

sistem modern de suporturi

plantaţie-mamă pomicolă
sistem de irigare

echipament antigrindină
echipament antigrindină

plantaţie-mamă pomicolă
echipament antiploaie

tehnică/utilaj agricol

sistem modern de suporturi

sistem de irigare

de arbuşti fructiferi
echipament antigrindină

tehnică/utilaj agricol

echipament antiploaie

sistem modern de suporturi

sistem de irigare
nuciferă
echipament antigrindină

echipament antiploaie
modernizarea plantaţiei multianuale
tehnică/utilaj agricol

sistem modern de suporturi

sistem de irigare
de căpşun

echipament antigrindină

echipament antiploaie

tehnică/utilaj agricol

sistem modern de suporturi

sistem de irigare

de culturi etero-oleaginoase
echipament antigrindină

echipament antiploaie

tehnică/utilaj agricol

Atenție! Cererea se completează obligatoriu în format electronic, fără a conţine careva corectări. În cazul
efectuării corectărilor, solicitantul va aplica semnătura şi ştampila

Data “____”_________________2018 _____________________________


(Numele, Prenumele solicitantului)

____________________________ ____________________________
L.Ş. (Semnătura)

S-ar putea să vă placă și